စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Bill Crowder

ေဘလ္ခေရာက္ဒါ

ေဘလ္ခေရာက္ဒါ သည္ Our Daily Bread Ministries ၏ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး Discovery Series စာအုပ္ငယ္ မ်ားစြာႏွင့္ Discovery House စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ဇနီး ဆရာမ မာလင္း တို႔၌ သားသမီး ငါးေယာက္၊ ေျမးမ်ားစြာ ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဘလ္ခေရာက္ဒါ

အမည္နာမ၏အဓိပၸာယ္

မက္သဒစ္တရားေဟာဆရာ ဂစ္ဟာဒင္သည္ သူ႔သားငယ္ေလးအေပၚ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ျဖင္႔ နာမည္ေက်ာ္တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္ဝစၥလီ၏အမည္ျဖင္႔မွည့္ေခၚ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ ဂၽြန္ဝစၥလီဟာဒင္သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာ
သူ႔အမည္ထက္ အျခားေသာဘဝလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ လူ ၄၂ ဦးကို သတ္ဖူးသည္ ဟု ေႂကြးေၾကာ္လ်က္ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ၌ နာမည္ဆိုးျဖင္႔ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေသနတ္သမား၊ ရာဇဝတ္သား ျဖစ္သြားသည္။

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ သမၼာက်မ္းစာ၌ အမည္နာမသည္ ထူးျခားေသာအဓိပၸာယ္ ေဆာင္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္းကို ေၾကညာလ်က္ ေကာင္းကင္တမန္က မာရိ၏သားအား ‘‘မိမိလူတို႔ကိုိ အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင္႔ မွည့္ေခၚရမည္’’ ဟု (မ ၁း၂၁) ေယာသပ္ကို မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ေယ႐ႈ၏အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည့္ ‘‘ေယေဟာဝါကယ္တင္သည္’’ ဟူသည့္ နာမသည္ အျပစ္မွ…

ေကာင္းကင္ပန္းျခံ

လန္ဒန္သို႔ေရာက္ေနခိုက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးမာလင္းႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔အားေကာင္းကင္ပန္းျခံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕စီးပြားေရးဇုံ၏ ၃၅ ထပ္ ျမင္႔ေသာ အေဆာက္အအံု၏ေခါင္မိုးေပၚ၌ ပန္းပင္၊ သစ္ပင္၊ ပန္းပြင္႔မ်ားႏွင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဖန္ျဖင္႔ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေကာင္းကင္ပန္းျခံ ရွိသည္။ အေပၚစီး ျမင္ကြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္သည္။ ေပ ၅၀၀ အျမင္႔မွ ေငးေမာၾကည့္႐ႈၾကၿပီး၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ လန္ဒန္ေမွ်ာ္စင္ႏွင္႔ အျခားအရာမ်ားစြာကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ေတြ႕ရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ျမင္ကြင္းက ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းၿပီး မိမိ၏အျမင္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာကို ေပးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအရာအားလံုးကို အေပၚစီးမွ အားလံုးကို ျမင္သည္။ ဆာလံဆရာက ‘‘ခ်ဳပ္ထားေသာသူ၏ညည္းတြားသံကို နားေထာင္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ေသရမည့္သူတို႔ကိုလႊတ္ျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ဝတ္ကိုျပဳလ်က္ စုေဝးၾကေသာအခါ ဇိအုန္ ေတာင္ေပၚ၊ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ႏွင္႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ထင္႐ွားေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ သန္႔႐ွင္းရာဌာနေတာ္အထြတ္က…

အခ်ိန္ကို ေျပာၾကားျခင္း

‘‘အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား၌ နာရီ႐ွိသည္။ အာဖရိကန္လူမည္းတို႔၌ အခ်ိန္႐ွိသည္’’ ဟု Os Guinness က သူေရးသားသည့္ Impossible People ဆိုသည့္စာအုပ္၌ အာဖရိက စကားပံုကို ကိုးကားရည္ၫႊန္းသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စဥ္းစားရင္း ‘‘ငါ႔မွာ အခ်ိန္မ႐ွိဘူး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ႔ျခင္းမ်ားကို ျပန္ဆင္ျခင္မိပါသည္။ အေရးေပၚအလုပ္မ်ား၏ ဖိစီးမႈေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အၿပီးသတ္ လုပ္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားက ကၽြန္ေတာ္႔ကို လႊမ္းမိုးခဲ႔သည္။

