စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Elisa Morgan

Elisa Morgan

Elisa Morgan သည္ The NIV Mom's Devotional Bible and Beauty full: Seeing Yourself as God Sees You စသည့္ စာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိခင္ဘ၀၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္း စသည့္ က႑မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ အုပ္ေက်ာ္မွ် ေရးသားခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ Really (elisamorgan.com) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသားေနသူ ဘေလာ႔ကာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ MOPS တြင္ CEO အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ Evan (senior vice president of global ministry efforts for Our Daily Bread Ministries) ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ သူတို႔တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ သားသမီးႏွစ္ဦးႏွင္႔ ေျမးမ်ား႐ွိၿပီး ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒဲန္ဗာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Elisa Morgan

ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား

ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အီးေမးဝင္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပ စာတန္းေလး ေပၚလာသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ‘‘သင္သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည္’’တဲ႔။

သိခ်င္ေဇာျဖင္႔ စာကို ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ရာ အေဝးတစ္ေနရာ႐ွိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေျပာလာသည့္စာျဖစ္ေနသည္။ သူက မီးဖိုေခ်ာင္႐ွိ စားပြဲေပၚတြင္ ‘‘ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား’’  ထား႐ွိၿပီး ဓာတ္ပံုပါ႐ွိသည့္ ခရစ္စမတ္ကတ္ေလးတစ္ခု ထည့္ထားသည္။ ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုထဲ႐ွိမိသားစုအတြက္ အပတ္တိုင္း ဆုေတာင္းေပးသည္။ သူ႔စာ၌ ‘‘သင္တို႔ကို ေအာက္ေမ႔ေသာအခါခါ ... ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏’’ ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ေရးထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ေဝမွ်သည့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။ သူသည္ ဧဝံေဂလိတရား အဖို႔အလိုငွာႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ အတူ၀န္ထမ္းျခင္းတည္း။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက ထိုက်မ္းခ်က္ေလးကို ကၽြန္မထံ တမင္တကာ ပို႔ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာကို…

ေန႔ရက္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း

စားစရာကုန္ေျခာက္မ်ားကို ကားထဲသို႔ေသခ်ာစြာထည့္၍ ကားပါကင္မွ သတိႏွင့္ထြက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မကားထြက္လာသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွ လူတစ္ဦးသည္ ေ႐ွ႕မွဘြားခနဲ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည္။ ဘရိတ္ကို ေဆာင္႔နင္း လုိက္ေသာေၾကာင္႔ ကတ္သီးေလးလႊတ္သြားသည္။ သူလည္း လန္႔ျဖန္႔သြားၿပီး ေမာ႔အၾကည့္ ကၽြန္မႏွင္႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနေသာအၾကည့္ႏွင္႔စားစရာကုန္ေျခာက္မ်ားကို ကားထဲသို႔ေသခ်ာစြာထည့္၍ ကားပါကင္မွ သတိႏွင့္ထြက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မကားထြက္လာသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွ လူတစ္ဦးသည္ ေ႐ွ႕မွဘြားခနဲ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည္။ ဘရိတ္ကို ေဆာင္႔နင္း လုိက္ေသာေၾကာင္႔ ကတ္သီးေလးလႊတ္သြားသည္။ သူလည္း လန္႔ျဖန္႔သြားၿပီး ေမာ႔အၾကည့္ ကၽြန္မႏွင္႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနေသာအၾကည့္ႏွင္႔ၾကည့္မလား (သို႔) ခြင္႔လႊတ္ျပံဳးႏွင္႔ ၾကည့္မလား။ ေရြးခ်ယ္ ရပါမည္။ ကၽြန္မ ျပန္ျပံဳးျပခဲ႔သည္။

