စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Bill Crowder

ေဘလ္ခေရာက္ဒါ

ေဘလ္ခေရာက္ဒါ သည္ Our Daily Bread Ministries ၏ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး Discovery Series စာအုပ္ငယ္ မ်ားစြာႏွင့္ Discovery House စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ဇနီး ဆရာမ မာလင္း တို႔၌ သားသမီး ငါးေယာက္၊ ေျမးမ်ားစြာ ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဘလ္ခေရာက္ဒါ

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဆက္သြယ္ေရး

ကၽြန္ေတာ္ အာရွ၌ခရီးသြားစဥ္ ဖတ္ရမည့္စာမ်ား၊ အလုပ္ဖိုင္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ အိုင္ပက္ မွာ ႐ုတ္တရက္ ပ်က္သြားၿပီး ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္မည္းမည္းသာ ေပၚလာသည္။ အကူအညီရွာရာ ကြန္ျပဴတာဆိုင္တစ္ဆိုင္ကိုေတြ႕ေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ကၽြန္ေတာ္က တ႐ုတ္စကား မေျပာတတ္၊ ဆိုင္႐ွင္ ဆရာသမားကလည္း အဂၤလိပ္လို မေျပာတတ္ပါ။ မည္သို႔ေျဖ႐ွင္းမည္နည္း။ သို႔ႏွင့္ ေဆာ့၀ဲလ္ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု အားျဖင့္ သူက တ႐ုတ္လို စာ႐ိုက္လိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္လို ျပန္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္လို စာ႐ိုက္ထည့္လွ်င္ သူက တ႐ုတ္လို ျပန္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ဘာသာစကား မတူသည့္တိုင္ ထိုေဆာ့၀ဲလ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္း သည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားကို ေကာင္းစြာ မေဖာ္ျပႏိုင္၊ မဆက္သြယ္ႏိုင္ဟု အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ခံစားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တစ္ဦးတည္း ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစုသည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ…

မ်က္ရည္အိုင္

မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျပည္နယ္၊ ေဘာ႔စ္တြန္ေဒသတြင္ ‘‘မ်က္ရည္အိုင္ကို ျဖတ္သန္းျခင္း’’ ဟူ၍ ေၾကးျပားျဖင္႔ စာတန္းကမၺည္းထိုးလ်က္ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ အိုင္းရစ္ ငတ္မြတ္ေခါင္းမႈေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာေရျပင္ကို ျဖတ္ကူးခဲ႔သူမ်ားအား အမွတ္ရေအာက္ေမ႔ၾကသည္။ ထိုကပ္ေဘးတြင္ လူတစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီး၊ အျခားလူတစ္သန္းေက်ာ္မွာ အိမ္ယာမ်ား စြန္႔လ်က္ သမုဒၵရာကို ျဖတ္ကူးခဲ႔သည္။ ယင္းကို ဂၽြန္ဘိြဳင္းလ္ အီရီလီ က ကဗ်ာဆန္ဆန္ ‘‘မ်က္ရည္အိုင္’’ ဟု ေခၚဆိုခဲ႔သည္။ ဆာေလာင္မႈ ႏွလံုးေၾကကြဲမႈမ်ား၏ တြန္းအားျဖင္႔ ဤခရီးသည္မ်ားသည္ ကယ္ရာမဲ႔ အေျခအေန တြင္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းတစ္စကို ႐ွာေဖြခဲ႔ၾကသည္။

ဆာလံ ၅၅ တြင္ ဒါဝိဒ္က ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို သူမည္သို႔ ႐ွာေဖြခဲ႔ပံုကို ေျပာျပသည္။ သူရင္ဆိုင္ရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေသအခ်ာမသိေသာ္လည္း သူခံစားရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳက သူ႔ကို က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြသြားေစႏိုင္သည့္အထိ ေလးလံ…

စားသုံးပစ္လိုက္ၿပီ

Os Guinness ေရးသားေသာ The Call စာအုပ္တြင္ ေအးခ်မ္းေသာညတစ္ညတြင္ ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မီးဖိုေ႐ွ႕တြင္ မီးလႈံၾကသည့္အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ မီးေမႊးထားသည့္မီးဖိုသို႔ စိုက္ၾကည့္ၿပီး အပူ႐ွိန္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ထင္း႐ွဴးသား တို႔ကို သတိျပဳမိသည္။ “ဒီသစ္သားတံုးေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလာင္ၿမိဳက္ဝါးၿမိဳျခင္း ခံရသလဲဆိုတာ ငါသိတယ္” ဟု ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည့္ သူ႔အသံႀကီးက ေပၚထြက္လာသည္။

အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္မသာယာျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ား၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မိမိျပဳမိေသာအမွားမ်ားသည္လည္း ေလာင္ၿမိဳက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခံစားမိပါသည္။ အေျခအေန တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္႔၏ႏွလံုးသားမွ ယိုစီးလာႏိုင္သည္။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ သူကိုယ္တိုင္အျပစ္ႏွင့္မကင္းသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျပဳမိေသာအခါ သူက “ငါသည္ အျပစ္ကိုမေဖာ္မျပဘဲ ေနစဥ္အခါ တစ္ေန႔လံုး ညည္းတြားေသာအားျဖင့္ ငါ့အ႐ိုးတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ... အကၽြႏ္ုပ္၏ ေခၽြးရည္သည္…

ႀကီးျမတ္ေသာကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ တြင္ ျပင္းထန္ေသာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေရနံတင္သေဘၤာ SS Pendleton သည္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ကမ္းေျခမွ ၁၀ မုိင္အကြာခန္႔တြင္ ႏွစ္ပိုင္း ျပတ္သြားသည့္အထိ ပ်က္စီးသြားသည္။ ျပင္းထန္ေသာေလမုန္တိုင္းႏွင့္ ဆူပြက္ေနေသာ လိႈင္းမ်ားအၾကားတြင္ သေဘၤာသားအေယာက္ ၄၀ သည္ သေဘၤာထဲတြင္ ပိတ္မိၿပီး သေဘၤာႏွင့္အတူ ႏွစ္ျမႇဳပ္သြားေတာ့သည္။

ထုိသို႔ ေဘးဒုကၡကပ္ဆိုးႀကီး က်ေရာက္သည့္ သတင္းကို မက္ဆာခ်ဴးဆက္ရွိ Chatham ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္စခန္းမွ ၾကားသိေသာအခါ ပထမတန္းအရာရွိ Bernie Webber သည္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သံုးဦးကို ေခၚေဆာင္ကာ အသက္ကယ္ေလွျဖင့္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိလ်က္ႏွင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္ သေဘၤာသားတို႔အား ကယ္ဆယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ သေဘၤာသား ၃၂ ဦးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အေမရိကန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ သမိုင္းတြင္…

လံုျခံဳေသာေနရာ

ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုသည္ ေျမၾသဇာေကာင္းၿပီး လွပေသာ႐ႈခင္းမ်ား႐ွိသည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင္႔ ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ဗာဂ်ီးနီးယား အေနာက္ပိုင္း ေတာင္ခါးပန္းေဒသတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ဖူးသည့္စာအုပ္၊ ၾကည့္ဖူးသည့္ ႐ုပ္႐ွင္မ်ား အတိုင္း တာဇံကဲ႔သို႔ ႏြယ္ပင္မ်ားကို ခိုစီးခဲ႔သည္။ Swiss Family Robinson ႐ုပ္႐ွင္ ကဲ႔သို႔ သစ္ပင္အိမ္ေဆာက္တမ္း ကစားခဲ႔ၾကသည္။ ၎တို႔ အနက္ ခံတပ္ေဆာက္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈရန္မွ လံုျခံဳဘိသကဲ႔သို႔ ဟန္ေဆာင္ကစားနည္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏွစ္သက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္လြန္ၿပီးေနာက္၊ ကၽြန္ေတာ္႔ ကေလးမ်ားကလည္း သူတို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ရန္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ ေစာင္၊ အိပ္ရာခင္း၊ ေခါင္းအံုး မ်ားႏွင္႔ ‘‘လံုျခံဳေသာေနရာ’’ ခံတပ္ကို ေဆာက္ၿပီး ကစားၾက ျပန္သည္။ လံုျခံဳသည့္ေနရာတြင္ လံုျခံဳမႈကို ခံစားရျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေမြးရာပါအသိ ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ဣသေရလလူ ဆာလံဆရာဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းမွလြဲ၍…

