စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David C. McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္၌ ေဆာင္းဦးရာသီကူးခ်ိန္၌႐ိုက္ထားေသာ အလြန္လွသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု႐ွိသည္။ ဓာတ္ပံုမွာ ကိုလိုရာဒိုေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျမင္းစီးလူငယ္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္လမ္းကို သြားရမည္နည္းဟု ေသခ်ာစြာစူးစမ္းေနပံုျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ပံုေလးက ကဗ်ာစာဆို ေရာဘတ္ဖေရာ႔စ္၏ ‘‘The Road Not Taken - မေ႐ြးခ်ယ္ေသာလမ္း’’ဟူသည့္ ကဗ်ာကို သတိရေစသည္။ ကဗ်ာဆရာက သူ႔ေ႐ွ႕႐ွိလမ္း ၂ လမ္းကို ဆင္ျခင္သည္။ လမ္း ၂ သြယ္လံုးက သြားခ်င္စဖြယ္ ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း ဤေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္လာမွာကို သူသံသယမကင္း ျဖစ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္လမ္းလမ္းေတာ႔ သူေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ရာ၊ ‘‘လမ္းႏွစ္သြယ္ ခြဲျဖာ၊ ေတာအုပ္မွာ၊ လူသြားနည္းေသာလမ္းကို ေ႐ြးရာ၊ တစ္မူကြဲျပား ထူးျခားတာ’’ ဟု ဖေရာ႔စ္ ေရးစပ္ခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ၾကားသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသနာ တြင္လည္း (မ ၅-၇)၊ တရားနာသူ ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔အား သခင္က ‘‘က်ဥ္းေသာတံခါးကို ဝင္ၾကေလာ႔။ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမည္မ်ားကို သခင္သိသည္။

နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေအာက္႔ေမ႔ဖြယ္ေနရာသို႔ ကၽြႏု္ပ္ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေရကန္ထဲ အရိပ္ထင္ေနသည့္ေမွ်ာ္စင္ကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခဲ႔သည္။ ေရကန္ႏွစ္ခု၏အနီးဝန္းက်င္တြင္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုေမွ်ာ္စင္ တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္က ေသဆံုးခဲ႔သည့္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါး၏အမည္မ်ားကို ေၾကးျပား ေပၚ၌ ေရးထိုးထားသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဓာတ္ပံုကို အနီးကပ္ အေသအခ်ာၾကည့္မိမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အမည္တစ္ခု ေပၚတြင္ လက္တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားစြာတို႔သည္ အမည္တစ္ခုကို ထိေတြ႕ ပြတ္သပ္လ်က္ ၎တို႔ ခ်စ္ရသူတစ္ဦးဦးကို ေအာက္ေမ႔ သတိရၾကသည္။

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္႔ထံမွ ၎တို႔ မၾကာခဏေက်ာခိုင္းၾကသည့္တိုင္ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယက ဘုရားသခင္၏ မျပယ္ေသာေမတၱာႏွင္႔ ဂ႐ုျပဳမႈကို ၎တို႔အား သိေပးခဲ႔သည္။ ‘‘... ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား မစိုးရိမ္ႏွင္႔၊ သင္႔ကို ငါေ႐ြးႏုတ္ၿပီ။ ငါ႔နာမျဖင္႔ မွည့္ၿပီ။ သင္႔ကို…

အဆံုးမ႐ွိသည့္ေမတၱာ

ပညာ႐ွိသည့္ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အထူးသျဖင္႔ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ား ကေတာက္ကဆျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ‘‘မင္းအျမဲတမ္းပဲ...၊ မင္းဘယ္ေတာ႔မွ...’’ ဆိုသည့္စကားကို မသံုးမိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို အၾကံေပးသည္။ မိမိအနီးအပါးရွိ လူမ်ားကို ထိုစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ရွာတတ္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ရသူမ်ားစိတ္၌ သူတို႔ကို မခ်စ္သကဲ့သို႔ ခံစားရေအာင္ လုပ္မိရန္ အင္မတန္မွ လြယ္ကူသည္္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအေပၚမွာ ထား႐ိွသည့္ သခင္႔ေမတၱာမူကား ေျပာင္းလဲျခင္းလံုးဝမ႐ွိပါ။

