စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Elisa Morgan

Elisa Morgan

Elisa Morgan သည္ The NIV Mom's Devotional Bible and Beauty full: Seeing Yourself as God Sees You စသည့္ စာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိခင္ဘ၀၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္း စသည့္ က႑မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ အုပ္ေက်ာ္မွ် ေရးသားခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ Really (elisamorgan.com) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသားေနသူ ဘေလာ႔ကာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ MOPS တြင္ CEO အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ Evan (senior vice president of global ministry efforts for Our Daily Bread Ministries) ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ သူတို႔တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ သားသမီးႏွစ္ဦးႏွင္႔ ေျမးမ်ား႐ွိၿပီး ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒဲန္ဗာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Elisa Morgan

ပုံဝတၳဳတိုင္းက...

ကေလး႐ုပ္ျပသမၼာက်မ္းစာကို ဖြင့္လိုက္ၿပီး ကြၽန္မေျမးအား ဖတ္ျပသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ သူ၏ကူညီမစမႈပုံဝတၳဳမ်ားက ကြၽန္မတို႔အား ဘဝင္ခိုက္ေစပါသည္။ ဖတ္လက္စေနရာကို မွတ္သားထားလိုက္ၿပီး စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကၽြန္မထပ္ဖတ္လိုက္သည္။ “သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ပုံဝတၳဳသမၼာက်မ္းစာ- ပုံဝတၳဳတိုင္းက ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ႁမြက္ဆိုသည္။”

မွန္ပါသည္။ ပုံဝတၳဳတိုင္းက ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ႁမြက္ဆိုေနပါသည္။

႐ိုးသားစြာ ေျပာရလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက ပိုခက္သည္။ ဘုရားသခင္ကို မသိမမွတ္သူမ်ားက ဘုရား၏ လူမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္ၾကသနည္း။ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္က ျမင့္ျမတ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အၾကံအစည္မ်ားက ကြၽန္မတို႔၏ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ျဖစ္သည္ကို ကြၽန္မတို႔သိေသာ္လည္း အဘယ့္ ေၾကာင့္ ထိုရက္စက္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ ခြင့္ျပဳပါသနည္း။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဧေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ေမ႐ွိယဟု သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သူတို႔၏သခင္(ေယ႐ႈ) ေသဆုံးသြားသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနၾကသည့္…

ကာတြန္းအ႐ုပ္မွ သင္ခန္းစာ

ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြ၊ ကၽြန္မ၏တိုင္ပင္ဖက္ျဖစ္သူက စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ကာတြန္းအ႐ုပ္ တစ္ေၾကာင္းမ်ဥ္းလူပံုတစ္ခုကို ေရးဆြဲလိုက္ၿပီး ”လူမသိသူမသိ ကိုယ္ပိုင္အကန္႔”ဟု အမည္တပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုပံုအနီးတြင္ လက္မ၀က္ခန္႔ ပိုႀကီးသည့္ပံု ဆြဲလိုက္ၿပီး ”လူသိထင္ရွား အမ်ားသိအကန္႔”ဟု ေရးလိုက္သည္။ ပံုႏွစ္ပံု၏ ကြာျခားခ်က ္- မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အကန္႔ႏွင့္ အမ်ားသိ အကန္႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ မိမိ၏႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈအဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ကၽြန္မ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ မိမိဘာသာ တစ္သီးပုဂၢလရွိခ်ိန္ႏွင့္ လူအမ်ားၾကားရွိေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မသည္ အတူတူျဖစ္ပါသလား။ ကၽြန္မတြင္ ႐ိုးသားမႈ ရွိပါသလား။

ေကာရိႏသဳၿမိဳ႕ရွိအသင္းေတာ္သို႔ ေရးသားေသာ ၾသ၀ါဒစာ၌ ရွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သ႑ာန္တူရန္ သြန္သင္လ်က္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဆံုးမပဲ႔ျပင္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။ စာအဆံုးပိုင္းတြင္ သူ႔စာမ်ားက တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုသေလာက္ သူကိုယ္တိုင္က ပံုမလာ ဟူ၍ သူ႔ကို မမွန္မကန္ စြပ္စြဲသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာထားသည္ (၂ ေကာ ၁၀း၁၀)။ ဤေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားသည္…

