စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Cindy Hess Kasper

စင္ဒီ ဟက္စ္ ကက္စ္ပါ

စင္ဒီ ဟက္စ္ ကက္စ္ပါ သည္ Our Daily Bread Ministries ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ထက္မက အေစခံၿပီး Our Daily Journey ၏ တြဲဖက္စာတည္း ျဖစ္သည္။ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရးသားေပးခဲ့သည္။ ဆရာမႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဆရာ တြမ္ တို႔၌ ကေလး (၃)ဦးႏွင့္ ေျမး (၇)ဦး ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား စင္ဒီ ဟက္စ္ ကက္စ္ပါ

အေစခံျခင္းႏွင္႔ အျပဳစုခံျခင္း

မာရီလင္းသည္ ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ ခက္ခဲလွသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လူမ်ားစြာက သူ႔ကို အားေပးကူညီခဲ႔သည္။ ‘‘သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကင္နာမႈ ေတြကို ဘယ္လိုျပန္ေပးဆပ္ရမလဲ’’ ဟူ၍ သူေတြးပူမိသည္။ သို႔ႏွင္႔ တစ္ေန႔၌ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုမွ စာသားမ်ားကို ဖတ္လိုက္ရသည္။ ‘‘အေစခံရန္အတြက္သာမက တစ္ပါးသူတို႔၏ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း တုိးပြားလာေရးအတြက္ ၎တို႔ကို အေစခံခြင့္ေပးၿပီး မိမိက အျပဳစုခံသူျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။’’ အတိုင္းအဆပမာဏကို ခ်ိန္ညႇိေနစရာမလိုဘဲ ေက်းဇူးတင္ ရန္သာျဖစ္ၿပီး အေစခံျခင္းျဖင့္ရ႐ွိေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို တစ္ပါးသူမ်ားခံစားႏိုင္ေအာင္ အခြင္႔ေပးရမည္ဟု မာရီလင္း ခ်က္ျခင္း သေဘာေပါက္သြားသည္။
သူ၏‘‘ဆင္းရဲဒုကၡကို’’(း၄) ခံစားမွ်ေ၀သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဖိ ၄ တြင္ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာေျပာသြန္သင္ရာတြင္ လူမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈအေပၚ ႐ွင္ေပါလုအမွီျပဳခဲ႔သည္။ သူအကူအညီလိုအပ္ေနခ်ိန္၌ သူ႔အတြက္ လူတို႔၏ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ ဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ႐ိုး႐ိုးေလးေဖာ္ျပခ်က္သာ…

ႀကီးထြားရန္ အခ်ိန္ယူရသည္

ပထမဆံုးမူႀကိဳတက္သည့္ေန႔တြင္ ဆရာမက ရွားေလာ့ ေလးအား သူ႔ပံုကို ျပန္ဆြဲခိုင္းသည္။ ပံုထဲတြင္ ခႏၶာကိုယ္လံုးလံုးေလးေပၚ၌ ေခါင္း႐ွည္႐ွည္ႏွင္႔ စက္၀ိုင္းပံု မ်က္လံုးႏွစ္လံုး ပါ၀င္ပါသည္။ မူႀကိဳေနာက္ဆံုးရက္တြင္လည္း သူ႔႐ုပ္ကို ထပ္ဆြဲခိုင္းျပန္သည္။ ဤပံုတြင္မူ အေရာင္စံုဂါ၀န္ႏွင့္၊ မ်က္ႏွာၿပံဳးၿပံဳးႏွင္႔၊ ေကာက္ေကြး
တြဲက်ေနေသာ အနီေရာင္ဆံပင္ႏွင္႔ ေကာင္မေလးပံု ျဖစ္သည္။ ဤမူႀကိဳေက်ာင္းသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ရင္႔က်က္မႈအဆင့္ကို ႐ိုး႐ွင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင္႔ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ား ရင္႔က်က္ရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ခံေသာ္ျငား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္၊ (သို႔) အျခားေသာယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင္႔က်က္မႈအေျခအေန ေႏွးေကြးမႈကို ျမင္ရေသာအခါ စိတ္မ႐ွည္ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ၀ိညာဥ္အသီးမ်ား သီးေသာအခါ(ဂလာ ၅း၂၂-၂၃) ၀မ္းေျမာက္ေသာ္လည္းအျပစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္မိေသာအခါ စိတ္ဓာတ္က်မိတတ္ ၾကသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ေရးသူက ေဟျဗဲ ၅း၁၂ တြင္ ‘‘သင္တို႔သည္…

ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းခ်က္

သားမ်ားငယ္စဥ္က နံနက္တိုင္း ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သို႔ မသြားမီ ဆုေတာင္းေပးေသာ သူ႔မိခင္ႀကီးအတြက္ အဆိုေတာ္ႏွင့္ သီခ်င္းေရးစပ္သူ ေရာဘတ္ဟမ္းလက္ က “ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေသာအမ်ိဳးသမီး” ဟူေသာ ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းကို စပ္ဆိုခ့ဲသည္။ ဟမ္းလက္ သီဆိုသည့္ ထိုသီခ်င္းကို ငယ္ရြယ္ေသာမိခင္တစ္ဦးက ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႔သားႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ ထိုအခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္က ၾကည္ႏူးေက်နပ္စရာပါ။ အိမ္တံခါးဝမွမထြက္မီ မိခင္က သားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးလိုက္သည္။ ငါးမိနစ္ အၾကာတြင္ သူသည္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုေခၚ၍ အိမ္သို႔႔ျပန္လာသျဖင့္ မိခင္က ေမးရာ “သူတို႔ရဲ့ အေမေတြက သူတို႔အတြက္ ဆုမေတာင္းေပးဘူး” ဟု သားေလးက ျပန္ေျဖလိုက္ေတာ့သည္။
ဧဖက္ၾသဝါဒစာေစာင္တြင္ ရွင္ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား “ကာလအစဥ္ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကရန္” တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္(၆း၁၈)။ မိသားစုတြင္း၌ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္အေပၚ အမွီျပဳျခင္းကိုျပရန္…

အကယ္၍ ... ခဲ့လွ်င္

ကားရပ္နားရာေနရာမွ ျပန္ထြက္လာစဥ္ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းမွာ ကားကို အ႐ိွန္ေလ်ာ႔ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ဦး စက္ဘီးျဖတ္စီးသြားသည္အထိ ေစာင္႔ေနလိုက္သည္။ ေတာမ္က သူ႔ကို အရင္ျဖတ္သြားရန္ ေခါင္းညိတ္ျပေသာအခါ သူက ျပံဳးလိုက္ၿပီး လက္ျပကာ ဆက္စီးသြားသည္။ ခဏၾကာၿပီးေနာက္ ရပ္ထားေသာ SUV ကားတစ္စီးမွ ယာဥ္ေမာင္းက ကားတံခါးကို ဖြင္႔လိုက္ရာ စက္ဘီးစီး မိန္းကေလးကို ႐ိုက္မိၿပီး လူသြားလမ္းေပၚသို႔ လြင္႔က်သြား သည္။ သူ႔ေျခေထာက္မွ ေသြးထြက္ေနၿပီး ေကြးေကာက္ သြားေသာ စက္ဘီးကို စစ္ၾကည့္ရင္း သူ႔ခမ်ာ ငိုေႂကြးေနခဲ႔ သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤမေတာ္မဆျဖစ္ရပ္ကို ကၽြန္မတို႔.ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိသည္။ ကၽြန္မတို႔သာ သူ႔ကို ေစာင္႔ခိုင္း ခဲ႔လွ်င္ ...၊ ယာဥ္ေမာင္းသည္လည္း ကားတံခါး မဖြင္႔မီ လူ႐ွင္း မ႐ွင္း ၾကည့္ခဲ႔လွ်င္ ... ဘာျဖစ္မည္နည္း။ သားသည္ ေသာက္စားတတ္သည့္လူငယ္မ်ားႏွင္႔ တြဲေနေၾကာင္း ကၽြန္မႀကိဳသိခဲ႔လွ်င္ ... ကင္ဆာေရာဂါကို…

ဂုဏ္ျပဳမခံရဘူးလား

၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အတြင္းက ေဟာလိဝုဒ္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ အစီအစဥ္သည္ အလြန္ ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး ၃ ဦး ျဖစ္ေသာ ေအာ္ဒရီ ဟက္ဘန္း၊  နာတာလီ ဝုဒ္ ႏွင့္ ဒီပိုးရာကား တို႔သည္ စြဲမက္သြားေစေလာက္ေသာ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမင္းသမီး ၃ ဦး၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ပို၍သက္၀င္အားေကာင္းေစသည္မွာ အံ့မခန္း ေကာင္းေသာသီခ်င္းသီဆိုမႈအပိုင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဂႏၶဝင္႐ုပ္႐ွင္ကား၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဇာတ္ေဆာင္ မင္းသမီး
၃ ဦး ကို တစ္ခ်ိန္လံုး ေနာက္တန္းမွ ပံ႔ပိုးအားျဖည့္ေပးသူ အဆိုေတာ္ မာနီ နစ္ဆင္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑အတြက္ စိုးစဥ္းမွ် ဂုဏ္ျပဳ မခံရပါ။
ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရသည့္အခန္းက႑-…

