စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Keila Ochoa

ကီလာ အိုခၽြာ

ကီလာအိုခၽြာ သည္ ခင္ပြန္း၊ ကေလးႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ မက္စီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ဆရာမ Keila သည္ Media Associates International မွ ကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကီလာ အိုခၽြာ

အကၽြႏု္ပ္မ်က္စိကို ဖြင္႔ေတာ္မူပါ

အစၥတန္ဘူးလ္ ၿမိဳ႕ေတာ္႐ိွ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ ခိုရာ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ေက်ာင္းနံရံႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္႐ုပ္ပံုမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ သမၼာက်မ္းစာပံုျပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္ ေတြ႕႐ွိ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္မသိ၊ နားမလည္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သြားခဲ့ရာ
ကၽြႏု္ပ္မသိေသာအရာမ်ားကို သူက အေသးစိတ္ေျပာျပ သျဖင့္ အရာအားလံုးကို ဆက္စပ္ျမင္လာၿပီး ႐ုတ္ျခည္း အသက္၀င္ အဓိပၸာယ္႐ွိလာသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ ပထမ လူသြားလမ္းရွိိ ႐ုပ္ပံုမ်ားသည္ ႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း၌ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည့္ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ေဖာ္က်ဳးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ က်မ္းစာဖတ္႐ႈရာ၌ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာကို နားလည္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ႏွင္႔ ၿပီးျပည့္စံုေသာဇာတ္လမ္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပ ေပးမည့္ အဆက္အစပ္ အေၾကာင္းအရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ သိႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ က်မ္းစာ႐ွင္းလင္းခ်က္ အနက္ဖြင့္က်မ္းႏွင္႔…

မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းသို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

သေဘၤာထြက္စမွာပင္ ေနလို႔မေကာင္းဟု  သမီးငယ္က ကၽြန္မကို ေျပာသည္။ လိႈင္းမူး သည့္ ဒဏ္ကို သူစတင္ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကၽြန္မလည္း မူးေ၀ေအာ႔အန္လာသည္။ ‘‘မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကို ၾကည့္ေနပါ’’ ဟု ကၽြန္မကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ သတိေပးလိုက္သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ ၾကည့္ေနျခင္းက ျမင္ကြင္းကို မွန္ကန္စြာ ႐ႈျမင္ေစသည္ဟု သေဘၤာသားမ်ားက ေျပာသည္။

မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကို ဖန္ဆင္းသူသည္ (ေယာ ၂၆း၁၀) တစ္ခါတစ္ရံ ဘဝတြင္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင္႔ ပင္ပန္းမႈကို ကၽြန္မတို႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိသည္။ အေ၀းရွိ ကၽြန္မတို႔၏ ဦးတည္ရာေနရာအမွတ္ကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖင္႔ မွန္ကန္ေသာအျမင္ကို ျပန္လည္ရ႐ွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာကို ေရးသားသူက ဤအခ်က္ကို သိသည္။ သူေရးသားသည့္ၾသ၀ါဒစာကို ဖတ္႐ႈသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနေၾကာင္း သူသိ႐ွိခံစားရသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္  သူတုိ႔ အိုးအိမ္စြန္႔လ်က္ ထြက္ေျပးရသည္။ အျခားေသာယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ျပင္းထန္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ခံၾကရၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ထိုသို႔…

ၿငိမ္သက္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ဂေရ႕စ္သည္ ထူးျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ေတြးမိလိုက္ တိုင္း ‘‘ၿငိမ္သက္ျခင္း’’ဆိုသည့္စကားလံုးက ေခါင္းထဲ၀င္လာသည္။ သူ႔ကို လြန္ခဲ႔ေသာ
၆ လ ခန္႔ ကတည္းက စတင္သိကၽြမ္းခဲ႔ၿပီး သူ၏ခင္ပြန္းသည္မွာ ႐ွားပါးေသာေရာဂါႏွင္႔ ေဆး႐ံုတက္ခဲ့ရေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာအမူအရာက ေတာ္႐ုံတန္႐ံု မေျပာင္းလဲခဲ႔ပါ။

