စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Amy Boucher Pye

Amy Boucher Pye

Amy Boucher Pye သည္ စာေရးဆရာႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ The Living Cross: Exploring God’s Gift of Forgiveness and New Life, ႏွင့္ ဆုရစာအုပ္ Finding Myself in Britain: Our Search for Faith, Home, and True Identity တို႔ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ယူေကတြင္ Woman Alive စာအုပ္အသင္းကို ထူေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ မိသားစုႏွင့္အတူ သာသနာအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို www.amyboucherpye.com or on Facebook or Twitter (@amyboucherpye) တြင္ ၾကည့္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Amy Boucher Pye

ေနာက္ဆံုးစကား

တစ္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဒႆနိကေဗဒအတန္းတစ္တန္း၌   ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ ပါေမာကၡတစ္ဦး၏အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆိုးေလာက္သည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာသည္ ထိုေက်ာင္းသားကို ေက်းဇူးတင္ခဲ႔ၿပီး အျခားထင္ျမင္ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ထိုအျပဳအမူသည္ အျခား ေက်ာင္းသားမ်ားကို အံ႔အားသင္႔ေစခ႔ဲသည္။ ထိုေက်ာင္းသား ကို အဘယ္ေၾကာင့္  မတံု႔ျပန္မေခ်ပသနည္းဟု သူ႔ကို ေမးျမန္းရာ၊ ‘‘ ဒါဟာ ေနာက္ဆံုးစကား၊ ငါ႔စကားအတည္ပဲလို႔ ေျပာစရာမျဖစ္ရဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို ေလ႔က်င္႔ေနတာပါ’’ ဟု ဆရာက ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

ထိုဆရာသည္ ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူသည္ ေမတၱာျပလ်က္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ထားကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္လိုသူျဖစ္သည္။ သူ႔စကား  မ်ားက အျခားဆရာတစ္ဦးကို သြားသတိရေစသည္္။ ထိုသူမွာ ေဒသနာက်မ္းကို ေရးသားခဲ႔သူျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုးေနသူတစ္ဦးကို မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္ကို အတိအလင္းမၫႊန္ျပထားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ စဥ္းစားမဆင္ျခင္၊ ႏွလံုးသားႏွင့္ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းမႈမရွိ…

ဆုေတာင္းျခင္းတန္ခိုး

တစ္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္ႏွင္႔ရင္းႏွီးသည့့္မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရး အတြက္ အလြန္အမင္း ပူပန္မိရာ၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ ဣသေရလလူတုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ႐ွေမြလ၏အသက္တာအားျဖင္႔ ခြန္အားေပးမစမႈကို ရ႐ွိခဲ႔သည္။ ဣသေရလလူတို႔ အခက္ျပႆနာႏွင္႔ၾကံဳေနရေသာ္ ႐ွေမြလက ဘုရားလူမ်ား အတြက္ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းေလွ်ာက္ေပးပံုကို ဖတ္႐ႈရင္း၊ ကၽြႏု္ပ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ခ်စ္ရသူအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရန္   ခိုင္မာစြာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ႔သည္။

ဘုရား၏လူမ်ားသည္ ဘုရားကို မယံုၾကည္ကိုးစား သည့္အတြက္ သူတို႔ကို ဖိလိတိၱလူတို႔ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခု တစ္ဖန္ ဖိလိတၱိလူတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဣသေရလလူတို႔ ခံေနရသည္ ( ၁ ရာ ၄ ကို ၾကည့္ပါ)။ သူတို႔၏အျပစ္အတြက္ ေနာင္တရၿပီးေနာက္ ဖိလိတၱိလူတို႔က သူတို႔ကို လာေရာက္ တုိက္ခိုက္မည့္သတင္းကို ထပ္ၾကားရသည္။   ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရန္ ႐ွေမြလအား  ပန္ၾကားခဲ႔သည္ (၇း၈)။ ဘုရားသခင္က သူတို႔၏ရန္သူမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင္႔ ၾကံဳေစျခင္းအားျဖင္႔ သူတို႔ကို…