ျပည့္စံုေသာဖခင္တစ္ဦး

‘‘သမီးငယ္ငယ္က အေဖခရီးထြက္တာ မ်ားတယ္’’ ဟု အေဖ ကၽြန္မကို ၀န္ခံခဲ႔ဖူးသည္။ ကၽြန္မ မမွတ္မိပါ။ တစ္ေန႔လံုး ႐ံုးတက္ၿပီးလွ်င္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္ ကြာယာ သံစံုကို သြားေလ႔က်င္႔ေပးတတ္သလို တစ္လတြင္ တစ္ပတ္ (သို႔) ႏွစ္ပတ္မွ် မၾကာခဏ
အမ်ိဳးသား ေလးေယာက္သံစံုအဖြဲ႕ျဖင္႔ ခရီးထြက္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ ဘ၀၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အေဖသည္ ကၽြန္မအနား ႐ွိေနခဲ႔သည္။
ဥပမာ- ကၽြန္မ ၈ ႏွစ္ သမီးအရြယ္က ေန႔လယ္ခ်ိန္ ကျပသည့္ ေက်ာင္းျပဇာတ္၏ဇာတ္၀င္ခန္း တစ္ခန္း၌ ကၽြန္မ ပါ၀င္ကျပခဲ႔ရသည္။ ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မိခင္မ်ား ၾကားတြင္ ဖခင္တစ္ဦးတည္းသာပါၿပီး ထိုသူမွာ ကၽြန္မ၏ အေဖျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မသည္ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း အေသးအမႊား နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္႔ ျပသခဲ႔သည္။…

စိတ္ႏွလံုး အေနအထားမ်ား

အသင္းေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအဖြဲ႕တြင္ ကၽြန္မခင္ပြန္းက ဘာဂ်ာမႈတ္သူျဖစ္္ၿပီး သူ သီခ်င္းတီးမႈတ္ၿပီဆိုလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္စိမွိတ္ထားတတ္ေၾကာင္း ကၽြန္မသတိျပဳမိ သည္။ ဤသို႔မွိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏုိင္ၿပီး စိတ္အာ႐ံု ပ်ံ႕လႊင့္ျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးကာ ဘုရားရွင္အား အေကာင္းဆံုး ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
လူအခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္းေသာအခါ မ်က္လံုးမွိတ္သင္႔ သလားဟု ေတြးတတ္ၾကသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဆုေတာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း လမ္း ေလွ်ာက္ခ်ိန္၊ ေပါင္းသင္ခ်ိန္၊ ကားေမာင္းခ်ိန္မ်ားတြင္မူ မ်က္လံုးမိွတ္ရန္ မလြယ္ပါ။
ဘုရားသခင္ကို စကားေျပာရာ၌ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထား မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မရွိပါ။ ေရွာလမုန္မင္းသည္ သူေဆာက္လုပ္ ခဲ႔ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ေသာအခါ သူသည္ ဒူးေထာက္လ်က္ ေကာင္းကင္သို႔ လက္ျဖန္႔ကာ ပတၳနာျပဳခဲ႔သည္ (၆ ရာ ၆း၁၃-၁၄)။ ဒူးေထာက္ျခင္း (ဧ ၃း၁၄)၊ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း…