ဝက္ဝံ႐ုပ္ႀကီးကိုဖက္ထား

ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးေလးအတြက္ ဝက္ဝံေမႊးပြအ႐ုပ္ႀကီးတစ္႐ုပ္ကို ေမတၱာမ်ားစြာျဖင္႔ဝယ္ေပး လိုက္သည္။ ပထမေတာ႔ သူဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၿပီးေနာက္ သူအလြန္အံ႔ၾသဝမ္းသာ သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးစမ္းစိတ္ျဖင္႔ စပ္စုပါေတာ႔သည္။ သူ႔လက္ေခ်ာင္းတုတ္တုတ္ ေလးျဖင္႔ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႏွာေခါင္းကို ပုတ္လိုက္ရာ ဝက္ဝံ႐ုပ္က သူ႔ထံကိုင္းၫြတ္လာ သျဖင္႔ သူအလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္သြားသည္။ ေျမးေလးက ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ရင္ခြင္ထဲ ေခါင္းတုိးဝင္ကာ ဝက္ဝံ႐ုပ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ဖက္ထားလိုက္သည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ ႏူးညံ့သည့္ အေမႊးအမွ်င္ၾကားထဲ တိုးဝင္ရင္း သူ႔ပါးျပင္ေပၚ၌ အျပံဳးပန္း ေဝေနသည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္သည္ အမွန္တကယ္ သူ႔ကို မခ်စ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမးေလးမသိပါ။ အျပစ္ကင္းစြာ သဘာဝအေလ်ာက္ ဝက္ဝံ႐ုပ္ သူ႔ကိုခ်စ္သည္ဟု ခံစားရၿပီး စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ႏွင္႔ သူတံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားသည့္ ႐ွင္ေယာဟန္၏ပထမစာေစာင္တြင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ရဲဝံ႔စြာ သူေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔သည္ သိ၍ ယံုၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္…

ဘုရားသခင္ျမင္ေသာအရာ

နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ေျခဖြနင္းလ်က္ မိသားစုအခန္း၏ ျပတင္းေပါက္မွ အိမ္အေနာက္ဘက္႐ွိ ေတာလြင္ျပင္သို႔ ကၽြန္မ ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္မိသည္။ ရံဖန္ရံခါ လင္းယုန္ (သို႔) ဇီးကြက္က သစ္ပင္ေပၚနားရင္း လြင္ျပင္ထဲသို႔ ၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္မနက္တြင္မူ လင္းယုန္ေခါင္းေျပာင္တစ္ေကာင္က သစ္ကိုင္း ျမင္႔ျမင္႔တြင္ နားရင္း ေျမတစ္ျပင္လံုးကို သူ႔အပိုင္နယ္ပမာ စူးစမ္းေနသည္ကို တအံ႔တၾသျဖစ္လ်က္ ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ သူ၏ “မနက္စာ” အစာကို ႐ွာေဖြေနျခင္းျဖစ္မည္။ အားလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္ေနသည့္ သူ႔အၾကည့္က ႐ွင္ဘုရင္အၾကည့္ပမာ ခန္႔ျငားလႊမ္းမိုးေနသည္။

၆ ရာ ၁၆ တြင္ ျမင္ေသာသူ (ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္) ဟာနန္က အာသမင္းအား အစိုးပိုင္သူသည္ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည့္ေနေၾကာင္း သတင္းပို႔ သည္။ ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာသမင္းအား “မင္းႀကီးသည္ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို မခိုလႈံ၊ ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္ကို ခိုလံႈ”သည္ (း၇)။ “ထာဝရဘုရားသည္ စံုလင္ေသာ…

သင့္အတြက္လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာလက္မႈပစၥည္း

ကၽြန္မအဘြားသည္ အခ်ဳပ္အလုပ္တြင္ အလြန္ပါရမီရွိၿပီး သူ႔ေမြးရပ္ေျမ တကၠဆက္ ျပည္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ကၽြန္မဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အဘြားသည္ သူ႔လက္မႈပညာျဖင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ကၽြန္မ အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲ တြင္ ဆိတ္္ေမြးျဖင့္ထိုးထားေသာ ဝိုင္နီေရာင္ဆြယ္တာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ သည္။ စိမ္းျပာေရာင္အိပ္ယာခင္းဖံုးကို မဂၤလာလက္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ ဤသီးသန္႔ လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္း မ်ား၏ေထာင့္တြင္ “သမီးအတြက္ လက္မႈပစၥည္း၊ မွ ဘြားဘြား”ဟူ၍ သူမ အျမဲေရးထိုးသည္။ ခ်ည္ျဖင့္ ထိုးထားေသာ စာလံုးမ်ားက အဘြား ကၽြန္မအေပၚ ထားရွိေသာ ေမတၱာကို ခံစားရၿပီး ကြ်န္မ၏အနာဂတ္ဘဝအတြက္ အားႀကီးမားေသာ သူမ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္။

ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအား သူတို႔သည္ “ေယ႐ႈခရစ္၌ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ က်င္လည္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ” ဟု (၂း၁၀) ဤကမာၻတြင္…

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ လြဲေနေသာအခါ

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရန္ တန္းစီေနစဥ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ပခံုးကို လာပုတ္သျဖင္႔ လွည့္ၾကည့္ရာ ရင္းႏွီးႏွစ္လိုဖြယ္ အျပံဳးႏွင္႔ ‘‘အယ္လီဇာ ငါ႔ကိုမွတ္မိလား ... ဂ်ဳန္းေလ’’ ဟုဆိုသည္။ ကၽြန္မသိသည့္ ဂ်ဳန္းမ်ားကို အျမန္စဥ္းစားလိုက္ေသာ္လည္း သူ႔ကို မသိပါ။ အိမ္နီးခ်င္းေဟာင္းလား၊ အလုပ္ေဟာင္းက မိတ္ေဆြလား၊ အမေလး... မမွတ္မိပါ။

ကၽြန္မအျဖစ္ကို သူရိပ္မိၿပီး၊ ‘‘အယ္လီဇာ တုိ႔ေတြက အထက္တန္းေက်ာင္းတံုးက ခင္မင္သိကၽြမ္းခဲ႔တာေလ’’ ဟု ေျပာျပသည္။ ထိုအခါမွ အမွတ္တရပံုရိပ္ထင္လာသည္။ ေသာၾကာေန႔ညပိုင္း ေဘာလံုးပြဲ၌ ေအာ္ဟစ္အားေပးရသည့္ ကၽြန္မတို႔၏အဖြဲ႕ဝင္၊ သဲကြဲသြားပါၿပီ၊ ဂ်ဳန္းကို ကၽြန္မမွတ္မိပါၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈ အေသခံၿပီးေနာက္၊ နံနက္ေစာေစာတြင္ မာရိသည္ ဂူသခ်ဳႋင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ရာ ဂူဝ၌ ပိတ္ေနသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီး လိမ္႔လွန္လ်က္ အေလာင္းေတာ္သည္လည္း မ႐ွိေတာ႔ပါ (ေယာ ၂၀း၁-၂)။ ေပတ႐ုႏွင္႔ ေယာဟန္ထံ ထိုသတင္းပို႔ၿပီး ဗလာျဖစ္ေနသည့္ သခ်ဳႋင္းသို႔ သူတုိ႔…

အကန္႔အသတ္မရွိေသာ႐ႈေထာင့္မ်ား

ဗီႏိုင္းအဖံုးစြပ္ထားေသာဖ်ာေပၚတြင္ ၿငိမ္သက္စြာ လဲေလ်ာင္းလ်က္ စက္သံႏွင့္ ခလုတ္္သံမ်ားျမည္သံၾကားတြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အသက္ ေအာင့္ေနလုိက္ သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား MRI ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိခဲ့သည္ကို သိေသာ္လည္း အေၾကာက္လြန္ေသာ ကၽြန္မအတြက္ ကၽြန္မထက္ပိုႀကီးသူတစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚသို႔ စိတ္အာ႐ံုေျပာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စက္သံႏွင့္အတူ ကၽြန္မစိတ္ထဲသို႔ “အနံအလ်ား အနက္အျမင့္တို႔ကို သိျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဉာဏ္ႏွင့္ မသိႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္” ဟူသည့္ ဧဖက္ ၃း၁၈မွ က်မ္းပိုဒ္က ဝင္ေရာက္လာသည္။ ဧဖက္အသင္းေတာ္အတြက္ ေတာင္းေပးေသာ ရွင္ေပါလု၏ ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ဘုရား႐ွင္၏ အဆံုးအစမရွိ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ႐ႈေထာင္႔ ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

MRI ႐ိုက္ရန္ လဲေလ်ာင္းေနေသာပံုစံသည္ ထိုေမတၱာေတာ္ကို ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သိနားလည္ေစ သည္။ အက်ယ္ - စက္အတြင္း ခႏၶာတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ အက်ယ္ ၆” သာရွိၿပီး…

‘‘သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း’’သစ္ပင္

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္မီးသီးမ်ားျဖင့္ သစ္ပင္ေလးကို ရစ္ပတ္အလွဆင္ၿပီးေနာက္ အကိုင္းမ်ားတြင္ အပန္းေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးမ်ားခ်ည္ကာ "သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း" ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ဟု အမည္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးေမြးစားရန္ေစာင့္စားခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ပင္ရွိေနၿပီ။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္၌ ျဖစ္လိုသည္။

