စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Arthur Jackson

အာသာဂ်က္ဆင္

ခ်ီကာဂိုျပည္နယ္တစ္ခြင္၌ အသင္းေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း -သင္းအုပ္သာသနာကို ၂၈ ႏွစ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာ သီတြင္ ဆရာႀကီး အာသာဂ်က္ဆင္ ႏွင့္ ဇနီး ဆရာမ ရွယ္လီတို႔သည္ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳတ္ ကန္ဆက္ျပည္နယ္ ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း Our Daily Bread Ministries တြင္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးျခင္းအျပင္ ဆရာႀကီး အာသာသည္ သင္းအုပ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ PastorServe အမႈေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕ျပသာသနာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း သာသနာ - Neopolis Network တြင္လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား အာသာဂ်က္ဆင္

သုိ႔ေသာ္လည္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဟာေဗးမုန္တိုင္းက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဟူစတန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကူညီရန္ အခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားကို မစအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို အားေပးေစာင္မသည့္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုႏွင္႔ အိမ္မ်ားၾကားတြင္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ရပ္တည္ရင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား စိန္ေခၚခံရသည္။ ခိုင္ခံ႔လာခဲ႔သည္။

ဟာေဗးမုန္တိုင္းဒဏ္သင္႔သူမ်ား၌ ေပၚလြင္ေနသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ၇ ရာစုႏွစ္ အကုန္က ပေရာဖက္ဟဗကၠဳက္ ေဟာၾကားခဲ႔သည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပေရာဖက္ႀကီးက ခဲယဥ္းေသာကာလ ေရာက္လာမည္ (၁း၅-၂း၁)၊ အမႈခပ္သိမ္းက ဆုိးဝါးလာမည္၊ အဆံုး၌ ေလာကအရာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ႐ွိသည္ဟု ေတြးဆလ်က္ ‘‘သေဘၤာသဖန္းပင္ မပြင္႔ရ၊ ... သံလြင္ပင္၏ ေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္လင္႔၍မရ၊ ... သိုးျခံ၌ သိုးကုန္၍ တင္းကုပ္၌ ႏြားမ႐ွိရ’’ (၃း၁၇) ဟု…

မူလအေျခအေနအတြက္ အသင္႔ျဖစ္ျခင္း

ဂ်ာမနီစစ္တပ္တြင္ အေျခခ်ခဲ႔စဥ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဗာ႔စ္ ဝက္ဂြန္ ဘီးတဲလ္ အသစ္စက္စက္ ကားတစ္စီးကို ကၽြႏု္ပ္ဝယ္စီးခဲ႔သည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္လွသည္။ အျပင္ဘက္အစိမ္းရင္႔ေရာင္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းအညိဳေရာင္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လိုက္ဖက္မႈ႐ွိၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ယိုယြင္းပ်က္စီးလာသည္သာမက ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကားတံခါးတစ္ခ်ပ္လည္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ‘‘ငါ႔ကားေလးက နဂုိမူလအတိုင္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ရတဲ႔ကား’’ ဟု အေတြးဝင္ၿပီး ေငြထပ္စိုက္ၿပီး ျပဳျပင္လွ်င္ ေကာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ႔ပါ။

ၿပီးျပည့္စံုေသာအျမင္ႏွင္႔ အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြ ေနသူမ်ားအေပၚ လြယ္လြယ္ျဖင္႔ လက္မလြတ္ျခင္းအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေနပါသည္။ ဆာလံ ၈၅ တြင္ နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန၌ ရွိေနသူမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အေျခအေနမွာ…

ဘုရားသခင္မွလမ္းလႊဲေပးျခင္းမ်ား

အထူးသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို အေစခံရန္ ဘုရားသခင္က လမ္းဖြင့္ေပးသည္ဟု ခံစားရ ခ်ိန္တြင္ “ခြင့္မျပဳပါ” သို႔မဟုတ္ “အခုမဟုတ္ေသးပါ” ဟု အေျပာခံရလွ်င္ အလြန္ခံရခက္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အေစာပိုင္းတြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအလုပ္ႏွစ္ခုလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိတ္ေန သည္။ ထိုစိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ကို ၾကံဳရၿပီးေနာက္တြင္ အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုေပၚလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္အေ႐ြးခံခဲ့ရ သည္။ ထိုသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာကို လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရပါသည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းႀကီး ၁၆ တြင္ ဘုရားရွင္က ရွင္ေပါလုႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔တို႔အား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျပန္လည္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ပထမအေနျဖင့္ သူတို႔အား “သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အာ႐ွိျပည္၌ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို မေဟာေစျခင္းငွာ တားျမစ္ေတာ္မူသည္” (း၆)။ ထိုေနာက္ “မုသိျပည္သို႔ေရာက္၍ ဗိသုန္ျပည္သို႔သြားမည္ျပဳၾကစဥ္ ဝိညာဥ္ေတာ္…

