စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
James Banks

ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ အရြယ္ေရာက္သားသမီးႏွစ္ဦးရွိၿပီး ဆရာႀကီး ၾကည့္႐ႈေနသည့္ Peace Church တည္ရွိရာ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဒါဟမ္းေဒသ၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဆရာႀကီးသည္ The Lost Art of Praying Together, Praying the Prayers of the Bible, Prayers for Prodigals, and Prayers for Your Children. အစရွိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားသူလည္း ျဖစ္သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

သူ႔အား ဦးစြာ ယံုၾကည္ကိုးစားပါ

“မလႊတ္လိုက္နဲ႔ေဖေဖ”
“မလႊတ္ပါဘူးကြာ။ ေဖေဖကိုင္ထားပါတယ္။ ေဖေဖ ကတိေပးပါတယ္။”

ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ေရကို အလြန္ေၾကာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေဖက ကၽြန္ေတာ္ ေရကူးတတ္ေစခ်င္သည္။ သို႔ႏွင့္ အေဖက သူတစ္ဦးတည္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ အားကိုးႏုိင္သည့္ ေနရာ - ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းျမဳပ္သည့္ ေရနက္ပိုင္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေၾကာေလွ်ာ့နည္း၊ ကိုယ္ေဖာ႔နည္းတို႔ကို သင္ေပးသည္။

ထိုအျခင္းအရာသည္ ေရကူးနည္း တစ္ခုတည္း ကိုသာ သင္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ ေဖေဖသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အလြန္ခ်စ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔ကို ထိခိုက္ နာက်င္ေစရန္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ အမွန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အေဖ့လည္ပင္း ကို တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ေသာအခါ သူက ဘာမွမျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္စိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ ေျပာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ၏စိတ္ရွည္မႈ၊ ၾကင္နာမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္…

ေမတၱာအေမြအႏွစ္

ကၽြန္ေတာ္႔ဘြားဘြားႀကီး၏က်မ္းစာအုပ္ကို လွန္ေလွာၾကည့္ေနစဥ္ ကတ္အပိုင္းအစေလး တစ္ခု ေပါင္ေပၚက်လာ၍ ၾကည့္လိုက္ရာ ကေလးလက္ေရးျဖင္႔ ‘‘စိတ္ႏွလံုးႏွိမ္႔ခ်ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ စိတ္မသာညည္းတြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ သက္သာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလတၱံ႔’’ (မ ၅း၃-၄)ဟူသည့္ ေ႐ႊက်မ္းခ်က္ကို ေရးထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔အေမ၏ ပဲပင္ေပါက္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ကို ေတြ႕လိုက္ ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္႔ဘြားဘြားႀကီးသည္ သူ႔ေျမးမ်ား က်မ္းစာ အလြတ္က်က္ၿပီး စိတ္ႏွလံုး၌သိုထားရန္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ေရးသားေစသည့္ အေလ႔အက်င္႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္ေလး၏ ေနာက္ကြယ္႐ွိ ဇာတ္လမ္းက ကၽြန္ေတာ္႔ကို မ်က္ရည္က်ေစသည္။ အေမ႔အေဖသည္ အေမအလြန္ငယ္ေသးသည့္အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီး၊ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္တြင္ အေမ႔၏ေမာင္ေလး ဆံုးသြား ျပန္သည္။ ထိုသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနခ်ိန္တြင္ အေမ႔အဘြားကအေမ႔ကို ထိုက်မ္းပိုဒ္ေလးသင္ေပးၿပီး သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ သခင္ တစ္ပါးတည္းသာေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္သိမ္႔မႈကို ျပၫႊန္ခဲ႔သည္။

႐ွင္ေပါလုက…

မေျပာင္းလဲေသာေမတၱာ

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝက ကၽြန္ေတာ္ တင္းနစ္ ကစားခဲ႔သည္။ အိမ္မွ ၂ လမ္း ေက်ာ္႐ွိ ကြန္ကရစ္ကြင္း ၄ ခု၌ တင္းနစ္ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္၏ အခ်ိန္မ်ားစြာကို ကုန္လြန္ေစခဲ႔သည္။

ထိုၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္ပထမဆံုးျပဳမိသည့္အရာမွာ တင္းနစ္ကြင္းသို႔ ကားေမာင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား ကစားသမားမ်ား တင္းနစ္႐ိုက္ေနျခင္းကို ၾကည့္ၿပီး ယခင္က ကစားခဲ႔သည့္အတိတ္ကို စဥ္းစားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္သြားခဲ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္႔မွတ္ဉာဏ္၌ အလြန္ရင္းႏွီး အကၽြမ္းဝင္ခဲ့ေသာ ကြင္းေဟာင္း မ႐ွိေတာ႔ပါ။ ကြင္းက ကြင္းလြတ္ကြင္းျပင္ႀကီးျဖစ္ေနၿပီး၊ ေလထဲလြင္႔လူးေနေသာ အေလ့က် ေပါင္းပင္မ်ားက ေနရာယူထားသည္။

ထိုေန႔လယ္ခင္း၌ ဘ၀အသက္တာ၏ တိုေတာင္းမႈကို သတိေပးသည့္ ႏိႈးေဆာ္မႈက ကၽြန္ေတာ္႔ အေတြးထဲ ထင္က်န္ေနခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔၏ လူငယ္ဘဝကို အေကာင္းဆံုးျဖတ္သန္းခဲ႔ေသာ ေနရာေလးသည္ ယခု မ႐ွိေတာ႔ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ထိုအေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္ေျပာင္းသတိရစဥ္ အသက္ႀကီးရင္႔ ေနၿပီျဖစ္ေသာ…

ကိုးစားတတ္ရန္ သင္ယူျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္က ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္႐ွိရန္ အေမက အားေပးလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ အေမ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္စိန္ေခၚခဲ႔သည္။ ‘‘ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ေစာင္႔ထိန္းေတာ္မူမည္’’ ဟုု အေမကဆိုလွ်င္ ‘‘အဲဒီေလာက္ မ႐ိုး႐ွင္းဘူးေနာ္ အေမ၊ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ေစာင္႔ေ႐ွာက္တဲ႔သူကိုပဲ ဘုရားက မစမွာ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ခံပက္ေလ႔႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကို က်မ္းစာ၏မည္သည့္ေနရာ၌မွ် မေတြ႕ရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၌ အမွီျပဳရန္သာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သြန္သင္ ထားသည္။ ‘‘မိုးေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ေသာငွက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၾကေလာ႔။ ထိုငွက္တို႔သည္ မ်ိဳးေစ႔ကို မစိုက္ မၾကဲ။ စပါးကို မရိတ္၊ က်ီ၌ မစုမသြင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘသည္ သူတို႔ကို ေကၽြးေမြးေတာ္မူ၏။ ထုိငွက္တို႔ထက္ သင္တုိ႔သည္ အလြန္ ျမတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ အဘယ္သူသည္ စိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင္႔…

အိမ္ေတာ္သို႔ၫႊန္ျပေသာဆုေတာင္း

ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္အခါက မိဘမ်ားထံမွ ပထမဦးဆံုး သင္ၾကားခဲ႔ရသည့္ဆုေတာင္းမွာ ‘‘ကၽြႏု္ပ္ အိပ္စက္ပါေတာ့မည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို လံုျခံဳေစပါ...’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္္။ ထုိမွတစ္ဆင္႔ ကၽြန္ေတာ္၏သားသမီးမ်ားအား ဤဆုေတာင္းေလးကို လက္ဆင္႔ကမ္း ေပးခဲ႔သည္္။ ကေလးတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ဤဆုေတာင္းခ်က္ေလးႏွင္႔ အိပ္ယာဝင္ရ ျခင္းသည္ ဘုရားလက္ေတာ္၌ တစ္ညတာလံုး လံုျခံဳေစသည္ ဟု ခံစားရသည္။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ဆုေတာင္းျခင္းစာအုပ္္ ျဖစ္သည့္ ဆာလံက်မ္းထဲတြင္ ဤသို႔ခပ္ဆင္ဆင္ ဆုေတာင္းခ်က္ေလး တစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းတတ္ပညာရွင္ မ်ားက ‘‘သစၥာေစာင္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ေ႐ြးႏုတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္ ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏’’ (ဆာ ၃၁း၅) ဆုိသည့္ က်မ္းခ်က္ကို ခရစ္ေတာ္ေပၚထြန္းစဥ္ကာလက အိပ္ယာဝင္ ဆုေတာင္းအျဖစ္ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ေပး သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။

