စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David C. McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္္း ပါ၀င္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမးေလး၏ ေက်ာင္းဂီတပြဲေတာ္တြင္ အသက္ ၁၁-၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္အလြန္သေဘာက်သည္။ အကယ္၍ မိမိ၏ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ကိုသာ ေပၚလြင္ေစလိုပါက အဖြဲ႕၏စုေပါင္းညီၫြတ္မႈကို ရမည္ မဟုတ္ပါ။ သစ္သားတူရိယာက႑၊ ေၾကးတူရိယာက႑ႏွင့္ တီးခတ္မႈက႑တို႔သည္ သူ႔အပိုင္းႏွင့္သူ ညီၫြတ္စြာ ပါ၀င္တီးမႈတ္ျခင္းေၾကာင့္
သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္သီခ်င္း ထြက္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။
သခင္ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ရွိစဥ္၊ ရွင္ေပါလုက “ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္၍ အသီးသီး အဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။ ထုိသို႔ ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း ငါသည္ အသီးသီး အျပားျပားေသာ ဆုမ်ားကို ခံရသည္” (ေရာ ၁၂း၅-၆) ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုေက်းဇူးေတာ္အသီးသီးအနက္ ရွင္ေပါလု ေဖာ္ျပေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားမွာ ဓမၼဆရာအရာ၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးေသာသူ၊ ႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္ေသာသူ၊ စြန္႔ၾကဲေ၀ငွေသာသူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူႏွင့္ မစသနားျခင္းအမႈကုိ ျပဳေသာသူတို႔…

ေက်းဇူးေတာ္ စည္းခ်က္မ်ား

အသက္ ၉၀ စြန္းစြန္း ႐ွိၿပီး အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ၆၆ ႏွစ္ ႐ွိသည့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ သူတို႔၏မိသားစုသမိုင္းေၾကာင္းကို ကေလးမ်ား၊ ေျမးမ်ားႏွင္႔ ေနာင္လာ မည့္ မ်ိဳးဆက္တို႔ သိ႐ွိေစေရးအတြက္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္း ျဖစ္သည့္ ‘‘အေမႏွင္႔
အေဖတို႔ထံမွေပးစာ’’ တြင္ သူတို႔ဘ၀၌ သင္ယူရ႐ွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီးသင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔အနက္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္႔ အား ေခတၱရပ္ၿပီး မိမိအသက္တာကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ေစပါသည္။ ‘‘ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ သင္႔ကို ေမာပန္းေစ သည္၊ သင္႔စြမ္းအင္ကို ယုတ္ေလ်ာ႔ေစသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါက သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈကို ႏွစ္သက္သည္ထက္ ဘာသာတရားကို ေလ႔က်က္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ေလွ်ာက္လွမ္းမႈသည္ သင္႔ကို ၀န္ေလး၍ပန္းပင္မႈ မျဖစ္ေစပါ။ သင္႔ကို လန္းဆန္းေစၿပီး ခြန္အားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးကာ အသက္တာကို…

တစ္ဆယ္႔ငါးမိနစ္ စိန္ေခၚခ်က္

ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္၌ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ႔သူ Dr Charles W. Eliot က ကမာၻစာႀကီးေပႀကီးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ဖတ္တတ္ေသာ သာမန္လူမ်ားပင္လွ်င္ အဖိုးတန္ ပညာရတနာကို ရ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္၌ သူသည္ သမိုင္းဘာသာ၊ သိပၸံ၊ ဒႆနႏွင္႔ အႏုပညာ စာအုပ္မ်ားမွ လက္ေ႐ြးစင္စာအုပ္မ်ားကို ေပါင္းခ်ဳပ္ၿပီး ‘‘The Harvard Classic’’ ဟု ေခၚသည့္ အတြဲ ၅၀ ပါေသာ စာအုပ္တြဲကို ျပဳစုခဲ႔သည္။ စာအုပ္တြဲတိုင္း၌ Dr Eliot ၏ ေန႔စဥ္ စာမ်က္ႏွာ ၈ မ်က္ႏွာမွ ၁၀ မ်က္ႏွာ အထိ ဖတ္ရန္ အားေပးသည့္ ‘‘တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဆယ္႔ငါးမိနစ္” ဆိုေသာ တစ္ႏွစ္စာ စာဖတ္လမ္းညႊန္ ပါ၀င္သည္။
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား…

ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သမွ်

ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀ဟု ကၽြႏု္ပ္ ရံဖန္ရံခါ ခံစားရသည္။ ဥပုသ္စာေျဖေက်ာင္း၌ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးကို အၾကံေပးရျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေန႔စဥ္ခြန္အား စာေစာင္အတြက္ စာမူေရးေပးရျခင္း ျဖစ္ေစ၊ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားက ကၽြႏု္ပ္၏ အရည္အခ်င္းထက္ ပို၍ ႀကီးမားသည္ဟု တစ္ခါတစ္ရံ ထင္ရသည္။ ေပတ႐ုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္လည္း သင္ယူစရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္သို႔ ႀကိဳးစားလိုက္ေလွ်ာက္ သည္တြင္ ေပတ႐ု၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ ေရေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ ေပတ႐ု နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့သည္ (မ ၁၄း၂၅-၃၁)။ သခင္ေယ႐ႈ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ့္အား သူမသိဟု ေပတ႐ု က်ိန္ခဲ့သည္ (မာ ၁၄း၆၆-၇၂)။ သို႔ေသာ္ ေသျခင္းမွ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္သည့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေပတ႐ု၏အသက္တာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ “ငါတုိ႔ကို ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုသိေသာဉာဏ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အား…

အသံုးမရေသာ

‘‘ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း” ဟူသည့္စကားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႔ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ‘‘ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္း’’ ဆိုသည့္စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္မွာ စနစ္တက် အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ၊ ၎၏ဆန္႔က်င္ဘက္‘‘ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း’’ ဆိုလွ်င္ က်ိဳးပဲ႔ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ စနစ္တက် ပံုစံေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
႐ွင္ေပါလုေရးသားသည့္ ေရာမဩ၀ါဒစာေစာင္တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌   ပံုမွန္မဟုတ္သည့္လူသားမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ ဘုရားကို ဖီဆန္အာခံေသာအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန ပါသည္။ ‘‘လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီး တစ္ညီ တစ္ၫြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာ အက်င္႔ကို က်င္႔ေသာသူမ႐ွိ၊ တစ္ေယာက္မွ် မ႐ွိ။ ... အဘယ္ေၾကာင္႔နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ’’ (ေရာ ၃း၁၂၊၂၃)။
သတင္းေကာင္းမွာ ‘‘ေယ႐ႈခရစ္ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင္႔ အဘိုးကို မေပးဘဲ…

ကေလးသူငယ္ကို အသင့္ျပင္ဆင္

ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ၀က္ဆိုက္မ်ားစြာ အနက္ ၀က္ဆိုက္ တစ္ခုတြင္ ‘‘လမ္းခရီးအတြက္ သင္႔ကေလးအား ျပင္ဆင္ေပးပါ။ သင္႔ကေလးအတြက္ လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ေပးရန္မဟုတ္’’ ဟူ၍ ဆိုထားသည္။ အသက္တာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ကာ လမ္းေဖာက္ေပးမည့္အစား ေ႐ွ႕၌႐ွိေသာ လမ္းခရီးတြင္ ၾကံဳဆံုရမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေလ႔က်င္႔မႈျပဳသင္႔သည္။
ဆာလံဆရာက ‘‘သားေျမးတို႔မွ မ၀ွက္မထား၊ ထာ၀ရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင္႔ တန္ခိုးေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ ျပဳေတာ္မူေသာ အံ႔ဩဖြယ္အမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႔ေသာသူတို႔အား ေဖာ္ျပၾကမည္။ ... ထိုတရားတို႔ကို ဘိုးေဘးတို႔သည္ သားတို႔အား ျပသ၍၊ ျဖစ္လတၱံံ႔ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ဘြားျမင္လတၱံ႔ေသာ သူတို႔သည္ သိနားလည္၍ ေနာက္တစ္ဖန္ ေျမးျမစ္တို႔အား ျပသမည္အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူၿပီ’’ (ဆာ ၇၈ း၄-၈)။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ‘‘ဘိုးေဘးတို႔ကဲ႔သို႔ သားေျမးတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္တို႔ကို မေမ႔၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစား၍ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို…