မုန္တိုင္းထဲ၌တည္ရွိေနသူ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းေတာ္မွ လူေျခာက္ဦးရွိသည့္မိသားစုတစ္စု၏အိမ္ မီးေလာင္သြားသည္။ ဖခင္ႏွင့္သားျဖစ္သူတို႔ သက္ရွင္က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖခင္ကို ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး သူ႔ဇနီး(မိခင္)ႏွင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ဤသို႔ေသာရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ လူေကာင္းမ်ား အေပၚ ၾကမၼာဆိုးမ်ား က်ေရာက္ရသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းေဟာင္းႀကီးကို ေမးၾကျပန္သည္။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအသစ္ မရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း မအံ့ၾသေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ၄၆ ခုေျမာက္ေသာဆာလံမွ ဆာလံဆရာေဖာ္ျပသည့္ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလံႈရာ ျဖစ္၍ ခြန္အားကိုေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္႐ွားလ်က္႐ွိ၏” (း၁) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားရေသာ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ရေသာ၊ ထပ္တလဲလဲ ဖက္ယမ္းရေသာ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ ငယ္ ၂-၃ ၌ ေဖာ္ျပသည့္အေျခအေနမွာ ၀႐ုန္းသုန္းကားပင္။ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ေတာင္မ်ားေရြ႕သြားၿပီး ပင္လယ္လိႈင္းတံပိုးတို႔ ျပင္းထန္စြာ…

ထိန္းခ်ဳပ္ခံရလည္း တိတ္ဆိတ္မေနပါ

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လူမႈအခြင္႔အေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားသူ ဖဲန္နီေလာင္ဟာမား ႏွင္႔ အျခားလူ အေပါင္းအပါ ၆ ဦး တို႔သည္ တစ္ညလံုး ဘတ္စ္ကားစီးလာၿပီး ေနာက္ မစ္စၥစပီျပည္နယ္ ဝီႏိုနားေဒသ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ နံနက္စာစားရန္ ရပ္နားၾကသည္။ ဥပေဒရဲအရာ႐ွိမ်ားက ၎တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မတရား ဖမ္းဆီးမႈအားျဖင္႔ အ႐ွက္ခြဲဖိႏွိပ္မႈက မၿပီးသြားပါ။ ၎တို႔ အားလံုး ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ဖဲန္နီက အဆိုးဝါးဆံုး ခံရသည္။ ေသလုမတတ္ အ႐ိုက္ခံရၿပီးေနာက္ သူမကို ပစ္ထားခ်ိန္တြင္ သူမထံမွ သီခ်င္းသံထြက္ေပၚလာသည္။ “ေပါလုႏွင္႔သိလတို႔ အက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမ်ားကို သြားခြင္႔ျပဳပါ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းကို သူမတစ္ဦးတည္း မဆို၊ ခႏၶာကိုသာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္ကို မခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ေသာ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း ဖဲန္နီႏွင္႔အတူ…

ဘုရားသခင္၏ အံ႔ဖြယ္လက္ေတာ္

နယူးေယာက္မွ ဆန္အန္တိုနီယိုသို႔ ထြက္ခြာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ျပႆနာတက္ေတာ႔သည္။ ေလယာဥ္၏စက္တစ္လံုး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီး စက္မွ လြင္႔စင္ထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစက ေလယာဥ္မွန္ျပတင္းကို ထိမွန္ၿပီး ပ်က္စီးသြားသျဖင္႔ အလံုပိတ္ေလယာဥ္၏ဖိအားကို ေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။ ခရီးသည္ မ်ားစြာတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးသြားသည္။ ေရေၾကာင္း တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္းသူအျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ သင္တန္း တက္ဖူးသူ ေလယာဥ္မွဴးသာ ၿငိမ္ဝပ္စြာျဖင္႔ ေလယာဥ္ကို မထိန္းႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြား မည္ပင္။ ေဒသထုတ္သတင္းစာ၌ ထိုအေၾကာင္းကို “အံ႔ဖြယ္ လက္ထဲ၌” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ သတင္းပါလာသည္။

ဆာလံ ၃၁ တြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အံ႔ဖြယ္ေသာ ဂ႐ုျပဳေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္အေၾကာင္းကို သူသိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင္႔ “အကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏” ဟု (း၅) စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ သူေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။…

အားသစ္ေလာင္းသည့္ ခြန္အား

ကၽြႏု္ပ္အသက္ ၅၄ ႏွစ္တြင္ ပန္းတိုင္အေရာက္ေျပးရန္ႏွင္႔ ၅ နာရီအတြင္း ပန္းဝင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ ခ်က္ျဖင္႔ မီေဝါကီးမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ႔သည္။ ဒုတိယ ၁၃.၁ မိုင္ကို ပထမတစ္ပိုင္းကဲ႔သို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေျပးႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏စံခ်ိန္က အံ႔မခန္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ပြဲက အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းခဲ႔ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင္႔သည့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္သည့္ ခြန္အား မ႐ွိခဲ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ပန္းဝင္ခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္၏ပံုမွန္ေျခလွမ္းက အလြန္နာက်င္ေသာေျခလွမ္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ ခြန္အားကို ေျခလ်င္အေျပး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္သာ လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ဘဝၿပိဳင္ပြဲမ်ား တြင္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်သူမ်ားအေနျဖင့္ သည္းခံႏိုင္ေရး ဘုရားသခင္၏ခြန္အားေပးမစမႈကို လိုအပ္ သည္။ ေဟ႐ွာ ၄၀း၂၇-၃၁ တြင္ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရန္ ခြန္အားလိုေနသူမ်ားကို ႏွစ္သိမ္႔ရန္ႏွင္႔ အားေပးႏိုးေဆာ္ရန္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ လွပစြာ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ ေဟရွာယက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လ်က္…

ေတာက္ပေသာအလင္းတန္းမ်ား

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၏ေႏြရာသီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕သည္ ကင္ညာ ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္႐ိုဘီ ၿမိဳ႕၊ မက္သဲ ဆင္ေျခဖုံးေဒသတြင္ ျမင္ခ့ဲေသာျမင္ကြင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာၾကမ္းခင္း၊ သံေခ်း တက္ေနေသာ သံနံရံမ်ား၊ ဝါးခုံတန္္း႐ွည္ေလးမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အလြန္ ႏွိမ့္က်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနာက္ခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူတစ္ေယာက္မွာ တစ္မူထူးျခား ေနပါသည္။

သူ႔နာမည္မွာ Brilliant ျဖစ္ၿပီး သူ႔ထက္ ထိုနာမည္ႏွင့္ လိုက္မည့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အေစခံရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ စိတ္ထက္သန္ေသာ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေရာင္စံု၀တ္စံုႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဝမ္းပန္းတသာ သင္ၾကားျပသ အားေပးေနသည့္ သူ၏ပံုပန္းသဏၭာန္မွာ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ဆရာမ Brilliant ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ ေတာက္ပေသာ အလင္းမ်ားသည္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕႐ွိ…

မားမာက မွတ္ထားသည္

Madeline Harriet Orr Jackson Williams ၏နာမည္မွာ ႐ွည္လ်ားသည္၊ ထိုထက္ သူ႔အသက္က ပို၍႐ွည္သည္။ သူသည္ အသက္ ၁၀၁ ႏွစ္ရွိၿပီး ခင္ပြန္းသည္ ႏွစ္ဦးထက္ပို၍ အသက္႐ွည္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ႏွစ္ဦးလံုးမွာ တရားေဟာဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ Madeline သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အဘြားျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို Momma (မားမာ)ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚၾကသည္။ သူ၏ဒုတိယခင္ပြန္းႏွင့္ အျခား တစ္ေနရာသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမတစ္သိုက္သည္ အဘြား အိမ္၌ အတူေနခဲ့ၿပီး သူႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ပင္ မေဝးသည့္အရပ္၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အဘြားသည္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကိုသီဆိုသူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားဓမၼမ်ားကို ရြတ္ဆိုသူ၊ စႏၵယားတီးသူ၊ ဘုရားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ သည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းက…

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ကို ကိုယ္ေတာ္ကိုင္စြဲမူ၏

တနဂၤေႏြေန႔က ဘုရားေက်ာင္း၌ ကေလးမေလးတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္းေလွကားကို စူးစမ္းသည္။ သူက ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရဲတင္းသည္။ လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူသည္။ အသက္က ၂ ႏွစ္မွ်သာ႐ွိမည္။ သူက ေလွကားထစ္ တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ ဆင္းလာသည္။ ေလွကားတစ္ေလွ်ာက္ ဆင္းလာရန္က သူ႔အလုပ္၊ ေအာက္သို႔ သူေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္လာသည္။ သတၱိ႐ွိၿပီး လြတ္လပ္စြာျဖင္႔ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ရဲသည့္ ကေလးမေလးကို ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ၿပီး ျပံဳးမိသည္။ ေစာင္႔ၾကည့္ေနသည့္ သူမိခင္၏အၾကည့္က သူ႔ထံမွ မလြဲ၊ ထို႔ျပင္ သူ႔ကို ကူညီေစာင္မမည့္ မိခင္္လက္ကလည္း အဆင္သင္႔႐ွိေနျခင္းေၾကာင္႔ သူမေၾကာက္ပါ။ ဤျမင္ကြင္းက မေသခ်ာမေရရာေသာ ေလာကဘဝအလယ္၌ က်င္လည္ ေနရသည့္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို ကူညီမစရန္ ဘုရားသခင္ အဆင္သင္႔႐ွိေနျခင္းကို ထင္ဟပ္ျပေနပါသည္။

ယေန႔ဖတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တြင္ လက္ႏွစ္မ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းထားသည္။ သူ႔လူတို႔ကို မေၾကာက္ရန္၊ အားမေလ်ာ႔စိတ္မပ်က္ရန္ သတိေပးလ်က္ ‘‘ငါ့သစၥာလက်္ာလက္ျဖင္႔ ေထာက္ပင္႔မည္’’…