စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Amy Boucher Pye

ေအမီ ေဘာက္ခ်ာ ပိုင္း

ေအမီေဘာက္ခ်ာပိုင္း သည္ စာေရးဆရာႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ The Living Cross: Exploring God’s Gift of Forgiveness and New Life, ႏွင့္ ဆုရစာအုပ္ Finding Myself in Britain: Our Search for Faith, Home, and True Identity တို႔ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ယူေကတြင္ Woman Alive စာအုပ္အသင္းကို ထူေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ မိသားစုႏွင့္အတူ သာသနာအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို www.amyboucherpye.com or on Facebook or Twitter (@amyboucherpye) တြင္ ၾကည့္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေအမီ ေဘာက္ခ်ာ ပိုင္း

သတင္းတမန္

အစည္းအေဝးလာတက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက စာ႐ြက္အခ်ိဳ႕ကို လွမ္းေပးရင္း ‘‘႐ွင့္အတြက္ သတင္းတစ္ခု႐ွိတယ္’ဟု ေျပာသည္။ ထိတ္လန္႔ရမည္လား။ စိတ္လႈပ္႐ွား ရမည္လား ဟု ကၽြန္မေတြးမိသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ေသာအခါ ‘‘ရွင္ တူေလး တစ္ေယာက္ရၿပီ’’ ဟု ေရးသားထားသျဖင္႔ ကၽြန္မဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ပါၿပီ။

သတင္းဆိုသည္မွာ အေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သလို အဆုိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚေသာ စကားမ်ားလည္း ပါဝင္ ႏိုင္သည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းႏွင္႔ တရားစီရင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သတင္းမ်ားေပးပို႔ရန္ သူ၏ ပေရာဖက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏တရားစီရင္ေသာစကားမ်ားက ေနာင္တရရန္၊ ကုစားရန္ႏွင္႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

မာလခိ ၃ တြင္ သတင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေတြ႕ရၿပီး သူ၏လမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သတင္းတမန္တစ္ဦးကို ေစလႊတ္မည္ဟု ဘုရားသခင္ ကတိေပးထားသည္။ ႏွစ္ျခင္းဆရာ ေယာဟန္သည္ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္မ်ားကို…

ခရစ္စမတ္ေပးစာ

ခရစ္စမတ္ေရာက္တိုင္း ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္တာလံုး၏ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ အေၾကာင္းပါ၀င္သည့္ စာ႐ွည္ႀကီးတစ္ေစာင္ကို သူ႔ဇနီးထံ ေရးေလ့ရွိသည္။ သူက ဇနီးသည္အား မည္ေရြ႕မည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ခ်စ္ရေၾကာင္း အၿမဲ ေျပာေလ့ ရွိသည္။ သူ႔သမီးအေယာက္စီထံသို႔လည္း စာေရးေပးသည္။ သူ၏ခ်စ္ေမတၱာစကားမ်ားက ေမ့မရႏိုင္ေသာ ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

လူဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ - ေယ႐ႈသည္ ခရစ္စမတ္၏မူလေမတၱာေပးစာျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤသမၼာတရားကို ေယာဟန္မွ မီးေမာင္းထိုး ျပခဲ့သည္။ ‘‘အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ (ေယာ ၁း၁)။ ေရွးေခတ္ အေတြးအေခၚဒႆန၌ ဂရိစကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ logos ဆိုသည္မွာ အမွန္တရားမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုးေတာ္ (သို႔) အစီအစဥ္ဟု အဆိုျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ေယာဟန္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ‘‘အစအဦး၌…

ဝွက္ထားသည့္ အမႈေတာ္

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုက ကၽြန္မအေပၚ ဝန္ပိလ်က္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္ပါ႔မလားဟု ကၽြန္မစိတ္ပူမိသည္။ ထုိသို႔ ေသာကပြားလ်က္ အေတြးမ်ားေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မကို အားေပးတတ္သည့္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အားေပးသည့္ စာတိုသံုးခုကို လက္ခံရ႐ွိသည္။ စာသံုးခုစလံုး၌ ‘‘တုိ႔ဆုေတာင္းေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က မင္းကို စိတ္ထဲေပၚလာေစတယ္’’ ဟု ေရးသား ထားသည္။ မထိုက္တန္ပါဘဲလ်က္၊ ဤမိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကၽြန္မဘာျဖစ္ေနသည္ကိုမသိဘဲလ်က္ ကၽြန္မကို ဆက္သြယ္ အားေပးၾကျခင္းအတြက္ ကၽြန္မအားတက္သြားၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ၎တို႔ကို သူ၏ေမတၱာကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလာသည့္ ေစတမန္မ်ားအျဖစ္ သံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မယံုၾကည္ပါသည္။