နံနက္မိုးေသာက္ေသာ္

ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ ေက်းလက္တည္းခိုခန္းတစ္ခု၌ တစ္ေထာက္နားရန္ ကၽြန္မတို႔ ေရာက္႐ွိ သြားခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္အေတာ္ပင္ လင္႔ခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ျမဴႏွင္းထုႀကီးေၾကာင္႔ အေမွာင္ထဲ လွမ္းမျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔အခန္း၌ ေလသာေဆာင္ ပါ႐ွိသျဖင္႔ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္အတန္ၾကာၿပီးေနာက္ ေနပြင္႔လာေသာအခါ ျမဴႏွင္းမ်ား လႊင္႔ပါးကုန္သည္။ ထိုအခါ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ေပ်ာက္ကြယ္ ေနေသာ အံ႔မခန္းဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလွပသည့္ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ စားက်က္ျမက္ခင္း စိမ္းစိမ္းစိုစိုတြင္ သိုးမ်ား အစာစားေနၿပီး ၎တို႔၏လည္ပင္းမွ ျခဴသံမ်ား ၾကားေနရသည္။ ေကာင္းကင္မွ တိမ္စိုင္ျဖဴျဖဴႀကီးကလည္း သိုးႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင္႔ပင္ တူေနသည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ျခင္း ျမဴႏွင္းထုႀကီးက ဘ၀အသက္တာကို လႊမ္းမိုးေနတတ္သည္။ အေျခအေနက ေမွာင္မိုက္လြန္း၍ ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ လာသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းႀကီးက ျမဴႏွင္းမ်ားကို ကင္းစင္ ေစသကဲ႔သို႔ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္က သံသယျမဴႏွင္းမ်ားကို ဖယ္႐ွားပစ္ ႏိုင္သည္။ ေဟျဗဲ…

အမွားလုပ္မိတယ္

အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးမွ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ သူ၏ကုမၸဏီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေနစဥ္ “အမွားလုပ္မိတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ပံုစံမွာ ေနာင္တရပံုေပၚေသာ္လည္း သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားအား အျပစ္တင္ေနဆဲ၊ သူကုိယ္တိုင္ အမွားတစ္စံုတစ္ရာကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို သူ ၀န္မခံႏိုင္ေပ။
လမ္းေျပာင္းျပန္ကားေမာင္းမိျခင္း၊ အခ်က္ျပ ခလုတ္ဖြင့္ရန္ ေမ့သြားသည့္အတြက္ ဟင္းတူးသြားျခင္း၊ ဘဏ္လက္က်န္ေငြကို မွားယြင္းစြာေပါင္းမိျခင္း စသျဖင္႔ တစ္ခ်ိဳ႕အမွားမ်ားသည္ “အမွား” သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တာသြားသည့္ အမွားမ်ားရွိသည္။ ဘုရားသခင္က ၎ကို “အျပစ္” ဟုေခၚသည္။ ဘုရား သခင္က အာဒံႏွင့္ဧ၀အား အဘယ္ေၾကာင့္ သူ၏ စကားကို နားမေထာင္သနည္းဟု ေမးေသာအခါ သူတို႔သည္ လ်င္ျမန္စြာပင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပစ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားၾက သည္ (ကမၻာ ၃း၈-၁၃)။ သဲကႏၲရအတြင္း လူအမ်ား ရွိခိုးရန္ ႏြားသူငယ္ပံုကို သြန္းလုပ္သည့္ကိစၥတြင္ အာ႐ုန္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ေမာေရွအား…

ခ်စ္ေမတၱာ၌ လံုျခံဳေစၿပီ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ပဲရစ္ၿမိဳ႕ The Pont des Arts လူကူးတံတား၏ လက္ကိုင္တန္းမ်ား ေပၚမွ ေသာ႔ခေလာက္ ၄၅ တန္ကို ဖယ္႐ွားခဲ႔သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ႏွင္႔ စံုတြဲမ်ားက သူတို႔နာမည္အစ စာလံုးကို ေသာ႔ခေလာက္ေပၚ ေရးျခစ္ၿပီး တံတား၏ လက္ကိုင္တန္းတြင္ ခ်ိတ္ကာ ခတ္လိုက္ၿပီး ေသာ႔ကို စိန္းျမစ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္။
ဤသို႔ အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင္႔ တံတားမွာ `အခ်စ္´မ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို မခံႏိုင္ ေတာ႔ပါ။ ေနာက္ဆံုး၌   တံတား၏ ၿပီးျပည့္စံုသည့္အရည္အေသြးထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္ရ၍ `အခ်စ္ေသာ႔ခေလာက္မ်ား´ကို ဖယ္႐ွားရေတာ႔သည္။
ေသာ႔ခေလာက္မ်ားက ထာ၀ရတည္ျမဲသည့္ ခ်စ္ေမတၱာကို ပံုေဆာင္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းက အျမဲမတည္။ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ အမွားက်ဴးလြန္မိၿပီး ဘယ္ေတာ႔မွ မေျပလည္ ဘဲ ႐ွိေနႏိုင္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားလည္း အျငင္းပြားကာ…