စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David C. McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ညႊန္ၾကားသူကို ေစာင္႔ၾကည့္ပါ

ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာ ကမာၻ႔တေယာပညာ႐ွင္ ေဂ်ာ႔႐ႈ၀ါ ဘဲလ္ သည္ အဖြဲ႕၀င္ ၄၄ ေယာက္ ႏွင္႔ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သံစံုတီး၀ိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ St. Martin in the Fields သင္တန္းေက်ာင္းကို တစ္မူထူးျခားစြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တုတ္တံကို ေ၀ွ႔ယမ္းၿပီး ညႊန္ၾကားမည့္အစား အျခားတေယာတီးခတ္သူမ်ားႏွင္႔အတူ သူကိုယ္တိုင္ တေယာတီးၿပီး ညႊန္ၾကားသည္။ ‘‘ဘယ္လို အေျခအေနမွာ ဘယ္လိုတီးရမလဲဆိုတာကို သူတို႔ နားလည္ ႏိုင္တဲ႔ အခ်က္ျပ ၫႊန္ၾကားမႈေတြကို တေယာတီးေနရင္းနဲ႔မွ ကၽြန္ေတာ္ ေပးႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔တေယာသံအက်၊ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ခြံပင္႔တာ၊ ကၽြန္ေတာ္တေယာထိုးတဲ့ ဘိုးတံကို ဆြဲပံုဆြဲနည္း ေတြကအစ သူတို႔ နားလည္တယ္။ တီး၀ိုင္းထဲက ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့အသံက ဘာလဲဆိုတာ သူတို႔သိတယ္’’ ဟု ဘဲလ္ က ေကာ္လိုရာဒို ျပည္သူ႔အသံလႊင္႔ဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဂ်ာ႔႐ႈ၀ါ ဘဲလ္ကို ေစာင္႔ၾကည့္…

ေခတၱခဏ အခ်ိန္္ေပးပါ

The Lord of the Rings ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးတစ္ဦးက သူ႔အေနႏွင္႔ ႐ုပ္႐ွင္ထက္ ၀တၳဳစာအုပ္ကို ပိုႏွစ္သက္ ေၾကာင္းဆိုသည္။ ဘာ႔ေၾကာင္႔လဲဟုေမးရာ လူငယ္ေလးက ‘‘စာအုပ္နဲ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္တဲ့အပိုင္းဆို ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္သေလာက္ စီးေမ်ာေနလို႔ရတယ္’’ ဟု ေျဖသည္။ စာအုပ္ကိုစြဲျခင္း အထူးသျဖင္႔ သမၼာက်မ္းစာကိုစြဲၿပီး က်မ္းစာ မွ ဇာတ္လမ္းထဲစီးေမ်ာျခင္းက အက်ိဳးရွိသည္။
သမၼာက်မ္းစာ၏ ‘‘ယံုၾကည္ျခင္းအခန္းႀကီး’’ ဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိသည့္ ေဟျဗဲ ၁၁ တြင္ လူ ၁၉ ေယာက္အေၾကာင္းကို နာမည္ႏွင္႔တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔ တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ မေရရာေသာ ခရီးလမ္းၾကမ္းကို သံသယစိတ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို နာခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္။ ‘‘ယခုဆိုခဲ႔ ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ကတိေတာ္ႏွင္႔ စပ္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မခံရဘဲ၊ အေ၀းက ေမွ်ာ္ျမင္လ်က္၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင္႔ဖက္ယမ္းလ်က္…

အတူတကြ ပူေဆြးျခင္းအမႈေတာ္

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္႔ညီမ မားသာ ႏွင္႔ သူ႔အမ်ိဳးသား ဂ်င္း တို႔ မေတာ္တဆမႈေၾကာင္႔ ကြယ္လြန္ၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အသင္းေတာ္မွ ႀကီးမွဴး သည့္ ‘‘၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားၾကား ႀကီးထြားျခင္း’’ အစီအစဥ္သို႔ ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ႔သည္။ မသြားခ်င္သြားခ်င္ျဖင့္ ပထမဆံုးတစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သြားရန္ အစီအစဥ္မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အံ႔ၾသ မွင္သက္စြာ ေတြ႔ရွိခဲ႔ေသာအရာမွာ က႐ုဏာျပ ေစာင္မ ေသာ အသင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ အသက္တာ႐ွိ ႀကီးမား ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ထိန္းရင္း ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔ အျခားသူမ်ား ထံမွ ႐ိုင္းပင္းမစမႈကိုရယူရန္ ေရာက္႐ွိလာသည္။ ေၾကကြဲစရာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေ၀ငွရင္း တစ္ပတ္ၿပီး တစ္ပတ္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးကာ ၿငိမ္သက္ျခင္း႐ွိလာၿပီး ထိုအေျခ အေနကို လက္ခံႏိုင္လာသည္။
ခ်စ္ခင္ရသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ႐ုတ္တရက္ ဆံုး႐ံႈး…

