ေရစီးသန္ေသာခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

အခ်ိန္လက္ေဆာင္

ကၽြန္ေတာ္စာတိုက္သို႔ အေရးတႀကီးထြက္လာခဲ႔သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာက အေျမာက္အျမား႐ွိေနၿပီး စာတိုက္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္ေသာအခါ အဝင္တံခါးဝနားတိုင္ေအာင္ တန္းစီေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသျဖင္႔ စိတ္ညစ္သြားသည္။ ‘‘အေရးႀကီး ပါတယ္ဆိုမွ ေစာင္႔ေနရတယ္’’ ဟု နာရီကို ၾကည့္ၿပီး ေရ႐ြတ္မိသည္။

အသက္ႀကီးႀကီး လူစိမ္းတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္႔အနား ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္က တံခါးလက္ကိုင္္ကို ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီမိတၱဴကူးစက္ကို ကၽြန္ေတာ္ သံုးတာ အဆင္မေျပဘူး’’။ ‘‘ေငြကေတာ့ ၀င္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းလဲမသိဘူး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနာက္႐ိွ မိတၱဴကူးစက္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အား ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္း သိလိုက္သည္။ တန္းစီရာမွ ထြက္လိုက္ၿပီး ဆယ္မိနစ္အတြင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ခဲ႔သည္။

ထိုလူႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေက်းဇူးတင္ၿပီး ထြက္ခြာသြားသည္။ ျပန္လည္ တန္းစီရန္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လုိက္ရာ လူအားလံုး႐ွင္းသြားၿပီျဖစ္၍…

ေကာင္းကင္ဘံုမွ အကူအညီ

အသက္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေၾကာင္း သေကၤတ ‘‘SOS’’ ေမာ့စ္ကုတ္ ကို ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ႔သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္အမင္းေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရေႏြးေငြ႕သေဘၤာ ကင္တာကီ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ႔စဥ္က ၄၆ ေယာက္ေသာ သေဘၤာသားအားလံုးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွစ၍ ထိုသေကၤတသည္ နာမည္ႀကီး လူသိမ်ားလာခဲ႔သည္။

SOS သေကၤတ တီထြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ အေတာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အကူအညီအတြက္ အေရးတႀကီးေအာ္ဟစ္ေခၚသံက လူသားတို႔အတြက္ ယခင္ကတည္းကပင္ ႐ွိခဲ႔သည္။ ၎ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္း႐ွိ ဣသေရလ လူမ်ိဳးခ်င္းတို႔၏ဆန္႔က်င္မႈ (ေယာ႐ႈ ၉း၁၈)၊ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ ကတိေပးထားသည့္ ေျမကို အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ (၃း၁၅-၁၇)၊ စသည္တုိ႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည့္ ေယာ႐ႈ၏ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခက္အခဲအတြင္း ‘‘ဘုရားသခင္သည္…

ျပံဳး႐ႊင္ေနေသာထိုလူ

ကုန္စံုဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္ရျခင္းက ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္သည့္အလုပ္တစ္ခုေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ဘဝ၏သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ကၽြႏု္ပ္ကို ဆြဲေဆာင္ေသာ အရာတစ္ခုရွိသည္။ ေငြရွင္းၿပီးလွ်င္ ဆိုင္၀န္ထမ္းေလး ဖရက္ ရွိသည့္ေကာင္တာမွ ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္သည္။ ဖရက္သည္ သူ႔ေကာင္တာေလး၌ ရႈိးပြဲေလးတစ္ခု ဖန္တီးသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သြက္လက္တက္ႂကြစြာျဖင့္ အျမဲတမ္း အျပံဳးပန္းေဆာင္သူျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာျဖင့္ မက်ိဳးမပဲ႔ႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ပလက္စတစ္အိတ္ထဲထည့္ေပးရင္း ကလ်က္ သီခ်င္းပင္ ဆိုလိုက္ေသးသည္။ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ထင္ရေသာ ေစ်းဝယ္သည့္ အလုပ္ကို ဖရက္က ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ လုပ္ေဆာင္သည္။ သူ၏ ေပ်ာ္႐ႊင္တက္ႂကြေသာစိတ္ထားက သူ႔ကို ေတြ႕ျမင္သူမ်ား ဆီသို႔ပါ ကူးစက္သည္။

ဖရက္၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ကၽြႏု္ပ္ေလးစား ႏွစ္သက္မိ သည္။ သူ၏႐ႊင္လန္းတက္ႂကြေသာ သေဘာထား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလိုေသာေစတနာႏွင္႔ အေသးအဖြဲကိုပင္ ဂ႐ုစိုက္တတ္ပံုသည္ မည္ကဲ႔သို႔ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီေနသည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။