၁၄၅ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံတြင္ ‘‘ခပ္သိမ္းေသာ’’၊ ‘‘ျပဳသမွ်၊’’ ‘‘လူအေပါင္း’’၊ ‘‘ရွိသမွ်’’စသည့္ စကားလံုးမ်ား အျပည့္ပါရွိသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ အား ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာသေဘာ႐ွိ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ် တို႔ကို သနားစံုမက္ေတာ္မူ၏’’ (း၉)။ ‘‘... လဲေသာသူရွိသမွ် တို႔ကို ေထာက္မေတာ္မူ၏။ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ႂကြပင့္ေတာ္မူ၏’’(း၁၃-၁၄)။ ‘‘ၾကည္ညိဳေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏’’(း၂၀)။

ဤဆာလံက်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္သည္ အဆံုးမ႐ွိ၊ မ်က္ႏွာလိုက္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ႐ွိ’…

ရဲရင္႔စြာ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ျခင္း

တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕႐ွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တည္းခိုစဥ္ အခန္းထဲ႐ွိ စားပြဲခံုေပၚက ကတ္ေလးေပၚမွ စာကို သတိထားမိသည္။ ကတ္ေပၚ၌ -

‘‘မဂၤလာပါ၊ ဤေနရာ၌ သက္ေသာင္႔သက္သာစြာ အနားယူတည္းခိုႏုိင္ပါေစ။ ဤခရီးသည္ အက်ိဳးရွိေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါေစဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆုျပဳပါ၏။ ဘုရား႐ွင္သည္ သင္႔အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား သြန္းေလာင္းကာ၊ သင္႔ကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ မ်က္ႏွာေတာ္ အလင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူပါေစ’’ ဟုေရးထားသည္။

ကတ္ေပၚမွ ဟုိတယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ကုမၸဏီ လိပ္စာကို ၾကည့္ရင္း သူတို႔အေၾကာင္း ပိုသိခ်င္လာ ေသာေၾကာင္႔ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀က္ဆိုက္သို႔၀င္၍ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေနအထား၊ အားသာခ်က္ႏွင္႔ တန္ဖိုးထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ႔သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ အေကာင္းဆံုးကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ကာ အလုပ္ခြင္၌ သူတုိ႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ ႐ွင္သန္ျပေနသည္။

ထိုသူတို႔၏အေတြးအေခၚက အာ႐ွမိုင္နာေဒသတစ္၀ိုက္႐ွိ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ ႐ွင္ေပါလုေပးပို႔ေသာ သတိေပးစာကို အမွတ္ရေစပါသည္။…

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ G. K. Chesterton ၏ အေရးအသားႏွင္႔ စာအုပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။ သူေရးသားသည့္ ဟာသဉာဏ္ႏွင္႔ ထိုးထြင္းအျမင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်စြာ ရယ္ေမာမိၿပီး ဆက္လက္ကာ ပို၍ နက္နဲစြာ အေတြးဝင္မိသည္။ ဥပမာ ‘‘အစာမစားမီ(ခင္) ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပဇာတ္ႏွင္႔ ေအာ္ပရာပြဲ မစမီ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသည္၊ ကပြဲမစမီ၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ မဖတ္မီ၊ ပံုႏွင္႔ပန္းခ်ီ မေရးဆြဲမီ၊ ေရမကူးမီ၊ ဓားေရးႏွင္႔ လက္ေဝွ႔အားကစား မလုပ္မီ၊ လမ္းမေလွ်ာက္မီ၊ မကစားမီ၊ မကမီ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ စာေရးရန္ မွင္တံကို မွင္မတို႔မီ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္’’ ဟု သူေရးခဲ႔သည္။

အစာမစားမီ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ်ႏွင္႔ ၿပီးမသြားသင္႔ပါ။ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေလရာ အမႈအရာတိုင္းအတြက္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသင္႔ၿပီး ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္…

