၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတးေရးဆရာ ဘီလီ ေဟးလ္ က “ The Glory of Love” ေခါင္းစဥ္ ရွိသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ေပါက္သြားသည့္သီခ်င္းကို အသံလႊင့္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ မၾကာပါ။ သူတစ္ပါးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ျပဳသည့္ အမႈငယ္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရျခင္းအေၾကာင္း စပ္ဆိုထားသည့္ ထိုသီခ်င္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သီဆိုခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၅၀ ၾကာၿပီးေနာက္ ေတးေရးဆရာ ပီတာ စက္ထရာက အလားတူေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သာ၍ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည့္ သီခ်င္းကို ေရးစပ္ခ့ဲသည္။ ထိုသီခ်င္းတြင္ လူႏွစ္ဦးတို႔ တစ္သက္လံုး အတူတူေနထိုင္ သက္ရွင္သည္၊ အခ်င္းခ်င္းသိနားလည္ၾကသည္၊ ခ်စ္ေမတၱာ၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရ အလို႔ငွာ သူတို႔ ထိုသို႔ျပဳခဲ့ သည္ဟု ေတးေရးဆရာက စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ထားသည္။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးစာေစာင္ျဖစ္သည့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ကမာၻေျမတြင္ လူတိုင္း အသံလႊင့္သီဆိုၾကမည့္ အခ်စ္သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ (ဗ်ာ ၅း၉၊ ၁၃)။ သို႔ေသာ္လည္း ေတးသီခ်င္းက ညည္းတြားျခင္း ဘယ္သံႏွင္႔ အစျပဳထားသည္။ ေနာက္ခံစကားေျပာသူရွင္ေယာဟန္က ေလာကႀကီး၏ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ မွန္သမွ်အတြက္ အေျဖမရွိသည္ကို ျမင္ရ၍ ငိုေႂကြးသည္ (း၃-၄)။ သို႔ေသာ္ ရွင္ေယာဟန္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ေမတၲာစစ္အေၾကာင္းကို သိလိုက္ရေသာအခါ သူ႔စိတ္အေျခအေနက လင္းလက္တက္ႂကြလာၿပီး ေတးသြားအ႐ွိန္ တျဖည္းျဖည္း တက္လာသည္ (း၁၂-၁၃)။ မၾကာမီမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုကယ္ရန္ သိုးသူငယ္ပမာ (း၁၃) မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ သားသမီး တို႔၏ႏွလံုးသားကို အပိုင္သိမ္းခဲ့ေသာ၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ ျခေသၤ့အား (း၅) ဖန္ဆင္းခံ အရာအားလံုးမွ ခ်ီးမြမ္းသီဆိုသံကို ရွင္ေယာဟန္ ၾကားလိုက္ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အထိေတြ႕ရဆံုး သီခ်င္းစာသား၌ ႐ိုးစင္းေသာအၾကင္နာ ေမတၱာ ျပျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သီခ်င္းဖြဲ႕ စပ္ဆိုထိုက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သီက်ဴးသည့္ ဘုန္းေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးသားကို ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်ဴးေအးစရာသီခ်င္းကို ေပးသနားသည့္အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်ဴးေအးရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ MART DEHAAN