စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Dave Branon

ေဒ့ဘရဲႏြန္

ေဒ့ဘရဲႏြန္ သည္ Discovery House မွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္(၁၅)အုပ္ရွိသည္။ ဆရာ ႀကီးႏွင့္ ဇနီးသည္ ဆရာမ စူး တို႔သည္ ႐ိုလာဘလိတ္စီးျခင္း၊ သားသမီးေျမးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေပ၏။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒ့ဘရဲႏြန္

ခြန္အားေပးျခင္း အ၀န္းအ၀ိုင္း

ကၽြႏ္ုပ္၏အိမ္အနီး႐ွိ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္သည့္စင္တာသို႔သြားတိုင္း အျမဲပင္ခြန္အား ရသည္။ ပ်ားပန္းခပ္ေနသည့္ထုိေနရာ၌ မိမိတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကသည့္သူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ကို ၀န္းရံေနသည္။ ဆင္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာပိုစတာမ်ားက အခ်င္းခ်င္းကို မေ၀ဖန္ရန္ သတိေပးေနၿပီး အျခားသူ၏အားထုတ္ႀကိဳးစားမႈကို အေထာက္အမျပဳေသာ အျပဳအမူ၊ ေျပာစကားမ်ားကိုျဖင့္ အျမဲပင္ ႀကိဳဆိုသည္။

၎သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအသက္တာ၌လည္း ျဖစ္သင့္သည့္ ျမင္ကြင္းသ႐ုပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ ၀ိညာဥ္ေရး၌ ‘‘ပံုက်ပန္းက်’’ျဖစ္ရန္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ႀကီးထြားလာရန္ ႀကိဳးစားရင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရွင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ လွမ္းရာတြင္ ရင့္က်က္သူတစ္ဦးဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနဘဲ ၀ိညာဥ္ေရး ပံုမက်ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ သည့္ ေဘးထြက္ေနသူအလား ခံစားမိတတ္သည္။

ရွင္ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဤသို႔ တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အၾကံ ျပဳထားပါသည္။ ‘‘အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့’’ (၁ သက္ ၅း၁၁)။ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ…

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းအတြက္ အျခားေသာနည္းလမ္း

တရားဥပေဒကိုလိုက္နာၿပီး ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္သူတစ္ဦးထံသို႔ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရဲစခန္းမွ အရာ႐ွိ ... ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန္းနံပါတ္ ... သို႔ျပန္ေခၚပါ” ဟု အသံျဖင့္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို လက္ခံရရွိသည္။ ႐ုတ္တရက္ ထုိသူသည္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာက ေရာက္သြား သည္။ တစ္ခုခုမ်ား အမွားလုပ္မိခဲ့သလားဟု ေတြးရင္း စိတ္ပူေနသည္။ ဖုန္းျပန္ေခၚရန္ ေၾကာက္အားပိုေနသည့္အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြးရင္း အိပ္၍မေပ်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ သူ႕ခမ်ာ ဖိစီးႏွိပ္စက္ ခံရသည္။ ထိုအရာရွိသည္ ျပန္၍ဖုန္းမေခၚေသာ္လည္း ပူပန္ေသာကကို ထုတ္ပစ္ရန္ သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။

ပူပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “အဘယ္သူသည္ စိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိအသက္တာကို တစ္ေတာင္ခန္႔မွ် တုိးပြားေစႏိုင္ သနည္း” ဟူေသာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခုကို သခင္ေယ႐ႈ ေမးခဲ့ဖူးသည္ (မ ၆း၂၇)။ ထိုေမးခြန္းက ပူပန္ေသာကမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အက်ဳိးမေပးေၾကာင္း အၾကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပူပန္မႈမ်ားကိုျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။…