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ႐ွိေသာဘုရား

‘‘သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင္႔အတူ႐ွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေ႐ွ႕မွာေရာ ေနာက္မွာပါ႐ွိသည္။ ‘‘သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင္႔အတူ႐ွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေ႐ွ႕မွာေရာ ေနာက္မွာပါ႐ွိသည္။ အတြင္း၌ေရာ ေအာက္မွာေရာ၊ အေပၚမွာေရာ၊ ဘယ္ဘက္ေရာ၊ ညာဘက္မွာပါ႐ွိသည္။...’’ဟု ၅ ရာစုႏွစ္ကာလက စဲလ္တစ္ ခရစ္ယာန္ စိန္႔ပက္ထရစ္ မွ ေရးစပ္ခဲ႔သည္။ ႐ွင္မႆဲ ခရစ္၀င္က်မ္းမွ သခင္ေယ႐ႈဖြားျမင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ကၽြန္မဖတ္႐ႈစဥ္ ထိုဓမၼေတးက စိတ္ထဲ၌ ပဲ႔တင္ထပ္ျမည္ဟီးေနသည္။ ေႏြးေထြးစြာ ေထြးဖက္ ထားသကဲ့သို႔ ခံစားရၿပီး ငါဘယ္ေတာ့မွ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္မေန ဟု ကၽြန္မကို သတိေပးေနသည္။

႐ွင္မႆဲ၏ေရးသားခ်က္အရ လူသားမ်ားအၾကား ဘုရား႐ွင္ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ခရစ္စမတ္၏ စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယ၏ ႀကိဳတင္နိမိတ္ေဟာၾကားခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္ဟုအဓိပၸာယ္ရေသာ ဧမာေႏြလ အမည္ရွိ သူငယ္ေတာ္ကို ေမြးဖြားသန္႔စင္လာမည္ (ေဟ ၇း၁၄)။ ႐ွင္မႆဲက ထိုပေရာဖက္ ျပည့္စံုေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင္႔ အတူ႐ွိမည့္ဘုရားသခင္သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမြးဖြားၿပီ…

ေစာင္႔စားျခင္း

‘‘ခရစ္စမတ္ေရာက္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္လိုေသးလဲ’’ဟူ၍ ကၽြန္မကေလးမ်ား ငယ္စဥ္က ဤေမးခြန္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေမးတတ္၏။ ခရစ္စမတ္အႀကိဳ Advent ျပကၡဒိန္ကို အသံုးျပဳ၍ ခရစ္စမတ္ေရာက္မည့္ေန႔ကို ေစာင္႔စားေရတြက္ၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ားက
ေစာင္႔စားရျခင္းကို ပ်င္းစရာဟု ခံစားရသည္။
ေစာင္႔စားျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ကေလးမ်ား၏ ႐ုန္းကန္ရမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြယ္တကူ သိ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားလူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲ ကိုျဖင္႔ ကၽြန္မတို႔ ေလ်ာ႔တြက္မိသည္။ ဥပမာ - ဗက္လင္ ဧဖရတ္ၿမိဳ႕မွ ‘‘အုပ္စိုးရေသာသခင္’’ ေပၚထြန္းလာမည္ (၅း၂)၊ ထိုသူသည္ ‘‘ရပ္၍ ထာ၀ရဘုရား၏အစြမ္းသတၱိႏွင္႔ … မိမိ သိုးစုကို ေကၽြးေမြးလိမ္႔မည္’’(း၄) စသည္ျဖင့္ ပေရာဖက္ႀကီး
မိကၡာ၏သတင္းစကားကို ခံယူရ႐ွိသူမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစား ေတြးၾကည့္ပါ။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ နီးပါးမွ် ေစာင္႔ဆိုင္းခဲ႔ရၿပီးေနာက္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၌ သခင္ေယ႐ႈေမြးဖြားလာခ်ိန္တြင္ ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ စတင္ျပည့္စံုလာ သည္…

တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာဘုရားသခင္

ပင္လယ္ကမ္းစပ္၌ ေလအဟုန္အတိုင္း လႈပ္႐ွားရင္း ေရလိႈင္းေပၚဝယ္ ေရလႊာေလွ်ာစီးကာ စြန္လႊတ္ေနသူမ်ားကို ၾကည့္ရင္း ကၽြန္မ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးမိသည္။ ‘‘အဲဒီလို ဘုတ္ျပား စီးရင္း စြန္လႊတ္ေနၾကတာ ၾကည့္ရတာ ခက္သလိုဘဲ’’ ဟု ကမ္းစပ္သို႔ ဆင္းလာသူ တစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ရာ၊ သူက ‘‘မခက္ပါဘူး၊ ႐ိုး႐ိုးေရလႊာေလွ်ာစီးရတာထက္ ပိုေတာင္ လြယ္ေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ ဒါက ေလအားကို ထိန္းၿပီး သံုးလို႔ေလ’’ ဟု ေျပာျပသည္။
ထိုေနာက္ ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရလႊာေလွ်ာစီးသူကို ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္႐ွားေစသည္သာမက ကၽြန္မ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ဆံႏြယ္စမ်ား၀ဲက်ေစေသာ ေလ၏ အစြမ္းကို စဥ္းစားရင္း ကၽြန္မတို႔၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္ဘုရားသခင္ကို ဆင္ျခင္မိသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္အာမုတ္ ေရးသားေသာက်မ္းတြင္လည္း ‘‘ေတာင္တို႔ကို လုပ္၍ ေလကို ဖန္ဆင္းထေသာ (ဘုရားသခင္သည္) နံနက္အလင္းကို အမိုက္ျဖစ္ေစ’’ သည္ဟု ေရးသားထားသည္ (း၁၃)။
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္…

