စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Dave Branon

ေဒ့ဘရဲႏြန္

ေဒ့ဘရဲႏြန္ သည္ Discovery House မွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္(၁၅)အုပ္ရွိသည္။ ဆရာ ႀကီးႏွင့္ ဇနီးသည္ ဆရာမ စူး တို႔သည္ ႐ိုလာဘလိတ္စီးျခင္း၊ သားသမီးေျမးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေပ၏။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒ့ဘရဲႏြန္

ဘုရား႐ွင္၏ႀကီးျမတ္မူေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာေတာ္

မၾကာေသးမီက ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္႐ွိ ေျမးမ်ားထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔စဥ္ သိန္းငွက္ မိသားစုေလးကို ခ်ိန္ရြယ္႐ိုက္ကူးထားေသာ web cam ကို ေပ်ာ္ရႊင္ ႏွစ္သက္စြာ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ေျမျပင္မွေပေပါင္းမ်ားစြာျမင္႔ေသာ အသိုက္ထဲတြင္ ငွက္ေမႀကီး၊ ငွက္ေဖႀကီးႏွင္႔ ငွက္ကေလးမ်ား၏ နိစၥဓူ၀ျပဳလုပ္ေနေသာ အမႈအရာမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ေန႔ရက္တိုင္း ငွက္ေမာင္ႏွံက သားေပါက္ ေလးမ်ားကို အစဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေစာင္႔ေ႐ွာက္ ကာကြယ္လ်က္ အစာအာဟာရအတြက္ အနီး႐ွိျမစ္မွ ငါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးယူေဆာင္လာေပးသည္။

ထိုသိန္းငွက္မိသားစုသည္ ဆာလံ ၁၀၄ မွ ဆာလံဆရာေဖာ္ျပထားေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာ
ဘုရား သခင္၏တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ လက္ေတာ္၏ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ အံ႔မခန္းလက္ရာမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနပါသည္။

စၾက၀ဠာႀကီးႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ ဘုရား႐ွင္၏ အံ႔ၾသဖြယ္ ဖန္ဆင္းျခင္းကိုလည္း ျမင္ရသည္ (း၂-၄)။

ေရမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင္႔ ခ်ိဳင္႔၀ွမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ ဖန္ဆင္းခံကမာၻေျမမွ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ခံစားရပါသည္ (း၅-၉)။

သတၱ၀ါတိရိစာၦန္မ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ား၊…

ေႏြးေထြးေသာႀကိဳဆိုုျခင္း

‘‘လူတိုင္းကိုု မည္သူေပြ႔ဖက္မည္နည္း’’။

ဤေမးခြန္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါရရွိေနၿပီဆိုသည့္ သတင္းကို ၾကားသိၿပီး
ဘုုရားေက်ာင္းသုိ႔ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဟု သေဘာေပါက္လိုက္ သည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ႔္သူငယ္ခ်င္း စတိဗ္ ၏ရင္ထဲ၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္္။ စတိဗ္ သည္ ဘုရားေက်ာင္းလာသူတိုုင္းကိုု သူတို႔အား ႀကိဳဆိုသည္ဟု ခံစားရေအာင္ ေဖာ္ေ႐ြေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္တတ္သူ၊ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၆း၁၆ တြင္ ‘‘အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္ သန္႔႐ွင္းေသာနမ္းျခင္းနွင္႔ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ႔’’ ဟုု က်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း စတိဗ္ သည္ လူအခ်ိဳ႕ကိုျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေသာေပြ႔ဖက္ျခင္းျဖင္႔ ေပြ႔ဖက္ ႀကိဳဆိုသည္။

ဘုရားရွင္သူ႔ကို အနာၿငိမ္းေစမည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပး ခ်ိန္၊ သူကလည္း ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ေဆးကုသမႈကုိခံယူစဥ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ သူမေရာက္ ႏုိင္သည့္အေတာအတြင္း ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔လာသူမ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္မႈ ပ်က္ကြက္ သြားမည္ကုိလည္း သူစိတ္ပူခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုးသည္ စတိဗ္…

မိတ္သဟာယပ်က္ျပားခဲ႔သည့္အခ်ိန္

ေဂါလေဂါသေတာင္ကုန္းတြင္ ကားစင္တင္ခံရသည့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာကိုခံရင္း  ပူေဆြးမႈျဖင့္ ‘‘ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာ႐ွာ ဗခသာနိ’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။

