အားလံုးသည္ လက္ေဆာင္ခ်ည္းသာ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ပူပန္မႈကို ကုစားျခင္း

ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းသည္ အျခားေဒသသို႔ အလုပ္တာ၀န္က်သျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ ကၽြန္မတို႔ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ မေရာက္ဖူးေသာေနရာလည္းျဖစ္၊ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ႀကိဳေတြးရင္း ပူပန္ေသာကေရာက္ရသည္။ ယူသြားရမည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေ႐ြးၿပီးထုပ္ပိုးရန္ကိစၥ၊ အိမ္ရွာရမည့္ကိစၥ၊ ကၽြန္မလည္း အလုပ္သစ္ရွာရဦးမည္။ ေနရာသစ္တြင္ သြားေရးလာေရးႏွင့္ အတည္တက်ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ စရာမ်ား၊ ... အမ်ားႀကီးပါ။ ဘာမွလည္း အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး။ ကၽြန္မလုပ္ရမည့္အရာကို ေတြးေနစဥ္ “မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ...   ပတၳနာျပဳပါ” (ဖိ ၄း၆-၇) ဟူသည့္ ရွင္ေပါလုေရးသားေသာ စာမ်ားက ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားတြင္ ျမည္ဟီးလာသည္။ 

ႀကိဳတင္မသိႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရသူသည္ မည္သူနည္းဟုေမးလွ်င္ ထိုသူသည္ ရွင္ေပါလုပင္ျဖစ္သည္။ သေဘၤာပ်က္သည္ႏွင့္ ၾကံဳရသည္။ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း ခံရသည္။ ေထာင္ခ်ခံရသည္။ ဖိလိပၸိ အသင္းေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ဘာျဖစ္မည္မွန္း ႀကိဳတင္မသိႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေနရသည့္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားကို “အဘယ္အမႈကိုမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို…

အားလံုးသည္ လက္ေဆာင္ခ်ည္းသာ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ကေဖးရန္ဒဗူးေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကို လွပေသာမီးေရာင္မ်ား၊ ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ ထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္ ဆင္ယင္ထားၿပီး သင္းပ်ံ႕ေသာ ေကာ္ဖီရနံ႔ကလည္း ေလထဲတြင္ ျပန္႔လႊင္႔ ေနသည္။ ထိုဆိုင္၌ မရွိသည့္အရာမွာ ေစ်းႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။ မူလက ထိုဆိုင္ေလးကိုေဒသခံအသင္းေတာ္တစ္ခုမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ကေဖးဆိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ားက အျပဳသေဘာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ -  မီႏူးစာရင္းတြင္ပါသည့္ အစားအေသာက္မ်ား အားလံုးကို အခမဲ့ေကၽြးရန္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ႏႈိးေဆာ္သကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။ ေကာ္ဖီလား၊ ကိတ္မုန္႔လား၊ အသားညႇပ္ ေပါင္မုန္႔လား။ ႀကိဳက္တာမွာ၊ ေငြေပးေခ်စရာ မလို - အခမဲ့။ အလႉခံပံုးလည္းမထား။ အားလံုးသည္ အခမဲ့။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုမွ်ရက္ေရာရသနည္းဟု မန္ေနဂ်ာကို ကၽြန္ေတာ္ ေမးၾကည့္သည္။ “ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ျပဳစုသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလည္း အျခားသူကို ႀကိဳးစား၍ ျပဳစုျခင္းသက္သက္သာျဖစ္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေက်းဇူးတင္သည္ျဖစ္ေစ၊…

နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္

အသင္းေတာ္တြင္ ဧည့္သည္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕မွ ခ်ီးမြမ္း၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ လ်က္႐ွိၿပီး သခင္ဘုရားအတြက္ သူတို႔၏စိတ္ျပင္းျပမႈမွာ စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို အထင္းသား ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဂီတအဖြဲ႕သားမ်ားက သူတို႔အားလံုးသည္ ေထာင္ထြက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကရာ၊ ႐ုတ္ျခည္းပင္ ေတးသီခ်င္းမ်ား၏ အဓိပၸာယ္မွာ ထူူးျခားသြားၿပီး သူတို႔၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းစာသား မ်ားက သူတို႔အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ ႐ွိရသည္ကို သေဘာေပါက္သြားသည္။ သူတို႔၏၀တ္ျပဳခ်ီးမြမ္းျခင္းက ပ်က္စီးေၾကမြေသာဘ၀မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည့္ အေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ပင္။

ေလာကႀကီးက ေအာင္ျမင္မႈကို ေပြ႕ဖက္ႀကိဳဆိုေကာင္းႀကိဳဆိုေနမည္။ သို႔ေသာ္ အတိတ္မွက်႐ံႈးမႈအျဖစ္မ်ား ကလည္း လူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ေပးႏိုင္စြမ္းသည္။   ထိုအ႐ႈံးမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် က်႐ံႈးပါေလေစ၊ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်မႈကို ေပးသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအခန္းႀကီး ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခၚေ၀ၚေသာ ေဟျဗဲ ၁၁ ကို…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။