ေကာရိ ႏသဳအသင္းေတာ္သုိ႔ ေရးသားေပးပို႔သည့္စာ၌ ႐ွင္ေပါလုက ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခိုးကို သိမွတ္ခဲ႔သည္။ ‘‘ထိုဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကို ... ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ... သင္တုိ႔သည္ ကူညီ၍ ငါတုိ႔အဖို႔ ဆုေတာင္းလွ်င္ ေနာက္၌လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလတံ႔’’ (၂ ေကာ ၁ း၁၀-၁၁)။…

ေျမေခြးဖမ္းျခင္း

ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီးတြင္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင္႔ ဖုန္းေျပာေနစဥ္ ဖုန္းထဲမွ ပင္လယ္ေရလိႈင္း႐ိုက္ခတ္သံမ်ားကို ၾကားရျခင္းက ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစပါသည္။ သူ႔အဖို႔ ထိုအသံမ်ားသည္ သူ႔ကို ေန႔စဥ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအသံမ်ားဟု သူက ဆိုသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္သည့္ ကၽြႏု္ပ္က ေျမေခြးမ်ားကို မႏွစ္သက္သကဲ႔သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမေခြးမ်ားကို ခ်စ္စဖြယ္တိရိစာၦန္လို႔ ကၽြႏု္ပ္ မျမင္ဘဲ၊ ေျခဦး တည့္ရာ သြားၿပီး ေနရာတကာ အညစ္အေၾကး စြန္႔တတ္သည့္ တိရိစာၦန္ဟုသာ ျမင္မိသည္။

ေျမေခြးမ်ားအေၾကာင္းကို ေ႐ွာလုမုန္မင္းႀကီး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေရးစပ္သီကုံးထားသည့္ကဗ်ာ၌ ေတြ႕ရသည္။ ေယာက်္ားႏွင္႔ မိန္းမၾကား႐ွိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (သို႔) ဘုရားသခင္ႏွင္႔ လူၾကား႐ွိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ေ႐ွာလုမုန္သီခ်င္းတြင္ ဖြင္႔ဆိုထားသည္။ သတို႔သမီးသည္ ေျမေခြးငယ္ေလးကို ဖမ္းေပးရန္ သတို႔သားကို ေတာင္းဆိုသည္ (သီ ၂း၁၅)။ ဆာေလာင္ ေနသည့္ ေျမေခြးမ်ားသည္ ႏူးညံ့သည့္စပ်စ္ႏြယ္ပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္႐ွိ စပ်စ္သီးမ်ားကို…

ေမွ်ာ္လင္႔မထားေသာ ၾကင္နာမႈ

ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြသည္ သူဝယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်ရန္ တန္းစီ ေနစဥ္ သူ႔ေ႐ွ႕မွလူက သူ႔ဘက္လွည့္ၿပီး သူကုန္က်ေငြ ၁၀ ေပါင္ (၁၄ ေဒၚလာ) အတြက္ ေငြေပးေခ်သည့္ ေဘာက္ခ်ာကို ကမ္းေပးလိုက္သည္။ အိပ္ေရးပ်က္သျဖင္႔ မ႐ႊင္မပ် ျဖစ္ေနရာမွ ထိုသူ၏ၾကင္နာေသာအျပဳအမူေၾကာင္႔ မ်က္ရည္မ်ား က်လာသည္။ ၿပီးမွ ငိုမိသည့္သူ႔အျဖစ္ကို သူ႔ဘာသာသူ ရယ္မိျပန္သည္။ ေမွ်ာ္လင္႔မထားသည့္ ၾကင္နာမႈက သူ႔ႏွလံုးသားကို ထိေတြ႕ လ်က္ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ အျခားလူတစ္ေယာက္ အားျဖင္႔ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ျပသည့္ ဘုရားသခင္ကို သူေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းလိုက္သည္။

