မျက်မှောက်စာမူများကို နေ့စဉ် ရရှိလိုက်ပါ။

“နေ့စဉ်ခွန်အား” (Our Daily Bread) အားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာကို နေ့စဉ် ဝိညာဥ်ခွန်အားပေးနေပါသည်။
ဘုရားရှင်နှင့် ပိုနီးလာစေခြင်းဖြင့် သင်၏ယုံကြည်မှု တိုးပွားလာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိုပါသည်။
သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း "နေ့စဉ်ခွန်အား"ကို ရယူရန် ယခုပင် စာရင်းသွင်းပါ။

မိုဘိုင်းအက်(ပ်)သည် iOS နှင့် Android ကိရိယာများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။
“နေ့စဉ်ခွန်အား” အက်(ပ်)သည် (၂၄)နာရီ/တစ်ပတ်လုံး အင်တာနက်အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ
၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်မှတ်တမ်းထားခြင်း၊ အများပြည်သူ၏ထင်မြင်ချက်များ၊
အချိန်မရွေး ပြန်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ်များစွာကို
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ယနေ့ ၎င်းကို အင်တာနက်မှ ဆွဲချရယူပါ။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်လူမှုမီဒယာတွင်ရှိပြီး နေ့စဥ်ခွန်အား၏မိတ်ဆွေများနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။