စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Alyson Kieda

ပူေဆြးျခင္းမွ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသို႔

ကယ္လီ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အျခားေရာဂါမ်ား ၀င္လာ၍ ဆရာ၀န္မ်ားက သူ႔အတြက္ စိုးရိမ္ေနသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ဗိုက္နာေသာ္လည္း ကေလးမေမြးႏိုင္၍ ခြဲေမြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကသည္။ ကေလးေမြးဖြားျခင္းေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရေသာ္လည္း ေမြးကင္းစသားေလးကို ေထြးေပြ႕လိုက္ရခ်ိန္တြင္ နာက်င္မႈကို ေမ႔သြားသည္။ ျပင္းစြာ ေသာ ေ၀ဒနာကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းက  ေနရာယူသြားသည္။
သမၼာက်မ္းစာကလည္း ဤအမွန္တရားကို အတည္ျပဳထားသည္။ ‘‘မိန္းမသည္ သားကို ဘြားစဥ္အခါ ဘြားရေသာအခ်ိန္ ေစ႔ေသာေၾကာင္႔ ၀မ္းနည္းျခင္း႐ွိ၏။ ဘြားျမင္ ၿပီးမွ ဤေလာက၌ လူတစ္ေယာက္ကို ဘြားျမင္ေသာေၾကာင္႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိ၍ အထက္ခံရေသာ ေ၀ဒနာကို ေမ႔ေလ်ာ႔တတ္၏’’ (ေယာ ၁၆း၂၁)။ မၾကာမီတြင္ ေယ႐ႈ႐ွင္ ထြက္သြား မည္ျဖစ္၍ တပည့္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ပူေဆြး ၀မ္းနည္းၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ဖန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပန္ေတြ႕ရလွ်င္ အထက္ပါ ၀မ္းနည္းျခင္းက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည့္အေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ အထက္ပါ…

ယူတင္၀တ္ေဆာင္ျခင္း

စာေရးသူ ေလာရင္း ဝင္းနား ေရးသားသည့္ “Wearing God” အမည္႐ွိစာအုပ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ မိမိမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကို အသံတိတ္္ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္မႈအဆင္႔အတန္း ကို ညႊန္ျပေနသည္။ ေခတ္သံုး ဗန္းစကား စာသားမ်ား ပါသည့္ တီ႐ွပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ၀တ္စံု၊ ယူနီေဖာင္း သို႔မဟုတ္ စက္ဆီစြန္းေပေနသည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ စသည္ တုိ႔က မည္သည့္အရာကို ေဖာ္ျပေနသည္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ “ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အ၀တ္အစားျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာကို ေျပာေနသည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္ေနသည္” ဟု သူေရးသားထားသည္။
စာသား စကားလံုးမပါဘဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ ဟု ႐ွင္ေပါလုက ေျပာထားသည္။ ေရာမ ၁၃း၁၄ တြင္…

ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွလံုး

ကၽြန္မေျမးမေလး အႏွစ္သက္ဆံုးတီးလံုးမွာ ဂီတပညာ႐ွင္ John Philip Sousa ၏ စစ္ခ်ီေတးသြားထဲမွ တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ Sousa သည္ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း အေမရိကန္ ေတးေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေျမးမေလး မိုရီယာက စစ္ခ်ီတီးဝိုင္းတြင္ မပါဝင္ေသးပါ။ သူက ၁ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ေက်ာ္သာ ႐ွိေသးသည္။ ထိုသံစဥ္ကို သူႏွစ္သက္ၿပီး တစ္ေၾကာင္းစ၊ ႏွစ္ေၾကာင္းစ လိုက္ဆိုညည္းၿပီး သူေပ်ာ္႐ႊင္ေနခ်ိန္၌ ဆိုညည္းတတ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုဝင္အားလံုး ဆံုၾကခ်ိန္တြင္ ထိုေတးသြားကို လက္ခုပ္တီးလ်က္ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္လ်က္ ဆိုၾကၿပီး၊ ကေလးမ်ားက သံစဥ္အတိုင္း ကသူက၊ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ စစ္ခ်ီသူခ်ီႏွင္႔ အဆံုးတြင္ ကေလးမ်ားက ေခါင္းမူးလဲကုန္ၿပီး အားရပါးရ ရယ္ေမာလ်က္ အဆံုးသတ္သည္။
ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္လ်က္ ဆူညံေနျခင္းက “ထာဝရဘုရားအား ႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ကိုးကြယ္ၾကေလာ႔” (ဆာ ၁၀၀း၂ ၊ ေခတ္သံုး) ဟူသည့္…