အႏၲရာယ္႐ွိသည့္ အာ႐ံုလႊဲသြားမႈမ်ား

ပန္းခ်ီဆရာ Sigismund Goetze ၏ ‘‘Despised and Rejected of Men’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားသည္ ဝိတိုရိယေခတ္ အဂၤလန္ျပည္ကို တုန္လႈပ္သြားေစခဲ႔သည္။ သူသည္ ထိုပန္းခ်ီကားတြင္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းေဝဒနာခံရသည့္သခင္ေယ႐ႈကို သူ၏ေခတ္ကာလမွ လူမ်ားက ဝိုင္းရံထားပံုကို ေရးဆြဲထားသည္။ ပန္းခ်ီကားထဲမွ လူမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေနသူမ်ား၊ ခ်စ္ရည္လူးၾကည္ႏူးေနသူမ်ား၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနသည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား စသည့္ျဖင္႔ ကိုယ္႔အာ႐ံုႏွင္႔ကိုယ္ျဖစ္ေနၿပီး ကယ္တင္႐ွင္၏ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔မႈကို စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မသိ၊ သတိမမူမိပါ။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကားတိုင္ေျခရင္းမွ လူစုလူေဝးမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဝန္းက်င္႐ွိ လူပရိသတ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈမ႐ွိ၊ ၎တို႔ လြတ္သြားသည့္အရာႏွင္႔ လူပုဂိၢဳလ္သည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို ၎တို႔ လံုးဝမသိပါ။

ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေခတ္တြင္လည္း ယံုၾကည္သူမ်ားေရာ၊ မယံုၾကည္သူမ်ားပါ ထာဝရအရာမွ အလြယ္တကူ လမ္းလႊဲ သြားႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ အာ႐ံုေထြျပား၍လမ္းလႊဲေစျခင္းျမဴကို ဘုရားသခင္၏ေမတၱာတည္းဟူေသာ သမၼာတရား…

ႏြမ္းလ်ေမတၱာ က႐ုဏာ

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ခဲ႔ရသည့္ သူႏွင္႔ သူ၏မိသားစုအေၾကာင္းကို ေရးသားထားေသာ မွတ္စုစာအုပ္ေလးေၾကာင္႔ အန္နီဖရန္႔(ခ္) ဟူေသာ အမ်ိဳးသမီးေလး ကို လူသိမ်ားထင္႐ွားသည္။ သူသည္ နာဇီေသမင္းစခန္း၌ အက်ဥ္းခ်ခံရစဥ္က ‘‘သူ႔မိသားစုအတြက္ သူ႔ရဲ႕မ်က္ရည္ေတြ ဘယ္ေတာ႔မွ မခမ္းေျခာက္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔ကို သိတဲ့သူအားလံုးအတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ေစပါတယ္’’ ဟု သူႏွင္႔အတူ အက်ဥ္းက်ခဲ႔သူမ်ားက ေျပာျပသည္။ ဤအခ်က္အားျဖင္႔ စာေပပညာ႐ွင္ ကဲနက္ေဘလီက ‘‘အန္နီသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားရာ၌ မည္သည့္ အခါမွ ႐ိုးအီသြားျခင္း၊ ႏြမ္းလ်သြားျခင္းမ႐ွိ’’ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔သည္။

ဤဆိုးသြမ္းပ်က္စီးေနသည့္ ကမာၻႀကီး၌ အသက္႐ွင္ ေနထိုင္ရစဥ္ သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားရန္အေရးက ခဲယဥ္းလာပါသည္။ ႀကီးမားမ်ားျပားလွသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း မ်ားက မိမိ၏စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမ်ားကိုပင္ ရပ္တန္႔ ေပ်ာက္ကြယ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈ၌ ႏြမ္းလ် ျပယ္သြားသည့္ က႐ုဏာမ႐ွိပါ။ မႆဲ ၉း၃၅-၃၆ တြင္ ‘‘ေယ႐ႈသည္ တရားစရပ္တို႔၌…