သူ၏မ်က္ႏွာ၌ စိတ္သက္သာရာရသြားဟန္ျဖင္႔   ေက်းဇူးတင္ေသာအၿပံဳး ၿပံဳးျပကာ…

လူသားခ်င္းေပမို႔

ရပ္႐ြာ၌ မည္သည့္အခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူရသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေမးခြန္း အေမးခံရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ သူ႔တံဆိပ္ျပားထုတ္ျပျခင္း၊ သူ႔ရာထူးကို ေျပာၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပဋိပကၡအေရးအခင္းၾကားက လူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ လူသားေတြ ပါဘဲ’’ ဟု ေျဖၾကားခဲ႔သည္။
လူသားခ်င္းအေပၚ သာတူညီမွ် သေဘာထားသည့္ ထိုစိတ္ဓာတ္အားျဖင္႔ ေရာမတို႔၏ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ခံရသည့္ ပထမရာစုႏွစ္မွ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားေပးပို႔ သည့္ ႐ွင္ေပတ႐ု၏ သတင္းစကားကို သတိရမိသည္။ ‘‘သင္တုိ႔အေပါင္းသည္ စိတ္တညီတညြတ္တည္း ႐ွိၾကေလာ႔။ စိတ္ၾကင္နာျခင္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္းကဲ႔သို႔ ခ်စ္ျခင္း၊ သနား စံုမက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း ႐ွိၾကေလာ႔’’ (၁ ေပ ၃း၈) ဟု ႐ွင္ေပတ႐ုက ညႊန္ၾကားသည္။ ဒုကၡအက်ဥ္းအၾကပ္ထဲ ေရာက္ေနသူမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားလ်က္ မိမိတို႔လည္း လူသားခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း…

သင္၏လံုျခံဳရာေနရာ

မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ကၽြန္မ သမီးႏွင့္အတူ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ခရီးစဥ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနသျဖင့္ ကၽြန္မက ကားေမာင္း ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သူက “ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမီးကားနဲ႔ဆို ပိုစိတ္ခ်ရတယ္။ ေမာင္းႏိုင္တယ္မဟုတ္လား” ဟုေမးသည္။ သူ၏ကားက ကၽြန္မ၏ က်ဥ္းက်ဥ္းၾကပ္ၾကပ္ ကားႏွင့္စာလွ်င္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရွိသည္ဟု သူယူဆ ေနသလားဟုအထင္ျဖင့္ သူအား “ေမေမ့ကားက က်ဥ္းက်ဳံ႕ ေနလို႔လား” ဟုေမးလိုက္သည္။ “မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မ ကားက ကၽြန္မအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာျဖစ္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မ အတြက္ လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရလို႔ပါ”ဟုသူေျဖသည္။
သူ၏သံုးသပ္ခ်က္က ကၽြန္မ၏ကိုယ္ပိုင္ “လံုျခံဳသည့္ေနရာ” ကို စဥ္းစားရန္ စိန္ေခၚေနသည္။ ႐ုတ္ျခည္းပင္ သုတၱံက်မ္း ၁၈း၁၀ ကို ဆင္ျခင္မိသည္။ “ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္သည္ ခိုင္ခံ့ေသာရဲတိုက္ျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ေျပးဝင္သျဖင့္ လံုျခံဳစြာေနရၾက၏။” ဓမၼေဟာင္း ေခတ္ကာလတြင္…

‘‘Nozomi’’ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ျပင္းအား ၉ မကၠနီက်ဴ႕ အဆင္႔႐ွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ဆူနာမီ လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ားသည္ အသက္ေပါင္း ၁၉,၀၀၀ ႏွင္႔ အိမ္ေျခ ၂၃၀,၀၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဤတြက္ခ်က္စိစစ္မႈမ်ား ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြ၊ ဝန္းက်င္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ ၎အရာမ်ားကို ေပးသနားသည့္ ဘုရားသခင္ထံ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း စသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္သည့္ ‘‘Nozomi’’ ပေရာဂ်က္ ကို စတင္ခဲ႔သည္။ ဂ်ပန္စကားလံုး ‘‘Nozomi’’ ၏အဓိပၸာယ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။
Nozomi အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္ႏွင္႔ ပရိေဘာဂပံုအၾကားတြင္ တ႐ုတ္ေႂကြထည္ အပိုင္းအစ အက်ိဳးအပဲ႔မ်ားကို ေကာ္ပတ္စားၿပီးပံုစံခြက္တြင္ ပံုသြင္းကာ၊ လက္၀တ္လက္စားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ကာ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ေရာင္းခ်သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပံုေဆာင္သည့္ လက္မႈပစၥည္းေလးမ်ားက…