ခြင့္လႊတ္လ်က္ ဆုေတာင္းျခင္း

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က အသက္ ၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ူဘီဘရစ္ဂ်္ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လူျဖဴကေလးမ်ားတက္သည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ပထမဦးဆံုး တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ကေလးငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ လအေတာ္ၾကာၾကာ က်ိန္ဆဲေျခာက္လွန္႔၍ ေစာ္ကားေျပာဆိုေသာ လူျဖဴေက်ာင္းသားမိဘမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ ရန္ ရဲအေစာင္႔အေ႐ွာက္ျဖင္႔ ႐ူဘီ ေက်ာင္းတက္ခဲ႔ရသည္။ေက်ာင္းထဲသုိ႔ လံုျခံဳစြာ ေရာက္႐ွိသြားေသာအခါ သူတို႔၏ ကေလးမ်ား ႐ူဘီႏွင္႔အတူ စာသင္ၾကားျခင္းကို လူျဖဴမိဘ မ်ားက မလိုလားၾကသျဖင္႔ သူ႔ကို စာသင္ေပးရန္ ဆႏၵ႐ွိေသာ ဆရာမ ဘာဘရာဟင္နရီ ႏွင္႔အတူ သီးသန္႔စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားရသည္။

နာမည္ႀကီး ကေလးစိတ္ပညာ႐ွင္ ေရာဘတ္ကိုးစ္ က ႐ူဘီ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ရမႈႏွင္႔ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လေပါင္းမ်ားစြာ ႐ူဘီ ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ႔သည္။ ႐ူဘီ သည္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ႏွင္႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တိုင္းတြင္ ‘‘အဘဘုရား၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သူတို႔၏အျပစ္ကို…

ေ၀းလွေသာျပည္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ႐ွိ မိဘမဲ႔အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းႏွင္႔ ၎တို႔အား အသက္တာ အသစ္ေပးျခင္း အမႈေတာ္ေၾကာင္႔ သာသနာျပဳဆရာမႀကီး ေအမီကာ မိုက္ကယ္ (၁၈၆၇-၁၉၅၁) ကို လူသိမ်ားထင္႐ွားသည္။ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ရသည့္ အမႈေတာ္ အငန္းအတာမ်ားၾကားတြင္ ‘‘႐ူပါ႐ံုကို ႐ႈျမင္ခံစားရသည့္အခ်ိန္’’ ဟု သူေခၚဆိုသည့္အခ်ိန္႐ွိခဲ႔သည္။ သူေရးသားသည့္ ‘‘Gold by Moonlight’’ စာအုပ္တြင္ ‘‘အလုပ္မ်ားျပည့္ၾကပ္ေနသည့္ တစ္ေန႔တာအတြင္း ေ၀းလွေသာျပည္’’ ကို ျဖတ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ျမင္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္၊ လမ္းမထက္၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည္’’ ဟုု ေရးသားထားသည္။

ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယကလည္း ဘုရားသခင္၏ လူမ်ား ကိုယ္ေတာ့္ထံ ျပန္လာမည့္အခ်ိန္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ‘‘သင္သည္ ႐ွင္ဘုရင္၏တင္႔တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကို ကိုယ္မ်က္စိႏွင္႔ျမင္ရ၍ ေ၀းလွေသာျပည္ကိုလည္း ၾကည့္ျမင္ ရလိမ္႔မည္’’ (ေဟ႐ွာ ၃၃း၁၇)ဟု ေျပာခဲ႔သည္။ ေ၀းလွေသာ ျပည္ကို ၾကည့္ျမင္ရန္မွာ လက္႐ွိပစၥဳပၸန္အေျခအေနမ်ားကိုေက်ာ္၍ ေမာ္ၾကည့္ရန္…

ဉာဏ္ပညာ၏ေခၚသံ

ထင္႐ွားေသာ ၿဗိတိသွ် ဂ်ာနယ္လစ္ႏွင္႔ လူမႈေရးရာေ၀ဖန္သူ မဲလ္ခမ္း မာဂ်ေရ့သည္ အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္တြင္မွ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၇၅ ႏွစ္တြင္
ဘ၀အေၾကာင္း သူေလ႔လာေတြ႕႐ွိခဲ႔သည့္ဘဝဒႆနအျမင္ ၂၅ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ တစ္ခ်က္မွာ ‘‘ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ႔သူေဌးသူႂကြယ္ကို တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ သူႂကြယ္သူေဌး
မျဖစ္လိုတဲ႔ ငမြဲတစ္ဦးကိုျဖင္႔ ႐ွား႐ွားပါးပါး တစ္ႀကိမ္ျမင္ခဲ႔ဖူး သည္’’ ဟု ဆိုသည္။

