စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
James Banks

ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ အရြယ္ေရာက္သားသမီးႏွစ္ဦးရွိၿပီး ဆရာႀကီး ၾကည့္႐ႈေနသည့္ Peace Church တည္ရွိရာ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဒါဟမ္းေဒသ၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဆရာႀကီးသည္ The Lost Art of Praying Together, Praying the Prayers of the Bible, Prayers for Prodigals, and Prayers for Your Children. အစရွိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားသူလည္း ျဖစ္သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

အခ်ိန္လက္ေဆာင္

ကၽြန္ေတာ္စာတိုက္သို႔ အေရးတႀကီးထြက္လာခဲ႔သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာက အေျမာက္အျမား႐ွိေနၿပီး စာတိုက္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္ေသာအခါ အဝင္တံခါးဝနားတိုင္ေအာင္ တန္းစီေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသျဖင္႔ စိတ္ညစ္သြားသည္။ ‘‘အေရးႀကီး ပါတယ္ဆိုမွ ေစာင္႔ေနရတယ္’’ ဟု နာရီကို ၾကည့္ၿပီး ေရ႐ြတ္မိသည္။

အသက္ႀကီးႀကီး လူစိမ္းတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္႔အနား ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္က တံခါးလက္ကိုင္္ကို ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီမိတၱဴကူးစက္ကို ကၽြန္ေတာ္ သံုးတာ အဆင္မေျပဘူး’’။ ‘‘ေငြကေတာ့ ၀င္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဘာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းလဲမသိဘူး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနာက္႐ိွ မိတၱဴကူးစက္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အား ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္း သိလိုက္သည္။ တန္းစီရာမွ ထြက္လိုက္ၿပီး ဆယ္မိနစ္အတြင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ခဲ႔သည္။

ထိုလူႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေက်းဇူးတင္ၿပီး ထြက္ခြာသြားသည္။ ျပန္လည္ တန္းစီရန္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လုိက္ရာ လူအားလံုး႐ွင္းသြားၿပီျဖစ္၍…

မုန္တိုင္းေဘးမွကြယ္ကာရာ

ကၽြန္ေတာ္ အိုကလာဟိုးမားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္က တိုေနဒိုးေလမုန္တိုင္း (ေလဆင္ႏွာေမာင္း)ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ဂြ်န္သည္ အျခားေသာေလဆင္ႏွာေမာင္း ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္သူမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဒသခံေရဒါမွ သတင္းရယူျခင္းအားျဖင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းရွိေနသည့္ ေနရာမွ စိတ္ခ်ရေသာအကြာအေဝးႏွင့္ ၎ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကို စံုစမ္းရယူၿပီး အနီးရွိ ျပည္သူ လူထုမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈကို အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကား ေရွာင္ရွားေစသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ကေတာ့ပံုေလဆင္ႏွာေမာင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားသျဖင့္ ဂၽြန္ အသက္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေတာ္ေသးသည္။ ခိုလံႈရာ ေနရာကို ေတြ႔သျဖင့္ အသက္ခ်မ္းသာရာရခဲ့သည္။

ထိုေန႔က ဂၽြန္၏အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ ဘ၀ အသက္တာရွိ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ဟူသည့္ အျခားေသာ ဖ်က္ဆီးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္မိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆဲြငင္ျဖားေယာင္ျခင္းကို ခံေသာသူမည္သည္ကား အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ တတ္၏။ တတ္မက္ေသာစိတ္သည္ ပဋိသေႏၶယူ၍ဒုစ႐ိုက္ကို ဖြားတတ္၏။ ဒုစ႐ိုက္…

အမွီသဟဲျပဳမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း

ေလာ္ရာ၏မိခင္သည္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသည္။ မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေလာ္ရာသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင္႔အတူ သူ႔အေမအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔သည္။ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာႏွင္႔ဆိုင္ေသာေရာဂါေၾကာင္႔ လႈပ္႐ွား၍ မရဘဲ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ ထိုသူငယ္ခ်င္းက ‘‘ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္မအတြက္ အလံုးစံုေသာအမႈကို ျပဳေပးခဲ႔တယ္္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ္ရာ႔အေမအတြက္ ျပဳေပးေတာ္မူပါ’’ ဟု ေတာင္းခဲ႔သည္။

