ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒ

၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။

နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း (Our Daily Bread Ministries)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများ၏ ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ဖန်တီးရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် Mobile applications ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော အသုံးချခြင်းများအားဖြင့် စုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရန်နှင့် ဤအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဖြူး၊ အသုံးပြု၊ စုစည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤပုဂ္ဂလိက သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း နှင့် ဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းသော Domain အားလုံး အကျိုးသက်ရောက် အကျုံးဝင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကသီးသန့်ဖြစ်ခြင်း ထုတ်ပြန်ချက်

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စုဆောင်းရသော အချက်အလက်များကို အောက်ပါလမ်းညွှန်များအတိုင်း အသုံးပြုပါမည်။

၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်မူဝါဒ

နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း သည် တင်းကျပ်သောအမှုတော်အဝန်းအဝိုင်းမူဝါဒကို ထိန်းသိမ်းကာ၊ စီးပွားရေး(သို့) ကုသိုလ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ(သို့)အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုပေးခြင်း၊ ငှါးခြင်း၊ ရောင်းခြင်း ဘယ်သောအခါမျှ မပြုပါ။ တစ်ခုတည်းသော ချွင်းချက်မှာ တရားဥပဒေကိုလိုက်နာရန်(သို့) နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း ၏လုံခြုံမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုသူများ(သို့) အခြားသူများ(သို့) ပိုင်ခွင့်များ၊ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို သင် ပေးထားသော ကိုယ်ရေးခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သောအချက်အလက်(အမည်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(များ) နှင့် (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာ)များကို ပေးထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပါမည်။

၂။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သင် အသုံးပြုခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး၊ ကိုယ်ရေးခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အချက်အလက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမျှဝေရန် တောင်းခံကောင်းတောင်းခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ မည်သည့် ကိုယ်ရေးခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အချက်အလက် သင်ဝေမျှမှုသည် သင်၏ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အချို့အပိုင်းများကို ကိုယ်ရေးခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အချက်အလက်ဝေမျှခြင်းမရှိဘဲ၊ ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်သည် သင့်ကို ရှာတွေ့(သို့) ဆက်သွယ်နိုင်၊ ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန် အသုံးပြု(သို့) ခွဲခြားဖော်ထုတ်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်မဆို ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆို(သို့)စုဆောင်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွင်ပါသော ဥပမာအချို့မှာ-

(က) နေ့စဉ်ခွန်အား စာရင်း/အကောင့်ကို ဖန်တီးသောအခါ – သင်၏အီးမေးလ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာသာမက၊ စိတ်ဝင်စားမှုကို အခြေခံသော ဦးစားပေးအချက်အလက်ကိုပါ ရွေးကောက်ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် နောက်ဆုံးသတင်းများ သင်ထံပို့ရန်၊ ကြော်ငြာ၊ ကျင့်သုံးနေသောကွန်ပျူတာစနစ်၏နောက်ဆုံးအခြေအနေများ၊ အမှုတော်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်အသစ်နှင့် လက်ဆောင်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို သင့်ထံပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(ခ)  ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ – သင်၌ ရှိနိုင်သည့် မည်သည့် မေတ္တာရပ်ခံချက်၊ သဘောထား၊ မေးခွန်းများအတွက်မဆို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ဝက်ဆိုက်၏ နေရာအတော်များများတွင် “ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ- Contact Us” ပုံစံများကို နေရာချထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်၏မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များနှင့်တောင်းခံချက်များကို တုံ့ပြန်ပါမည်။ ထို့အပြင် သင်၏သဘောထားမှတ်ချက်များကို ပြုစု၍ ကွန်ပျူတာဖိုင်တွဲထားကာ၊ ဝက်ဆိုက် ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေရန် (သို့) သုံးသပ်ရန်နှင့် မလိုသည့်အချက်အလက်များကို ဖယ်ပစ်ရန် အသုံးပြုပါမည်။

(ဂ) အီးမေးလ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း – နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း မှ ပုံမှန်အီးမေးလ်များ သင်ရရှိရန် အခွင့်အရေး သင့်တွင် ရှိပါသည်။ သင် အီးမေးလ်အတွက် စာရင်းပေးရာတွင်၊ သင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ အမည်၊ တိုင်းပြည် နှင့် ဦးစားပေးမှုများကို သင့်ထံမှတောင်းခံကောင်း တောင်းခံပါမည်။ ဖြည့်ဆည်းသောအချက်အလက်များကို သင့်ထံသို့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ သင့်၏ အတွေ့အကြုံများကို ကိုယ်တိုင်အမှတ်သညာပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ပေးသည့်အရာများအပေါ် တိုးတက်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာများကိုလက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်သူများထံသာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်ပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သင်အီးမေးလ်အတွက် စာရင်းသွင်းခဲ့သော်လည်း အီးမေးလ်စာရင်းတွင် မပါဝင်လိုတော့ပါက အီးမေးလ်အတွင်း “လက်ခံ အသုံးမပြုတော့ပါ”ဟူသောနေရာ၌ ကလစ်Click လုပ်နိုင်ပါသည်။

