စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
James Banks

ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ အရြယ္ေရာက္သားသမီးႏွစ္ဦးရွိၿပီး ဆရာႀကီး ၾကည့္႐ႈေနသည့္ Peace Church တည္ရွိရာ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဒါဟမ္းေဒသ၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဆရာႀကီးသည္ The Lost Art of Praying Together, Praying the Prayers of the Bible, Prayers for Prodigals, and Prayers for Your Children. အစရွိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားသူလည္း ျဖစ္သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဂ်ိမ္းစ္ဘန္႔စ္

သတိ႐ွိႏိုးၾကားေသာအ၀န္းအ၀ိုင္း

အာဖရိကမ်ိဳး ဂဇဲဆိတ္မ်ားသည္ ဆာဗာနာသဲကႏၲာရထဲ နားေနၾကစဥ္ ၎တို႔၏ ဗီဇသဘာဝအေလ်ာက္ အခ်က္ေပးအ၀န္းအ၀ိုင္းကို တည္ေဆာက္သည္။ ဆိတ္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီသည္ အျပင္ဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူလ်က္ အရပ္႐ွစ္မ်က္ႏွာသို႔ မသိမသာ ဦးတည္လ်က္ စုေဝးၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင္႔ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ္လည္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ ၿပီးသားျဖစ္ကာ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ (သို႔) အခြင္႔အေရးကို ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

မိမိကိုယ္ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းထက္ မိမိအ၀န္းအဝိုင္း အတြင္းရွိ ဆိတ္အခ်င္းခ်င္း တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ေစာင္မၾကသည္။ ဤစံနမူနာသည္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖစ္သည္။ “ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာစိတ္႐ွိေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င္႔ကို က်င္႔ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရေသာ အခြင္႔ကို႐ွာ၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေထာက္စာၾကည့္႐ႈၾကကုန္အံ႔။ အခ်င္းခ်င္း စည္းေဝးျခင္းအမႈကို မေ႐ွာင္မလြဲၾကႏွင္႔” (ေဟျဗဲ ၁၀း၂၄-၂၅) ဟု သမၼာက်မ္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ခရစ္ယာန္ဟူသည္ တစ္ဦးတည္း သင္းကြဲဘဝျဖင္႔ ႐ွင္သန္ရန္ မဟုတ္ဟု…

အလံုျခံဳဆံုးေနရာ

ဖေလာရင္႔ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း သည္ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဝယ္လ္မင္းတန္ ၿမိဳ႕ကို အင္အားျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးသည္ အိမ္မွထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းစဲသြားမည့္အခ်ိန္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ သူေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားမည့္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးထုတ္လိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက ‘‘ထြက္ခြာျခင္းဟာ ဒီေလာက္ခက္ခဲလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ထားခဲ့ဘူး။ ကိုယ္ျပန္လာတဲ့ အခါ ပစၥည္းေတြက အရင္အတိုင္း ႐ွိေနပါ့မလားဆိုတာ မသိႏုိင္ ဘူးေလ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာခဲ့သည္။

ဘဝမုန္တိုင္းမ်ားသည္လည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လာပါ သည္။ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ မထင္မွတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ သားသမီးျပႆနာ၊ ႐ုတ္တရက္ က်န္းမာေရးျပႆနာေပၚျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ား ဆံုး႐ံႈးရျခင္းစသည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္သည္။ တဒဂၤေလးအတြင္းတြင္ မိမိတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ အလံုျခံဳဆံုးေသာေနရာကို…

