စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေျပးျခင္းႏွင္႔ အနားယူျခင္း

‘‘နားရမည့္ေန႔ရက္မ်ားသည္ အေျပးသမားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္’’ ဆိုေသာ စာတန္းေလးကို ကၽြန္မစိတ္၀င္စားမိသည္။ U.S ေတာင္ပတ္ေျပးေသာအဖြဲ႕(Mountain Running Team)၏ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း Tommy Manning ၏ ေဆာင္းပါးတြင္  စိတ္ႏွစ္ၿပီး ကစားေသာ အားကစားသမားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေလ႔က်င္႔ခန္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္ကို အားျဖည့္ရန္အတြက္ နားရန္လိုေသာ္လည္း  ထိုအခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတတ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇီ၀ကမၼေဗဒအရ ေလ႔က်င္႔မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚေသာ ဇီ၀သပၸာယ (ခႏၶာနရီ၏ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ျခင္း)သည္ နားေနသည့္အခ်ိန္တြင္သာ ျဖစ္ေပၚသည္။ ၎သည္ နားေနခ်ိန္သည္ ေလ႔က်င္႔မႈထက္ အေရးႀကီး သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Manning က ေရးသား ခဲ႔သည္။
ယံုၾကည္ျခင္းခရီးႏွင္႔ အေစခံျခင္းလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ ပင္ပန္းအားကုန္လ်က္ စိတ္ဓာတ္က် သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရန္ ပံုမွန္အနားယူျခင္းသည္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ေလာက၌ က်င္လည္ခဲ႔စဥ္…

သင့္ေနာက္မွ

အခ်ိဳ႕ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ လူငယ္က အသက္ႀကီးသူကို အခန္းထဲသို႔ အရင္ ၀င္ခြင္႔ေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးဆံုးႏွင္႔ ရာထူးရာခံႀကီးသူမ်ားကို အရင္၀င္ေစသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မည္သို႔ပင္႐ွိရွိ၊ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားတြင္ အထူးသျဖင္႔   မိမိႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးကို အျခားသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဦးစားေပးလိုက္ရန္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ား ရွိတတ္ပါသည္။
အာျဗံ (ေနာက္ပိုင္း အာျဗဟံျဖစ္လာသူ)ႏွင္႔ သူ႔တူ ေလာတတို႔တြင္ သုိးႏြားဥစၥာမ်ား မ်ားလြန္းလွေသာေၾကာင္႔ သူတို႔အတူတကြ ေနထိုင္ရန္ ေျမမေလာက္ေတာ႔ပါ။ အျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အာျဗံသည္ လမ္းခြဲရန္ ေျပာၿပီး ေလာတကို အရင္ဦးဆံုး ေျမေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစ သည္။ သူ႔တူေတာ္ေမာင္သည္ ေျမၾသဇာ ေကာင္းေသာ ေယာ္ဒန္ျမစ္၀ွမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အာျဗံကို လိုခ်င္စရာ မေကာင္းသည့္ေျမတြင္ ထားရစ္ခဲ႔သည္။
ဤအေျခအေနတြင္ အာျဗံသည္ သူအရင္ ေ႐ြးပိုင္ခြင္႔ ႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေစာဒကမတက္ဘဲ သူ႔အနာဂတ္ကို ဘုရားသခင္လက္ထဲ…

ေမေဒး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပရိေဒ၀လကၡဏာအခ်က္ျပျဖစ္ေသာ “ေမေဒး” ဟူသည့္ စကားလံုးကို တစ္ခါေခၚလွ်င္ သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္ “ေမေဒး-ေမေဒး-ေမေဒး” ဟု ထပ္ခါထပ္ခါ ေရ႐ြတ္ရသည္။ သို႔မွသာ အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္သည္ဟု ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕Croydon ေလဆိပ္မွ   အႀကီးတန္း ေရဒီယို အရာ႐ွိ Frederick Stanley Mockford က တီထြင္ ခဲ႔သည္။ ယခုအခါ အသံုးမျပဳေတာ႔ေသာ ထိုေလဆိပ္ႀကီး သည္ တစ္ခ်ိန္က ပဲရစ္ၿမိဳ႕႐ွိ Le Bourget ေလဆိပ္ႏွင္႔ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ ေျပးဆြဲ ခဲ႔သည္။ National Maritime ျပတိုက္၏အဆိုအရ Mockford သည္ “ကူညီပါ” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ျပင္သစ္စကား “m’aidez” ကို သံုးျပဳၿပီး “Mayday”ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို ဖန္တီးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္တြင္…