ေနစရာအိမ္

မၾကာမီက အိမ္ေရာင္းဝယ္သည့္လုပ္ငန္းျဖင္႔ အသက္ေမြးသူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြ ေဒၚပက္စီသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင္႔ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ဇနီးက လြန္ေလေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေဒၚပက္စီသည္ လူတစ္ဦးကို သခင္ေယ႐ႈထံ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ထိုသူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္လာသည့္ အေၾကာင္းကို သတိတရ ျပန္ေျပာျဖစ္သည္။

ေဒၚပက္စီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲ႐ွိ မိသားစုမ်ား အတြက္ ေနစရာအိမ္အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီခဲ႔သည္သာမက အခ်ိဳ႕သူမ်ား ထာဝရအိမ္ရ႐ွိေအာင္လည္း ကူညီခဲ႔ျခင္း အေၾကာင္းကို ျပန္သတိရၿပီး ကၽြႏု္ပ္ခြန္အားရမိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကားတုိင္ခရီးဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထာဝရေနရာႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပခဲ႔သည္။ ‘‘ငါသည္သြား၍ သင္တုိ႔ေနရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ရမည္’’ ဟုုုု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ၾကားလ်က္၊ သူ႔ကိုယံုၾကည္သူ အားလံုးအတြက္ သူ႔အဘ၏ အိမ္ေတာ္တြင္ ေနစရာအခန္းမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၄း၂)။

ဤဘဝ၌ မိမိမိသားစုအတြက္…

ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမြမ္းတင္စာတို၊ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စာတိုေလးမ်ားအနက္ ‘‘ပကတိျဖစ္တည္မႈအတိုင္း ႐ွိေနျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ ဟူသည့္ စာသား ႐ိုး႐ိုးေလးက စိတ္ကို ထိေတြ႕ေစေသာ အေကာင္းဆံုးစာတိုေလး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ ထိုစာကို သင္လက္ခံရ႐ွိပါက သင္က ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား ျပဳျခင္းမ႐ွိဘဲ တစ္ဘက္သား၏ ဂ႐ုျပဳျခင္း၊ သင္႔ကို အ႐ွိအတိုင္း လက္ခံ သေဘာက် ႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိႏိုင္သည္။

ဤခံစားခ်က္မ်ိဳးသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ေျပာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေန မလားဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝအသက္တာ၌ သိသာထင္႐ွားေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ဘုရားသခင္ ဝင္ေရာက္ ထင္႐ွားျပေသာအခ်ိန္မ်ား႐ွိမည္ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ ဒီအလုပ္ကို ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါ’’ စသည့္ျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ‘ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပကတိျဖစ္တည္မႈအတိုင္း ႐ိွေနျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္’ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပာၾကပါစို႔။…

လူတိုင္းကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုျခင္း

မၾကာမီက အားလပ္ရက္ ခရီးသြားခဲ့သည္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ နာမည္ႀကီး အားကစား႐ံုတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဂိတ္တံခါးကို က်ယ္စြာ ဖြင့္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ၀င္လာရန္ လိုလိုလားလား ဖိတ္ေခၚေနသေယာင္ ထင္ရသည္။ ထိုေနရာတြင္ လည္ပတ္ရသည္မွာ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး လွပစြာမြမ္းမံထားေသာ အားကစားကြင္း မ်ားမွာ ရင္သပ္္႐ႈေမာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္မည္ အျပဳတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေလသံမာမာျဖင့္ “ဒီေနရာကို ခင္ဗ်ားတို႔လာခြင့္ မရွိဘူး” ဟု ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ အျပင္လူျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ သတိေပးခံလုိက္ ရသျဖင့္ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္သြားသည္။

ထိုခရီးတြင္ပင္ အသင္းေတာ္တစ္ခုသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ တံခါးမ်ားဖြင့္ထား ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝင္သြားသည္။ လူမ်ားစြာက ေႏြးေထြးစြာ ႏႈတ္ဆက္သျဖင့္ မိမိအိမ္ကဲ့သို႔ ေနသားက်ၿပီး ေႏြးေထြးမႈကို ခံစားရေစသည္။ အားကစား႐ံုႏွင့္ တစ္ျခားစီ ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္အၿပီးတြင္ ျပန္ထြက္ လာရင္း…