ေလာ္ရာသည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း၏ ဘုရားသခင္အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းအတြက္ အလြန္မွ
မွင္သက္အံ့ၾသမိသည္။ ထိုအခိုက္အတန္႔ကို ဆင္ျခင္ရင္း သူက ‘‘ကိုယ့္လိုအပ္မႈ အရာအားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္ အေပၚ ကၽြန္မဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ အမွီျပဳပံုအပ္သလဲ။ ထိုအရာက ကၽြန္မေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနရမဲ့အရာပဲ’’ ဟု ေျပာမိသည္။

သခင္ေယ႐ႈ ဤကမာၻႀကီးေပၚတြင္ က်င္လည္ေနစဥ္ကလည္း ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံတြင္ အစဥ္အမွီျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ျပခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႔ခႏၶာျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လံုေလာက္ၿပီးျပည့္စံုမႈ႐ွိမည္ဟု တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ထင္မွတ္ေကာင္းထင္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အနားယူရမည့္…

ႏွိမ္႔ခ်ေသာ ခ်စ္ေမတၱာ

ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္သည္ လူငယ္အ႐ြယ္က သူ႔ဘ၀၌ က်င္႔သံုးႀကီးပြားလုိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား (၁၂) ခ်က္ကို စာရင္းျပဳစုခဲ႔သည္။ သူက ထိုစာရင္းကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ျပခဲ႔ရာ ထိုမိတ္ေဆြက ‘‘ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း’’ကို ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္ သူ႔ကို အၾကံျပဳခဲ႔သည္။ ဖရန္ကလင္က ထိုအၾကံကို ႏွစ္သက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူ႔စာရင္းထဲ႐ွိအခ်က္မ်ားကို က်င္႔သံုးရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ လမ္းၫႊန္အခ်ိဳ႕ကို ထပ္ေပါင္းထည့္သည္။ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖရန္ကလင္္၏အေတြးမ်ားအနက္ သူသည္ ႐ွင္ေယ႐ႈကို စံျပအျဖစ္ စံထားအတုယူခဲ႔သည္။

အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း စံနမူနာကို ႐ွင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ျပသခဲ႔သည္။ ‘‘ေယ႐ႈခရစ္၌ ႐ွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တုိ႔၌လည္း ႐ိွေစၾကေလာ့။ ထိုသခင္ သည္ ဘုရားသခင္၏သဏၭာန္ေတာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ၿပိဳင္ေသာ အမႈကို လုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကၽြန္၏ သဏၭာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္ လူကဲ႔သို႔ေသာအျဖစ္၌…

ကိုက္ဝါးေသာႏွစ္မ်ား

မၾကာေသးမီက မက္စ္ ဟု နာမည္ေပးထားေသာ ေခြးေလးကို ကၽြန္ေတာ္႔အမ်ိဳးသမီးက ကၽြန္ေတာ္႔ကို လက္ေဆာင္ေပးသည္။ တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ မက္စ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔အတူ ႐ွိသည္။ အလုပ္ထဲအာ႐ံုစိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္႔ေနာက္မွ စာ႐ြက္ျဖဲေနသံကိုၾကား၍ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ အျပစ္ရွိသည့္အၾကည့္ႏွင္႔ ပါးစပ္တြင္ ကိုက္လက္စစာ႐ြက္ႏွင့္ ေခြးေလးကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

တိရစၧာန္ဆရာဝန္က မက္စ္သည္ ကိုက္ဝါးသည့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ျဖတ္သန္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ သည္။ သြားသစ္္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ သြားယားကာ ေတြ႕သမွ်ကို ကိုက္ဝါးျခင္းျဖင္႔ သြားဖံုးယားျခင္းကို သက္သာ ေစသည္။ မက္စ္သည္ သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္အရာကို မဝါးမိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားေစာင္႔ၾကည့္ေနရၿပီး သူ႔အက်ိဳးျဖစ္မည့္အရာ က်န္းမာေရးမထိခိုက္မည့္အရာ ကိုသာ ၫႊန္ေပးသည္။

မက္စ္၏ကိုက္၀ါးခ်င္ေသာဆႏၵႏွင္႔ သူ႔ကို ေစာင္႔ၾကည့္ ရမည့္ ကၽြန္ေတာ္႔တာ၀န္ ဆိုသည့္အရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ႏွလံုးသြင္းေနသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ကုိ ေတြးမိေစသည္။ စာဖတ္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔…