ထူးျမတ္ေလးနက္ေသာ

ေက်းလက္ဂီတမွစ၍ ဂႏၲဝင္ေတးသြားမ်ားအထိ ဂီတသံစဥ္ေပါင္းစံုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ကၽြန္ေတာ္႔မိဘမ်ားက သင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေမာ္စကိုအမ်ိဳးသားသံစံုတီးဝိုင္း ကို ခံစားနားဆင္ရန္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေမာ္စကို အႏုပညာ ကဇာတ္႐ံုႀကီးထဲ ဝင္သြားစဥ္ ကၽြန္ေတာ္႔ႏွလံုးခုန္ျမန္ေနခဲ႔သည္။ ေ႐ွ႕မွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားသူက ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားကို ဆြဲေခၚလ်က္ တိုင္ကိုဗ္စကီး၏ ဂႏၲဝင္ ေတးသြားကို တီးခတ္ရာ ေတးသြားအစမွသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထူးျခားေလးနက္အံ႔မခန္းေသာ ဇာတ္႐ွိန္ အျမင္႔ဆံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေလသည္။ ထိုအံ႔ဖြယ္အခ်ိန္ေလးတြင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးမွ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ တခဲနက္ လက္ခုပ္တီး အားေပးခဲ႔သည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ႏွင္႔ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟူသည့္ တန္ခုိးႏွင္႔ ျပည့္စံုသည့္ ထူးျခားေလးနက္ဆံုးေသာသမိုင္းကို ျပၫႊန္ သည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အာဒံႏွင္႔ဧဝတို႔ အျပစ္သို႔က်ဆင္း ၿပီးေနာက္ ကယ္တင္ေ႐ြးႏုတ္႐ွင္ကို ေပၚထြန္းေစမည္ဟု ဘုရားသခင္ကတိေပးခဲ႔သည္ (က ၃း၁၅)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုလံုးသည္လည္း ထိုအမႈသို႔ဦးတည္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ ခဲ႔သည္။…

ရဲရင့္ေသာရပ္တည္ခ်က္

ဒုတိယကမာၻစစ္ဦးကာလ ထရီဇာ ပရီကာ႐ို၀ါ တိုု႔ ေနထိုင္ေသာ ပိုလန္လူမ်ိဳးတို႔၏ မူလေဒသသို႔ု နာဇီတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့စဥ္ သူသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္သာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုု အစုုလိုုက္ အျပံဳလိုုက္သတ္သည့္ ကနဦး အေျခအေနတြင္ နာဇီတို႔ဖမ္းဆီးမႈျဖင့္ သူ၏အိမ္နီးခ်င္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ေပ်ာက္ သြားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထရီဇာ ႏွင့္အျခားပိုလန္မ်ားသည္ သူတို႔အသက္ကိုုစြန္႔စားၿပီး ဝါေဆာ ၿမိဳ႕႐ွိ ဂ်ဴးရပ္ကြက္မွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား အမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္သည့္ နာဇီတို႔ လက္မွ ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထရီဇာသည္ စစ္ႏွင့္ ဂ်ဴးမ်ားကိုုအစုုလိုုက္သတ္သည့္ပြဲကို္ ပထမဦးဆံုး သမိုုင္းတင္ ေရးသားသူတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ုရွလင္ရွိ Yad Vashem Holocaust ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမတြင္ အမွန္တရား ဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမွာ မေကာင္းမႈလိႈင္းလံုးႀကီးကိုု ၾကံ့ၾကံ့ခံ တြန္းလွန္ခဲ့သည့္ သူမ၏ရဲရင့္ျခင္းသတၱိေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မေကာင္းမႈကို…

အမည္နာမ၏အဓိပၸာယ္

မက္သဒစ္တရားေဟာဆရာ ဂစ္ဟာဒင္သည္ သူ႔သားငယ္ေလးအေပၚ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ျဖင္႔ နာမည္ေက်ာ္တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္ဝစၥလီ၏အမည္ျဖင္႔မွည့္ေခၚ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ ဂၽြန္ဝစၥလီဟာဒင္သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာ
သူ႔အမည္ထက္ အျခားေသာဘဝလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ လူ ၄၂ ဦးကို သတ္ဖူးသည္ ဟု ေႂကြးေၾကာ္လ်က္ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ၌ နာမည္ဆိုးျဖင္႔ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေသနတ္သမား၊ ရာဇဝတ္သား ျဖစ္သြားသည္။

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ သမၼာက်မ္းစာ၌ အမည္နာမသည္ ထူးျခားေသာအဓိပၸာယ္ ေဆာင္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္းကို ေၾကညာလ်က္ ေကာင္းကင္တမန္က မာရိ၏သားအား ‘‘မိမိလူတို႔ကိုိ အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင္႔ မွည့္ေခၚရမည္’’ ဟု (မ ၁း၂၁) ေယာသပ္ကို မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ေယ႐ႈ၏အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည့္ ‘‘ေယေဟာဝါကယ္တင္သည္’’ ဟူသည့္ နာမသည္ အျပစ္မွ…