စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Elisa Morgan

Elisa Morgan

Elisa Morgan သည္ The NIV Mom's Devotional Bible and Beauty full: Seeing Yourself as God Sees You စသည့္ စာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိခင္ဘ၀၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္း စသည့္ က႑မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ အုပ္ေက်ာ္မွ် ေရးသားခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ Really (elisamorgan.com) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသားေနသူ ဘေလာ႔ကာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ MOPS တြင္ CEO အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ Evan (senior vice president of global ministry efforts for Our Daily Bread Ministries) ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ သူတို႔တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ သားသမီးႏွစ္ဦးႏွင္႔ ေျမးမ်ား႐ွိၿပီး ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒဲန္ဗာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Elisa Morgan

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ထြန္းလင္းေသာ

“Twinkle, Twinkle, Little Star” သည္ အဂၤလိပ္ အိပ္ယာဝင္ သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ၿပီး မူရင္းမွာ ကဗ်ာစာသားျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆရာ ဂ်ိန္းေတလာ က မိုးျမင့္ ေကာင္းကင္ႀကီးတြင္ လွပစြာထြန္းလင္းေနသည့္ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ စၾကဝဠာႀကီးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ကဗ်ာ၏ဒုတိယအပိုဒ္ကိုမူ လူတို႔ သိပ္မသိၾကပါ။ ထိုအပိုဒ္တြင္ “ေတာက္ပေနေသာ မွိတ္တုတ္အလင္းျဖင္႔ အေမွာင္ထဲရွိ ခရီးသြားသူအတြက္္ အလင္းေပးပါ’’ ဟူ၍ ၾကယ္မ်ားကို လမ္းျပသူအျဖစ္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။

ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာတြင္ ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိၿမိဳ႕ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ၎တို႔ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို ဧ၀ံဂလိ တရား ေဝမွ်စဥ္ “စၾကဝဠာ၌ ေနလၾကယ္နကၡတ္ကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းလ်က္’’(ဖိ၂း၁၆)၊ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းရန္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရန္ စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ မည္သို႔ ထြန္းလင္းနုိင္မည္နည္းဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေကာင္းေတြးမိ မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိသည္ မစံုလင္၊ မိမိ၏အလင္းသည္…

စိတ္ႏွလံုး၏ေတာင္႔တမႈ

သြားစရာကိစၥရွိသျဖင့္ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔အတူ ကားျဖင့္သြားရင္း ဖုန္းမွ အီးေမးလ္အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ေနစဥ္ လမ္း၏ညာဘက္႐ွိ ယခုပင္ ျဖတ္သန္းသြားခဲ႔ေသာ ဒိုးနတ္မုန္႔ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင္႔ အံ႔အားသင္႔သြားခဲ႔သည္။ ႐ုတ္တရက္ ဆာေလာင္မႈေၾကာင္႔ ကၽြန္မ၏အစာအိမ္မွာ အသံျမည္လာသည္။ နည္းပညာက ကုန္ထုတ္လုပ္သူတို႔အား သူတုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ စြဲမက္ေအာင္ျပဳနုိင္ျခင္းကို ကၽြန္မအံ႔ၾသေနမိသည္။

အီးေမးလ္ကို ပိတ္လိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကို သူ႔ထံဆြဲေခၚမႈအေပၚ ေတြးေတာရင္း နစ္ေျမာေနမိသည္။ ကၽြန္မ မည္သည့္ေနရာ၌႐ွိသည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိၿပီး ကၽြန္မ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေပၚ ကိုယ္ေတာ္ၾသဇာေညာင္း လႊမ္းမိုး လိုသည္။ ဒိုးနတ္ မုန္႔ကို ကၽြန္မ၏အစာအိမ္ေတာင္႔တသကဲ႔သို႔ ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ကို ေတာင္႔တေနပါ သလားဟု သံုးသပ္ေနမိသည္။

ေယာဟန္ ၆ ၌ လူငါးေထာင္အား နိမိတ္လကၡဏာျပ ေကၽြးေမြးၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈအား ‘‘ေလာကသားတို႔အား အသက္ကိုေပးေသာ ထိုအသက္မုန္႔ကို’’ေပးရန္ (း၃၃-၃၄) ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။ အခန္းငယ္…

နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္း

အသင္းေတာ္တစ္ခုတြင္ ကၽြန္မတရားေဟာခြင္႔ရၿပီး ကၽြန္မေဟာေျပာေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ မိမိ၏ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံတင္ျပၿပီး လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ အဆံုးမသတ္မီ သင္းအုပ္ဆရာသည္ ေလွ်ာက္လမ္းအလယ္တြင္ ရပ္ကာ လူပရိသတ္ကို နက္႐ိႈင္းစြာ ၾကည့္လ်က္ ‘‘သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ သင္တုိ႔၏က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြမႈမ်ားကို ၾကားသိ ျမင္ေတြ႕ခြင္႔ ရခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားသည့္ သင္ တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္နာက်င္ခံစားရသည္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

မိမိ၏နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားလည္း နာက်င္ေန ေသာ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ ကုသေပးသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာကို ေရးသားသူက ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္႐ွင္ၿပီး လႈပ္႐ွား ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုလွ်င္ က်မ္းစာဟုသာ အမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍နက္နဲသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အၾကံအစည၊္…

ရပ္

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းႏွင္႔ ကၽြန္မသည္ စည္းခ်က္က်စြာ လႈပ္ခတ္ေနေသာ သမုဒၵရာ သဲေသာင္ျပင္တြင္ ထိုင္ေနသည္။ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းသို႔္ ေနဝင္ေနစဥ္ လိႈင္းလံုးမ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး လိမ္႔တက္လာကာ ဆန္႔တန္းထားေသာ ေျခဖ်ားေလးသို႔ မေရာက္ တေရာက္တြင္ လိႈင္းလံုးေသးသြားၿပီး ရပ္သြားသည္။ သူျပံဳးလ်က္ ‘‘ပင္လယ္ကို ငါသေဘာက်တယ္။ သူက ေရြ႕လာလိို႔ ငါေရြ႕စရာ မလိုဘူး’’ ဟု ဆိုသည္။

စဥ္းစားစရာ အေတြးတစ္စကို ကၽြန္မရလိုက္သည္။ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစုက ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေန ၾကသည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈကုိ ရပ္တန္႔ လိုက္လွ်င္ ဘာမွန္းမသိ မိမိ၏ျဖစ္တည္မႈလည္း ေပ်ာက္သြား မည္ကို စိုးေၾကာက္လ်က္ ကၽြန္မတို႔ဆက္လုပ္ေနသည္၊ ဆက္သြားေနၾကသည္။

ဆာလံ ၄၆း၈-၉ တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားၿပီး အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ လက္႐ံုးေတာ္တန္ခိုးကို သ႐ုပ္ျပထားသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားစီရင္ျပဳျပင္၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ သုတ္သင္ပယ္႐ွင္းျခင္း အမႈေတာ္မ်ားကို လာ၍ၾကည့္႐ႈၾကေလာ႔။ ေလးကိုခ်ိဳးလ်က္၊ လွံကို…

သစ္ပင္ေပၚတြင္

သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အိမ္လုပ္ေပါင္မုန္႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္႔ေၾကာင္ေလး ဗဲဗက္ က မီးဖိုေခ်ာင္ေထာင္႔နားတြင္ အားရပါးရစားေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္႔အေမ ေတြ႕သြားသည္။ စိတ္တိုတိုႏွင္႔ အေမ သူ႔ကို အျပင္သို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သည္။ နာရီမ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္   ေၾကာင္ေလးကို ျခံ၀င္းထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႕ပါ။ ေၾကာက္႐ြံ႕ တႀကီးႏွင့္ ေၾကာင္ေအာ္သံကို ေလထဲတြင္ ၾကားေနရၿပီး  ေမာ႔ၾကည့္လိုက္ရာ ေပၚပလာပင္ ထိပ္ဖ်ားတြင္ ညစ္ပတ္ ေပက်ံေနေသာ ေၾကာင္ေလးကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။

သူ႔အျပဳအမူအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႔မိခင္၏ ေဒါသမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလ်င္စလုိထြက္ေျပးသည္တြင္ ျပဳတ္က်ရန္ တည္းတည္းသာလိုေတာ့သည့္ အၾကပ္အတည္းလမ္းကို သူေ႐ြးခ်ယ္မိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုနည္းတူ အမွားလုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးရင္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေစမိသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လာ၍ ကယ္တင္ရသည္။