စကားလံုးမ်ား မွားယြင္းေသာအခါ

မၾကာမီက ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးသည္ ကာရီ ထံ အသံကို စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းေပး သည့္ ေဆာ႔၀ဲလ္ျဖင္႔ စာတိုတစ္ခုေပးပို႔ခဲ႔သည္။ သူ႔ကို ႐ံုးမွအိမ္သို႔ ကားျဖင္႔ ႀကိဳလာရန္ ‘‘ဘယ္ေနရာမွာ လာႀကိဳေစခ်င္သလဲ မိန္းမအိုေလး(old gal)’’ ဟု ေျပာ၍ ပို႔လိုက္သည္။

သူ႔အား ‘‘မိန္းမအိုေလး (old gal)’’ ဟုေခၚျခင္းကို ကာရီ ဘာမွမခံစားရပါ။ ၎သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ ေခၚေနက် ခ်စ္စႏုိုး အိမ္ေခၚနာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းက ၎ကို နားမလည္ဘဲ ထိုအစား ‘‘ႏြားအိုေလး (old cow)’’ဟု ေပးပို႔ ခဲ႔သည္။

အေျခအေနကို ကာရီ ခ်က္ခ်င္းနားလည္ၿပီး ရယ္ေမာလိုက္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ကာရီ က အြန္လိုင္း ေပၚတင္လိုက္ၿပီး ‘‘ကၽြန္မစိတ္ဆိုးရမွာလားရွင္’’ ဟု ေရးလိုက္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္…

ဘုရားသခင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

တစ္ေန႔ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သမီးသည္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ေျမးေလးႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ လာလည္သည္။ ကၽြႏု္ပ္မွာ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုႏွင့္အျပင္သို႔ ထြက္မည့္ ဆဲဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္အခန္းအျပင္သို႔ထြက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္  ေျမးေလးသည္ ငိုပါေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ျဖစ္တိုင္း အိမ္ထဲသို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ဝင္ၿပီး သူႏွင့္အတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္အျပင္္  ထြက္မည္အျပဳတြင္ ေျမးေလး၏မ်က္ႏွာ မဲ့စျပဳလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမီးက “အေဖ သ႔ူကိုေခၚသြားပါလား” ဟု ေျပာ လာသည္။

ဘာဆက္ျဖစ္လာသည္ကို အဘိုးအဘြားမ်ား သိၿပီး သူတို႔ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျမးအဘိုး စက္ဘီးစီးလ်က္ အတူအျပင္သြားၾကသည္။ သူ႔ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင္႔ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးသားမွ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တျခင္းကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေၾကာင္း သိရသည္မွာ အဘယ္မွ် ေကာင္းလိုက္သနည္း။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္း ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔သည္ သိ၍ ယံုၾကည္” ႏိုင္ေၾကာင္း (၁ ေယာ ၄း၁၆) က်မ္းစာေတာ္ျမတ္က…

အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူေသာ ဘုရား

ကၽြန္ေတာ္၏ေခြးေလး ေခ်ာ့ကလက္ အသက္ ၃ လ ျပည့္စဥ္က ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္ တိရိစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္ထံ ေခၚသြားခဲ႔သည္။ ဆရာ၀န္မေလး၏ဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္႐ႈေပးမႈေၾကာင္႔ ေခြးေလး၏ဘယ္ဘက္ ေနာက္ေျခဖ၀ါးတြင္အျဖဴေရာင္အမွတ္ အေမႊးေလးမ်ားကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ‘‘ဒီေနရာက ေခြးေလးကို ေခ်ာ႔ကလက္အႏွစ္ရည္ထဲ ႏွစ္လိုက္တုန္းက ဘုရားသခင္ ကိုင္ခဲ႔တဲ႔ ေနရာေလးပဲျဖစ္မယ္’’ဟုသူက ျပံဳးၿပီး ေျပာခဲ႔သည္။

ရယ္ခ်င္စိတ္ကို ထိန္းမရဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ခဲ႔သည္။ဆရာ၀န္မေလး၏စကားက မထင္မွတ္ဘဲ သတၱ၀ါတိုင္း အေပၚ၌ထား႐ွိသည့္ ဘုရားသခင္၏နက္နက္နဲနဲ ဂ႐ုစိုက္ စိတ္၀င္စားမႈကို အဓိပၸာယ္႐ွိရွိ ေထာက္ျပေနသည္။