ဤဆုေတာင္းခ်က္ေလးသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚ၌ ေနာက္ဆံုး…

အခ်ိန္လက္ေဆာင္

ကၽြန္ေတာ္စာတိုက္သို႔ အေရးတႀကီးထြက္လာခဲ႔သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာက အေျမာက္အျမား႐ွိေနၿပီး စာတိုက္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္ေသာအခါ အဝင္တံခါးဝနားတိုင္ေအာင္ တန္းစီေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသျဖင္႔ စိတ္ညစ္သြားသည္။ ‘‘အေရးႀကီး ပါတယ္ဆိုမွ ေစာင္႔ေနရတယ္’’ ဟု နာရီကို ၾကည့္ၿပီး ေရ႐ြတ္မိသည္။

အသက္ႀကီးႀကီး လူစိမ္းတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္႔အနား ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္က တံခါးလက္ကိုင္္ကို ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီမိတၱဴကူးစက္ကို ကၽြန္ေတာ္ သံုးတာ အဆင္မေျပဘူး’’။ ‘‘ေငြကေတာ့ ၀င္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းလဲမသိဘူး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနာက္႐ိွ မိတၱဴကူးစက္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အား ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္း သိလိုက္သည္။ တန္းစီရာမွ ထြက္လိုက္ၿပီး ဆယ္မိနစ္အတြင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ခဲ႔သည္။

ထိုလူႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေက်းဇူးတင္ၿပီး ထြက္ခြာသြားသည္။ ျပန္လည္ တန္းစီရန္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လုိက္ရာ လူအားလံုး႐ွင္းသြားၿပီျဖစ္၍…

မုန္တိုင္းေဘးမွကြယ္ကာရာ

ကၽြန္ေတာ္ အိုကလာဟိုးမားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္က တိုေနဒိုးေလမုန္တိုင္း (ေလဆင္ႏွာေမာင္း)ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ဂြ်န္သည္ အျခားေသာေလဆင္ႏွာေမာင္း ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္သူမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဒသခံေရဒါမွ သတင္းရယူျခင္းအားျဖင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းရွိေနသည့္ ေနရာမွ စိတ္ခ်ရေသာအကြာအေဝးႏွင့္ ၎ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကို စံုစမ္းရယူၿပီး အနီးရွိ ျပည္သူ လူထုမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈကို အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကား ေရွာင္ရွားေစသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ကေတာ့ပံုေလဆင္ႏွာေမာင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားသျဖင့္ ဂၽြန္ အသက္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေတာ္ေသးသည္။ ခိုလံႈရာ ေနရာကို ေတြ႔သျဖင့္ အသက္ခ်မ္းသာရာရခဲ့သည္။

ထိုေန႔က ဂၽြန္၏အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ ဘ၀ အသက္တာရွိ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ဟူသည့္ အျခားေသာ ဖ်က္ဆီးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္မိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆဲြငင္ျဖားေယာင္ျခင္းကို ခံေသာသူမည္သည္ကား အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ တတ္၏။ တတ္မက္ေသာစိတ္သည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ဒုစ႐ိုက္ကို ဖြားတတ္၏။ ဒုစ႐ိုက္…

အမွီသဟဲျပဳမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း

ေလာ္ရာ၏မိခင္သည္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသည္။ မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေလာ္ရာသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင္႔အတူ သူ႔အေမအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔သည္။ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာႏွင္႔ဆိုင္ေသာေရာဂါေၾကာင္႔ လႈပ္႐ွား၍ မရဘဲ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ ထိုသူငယ္ခ်င္းက ‘‘ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္မအတြက္ အလံုးစံုေသာအမႈကို ျပဳေပးခဲ႔တယ္္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ္ရာ႔အေမအတြက္ ျပဳေပးေတာ္မူပါ’’ ဟု ေတာင္းခဲ႔သည္။