နိနေ၀ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေႂကြးေၾကာ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ဆင္႔ေခၚသံကို ပေရာဖက္ ေယာန မနာခံဘဲ…

ဘယ္ေနရာမဆို

မဂၤလာေဆာင္စဥ္က ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကၽြန္မျပန္ၾကည့္ရင္း ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္သစ္ကို ထူေထာင္ခဲ႔သည့္ ကၽြန္မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား Mr. and Mrs. ကင္ပြန္းတပ္ေပးသည့္ ဓာတ္ပံုကို ျပန္ေတြ႕ေသာအခါ ‘‘႐ွင္နဲ႔ ဘယ္ေနရာကိုမဆို သြားမယ္’’ ဟု ကၽြန္မ သူ႔ကို ရည္စူးၿပီး ေပးခဲ႔ေသာကတိကို ျပန္ၿပီး ေအာက္ေမ႔သတိရခဲ႔သည္။

ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္နီးပါးၾကာသည္အထိ အေကာင္း အဆိုး အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ကၽြန္မတို႔၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊ ေပးခဲ႔သည့္ကတိက၀တ္မ်ားက အိမ္ေထာင္ကို
ျမဲျမံစြာ ခ်ည္ေႏွာင္သည္။ ‘‘သူႏွင့္ ဘယ္ေနရာမဆိုသြားမည္’’ ဆိုသည့္ကတိကို တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ကၽြန္မထပ္ေပးခဲ႔သည္။

ေယ ၂း၂ တြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္သည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ‘‘သင္သည္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာအခါ အသက္အရြယ္ႏုငယ္၍ ခံရေသာေက်းဇူးကို လည္းေကာင္း၊ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လည္းေကာင္း ငါေအာက္ေမ့၏’’ ဟုဆိုခဲ့သည္။ ေဟျဗဲ ဘာသာစကားတြင္ ‘‘ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း’’ ဆိုသည္မွာ…

အေမြအႏွစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း

ဖုန္းသံျမည္လာၿပီး မက္ေဆ့ဂ်္ စာ၀င္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ သမီးက ကၽြန္မ အဖြား၏ ပူ႐ွိန္းေရခဲမုန္႔ ျပဳလုပ္နည္းကို လိုခ်င္၍ျဖစ္သည္။ မုန္႔လုပ္နည္း စုထားေသာ ဗူးေဟာင္းထဲ႐ွိ အ၀ါေရာင္ကဒ္မ်ားကို ေမႊေႏွာက္႐ွာေဖြၾကည့္ရာ အဖြား၏လက္ေရးျဖင္႔ ေရးထားၿပီး အေမကလည္း လက္ေရးေသးေသးေလးမ်ားႏွင္႔ လိုက္မွတ္ထားေသာ မုန္႔လုပ္နည္း ကဒ္ေလးကို ျပန္ေတြ႕သည္။ သမီးေတာင္းခံ လာသည့္ ပူ႐ွိန္းေရခဲမုန္႔လုပ္နည္းကို ကၽြန္မတို႔မိသားစု၏   မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္သို႔ပင္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

မိသားစု၏မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အျခားမည္သည့္အေမြအႏွစ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ မည္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားက မည္သို႔႐ွိသနည္း။ မုန္႔လုပ္နည္းအျပင္ ကၽြန္မအဖြား၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကၽြန္မ၏ယံုၾကည္ျခင္းတို႔က သမီးႏွင္႔အတူ သူ႕သားသမီးမ်ား၏အသက္တာ၌ သက္၀င္လႈပ္႐ွားေနပါ သလား ဟူ၍ ကၽြန္မေတြးမိသည္။

ဆာလံ ၇၉ ၌ ဆာလံဆရာသည္ ယံုၾကည္ျခင္း မ႑ိဳင္ၿပိဳလဲကာ နာခံမႈမ႐ွိ ေခါင္းမာၾကေသာ ဣသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားေၾကာင္႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနသည္။…

ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား

ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အီးေမးဝင္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပ စာတန္းေလး ေပၚလာသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ‘‘သင္သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည္’’တဲ႔။

