စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Adam Holz

Adam R. Holz

ဆရာ Adam Holz သည္ Focus on the Family's မီဒီယာ - Plugged In ၀က္ဆိုက္စာအုပ္၏ အႀကီးတန္း လက္ေထာက္စာတည္း ျဖစ္သည္။ Discipleship Journal တြင္လည္း တြဲဖက္စာတည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသးသည္။ သူသည္ NavPress မွ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစာစဥ္ကိုလည္း ေရးသားျပဳစုသူျဖစ္သည္။ ဆရာသည္ ပရက္ဘီေတးရီးယန္း လက္တင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး သူ႔ဇနီးမွာ ဂ်ဲနီဖာျဖစ္သည္။ သူတို႔၌ ကေလး ၃ ဦး ရွိၿပီး ေရကူးႏွင့္ ကၽြမ္းဘားအားကစားကို ႏွစ္သက္သည္။ ျပဇာတ္၊ စႏၵရားတီးခတ္ျခင္းကို ၀ါသနာထံုသည္။ ထမင္းစားၿပီးလွ်င္ ဘာအခ်ိဳတည္းရမည္နည္းဟု အေဖျဖစ္သူကို ေမးတတ္သည္။ ဆရာသည္ သူ၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဂီတာတီးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Adam R. Holz

ေကြးေကာက္ေသာေမွ်ာ္စင္

ေကြးေကာက္ပံုပ်က္ေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္ကို ေတြ႕ျမင္ရသူတိုင္းက အံ႔ၾသၾက သည္။ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕၏ေျပာျပခ်က္အရ ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင္႔ တစ္ခ်ိန္က ဝင္႔ႂကြားခဲ႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္မွာ ေကြးေကာက္ ပံုပ်က္သြားၿပီး အႏၲရာယ္သတိေပးေနေတာ႔သည္။

အသင္းေတာ္မွ ထိုေမွ်ာ္စင္ထိပ္ကို အျမန္ျပဳျပင္ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရယ္စရာပံုေပါက္ေနသည့္ ပံုသဏၭာန္က ကၽြႏု္ပ္ကို အေတြးနက္ေစသည္။ အသင္းေတာ္ဆိုသည့္ ေနရာကို အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ေနရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ပံုပ်က္ေကြးေကာက္မႈမ်ားကို ဖြင္႔ျပႏိုင္ေသာအရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မမွတ္ယူတတ္ပါ။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ ပ်က္စီးေသာေလာကကမာၻ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ ပံုပ်က္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပင္ကုိုယ္ မိမိအားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ႐ွိၾကသည္။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ထားရန္ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဖက္စိတ္ထားကို ခံယူရန္ က်မ္းစာမွ အားေပးသည္။ ဥပမာ - ၂ ေကာ ၁၂ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက သူ၏မေဖာ္ျပလိုေသာ “ကိုယ္၌…

စိတ္ႏွလံုးသစ္ လိုအပ္ေနလား

ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္သည္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေအာင့္ေန၍ ဆရာ၀န္က သူ႔ႏွလံုးကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရန္ေျပာခဲ့သည္။ အေျဖက ေသြးလႊတ္ေၾကာသံုးေၾကာ ပိတ္ေနသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္၌ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ခြဲစိတ္ကုသရန္ ခ်ိန္းဆိုသည္။ ေသာကေရာက္ေနေသာ္လည္း ေဖေဖက ယင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္ေသာအမွတ္သညာအျဖစ္ျမင္သည္။ “ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ႏွလံုးသားအသစ္ကို ငါရမွာ”ဟု ေျပာသည္။ အမွန္လည္း သူရရွိခဲ့သည္။ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ၿပီး သူ၏ “ႏွလံုးအသစ္”၌ အသက္ေသြးတို႔ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္စီးဆင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အသက္တာသစ္ကို ဘုရားသခင္ကမ္းလွမ္းေနသည့္အေၾကာင္း အေဖ႔၏ခြဲစိတ္မႈက ျပန္၍အမွတ္ရေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္စြမ္းျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားတြင္ အျပစ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ေန၍ ၄င္းတို႔ကိုရွင္းလင္းပစ္ရန္ ၀ိညာဥ္ေရးခြဲစိတ္ကုသမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။

၄င္းသည္ ေယဇ ၃၆း၂၆ ၌ လူမ်ဳိးေတာ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ကတိ ေပးထားသည့္ အရာျဖစ္သည္။ “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔…