နက္နဲလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ဖြင့္ခ်ျခင္း

တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္မွ အိမ္ျပန္လာရာ ျခံထဲအ၀င္ ကားလမ္းေဘးတြင္ အမ်ဳိးသမီးစီး ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္တစ္စံုကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မည္သူ႔ဖိနပ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္ တပ္အပ္ သိသည္။ သို႔ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို သြားႀကိဳၿပီးျပန္လာမည့္ သမီး လီဇာကို ျပန္ေပးရန္ ဖိနပ္ကို ကားဂိုေဒါင္ထဲထည့္ထားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လီဇာကို ေျပာျပ ေသာအခါ သူ႔ဖိနပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရ သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ကလည္း သူတု႔ိဖိနပ္ဟု မေျပာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းဖိနပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ပင္ ျပန္ထားလိုက္သည္။ ေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ ဖိနပ္ မရွိေတာ့ပါ။ ထူးဆန္းပါသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ သူ႔စာမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ နက္နဲေသာအေၾကာင္းတစ္ခု ေရးခဲ့သည္ကို သင္သိပါ သလား။ သို႔ေသာ္ သူေဖာ္ျပသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲမႈက “မည္္သူလုပ္တာလဲ” ဆိုသည့္အရာမ်ဳိးထက္ သာလြန္သည္။ ဥပမာ- ဧဖက္ ၃ ၌ ရွင္ေပါလုက…

သင္႔အတြက္ေကာင္းလား

အနက္ေရာင္ေခ်ာ႔ကလက္ခါးခါးကို ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင္႔ ‘‘ေခ်ာ႔ကလက္အနက္သည္ သင္႔အတြက္ ေကာင္းပါသလား’’ ဟု ဂူဂဲလ္၌ ႐ွာၾကည့္လိုက္ရာ ေကာင္းသည္၊ မေကာင္းပါ စသည္ျဖင္႔ အေျဖမ်ိဳးစံုရခဲ႔သည္။ အစားအေသာက္ အမယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိုနည္းျဖင္႔ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ႏို႔၊ ေကာ္ဖီ၊ ဆန္ စသည္တုိ႔သည္ မိမိအတြက္ ေကာင္းမေကာင္း ေမးၾကည့္ပါက အေျဖေသာင္းေျပာင္း ေျဗာက္ေသာက္ ထြက္လာမည္ျဖစ္၍ ထို႐ွာေဖြေမးျမန္းမႈသည္ မိမိအတြက္ ေကာင္းမေကာင္းကို သတိျပဳရေပမည္။ ထို႐ွာေဖြမႈက သင္႔ကို ေခါင္းကိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ သင္႔အတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ အခ်ိန္ျပည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အရာကို သင္႐ွာေဖြေနပါက ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္အဆိုျပဳ အၾကံေပး၍ ရမည္လား။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္လိုသူ ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳး ေပးႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

သင္႔ကို သန္႔႐ွင္းေအာင္ ေစာင္႔ထိန္းေပးႏိုင္သည္ (ဆာ ၁၁၉း၉၊ ၁၁)
သင္႔အတြက္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ေစသည္ (လု…

သို႔ ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္း

ရွင္ေယာဟန္သည္ သူ႔မိတ္ေဆြဂါယုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာသည္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးလုနီးျဖစ္ေနသည့္ အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြထံ စာေရးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

New York Times သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးေရးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Catherine Field က စာေရးသားျခင္းသည္ ေ႐ွးအက်ဆံုး အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စာဟုဆိုလွ်င္ တာရႈၿမိဳ႕သား ေပါလုကို ေျပးျမင္မိသည္ဟု ေျပာခဲ႔သည္္။ ယခု တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ ကိုလည္း ထပ္ေပါင္းထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဂါယုထံ ေရးသားေသာစာတြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ဂါယုကို ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ သူ၏သစၥာ႐ွိမႈအတြက္ အားေပးခဲ႔ၿပီး၊ အသင္းေတာ္ကို သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းအေၾကာင္းကိုပါ ထည့္ေရး ခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ အသင္းေတာ္တြင္း ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာကို ေျပာၿပီး သူေရာက္လာမွ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ရွင္းမည္ဟု ကတိေပးသည္။ ေကာင္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားေစမည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ ဤစာသည္…