ၿငိမ္၀ပ္လ်က္ ေနၾကေလာ႔

လူ႔သမိုင္းတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ငါးႏွစ္ကထက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  ပိုဖန္တီး ႏိုင္ခဲ႔ၾကၿပီး ထိုသတင္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အစဥ္တစိုက္ တိုက္ခို္က္ေနသည္ဟု ‘‘The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload ’’ စာအုပ္ ေရးသားသူ Daniel Levitin ကေျပာသည္။ ‘‘စိတ္တက္ႂကြေစျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စြဲမက္ေနၾကသည္’’ ဟု Levitin ကဆိုသည္။ မ်ားျပားလွသည့္ သတင္းမ်ားႏွင္႔ အသိပညာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စိတ္ကို စိုးမိုး
ေနရာယူေနသည္။ ယေန႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မီဒီယာ လႊမ္းမိုးမႈ ေၾကာင္႔ တိတ္ဆိတ္စြာေနရန္၊ စဥ္းစားရန္၊ ဆုေတာင္းရန္ အခ်ိန္ရ႐ွိရန္ ခက္ခဲလာသည္။
‘‘ၿငိမ္၀ပ္လ်က္ ေနၾကေလာ႔။ ငါကား ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ႔’’ ဟူသည့္ ဆာလံ ၄၆း၁၀ က ဘုရားသခင္ကို…

လူသားတိုင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏို္င္သည္

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားျခင္းကို စြဲလမ္းေနၾကေသာ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ စီးပြားေရးသမား မ်ားသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ႏွင္႔ ဆြဲေဆာင္မႈတို႔ကို ေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါ။ The New Yorker သတင္းစာမွ Vauhini Vara ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅,၀၀၀ ျဖင္႔ အဆိုေတာ္ ရွကီရာႏွင္႔ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ၿပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၂,၀၀ ျဖင္႔ နာမည္ႀကီး စားဖိုမႉး မိုက္ကယ္ခ်ဲရီလို ႏွင့္အတူ ဧည့္သည္ ၁၁ ဦး တို႔႔ ၎၏စံအိမ္ႀကီးတြင္ ေန႔လယ္စာ သံုးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လူမ်ားစြာသည္ သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္သို႔ တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္၊ သူ၏သြန္သင္မႈမ်ားကို နာယူ၊ သခင္ျပဳသည့္ နမိတ္လကၡဏာမ်ားကို စူးစမ္း၊ သခင္၏
ထိေတြ႕မႈျဖင္႔ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းရန္ ရွာၾကံလ်က္ သခင့္အား နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူပမာ ဆက္ဆံၾကသည္။ သို႔တိုင္ ေယ႐ႈသည္ မိမိသာ…

ေက်းဇူးေတာ္ကို ဖြင္႔လွစ္ျပသျခင္း

ယူအက္စ္ မာစတာေဂါက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၃၄ ခုႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ကစားသမား ၃ ဦးသာ၂ ႏွစ္ ဆက္တိုက္အႏိုင္ရ႐ွိခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကစားသမား ေဂ်ာ္ဒန္စပိုသ္သည္ စတုတၳေျမာက္ ေအာင္ႏိုင္သူကစားသမား ျဖစ္မည့္ အလားအလာ႐ွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးက်င္း ၉ က်င္း ေျမာက္တြင္ လြဲေခ်ာ္သြားၿပီး ဒုတိယဆုႏွင့္ ေက်နပ္လိုက္ရသည္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အ႐ံႈးကို ၾကံဳရလင္႔ကစား စပိုသ္သည္ ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားသည့္ ဒဲနီ၀ီလစ္ အား သူ႔၏ ေအာင္ႏိုင္မႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးစကားႏွင့္၊ ေဂါက္သီးထက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ သူ၏သားဦးရတနာ ေမြးဖြားျခင္း အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။
The New York Times သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Karen Krouse က ‘‘ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား…