ေငြက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မေပ်ာ္႐ႊင္ေစႏိုင္ေၾကာင္း လူအမ်ားစုက လက္ခံၾကေသာ္လည္း အေရးၾကံဳေသာ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင္႔တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ ပမာဏာကိုျဖင္႔ ရ႐ွိလိုၾကပါသည္။

ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး၏ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုေဋ ၂ သန္းေက်ာ္႐ွိသည္ဟု ခန္းမွန္း ၾကသည္။ သူသည္ အလြန္ႂကြယ္၀ခဲ႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကး၏
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈက အတိုင္းအတာ႐ိွေၾကာင္း သူသိသည္။ သုတၱံက်မ္းအခန္းႀကီး ၈ သည္ သူ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၌…

ခြင္႔လႊတ္ျခင္း အႏုပညာ

အေဖႏွင္႔သားႏွစ္ေယာက္ - ခြင္႔လႊြတ္ျခင္းအႏုပညာ ျပပြဲသည္ သခင္ေယ႐ႈပံုဥပမာ ေပးခဲ႔သည့္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ညႊန္း ျပသည္ (လု ၁၅ း၁၁-၃၁)။ ထိုျပခန္း၌ ကၽြန္ေတာ္ ၂ နာရီ ခန္႔မွ် အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ႔သည္။ Edward Rojas ၏ ေပ်ာက္ေသာသားပန္းခ်ီကား၌ အိမ္မွထြက္သြားဖူးေသာသားသည္ ဖ်င္အက်ႌ၀တ္ကာ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္လာသည္။ သူ႔ေနာက္၌ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ဖုန္းဆိုးေျမ႐ွိၿပီး ေရွ႕၌ သူ႔ကိုအေျပး လာႀကိဳသည့္ ဖခင္ႀကီးရွိသည့္လမ္းအတိုင္း သူေလွ်ာက္လာ ေနပံု ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီကားေအာက္ေျခ၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ျဖစ္္ေသာ ‘‘သြား၍ ေ၀းေသးေသာအခါ အဘသည္ သူ႔ကို ျမင္လွ်င္ သနားေသာစိတ္႐ွိသည္ႏွင္႔ ေျပးသြား၍’’ (း၂၀) ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ကို ေရးထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာေမတၱာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀အား ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို ေနာက္တစ္ဖန္ နက္႐ိႈင္းစြာ ကၽြန္ေတာ္ခံစားခဲ႔ရျပန္သည္။ သူ႔ထံမွ ကၽြန္ေတာ္
လွည့္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္…

လက္ေတြ႕ျပသျခင္း၏ အစြမ္းထိေရာက္မႈ

ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္တြင္ ပ်က္ေနေသာပစၥည္းတစ္ခုခုကို ႀကိဳးစားျပင္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင့္ ထပ္ပ်က္သြားသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင္႔ လူေခၚျပင္ရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ယူက်ဴ႕ မွ ထုတ္လႊင္႔ျပသသည့္ ပစၥည္းျပင္နည္းကို တစ္ဆင္႔ၿပီးတစ္ဆင္႔ၾကည့္ၿပီး အိမ္႐ွိကိရိယာတစ္ခု ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။

႐ွင္ေပါလုသည္ သူႏွင္႔အတူ ခရီးသြားလာၿပီး သူ၏ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည့္သူ၊ သူေစာင္႔ေရွာက္ ႀကီးၾကပ္ေပးသည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာတိေမာေသေလးအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာစံနမူနာျဖစ္ခဲ႔သည္။ ‘‘ငါဆံုးမၾသ၀ါဒေပး ျခင္း၊ အက်င္႔က်င္ျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း၊ သစၥာေစာင္႔ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ... ညႇဥ္းဆဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း သင္သည္ ႐ွာေဖြနားလည္ရၿပီ’’ ဟု ေရာမအက်ဥ္းေထာင္မွေန၍ ႐ွင္ေပါလု စာေရးသားခဲ႔သည္ (၂ တိ ၃း၁၀-၁၁)။ ‘‘သင္သည္ အဘယ္သူထံ၌ နည္းခံခဲ႔ၿပီးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္း အလိုငွာ ပညာကိုေပးႏိုင္ေသာဓမၼက်မ္းစာကို ငယ္ေသာအ႐ြယ္မွစ၍ ေလ႔က်က္သည္ကို  လည္းေကာင္း သိမွတ္သည္ႏွင္႔…