အနက္ကား ‘‘အကၽြႏု္ပ္ဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ အကၽြႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း’’ ဟူ၍ျဖစ္္သည္။

ေဆြးေျမ႕၀မ္းနည္းဖြယ္ ထိုအသံက ေန႔လယ္ခင္း ေလထုကို ထိုးေဖာက္လ်က္ က်ယ္ေလာင္စြာ  ေပၚထြက္လာၿပီး   သခင္ေယ႐ႈ၏ေျခေတာ္ရင္း၌ စုေ၀းၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား ငိုေႂကြးျမည္တမ္းသံကိုပင္ ဖံုးလႊမ္းသြားသည္။ထိုျမည္တမ္းသံက ေယ႐ႈ၏နံေဘး တစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွ ရာဇ၀တ္သားႏွစ္ဦး၏ ညည္းညဴသံထက္ က်ယ္ေလာင္ မည္မွာ မလြဲပါ။ ထိုအသံကို ၾကားရသူမ်ားအားလံုး လန္႔ဖ်ပ္ သြားၾကမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္ျမင္ေယာင္ ၾကည့္မိသည္။

ထိုစကားထက္ ပို၍ စိတ္ထိခိုက္ေစေသာ စကားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား၍ မရပါ။ ထာ၀ရကာလတိုင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အဘဘုရားႏွင္႔ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ေနမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ စၾက၀ဠာကို သူတို႔အတူဖန္ဆင္းၿပီး သဏၭာန္ေတာ္ႏွင္႔အညီ…

တစ္စကၠန္႔မွ်သာ

သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဇီဇာေၾကာင္လြန္းလွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေမရီလန္းျပည္နယ္႐ွိ Goddard Space Flight Center မွ သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ထပ္ထည့္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ႏွစ္တာသည္ ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္႐ွည္သည္ဟု သင္ျမင္မိလွ်င္ သင္မွန္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳခဲ႔သနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ကမာၻႀကီး၏လွည့္ပတ္ႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ ပိုေႏွးလာ၍ ႏွစ္မ်ားသည္ အနည္းငယ္ၾကာေညာင္းလာျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အာကာသထဲ ပစ္လႊတ္ ထားေသာ လူလုပ္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး တစ္စကၠန္႔၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအထိ တိက်ေအာင္ လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္တစ္ဦးကမူ ‘‘ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ၿဂိဳလ္အခ်င္းခ်င္း တိုက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ား တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း သိ႐ိွရန္ အတြက္ျဖစ္သည္’’ ဟုေျပာပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုအတြက္ တစ္စကၠန္႔ေလ်ာ႔ျခင္း၊ တစ္စကၠန္႔တိုးျခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခား မကြာျခားသြားပါ။ သို႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳေနျခင္းက အေရးႀကီးသည္။…

ေကာင္းေသာရာသီ

ယေန႔သည္ ကမာၻ႔ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၌ ေႏြဦး၏ပထမေန႔ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ သင္ေနထိုင္ပါမူ ယေန႔သည္ ေဆာင္းဦး၏ပထမေန႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဘက္မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းတြင္ ေနထြက္ၿပီး ေတာင္ဘက္မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းတြင္ ေန၀င္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေနသည္ အီေကြတာေပၚတြင္ တည့္တည့္ ထြန္းလင္းေနေသာေၾကာင္႔ ေန႔အခ်ိန္ႏွင္႔ ညအခ်ိန္သည္ ကမာၻတစ္၀န္း တြင္ တူညီသေလာက္႐ွိေနပါသည္။

လူမ်ားစြာတို႔အတြက္ ရာသီအသစ္၀င္ေရာက္ျခင္း သည္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕က ေန႔ရက္မ်ားကို လက္ခ်ိဳး ေရတြက္လ်က္ ရာသီအသစ္က ေဆာင္ယူလာမည့္အရာ မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀င္ကြန္စင္းျပည္နယ္၌ဆိုလွ်င္ ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ ေႏြဦး စမည့္ ေန႔ကို မွတ္သားျခင္းက ေနာက္ေဆာင္းရာသီ ကုန္ဆံုးမည့္ အခ်ိန္ကို အခ်က္ျပေနသည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕၌ဆို္ပါက ၾသစေၾတးလ်၏ ေနအပူဒဏ္မွသက္သာေစမည့္ ေဆာင္းဦး ရာသီကို စိတ္မ႐ွည္စြာျဖင္႔ ေစာင္႔ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ထိုသို႔ ရာသီဥတုႏွင္႔မသက္ဆိုင္ေသာ အသက္တာ၏ ရာသီစက္၀န္းကို…

