စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Arthur Jackson

အာသာဂ်က္ဆင္

ခ်ီကာဂိုျပည္နယ္တစ္ခြင္၌ အသင္းေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း -သင္းအုပ္သာသနာကို ၂၈ ႏွစ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာ သီတြင္ ဆရာႀကီး အာသာဂ်က္ဆင္ ႏွင့္ ဇနီး ဆရာမ ရွယ္လီတို႔သည္ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳတ္ ကန္ဆက္ျပည္နယ္ ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း Our Daily Bread Ministries တြင္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးျခင္းအျပင္ ဆရာႀကီး အာသာသည္ သင္းအုပ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ PastorServe အမႈေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕ျပသာသနာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း သာသနာ - Neopolis Network တြင္လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား အာသာဂ်က္ဆင္

အားသစ္ေလာင္းသည့္ ခြန္အား

ကၽြႏု္ပ္အသက္ ၅၄ ႏွစ္တြင္ ပန္းတိုင္အေရာက္ေျပးရန္ႏွင္႔ ၅ နာရီအတြင္း ပန္းဝင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ ခ်က္ျဖင္႔ မီေဝါကီးမာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ႔သည္။ ဒုတိယ ၁၃.၁ မိုင္ကို ပထမတစ္ပိုင္းကဲ႔သို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေျပးႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏စံခ်ိန္က အံ႔မခန္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ပြဲက အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းခဲ႔ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင္႔သည့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္သည့္ ခြန္အား မ႐ွိခဲ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ပန္းဝင္ခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္၏ပံုမွန္ေျခလွမ္းက အလြန္နာက်င္ေသာေျခလွမ္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ ခြန္အားကို ေျခလ်င္အေျပး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္သာ လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ဘဝၿပိဳင္ပြဲမ်ား တြင္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်သူမ်ားအေနျဖင့္ သည္းခံႏိုင္ေရး ဘုရားသခင္၏ခြန္အားေပးမစမႈကို လိုအပ္ သည္။ ေဟ႐ွာ ၄၀း၂၇-၃၁ တြင္ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရန္ ခြန္အားလိုေနသူမ်ားကို ႏွစ္သိမ္႔ရန္ႏွင္႔ အားေပးႏိုးေဆာ္ရန္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ လွပစြာ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ ေဟရွာယက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လ်က္…

ေတာက္ပေသာအလင္းတန္းမ်ား

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၏ေႏြရာသီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕သည္ ကင္ညာ ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္႐ိုဘီ ၿမိဳ႕၊ မက္သဲ ဆင္ေျခဖုံးေဒသတြင္ ျမင္ခ့ဲေသာျမင္ကြင္းေၾကာင့္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာၾကမ္းခင္း၊ သံေခ်း တက္ေနေသာ သံနံရံမ်ား၊ ဝါးခုံတန္္း႐ွည္ေလးမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အလြန္ ႏွိမ့္က်သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနာက္ခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူတစ္ေယာက္မွာ တစ္မူထူးျခား ေနပါသည္။

သူ႔နာမည္မွာ Brilliant ျဖစ္ၿပီး သူ႔ထက္ ထိုနာမည္ႏွင့္ လိုက္မည့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အေစခံရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ စိတ္ထက္သန္ေသာ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေရာင္စံု၀တ္စံုႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဝမ္းပန္းတသာ သင္ၾကားျပသ အားေပးေနသည့္ သူ၏ပံုပန္းသဏၭာန္မွာ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ဆရာမ Brilliant ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ ေတာက္ပေသာ အလင္းမ်ားသည္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕႐ွိ…