(ဃ) မိုဘိုင်း အက်(ပ)များ မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အက်(ပ)အတော်အများများပေးနေရာ၊ ဖုံးနှင့် တက်ပလက်များပါဝင်ပါသည်။ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးခြင်းနှင့် စာအုပ်အမှတ်အသားများပြုခြင်း၊ အသုံးချခြင်းများအတွင်း အင်္ဂါရပ်အားလုံးကို အပြည့်အ၀ ဝင်ရောက်နိုင်ရန်၊ အကောင့်/စာရင်းကို ဖန်တီးရန်လိုသည်။

၃။ အသုံးပြုရန် ဖိုင်များနှင့် ကွတ်ကီးများဖွင့်ခြင်း

သင့်ကွန်ပျူတာသုံးရန် စာရင်းဖွင့်သောအခါ သင်၏ ISP (အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြည့်ပေးသူ) သည် အလိုအလျောက် IP လိပ်စာကို တာဝန်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဝက်ဘ်ဆာဗာက သင့်ကွန်ပျူတာကို IP အင်တာနက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လိပ်စာအရ ဖော်ထုတ်ခွဲခြားပြီး၊ ဆိုက်ကို စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများနှင့် ပြသနာများကို ဆန်းစစ်ခြင်း ကူညီရန်၊ သင်၏ IPလိပ်စာကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ရနိုင်သော အရာများ၏ တန်ဘိုးကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောက်လျှောက်အသုံးပြုပါသည်။

၄။ စုဆောင်းထားပြီးသော အချက်အလက်များ

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ နည်းအဖုံဖုံဖြင့် အချက်အလက်များစုဆောင်းပါသည်။ သင့်ထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း၏ ပန်းတိုင်တစ်ရပ်မှာ စိတ်ကြိုက်အထူးပြုထားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် ကျွမ်းကျင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ဖြည့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ odb.org, Our Daily Bread Ministries, နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း (သို့) ၎င်း၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း မည်သည့်ကဏ္ဍနှင့်မဆို ဆက်နွယ်ပြီး ထုတ်ကုန်များ ဝယ်ယူသူအားလုံးထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ခံကောင်း ကောက်ခံပါမည်။ နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း နှင့် သင်ရွေးချယ်မျှဝေသော မည်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မဆို

(က) ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်၊

(ခ) မည်သည့်နှင့် ဖောက်သည်များ၏ ပြုမူမှုများကို စောင့်ကြည့်ဆန်းစစ်ရန်၊

(ဂ) ပေးသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးအား မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးရန်၊

(ဃ) ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၊ ဝက်ဆိုက်တို့၏ အနာဂတ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံရေးပံ့ပိုးရန်၊

(င) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သုံးသူများနှင့် ဖောက်သည်များဆိုင်ရာ အသိပညာ အခြေခံတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

သင်တောင်းခံသော ဝန်ဆောင်မှု(များ) [သို့] ပစ္စည်း(များ)အား ပေးပို့ရန်၊ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Our Daily Bread Ministries ရုံးများနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရုံးတစ်ခုခုသို့ ဖွင့်ပြထုတ်ဖော်ရန် လိုကောင်း၊ လိုပါမည်။

၄.၁။  ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ချရသော ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သဘောတူညီသည့်အဆင့်သို့ ရောက်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းပစ္စယနှင့် ပံ့ပိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ၎င်းတို့၏တွဲဘက်များက ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဤစိတ်ချရသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လုပ်ငန်းတွဲဘက်များနှင့်၊ အချက်အလက်များကို မျှဝေကောင်း မျှဝေပါမည်။ ဥပမာ -အကယ်၍ သင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ တစ်ခုခုဝယ်ပါက သင်ပေးသော အချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်စားလှယ်က စုစည်းပြီး သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြွေးဝယ်ကဒ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသော စက်သို့ရောက်ရှိကာ ရောင်းချပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်မမျှဝေလိုသောအချက်အလက်များကို မတင်သွင်းပါနှင့်။

၄.၂။  Google Analytics အားဖြင့် အမည်မဖော်ပြသော ပရိသတ်များဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ၊ စိတ်ဝင်စားမှု စသည်) ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မွမ်းမံရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပရိသတ်(များ)အား လိုအပ်ချက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုပါမည်။

၄.၃။ အခါအားလျော်စွာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များမှတဆင့် အသုံးပြုသူများတုံ့ပြန်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းခံကောင်း တောင်းခံပါမည်။ ဤ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

၄.၄။  နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်ပစ္စည်း (သို့)ဝန်ဆောင်မှုများကို သတိထားမိစေရန်အတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေးအသေးစိတ်များကို နောက်ဆုံး အခြေအနေမွမ်းမံရန် ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ဆက်သွယ်ကောင်း ဆက်သွယ်ပါမည်။