ဧဖက္ၿမိဳ႕႐ွိ တစ္ပါးအမ်ိဳးသား ခရစ္ယာန္မ်ားထံ ႐ွင္ေပါလုက ေပးကမ္းျခင္းအေၾကာင္းေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးျဖစ္၍ အသက္တာေဟာင္းကို ခ်န္ရစ္ၿပီး အသက္တာသစ္ကို ေပြ႕ပိုက္ခံယူရန္ သူတို႔ကို ရွင္ေပါလုႏိုးေဆာ္သည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းဆင္းေတာ္မူရာျဖစ္သျဖင္႔…

ေကာက္သင္းေကာက္ျခင္း

တန္ဇန္နီးယန္းမိတ္ေဆြ ႐ုသ္သည္ သူ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒိုဒိုမာရွိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိသည့္ ေျမတစ္ကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႐ူပါ႐ံုရွိသည္။ ထိုေဒသရွိမုဆိုးမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး ဤဖုန္းဆိုးေျမကို ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္မည့္ေျမအျဖစ္ သူေျပာင္းလဲလိုသည္။ လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးလိုသည့္ သူ႔႐ူပါ႐ံုက သူ၏ဘုရားသခင္အေပၚ ခ်စ္ျခင္း၌တည္ရွိၿပီး ႐ုသ္ဆိုေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါ သူ႔နာမည္အားျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအား လယ္ျပင္ရွိ စပါးက်န္မ်ားကို ေကာက္သင္းေကာက္ရန္ အခြင့္ေပးသည္ (ဝတ္ ၁၉း၉-၁၀)။ (က်မ္းစာထဲမွ) ႐ုသသည္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူႏွင့္ သူ႔ေယာကၡမတို႔ စားေသာက္ရန္အတြက္ လယ္ထဲတြင္ ေကာက္သင္းေကာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေဆြမ်ဳိး ရင္းခ်ာ ျဖစ္သည့္ ေဗာဇ၏လယ္ကြက္၌ ေကာက္သင္းေကာက္
ရျခင္းက ေနာက္ဆံုးတြင္ ႐ုသႏွင့္ ေနာမိတို႔အတြက္ ခိုနားရာ အိမ္ႏွင့္ အကာအကြယ္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။…

လက္ေတာ္၌ ေရးထိုးထားသည္

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၁၈၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဆရာႀကီး ခ်ားစ္စပါဂ်င္၏ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အသင္းေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လက္ဝါး၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စာထိုးေၾကာင္း ေဟ႐ွာ ၄၉း၁၆ က်မ္းပိုဒ္၏ ႂကြယ္ဝေသာအႏွစ္သာရကို ေဟာေျပာရျခင္းကို ဆရာႀကီး အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။ ‘‘ဒီလိုက်မ္းခ်က္မ်ိဳးကို အႀကိမ္တစ္ရာေလာက္ ေဟာေျပာရမွာ’’ ဟု ဆရာႀကီးက ဆိုသည္။ ဤအေတြးက အဖိုးတန္လြန္း သျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆင္ျခင္သင္႔သည္။

ဆရာႀကီး စပါဂ်င္က လူမ်ိဳးေတာ္ဣသေရလတို႔ အတြက္ မိန္႔ၾကားေသာ ဤကတိေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ထက္ အေသခံေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ အံ႔ဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္က ဒဏ္ရာေတြက ဘာလဲ။ တူနဲ႔ႏွက္ထားတဲ႔ သံခ်က္ရာေလ။ သူ႔လူေတြကို သူ႔လက္ဝါးမွာ စာထုိးႏိုင္ဖုိ႔ ကားတိုင္ထက္မွာ သံမိႈနဲ႔႐ိုက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲခံ ရတာျဖစ္္မယ္’’ ဟူ၍ ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထာဝရဘုရားသခင္က သူ႔လူမ်ားကို သူ႔လက္ဝါး၌…