အလြန္ ေကာင္းသည္

အခ်ဳိ႕ေသာေန႔ရက္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအေပၚ အေျခခံ၍ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆံုးသြားသည္။ မၾကာေသးမီက ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ကုိ ကၽြန္မျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္မ၏သင္းအုပ္က ကမာၻဦးက်မ္း ၁ ကို ေဟာၾကားစဥ္ အံ့မခန္း လွပသည့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာဖူးပြင့္ေသာ ပန္းဓာတ္ပံုမ်ားကုိ အခ်ိန္ ၂ မိနစ္ခန္႔ ျပသခဲ့သည္။ အိမ္ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ၌လည္း လူမႈကြန္ယက္မွ ပန္းမ်ိဴးစံု ဓာတ္ပံုမ်ား တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ ထုိေနာက္ ေတာထဲသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္သည့္ အခါလည္း ေႏြဦးရာသီ ပန္းေပါင္းစံုျဖစ္သည့္ ထရီလီယံပန္း၊ မားရွ္မာရီဂိုးပန္းႏွင့္ အိုင္းရစ္ပန္း႐ိုင္းမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရျပန္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ ပန္းေပါင္းစံုႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပင္မ်ားကို တတိယေန႔ရက္တြင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုေန႔ တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ “ထုိအမႈအရာ ေကာင္းသည္” (က ၁း၁၀၊ ၁၂) ဟု ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ဆ႒မေန႔၌လည္းထုိကဲ့သို႔ပင္ “ထုိအမႈအရာ…

အတူတကြ ရွိေနေသာအခ်ိန္

အမ်ိဳးတစ္ဦး၏ မဂၤလာေဆာင္မွ အျပန္ ၂ နာရီ ၾကာ ေမာင္းရေသာ အိမ္အျပန္ခရီးတြင္ အေမက ကၽြန္မအလုပ္ခြင္၌ ဘာအသစ္အဆန္းရွိသနည္းဟု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေမးပါသည္။ ကၽြန္မလည္း သူ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာျပသကဲ့သို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ ထပ္္ေျပာျပေနရင္း ကၽြန္မေျပာသည့္စကားမ်ားကို မွတ္မိေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေပးရမည္နည္းဟု ေတြးမိသည္။ အေမသည္ မွတ္ဉာဏ္မ်ား တစ္စတစ္စ ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာ သူငယ္ျပန္ ေရာဂါ (အယ္ဇိုင္းမား) ေ၀ဒနာ ခံစားေနရၿပီး အျပဳအမူမ်ားပါ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ တျဖည္းျဖည္း စကားပါ မေျပာတတ္ေတာ႔ဘဲ ထိုထက္ဆိုးေသာအရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။
အေမ႔ေရာဂါအတြက္ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရ ပါေသာ္လည္း အေမ ကၽြန္မတို႔ႏွင္႔ အတူ႐ွိေနျခင္း၊ အတူတကြ အခ်ိန္ယူႏိုင္၊ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ ကၽြန္မ သူ႔ထံ သြားေရာက္လည္ပတ္တိုင္း ၀မ္းသာအားရျဖင္႔ ‘‘ဟယ္ အယ္ဆင္ ေရာက္လာတယ္! ေပ်ာ္သြားၿပီ၊…