မ်ိဳးေစ႔မ်ားကို ၾကဲျဖန္႔ျခင္း

‘‘ရွင္႔အေမက ဟိုး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ Putnam ၿမိဳ႕မွာတုံးက ကၽြန္မရဲ႕ ပထမတန္းဆရာမေလ။
သူသည္ အရမ္းေကာင္းၿပီး ၾကင္နာတတ္တဲ့ ဆရာမျဖစ္ေပမဲ့ စည္းကမ္းႀကီးတယ္။ ဆာလံ ၂၃ ကို အလြတ္က်က္ခိုင္းၿပီး အတန္းေ႐ွ႕မွာ ထြက္ဆိုခိုင္းေတာ႔ ကၽြန္မ
အရမ္းထိတ္လန္႔ခဲ႔ရတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ကၽြန္မ ယံုၾကည္သူမျဖစ္မီ အထိ တစ္ႀကိမ္တည္းေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင္႔ ထိစပ္မႈ
ျဖစ္တယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ျပန္ဖတ္ေနရင္း Mrs. McCasland  အေၾကာင္း အမွတ္ရစရာေတြကို ျပန္လည္ေတြးျမင္မိ လာတယ္’’ ဟုေရးထားေသာ အံ႔ဖြယ္အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ကၽြန္ေတာ္ ရ႐ွိခဲ႔သည္။
သခင္ေယ႐ႈသည္ လူအုပ္ႀကီးအား မ်ိဳးေစ႔မ်ားကို မတူညီေသာ ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းေျမ၊ ေက်ာက္ေပါေသာ ေျမ၊ ဆူးပင္ေပါက္ေသာေျမႏွင္႔ ေကာင္းေသာေျမ (မႆဲ ၁၃း၁-၉)တို႔တြင္  ၾကဲခဲ့သည့္လယ္သမားအေၾကာင္း ဥပမာကို ေျပာျပသည္။ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးေစ့က…

သတိရအမွတ္ရစရာ အမႈေတာ္

တစ္စံုတစ္ရာကို ဆံုး႐ံႈးရျခင္းႏွင္႔ စိတ္ပ်က္စရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင္႔ ေဒါသ ထြက္ျခင္း၊ အျပစ္႐ိွသကဲ႔သို႔ ခံစားရျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးရျခင္း စသည္ျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံစားရတတ္သည္။ မိမိ၏ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏အမွားမဟုတ္ပါ
ဘဲႏွင္႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အခြင္႔အေရးမရႏိုင္ေတာ႔ျခင္း၊ ဘ၀၌ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာမ်ား ၾကံဳရျခင္း စသည့္ ရလဒ္မ်ားက ဆရာႀကီး Oswald Chambers ေျပာသကဲ႔သို႔ ‘‘ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိရင္ ...’’ ဆိုၿပီး နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၀မ္းနည္းေစတဲ႔ ႐ိုက္ခ်က္’’ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ နာက်င္စရာ အမွတ္တရမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္ ႀကိဳးစားလည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔လာရသည္။
သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အသက္တာ၌ လႈပ္႐ွားသက္၀င္ေနေၾကာင္း ဆရာႀကီး Chambers က
သတိေပးျပန္သည္။ ‘‘ဘုရားသခင္က အတိတ္ကို ျပန္တူးေဖာ္ ယူေဆာင္လာတဲ႔အခါ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ အမွတ္ရစရာေတြ ႐ွိတာ ႐ွိပါေစ။ ျပစ္တင္ဆံုးမတာ၊ ဒဏ္ခတ္ဆံုးမတာ၊…

လက္မေလွ်ာ႔ႏွင္႔

ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ဆရာလည္းျဖစ္၊ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္သည့္ Bob Foster
သည္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို မည္သည့္အခါကမွ လက္မေလွ်ာ႔ပါ။ သူ၏ မေျပာင္းလဲေသာ ခင္မင္မႈႏွင္႔ အားေပးတိုက္တြန္းမႈတို႔က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀၏အေမွာင္မိုက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ား ကိုပင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ကူညီမစေပးခဲ႔သည္။
အကူအညီ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနသူ တစ္ဦးဦးကို ကူညီရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ္လည္း တိုးတက္မႈကို ခ်က္ျခင္းမျမင္ရသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သႏၷိဌာန္မွာ အားေလ်ာ႔လာၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေလွ်ာ႔ေကာင္း လက္ေလွ်ာ့မိမည္။ ခ်က္ျခင္း ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည့္ အရာက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္စဥ္ ပါလားဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိလာရသည္။
ဘ၀၏အေႏွာင္႔အယွက္ အတားအဆီးမ်ား၊ ႐ုန္းကန္ ရမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရစဥ္ အခ်င္းခ်င္းကို ကူညီမစရာ၌ စိတ္႐ွည္သည္းခံၾကရန္ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက တိုက္တြန္း ထားသည္။ ‘‘ထမ္း႐ြက္စရာ ၀န္ခ်င္းတုိ႔ကို…

ဘုရားရွင္ နားလည္သည္၊ ဂ႐ုလည္း စိုက္သည္။

“မသိနားမလည္မႈႏွင့္ စိတ္မ၀င္စားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္လူမႈဆက္ဆံေရး၏ ျပႆနာ ဟုထင္ပါသလား”ဟု လူတစ္ဦးကိုေမးရာ၊ သူက “ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး၊ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး” ဟု ဟာသေဖာက္သည္။
ထိုသူနည္းတူ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ားစြာတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ဤေခတ္ႀကီးထဲ ေနထိုင္ရွင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ခံစားရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘ၀၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ေသာကပူပန္စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အျပည့္အ၀နားလည္ၿပီး အေလးအနက္ဂ႐ုစိုက္ သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း အခန္းႀကီး ၅၃ တြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ထက္၌ ခရစ္ေတာ္ ကားစင္တင္သတ္ခံရမည့္ နိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အတြက္ ေယ႐ႈရွင္ နာက်င္ခံစားခဲ့ရသည့္ ေ၀ဒနာပံုရိပ္ကို ျမင္ေယာင္ေစပါသည္။ “ထိုသူသည္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ... သိုးသည္ အေမြးညႇပ္ေသာသူေရွ႕မွာ မျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏” (း၇)။ “ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏”(း၈)။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ႕ကိုႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