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနပါ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ေန႔စဥ္ခြန္အား ၌ ကၽြႏ္ုပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ရာႏွင့္ခ်ီရွိသည့္ စာမူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးသားတြင္ စြဲညႇိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာစာမူတစ္ပုဒ္၌ သမီးသံုးေယာက္သည္ စခန္းခ်သင္တန္းသြားစဥ္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ၆ႏွစ္ အရြယ္ သားေလး စတိဗ္ တို႔ သားအဖႏွစ္ဦး ေယာက်္ားသားခ်င္း သီးသန္႔ အတူအခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကၿပီး အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနစဥ္ စတိဗ္က “မယ္လီစာ ပါမလာလို႔ ပ်င္းစရာႀကီးေနာ္” ဟု သူ၏႐ွစ္ႏွစ္အရြယ္ အစ္မလည္းျဖစ္ အေဖာ္လည္းျဖစ္သူ ပါမလာ၍ သိပ္မေပ်ာ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စိတ္မေကာင္းစရာစကားမ်ားကို ေျပာထြက္မည္ဟု မည္သူမွ် မထင္မိခဲ့ပါ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ မယ္ေလး ဆံုးပါးသြားခ်ိန္မွစ၍ ဘဝသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသိပ္မရွိေတာ့ပါ။ အခ်ိန္ၾကာသြားသည္ႏွင့္အမွ် ခံစားရေသာေဝဒနာ အနည္းငယ္ သက္သာသြားေသာ္လည္း ရွင္းရွင္းႀကီးေပ်ာက္မသြားပါ။…

ဘုရား႐ွင္၏ႀကီးျမတ္မူေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာေတာ္

မၾကာေသးမီက ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္႐ွိ ေျမးမ်ားထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔စဥ္ သိန္းငွက္ မိသားစုေလးကို ခ်ိန္ရြယ္႐ိုက္ကူးထားေသာ web cam ကို ေပ်ာ္ရႊင္ ႏွစ္သက္စြာ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ေျမျပင္မွေပေပါင္းမ်ားစြာျမင္႔ေသာ အသိုက္ထဲတြင္ ငွက္ေမႀကီး၊ ငွက္ေဖႀကီးႏွင္႔ ငွက္ကေလးမ်ား၏ နိစၥဓူ၀ျပဳလုပ္ေနေသာ အမႈအရာမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ေန႔ရက္တိုင္း ငွက္ေမာင္ႏွံက သားေပါက္ ေလးမ်ားကို အစဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေစာင္႔ေ႐ွာက္ ကာကြယ္လ်က္ အစာအာဟာရအတြက္ အနီး႐ွိျမစ္မွ ငါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးယူေဆာင္လာေပးသည္။

ထိုသိန္းငွက္မိသားစုသည္ ဆာလံ ၁၀၄ မွ ဆာလံဆရာေဖာ္ျပထားေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာ
ဘုရား သခင္၏တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ လက္ေတာ္၏ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ အံ႔မခန္းလက္ရာမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနပါသည္။

စၾက၀ဠာႀကီးႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ ဘုရား႐ွင္၏ အံ႔ၾသဖြယ္ ဖန္ဆင္းျခင္းကိုလည္း ျမင္ရသည္ (း၂-၄)။

ေရမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင္႔ ခ်ိဳင္႔၀ွမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ ဖန္ဆင္းခံကမာၻေျမမွ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ခံစားရပါသည္ (း၅-၉)။

သတၱ၀ါတိရိစာၦန္မ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ား၊…