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထား

လာေနာက္ေနတာလား။ နဂိုကတည္းက ေနာက္က်ရသည့္အထဲ။ သို႔ေသာ္ အေ႐ွ႕မွ လမ္းၫႊန္သေကၤတက “ေနွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထား” ဟု အလိုက္သင့္ျပဳမူရန္ ၫႊန္ၾကားေနသည္။ ကားပိတ္သည့္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာရျခင္းပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ရယ္မိသည္။ မိမိ၏စံ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ပ်က္သြား မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လမ္းျပင္သည့္ကိစၥကိုျဖင့္ မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။

ဝိညာဥ္ေရး၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေစသည့္ (သို႔) လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေစသည့္ အခက္အခဲကာလမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနည္းစုသာ ျပင္ဆင္ ထားတတ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေျခအေနကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အႀကီးအက်ယ္ (သို႔) မသိမသာေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အရာမ်ားကို အမွတ္ရမိသည္။

“ေနွာင့္ေႏွးမႈကိုေမွ်ာ္မွန္းထား” ဟူသည့္ သေကၤတကို ေ႐ွာလမုန္မင္း တစ္ခါမွ် မေတြ႕ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ သု ၁၆ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၾကံအစည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ေထာက္မ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈကို သူႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ အငယ္ ၁ တြင္ “လူသားမ်ားသည္ အထူးထူးအျပားျပား ၾကံစည္ တတ္သည္။…

မည္သည့္အရပ္သို႔ သင္ဦးတည္သြားေနသနည္း

အသက္တာ၏လားရာမ်ားကို မည္သည့္အရာမ်ားက သတ္မွတ္ေပးသနည္း။ ထိုေမးခြန္း အတြက္ ထူးဆန္းေသာအေျဖကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕တို႔ တစ္ခါက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အစီးသင္ခဲ့ဖူးသည္။ သင္တန္းတြင္ ပန္းတိုင္ကို ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခု ပါ၀င္သည္။

နည္းျပက “ေနာက္ပိုင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔က မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတားအဆီးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ အဲဒီအတားအဆီးကို ၾကည့္ၿပီး အဲဒီအေပၚအာ႐ံုုစိုက္ရင္ အဲဒါကို တည့္တည့္၀င္တိုး လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအတားအဆီးကို ေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္ သြားမယ့္လမ္းကိုၾကည့္ရင္ အဲဒီအတားအဆီးကို အသာေလး ေက်ာ္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္”ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ သူက “ခင္ဗ်ား ၾကည့္တဲ့လမ္းက ခင္ဗ်ားသြားမဲ့ လမ္းပဲ”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

႐ိုး႐ွင္းၿပီး ေလးနက္ေသာ ထိုဥပေဒသေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာအတြက္္လည္း အေထာက္အကူျပဳ အသံုး၀င္ပါသည္။ ျပသနာမ်ား၊ ႐ုန္းကန္ ရမႈမ်ားအေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အာ႐ံုေရာက္ေနေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာသည္ အလိုလို…

ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဗ်ဴဟာ

ကၽြႏု္ပ္ အႏွစ္သက္ဆံုး ေဘာလံုးအသင္းသည္ ကစားပြဲ႐ွစ္ပြဲကို ဆက္တိုက္ ႐ံႈးနိမ္႔ခဲ႔သည္။ ဤကစားပြဲရာသီအတြင္း သူတို႔အႏိုင္ရေရး ေမွ်ာ္လင့္ရန္ခက္လွသည္။ နည္းျပက အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ရလဒ္က ေအာင္ျမင္မႈ မရ႐ွိခဲ႔ေပ။ ကၽြႏု္ပ္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင္႔ စကားေျပာရင္း ျခားနားေသာရလဒ္ အႏိုင္လိုခ်င္ယံုႏွင္႔ အႏိုင္ရရန္ အာမမခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ‘‘ေမွ်ာ္လင္႔တာက ဗ်ဴဟာ မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ဟာသေႏွာ၍ ျပက္လံုးထုတ္ခဲ႔သည္။