မ်ိဳးဆက္တိုင္းတြင္

ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားသည္ ကမာၻစီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္သည့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္က် သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ေနာက္ပိုင္း လူဦးေရ အဆမတန္တိုးပြားသည့္ေခတ္ကာလ၌ ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမီး ၄ ေယာက္
မွာ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။
မတူညီသည့္ ေခတ္ကာလမ်ား၌ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေတြးအေခၚအျမင္ စသည္တို႔ ကြဲျပားၾကျခင္းက အဆန္းမဟုတ္ပါ။မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ႏွင္႔ တစ္ဆက္တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင္႔ တန္ဖိုးထားမႈတို႔က သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား ၾကားတြင္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မည္ကဲ႔သို႔ ၀တ္စားၿပီး၊ မည္သည့္ ေတးဂီတမ်ိဳးကို နားဆင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ဆက္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားထက္ ပိုခိုင္မာပါသည္။
ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းႁမြက္ဆိုသည့္ ဆာလံ ၁၄၅ တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခ်ည္ေႏွာင္ပတ္သက္မႈကို…

ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပန္ယူလာေသာအရာ

John F. Burns သည္ The New York Times အတြက္ ကမာၻ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးခဲ႔သည္မွာ အႏွစ္ ၄၀ ႐ွိခဲ႔ၿပီ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္မွ သူေရးေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင႔္ ေသခါနီး ျဖစ္ေနသည့္ မိတ္ေဆြရင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏စကားကို သတိရမိသည္။ “မင္းခရီးဘယ္ေလာက္ ေရာက္ခဲ႔လဲဆုိတာ အဓိက မဟုတ္ဘူး။ မင္းဘာသတင္းေတြ ရယူခဲ့လဲဆိုတာက အဓိကပဲဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔နဲ႕” ဟု သူက ေျပာသည္။
သိုးေက်ာင္းသားမွ စစ္သည္၊ စစ္သည္မွ ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ႔ေသာ ဒါဝိဒ္၏ ဘဝခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သူ မည္သည့္ အရာမ်ား ရယူခဲ႔သည္ကို ဆာလံ ၃၇ တြင္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ဤဆာလံက်မ္းသည္ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူနွင္႔ မတရားေသာ သူ၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို…

အမည္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍

ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕႐ွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ လူတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ကို ထူးျခားစြာျဖင္႔ ေဖာ္ျပသည့္စာသားမ်ားကို ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း ကတ္၌ ေဖာ္ျပေရးသားသည္။ “သင္သည္ သူေတာ္စင္တစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္၊ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္၊ အ႐ႈံးသမားတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္၊ ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ ...”၊ ထိုမွ်မက ႐ုန္းကန္ေနရသူအတြက္ “သင္သည္ အရက္သမား ျဖစ္လွ်င္၊ မတရားေသာသူျဖစ္လွ်င္၊ လိမ္လည္သူျဖစ္လွ်င္၊ ေၾကာက္တတ္သူျဖစ္လွ်င္၊ ဂြက်သူျဖစ္လွ်င္... သင္႔ကို
ဤေနရာမွ ႀကိဳဆိုပါသည္္ ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္တစ္ပါးက“တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိုကတ္မွ စာသားကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင္႔ အတူတကြ ႐ြတ္ဆိုၾကတယ္...” ဟု ေျပာျပသည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ထိုဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံၿပီး မိမိကိုယ္ကို မည္သူျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထိုအမည္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား ထက္ေက်ာ္လြန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေက်းဇူးေတာ္သည္…

ကၽြႏု္ပ္လည္း ထိုသို႔ေျပာမည္လား

‘‘ေမာင္ႏွမခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ အႀကီးမားဆံုး အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အလိုလိုက္ မ်က္ႏွာသာေပး ခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း’’ အမူအက်င္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကေလး အထူးကု ေဒါက္တာ ဘာဘရာ ေဟာင္း၀ဒ္က ေျပာခဲ႔သည္။ (“When Parents Have a Favorite Child” nytimes.com)။ ဥပမာအားျဖင္႔ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ဇာတ္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အေဖ့အခ်စ္ဆံုးသား(ေယာသပ္)ေၾကာင္႔ အစ္ကိုတို႔
ေဒါသထြက္ခဲ႔သည္ (က ၃၇း၃-၄)။ သို႔ျဖစ္၍ ေယာသပ္အား အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြားမည့္ ကုန္သည္မ်ားထံ ေရာင္းစားလိုက္ၿပီး
ေတာေကာင္ တစ္ေကာင္က ကိုက္သတ္လိုက္သည့္ဟန္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔ၾကသည္ (က ၃၇း၁၂-၃၆)။ ေယာသပ္၏ အိပ္မက္မွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲၿပီး အနာဂတ္ မွာလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔သေယာင္ ထင္ရသည္။
သို႔ေသာ္ ေယာသပ္၏ ဘ၀လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ဘုရားသခင္အေပၚ မွန္ကန္သစၥာရွိစြာ အသက္႐ွင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၿပီး သူ၏အေျခအေန ပိုမိုဆိုး၀ါးလာသည္ဟု…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