႐ွက္ေၾကာက္စရာမရွိေသာ သစၥာတရား

အားကစားပရိတ္သတ္မ်ားသည္ သူတုိ႔အားေပးေသာအသင္းကို ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ရန္ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ အသင္းတံဆိပ္ပါေသာ ဂ်ာစီအက်ႌကို ၀တ္မည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ တြင္ သူတို႔ႏွစ္သက္သည့္ အသင္းအေၾကာင္း စာေရးတင္မည္ (သို႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးၿပီး သူတုိ႔အသင္းအေပၚထား႐ွိေသာ သစၥာတရားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပမည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ Detroit Tigers ဦးထုပ္၊ အက်ႌႏွင္႔ စကား၀ိုင္း မ်ားသည္ ထိုအသင္းကို အားေပးသူမ်ားႏွင့္အတူ႐ွိေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အစစ္မွန္ဆံုးႏွင္႔ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာသစၥာ႐ွိမႈသည္ ဘုရား႐ွင္အတြက္သာျဖစ္ေစရမည္ အေၾကာင္း အားကစားအသင္းအေပၚ ထား႐ွိေသာ သစၥာတရားက သတိေပးေနသည္။ ဆာလံ ၃၄ တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းက ဤကမာၻေပၚ႐ွိ အျခားေသာအရာထက္ အေရးႀကီးသူတစ္ဦးထံ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ထားေလရာ ထို႐ွက္ေၾကာက္စရာမရွိေသာ သစၥာတရားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္။

ဒါ၀ိဒ္က ‘‘ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာကာလတို႔၌ ထာ၀ရဘုရားကို ေကာင္းခ်ီး ေပးမည္’’ (း၁) ဟု ဆိုထားရာ၊…

ေနရာတိုင္းတြင္ရွိျခင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မရွိျခင္း

မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏မိသားစုတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဘ၀တူ ဆယ္ေက်ာ္သက္သမီးေလး လင္းေဆးကို ကားမေတာ္မဆတိုက္မႈျဖင္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရၿပီး ေဒသခံသတင္းစာ၌ မိခင္က သမီးမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏မိသားစုတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဘ၀တူ ဆယ္ေက်ာ္သက္သမီးေလး လင္းေဆးကို ကားမေတာ္မဆတိုက္မႈျဖင္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရၿပီး ေဒသခံသတင္းစာ၌ မိခင္က သမီးအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳစာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ႔သည္။  ဓာတ္ပံုမ်ားစြာႏွင့္ အမွတ္ရစရာမ်ားကို တစ္အိမ္လံုးအႏွံ ကပ္ထားသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးၿပီး ‘‘ေနရာတိုင္းတြင္ သမီးေလး ႐ွိသည္၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ သမီးမ႐ွိ၊’’ ဟု ေရးသားထားသည္။ ထုိစာသားက အထိမိဆံုးျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုမွတစ္ဆင္႔ သမီးေလးသည္ ကၽြန္မတို႔ကို ျပန္၍ ျပံဳးျပေနေသာ္လည္း ထိုအျပံဳးကို ျဖစ္ေစေသာ သက္ရွိ ႐ုပ္ခႏၶာျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မေတြ႕နုိင္၊  သမီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏွလံုးသား၌၊ အေတြးထဲ၌၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၌  ေနရာတိုင္းတြင္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ သူတို႔ရွိမေန။

သို႔ေသာ္ လင္းေဆး ႏွင္႔ မယ္လီဇာ တုိ႔ မည္သည့္…

အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာေပတကား

‘‘အဘယ္ေၾကာင္႔နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ’’ (ေရာ ၂၃း၂၃)။ ‘‘သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင္႔ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ျဖစ္၍ (ေဟျဗဲ ၁း၃)၊ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီ (ေယာ ၁း၁၄)။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ တဲေတာ္ကို ျဖည့္လ်က္ေန၏...’’ (ထြက္ ၄၀း၃၅-၄၀)။ ထိုဘုန္းေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ လမ္းျပခဲ႔သည္။ ‘‘ထိုၿမိဳ႕သည္ ေန၏အေရာင္၊ လ၏အေရာင္ကို အလိုမ႐ွိ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ႕ကိုလင္းေစ၏။ သိုးသူငယ္သည္လည္း ထိုၿမိဳ႕၏ ဆီမီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ (ဗ်ာ ၂၁း၂၃)။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အားလံုး၌ပါေသာ ဘုရား႐ွင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္မႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားသည့္ကမာၻေျမ၌ ေနထိုင္ရင္း ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ လွေသာ ဘုန္းေရာင္ျခည္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအားျဖင္႔ သိရသည္။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္တည္ရွိျခင္း၏ ျပင္ပ သ႑ာန္ေတာ္…