သူထိုသို႔ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိရသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေမးျမန္းခဲ႔ရာ သူက ‘‘ဒါဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာသူ(ဘုရား႐ွင္)ေၾကာင္႔ပါ။ သခင္ေယ႐ႈဟာ ကၽြန္မအထဲမွာ ႐ွိေနတယ္။ မိုးသက္မုန္တိုင္းရဲ႕ အလယ္ကို ေရာက္ေနေပမဲ႔ ကၽြန္မခံစားရတဲ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ႐ွင္းျပႏိုင္တဲ႔ အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိပါဘူး’’ ဟု ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။

ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အဓိကလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ သခင္ေယရႈႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔အၾကား႐ွိ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။ သခင္ဘုရား သာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္းအ႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔၏ကယ္တင္႐ွင္၊ သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး သခင္ႏွင္႔သ႑ာန္တူေသာအသက္တာျဖင္႔ အသက္႐ွင္လွ်င္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။…

အခ်ိဳ ႏွင့္ အခါး (သို႔) ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းႏွင္႔ ခါးသီးျခင္း

လူအခ်ိဳ႕က ေခ်ာ႔ကလက္အခါးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က အခ်ိဳကို ႏွစ္သက္ၾက သည္။ အေမရိကအလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မာယာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခ်ာ႔ကလက္ကို င႐ုတ္သီးျဖင့္ေရာေဖ်ာ္ၿပီး အေဖ်ာ္ယမကာအျဖစ္ ေသာက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ထုိ“အခါးရည္”ကို အလြန္ႏွစ္သက္စြာ ေသာက္သံုးၾက သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ေခ်ာ႔ကလက္ကို စပိန္ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္စားသံုးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေခ်ာ႔ကလက္အခ်ိဳကိုသာ ႏွစ္သက္သျဖင့္ သဘာဝ အခါးဓာတ္ေပ်ာက္ေစရန္ သၾကားႏွင့္ ပ်ားရည္ကို ေရာထည့္၍ စားသံုးၾကသည္။

ေခ်ာ႔ကလက္ကဲ့သို႔ပင္ ဘ၀ေန႔ရက္တို႔သည္လည္း ခါးသီးေသာေန႔ရက္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္ေသာေန႔ရက္မ်ား လည္းရွိသည္။ ၁၇-ရာစုႏွစ္အတြင္း၌ ျပင္သစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘရာသာ ေလာရဲန္စ္က “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္သည္ကိုသိလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းကို လက္ခံသကဲ့သို႔ ခါးသီးျခင္းကိုလဲ တူညီစြာ လက္ခံရမည္” ဟုေရးသားခဲ့သည္။ ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခါးသီးျခင္းကိုလည္းေကာင္း တူညီစြာလက္ခံရမည္လား။ အလြန္မွ ခက္ပါသည္။…

ၾကည့္ၿပီးတိတ္တိတ္ေန

‘‘Look at Him’’ ဆိုေသာ သီခ်င္း၌ မကၠဆီကန္သီခ်င္းေရးဆရာက ကားတိုင္ထက္မွ ေယ႐ႈကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ ကားတိုင္ထက္၌ သခင္ေယ႐ႈျပသခဲ႔သည့္ ခ်စ္ေမတၱာ၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌  ေျပာစရာဘာမွ်မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ သခင္ေယ႐ႈကိုၾကည့္ၿပီး တိတ္တိတ္ေနရန္ သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ျမင္ကြင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကားတိုင္ႏွင္႔ အေသြးေတာ္၊ သံမိႈမ်ားႏွင္႔ နာက်င္မႈတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ကူးခံစားၾကည့္ႏိုင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္႐ွဴၿပီးေနာက္ ‘‘ထိုအမႈကို အၾကည့္အရႈလာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကိုျမင္လွ်င္ ရင္ပတ္ကိုခတ္၍ ျပန္သြား ၾက၏’’ (လု ၂၃း၄၈)။ အျခားသူမ်ားကလည္း ‘‘အေ၀းက ၾကည့္႐ႈ၍ ရပ္ေနၾက၏’’ (း၄၉)။ သူတို႔သည္ ၾကည့္႐ႈၿပီး တိတ္တိတ္သာေနၾကသည္။ တပ္မွဴးတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ‘‘စင္စစ္ ဤသူသည္ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ မွန္ေပ၏’’ ဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည္ (း၄၇)။