ေလာ္ရာသည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း၏ ဘုရားသခင္အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းအတြက္ အလြန္မွ
မွင္သက္အံ့ၾသမိသည္။ ထိုအခိုက္အတန္႔ကို ဆင္ျခင္ရင္း သူက ‘‘ကိုယ့္လိုအပ္မႈ အရာအားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္ အေပၚ ကၽြန္မဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ အမွီျပဳပံုအပ္သလဲ။ ထိုအရာက ကၽြန္မေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနရမဲ့အရာပဲ’’ ဟု ေျပာမိသည္။

သခင္ေယ႐ႈ ဤကမာၻႀကီးေပၚတြင္ က်င္လည္ေနစဥ္ကလည္း ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံတြင္ အစဥ္အမွီျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ျပခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႔ခႏၶာျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လံုေလာက္ၿပီးျပည့္စံုမႈ႐ွိမည္ဟု တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ထင္မွတ္ေကာင္းထင္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အနားယူရမည့္…

ႏွိမ္႔ခ်ေသာ ခ်စ္ေမတၱာ

ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္သည္ လူငယ္အ႐ြယ္က သူ႔ဘ၀၌ က်င္႔သံုးႀကီးပြားလုိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား (၁၂) ခ်က္ကို စာရင္းျပဳစုခဲ႔သည္။ သူက ထိုစာရင္းကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ျပခဲ႔ရာ ထိုမိတ္ေဆြက ‘‘ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း’’ကို ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္ သူ႔ကို အၾကံျပဳခဲ႔သည္။ ဖရန္ကလင္က ထိုအၾကံကို ႏွစ္သက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူ႔စာရင္းထဲ႐ွိအခ်က္မ်ားကို က်င္႔သံုးရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ လမ္းၫႊန္အခ်ိဳ႕ကို ထပ္ေပါင္းထည့္သည္။ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖရန္ကလင္္၏အေတြးမ်ားအနက္ သူသည္ ႐ွင္ေယ႐ႈကို စံျပအျဖစ္ စံထားအတုယူခဲ႔သည္။

အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း စံနမူနာကို ႐ွင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ျပသခဲ႔သည္။ ‘‘ေယ႐ႈခရစ္၌ ႐ွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တုိ႔၌လည္း ႐ိွေစၾကေလာ့။ ထိုသခင္ သည္ ဘုရားသခင္၏သဏၭာန္ေတာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ၿပိဳင္ေသာ အမႈကို လုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကၽြန္၏ သဏၭာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္ လူကဲ႔သို႔ေသာအျဖစ္၌…

ကိုက္ဝါးေသာႏွစ္မ်ား

မၾကာေသးမီက မက္စ္ ဟု နာမည္ေပးထားေသာ ေခြးေလးကို ကၽြန္ေတာ္႔အမ်ိဳးသမီးက ကၽြန္ေတာ္႔ကို လက္ေဆာင္ေပးသည္။ တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ မက္စ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔အတူ ႐ွိသည္။ အလုပ္ထဲအာ႐ံုစိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္႔ေနာက္မွ စာ႐ြက္ျဖဲေနသံကိုၾကား၍ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ အျပစ္ရွိသည့္အၾကည့္ႏွင္႔ ပါးစပ္တြင္ ကိုက္လက္စစာ႐ြက္ႏွင့္ ေခြးေလးကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

တိရစၧာန္ဆရာဝန္က မက္စ္သည္ ကိုက္ဝါးသည့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ျဖတ္သန္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ သည္။ သြားသစ္္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ သြားယားကာ ေတြ႕သမွ်ကို ကိုက္ဝါးျခင္းျဖင္႔ သြားဖံုးယားျခင္းကို သက္သာ ေစသည္။ မက္စ္သည္ သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္အရာကို မဝါးမိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားေစာင္႔ၾကည့္ေနရၿပီး သူ႔အက်ိဳးျဖစ္မည့္အရာ က်န္းမာေရးမထိခိုက္မည့္အရာ ကိုသာ ၫႊန္ေပးသည္။

မက္စ္၏ကိုက္၀ါးခ်င္ေသာဆႏၵႏွင္႔ သူ႔ကို ေစာင္႔ၾကည့္ ရမည့္ ကၽြန္ေတာ္႔တာ၀န္ ဆိုသည့္အရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ႏွလံုးသြင္းေနသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ကုိ ေတြးမိေစသည္။ စာဖတ္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔…