ၾကင္နာျပမႈတစ္ခု

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ၾကင္နာျပမႈတစ္ခု

''အက္စၾထာ ေရ၊ သမီးသူငယ္ခ်င္း ဟယ္လင္က သမီးအတြက္ လက္ေဆာင္ပို႔လိုက္တယ္" ဟု အလုပ္မွ ျပန္လာသည့္ ေမေမက ကၽြန္မကိုလွမ္းေျပာသည္။ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔စာတိုက္မွ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္းက ဒုတိယခရစ္စမတ္ႏွင့္ အလားတူေနသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သတိရေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ဤႏွစ္လိုဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးအားျဖင့္ ခံစားရသည္။

မ်က္ႏွာမြဲမုဆိုးမ တဗိသ(ေဒၚကာ)သည္လည္း အလားတူ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ေပးသည္။ သူသည္ ယုေပၸၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ႐ွင္ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း၌ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည္။ သူသည္ အျမဲပင္ ‘‘ေကာင္းေသာအက်င့္၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းအက်င့္”တို႔ကို ျပဳတတ္သည္ (တ ၉း၃၆)။ တစ္ေန႔ေသာ္ သူဖ်ားနာၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ အနီးအနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္အတြက္ ယံုၾကည္သူႏွစ္ဦးက သူ႔ထံသြားၿပီး ယုေပၸသို႔ လိုက္လာရန္…

ေက်းဇူးေတာ္၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း

၁၇ ႏွစ္သား ရဲန္ဒီ ဂါ႔ဒ္နာသည္ ၁၁ ရက္ႏွင္႔ ၂၅ မိနစ္ၾကာမွ် မအိပ္ဘဲေနခဲ႔ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ေမွး အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ႔သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ မအိပ္ဘဲ မည္မွ်ၾကာၾကာေနႏိုင္သည္ကို ဂင္းနစ္ကမာၻစံခ်ိန္စာအုပ္မွ စံခ်ိန္ကို သူခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳရည္ေသာက္၊ ဘက္စကတ္ေဘာ ဂိုးသြင္းျခင္း၊ ဘိုးလင္း ကစားျခင္း စသည္ျဖင္႔ ရက္သတၱပတ္ ၁ ပတ္ေက်ာ္မွ် ေတာင္႔ခံ ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္မလဲမီ သူ႔ပါးစပ္ အရသာ၊ အနံ႔ခံအာ႐ံုႏွင္႔ အၾကားအာ႐ံုမ်ား လံုးဝပ်က္စီး သြားသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂါ႔ဒ္နာသည္ အိပ္မရသည့္ ေရာဂါႏွင္႔ နပမ္းလံုးခဲ႔ရသည္။ စံခ်ိန္သစ္ကို သူတင္ႏိုင္ခဲ႔သလို၊ အိပ္စက္ျခင္းသည္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း အထင္အ႐ွား သူလက္ခံအတည္ျပဳခဲ႔သည္။

ေကာင္းမြန္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ရန္အေရးအတြက္ လူမ်ားစြာတို႔ လံုးပမ္း ႐ုန္းကန္ရသည္။ ပူပန္စရာေသာကမ်ားေသာေၾကာင္႔၊ ၿပီးစီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥ မၿပီးမွာ…

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ လြဲေနေသာအခါ

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရန္ တန္းစီေနစဥ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ပခံုးကို လာပုတ္သျဖင္႔ လွည့္ၾကည့္ရာ ရင္းႏွီးႏွစ္လိုဖြယ္ အျပံဳးႏွင္႔ ‘‘အယ္လီဇာ ငါ႔ကိုမွတ္မိလား ... ဂ်ဳန္းေလ’’ ဟုဆိုသည္။ ကၽြန္မသိသည့္ ဂ်ဳန္းမ်ားကို အျမန္စဥ္းစားလိုက္ေသာ္လည္း သူ႔ကို မသိပါ။ အိမ္နီးခ်င္းေဟာင္းလား၊ အလုပ္ေဟာင္းက မိတ္ေဆြလား၊ အမေလး... မမွတ္မိပါ။

ကၽြန္မအျဖစ္ကို သူရိပ္မိၿပီး၊ ‘‘အယ္လီဇာ တုိ႔ေတြက အထက္တန္းေက်ာင္းတံုးက ခင္မင္သိကၽြမ္းခဲ႔တာေလ’’ ဟု ေျပာျပသည္။ ထိုအခါမွ အမွတ္တရပံုရိပ္ထင္လာသည္။ ေသာၾကာေန႔ညပိုင္း ေဘာလံုးပြဲ၌ ေအာ္ဟစ္အားေပးရသည့္ ကၽြန္မတို႔၏အဖြဲ႕ဝင္၊ သဲကြဲသြားပါၿပီ၊ ဂ်ဳန္းကို ကၽြန္မမွတ္မိပါၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈ အေသခံၿပီးေနာက္၊ နံနက္ေစာေစာတြင္ မာရိသည္ ဂူသခ်ဳႋင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ရာ ဂူဝ၌ ပိတ္ေနသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီး လိမ္႔လွန္လ်က္ အေလာင္းေတာ္သည္လည္း မ႐ွိေတာ႔ပါ (ေယာ ၂၀း၁-၂)။ ေပတ႐ုႏွင္႔ ေယာဟန္ထံ ထိုသတင္းပို႔ၿပီး ဗလာျဖစ္ေနသည့္ သခ်ဳႋင္းသို႔ သူတုိ႔…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။