ေဘာလံုးေလာကအတြက္ ဤအခ်က္က မွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝိညာဥ္ေရးရာအသက္တာ၌ ၎သည္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၌ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္႐ံုမွ်မက ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ ကိုးစားျခင္းက တစ္ခုတည္းေသာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ ဤေလာကက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စိတ္ပ်က္ေစေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းက ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ သမၼာတရားႏွင္႔ တန္ခိုးကို စိတ္ခ်ေစသည္။

ဤအမွန္တရားကို မိကၡာ သေဘာေပါက္နားလည္သည္။ ဣသေရလလူတို႔ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ခြာသျဖင္႔ သူဝမ္းနည္းရသည္။…

ဘခင္ေမတၱာ

သြားေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔စဥ္က ဘခင္ေမတၱာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ခန္းစာ ရလိမ္႔မည္ဟု မည္သည့္အခါကမွ် မေတြးခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း၊ မထင္မွတ္ဘဲ သင္ခန္းစာ တစ္ခုရခဲ႔သည္။ သားေလး၏ ႏွဲ႔ေနသည့္သြားေအာက္မွ ႀကီးသြားေလးေပါက္လာသျဖင္႔ ထိုႏွဲ႔ေနသည့္ သြားကို ႏုတ္ပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ ၁၀ အ႐ြယ္ သားႏွင္႔ သြားေဆးခန္းသို႔ သြားခဲ့သည္။

သားေလးက ‘‘ေဖေဖ အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိဘူးလား။ ဒီသြားကို မႏုတ္ခ်င္ဘူး’’ ဟု မ်က္ရည္ႏွင့္ သူေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ကြဲမတတ္ ခံစားရသည္။ ‘‘သားရဲ႕သြားကို ႏုတ္မွျဖစ္မွာ၊ အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိဘူး သားရယ္’’ ဟုသာ ျပန္ေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဆရာဝန္က သူ႔သြားကို ႏုတ္လိုက္သည့္အခါ သားေလးမွာ နာက်င္လြန္း၍ သူ႔ခမ်ာ တုန္သြား႐ွာသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔လက္ကေလးကို ကိုင္လ်က္ မ်က္ရည္ဝဲခဲ႔ရသည္။ သူ၏နာက်င္မႈကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ္လညး္ သူ႔အနီး၌ အတူ႐ွိေနျခင္းက သူ႔အတြက္ သက္သာရာရေစမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္မိပါသည္။

ထိုအခိုက္အတန္႔တြင္…

နစ္ဝင္ေသာဆူး

ကၽြန္ေတာ့္လက္ညိႇဳးကို ဆူးစူး၍ ေသြးထြက္ေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စူး႐ွစြာ ေအာ္လိုက္ၿပီး ညည္းညဴလ်က္ ႐ုတ္တရက္ လက္ကို ႐ုပ္လိုက္သည္။ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါ။ ဆူးႏွင့္ျပည့္ ေနေသာခ်ံဳပုတ္ကို ဥယ်ာဥ္ျခံေျမသံုး လက္အိတ္ကို မသံုးဘဲ အလုပ္လုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ဆူးစူးျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူးစူးေသာအနာက ပို၍ဆိုးလာၿပီး ေသြးလည္း ထြက္လာသည္။ သတိထားရေတာ့မည္။ ပတ္တီး႐ွာေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္ ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္းကို အမွတ္မထင္ သတိရ ေတြးမိသည္။ စစ္သူရဲတို႔သည္ ဆူးပင္ႏွင့္ရက္ေသာ ဦးရစ္ကို သခင္ေယ႐ႈ၏ေခါင္းေပၚသို႔ အတင္းအဓမၼ ေဆာင္းေစသည္
(ေယာ ၁၉း၁-၃)။ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းက ဤမွ်နာက်င္မႈကို ခံစားရေစပါက ထိုဆူးဦးရစ္တစ္ခုလံုးေၾကာင့္ မည္မွ်နာက်င္ လိမ့္မည္နည္း။ ထိုနာက်င္မႈက ခႏၶာကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ေနရာမွ်သာ။ ထိုမွ်မက ေက်ာေပၚသို႔ ၾကာပြတ္ႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လက္ေျခမ်ားကို သံခၽြန္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ နံေဘးသို႔ လွံျဖင့္ ထိုးျခင္းမ်ားလည္း ခံရသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ခႏၶာသာမက…