ေက်ာက္၌ တည္ေသာအိမ္

ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ႔ၾကၿပီးေနာက္ ဧည့္ခန္းမွာ နိမ္႔က်သြားၿပီး နံရံ၌လည္း အက္ေၾကာင္းမ်ားေပၚလာကာ ျပတင္းေပါက္ တစ္ခုဆိုလွ်င္ ဖြင္႔မရေတာ႔ပါ။ ထိုဧည့္ခန္းအပိုင္းကို အုတ္ျမစ္ မပါဘဲ အဖီဆြဲတိုးခ်ဲ႕ ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ႔ရသည္။ ေစ်းေပါေပါႏွင္႔ လုပ္ခဲ႔သည့္လက္ရာကို ျပန္ျပင္ရန္ အုတ္ျမစ္အသစ္ ျပန္ခ်ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အခ်ိန္ၾကာ မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ျပင္သည့္ကိစၥၿပီးစီးသည့္ေနာက္ သူတို႔ထံ ကၽြႏု္ပ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ အက္ေၾကာင္းမ်ား မ႐ွိေတာ႔ပါ။ ျပတင္းေပါက္လည္း ဖြင္႔၍ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္နားလည္လိုက္သည္မွာ ခိုင္မာေသာအုတ္ျမစ္သည္ အဓိကက်ေၾကာင္း တည္း။

ဤအခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဝအသက္တာအတြက္ လည္း မွန္ကန္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက သူ႔စကားကို နာယူမႈမ႐ွိသည့္ မိုက္မဲမႈကို ေဖာ္ျပရန္ ပညာ႐ွိႏွင္႔ မိုက္မဲသည့္ အိမ္ေဆာက္သူႏွစ္ဦး အေၾကာင္း ဥပမာကို မိန္႔ၾကားသည္ (လု ၆း၄၆-၄၉)။ စကားေတာ္ကိုၾကားၿပီး…

ေယ႐ႈကို ဖူးျမင္ရမည္

စ်ာပနအခမ္းအနားအစီအစဥ္၌ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ပလႅင္ေအာက္သို႔ ၾကည့္မိရာ ‘‘ဆရာ၊ သခင္ေယ႐ႈကို ဖူးျမင္ရမည္’’ဟု ေယာ ၁၂း၂၁ က်မ္းပိုဒ္ကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ ေၾကး၀ါပလိပ္ျပားေပၚ၌ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မ်က္ရည္ႏွင္႔
အျပံဳးႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး၌ သခင္ေယ႐ႈအား မည္သို႔ ျမင္ခဲ႔ရ သည္ကို ဆင္ျခင္ရင္း ‘‘ထိုက်မ္းခ်က္နဲ႔ကြက္တိပဲ’’ ဟု ကၽြန္မ ေတြးမိသည္။ ဘုန္းေတာ္ဝင္စားသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ သူ႔ဘဝ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ႔ပါ။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ သူ႔အထဲ၌ ကိန္းဝပ္တည္႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ သူ၌ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရသည္။

႐ွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း၌ သခင္ေယ႐ႈ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၂း၁၂-၁၆)၊ ေဟလသလူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဖိလိပၸဳကို ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ‘‘အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈကို ျမင္ခ်င္ ပါသည္ခင္ဗ်ားဟုေတာင္းပန္ၾက၏’’ (း၂၁)။ သခင္ေယ႐ႈ၏…

နားလည္ရန္ခက္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာအရာမ်ား

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ကၽြန္မ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း ကၽြန္မတို႔က်မ္းစာကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး သေဘာက်ေၾကာင္းေျပာျဖစ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူငယ္ခ်င္းက ‘‘ငါေတာ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ေခါင္းမာတဲ့လူေတြ၊ လက္စားေခ်တဲ့အေၾကာင္း ေတြနဲ႕၊ ေယ႐ႈကိုပဲ ေပးပါကြယ္’’ ဟုေျပာသျဖင့္ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔မိသည္။

နာဟံုအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၂ တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပး၍ အမ်က္ျပင္းထန္ေတာ္မူ၏’’ ဟုဖတ္႐ႈရေသာအခါ ‘‘သူေျပာတာလည္း မွန္သား’’ဟု ကၽြန္မသံေယာင္လိုက္မိ သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းေနာက္တစ္ပိုဒ္ကမူ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္႐ွည္ေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးလည္း ႀကီးေတာ္မူ၏’’ (း၃)။

ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေဒါသအေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ က်င့္သံုး သည္တြင္ သူ႔လူမ်ားႏွင့္ သူ႔နာမေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည့္လွ်ံလ်က္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည့္ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္ေၾကာင္႔ မွားယြင္း က်ဴးလြန္ေသာအမႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားမွ်တျခင္းကို ေပးသည္။ သူ႔ကို…