ေစာင့္ရက်ိဳးနပ္ၿပီ

တိုက်ဳိၿမိဳ႕၊ ႐ွီဘူယ ဘူတာအျပင္ဘက္တြင္ ဟာခ်ီကို ေခြး႐ုပ္တုတစ္ခု႐ွိသည္။ ထိုဘူတာ၌ ေန႔စဥ္ရထားစီးေသာ သူ႔သခင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡဆရာႀကီးအေပၚ ဟာခ်ီကို၏ ထူးထူးျခားျခား သစၥာေစာင့္သိမႈကို လူတို႔အမွတ္ရၾကသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ ေခြးေလးက သခင့္ကို ဘူတာသို႔ အေဖာ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ပို႔ၿပီး ရထားစီး ျပန္လာသည့္သခင္ကို ညေနတိုင္း လာႀကိဳတတ္သည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္မွာ တစ္ေန႔တြင္ ပါေမာကၡႀကီးသည္ အလုပ္ထဲ၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီး ဘူတာသို႔ ျပန္မလာေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဟာခ်ီကိုသည္ က်န္႐ွိသည့္ သူ႔သက္တမ္း ကိုးႏွစ္ေက်ာ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ညေနတိုင္း ဘူတာ႐ံုသို႔ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္လာသည္။ ရာသီဥတု မည္သို႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ သခင့္ျပန္အလာကို ေခြးေလးက သစၥာ႐ွိ႐ွိ ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။

သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ‘‘ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ...သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္ ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္း’’တို႔ကို (၁ သက္ ၁း၂-၃) ကိုးကားလ်က္ ႐ွင္ေပါလုက သူတို႔၏…

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေမတၲာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏အေ႐ွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ အရွည္ ၁၆ေပႏွင့္ ေပါင္ ၃၅၀၀ ႐ွိေသာ ဧရာမငမန္းျဖဴႀကီး ေမရီလီကို သမုဒၵရာအေၾကာင္း မွတ္တမ္း႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေရေပၚေပၚလာလွ်င္ သူ႔ေက်ာ႐ိုး ဆူးေတာင္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ထရန္စမစ္တာစက္မွထုတ္လႊင့္သည့္ လႈပ္႐ွားမႈ ပံုရိပ္ကုိ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင႔္ ဖမ္းယူသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္း အထက္ေအာက္တစ္ေလွ်ာက္ ေမရီလီ၏လႈပ္႐ွားမႈပံုရိပ္မ်ားကို သုေတသီမ်ားမွအစ လိႈင္းစီးသူမ်ားပါမက်န္ လူတိုင္းၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၎၏လႈပ္႐ွားမႈကို မိုင္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ နီးပါးထိ လုိက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔တြင္မူ အခ်က္ျပမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။
ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ သူ႔ကိုယ္ေပၚ တပ္ဆင္ထားေသာစက္၏ ဘက္ထရီ ကုန္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။

လူ႔အသိဉာဏ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမရီလီကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အဆက္ျပတ္သြားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာအခ်ိန္တိုင္းကို သတိႏွင့္ၾကည့္႐ႈသည့္ ဘုရားရွင္၏ေစာင့္ၾကည့္မႈမွ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔မွ် မလြတ္ေျမာက္၊ မေ႐ွာင္တိမ္းႏိုင္ေပ။ ‘‘ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္…

သိကၽြမ္းျခင္းအမႈ တိုးပြားေစ

‘‘မင္းကို ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေစလႊတ္ဖို႔ ေ႐ြးလိုက္ၿပီ။’’ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္႔ အသက္ ၁၇ ႏွစ္သာ႐ွိေသးၿပီး ဂ်ာမနီသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားရမည္ျဖစ္၍ အလြန္ ေပ်ာ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ ၃ လအတြင္း သြားရမည္ျဖစ္၍ ဂ်ာမန္စာႏွင္႔ စကားလည္း မသင္ရေသးပါ။

ထို ၃ လတာကာလအတြင္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဂ်ာမန္စာကို ေလ႔လာၿပီး အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးက်က္ခဲ႔ရသည္။

ေနာက္ ၃ လအၾကာတြင္ ဂ်ာမနီ၌ ေက်ာင္းတက္ေနရၿပီး ဂ်ာမန္စကားေကာင္းေကာင္း နားမလည္သျဖင္႔ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထိုေန႔တြင္ ဆရာမက ‘‘ဘာသာစကားကို ေလ႔လာတဲ႔အခါ သဲတြင္းကိုယက္ၿပီး တက္ရသလိုမ်ိဳးပဲ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဘာမွအရာမထင္ဘူးလို႔ ထင္ရေပမဲ႔ ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားပါ။ အက်ိဳး႐ွိလာပါလိမ္႔မယ္’’ဟု အေျမာ္ အျမင္ႏွင္႔ ျပည့္စံုသည့္ အၾကံဉာဏ္ေပးခဲ႔သည္။