သီခ်င္းဆိုေသာကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေဖ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္နွံ ကေလးမရမီက သီခ်င္းဆိုုျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကၽြန္ေတာ့္ကို မေျပာျပခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကေလးမ်ားမွာ ၆ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးေယာက္လံုးသည္ ညေစာေစာမအိပ္တတ္၊ ညတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဇနီးသည္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကိုု အလွည့္က် သိပ္ရင္း ကေလးမ်ား ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ပါေစဟု ဆုုေတာင္းမိသည္။ နာရီေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ကေလးသိပ္ခဲ့ရၿပီး ကေလးအျမန္အိပ္ေပ်ာ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ညအိပ္ရာ၀င္ ေတးေပါင္းမ်ားစြာကိုုလည္း ညည္းဆိုုခဲ့သည္။ တစ္ညၿပီးတစ္ည ကေလးသိပ္ရင္း ထူးျခား အံ့ၾသစရာ အျဖစ္တစ္ခုုျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ခါမွ် မထင္မွတ္ခဲ့ဖူးေသာ ကေလးမ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္၏ ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ား တိုးလာျခင္းပါ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္း ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘသည္လည္း သူ႔သားသမီးမ်ားကိုု သီခ်င္းဆိုေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္က်မ္းပိုဒ္ ပါ႐ွိေၾကာင္း သင္သိပါသလား။ ကြ်န္ေတာ့္သားသမီးမ်ားကိုု သီခ်င္းျဖင့္ သိပ္သကဲ့သို႔…

ဘုရားသခင္၏တရားလမ္း၌ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း

လူအုပ္ထဲသြားေနရင္း သား၏ပုခံုးကို တို႔ကာ ‘‘အေဖတို႔ ဒီလမ္းသြားၾကမယ္’’ ဟု ေျပာကာေ႐ွ႕မွ သူ႔အေမႏွင္႔ ညီအစ္မမ်ားေနာက္လိုက္ရန္ လမ္းေၾကာင္း ျပန္တည့္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကစားကြင္း၌ အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ် ကၽြန္ေတာ္ ဤသို႔ ရံဖန္ရံခါ ေျပာေနရသည္။ သားက ပင္ပန္းေနၿပီးျဖစ္၍ အလြယ္တကူပင္ အာ႐ံုေထြျပားေနသည္။ ‘‘သားက ဘာေၾကာင္႔ သူတို႔ေနာက္ မလိုက္ႏိုင္ရတာလဲ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိသည္။

ထို႔ေနာက္ ထိုအေတြးက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ျပန္ထိ သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိုသို႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳမိသနည္း။ ဘုရားခင္၏တရားလမ္းကို ႐ွာေဖြရမည့္အစား မိမိလုပ္ခ်င္ သည့္ မိမိအလိုေနာက္လိုက္ပါရန္ ေသြးေဆာင္ညိႇဳ႕ယူ ခံရၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင္႔အတူ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမွ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ဦးတည္ရာ ေျပာင္းသြားသနည္း။

ဣသေရလလူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ေဟ႐ွာယ၏စကားကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ‘‘သင္သည္ လက်္ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို႔…

လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလား၊ ၿပီးဆံုးသြားျခင္းလား

အလုပ္တစ္ခုၿပီးဆံုးသြားျခင္းက ေက်နပ္စရာေကာင္းလွသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ လစဥ္ ကၽြႏု္ပ္၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ‘‘လုပ္ေဆာင္ဆဲ’’ (In Progress)ေနရာမွ (Completed) ‘‘ၿပီးဆံုး’’သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာတြင္ “ၿပီးဆံုး’’ ဆိုသည့္ ခလုတ္ေလး ႏွိပ္လိုက္ရျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္သည္။ လြန္ခဲ႔ေသာလက ထိုခလုတ္ေလးကိုႏွိပ္စဥ္၊ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ ခက္ခဲမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ခဲ့ျခင္းသည္ “တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈ’’ သာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခါမွ် ၿပီးဆံုးလိမ္႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စဥ္းစားမိသည္။

ထိုေနာက္ ေဟျဗဲ ၁၀း၁၄ ကို သတိရမိသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ခရစ္ေတာ္၏ စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေ႐ြးႏုတ္ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ‘‘ၿပီးၿပီ’’ ဆိုသည့္ ခလုတ္မွာ ႏွိပ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို လက္ခံျခင္းသည္ မိမိအတြက္ မိမိမလုပ္ႏိုင္သည့္အမႈျဖစ္သည္။…