ဤႀကီးမားေသာေမတၱာကို ေဖာ္ျပရန္ သီခ်င္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား…

သစၥာတည္ရန္ သတၱိ

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ဟာဒႆ ႏွင္႔ အျမဲမျပတ္႐ွိေနေသာအေဖာ္ျဖစ္သည္။ ဟာဒႆ သည္ ၁ ရာစုႏွစ္က သက္႐ွင္ေနထိုုင္ခဲ႔သည့္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးစာေရးဆရာ Francine Rivers ၏ A Voice in the Wind စာအုပ္မွစိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဟာဒႆ သည္ ေရာမမိသားစုတစ္ခု၌  ကၽြန္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ေတာ္ကို သူယံုၾကည္ခဲ့သည္တြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနသည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ ႐ြံ႐ွာမုန္းတီးခံရၾကေၾကာင္း၊ လူေျမာက္ျမားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္း၊ အရီနာကြင္း၌ ျခေသၤ့စာ အေကၽြးခံရ ေၾကာင္းကို သူသိသည္။ စစ္ေၾကာျခင္းခံရလွ်င္ သမၼာတရား အတြက္ရပ္တည္ရန္ သူ၌ ခြန္အား႐ွိပါမည္လား။

သူအေၾကာက္႐ြံ႕ဆံုး  အစိုးရိမ္ဆံုးအမႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသာအခါ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို မုန္းတီးၾကေသာ သူ႔သခင္မႏွင္႔ အျခားေရာမအရာ႐ွိမ်ားႏွင္႔ သူရင္ဆိုင္ေတြ႕ရ ေတာ႔သည္။ သူ၌ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခု႐ွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို…

ႏွင္းပြင္႔ကဲ႔သို႔ ျဖဴစင္ေစသည္

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကၽြန္မတို႔မိသားစုသည္ ေတာင္တန္းေဒသသ႔ို ခရီးထြက္ ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အပူပိုင္းေဒသတြင္သာ ေနထုိင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ လွပေသာ ႏွင္းမ်ားကို ျမင္ရျခင္းက ယခုပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္္။ ကြင္းျပင္ႀကီးတစ္ခုလံုး အျဖဴေရာင္ႏွင္းမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည္ကို စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာၾကည့္႐ႈခံစားစဥ္ ကၽြန္မခင္ပြန္းက ‘‘သင္တို႔အျပစ္သည္ နီေသာအဆင္းရွိေသာ္လည္း မိုးပြင့္ ကဲ့့သို႔ ျဖဴလိမ့္မည္’’ ဟု ေဟ႐ွာယ (၁ း ၁၈) ကို ႐ြတ္ဆိုခဲ႔သည္္။

ကတၱီပါနီဆိုသည့္စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္ကို ေမးၿပီး ေနာက္ ကၽြန္မတို႔၏သံုးႏွစ္သမီးေလးက ‘‘အနီေရာင္က မေကာင္းဘူးလား’’ဟု ျပန္ေမးခဲ႔သည္။ အျပစ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားဟု သူသိ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္က အေရာင္အေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပေရာဖက္ႀကီးက ေသးငယ္ေသာ ပိုးေကာင္တစ္မ်ိဳး၏ဥမွရရွိသည့္ အနီေရာင္ဆိုးေဆးအေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဤအနီေရာင္ ဆုိးေဆးျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ဆိုးေပးမွသာ အေရာင္စြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မည္မွ်ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္၊ မိုးေရမည္မွ်ထိထိ…