ဆာလံ ၉၀ တြင္ ေမာေ႐ွက ‘‘အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပညာတရားကို ႏွလံုးသြင္းမိမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေန႔ရက္ ကာလကိုေရတြက္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ သြန္သင္ေတာ္မူပါ’’ (း၁၂) ဟု ဆိုသည္။ ႐ွင္ေပါလုကလည္း ‘‘ယခုေန႔ရက္ကာလတုိ႔သည္ ဆုိးယုတ္ေသာေၾကာင္႔ ကာလအခ်ိန္ကို ေ႐ြးႏုတ္ၾကေလာ႔’’ (ဧ ၅း၁၆) ဟု ဆုိသည္။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ နာရီႏွင္႔မဆိုင္ေၾကာင္း ႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ ေမာေ႐ွတို႔ သေဘာတူပါမည္လား။…

နာရီမ်ားႏွင္႔ ျပကၡဒိန္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္႔အေဖသည္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိသူကြယ္လြန္သည့္ေန႔ေရာက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀၌ အေဖ၏လႊမ္းမိုးမႈကို ဆင္ျခင္လ်က္ အမွတ္ရေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀ကို အေဖႏွင္႔အတူ ျဖတ္သန္းျခင္းထက္ အေဖမပါဘဲ ျဖတ္သန္းျခင္းက ပိုမ်ားေနသည္ကို သတိထားမိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀၏ တိုေတာင္းမႈကို တစ္စိမ္႔စိမ္႔သံုးသပ္လာမိသည္။

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ မိမိအထဲတြင္ လံႈ႕ေဆာ္ေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လံုးပမ္းေနေကာင္း လံုးပမ္းေနရမည္ဟု သံုးသပ္
ဆင္ျခင္မိသည္။ နာရီ၊ ျပကၡဒိန္တို႔ျဖင္႔ အခ်ိန္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းတာၾကေသာ္လည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင္႔သာ ထိုအခ်ိန္ကို အမွတ္ရ ၾကသည္။ မိမိ၏အနက္႐ိႈင္းဆံုး ခံစားခ်က္ကို လာထိမိ႐ိုက္ခတ္ေသာ ဘ၀အခိုက္အတန္႔တြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီးခံစားရျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်႐ံႈးျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရ သည္။

‘‘အို လူမ်ားတို႔၊ ဘုရားသခင္၌ အစဥ္မျပတ္ခိုလံႈၾကေလာ႔။ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင္႔ျပၾကေလာ႔။…

ဘာဘုရွ္က အမ်ိဳးသမီး

၁၉၆၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတ လုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ ဘာဘုရွ္က အမ်ိဳးသမီးသည္ လ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။  ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္း တင္ေသာ႐ုပ္႐ွင္႐ွိေသာ္လည္း သူ႔ကို အမိအရဖမ္းရန္ မလြယ္။ ကုတ္အက်ႌ႐ွည္ ႏွင္႔ လည္စည္းပု၀ါကို၀တ္ဆင္ထားေသာ (႐ွ႐ွားမွ ဘာဘုရွ္က အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ ဆင္ေသာ) ထူးျခားေသာအမ်ိဳးသမီးသည္ မည္သူျဖစ္သည္ကို ခြဲျခား၍ မရၾကေပ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ သမိုင္း ပညာ႐ွင္မ်ားက ထိုထိတ္လန္႔စရာ ႏို၀င္ဘာေန႔တစ္ေန႔ အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ‘‘ဘာဘုရွ္က အမ်ိဳးသမီး’’ အတြက္ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္က အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မွန္းဆၾကသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ား ပုန္းေ႐ွာင္ေနၾက ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ မွန္းဆခ်က္မွ မလိုအပ္ပါ။ သူတို႔၏သခင္ကိုသတ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကို သူတို႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ (ေယာ ၂၀း၁၉)၊ ေ႐ွ႕ထြက္၍သူတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ရန္ ေသြးေၾကာင္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ ထိ႔ုေနာက္ သခင္ေယ႐ႈ သခ်ဳႋင္းမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ႔သည္။…