မနာလိုမႈအတြက္ကုထံုး

ညေနပိုင္းတြင္ မိဘမ်ားက အျပင္ထြက္လိုသျဖင္႔ ေျမးကေလးမ်ားကို ထိန္းေပးရန္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ကၽြန္မသေဘာတူလိုက္သည္။ သူတို႔ကို ဖက္ထားၿပီး   ‘‘စေနတနဂၤေႏြမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကသလဲ’’ ဟု ေမးလိုက္သည္။ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚတို႔ထံ ညအိပ္သြားခဲ့သည့္ အသက္သံုးႏွစ္အ႐ြယ္ ဘရစ္ဂ်ာက ေရခဲမုန္႔စားရေၾကာင္း၊ ခ်ားရဟတ္စီးရေၾကာင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ရေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာျပသည္။ ထို႔ေနာက္ အသက္ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ ဆင္ျမဴရယ္ အလွည့္ ျဖစ္သည္။ ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲဟု ေမးေသာ္ သူက ‘‘ေတာထဲမွာ စခန္းခ်ၿပီး ေလွ်ာက္လည္တယ္’’ ဟုေျဖသည္။ ‘‘ေပ်ာ္သလား’’ ဟု ကၽြန္မေမးရာ၊ ‘‘ဒီေလာက္ႀကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု အထီးက်န္စြာ ျပန္ေျဖသည္။
ဆင္ျမဴရယ္၌ မနာလိုစိတ္၀င္ေနသည္။ ညီငယ္၏ စိတ္လႈပ္႐ွားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည့္ သူ႔အေတြ႔အၾကံဳကို ၾကားၿပီးေနာက္ သူ႔ဖခင္ႏွင္႔ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စခန္းခ်ခဲ႔သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆင္ျမဴရယ္ ေမ႔သြား ေတာ႔သည္။
ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္လည္း မနာလိုမႈ ေက်ာ႔ကြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။…

စခန္းခ် ဆာလံသီခ်င္းမ်ား

ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔အတူ သဘာ၀အလွကို ခံစားရင္း လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ႔စဥ္က ကင္မရာ ယူေဆာင္သြားၿပီး လမ္းေဘး၌ ေပါက္ေနေသာအပင္ေလးမ်ားကို အနီးကပ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ႔သည္။ အင္မတန္မွ အံ႔ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေရာင္အေသြး စံုလင္သည့္ အလွမ်ားကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ ညကမွေပါက္လာသည့္ မိႈပြင့္မ်ားက ေတာက္ပေသာ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ မ်ားျဖင္႔ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ လွပေနသည္။
ကၽြန္မတို႔ကို ၀န္းရံေနသည့္ သဘာ၀သက္ရွိ ေလာကကို ၾကည့္ရင္း မႈိပြင့္ေလးမ်ားသာမက စၾက၀ဠာ႐ွိၾကယ္တာရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းသူ ဖန္ဆင္း႐ွင္ကို ခ်ီးမြမ္း ဆင္ျခင္ရန္ ကၽြန္မအတြက္ ႏိုးေဆာ္မႈျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ကို္ယ္ေတာ္သည္ အႏိႈင္းမဲ႔ေသာ ကမာၻႀကီးအား မတူညီ ကြဲျပားစြာ အမ်ိဳးစံုလင္စြာျဖင္႔ ဖန္ဆင္းခဲ႔သည္။ သင္ႏွင္႔ ကၽြန္မကိုလည္း ဖန္ဆင္း၍၊ လွပေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း လက္ရာေတာ္မ်ား အလယ္တြင္ ေနရာခ်ကာ ထိုအရာမ်ားကို ၾကည္ႏူးခံစားရန္ႏွင္႔ အုပ္စိုးရန္အလုိငွာ အပ္ေပးခဲ႔သည္။
ကၽြန္မ၏အေတြးမ်ားက မိသားစုခရီးထြက္တိုင္း…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

အျခားသူမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း

ကၽြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္း ဂ်ာမီသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ အလုပ္၀င္ခါစက လူတစ္ဦးသည္ သူ႔အနီးသို႔ေရာက္လာၿပီး စကားစျမည္ေျပာဆိုကာ ဤေနရာတြင္ ဘာလုပ္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ဂ်ာမီ က သူ႔အလုပ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး ထိုသူ၏နာမည္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္႔နာမည္က ရစ္ခ်္ ပါ’’ ဟု သူကေျဖသည္။
‘‘ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင္ ဘာ အလုပ္ လုပ္ပါသလဲ’’ ဟု ထပ္ေမးရာ၊  ‘‘အိုး ကၽြန္ေတာ္က ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ပါ’’ ဟု သူက ျပန္ေျပာသည္။
မထင္မွတ္ေသာ ႏွိမ္႔ခ်ေသာ သာမန္စကား၀ိုင္းေလး သည္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႏွင္႔ သူ၏မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမီ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လိုက္သည္။
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ဦးစားေပးေသာ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ဤအျဖစ္အပ်က္ငယ္ေလးက ဖိလိပၸိ ၾသ၀ါဒစာ (၂း၃) မွ ႐ွင္ေပါလုမိန္႔ၾကားသည့္…

ဘုရားသခင္ကို ျမင္ျခင္း

စာေရးဆရာႏွင္႔ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ Erwin Lutzer သည္ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ Art Linkletter ႏွင္႔ ဘုရားသခင္ပံု ေရးဆြဲသူ သူငယ္ေလးတို႔၏ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ႔သည္။ သေဘာေတြ႕ေနသည့္ Linkletter က ‘‘ဘုရားသခင္ပံုကို ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးလို႔ ဆြဲလို႔မရဘူး’’ ဟု ေျပာရာ၊ သူငယ္ေလးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ဆြဲလို႔ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ႔ လူေတြဆြဲႏုိင္လိမ္႔မယ္’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရား႐ွင္သည္ မည္သို႔ိုေသာ ဘုရားျဖစ္သနည္း၊ ေကာင္းျမတ္သလား၊ ၾကင္နာသလား၊ ဂ႐ုျပဳသလား စသည္ျဖင္႔ ေတြးတတ္ၾကသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ား
အတြက္ ႐ိုး႐ွင္းေသာအေျဖမွာ ဖိလိပၸဳ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေျဖေပးသည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေျဖႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ‘‘သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပဳေတာ္ မူပါ’’။ ေယ႐ႈက ‘‘ဖိလိပၸဳ၊ ဤမွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ႐ွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ႔ကို မသိေသးသေလာ၊…

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ

ကၽြန္မငယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား အိမ္နား႐ွိ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းသည့္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ အတူလိုက္ရန္ အေဖာ္ေခၚခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ေရာင္စံုကလစ္မ်ားကို လက္တစ္ဆုပ္ကိုင္၍ ကၽြန္မအိတ္ထဲ ထည့္ၿပီး ပိုက္ဆံမေပးေခ်ဘဲ ကၽြန္မကို ဆိုင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သည္။ သူ႕လုပ္ရပ္က ကၽြန္မကို တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ႔သည္။ ကၽြန္မသည္ က်ဴးလြန္ခဲ႔သည့္အျပစ္ကို မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင္႔ အေမ့ထံ ေျပာျပကာ ဝန္မခံမီအခ်ိန္အထိ တစ္ပတ္တာလံုး စိတ္ထဲတြင္ တႏံု႔ႏု႔ံျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းကို မဆန္႔က်င္ခဲ႔သည့္ မွားယြင္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကၽြန္မဝမ္းနည္းခဲ႔ၿပီး ခိုးယူခဲ႔ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္ေပးကာ ဆိုင္ရွင္ကို ေတာင္းပန္လ်က္ ေနာက္ထပ္ မခိုးေတာ့ပါဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ဆိုင္႐ွင္က ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ႔မွ သူ႔ဆိုင္မလာရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမက ကၽြန္မကို ခြင္႔လႊတ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု အားေပးသျဖင္႔ ထုိညတြင္ ကၽြန္မ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ႔၏။
ဒါဝိဒ္မင္းသည္လည္း…