ရြက္ဖ်င္တဲ၌ ေနျခင္း

လွပေသာေရကန္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ အံ့ဖြယ္ဖန္ဆင္းထားေသာေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ခံစားရန္ ထုိေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားစခန္းခ်ျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပါးလႊာေသာရြက္ဖ်င္တဲတြင္ အိပ္စက္ရျခင္းကို မႏွစ္သက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ မုိးရြာလွ်င္ မိုးယိုၿပီး အိပ္ယာစိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ ရပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာမွ် တဲတြင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သူရဲေကာင္းတစ္ဦး အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္အလြန္အံ့ၾသမိသည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အာျဗဟံသည္ သူ၏ျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားခ်င္းေပါက္ေဘာ္မ်ား ထဲကထြက္ကာ ကိုယ္ေတာ္ျပေသာျပည္သို႔သြားရန္ႏွင့္ သူအား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟုမိန္႔ၾကားသည့္ ဘုရားသခင္ ၏ေခၚသံကုိ ၾကားခဲ့သည္ (က ၁၂း၁-၂)။ ဘုရားသခင္ သည္ ကတိေတာ္အတိုင္း သူ႔ကိုမစမည္ဟု အာျဗဟံ ယံုၾကည္လ်က္ နာခံခဲ့သည္။ သူ႔အသက္ ၁၇၅ ႏွစ္ အရြယ္ (က ၂၅း၇)…

ရွိမုန္ေျပာသည့္စကား

ရာျဖဴ႕ရာဘင္ဒရာနတ္ အမည္တြင္သူသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် လူငယ္ဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ညနက္သည့္အထိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူသြား၊ အတူစားသည္။ သူတို႔ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ေပးသည္။ သူတို႔ကို ေဆြးေႏြး အၾကံေပးသည္၊ သူတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရ သည္ကို သူႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေသြဖည္သြား လွ်င္ သူအလြန္စိတ္ထိခိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ေန႔ရက္မ်ားတြင္ သူသည္ ႐ွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းႀကီး ၅ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ႐ွိမုန္ ေပတ႐ုကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။
ရွိမုန္သည္ တစ္ညလံုး ႀကိဳးစားပမ္းစား ငါးရွာေသာ္လည္းငါးတစ္ေကာင္မွ်မရသျဖင့္ (း၅)၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္၍ စိတ္ပ်က္ ေနခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္က “ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေ႐ႊ႕ဦးေလာ့။ ပိုုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုုအုပ္စမ္းေလာ့” (း ၄) ဟုု ေျပာလွ်င္ ႐ွိမုန္က “အမိန္႔ေတာ္ရွိလွ်င္ ပိုက္ကြန္ကိုခ်ပါမည္” ဟုျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏(း…

အခ်ိဳႏွင့္အခ်ဥ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကၽြန္မသားငယ္သည္ သံပုရာသီးျခမ္းကို ကိုက္မိရာ ႏွာေခါင္းကိုရႈံ႕၊လွ်ာကိုထုတ္၊ မ်က္လံုးကိုမွိတ္ၿပီး “ရွဥ္တယ္”(ခ်ဥ္တယ္) ဟု စကား မပီကလာ ပီကလာႏွင့္ေျပာသည္။ ကၽြန္မ တခစ္ခစ္ရယ္လ်က္ သံပုရာသီးျခမ္းကိုယူၿပီး အမိႈက္ေတာင္းထဲသို႔ ပစ္ထည့္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။
သူက ကၽြန္မထံ ကမူး႐ွဴးထိုးေျပးလာရင္း “မပစ္နဲ႔၊ ထပ္ေပးအံုး” ဟုေျပာရင္း သံပုရာျခမ္းကို စုပ္လ်က္ တစ္ျမံဳ႕ျမံဳ႕ လုပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မကို သံပုရာခြံေပးၿပီး ထြက္သြားရာ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာ႐ႈံမိပါသည္။
ကၽြန္မ၏အသက္တာတြင္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးသီးေသာ အရာကို မၾကံဳေတြ႔လိုုေသာ ခ်ဥ္တူးေသာဆင္းရဲဒုကၡကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ကၽြန္မ၏ခံစားမႈကို မွ်ေဝခံစားသူ ေယာဘ၏ ဇနီးကို ျပန္လည္ သတိရမိသည္။
အမွန္စင္စစ္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ရျခင္းကို ေယာဘလည္း မေပ်ာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမလိုလားသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္…