သိခ်င္ေဇာျဖင္႔ စာကို ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ရာ အေဝးတစ္ေနရာ႐ွိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေျပာလာသည့္စာျဖစ္ေနသည္။ သူက မီးဖိုေခ်ာင္႐ွိ စားပြဲေပၚတြင္ ‘‘ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား’’  ထား႐ွိၿပီး ဓာတ္ပံုပါ႐ွိသည့္ ခရစ္စမတ္ကတ္ေလးတစ္ခု ထည့္ထားသည္။ ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုထဲ႐ွိမိသားစုအတြက္ အပတ္တိုင္း ဆုေတာင္းေပးသည္။ သူ႔စာ၌ ‘‘သင္တို႔ကို ေအာက္ေမ႔ေသာအခါခါ ... ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏’’ ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ေရးထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ေဝမွ်သည့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။ သူသည္ ဧဝံေဂလိတရား အဖို႔အလိုငွာႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ အတူ၀န္ထမ္းျခင္းတည္း။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက ထိုက်မ္းခ်က္ေလးကို ကၽြန္မထံ တမင္တကာ ပို႔ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာကို…

ေန႔ရက္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း

စားစရာကုန္ေျခာက္မ်ားကို ကားထဲသို႔ေသခ်ာစြာထည့္၍ ကားပါကင္မွ သတိႏွင့္ထြက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မကားထြက္လာသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွ လူတစ္ဦးသည္ ေ႐ွ႕မွဘြားခနဲ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည္။ ဘရိတ္ကို ေဆာင္႔နင္း လုိက္ေသာေၾကာင္႔ ကတ္သီးေလးလႊတ္သြားသည္။ သူလည္း လန္႔ျဖန္႔သြားၿပီး ေမာ႔အၾကည့္ ကၽြန္မႏွင္႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနေသာအၾကည့္ႏွင္႔စားစရာကုန္ေျခာက္မ်ားကို ကားထဲသို႔ေသခ်ာစြာထည့္၍ ကားပါကင္မွ သတိႏွင့္ထြက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မကားထြက္လာသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွ လူတစ္ဦးသည္ ေ႐ွ႕မွဘြားခနဲ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည္။ ဘရိတ္ကို ေဆာင္႔နင္း လုိက္ေသာေၾကာင္႔ ကတ္သီးေလးလႊတ္သြားသည္။ သူလည္း လန္႔ျဖန္႔သြားၿပီး ေမာ႔အၾကည့္ ကၽြန္မႏွင္႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနေသာအၾကည့္ႏွင္႔ၾကည့္မလား (သို႔) ခြင္႔လႊတ္ျပံဳးႏွင္႔ ၾကည့္မလား။ ေရြးခ်ယ္ ရပါမည္။ ကၽြန္မ ျပန္ျပံဳးျပခဲ႔သည္။

သူ၏မ်က္ႏွာ၌ စိတ္သက္သာရာရသြားဟန္ျဖင္႔   ေက်းဇူးတင္ေသာအၿပံဳး ၿပံဳးျပကာ…

လူသားခ်င္းေပမို႔

ရပ္႐ြာ၌ မည္သည့္အခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူရသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေမးခြန္း အေမးခံရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ သူ႔တံဆိပ္ျပားထုတ္ျပျခင္း၊ သူ႔ရာထူးကို ေျပာၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပဋိပကၡအေရးအခင္းၾကားက လူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ လူသားေတြ ပါဘဲ’’ ဟု ေျဖၾကားခဲ႔သည္။
လူသားခ်င္းအေပၚ သာတူညီမွ် သေဘာထားသည့္ ထိုစိတ္ဓာတ္အားျဖင္႔ ေရာမတို႔၏ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ခံရသည့္ ပထမရာစုႏွစ္မွ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားေပးပို႔ သည့္ ႐ွင္ေပတ႐ု၏ သတင္းစကားကို သတိရမိသည္။ ‘‘သင္တုိ႔အေပါင္းသည္ စိတ္တညီတညြတ္တည္း ႐ွိၾကေလာ႔။ စိတ္ၾကင္နာျခင္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္းကဲ႔သို႔ ခ်စ္ျခင္း၊ သနား စံုမက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း ႐ွိၾကေလာ႔’’ (၁ ေပ ၃း၈) ဟု ႐ွင္ေပတ႐ုက ညႊန္ၾကားသည္။ ဒုကၡအက်ဥ္းအၾကပ္ထဲ ေရာက္ေနသူမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားလ်က္ မိမိတို႔လည္း လူသားခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း…