လက္ေတြ႕ပါေသာ ယံုၾကည္ျခင္း

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ကုန္စံုဆိုင္သို႔ ကားေမာင္း၍သြားစဥ္ လမ္းေလွ်ာက္သြား ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ၿပီး ကားျပန္လွည့္ကာ သူမအား ကားႀကံဳေခၚတင္ သြားရန္ စိတ္တြင္ ခံစားမိသည္။ ထုိသို႔ ေခၚတင္ခဲ့ၿပီးကာမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ကားခ မရွိသျဖင့္ ဘတ္စ္ကား မစီးႏုိင္ဘဲ အိုက္စပ္ေသာရာသီတြင္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေ၀းသည့္ အိမ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ သူ အလြန္စိတ္ထိခိုက္သြားသည္။ အိမ္သို႔ ခရီးေ၀းျပန္ရသည္ သာမက ထိုနံနက္က သူမသည္ ႐ုံးသို႔ နံနက္ ၄ နာရီ အေရာက္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ႐ုံးတက္ခဲ့ရသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေကာင္းေသာ အက်င့္ျဖင့္ ရွင္သန္ျပရန္ ရွင္ယာကုပ္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းက ထိုအမ်ိဳးသမီးကုိ ကားစီးခြင့္ေပးကာ ေခတ္သစ္ပံုစံျဖင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ တစ္ပါးတည္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ အေသျဖစ္၏”(း ၁၇)။ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္…

အၿပီးမသတ္ေသးေသာအလုပ္မ်ား

အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းပုပညာရွင္ မိုက္ကယ္ အဲန္ဂ်လုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးမသတ္ရေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ပန္းပုလက္ရာ ေလးခုျဖစ္သည့္ မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ကၽြန္ (The Bearded Slave)၊ အက္တလပ္(စ္)ကၽြန္ (The Atlas Slave)၊ ႏုိးထလာေသာကၽြန္ (The Awaken Slave) ႏွင့္ငယ္ရြယ္သူကၽြန္ (The Young Slave) စသည္တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ လက္စသတ္ရန္ မလိုပါ။ အၿပီးမသတ္ခဲ့ေသာ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း မိုက္ကယ္အဲန္ဂ်လုိက လက္စမသတ္လုိ၍ သက္သက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိပန္းပုပညာရွင္ႀကီးက ထာ၀ရ ကၽြန္ခံေနရျခင္း၏ ခံစားခ်က္က မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို ျပသ လုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုပန္းပုလက္ရာမ်ားကို သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ ထားျခင္းထက္ သလင္းေက်ာက္ေပၚတြင္ ကပ္ေနေအာင္ ထုလုပ္ထားသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ထုဆစ္ ထားေသာ္လည္း ၿပီးေအာင္ မထုလုပ္ထားပါ။ အေၾကာအခ်င္…

လက္ေခ်ာင္းငါးေခ်ာင္းဆုေတာင္းနည္း

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာပံုေသနည္း တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်ိန္ကို လန္းဆန္းေစမည့္ “နည္းလမ္း” အသစ္မ်ား ရွာေဖြအသံုးျပဳရန္ လုိသည္။ ဆာလံက်မ္းအတိုင္း (သို႔) အျခား
က်မ္းပိုဒ္မ်ားအတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း၊ (သခင္ခရစ္ေတာ္သင္ေပးေသာ ပတၳနာေတာ္ အတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ ACTS နည္း (Adoration - ကုိးကြယ္ျခင္း၊ Confession - အျပစ္၀န္ခံျခင္း၊ Thanksgiving - ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွင့္ Supplication - ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း) စသည္တုိ႔ကုိ အေျချပဳ၍ ဆုေတာင္း ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးရာတြင္ လက္ေခ်ာင္း ၅ ေခ်ာင္း ဆုေတာင္းနည္းကို အသံုးျပဳပါသည္။
• ဆုေတာင္းရန္ သင္၏လက္ဖ၀ါးႏွစ္ခုကို ကပ္လုိက္သည့္အခါ လက္မသည္ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္အနီးဆုံးလူ၊…