စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Elisa Morgan

Elisa Morgan

Elisa Morgan သည္ The NIV Mom's Devotional Bible and Beauty full: Seeing Yourself as God Sees You စသည့္ စာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိခင္ဘ၀၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္း စသည့္ က႑မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ အုပ္ေက်ာ္မွ် ေရးသားခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ Really (elisamorgan.com) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသားေနသူ ဘေလာ႔ကာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ MOPS တြင္ CEO အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ Evan (senior vice president of global ministry efforts for Our Daily Bread Ministries) ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ သူတို႔တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ သားသမီးႏွစ္ဦးႏွင္႔ ေျမးမ်ား႐ွိၿပီး ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒဲန္ဗာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Elisa Morgan

သင့္အတြက္လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာလက္မႈပစၥည္း

ကၽြန္မအဘြားသည္ အခ်ဳပ္အလုပ္တြင္ အလြန္ပါရမီရွိၿပီး သူ႔ေမြးရပ္ေျမ တကၠဆက္ ျပည္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ကၽြန္မဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အဘြားသည္ သူ႔လက္မႈပညာျဖင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ကၽြန္မ အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲ တြင္ ဆိတ္္ေမြးျဖင့္ထိုးထားေသာ ဝိုင္နီေရာင္ဆြယ္တာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ သည္။ စိမ္းျပာေရာင္အိပ္ယာခင္းဖံုးကို မဂၤလာလက္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ ဤသီးသန္႔ လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္း မ်ား၏ေထာင့္တြင္ “သမီးအတြက္ လက္မႈပစၥည္း၊ မွ ဘြားဘြား”ဟူ၍ သူမ အျမဲေရးထိုးသည္။ ခ်ည္ျဖင့္ ထိုးထားေသာ စာလံုးမ်ားက အဘြား ကၽြန္မအေပၚ ထားရွိေသာ ေမတၱာကို ခံစားရၿပီး ကြ်န္မ၏အနာဂတ္ဘဝအတြက္ အားႀကီးမားေသာ သူမ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္။

ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအား သူတို႔သည္ “ေယ႐ႈခရစ္၌ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ က်င္လည္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ” ဟု (၂း၁၀) ဤကမာၻတြင္…

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ လြဲေနေသာအခါ

ေလယာဥ္ေပၚတက္ရန္ တန္းစီေနစဥ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ပခံုးကို လာပုတ္သျဖင္႔ လွည့္ၾကည့္ရာ ရင္းႏွီးႏွစ္လိုဖြယ္ အျပံဳးႏွင္႔ ‘‘အယ္လီဇာ ငါ႔ကိုမွတ္မိလား ... ဂ်ဳန္းေလ’’ ဟုဆိုသည္။ ကၽြန္မသိသည့္ ဂ်ဳန္းမ်ားကို အျမန္စဥ္းစားလိုက္ေသာ္လည္း သူ႔ကို မသိပါ။ အိမ္နီးခ်င္းေဟာင္းလား၊ အလုပ္ေဟာင္းက မိတ္ေဆြလား၊ အမေလး... မမွတ္မိပါ။

ကၽြန္မအျဖစ္ကို သူရိပ္မိၿပီး၊ ‘‘အယ္လီဇာ တုိ႔ေတြက အထက္တန္းေက်ာင္းတံုးက ခင္မင္သိကၽြမ္းခဲ႔တာေလ’’ ဟု ေျပာျပသည္။ ထိုအခါမွ အမွတ္တရပံုရိပ္ထင္လာသည္။ ေသာၾကာေန႔ညပိုင္း ေဘာလံုးပြဲ၌ ေအာ္ဟစ္အားေပးရသည့္ ကၽြန္မတို႔၏အဖြဲ႕ဝင္၊ သဲကြဲသြားပါၿပီ၊ ဂ်ဳန္းကို ကၽြန္မမွတ္မိပါၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈ အေသခံၿပီးေနာက္၊ နံနက္ေစာေစာတြင္ မာရိသည္ ဂူသခ်ဳႋင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ရာ ဂူဝ၌ ပိတ္ေနသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီး လိမ္႔လွန္လ်က္ အေလာင္းေတာ္သည္လည္း မ႐ွိေတာ႔ပါ (ေယာ ၂၀း၁-၂)။ ေပတ႐ုႏွင္႔ ေယာဟန္ထံ ထိုသတင္းပို႔ၿပီး ဗလာျဖစ္ေနသည့္ သခ်ဳႋင္းသို႔ သူတုိ႔…