ကြၽႏု္ပ္တို႔အထဲမွ တစ္ေယာက္

ဇာတ္ေကာင္ ပီးနတ္စ္ အမည္႐ွိ ကာတြန္း ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းကို ဖန္တီးသူ ခ်ားစ္ေ႐ွာ့လ္ဇ္ (၁၉၂၂-၂၀၀၀) ၏ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္အခမ္းအနားတြင္ မိတ္ေဆြႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ျဖစ္သူ ကာတြန္း ဆရာမ ေကသီ ႐ိုက္စ္၀ိုက္ က ခ်ားစ္၏ စာနာစိတ္၊ ၾကင္နာစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ “သူဟာ လူသားအားလံုးရဲ႕ခံစားမႈကိုသိတဲ႔ ဇာတ္ေကာင္ေတြကို ဖန္တီးေပးၿပီး ကြၽန္မတို႔ကို အထီးက်န္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္။ ကာတြန္းဆရာေတြကိုလည္း
စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ ပါ၀င္ကူညီေပးၿပီး၊ အထီးက်န္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကို တိုက္တြန္း အားေပးတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကို စာနာစကားေျပာတယ္။ သူဟာ ကြၽန္မတို႔နဲ႔ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းျဖစ္သလို ခံစားရေစ တယ္” ဟု ေျပာျပခဲ႔သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚ နားလည္ေပးျခင္းမ႐ွိ၊ မည္သူမွ် မကူညီႏုိင္ဟု ခံစားရသည့္အခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႕ကိုယ္ကို ေပးဆပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ မည္သူျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ျပႆနာႏွင္႔ ယေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ကို သခင္…

စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔

ကာလက္သည္ စိတ္ႏွလံုး စံုလင္သူျဖစ္သည္။ ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းရသည့္ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးတြင္ သူႏွင္႔ ေယာ႐ႈတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေမာေ႐ွႏွင္႔ လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ အစီရင္ခံရၾကသည္။ “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ျခင္း ခ်ီသြား၍ ထိုျပည္ကို သိမ္းယူၾကစို႔။ ေအာင္ႏိုင္ေကာင္းသည္” ဟုဆိုသည္ (ေတာ ၁၃း၃၀)။ သို႔ေသာ္ က်န္လူ ၁၀ ဦးကမူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ပံု မေပၚဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ထက္ အတားအဆီး အခက္အခဲကိုသာ သူတုိ႔ျမင္သည္ (း၃၁-၃၃)။
သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ စကားေၾကာင္႔ လူအေပါင္းတို႔ စိတ္အားေလ်ာ႔ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ျမည္တမ္း ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္႔ ၎တို႔ ေတာထဲ၌ အႏွစ္ ၄၀ လွည့္လည္ခဲ႔ရေတာ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလက္က စိုးစဥ္းမွ် လက္မေလ်ာ႔၊ ေနာက္မဆုတ္ခဲ႔ပါ။ “ငါ႔ကၽြန္ ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာသေဘာ႐ွိ၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာ…

ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း

ေဘာ္စတြန္ျပည္နယ္႐ွိ ေနာ႔အစ္တန္ တကၠသိုလ္မွ Viral Texts  စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေခတ္၏လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ သတင္းစာမွ တစ္ဆင္႔ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မည္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကို ေလ႔လာၾကသည္။ စာမူတစ္ပုဒ္သည္ အႀကိမ္ ၅၀ ထက္မနည္း ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပရပါက ၎ကို စက္မႈေခတ္၏ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အရာ/စာမူဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ စမစ္ဆိုးနီးယား မဂၢဇင္းတြင္ ဘရစ္ထ္ ပီတာဆန္က မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင္႔ အသတ္ ခံရသည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအေၾကာင္း ၁၉ ရာစုႏွစ္၏သတင္းမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္း ၁၁၀ ထက္မက စာေစာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သူသတိျပဳမွတ္သားမိသည္ဟု ေရးသားခဲ႔သည္။
သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ စာေရး ရာ၌ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ရဲရင္႔ျခင္းစိတ္၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစိတ္ျဖင္႔ သက္ေသခံျခင္းအတြက္ ၎တို႔ကို ရွင္ေပါလုမွ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔သည္။ “သင္တုိ႔ထံက သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္အသံသည္…

တိုလီမိုလီအမိႈက္ ပါရမီရွင္္

ႏိုးအာ ဖ်ဴရီဖြိဳင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က ေလာ႔စ္အိန္ဂ်လိစ္ ၿမိဳ႕ ဝါ႔တ္စ္ ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမွ ရ႐ွိေသာ ၃ တန္ အေလးခ်ိန္႐ွိသည့္ အမိႈက္သ႐ုိက္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း
တပ္ဆင္ပံုေဖာ္သည့္ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို စတင္ခဲ႔ရသည္။ အသံုးျပဳ၍မရေတာ႔သည့္ စက္ဘီး၏ဘီးအက်ိဳးအပဲ႔မ်ား၊ ဘိုးလင္း ေဘာလံုးမွအစ ကားတာယာအစုတ္၊ တီဗီအပ်က္မ်ားကို သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင္႔အတူ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္စြာ   ျပန္လည္တပ္ဆင္အသက္သြင္းသည္။ ထိုလက္ရာမ်ားက  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စြန္႔ပယ္ခံရေသာ လူသားမ်ားဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္ထိေရာက္ေသာ သတင္းစကားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ ဖ်ဴရီဖြိဳင္းအား သတင္းစာဆရာတစ္ဦးက `တိုလီမိုလီအမိႈက္ ပါရမီ႐ွင္´ ဟုပင္ ေဖာ္ညႊန္းခဲ႔သည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္ထင္႐ွားစဥ္က အနာ ေရာဂါ႐ွိသူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား ဘုရား၏အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္ ခံရေသာ အျပစ္သားမ်ားဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အမ်ား၏ေ႐ွာင္ဖယ္ျခင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို…

သင္႔ကို ဝမ္းေျမာက္ေစသလား

ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးေလး မာရီကြန္ဒို ေရးသားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အစီစဥ္တက် ထား႐ွိျခင္း ႏွင္႔
စနစ္တက်စီမံျခင္းစာအုပ္ကို  ကမာၻတစ္ဝန္း၌ အုပ္ေရ ၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရ သည္။ သူေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အိမ္ႏွင္႔အဝတ္ဗီ႐ို႐ွိ မိမိ မလိုအပ္ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းထားေသာအရာမ်ားစြာကို ဖယ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ သူက “ပစၥည္းတစ္ခုကို ကိုင္ၾကည့္ၿပီး မိမိကို ဝမ္းေျမာက္ေစသလားဟု ေမးပါ။ မိမိကို ဝမ္းေျမာက္ေစလွ်င္ ဆက္လက္သိမ္းထားၿပီး၊ ၀မ္းမေျမာက္ေစပါက ေပးပစ္လိုက္ ပါ” ဟူ၍ ေျပာထားသည္။
တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလုသည္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕႐ွိ  ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ႏွင္႔ သူတို႔၏ဆက္ဆံေရး တြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ျပည့္ေစရန္ “တစ္ဖန္ ငါဆိုသည္ ကား၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့” (ဖိ ၄း၄) ဟု တိုက္တြန္း ခဲ႔သည္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘဝကို ျဖတ္သန္းမည့္ အစား အရာရာ၌ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳကာ …

ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုျပဳမႈ၌ အစဥ္႐ွိေနျခင္း

ကၽြန္ေတာ္႔သမီး အငယ္ဆံုးေလး ျမဴးနစ္ မွ ဘာစီလိုးနား သုိ႔ ျပန္သြားေသာေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်သည့္ ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္း လိုက္စစ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ သ႔ို ဝင္ကာ သူ၏ခရီးစဥ္ကို ေစာင္႔ၾကည့္လိုက္သည္။ ေလယာဥ္အမွတ္စဥ္ ႐ိုက္ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သူစီးနင္းလိုက္ပါေသာ ေလယာဥ္သည္  ၾသစႀတီးယား ကို ျဖတ္သြားၿပီး အီတလီ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဦးတည္ ပ်ံသန္းေနေၾကာင္း ျပေနသည္။ ထိုမွတစ္ဆင္႔ ေလယာဥ္သည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္၍ ျပင္သစ္ ရီဗာရာ ေတာင္ပိုင္းမွ စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္႐ွိေအာင္ စီစဥ္ထား ေသာ ခရီးစဥ္ပင္။ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္တို႔ ေန႔လယ္စာ ဘာေကၽြးမည္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ မသိႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
သမီးေလး ႐ွိရာအရပ္ႏွင္႔ အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္ မိပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္…

အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔သိကၽြမ္းေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကံေပးသူက ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ‘‘အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင္႔ထားသလို အဆိုးဆံုးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ပါ’’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ဘ၀အသက္တာ၌ မိမိခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းလိုလို၏ ရလဒ္မ်ားမွာ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိပါ။ ဘာပဲျဖစ္လာျဖစ္လာ အဆံုးသတ္တြင္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္ လမ္းတစ္လမ္းရွိသည္။ ထိုလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည္။              စာရိတၱပ်က္ျပားေနေသာၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည့္ ေကာရိႏသဳၿမိဳ႕တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင္႔ တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလု တစ္ႏွစ္နီးပါး ေနခဲ႔သည္။ ထိုၿမိဳ႕မွ သူထြက္ခြာ ၿပီးေနာက္ စာေရးကာ ခြန္အားေပးခဲ့သည္။ စာ၌ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ၎တို႔၏သက္ေသသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္ဟု မေတြးရန္၊ စိတ္မပ်က္ အားမေလ်ာ့ရန္  တိုက္တြန္းခြန္အား ေပးခဲ႔သည္။ သခင္ျပန္လာမည့္ေနရက္ ေရာက္လာမည့္ အေၾကာင္းႏွင္႔ ေသျခင္းသည္ ေအာင္ျခင္း၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္မည့္ အေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပသည္…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

အေ႐ွ႕ႏွင္႔ အေနာက္ ေတြ႕ဆံုၾကရာ၀ယ္

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ေျမာက္အေမရိကမွ ဆရာတို႔ေတြ႕ဆံုၾကရာ ဧည့္သည္နည္းျပဆရာမွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူ႔အတန္း၌ ပထမဦးဆံုး မွား/မွန္ေရာေထြး အမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္းေျဖခိုင္းရာ၊ မေျဖဘဲ ခ်န္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ၍ ဆရာမွာ အံ႔အားသင္႔သြားသည္။ အေျဖစာ႐ြက္မ်ားကို အမွတ္ျခစ္ၿပီး ျပန္ေပးေသာအခါ ဆရာက ေနာက္တစ္ခါ စာေျဖၾကလွ်င္ ကြက္လပ္မ်ား ခ်န္မထားဘဲ ခန္႔မွန္းေတြးဆေျဖၾကရန္ အၾကံ ျပဳလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက လက္ေထာင္လ်က္ “မေတာ္တဆ အေျဖမွန္သြားရင္ ဘယ္နဲ႔လုပ္မလဲ။ အေျဖ မသိဘဲနဲ႔ အေျဖသိေနတယ္လို႔ အထင္ခံရေတာ႔မွာေပါ႔” ဟု ေျပာလိုက္ရာ အံ႔ၾသသြားရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင္႔ဆရာ ၾကား၌ မတူညီေသာ အျမင္ႏွင္႔ အေလ႔အထမ်ား ႐ွိေနသည္။
ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံ ေျပာင္းလဲေရာက္႐ွိလာၾကေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏အျမင္သေဘာထား မ်ားမွာ အေ႐ွ႕ႏွင္႔အေနာက္ပမာ ကြာျခားလွသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရမည့္ေန႔ရက္မ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ႏိုင္မည့္အစာ…