ေကာင္းေသာနိဂံုး အဆံုးသတ္

အပိုလို - ၁၃ အာကာသယာဥ္အေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္ စျပေတာ႔မည္ျဖစ္၍ အလင္းေရာင္မ်ားမွိန္က်သြားသည္။ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက ‘‘လူေတြအားလံုး ေသကုန္ေတာ႔ ႐ွက္စရာ ျဖစ္သြားတာေပါ႔’’ ဟု အသံကို ႏွိမ္႔၍ ေျပာသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၏ အာကာသယာဥ္႐ုပ္႐ွင္ကို ၾကည့္ရင္း ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာအျဖစ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေစာင္႔စားရင္း ႐ုပ္ရွင္ၿပီးခါနီးမွ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္း၏ နိဂံုးအဆံုးသတ္ကို ကၽြန္မမသိ၊ မမွတ္မိေၾကာင္း သိလိုက္သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းမွာ အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားကာ ကမာၻေျမျပင္သို႔ အသက္႐ွင္လ်က္ ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။
ကၽြန္မတို႔လည္း အသက္႐ွင္လ်က္ အိမ္ျပန္ေရာက္ ရမည္ဟူသည့္ ေနာက္ဆံုးနိဂံုးအဆံုးသတ္ကို ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဘဘုရားသခင္ႏွင္႔အတူ ထာ၀ရ ေနရမည္ကို ကၽြန္မဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို အသစ္ျဖစ္ေစလ်က္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင္႔ ေျမႀကီးသစ္ကို ဖန္ဆင္းမည္(၂၁း၁၊၅)။ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သစ္၌…

ဘုရားသခင္၌ အျမစ္စြဲတည္ေနသည္

ကၽြန္မမိတ္ေဆြမ်ား အိမ္သစ္သို႔ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားေသာအခါ ျခံစည္း႐ိုးအနီး၌ ၀စ္တီးရီးယား ပန္းပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔သည္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ လာဗင္ဒါပန္းရနံ႔ သင္းေနမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ၾကသည္။ ထိုပန္းပင္ကို ေသခ်ာစြာ အပင္ခ်ိဳင္ ျပဳျပင္လ်က္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္မွ် ပန္းအလွပန္းရနံ႔ကို ၾကည္ႏူးခံစားခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ျခံမွ အိမ္နီးခ်င္းက ေပါင္းသတ္ေဆးသံုးရင္း သူ႔ျခံဘက္၌ သံုးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းပင္ေသသြားသည္။ ေပါင္းသတ္အဆိပ္က ေျမႀကီးထဲ စိမ္႔၀င္ၿပီး ပန္းပင္၏ အျမစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္းေၾကာင္႔ ပန္းပင္ေသသြားျခင္းျဖစ္မည္ဟု သူတို႔ထင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ အံ႔ၾသစရာမွာ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ေျမႀကီးေပၚမွ အစို႔အတက္ေလးမ်ား ျပန္ထြက္လာသည္။
ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားသည့္ ဘုရားသားသမီးမ်ားႏွင္႔ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူမ်ားကို ပေရာဖက္္ ေယရမိက ႐ွင္သန္ႀကီးထြားေသာအပင္ႏွင္႔ ပ်က္စီးေသာ အပင္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပသည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ေနာက္ေတာ္ လိုက္ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ေရ႐ွိရာအရပ္၌ အျမစ္ျဖာၿပီး အသီးသီးမည္ (ေယ…