မားမာက မွတ္ထားသည္

Madeline Harriet Orr Jackson Williams ၏နာမည္မွာ ႐ွည္လ်ားသည္၊ ထိုထက္ သူ႔အသက္က ပို၍႐ွည္သည္။ သူသည္ အသက္ ၁၀၁ ႏွစ္ရွိၿပီး ခင္ပြန္းသည္ ႏွစ္ဦးထက္ပို၍ အသက္႐ွည္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ႏွစ္ဦးလံုးမွာ တရားေဟာဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ Madeline သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အဘြားျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို Momma (မားမာ)ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚၾကသည္။ သူ၏ဒုတိယခင္ပြန္းႏွင့္ အျခား တစ္ေနရာသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမတစ္သိုက္သည္ အဘြား အိမ္၌ အတူေနခဲ့ၿပီး သူႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ပင္ မေဝးသည့္အရပ္၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အဘြားသည္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကိုသီဆိုသူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားဓမၼမ်ားကို ရြတ္ဆိုသူ၊ စႏၵယားတီးသူ၊ ဘုရားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ သည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းက…

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ကို ကိုယ္ေတာ္ကိုင္စြဲမူ၏

တနဂၤေႏြေန႔က ဘုရားေက်ာင္း၌ ကေလးမေလးတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္းေလွကားကို စူးစမ္းသည္။ သူက ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရဲတင္းသည္။ လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူသည္။ အသက္က ၂ ႏွစ္မွ်သာ႐ွိမည္။ သူက ေလွကားထစ္ တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ ဆင္းလာသည္။ ေလွကားတစ္ေလွ်ာက္ ဆင္းလာရန္က သူ႔အလုပ္၊ ေအာက္သို႔ သူေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္လာသည္။ သတၱိ႐ွိၿပီး လြတ္လပ္စြာျဖင္႔ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ရဲသည့္ ကေလးမေလးကို ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ၿပီး ျပံဳးမိသည္။ ေစာင္႔ၾကည့္ေနသည့္ သူမိခင္၏အၾကည့္က သူ႔ထံမွ မလြဲ၊ ထို႔ျပင္ သူ႔ကို ကူညီေစာင္မမည့္ မိခင္္လက္ကလည္း အဆင္သင္႔႐ွိေနျခင္းေၾကာင္႔ သူမေၾကာက္ပါ။ ဤျမင္ကြင္းက မေသခ်ာမေရရာေသာ ေလာကဘဝအလယ္၌ က်င္လည္ ေနရသည့္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို ကူညီမစရန္ ဘုရားသခင္ အဆင္သင္႔႐ွိေနျခင္းကို ထင္ဟပ္ျပေနပါသည္။

ယေန႔ဖတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တြင္ လက္ႏွစ္မ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းထားသည္။ သူ႔လူတို႔ကို မေၾကာက္ရန္၊ အားမေလ်ာ႔စိတ္မပ်က္ရန္ သတိေပးလ်က္ ‘‘ငါ့သစၥာလက်္ာလက္ျဖင္႔ ေထာက္ပင္႔မည္’’…

အလင္းကိုဖြင့္လ်က္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္း

အလုပ္တာ၀န္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ မိုင္ ၂၅၀ ေဝးေသာခရီးကို သြားခဲ့ရၿပီး အလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အိမ္အျပန္ေနာက္က်ခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးလာ၍ မ်က္စိမႈန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညဘက္ ကားေမာင္းရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အနည္းငယ္ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ အရင္ စမ္းေမာင္းၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ကားစတီယာရင္ကို လက္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး မ်က္ေစ့ကလည္း မႈံဝါးဝါးလမ္းမ ကို ေသခ်ာစြာ စူးစိုက္ၾကည့္ေနရသည္။ ေနာက္မွကားက ေရွ႕မီးႀကီးကို ထြန္း၍ ေမာင္းသည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ပို၍ ႐ွင္းလင္းစြာျမင္ရသည္ဟု ခံစားရသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းက ကားကို လႊဲေျပာင္းေမာင္းႏွင္ ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္စိတ္သက္သာသြားသည္။ သူေမာင္းမွ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရွ႕မီးႀကီးကို ဖြင့္ေမာင္းရမည့္အစား ႏွင္းခြဲမီးကိုသာ ဖြင့္၍ေမာင္းခဲ့သည္ကို သူေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

၁၁၉ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္္ အလင္းေပးေနျခင္းကို သိရွိခံစားရသူတစ္ဦးက ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေရးဖြဲ႔သီကုံးထားသည့္ဆာလံျဖစ္သည္(း၁၀၅)။ သို႔ေသာ္ ညအေမွာင္္…