ရံဖန္ရံခါ ထိုစကားကို ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္လ်က္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ ႀကီးထြားရင့္က်က္ျခင္းသည္ မည္သည့္…

မေျပာင္းလဲေသာအရာ

ေကာလိပ္တက္စဥ္က ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီး ကာရီႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ႏွစ္က ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့ေသာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ စန္တာဘာဘရာ ၿမိဳ႕ေလးသို႔ ခရီးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ဘဝက လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ မက္ဆီကန္ စားေသာက္ဆိုင္သိုု႔ ေရာက္ေသာအခါ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားေရာင္းေသာ စတိုးဆိုင္ျဖစ္ေနသည္။ နံရံေပၚတြင္ ရပ္ကြက္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ စားေသာက္ဆိုင္အမွတ္တရ သံျပားကမၺည္းေလး ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္။

ေျခာက္ကပ္ကပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ေရာင္စံုစားပြဲမ်ား၊ ေတာက္ပေသာ ထီးမ်ားႏွင့္ သက္၀င္ေနေသာ ရင္းႏွီးၿပီးသား ေလွ်ာက္လမ္းေနရာေလးကို လွမ္းၾကည့္ မိသည္။ အရာမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကားတြင္ ဘုရား႐ွင္၏ သစၥာေတာ္ကား ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ ဒါဝိဒ္သည္ နက္႐ိႈင္းစြာျဖင့္ ဆာလံ ၁၀၃း ၁၅-၁၇ တြင္…

ဉာဏ္ပညာေတာ္ေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ရျခင္း

“ကၽြန္မ အသက္ႀကီးလာေလေလ အေဖက ပိုပညာရွိေလေလ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္မ သားနဲ႔စကားေျပာရင္ အေဖ႔ရဲ႕စကားေတြက ကၽြန္မ ႏႈတ္ကေန ထြက္ထြက္လာတယ္”။

ကၽြန္ေတာ္႔သမီး၏ေျပာပံုဆိုပံုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရယ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ မိဘမ်ား ေျပာခဲ့ေသာ စကားလုံးမ်ားကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မိဘျဖစ္လာသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္႔ မိဘမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာအေပၚ အျမင္ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ယခင္က မိုက္မဲမႈဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့သည့္အရာမ်ားက ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္ထက္ ပို၍ပညာသားပါသည္ကို ေတြ႕႐ွိလာသည္။ ယခင္က ၎ကို မသိခဲ့ပါ။

သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏မိုက္မဲျခင္းအရာသည္ လူတုိ႔၏ပညာထက္ သာ၍ ပညာ႐ွိ၏” ဟု (၁ ေကာ ၁း၂၅) တြင္ သြန္သင္ထားသည္။ “အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား ဘုရားသခင္၏ပညာေတာ္စီရင္သည္ႏွင့္အညီ ေလာကီသားတို႔သည္ မိမိတို႔ ပညာအားျဖင့္…

႐ုပ္ဖ်က္ထားေသာေယ႐ႈ

ကၽြႏု္ပ္၏သားျဖစ္သူ ေဂ်ာ႔ဖ္သည္ မၾကာမီက ‘‘အိမ္ယာမဲ႔ပမာ ဟန္လုပ္သ႐ုပ္တူ’’ အစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ အပူခ်ိန္ေရခဲအမွတ္ေအာက္ေရာက္သည့္ ရာသီတြင္ သူၿမိဳ႕႐ွိ လမ္းမထက္၌ ၂ ည ၃ ရက္တာ အိပ္စက္ခဲ႔သည္။ အစားအစာမ႐ွိ၊ ေငြမ႐ွိ၊ ခိုလံႈစရာမ႐ွိ၊ သူ၏အေျခခံလိုအပ္မႈအတြက္ တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ား၏သနားမႈ၊ ေမတၱာျပမႈအေပၚ မွီခိုရသည္။ တစ္ရက္တြင္ သူ႔အတြက္ စားစရာမွာ အသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔သာ႐ွိသည္။ ထိုေပါင္မုန္႔မွာ သူက အသင္႔စားေသာက္ဆိုင္မွ ေပါင္မုန္႔ ေတာင္းစား သည္ကို ၾကားလိုက္သူတစ္ဦးက ယူလာေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဂ်ာ႔ဖ္က ထိုအမႈသည္ သူ႔ဘဝ၌ သူလုပ္ခဲ႔သည့္ အခက္ခဲဆံုးအမႈမ်ားအနက္တစ္ခုဟု ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမႈက အျခားသူအေပၚ သူ႔အျမင္ကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေပးခဲ႔သည္။ ထိုဟန္လုပ္သည့္ ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္ လမ္းေပၚ၌ သူေနထိုင္ခဲ႔စဥ္က သူ႔ကို ၾကင္နာမႈ ေမတၱာ ျပခဲ႔သူ…