၄.၅။  နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်းနှင့် Discovery House (ဒစ်စ်ကာဗရီဟောက်စ် ထုတ်ဝေလုပ်ငန်း)သည် မိတ်ဆွေများနှင့် အသင်းဝင်များမှ သစ္စာရှိစွာ ပံ့ပိုးပေးလှူမှုများဖြင့် ရှင်သန်နေသောကုသိုလ်ဖြစ် အမှုတော်သာသနာလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့် တိုက်ရိုက်အလှူတောင်းခံစာများကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆက်အသွယ်များ(သို့) စာပို့စာရင်းရှိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မပေးပို့ပါ။ သို့သော်လည်း Our Daily Bread Ministries အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ရှိပါက၊ ရှေ့အနာဂတ်တွင် ဤ “အလှူငွေလက်ဆောင်တောင်းခံခြင်းမူဝါဒ”အား ပြောင်းပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။

 

၅။ လုံခြုံမှု

သင်၏ ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သင်၏ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် နေ့စဉ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း ၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ၏ အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ထားမှုကိုကာကွယ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးအရ သင့်လျော်သော နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှုထမ်းများနှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရ လုပ်အားပေးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးမူဝါဒများကိုသိရှိ သတိမူပြီး၊ သင်၏ အချက်အလက်များကို အလုပ်အတွက် ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အမှုထမ်းများနှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရ လုပ်အားပေးများသာ ဝင်ခွင့် သုံးခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (third parties)၏ တရားမဝင် ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်း(သို့) ကွန်ပျူတာစနစ် ပျက်/ပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ဖြစ်ခြင်းသည် မည်သည့် ပျက်ကွက်မှုအတွက်မဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့ဥပဒေအရ တာဝန်မရှိသည့်အပြင်၊ ၎င်းတို့အတွက် အကြွင်းမဲ့အာမခံချက်ကို မပေးနိုင်ပါ။

၆။ ကန့်သတ်ချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသက်(၁၈)နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများသာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးပါက မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ မတင်သွင်းပါနှင့်။

၇။ အသုံးပြုသူ အချက်အလက်များကို နောက်ဆုံးအခြေအနေပြုခြင်း

တောင်းခံမှုအလိုက်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အတွက် သင့်တော်သော ဝင်ခွင့်သုံးခွင့်ကို အသုံးပြုသူအား ဘာမျှကုန်ကျမှုမရှိဘဲ၊ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ အကယ်၍ ဝင်ခွင့် သုံးခွင့်ကို ထိုအချိန်အတိုင်းအတာအတွင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါက၊ အချက်အလက်ဖြည့်ဆည်းပေးမည့်နေ့ရက်ကို အသုံးပြုသူအား ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေးပါမည်။ အကယ်၍ ဝင်ခွင့်သုံးခွင့်သည် အချို့အကြောင်းများကြောင့် ငြင်းပယ်ခံရပါက အဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခံရကြောင်း ရှင်းလင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။

 

၈။ အဆက်အသွယ်များ

ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် Our Daily Braed Ministries မှ စီမံ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အဆက်အသွယ်များ ပါရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအဆက်အသွယ်များသည် ဝင်ရောက်သုံးစွဲသူ၏ ပုဂ္ဂလိက သီးခြားဖြစ်မှုအတွက် ထိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများ၏ မူဝါဒများကို ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံ(သို့) အတည်ပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများကိုရောက်ရှိလာကာ ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂလိကသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့မူဝါဒနှင့် မည်၍ မည်မျှ မတူကွဲပြားကြောင်း၊ သင်လေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါသည်။ သင်ရောက်ရှိသော မည်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာ၏ ပုဂ္ဂလိကသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒကို သင်ဖတ်ရှုရန် ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ကိုအားပေးပါသည်။

၉။ သတင်းစကား ဘုတ်နှင့် ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များ

သတင်းစကားဘုတ် Message Boards ၊ စကားပြောခန်း Chat Rooms ၊ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက် Comments (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ “ကြိုက်နှစ်သက်သည် the Like”များတွင် တင်လိုက်သောအရာမှန်သမျှသည် အများပြည်သူ အချက်အလက် Public Information ဖြစ်လာပါသည်။ ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သော ရှုထောင့်များသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များသာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ခံချက်မဟုတ်သည်သာမက၊ Our Daily Bread Ministries ၏ ယုံကြည်ချက်(သို့) သဘောထားကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ Our Daily Bread Ministries သည် မည်သည့် လက်မခံနိုင်သော ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်း(သို့) ဆွေးနွေးသောခေါင်းစဉ်များအတွက် တာဝန်မရှိသည်သာမက သင့်လျော်သော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးနေရန်နှင့် ဤကဏ္ဍများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် သေချာစေရေး ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

၁၀။ ဤမူဝါဒကို ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံခြင်း

အချိန်မရွေး ဤပုဂ္ဂလိကသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒကို ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အပြောင်းအလဲများကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်သောနေ့နှင့်အတူ တင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမူဝါဒများကို သိမြင်နိုင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ပုံမှန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။

၁၁။ လက်ခံခြင်း

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဤပုဂ္ဂလိကသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒ၊ ၎င်းကို ခေတ်နှင့်အညီမွမ်းမံခြင်းမှန်သမျှ၊ ၎င်းနှင့်ပူးတွဲအရာများအား အသုံးပြုသူ၏လက်ခံခြင်းနှင့် တူညီပါသည်။ အကယ်၍ အချက်အလက်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ (သို့)ဤထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေအားဖြင့်