အကန္႔အသတ္မရွိေသာ႐ႈေထာင့္မ်ား

ဗီႏိုင္းအဖံုးစြပ္ထားေသာဖ်ာေပၚတြင္ ၿငိမ္သက္စြာ လဲေလ်ာင္းလ်က္ စက္သံႏွင့္ ခလုတ္္သံမ်ားျမည္သံၾကားတြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အသက္ ေအာင့္ေနလုိက္ သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား MRI ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိခဲ့သည္ကို သိေသာ္လည္း အေၾကာက္လြန္ေသာ ကၽြန္မအတြက္ ကၽြန္မထက္ပိုႀကီးသူတစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚသို႔ စိတ္အာ႐ံုေျပာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စက္သံႏွင့္အတူ ကၽြန္မစိတ္ထဲသို႔ “အနံအလ်ား အနက္အျမင့္တို႔ကို သိျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဉာဏ္ႏွင့္ မသိႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္” ဟူသည့္ ဧဖက္ ၃း၁၈မွ က်မ္းပိုဒ္က ဝင္ေရာက္လာသည္။ ဧဖက္အသင္းေတာ္အတြက္ ေတာင္းေပးေသာ ရွင္ေပါလု၏ ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ဘုရား႐ွင္၏ အဆံုးအစမရွိ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ႐ႈေထာင္႔ ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

MRI ႐ိုက္ရန္ လဲေလ်ာင္းေနေသာပံုစံသည္ ထိုေမတၱာေတာ္ကို ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သိနားလည္ေစ သည္။ အက်ယ္ - စက္အတြင္း ခႏၶာတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ အက်ယ္ ၆” သာရွိၿပီး…

‘‘သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း’’သစ္ပင္

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္မီးသီးမ်ားျဖင့္ သစ္ပင္ေလးကို ရစ္ပတ္အလွဆင္ၿပီးေနာက္ အကိုင္းမ်ားတြင္ အပန္းေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးမ်ားခ်ည္ကာ "သားသမီးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း" ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ဟု အမည္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးေမြးစားရန္ေစာင့္စားခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ပင္ရွိေနၿပီ။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္၌ ျဖစ္လိုသည္။

မနက္တိုင္း ထိုသစ္ပင္အနား ရပ္ကာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကို မိမိကိုယ္ကို သတိေပးရင္း ကၽြန္မ ဆုေတာင္း သည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္တြင္ ကေလးေမြးစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရခဲ့သည္။ စိတ္ပ်က္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ့မႈကို ပံုေဆာင္သည့္ ထိုသစ္ပင္အနား ေခတၱရပ္လိုုက္သည္။ ဘုရား သခင္က သစၥာရွိေနဆဲလား။ ကၽြန္မပဲ အမွားလုပ္မိတာလား။

ဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ားအား အေျဖမေပးဘဲ ေနသည့္အခ်ိန္ရွိသလို အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ား၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ကိုးစားယံုၾကည္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးရန္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အေျဖကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ေယရမိျမည္တမ္းစကား၌ ဘုရားသခင္၏ ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ ျပဳျပင္ဆံုးမသည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ေယရမိ…

ထုတ္ေျပာရန္ခက္ၿပီး လက္မခံလိုသည့္စကား

နယ္အေဝး႐ွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ ေျပာရခက္သည့္စကားေျပာရန္ မိုင္ ၅၀ ခရီးကို ကၽြန္မ ကားေမာင္းခ်သြားခဲ႔ဖူးသည္။ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံမွ ထိုသူသည္ ကၽြန္မတို႔ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္ကို လြဲမွားေဖာ္ျပေနသည္ဟု အဆိုျပဳလာသည့္ အစီရင္ခံစာကို ကၽြန္မ ရ႐ွိခဲ႔သျဖင္႔ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ စိတ္ပူသြားသည္။ သူ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပင္ေစမည့္ စကားမ်ိဳး သူ႔ကို မသိမသာေျပာရန္ ကၽြန္မေတြးမိသည္။