‘‘သင္တို႔၏ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ ေရတြက္လ်က္႐ွိ၏’’ ဟု (မ ၁၀း၃၀)တြင္ သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ၾကားသည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာ၏ အဆံုးမ႐ွိ
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေရတြက္ ရယူႏိုင္သည့္ ဘုရားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သတိမထားမိေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္လြန္း ေသာအရာဟူ၍ မ႐ွိ။ အေသးအဖြဲကိစၥဟူ၍လည္း သူအာ႐ံုမထားဘဲလည္း မေန။…

ႏွစ္သိမ္႔သက္သာျခင္းကို မွ်ေ၀ျခင္း

ခ်ီကာဂို သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေလယာဥ္ေပၚမွအထြက္ ကၽြန္ေတာ္႔ေ႐ွ႕မွ အမ်ိဳးသမီးက‘‘ဒီညမွာ ဘုရားသခင္က ရွင္႔ကို ကၽြန္မဆီ ေစလႊတ္ေပးလိုက္တယ္’’ဟု ေျပာသည္။ ၎သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာျခင္းစကားျဖစ္သည္။ သူက ထိုေန႔၌ ေန႔ခ်င္းျပန္ ေလယာဥ္အသြားအျပန္ခရီးကို စီးလ်က္ ယခု အိမ္အျပန္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ‘‘ဘာေၾကာင္႔ ဒီလိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသြားရတာလဲ’’ ဟု ေမးလိုက္သည္။ သူက မ်က္လႊာခ်ကာ‘‘ကၽြန္မသမီးက မူးယစ္ေဆးစြဲေနလို႔ ဒီေန႔ သူ႔ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းကို အခုပဲသြားပို႔ၿပီး ျပန္လာတာေလ’’ဟု ေျဖခဲ႔သည္။

ထိုအခ်ိန္ေလး၌ ကၽြန္ေတာ္႔သား ဘိန္းျဖဴစြဲၿပီး ႐ုန္းကန္ခဲ႔ရပံု၊ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ကိုမည္သုိ႔ လြတ္ေျမာက္ခြင္႔ ေပးပံုမ်ားကို သူ႔အား ညင္သာစြာ စာနာနားလည္မႈျဖင္႔ ေျပာျပေ၀မွ်ခဲ႔သည္။ သူနားေထာင္ေနရင္း မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွ အျပံဳးတစ္ပြင္႔ ဖူးပြင္႔လာ ခဲ႔သည္။ ေလယာဥ္ဆိုက္ၿပီးေနာက္ မခြဲခြာမီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတူတကြ ဆုေတာင္းၿပီး သူ႔သမီးကို ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေပးရန္…

ဆုေတာင္းျခင္းဆုေက်းဇူးကိုေပးျခင္း

ေလာ္ရာ၏ေမာင္ေလး ကင္ဆာေ၀ဒနာ ကုသမႈခံယူစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘုရားေက်ာင္းမွ လူမ်ား သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာပါသည္။ ‘‘ဆုေတာင္းျခင္းဆုေက်းဇူးဟာ ဘယ္ေလာက္ေလးနက္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေမာင္ေလး ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး ႐ွင္တို႔အားလံုး ၀ိုင္းၿပီး ဆုေတာင္းေပးတဲ့အခ်ိန္အထိ  နားမလည္ခဲ႔ဘူး။ ရွင္တို႔ဆုေတာင္းခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ထိ သက္သာႏွစ္သိမ္႔ေစသလဲဆိုတာ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပါပဲ။ ႐ွင္တို႔ရဲ႕ဆုေတာင္းေပးမႈဟာ ေမာင္ေလးရဲ႕ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္မွာ သူ႔အတြက္ အားျဖစ္ေစသလို၊ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုတစ္ခုလံုးအတြက္ပါ ခြန္အားေပးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္’’ ဟု မ်က္ရည္က်ရင္း ေလာ္ရာက ေျပာျပခဲ႔သည္။

သူတစ္ပါးကို အေကာင္းဆံုုး ေမတၱာျပႏိုင္ေသာနည္းမွာ ဆုေတာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေကာင္းဆံုးပံုသက္ေသ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ကိစၥေတာ္ေတာ္္မ်ားမ်ား၌ သခင္သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ခမည္းေတာ္ထံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာမ ၈း၃၄ ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ‘‘ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္၌ေနလ်က္…