မ်က္၀န္းထဲ၌ စြဲထင္က်န္ေသာအရာ

ငွက္ပိတုန္းသည္ ၎၏အေတာင္ပံကို တျဖတ္ျဖတ္ခတ္ရာမွ ထြက္လာေသာအသံကုိ ယူ၍ ၎၏အဂၤလိပ္အမည္ Hummingbird ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။ ၎ကို ေပၚတူဂီ ဘာသာျဖင့္ ‘‘ပန္းမ်ားကို နမ္းသူ’’၊  စပိန္ဘာသာျဖင့္ ‘‘ပ်ံေနေသာ ရတနာ’’ Mexican Zapotec ဘာသာျဖင့္ ‘‘မ်က္၀န္းထဲ၌ စြဲထင္က်န္ေသာအရာ’’ဟု ေခၚသည္။ မက္ဆီကန္ အမည္ကို ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ထိုငွက္ပိတုန္းကို ျမင္ၿပီးသည္ႏွင္႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ေတာ႔ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ပင္။ 

G. K. Chesterton က ‘‘ေလာကႀကီး၌ အံ႔ဖြယ္ရာ မ်ား မကုန္မဆံုးနိုင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအံ႔ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို လူတို႔ခံစား႐ွာေဖြလိုစိတ္မရွိ’’ ဟူ၍ ေရးသားခဲ႔သည္။ ငွက္ပိတုန္းသည္ ထိုအံ႔ၾသဖြယ္ရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ လက္မ ၃ လက္မ သာသာေသးငယ္ေသာ အ႐ြယ္အစား (သို႔) တစ္စကၠန္႔အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀ မွ…

ဒုတိယအခြင္႔အေရးမ်ား

‘‘ကၽြန္မကိုလည္း မသိၾကဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင္႔ ကၽြန္မအေပၚ ၾကင္နာၾကတာလဲ’’ ဟု လင္းဒါ ေျပာခဲ႔သည္။ ဘ၀၌ ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားခဲ႔၍ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၌ လင္းဒါ ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ခဲ႔သည္။ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္သြားလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ၊ သူ႔ဘ၀ေတာ႔ ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု သူထင္ခဲ႔သည္။ သူ႔မိသားစုက သူ႔အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေငြစုေနရခ်ိန္တြင္ ၾကင္နာသေဘာေကာင္းသည့္ လင္မယားႏွစ္ဦးမွ သူ႔အတြက္တည္းခိုရန္ေနရာႏွင္႔ အစားေသာက္မ်ားေပးၿပီး ကူညီေစာင္မ ခဲ႔သည္။ ၎တို႔၏ ၾကင္နာမႈေမတၱာေၾကာင္႔ လင္းဒါ အလြန္ ခံစားရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူ႔ကို ခ်စ္ၿပီး သူ႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အခြင္႔အေရးေပးလိုသည့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို သူ႔အား ေဝငွေျပာျပသည့္အခါ လင္းဒါ စိတ္လိုလက္ရ နားေထာင္ေပးခဲ႔သည္။
လင္းဒါ၏ အျဖစ္အပ်က္အားျဖင္႔ တိုင္းတစ္ပါး၌ လင္ဆံုး၊ သားႏွစ္ဦးလည္းဆံုးကာ ဘ၀ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု ထင္မွတ္ခဲ႔သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သည့္…

အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ

အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ကၽြန္မ ဆဲလ္ဖုန္းသြား၀ယ္စဥ္က သမား႐ိုးက်ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အမည္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လိပ္စာ စသည္ျဖင္႔ အေမးခံခဲ႔ရသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ စာေရးက ေလွ်ာက္လႊာပံံုစံကို ေရးျဖည့္ၿပီး၊ ‘‘ခင္ဗ်ား အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ’’ ဟု ေမးရာ၊ ထိုေမးခြန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔ရၿပီး၊ ၎သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးရသနည္း ဟု အေတြးနက္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဖခင္နာမည္ကို သိသိ မသိသိ အေရးမႀကီး ေသာ္လည္း ဤအရပ္၌မူ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ မ်ိဳး႐ိုးဇာတိမွာ အေရးႀကီးသည္။
မ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဣသေရလလူတို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကၿပီး၊ အာျဗဟံ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ခြင္႔ရသည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လူသားမ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမိသားစုႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သူတို႔ မွတ္ထင္ ယူဆၾကသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း…