၁ ရာ ၂၅ တြင္ မထင္ရသူတစ္ဦးက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျပဳေတာ႔မည့္ ဣသေရလမင္းေလာင္းတစ္ပါးကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ စြန္႔စားခဲ႔သည္။ အဘိဂဲလသည္ မိုက္မဲျခင္းဟု အဓိပၸာယ္႐ွိသည့္ နာဗလ ဆိုသူႏွင္႔ အိမ္ေထာင္က်သည္ (း၃၊ ၂၅)။ ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ သူ၏လူမ်ားက နာဗလ၏ သုိးဆိတ္တိရိစာၦန္မ်ားကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေပးျခင္းအတြက္ ထံုးစံအရ အဖိုးအခေပးရန္ နာဗလ ျငင္းခဲ႔သည္ (း၁၀-၁၁)။ သို႔ႏွင္႔ ဒါဝိဒ္္က ထိုမိသားစုအေပၚ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လက္စားေခ်ရန္ ၾကံစည္…

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ထြန္းလင္းေသာ

“Twinkle, Twinkle, Little Star” သည္ အဂၤလိပ္ အိပ္ယာဝင္ သားေခ်ာ့ေတး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ၿပီး မူရင္းမွာ ကဗ်ာစာသားျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆရာ ဂ်ိန္းေတလာ က မိုးျမင့္ ေကာင္းကင္ႀကီးတြင္ လွပစြာထြန္းလင္းေနသည့္ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ စၾကဝဠာႀကီးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ကဗ်ာ၏ဒုတိယအပိုဒ္ကိုမူ လူတို႔ သိပ္မသိၾကပါ။ ထိုအပိုဒ္တြင္ “ေတာက္ပေနေသာ မွိတ္တုတ္အလင္းျဖင္႔ အေမွာင္ထဲရွိ ခရီးသြားသူအတြက္္ အလင္းေပးပါ’’ ဟူ၍ ၾကယ္မ်ားကို လမ္းျပသူအျဖစ္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။

ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာတြင္ ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိၿမိဳ႕ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ၎တို႔ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို ဧ၀ံဂလိ တရား ေဝမွ်စဥ္ “စၾကဝဠာ၌ ေနလၾကယ္နကၡတ္ကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းလ်က္’’(ဖိ၂း၁၆)၊ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းရန္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရန္ စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ မည္သို႔ ထြန္းလင္းနုိင္မည္နည္းဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေကာင္းေတြးမိ မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိသည္ မစံုလင္၊ မိမိ၏အလင္းသည္…

စိတ္ႏွလံုး၏ေတာင္႔တမႈ

သြားစရာကိစၥရွိသျဖင့္ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔အတူ ကားျဖင့္သြားရင္း ဖုန္းမွ အီးေမးလ္အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ေနစဥ္ လမ္း၏ညာဘက္႐ွိ ယခုပင္ ျဖတ္သန္းသြားခဲ႔ေသာ ဒိုးနတ္မုန္႔ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင္႔ အံ႔အားသင္႔သြားခဲ႔သည္။ ႐ုတ္တရက္ ဆာေလာင္မႈေၾကာင္႔ ကၽြန္မ၏အစာအိမ္မွာ အသံျမည္လာသည္။ နည္းပညာက ကုန္ထုတ္လုပ္သူတို႔အား သူတုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ စြဲမက္ေအာင္ျပဳနုိင္ျခင္းကို ကၽြန္မအံ႔ၾသေနမိသည္။

အီးေမးလ္ကို ပိတ္လိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကို သူ႔ထံဆြဲေခၚမႈအေပၚ ေတြးေတာရင္း နစ္ေျမာေနမိသည္။ ကၽြန္မ မည္သည့္ေနရာ၌႐ွိသည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိၿပီး ကၽြန္မ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေပၚ ကိုယ္ေတာ္ၾသဇာေညာင္း လႊမ္းမိုး လိုသည္။ ဒိုးနတ္ မုန္႔ကို ကၽြန္မ၏အစာအိမ္ေတာင္႔တသကဲ႔သို႔ ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ကို ေတာင္႔တေနပါ သလားဟု သံုးသပ္ေနမိသည္။

ေယာဟန္ ၆ ၌ လူငါးေထာင္အား နိမိတ္လကၡဏာျပ ေကၽြးေမြးၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈအား ‘‘ေလာကသားတို႔အား အသက္ကိုေပးေသာ ထိုအသက္မုန္႔ကို’’ေပးရန္ (း၃၃-၃၄) ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။ အခန္းငယ္…

နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္း

အသင္းေတာ္တစ္ခုတြင္ ကၽြန္မတရားေဟာခြင္႔ရၿပီး ကၽြန္မေဟာေျပာေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ မိမိ၏ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံတင္ျပၿပီး လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ အဆံုးမသတ္မီ သင္းအုပ္ဆရာသည္ ေလွ်ာက္လမ္းအလယ္တြင္ ရပ္ကာ လူပရိသတ္ကို နက္႐ိႈင္းစြာ ၾကည့္လ်က္ ‘‘သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ သင္တုိ႔၏က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြမႈမ်ားကို ၾကားသိ ျမင္ေတြ႕ခြင္႔ ရခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားသည့္ သင္ တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္နာက်င္ခံစားရသည္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

မိမိ၏နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားလည္း နာက်င္ေန ေသာ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ ကုသေပးသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာကို ေရးသားသူက ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္႐ွင္ၿပီး လႈပ္႐ွား ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုလွ်င္ က်မ္းစာဟုသာ အမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍နက္နဲသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အၾကံအစည၊္…

ရပ္

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းႏွင္႔ ကၽြန္မသည္ စည္းခ်က္က်စြာ လႈပ္ခတ္ေနေသာ သမုဒၵရာ သဲေသာင္ျပင္တြင္ ထိုင္ေနသည္။ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းသို႔္ ေနဝင္ေနစဥ္ လိႈင္းလံုးမ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး လိမ္႔တက္လာကာ ဆန္႔တန္းထားေသာ ေျခဖ်ားေလးသို႔ မေရာက္ တေရာက္တြင္ လိႈင္းလံုးေသးသြားၿပီး ရပ္သြားသည္။ သူျပံဳးလ်က္ ‘‘ပင္လယ္ကို ငါသေဘာက်တယ္။ သူက ေရြ႕လာလိို႔ ငါေရြ႕စရာ မလိုဘူး’’ ဟု ဆိုသည္။

စဥ္းစားစရာ အေတြးတစ္စကို ကၽြန္မရလိုက္သည္။ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစုက ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေန ၾကသည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈကုိ ရပ္တန္႔ လိုက္လွ်င္ ဘာမွန္းမသိ မိမိ၏ျဖစ္တည္မႈလည္း ေပ်ာက္သြား မည္ကို စိုးေၾကာက္လ်က္ ကၽြန္မတို႔ဆက္လုပ္ေနသည္၊ ဆက္သြားေနၾကသည္။

ဆာလံ ၄၆း၈-၉ တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားၿပီး အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ လက္႐ံုးေတာ္တန္ခိုးကို သ႐ုပ္ျပထားသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားစီရင္ျပဳျပင္၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ သုတ္သင္ပယ္႐ွင္းျခင္း အမႈေတာ္မ်ားကို လာ၍ၾကည့္႐ႈၾကေလာ႔။ ေလးကိုခ်ိဳးလ်က္၊ လွံကို…

သစ္ပင္ေပၚတြင္

သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အိမ္လုပ္ေပါင္မုန္႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္႔ေၾကာင္ေလး ဗဲဗက္ က မီးဖိုေခ်ာင္ေထာင္႔နားတြင္ အားရပါးရစားေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္႔အေမ ေတြ႕သြားသည္။ စိတ္တိုတိုႏွင္႔ အေမ သူ႔ကို အျပင္သို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သည္။ နာရီမ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္   ေၾကာင္ေလးကို ျခံ၀င္းထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႕ပါ။ ေၾကာက္႐ြံ႕ တႀကီးႏွင့္ ေၾကာင္ေအာ္သံကို ေလထဲတြင္ ၾကားေနရၿပီး  ေမာ႔ၾကည့္လိုက္ရာ ေပၚပလာပင္ ထိပ္ဖ်ားတြင္ ညစ္ပတ္ ေပက်ံေနေသာ ေၾကာင္ေလးကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။

သူ႔အျပဳအမူအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႔မိခင္၏ ေဒါသမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလ်င္စလုိထြက္ေျပးသည္တြင္ ျပဳတ္က်ရန္ တည္းတည္းသာလိုေတာ့သည့္ အၾကပ္အတည္းလမ္းကို သူေ႐ြးခ်ယ္မိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုနည္းတူ အမွားလုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးရင္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေစမိသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လာ၍ ကယ္တင္ရသည္။

နိနေ၀ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေႂကြးေၾကာ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ဆင္႔ေခၚသံကို ပေရာဖက္ ေယာန မနာခံဘဲ…