ျပဳလုပ္ခြင့္၊ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင္႔ မ႐ိွျခင္း

သာမန္ျမစ္ျဖတ္ကူးသည့္ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒအရ ေရာမစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးသည္ လက္နက္ခဲယမ္းအစံုအလင္ႏွင္႔တပ္ကို ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဦးေဆာင္ေခၚလာခြင္႔ မ႐ွိပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘီစီ ၄၉ တြင္ ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာသည္ ႐ူဘီကြန္ျမစ္ကို ျဖတ္ၿပီး အီတလီႏိုင္ငံသို႔  ၁၃ ခုေျမာက္ ေထာင္စုတပ္ကို ဦးေဆာင္၀င္လာျခင္းက ပုန္ကန္မႈ ေျမာက္သည္။ ဆီဇာ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင႔္ လုပ္ရပ္က ျပန္ျပင္၍မရႏိုင္ေတာ႔ဘဲ ေရာမ မဟာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဧကရာဇ္ ျဖစ္မလာမခ်င္း ႏွစ္ေပါင္း ႐ွည္ၾကာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ႔သည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ‘‘ျပဳလုပ္ခြင္႔၊ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင္႔မ႐ွိျခင္း’’ ကို ‘‘႐ူဘီကြန္ျမစ္ ျဖတ္ကူးျခင္း’’ ဟုတင္စား သံုးႏႈန္းၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ စကားလံုးမ်ားအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ူဘီကြန္ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးတတ္သည္။ ေျပာၿပီးသားစကားက ႏႈတ္ကၽြံလွ်င္ ျပန္ႏုတ္၍ မရပါ။ ေရာမသုိ႔ ခ်ီတက္သြားသည့္ ဆီဇာ၏လုပ္ရပ္က ျပန္ျပင္၍ မရသကဲ႔သို႔ပင္ ႏႈတ္မွထြက္သြား သည့္စကားက အမအစ၊ ႏွစ္သိမ္႔မႈ (သို႔)…

မည္မွ်ၾကာမည္နည္း

Lewis Carroll ေရးသားေသာ Alice in Wonderland ဂႏၲဝင္စာအုပ္ထဲတြင္ Alice က ‘‘ထာဝရဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ’’ ဟုေမးရာ ယုန္ျဖဴေလးက ‘‘တစ္ခါတစ္ေလ တစ္စကၠန္႔ပဲၾကာတယ္’’ ဟုေျဖခဲ႔သည္။

ကၽြန္ေတာ္႔ညီ ေဒးဗစ္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္တြင္ ထိုအတိုင္းပင္ အခ်ိန္ ဆိုုတာ အရမ္းျမန္တာပဲဟု ခံစားမိသည္။ သူ႔ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ ေန႔ရက္ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ခံစားေနရသည့္ဆံုး႐ံႈးမႈေ၀ဒနာ ပို၍ျပင္းထန္လာသည္။ အခ်ိန္စကၠန္႔တိုင္းသည္ ထာ၀ရ ကာလလိုပင္ ၾကာျမင္႔သည္။

ထိုနည္းတူခံစားေနရသည့္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးသည္လည္း ‘‘အို ထာဝရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္ကို အလွ်င္းမမွတ္ဘဲ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေမ႔ေလ်ာ႔ေတာ္မူမည္နည္း။ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မ်က္ႏွာေတာ္ကို ကြယ္ထား ေတာ္မူမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္သည္ အစဥ္ဝမ္းနည္းလ်က္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေတြးေတာေသာစိတ္ ႐ွိရပါမည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္၏ရန္သူသည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး အကၽြႏု္ပ္ ကို အုပ္စိုးရပါမည္နည္း’’ (ဆာ ၁၃း၁-၂) ဟု စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခန္းငယ္…