ခ်စ္ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ ‘‘တို႔လည္းလိုက္မယ္’’

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကာရီစာသည္ ေရေဘးဒဏ္သင္႔ လူစီယားနား ျပည္နယ္၏ပ်က္စီးမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို လူမႈမီဒီယာသို႔ တင္ခဲ႔သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုေဒသမွ အကူအညီလိုအပ္ေနသူတစ္ဦး၏စာတိုကို သူေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ ေနာက္ ၅ နာရီ အတြင္း ကာရီစာႏွင္႔ ခင္ပြန္း ေဘာ္ဘီတို႔သည္ မိုင္ ၁၀၀၀ ခရီး အစျပဳမည္ျဖစ္၍ အကူအညီေပးရန္ လိုက္ပါၾကရန္ အျခားသူမ်ားကို ဖုန္းဆက္ ပါေတာ႔သည္။ ေရေဘးေၾကာင္႔ ေနအိမ္မ်ား ဆိုး၀ါးစြာ ပ်က္စီးသြားသူမ်ားကို အေစခံ၀န္ထမ္းရန္ လူ ၁၃ ဦးတို႔ ၂၄ နာရီအတြင္း ခရီးျပဳခဲ႔ၾကေတာ႔သည္။

ပစၥည္္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္၊ အပ်က္အစီးမ်ား ၿဖိဳခ်႐ွင္းလင္းရန္၊ သူတို႔တစ္ခါမွ် မေရာက္ဖူးသည့္ေဒသ၌ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ အလင္းေရာင္ထြန္းညိႇေပးရန္ ဤလူ ၁၃ ဦးတို႔သည္ လုပ္လက္စအလုပ္မ်ားကို ခ်န္ရစ္ၿပီး ၁၇ နာရီ ၾကာမွ် ခရီးႏွင္ခဲ႔ၾကသည္။ မည္သည့္အရာက ၎တို႔ကို တြန္းအားေပးခဲ႔သနည္း။…

အံ့မခန္းေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္

ဥေရာပတစ္ခြင္ ခရီးျပဳရာတြင္ ႐ႈခင္းမ်ားျဖင္႔သာယာလွပၿပီး ခမ္းနားလွေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရျခင္းသည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိုးေကာင္းကင္သို႔ ထိုးထြက္ေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ အသက္႐ႉမွားေလာက္ ေအာင္ အံ႔မခန္းလွပသည္။ ထိုအံ႔ဖြယ္ အေဆာက္အဦအတြင္း႐ွိ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားႏွင့္ အႏုပညာအမွတ္သေကၤတမ်ားသည္ ခမ္းနား တင္႔တယ္၍ အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ ပဥၥလက္ဆန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားရေစပါသည္။

ထိုအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ဘုရား႐ွင္၏ဘုန္းေတာ္၊ အံ႔ဖြယ္နာမေတာ္ကို ေဖာ္က်ဴးဖြင္႔ျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ျခင္ေတြးရင္း ၎တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုး၌  ခံစားသိေစႏိုင္သည္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ျပန္ေျပာင္း သတိေပးလ်က္ အမွတ္ရေစသည္ဟု ခံစားရသည္။

လူသားမ်ား၏ႀကိဳးစားမႈ၊ နန္းေတာ္တမွ်ထယ္၀ါသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ေက်ာ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္းခဲ႔ေသာ တုႏႈိင္းမဲ႔ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ႐ႈျမင္ပါ။ ၾကယ္လစံုေသာ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ေမာ႔ၾကည့္ၿပီး စၾက၀ဠာႀကီးကို ႏႈတ္မိန္႔ျဖင္႔ ျဖစ္တည္ေစခဲ႔ေသာ ဘုရား႐ွင္၏တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ေမြးကင္းစ ကေလးကို…