စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Arthur Jackson

အာသာဂ်က္ဆင္

ခ်ီကာဂိုျပည္နယ္တစ္ခြင္၌ အသင္းေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း -သင္းအုပ္သာသနာကို ၂၈ ႏွစ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာ သီတြင္ ဆရာႀကီး အာသာဂ်က္ဆင္ ႏွင့္ ဇနီး ဆရာမ ရွယ္လီတို႔သည္ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳတ္ ကန္ဆက္ျပည္နယ္ ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း Our Daily Bread Ministries တြင္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးျခင္းအျပင္ ဆရာႀကီး အာသာသည္ သင္းအုပ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ PastorServe အမႈေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕ျပသာသနာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း သာသနာ - Neopolis Network တြင္လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား အာသာဂ်က္ဆင္

တည္ျမဲေသာဆုေတာင္း

“ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သက္ဝင္႐ွင္သန္သည္”။ စိတ္အာ႐ံုကိုဖမ္းစားသည့္ ထိုစကားကို ေျပာသူမွာ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ အထူးျပဳ ေရးသားကာ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ကို လံႈ႔ေဆာ္ခဲ႔သည့္ ဆရာႀကီး အီးအမ္ေဘာင္းဒ္စ္ (၁၈၃၅-၁၉၁၃) ျဖစ္သည္။ တန္ခိုးႏွင္႔ျပည့္စံုၿပီး တည္ျမဲျခင္းသေဘာ႐ွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီးက ဤသို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ျပသည္။ “ေသဆံုးျခင္းေၾကာင္႔ ဆုေတာင္းသည့္ ႏႈတ္ပိတ္သြားလည္း၊ ဆုေတာင္းသည့္ ႏွလံုးသား ရပ္တန္႔သြားလည္း၊ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္၌ ႐ွင္သန္ေနသည္။ ဘုရား၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ထုိဆုေတာင္းမ်ား႐ွိေနသည္။ ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားသည္ ဆုေတာင္းသူထက္ပို၍ သက္တမ္း ႐ွည္သည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုထက္၊ ေခတ္တစ္ခုထက္၊ ေလာက တစ္ခုထက္ပို၍ သက္တမ္း႐ွည္သည္”။

အခက္အခဲ၊ နာက်င္ခံစားရမႈ၊ ေဝဒနာမ်ားၾကားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္မွေရာက္ပါေလစဟု သင္ေတြေဝေတြးေတာခဲ႔ဖူးပါသလား။ ဆရာႀကီး ေဘာင္းဒ္စ္၏ ထိုးထြင္းအသိအျမင္ေပးေသာစကား သာမက ဗ်ာ ၈း၁-၅
မွလည္း…

ေျပာသလို လုိက္လုပ္ပါ

ဘ႐ိုင္ယန္ သည္ သူ႔ညီမဂၤလာေဆာင္တြင္ ဧည့္ႀကိဳအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူေပၚမလာခဲ့ပါ။ မိသားစုမ်ားအပါအဝင္ မဂၤလာပြဲ၌ က်မ္းစာဖတ္ရမည့္ သူ႔ညီမ ဂ်က္စမင္ ကပါ သူ႔ကို စိတ္ပ်က္သြားသည္။ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မဂၤလာပြဲ၌ နာမည္ႀကီး က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ေသာ ၁ေကာ ၁၃ ကို သူေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဖတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ မဂၤလာပြဲၿပီးေနာက္ ဘ႐ိုင္ယန္ ၏ေမြးေန႔ ေရာက္လာသည္။ သူ႔အား ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးရန္ အေဖေျပာေသာအခါ သူမ ခ်ီတုံခ်တံုျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ဖတ္ျခင္းထက္ လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ျခင္းအရာက ပိုခက္ေၾကာင္း သူသိလိုက္ရသည္။ ထိုညေနမလြန္မီတြင္ သူ႔စိတ္ကို ျပင္လိုက္ၿပီး “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ဖတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ မလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အျဖစ္မ်ိဳး အျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း’’ ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို္ ဖတ္႐ႈၿပီး (သို႔) နားေထာင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အျဖစ္မ်ိဳး သင္ၾကံဳဖူးပါသလား။ သင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားစကားကို ဖတ္႐ႈျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းသည္…

ကၽြႏု္ပ္ပတ္လည္႐ွိ အကြယ္အကာဒိုင္းလႊား

ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္မွ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑ကို ဦးေဆာင္သူ ေပါလ္သည္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္၌ ေလွေမွာက္ၿပီး ဆံုးပါးသြားသျဖင္႔ ထိုဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အသင္းေတာ္မွ နာက်င္ခံစားခဲ႔ရပါသည္။ ေပါလ္ႏွင္႔ သူ၏ဇနီး ဒူ႐ြန္ဒါတို႔အတြက္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာသည္ အစိမ္းသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ ဘဝကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ေၾကမြေစသည့္အမႈအေရးမ်ား ၾကံဳရသည္။ ၎တို႔ မိသားစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဦးေခါင္းကို တစ္ခ်က္တည္းအပိုင္ ထုိးခ်လိုက္သကဲ႔သို႔ ခံစားရေစသည္။