သင္သည္ မေဆာက္ရ

ဒါ၀ိဒ္သည္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲကာ ပရိေဘာဂဒီဇိုင္းပံုကို ဆြဲသည္။ တန္ဆာပလာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ စီစဥ္စရာမ်ားအားလံုးကို အက်အန စီစဥ္သည္ (၅ ရာ ၂၈း၁၁-၁၉ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး တည္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ သည္ ဒါ၀ိဒ္၏ဗိမာန္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေ႐ွာလမုန္၏ ဗိမာန္ေတာ္ဟု  ထင္ရွားခဲ့သည္။
ဘုရားသခင္က “သင္သည္ ငါေနစရာဘို႔ အိမ္ကို မေဆာက္ရ” (၅ ရာ ၁၇း၄)ဟု မိန္႔ၾကားထားသည္။ ဤသို႔ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို မေဆာက္ခုိင္းေသာ္လည္း ဒါ၀ိဒ္၏ တံု႔ျပန္ပံုမွာ အတုယူစရာေကာင္းလွသည္။ သူသည္ သူကိုယ္တိုင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာ၌ အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အရာအေပၚ အာ႐ံုစိုက္သည္ (၅ ရာ ၁၇း၁၆-၂၅)။ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္သေဘာကို ေစာင့္ထိန္းသည္။ သူလုပ္ႏိုင္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရာ၌…

သခင္၏ႏွစ္လိုဖြယ္မ်က္ႏွာေတာ္

ကြၽန္မ၏ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ သားေလး၌ ေမးခြန္းမ်ားအျပည့္႐ွိေနၿပီး အဆက္မျပတ္ တတြတ္တြတ္ႏွင္႔ စကားေျပာတတ္သည္။ သူႏွင္႔စကားေျပာရသည္ကို ကြၽန္မ ႏွစ္သက္ ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေက်ာေပးထားသည့္အခ်ိန္၌လည္း ကြၽန္မကို စကားလွမ္းေျပာသည့္ အက်င္႔ဆိုးေလးတစ္ခုတတ္လာသည္။ “အေမ မၾကားရဘူး၊ စကားေျပာတဲ႔အခါ အေမ႔ကို ၾကည့္ၿပီးေျပာ” ဟု ရံဖန္ရံခါ ကြၽန္မ ျပန္ေျပာမိသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကၽြန္မတို႔အား အထက္ပါအတိုင္း ေျပာလိုမည္ဟု ကြၽန္မေတြးမိသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္မတို႔၏ေျပာစကားမ်ားကို မၾကားျခင္း ေၾကာင္႔ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ကို တကယ္ “မၾကည့္” မ်က္ေမွာက္မျပဳဘဲ ကြၽန္မတို႔ သူ႔အား စကားေျပာမည့္ အရိပ္ အေျခ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မတို႔ ဆုေတာင္းေန ေသာ္လည္း မိမိ၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔မိမိဘာသာ ပိတ္မိေနသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသာ အာ႐ံုျပဳမိသည္။ မိမိဆုေတာင္းေလွ်ာက္ ေနသူ ဘုရားသခင္၏သေဘာေတာ္ကို ေမ႔ေလ်ာ႔တတ္သည္။ ကြၽန္မသားေလးကဲ့သို႔ မိမိ စကားေျပာေနသူထံ အာ႐ံုမျပဳဘဲ ေမးခြန္းမ်ားေမးေနတတ္သည္။…