ဖုန္းသံုးရန္သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမ

ဆဲလ္ဖုန္းတို႔၏အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ အျခားသူမ်ားထံသို႔ မည္သည့္ေနရာမွမဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းေနစဥ္ ဖုန္းျဖင့္စကား ေျပာျခင္း၊ စာတိုပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ ထိုသို႔ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကမာၻ႔ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အာ႐ံု ေထြျပားေစမည့္ ကားေမာင္းႏွင္ျခင္းအမႈကို တရားဥပေဒ အရ ခြင့္မျပဳပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား ေပၚတြင္ ဆဲလ္ဖုန္းျဖင့္ ဖုန္းေျပာလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတိုပို႔လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာႏိုင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး ဖုန္းသုံးလိုပါက လမ္းေဘးတြင္ ကားကို ရပ္ၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ စိတ္ႀကိဳက္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း လမ္းေဘးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ အသိေပးထားသည္။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ဖုန္းသံုးစြဲမႈမ်ားကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ - ဆုေတာင္းျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သြားလာသည့္အခါေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မေရြး သူအားေခၚရန္ေျပာရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ရွင္ေပါလုက ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္လုိပါက “မျခားမလပ္ဆုေတာင္းရန္” (၁ သက္ ၅း၁၇)…

ထိုင္ခံုခါးပတ္ ပတ္ထားရန္

ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား ပတ္ထားရန္ အခ်က္ျပခလုတ္ကို ေလယာဥ္မႉးက ဖြင္႔လိုက္သျဖင္႔ ၾကမ္းတမ္းသည့္ေလထုထဲသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္႐ွိေနေၾကာင္း ျပေနသည္။ ‘‘သင္႔ ထိုင္ခံု႐ွိရာကို ခ်က္ျခင္းျပန္သြားၿပီး ထိုင္ခံုခါးပတ္ကို ခိုင္ခိုင္ပတ္ထားပါ။’’ ဟူသည့္ သတိေပးခ်က္ကို လိုအပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားက ေၾကျငာေလ႔႐ွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ေလထုထဲ၌ ခါးပတ္ မပတ္ထားသည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင္႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည္။ ထိုင္ခံုတြင္ လံုျခံဳစြာရွိေနလွ်င္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ေလထုကို   ေဘးကင္းစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကမည္ပင္။

အမ်ားအားျဖင္႔ ဘ၀ကိုအေႏွာင္႔အယွက္ေပးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အျဖစ္မ်ားက ႀကိဳတင္သတိေပးၿပီး ေရာက္လာ ျခင္းမဟုတ္။ သို႔ေသာ္  ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဘဘုရားက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ုန္းကန္ရမႈ မ်ားကိုသိၿပီး ဂ႐ုစိုက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏ေသာကမ်ား၊ နာက်င္ရမႈမ်ားႏွင္႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကို သူ႔ထံသို႔ ယူေဆာင္လာရန္ ကိုယ္ေတာ္ဖိတ္ေခၚသည္။ ‘‘ငါတုိ႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားေၾကာင္႔ မၾကင္နာႏိုင္ေသာသူမဟုတ္။ ငါတုိ႔ခံရသည္ နည္းတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စံုစမ္းေနွာင္႔ယွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဖူးေသာသူျဖစ္ေတာ္၏။ သုိ႔ရာတြင္၊ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ႏွင္႔ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။…

သိကၽြမ္းျခင္းႏွင္႔ ခ်စ္ျခင္း

‘‘ေယ႐ႈ ငါ႔ကိုခ်စ္ေပ၏၊ က်မ္းစာအားျဖင္႔ သိရသည္’’ ဆိုသည့္ သတင္းစကားသည္ ခရစ္ယာန္ ဂီတေလာက၏ထာ၀ရသီခ်င္းမ်ားထဲမွတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္႔ ကေလးမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုသီခ်င္းကို ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ Anna B. Warner က ေရးစပ္ခဲ႔ၿပီး သီခ်င္းစာသားမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခ်စ္ခံရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏ ၾကင္နာေသာဆက္ဆံေရးကို အတည္ျပဳေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ ‘‘ေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္ကို သိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ သေဘာက်ႏွစ္သက္သည္’’ (Jesus knows me, this I love) ဟု စာလံုးကို ကစားၿပီး ေရးသားထားသည့္ ပလိပ္ျပားတစ္ခုကို လူတစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္၏ဇနီးအား အိမ္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ေပးခဲ႔ သည္။ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ကိုယ္ေတာ္သိကၽြမ္းေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး အျခား႐ႈေထာင္႔တစ္ခု ကို ျပေနသည္။

ေ႐ွးဣသေရလျပည္တြင္ သိုးမ်ားကို သိကၽြမ္းျခင္းႏွင္႔ ခ်စ္ျခင္းက စစ္မွန္ေသာ သိုးထိန္းႏွင္႔…