ဒါဝိဒ္အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ၊ မိသားစု အေရးကိစၥမ်ားက အဆန္းမဟုတ္။ ဆာလံ ၃ တြင္ သူ႔ကို ပုန္ကန္သည့္ သားေတာ္အဗ႐ွလံုေၾကာင္႔ သူေသာကေရာက္ ရသည္။ သားကို ျပန္တိုက္ရန္ထက္ အိမ္စြန္႔ ထီးနန္းစြန္႔ကာ သူထြက္ေျပးခဲ႔သည္ (၂ ရာ ၁၅း၁၃-၂၃)။ လူအမ်ားက သူ႔ကို ဘုရားသခင္ စြန္႔ပစ္ၿပီဟု ထင္မွတ္ယူဆၾကေသာ္လည္း (ဆာ ၃း၂)။…

ႀကီးမားေသာအမႈ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဘာလင္တံတုိင္းကို ၿဖိဳခ်သည့္သတင္းကို ၾကားေသာအခါ တစ္ကမာၻလံုး အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ၂၈ႏွစ္တာလံုး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ကို ပိုင္းျခားထားေသာတံတိုင္းႀကီးသည္ ၿပိဳက်ၿပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ၾကေတာ့မည္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၏ဗဟိုခ်က္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာင့္စား ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ ကမာၻသူကမာၻသားအေပါင္းတို႔ သည္လည္း စိတ္လႈပ္ရွား ခံစားၾကရသည္။ ႀကီးမားေသာ အမႈႀကီး ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔ အျခားတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ကၽြန္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အၾကာ ဘီစီ ၅၃၈ တြင္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ရျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဣသေရလသမိုင္းတြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္း ဆာလံ ၁၂၆ ကို အစျပဳ ထားသည္။ ‘‘ထိုအခါ ငါတို႔ႏႈတ္သည္ ရယ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔လွ်ာသည္ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း…

သုိ႔ေသာ္လည္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဟာေဗးမုန္တိုင္းက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဟူစတန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကူညီရန္ အခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားကို မစအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို အားေပးေစာင္မသည့္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုႏွင္႔ အိမ္မ်ားၾကားတြင္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ရပ္တည္ရင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား စိန္ေခၚခံရသည္။ ခိုင္ခံ႔လာခဲ႔သည္။

ဟာေဗးမုန္တိုင္းဒဏ္သင္႔သူမ်ား၌ ေပၚလြင္ေနသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ၇ ရာစုႏွစ္ အကုန္က ပေရာဖက္ဟဗကၠဳက္ ေဟာၾကားခဲ႔သည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပေရာဖက္ႀကီးက ခဲယဥ္းေသာကာလ ေရာက္လာမည္ (၁း၅-၂း၁)၊ အမႈခပ္သိမ္းက ဆုိးဝါးလာမည္၊ အဆံုး၌ ေလာကအရာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ႐ွိသည္ဟု ေတြးဆလ်က္ ‘‘သေဘၤာသဖန္းပင္ မပြင္႔ရ၊ ... သံလြင္ပင္၏ ေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္လင္႔၍မရ၊ ... သိုးျခံ၌ သိုးကုန္၍ တင္းကုပ္၌ ႏြားမ႐ွိရ’’ (၃း၁၇) ဟု…

မူလအေျခအေနအတြက္ အသင္႔ျဖစ္ျခင္း

ဂ်ာမနီစစ္တပ္တြင္ အေျခခ်ခဲ႔စဥ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဗာ႔စ္ ဝက္ဂြန္ ဘီးတဲလ္ အသစ္စက္စက္ ကားတစ္စီးကို ကၽြႏု္ပ္ဝယ္စီးခဲ႔သည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္လွသည္။ အျပင္ဘက္အစိမ္းရင္႔ေရာင္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းအညိဳေရာင္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လိုက္ဖက္မႈ႐ွိၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ယိုယြင္းပ်က္စီးလာသည္သာမက ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကားတံခါးတစ္ခ်ပ္လည္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ‘‘ငါ႔ကားေလးက နဂုိမူလအတိုင္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ရတဲ႔ကား’’ ဟု အေတြးဝင္ၿပီး ေငြထပ္စိုက္ၿပီး ျပဳျပင္လွ်င္ ေကာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ႔ပါ။

ၿပီးျပည့္စံုေသာအျမင္ႏွင္႔ အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြ ေနသူမ်ားအေပၚ လြယ္လြယ္ျဖင္႔ လက္မလြတ္ျခင္းအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေနပါသည္။ ဆာလံ ၈၅ တြင္ နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန၌ ရွိေနသူမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အေျခအေနမွာ…