ရုပ္ဖ်က္ထားေသာ သခင္ေယ႐ႈ

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ သူ၏ေယာကၡမႀကီးကို ျပဳစုရင္း “အေမဘာကို အေမွ်ာ္လင့္ အတမ္းတဆုံးလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။ ေယာကၡမႀကီးက “ငါ့ရဲ့ေျခကို ေဆးေပးေစခ်င္ တယ္” ဟုေျပာသည္။ “ဘယ္ေလာက္မုန္းဖို႔ေကာင္းလိုက္လဲ။ သူအဲဒီလို ကၽြန္မကို ခိုင္းတိုင္း ကၽြန္မသိပ္မုန္းတယ္။ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ခံစားရတာကို သူမသိပါေစနဲ႔လုိ႔ ဘုရား သခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္” ဟု သူ ဝန္ခံသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔တြင္ သူငယ္ခ်င္း၏ညည္းညဴ တတ္ေသာ အေတြးအေခၚသည္ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ သြားသည္။ ေရဇလံုႏွင့္ တဘက္ကိုယူကာ သူ၏ေယာကၡမ ေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္ၿပီး “ကၽြန္မအေပၚကို ေမာ့ၾကည္လိုက္တဲ့ တဒဂၤေလးမွာ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ေျခေတာ္ကို ေဆးေနသကဲ့သို႔ ကၽြန္မခံစားလိုက္ရတယ္။ သူဟာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႐ုပ္ဖ်က္ထားသူပဲ” ဟု သူေျပာျပသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္ ေယာကၡမႀကီး၏ေျခကို ေဆးေပးရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့သည္။
ထုိအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကားရၿပီးေနာက္ သံလြင္ေတာင္ေပၚတြင္…

ေကာင္းေသာသိုးထိန္း

ေဆး႐ံုတြင္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔အတူ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကမႈႀကီးစြာႏွင့္ ကၽြန္မေစာင္႔ဆိုင္းေနခဲ႔ ရသည္။ ကၽြန္မတို႔၏သားငယ္မွာ မ်က္စိျပန္တည့္မတ္ရန္ ခြဲစိတ္မႈခံယူေနရၿပီး ကၽြန္မမွာ ပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ထဲေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္။ ႀကိဳးစားဆုေတာင္းရင္း ဘုရားသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသနားရန္ ကၽြန္မေတာင္းခံသည္။ ကၽြန္မ၏ က်မ္းစာအုပ္ကို အလ်င္အျမန္ လွန္ေလွာရင္း ေဟ႐ွာယ အခန္းႀကီး ၄၀ ကို သတိရသျဖင့္ ကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား က်မ္းပိုဒ္ကိုလွန္ရင္း အသစ္ေသာ ဖြင္႔ျပခ်က္တစ္ခုခုမ်ား ေတြ႕ရမလားဟု ေတြးလိုက္သည္။
သခင္သည္ ‘‘မိမိသိုးစုကို သိုးထိန္းကဲ႔သို႔ ေကၽြးေမြး ေတာ္မည္။’’ ‘‘သိုးသူငယ္တို႔ကို ခ်ီ၍ ေပြ႕ပိုက္ေတာ္မူမည္’’ (း၁၁) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္စဥ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဤက်မ္းပိုဒ္အားျဖင့္ ကၽြန္မကို တစ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့သည္ကို ျပန္သတိရလိုက္ၿပီး ကၽြန္မ အသက္႐ႈရပ္သြားသည္။ သခင္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ဆြဲကိုင္ကာ ဦးေဆာင္လ်က္ ဂ႐ုျပဳေပးေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ ထုိအခ်ိန္ခဏေလးမွာပင္ ကၽြန္မ၏ပူပင္ေသာကမ်ား ေပ်ာက္လႊင္႔သြားသည္။ အသက္ကို…

လံုေလာက္ေသာ

ကၽြန္မတို႔အိမ္တြင္ အဖြဲ႕ငယ္ေလးတစ္ဖြဲ႕ကို ဧည့္၀တ္ျပဳ လက္ခံရန္ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ ကၽြန္မခ်က္ျခင္းျပန္ေပးလိုေသာအေျဖက ျငင္းဆန္လိုက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ၌ လံုေလာက္ေသာအရာမ်ား မ႐ွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ထိုင္ခံုမ႐ွိ၊ အိမ္ကက်ဥ္းၿပီး လူမ်ားမ်ားမဆံ႔။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ ဦးေဆာင္လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း႐ွိမ႐ွိ မေသခ်ာ၊ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ကၽြန္မဆႏၵမရွိ၊ ေငြေၾကး အဆင္မေျပမွာကို စိတ္ပူသည္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ၄င္းကိစၥကို ေကာင္းစြာစီမံရန္ လံုေလာက္ဖူလံုမႈ ႐ွိသည္ဟု မခံစားခဲ႔ရပါ။ လက္မခံခ်င္သည့္စိတ္က ထိုကိစၥကို ျငင္းလိုက္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေပး ခ်င္သည့္စိတ္ျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ွိေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႕ လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ ကၽြန္မတို႔၏ဧည့္ခန္းတြင္ ထိုအဖြဲ႔ေလးကို လက္ခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ ၀မ္းေျမာက္မႈကို ရရွိခဲ႔သည္။
ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိ႐ွဲထံ…