ေထာင္ေခ်ာက္မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနား႐ွိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိမ္ႏွင့္ မနီးမေဝးရွိ စိုစြတ္ေသာသဲေျမတြင္ ဗီးနပ္စ္ဖလိုင္းထရပ္ အင္းဆက္စားပင္ကို ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အသားစားအပင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရသည္မွာ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈ ႐ွိသည္။

ထိုအပင္မ်ားသည္ ပြင့္ေနေသာ ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္တူသည့္ ေရာင္စံုေထာင္ေခ်ာက္ အတြင္းသို႔ ခ်ိဳေမႊးေသာရနံ႔႐ွိသည့္ ဝတ္ရည္မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းသို႕ အင္းဆက္ တစ္ေကာင္ ဝင္သြားပါက ေထာင္ေခ်ာက္အနားသတ္႐ွိ အာ႐ုံခံအဂၤါမ်ား စတင္လႈပ္႐ွားလာၿပီး၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေထာင္ေခ်ာက္၏ ညႇပ္ကေလးမ်ားက သားေကာင္ကို ဖမ္းဆီး လိုက္ၿပီး ပိတ္သြားသည္။ သည့္ေနာက္ ေထာင္ေခ်ာက္ ျပန္ပိတ္သြားကာ၊ အင္ဇိုင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။ ၎သည္ သားေကာင္ကို အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ စားသံုးၿပီး၊ ေျမဆီမွရသည့္အာဟာရအစား အပင္အတြက္အစာအာဟာရကို ထုတ္ေပးသည္။

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အျခားေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ေျပာျပသည္။ “ေငြရတတ္ျခင္းငွာ အလို႐ွိေသာသူတို႔ သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္္း၊ ဖမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္း…

ဘုရားသခင္အေပၚ ႐ိုးသားျခင္း

သုံးႏွစ္သားအ႐ြယ္ ကြၽန္ေတာ့္ေျမး၏တစ္ေန႔တာက စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ သူအႏွစ္သက္ဆုံးအက်ႌကို သူ႐ွာမေတြ႕၊ သူစီးခ်င္သည့္ ႐ွဴးဖိနပ္က အလြန္ပူေနသည္။ သို႔ႏွင့္ သူ႔အဖြားအေပၚ ပုံႀကီးခ်ဲ႕၊ ေဒါသေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ ထိုင္ငိုေတာ့သည္။

‘‘ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ဝမ္းနည္းရတာလဲ ေျမးရယ္’’ ဟု ကြၽန္ေတာ္ေမးလိုက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခဏေလး စကားေျပာျဖစ္သည္။ သူၿငိမ္သက္ သြားၿပီးေနာက္မွ ‘‘ဖြားဖြားအေပၚ သားေကာင္းရဲ့လား’’ ဟု ကြၽန္ေတာ္ ျဖည္းညႇင္းစြာ ေမးလိုက္သည္။ ေျမးက သူ႔႐ွဴးဖိနပ္ကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ၾကည့္ၿပီးေနာက္ "မေကာင္းဘူး သားသား ဆိုးခဲ့တယ္၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္" ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္၊

ကြၽန္ေတာ့္ ႏွလုံးသားအရည္ေပ်ာ္သြားသည္။ သူဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို ျငင္းဆန္မည့္ အစား သူ႐ိုးသားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွားလုပ္ေသာအခါ ခြင့္လႊတ္ရန္ႏွင့္ ပို၍ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ျပဳမူႏိုင္ေအာင္ မစရန္ သခင္ေယ႐ႈထံ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

ေဟရွာယ ၁ ၌ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားအတြက္…