ဘုရားသခင္မွလမ္းလႊဲေပးျခင္းမ်ား

အထူးသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို အေစခံရန္ ဘုရားသခင္က လမ္းဖြင့္ေပးသည္ဟု ခံစားရ ခ်ိန္တြင္ “ခြင့္မျပဳပါ” သို႔မဟုတ္ “အခုမဟုတ္ေသးပါ” ဟု အေျပာခံရလွ်င္ အလြန္ခံရခက္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အေစာပိုင္းတြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအလုပ္ႏွစ္ခုလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိတ္ေန သည္။ ထိုစိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ကို ၾကံဳရၿပီးေနာက္တြင္ အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုေပၚလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္အေ႐ြးခံခဲ့ရ သည္။ ထိုသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာကို လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရပါသည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းႀကီး ၁၆ တြင္ ဘုရားရွင္က ရွင္ေပါလုႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔တို႔အား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျပန္လည္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ပထမအေနျဖင့္ သူတို႔အား “သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အာ႐ွိျပည္၌ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို မေဟာေစျခင္းငွာ တားျမစ္ေတာ္မူသည္” (း၆)။ ထိုေနာက္ “မုသိျပည္သို႔ေရာက္၍ ဗိသုန္ျပည္သို႔သြားမည္ျပဳၾကစဥ္ ဝိညာဥ္ေတာ္…

မုန္တိုင္းထဲ၌တည္ရွိေနသူ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းေတာ္မွ လူေျခာက္ဦးရွိသည့္မိသားစုတစ္စု၏အိမ္ မီးေလာင္သြားသည္။ ဖခင္ႏွင့္သားျဖစ္သူတို႔ သက္ရွင္က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖခင္ကို ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး သူ႔ဇနီး(မိခင္)ႏွင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ဤသို႔ေသာရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ လူေကာင္းမ်ား အေပၚ ၾကမၼာဆိုးမ်ား က်ေရာက္ရသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းေဟာင္းႀကီးကို ေမးၾကျပန္သည္။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအသစ္ မရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း မအံ့ၾသေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ၄၆ ခုေျမာက္ေသာဆာလံမွ ဆာလံဆရာေဖာ္ျပသည့္ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလံႈရာ ျဖစ္၍ ခြန္အားကိုေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္႐ွားလ်က္႐ွိ၏” (း၁) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားရေသာ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ရေသာ၊ ထပ္တလဲလဲ ဖက္ယမ္းရေသာ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ ငယ္ ၂-၃ ၌ ေဖာ္ျပသည့္အေျခအေနမွာ ၀႐ုန္းသုန္းကားပင္။ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ေတာင္မ်ားေရြ႕သြားၿပီး ပင္လယ္လိႈင္းတံပိုးတို႔ ျပင္းထန္စြာ…

ထိန္းခ်ဳပ္ခံရလည္း တိတ္ဆိတ္မေနပါ

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လူမႈအခြင္႔အေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားသူ ဖဲန္နီေလာင္ဟာမား ႏွင္႔ အျခားလူ အေပါင္းအပါ ၆ ဦး တို႔သည္ တစ္ညလံုး ဘတ္စ္ကားစီးလာၿပီး ေနာက္ မစ္စၥစပီျပည္နယ္ ဝီႏိုနားေဒသ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ နံနက္စာစားရန္ ရပ္နားၾကသည္။ ဥပေဒရဲအရာ႐ွိမ်ားက ၎တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မတရား ဖမ္းဆီးမႈအားျဖင္႔ အ႐ွက္ခြဲဖိႏွိပ္မႈက မၿပီးသြားပါ။ ၎တို႔ အားလံုး ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ဖဲန္နီက အဆိုးဝါးဆံုး ခံရသည္။ ေသလုမတတ္ အ႐ိုက္ခံရၿပီးေနာက္ သူမကို ပစ္ထားခ်ိန္တြင္ သူမထံမွ သီခ်င္းသံထြက္ေပၚလာသည္။ “ေပါလုႏွင္႔သိလတို႔ အက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမ်ားကို သြားခြင္႔ျပဳပါ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းကို သူမတစ္ဦးတည္း မဆို၊ ခႏၶာကိုသာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္ကို မခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ေသာ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း ဖဲန္နီႏွင္႔အတူ…

ဘုရားသခင္၏ အံ႔ဖြယ္လက္ေတာ္

နယူးေယာက္မွ ဆန္အန္တိုနီယိုသို႔ ထြက္ခြာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ျပႆနာတက္ေတာ႔သည္။ ေလယာဥ္၏စက္တစ္လံုး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီး စက္မွ လြင္႔စင္ထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစက ေလယာဥ္မွန္ျပတင္းကို ထိမွန္ၿပီး ပ်က္စီးသြားသျဖင္႔ အလံုပိတ္ေလယာဥ္၏ဖိအားကို ေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။ ခရီးသည္ မ်ားစြာတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးသြားသည္။ ေရေၾကာင္း တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္းသူအျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ သင္တန္း တက္ဖူးသူ ေလယာဥ္မွဴးသာ ၿငိမ္ဝပ္စြာျဖင္႔ ေလယာဥ္ကို မထိန္းႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြား မည္ပင္။ ေဒသထုတ္သတင္းစာ၌ ထိုအေၾကာင္းကို “အံ႔ဖြယ္ လက္ထဲ၌” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ သတင္းပါလာသည္။

ဆာလံ ၃၁ တြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အံ႔ဖြယ္ေသာ ဂ႐ုျပဳေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္အေၾကာင္းကို သူသိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင္႔ “အကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏” ဟု (း၅) စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ သူေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။…