စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Karen Wolfe

Karen Wolfe

Karen Wolfe သည္ ဂ်ေမးကားတိုင္းရင္းသူျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။ သူ႔အသက္ ၂၆ ႏွစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္လိုက္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး၊ Our Daily Bread စာအုပ္သည္ သူပထမဆံုး ဖတ္႐ႈသည့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Karen သည္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ စာေရးသားျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင္႔ က်မ္းစာမွ သူသင္ယူသိ႐ွိခဲ႔သည့္ သမၼာတရားမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္ခဲ႔သည္။ လူေယာက်္ား၊ မိန္းမတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေပးသည့္ လြတ္ျခင္းအခြင္႔၌ က်င္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး၊ ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျမင္လိုျခင္းက သူ၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ သူမသည္ နယူးေအာ္လင္း ႏွစ္ျခင္းဓမၼတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ႔သည္။ စာေရးသားျခင္းအျပင္ Karen သည္ အခ်က္အျပဳတ္ကိုလည္း ၀ါသနာပါသည္။ သူခ်က္ေသာဟင္း၌ ေဒသထြက္ အေမြးအႀကိဳင္ အမယ္စံုကို ထည့္တတ္သည္။ Karen သည္ Joey ႏွင္႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။ လတ္တေလာ၌ သူသည္ thekarenwolfe.com တြင္ စာေရးသားလ်က္႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Karen Wolfe

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔

ဆရာ၀န္၏စကားမ်ားက သူမ၏ႏွလံုးသားကို ဒုန္းကနဲ လာေဆာင္႔သည္။ ကင္ဆာ ဆိုပါလား။ သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔ ကေလးမ်ားကို ေတြးမိလိုက္ရာ သူ၏ကမာၻႀကီး ရပ္တန႔္ သြားသည္။   ဇြဲႏွင္႔ တစိုက္မတ္မတ္ ဆုေတာင္းၾကၿပီး အျခားရလဒ္ တစ္မ်ိဳး ထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားၾကသည္။ သူတို႔ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ သူမ၏မ်က္ႏွာ၌ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လ်က္ ‘‘အဘဘုရားသခင္၊ ဤအရာသည္ ကၽြန္မတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္မတို႔၏ခြန္အား ျဖစ္ေပးေတာ္မူပါ’’ ဟု ညင္သာစြာ သူမ ဆိုခဲ႔သည္။
ေရာဂါစစ္ေဆးမႈရလဒ္က အလြန္ဆိုး၀ါးေသာအခါ၊ မိမိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင္႔ ၾကံဳရေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကသနည္း။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေနၿပီဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း။
ပေရာဖက္ ဟဗကၠဳတ္၏ အေျခအေနမွာ သူ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနၿပီး သူ၏ေၾကာက္႐ြံျခင္းက သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ က်ေရာက္လာေတာ႔မည့္ စီရင္ျခင္းမွာလည္း ႀကီးေလးလွသည္ (ဟဗ ၃း၁၆-၁၇)။…

အတုမ႐ွိ ေကာင္းျမတ္ျခင္း

ဂ်ေမးကားႏိုင္ငံ၌ ကၽြန္မတို႔ ႀကီးျပင္းခဲ႔သည္တြင္ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မႏွစ္ဦးကို “လူေကာင္းသူေကာင္း” ျဖစ္ေအာင္ မိဘတို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ႔သည္။ လူေကာင္း ဆိုသည္မွာ မိဘစကားနာခံျခင္း၊ အမွန္ကို ေျပာျခင္း၊ ေက်ာင္းႏွင္႔အလုပ္တြင္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ အနည္းဆံုး ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တနဂၤေႏြႏွင့္ ခရစ္စမတ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ၌ မဆို လူေကာင္းျဖစ္ျခင္းဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္က လူမ်ားစြာႏွင္႔ ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖိလိပၸိ အခန္းႀကီး ၃ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက လူေကာင္း ျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သူ႔ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမွ အနက္ဖြင္႔ဆိုပံုကို သံုးၿပီး သာ၍ အေရးပါသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပသည္။
ဘာသာေရးကို အလြန္ကိုင္း႐ိႈင္းသူျဖစ္သည့္ ႐ွင္ေပါလုသည္ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ အက်င္႔စာရိတၱႏွင္႔ ဆိုင္သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လုိက္ေလွ်ာက္နာခံသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔မ်ိဳး႐ိုးေကာင္းသည္၊ သူ႔ပညာေရးေကာင္းသည္၊ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ဘာသာေရးကို သူလိုက္ေလွ်ာက္ ခဲ႔သည္။ ဂ်ဴးဓေလ႔ထံုးစံအရ သူသည္…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

အျခားသူမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း

ကၽြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္း ဂ်ာမီသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ အလုပ္၀င္ခါစက လူတစ္ဦးသည္ သူ႔အနီးသို႔ေရာက္လာၿပီး စကားစျမည္ေျပာဆိုကာ ဤေနရာတြင္ ဘာလုပ္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ဂ်ာမီ က သူ႔အလုပ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး ထိုသူ၏နာမည္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္႔နာမည္က ရစ္ခ်္ ပါ’’ ဟု သူကေျဖသည္။
‘‘ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင္ ဘာ အလုပ္ လုပ္ပါသလဲ’’ ဟု ထပ္ေမးရာ၊  ‘‘အိုး ကၽြန္ေတာ္က ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ပါ’’ ဟု သူက ျပန္ေျပာသည္။
မထင္မွတ္ေသာ ႏွိမ္႔ခ်ေသာ သာမန္စကား၀ိုင္းေလး သည္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႏွင္႔ သူ၏မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမီ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လိုက္သည္။
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ဦးစားေပးေသာ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ဤအျဖစ္အပ်က္ငယ္ေလးက ဖိလိပၸိ ၾသ၀ါဒစာ (၂း၃) မွ ႐ွင္ေပါလုမိန္႔ၾကားသည့္…

ဘုရားသခင္ကို ျမင္ျခင္း

စာေရးဆရာႏွင္႔ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ Erwin Lutzer သည္ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ Art Linkletter ႏွင္႔ ဘုရားသခင္ပံု ေရးဆြဲသူ သူငယ္ေလးတို႔၏ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ႔သည္။ သေဘာေတြ႕ေနသည့္ Linkletter က ‘‘ဘုရားသခင္ပံုကို ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးလို႔ ဆြဲလို႔မရဘူး’’ ဟု ေျပာရာ၊ သူငယ္ေလးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ဆြဲလို႔ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ႔ လူေတြဆြဲႏုိင္လိမ္႔မယ္’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရား႐ွင္သည္ မည္သို႔ိုေသာ ဘုရားျဖစ္သနည္း၊ ေကာင္းျမတ္သလား၊ ၾကင္နာသလား၊ ဂ႐ုျပဳသလား စသည္ျဖင္႔ ေတြးတတ္ၾကသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ား
အတြက္ ႐ိုး႐ွင္းေသာအေျဖမွာ ဖိလိပၸဳ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေျဖေပးသည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေျဖႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ‘‘သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပဳေတာ္ မူပါ’’။ ေယ႐ႈက ‘‘ဖိလိပၸဳ၊ ဤမွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ႐ွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ႔ကို မသိေသးသေလာ၊…

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ

ကၽြန္မငယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား အိမ္နား႐ွိ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းသည့္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ အတူလိုက္ရန္ အေဖာ္ေခၚခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ေရာင္စံုကလစ္မ်ားကို လက္တစ္ဆုပ္ကိုင္၍ ကၽြန္မအိတ္ထဲ ထည့္ၿပီး ပိုက္ဆံမေပးေခ်ဘဲ ကၽြန္မကို ဆိုင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သည္။ သူ႕လုပ္ရပ္က ကၽြန္မကို တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ႔သည္။ ကၽြန္မသည္ က်ဴးလြန္ခဲ႔သည့္အျပစ္ကို မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင္႔ အေမ့ထံ ေျပာျပကာ ဝန္မခံမီအခ်ိန္အထိ တစ္ပတ္တာလံုး စိတ္ထဲတြင္ တႏံု႔ႏု႔ံျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းကို မဆန္႔က်င္ခဲ႔သည့္ မွားယြင္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကၽြန္မဝမ္းနည္းခဲ႔ၿပီး ခိုးယူခဲ႔ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္ေပးကာ ဆိုင္ရွင္ကို ေတာင္းပန္လ်က္ ေနာက္ထပ္ မခိုးေတာ့ပါဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ဆိုင္႐ွင္က ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ႔မွ သူ႔ဆိုင္မလာရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမက ကၽြန္မကို ခြင္႔လႊတ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု အားေပးသျဖင္႔ ထုိညတြင္ ကၽြန္မ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ႔၏။
ဒါဝိဒ္မင္းသည္လည္း…