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

ခရီးရွည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးတိုျဖစ္ေစ ခရီးသြားေဖာ္တစ္ေယာက္ေယာက္မွ ‘‘ေရာက္ေတာ႔ မွာလား’’ ‘‘ဘယ္ေလာက္လုိေသးလဲ’’ စရွိသည္ျဖင့္ ေမးတတ္ၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ ကေလးမ်ားမွအစ လူႀကီးမ်ားအဆံုး ခရီးဆံုးကိုေရာက္ခ်င္ေဇာျဖင့္ေမးသည့္ေမးခြန္း၊ တစ္ေလာကလံုး ေမးေနၾကေမးခြန္းကို မၾကားဖူးသူမ်ား ရွိပါသလား။ မဆံုးႏိုင္ေသာ ဘ၀၏ေလာကဓံ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေရာက္ကာ အလားတူ ေမးခြန္းမ်ားကို အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး လူတိုိင္း ေမးတတ္ၾကသည္။

၎သည္ ဆာလံ ၁၃တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ဒါ၀ိဒ္ မင္းႀကီး၏အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထမက်မ္းပိုဒ္(၂)ပိုဒ္ထဲမွာပင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက မည္မွ်ၾကာေအာင္ အေမ့ေလ်ာ့ခံ၊ အစြန္႔ခံ၊ အႏိုင္္ခံရမည္နည္းဟု မည္မွ် ဟူသည့္ စကားကို ေလးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အငယ္ ၂ တြင္ “အကၽြႏု္ပ္သည္ အစဥ္၀မ္းနည္းလ်က္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေတြးေတာေသာစိတ္္ ရွိရပါမည္နည္း’’ ဟု ေမးထားပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ညည္းခ်င္း ဟန္ျဖင့္ စပ္ဆိုထားေသာ ဆာလံက်မ္းမ်ိဳးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားရွင္ထံသို႔…

ထာဝရဘုရား၏လူ

ယခုေခတ္၌ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ား ေခတ္စား၊ ေရပန္းစားေနျခင္းကို အလြယ္တကူ သတိျပဳမိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အ႐ုပ္မ်ားက ေသးလြန္းၿပီး သတိမျပဳမိတတ္ေသာ္လည္း အားကစားသမားမ်ားမွအစ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးမ်ားႏွင့္ သာမန္လူတန္းစားအဆံုး ေရာင္စံုေဆးမင္ေၾကာင္ျဖင္႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး၌ စာလံုးမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို ေရးထိုးၾကသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေဆးမင္ေၾကာင္ ေရးထိုးသည့္လုပ္ငန္းမွ အသားတင္ အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံ၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ျပန္္ဖ်က္သည့္လုပ္ငန္းမွ အပိုဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၆ မီလ်ံ အခြန္ေငြ ရ႐ွိခဲ႔သည္။

ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္႔အျမင္႔ ခံစားခ်က္ မည္သို႔ပင္႐ိွ႐ွိ၊ ေဟ႐ွာယ ၄၄ တြင္ ‘‘ထာဝရ ဘုရား၏လူ’’ (း၅) ဟု လူတုိ႔လက္ဖဝါး၌ စာထိုးျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ္မူသည့္ သူတို႔အား (း၁) ကိုယ္ေတာ္၏ ဂ႐ုျပဳမႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ စာထိုးျခင္း အေၾကာင္းက…

လက္႐ံုးေတာ္တြင္ လံုျခံဳစြာ

အိမ္အျပင္တြင္ ရာသီဥတု အေတာ္ပင္ဆိုးဝါးေနၿပီ ဆဲလ္ဖုန္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေရလႊမ္းမိုး ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္အနီးတြင္ မၾကံဳစဖူး ရပ္ထားသည့္ ကားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာင္းကားရပ္မည့္ဂိတ္တြင္ သားသမီးမ်ားကို မိဘမ်ားက လာႀကိဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိုးစတင္႐ြာခ်ပါေတာ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔လိုက္ရသည့္ ျမင္ကြင္းကအလြန္လွသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကားထဲမွ ထီးကို ထုတ္ၿပီး ကေလးမေလးတစ္ဦးထံ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ထိုသမီးေလးအား မိုးလံုေစရန္ ကာရံေပးၿပီးမွ သူတို႔ကားဆီသို႔ ျပန္ေလွ်ာက္လာသည္။ ႀကီးမားေသာ မိဘေမတၱာျဖင့္ သားသမီး မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အလြန္ လွပေသာ ဤသဘာဝပံုရိပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘဘုရား၏ ကြယ္ကာမႈကို ကၽြန္ေတာ့္အား သတိေပးေနေတာ့သည္။

ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးေတာ္၏မနာခံမႈအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေကာင္းစားလာမည့္ ေန႔ရက္မ်ားအေၾကာင္းကို ပေရာဖက္ႀကီးေဟ႐ွာယက ႀကိဳတင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ (ေဟ႐ွာ ၄၀း၁-၈)။ ျမင့္ေသာေတာင္ေပၚမွာ (း၉) ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့သည့္…

ညီအစ္ကိုခ်င္းကို နားေထာင္ေပးျခင္း

‘‘မင္း ငါေျပာတာနားေထာင္သင့္္တယ္။ ငါက မင္းရဲ႕အစ္ကို’’ ဟူေသာ ေတာင္းပန္စကား သည္ ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ညီအတြက္ စိုးရိမ္ေနသည့္ အစ္ကိုတစ္ဦး၏စကား ျဖစ္သည္။ အစ္ကို ေနသားက် အဆင္ေျပေနသည့္ေနရာမွ အေဝးတစ္ေနရာသို႔ ညီျဖစ္သူက ေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ျပင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူသည္ မည္သည့္ အေျခအေနက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။

အစ္ကိုအစ္မမ်ား၏ အေျမာ္အျမင္႐ွိသည့္ အၾကံ ေပးခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ႏွစ္ဦးမွ် ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသနည္း။ သင္႔ထက္ ရင္႔က်က္သူတစ္ဦး၏ အၾကံေကာင္းကို ျငင္းဆန္ၿပီး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားေနရပါက သင္သည္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။

သခင္ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ အႀကီးမားဆံုး အင္အားတစ္ခုမွာ မိသားစုပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို အတူတူ ယံုၾကည္ၾကသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ဝိညာဥ္ေရး၌ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။ ဤမိသားစုတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းကို ခ်စ္ခင္ၾကေသာ တည္ၿငိမ္…

မားမားမတ္မတ္ မည္သို႔ရပ္ႏိုင္မည္နည္း

ေရခဲတမွ် ခ်မ္းေအးေသာေဆာင္းရာသီ၏ေန႔တစ္ေန႔၌ ကၽြန္ေတာ္႔အေတြးက ေႏြးေထြးေသာ ကားေပၚမွ ေႏြးေထြးေသာ တိုက္ေပၚသို႔ သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျမႀကီးေပၚသို႔ေရာက္ေနၿပီး ဒူးေခါင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ ေအာက္ပိုင္းမွာ ပံုစံမမွန္ ခြင္ေနသည္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ဘာမွမက်ိဳးမပဲ့ ေသာ္လည္း အင္မတန္မွ နာက်င္ခဲ႔ရသည္။ နာက်င္မႈသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ် ပို၍ ဆိုး႐ြားလာၿပီး လံုးဝသက္သာၿပီး ပကတိ အတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူရေပမည္။

နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစေသာေဆး၀ါး မေသာက္မည့္သူ ႐ွိပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျခေထာက္ ခိုင္ ေအာင္ မလဲသြားေအာင္ မစမည့္အရာ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္ ေပးမည့္သူ ႐ွိပါက ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါလား။ ႐ုပ္ခႏၶာပိုင္း အတြက္ ေျခေထာက္ျမဲေစမည့္ အာမခံခ်က္ မ႐ွိေသာ္လည္း ယခု အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုန္းထင္႐ွားေရးကို ေတာင္းခံရွာႀကံေသာအခါ ကူညီ မစေထာက္ပံ႔ရန္ အသင့္႐ွိေနၿပီး ေနာင္ဘ၀တြင္…