မနက္တိုင္း ထိုသစ္ပင္အနား ရပ္ကာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကို မိမိကိုယ္ကို သတိေပးရင္း ကၽြန္မ ဆုေတာင္း သည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္တြင္ ကေလးေမြးစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရခဲ့သည္။ စိတ္ပ်က္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ့မႈကို ပံုေဆာင္သည့္ ထိုသစ္ပင္အနား ေခတၱရပ္လိုုက္သည္။ ဘုရား သခင္က သစၥာရွိေနဆဲလား။ ကၽြန္မပဲ အမွားလုပ္မိတာလား။

ဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ားအား အေျဖမေပးဘဲ ေနသည့္အခ်ိန္ရွိသလို အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ား၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ကိုးစားယံုၾကည္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးရန္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အေျဖကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ေယရမိျမည္တမ္းစကား၌ ဘုရားသခင္၏ ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ ျပဳျပင္ဆံုးမသည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ေယရမိ…

ထုတ္ေျပာရန္ခက္ၿပီး လက္မခံလိုသည့္စကား

နယ္အေဝး႐ွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ ေျပာရခက္သည့္စကားေျပာရန္ မိုင္ ၅၀ ခရီးကို ကၽြန္မ ကားေမာင္းခ်သြားခဲ႔ဖူးသည္။ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံမွ ထိုသူသည္ ကၽြန္မတို႔ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္ကို လြဲမွားေဖာ္ျပေနသည္ဟု အဆိုျပဳလာသည့္ အစီရင္ခံစာကို ကၽြန္မ ရ႐ွိခဲ႔သျဖင္႔ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ စိတ္ပူသြားသည္။ သူ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပင္ေစမည့္ စကားမ်ိဳး သူ႔ကို မသိမသာေျပာရန္ ကၽြန္မေတြးမိသည္။

၁ ရာ ၂၅ တြင္ မထင္ရသူတစ္ဦးက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျပဳေတာ႔မည့္ ဣသေရလမင္းေလာင္းတစ္ပါးကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ စြန္႔စားခဲ႔သည္။ အဘိဂဲလသည္ မိုက္မဲျခင္းဟု အဓိပၸာယ္႐ွိသည့္ နာဗလ ဆိုသူႏွင္႔ အိမ္ေထာင္က်သည္ (း၃၊ ၂၅)။ ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ သူ၏လူမ်ားက နာဗလ၏ သုိးဆိတ္တိရိစာၦန္မ်ားကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေပးျခင္းအတြက္ ထံုးစံအရ အဖိုးအခေပးရန္ နာဗလ ျငင္းခဲ႔သည္ (း၁၀-၁၁)။ သို႔ႏွင္႔ ဒါဝိဒ္္က ထိုမိသားစုအေပၚ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လက္စားေခ်ရန္ ၾကံစည္…

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ထြန္းလင္းေသာ

“Twinkle, Twinkle, Little Star” သည္ အဂၤလိပ္ အိပ္ယာဝင္ သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ၿပီး မူရင္းမွာ ကဗ်ာစာသားျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆရာ ဂ်ိန္းေတလာ က မိုးျမင့္ ေကာင္းကင္ႀကီးတြင္ လွပစြာထြန္းလင္းေနသည့္ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ စၾကဝဠာႀကီးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ကဗ်ာ၏ဒုတိယအပိုဒ္ကိုမူ လူတို႔ သိပ္မသိၾကပါ။ ထိုအပိုဒ္တြင္ “ေတာက္ပေနေသာ မွိတ္တုတ္အလင္းျဖင္႔ အေမွာင္ထဲရွိ ခရီးသြားသူအတြက္္ အလင္းေပးပါ’’ ဟူ၍ ၾကယ္မ်ားကို လမ္းျပသူအျဖစ္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။

ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာတြင္ ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိၿမိဳ႕ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ၎တို႔ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို ဧ၀ံဂလိ တရား ေဝမွ်စဥ္ “စၾကဝဠာ၌ ေနလၾကယ္နကၡတ္ကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းလ်က္’’(ဖိ၂း၁၆)၊ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းရန္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရန္ စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ မည္သို႔ ထြန္းလင္းနုိင္မည္နည္းဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေကာင္းေတြးမိ မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိသည္ မစံုလင္၊ မိမိ၏အလင္းသည္…