စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Keila Ochoa

Keila Ochoa

Keila Ochoa သည္ ခင္ပြန္း၊ ကေလးႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ မက္စီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ဆရာမ Keila သည္ Media Associates International မွ ကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Keila Ochoa

ဒုတိယအခြင္႔အေရးမ်ား

‘‘ကၽြန္မကိုလည္း မသိၾကဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင္႔ ကၽြန္မအေပၚ ၾကင္နာၾကတာလဲ’’ ဟု လင္းဒါ ေျပာခဲ႔သည္။ ဘ၀၌ ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားခဲ႔၍ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၌ လင္းဒါ ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ခဲ႔သည္။ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္သြားလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ၊ သူ႔ဘ၀ေတာ႔ ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု သူထင္ခဲ႔သည္။ သူ႔မိသားစုက သူ႔အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေငြစုေနရခ်ိန္တြင္ ၾကင္နာသေဘာေကာင္းသည့္ လင္မယားႏွစ္ဦးမွ သူ႔အတြက္တည္းခိုရန္ေနရာႏွင္႔ အစားေသာက္မ်ားေပးၿပီး ကူညီေစာင္မ ခဲ႔သည္။ ၎တို႔၏ ၾကင္နာမႈေမတၱာေၾကာင္႔ လင္းဒါ အလြန္ ခံစားရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူ႔ကို ခ်စ္ၿပီး သူ႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အခြင္႔အေရးေပးလိုသည့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို သူ႔အား ေဝငွေျပာျပသည့္အခါ လင္းဒါ စိတ္လိုလက္ရ နားေထာင္ေပးခဲ႔သည္။
လင္းဒါ၏ အျဖစ္အပ်က္အားျဖင္႔ တိုင္းတစ္ပါး၌ လင္ဆံုး၊ သားႏွစ္ဦးလည္းဆံုးကာ ဘ၀ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု ထင္မွတ္ခဲ႔သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သည့္…

အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ

အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ကၽြန္မ ဆဲလ္ဖုန္းသြား၀ယ္စဥ္က သမား႐ိုးက်ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အမည္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လိပ္စာ စသည္ျဖင္႔ အေမးခံခဲ႔ရသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ စာေရးက ေလွ်ာက္လႊာပံံုစံကို ေရးျဖည့္ၿပီး၊ ‘‘ခင္ဗ်ား အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ’’ ဟု ေမးရာ၊ ထိုေမးခြန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔ရၿပီး၊ ၎သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးရသနည္း ဟု အေတြးနက္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဖခင္နာမည္ကို သိသိ မသိသိ အေရးမႀကီး ေသာ္လည္း ဤအရပ္၌မူ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ မ်ိဳး႐ိုးဇာတိမွာ အေရးႀကီးသည္။
မ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဣသေရလလူတို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကၿပီး၊ အာျဗဟံ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ခြင္႔ရသည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လူသားမ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမိသားစုႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သူတို႔ မွတ္ထင္ ယူဆၾကသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း…

ဘုရား႐ွင္အတြက္ စိတ္ေဇာထက္သန္သည္

လြန္ခဲ႔ေသာ လအနည္းငယ္က ‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူမ်ား’’ အဖြဲ႔သို႔ ၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ အီးေမးကို ကၽြႏု္ပ္ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘driven’’ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ကို ႐ွာၾကည့္ရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူသည္ ‘‘သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ထက္သန္တက္ႂကြသူ၊ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ အပတ္တကုပ္ ႀကိဳးစားသူ’’ ဟူ၍သိ နားလည္ခဲ႔ရသည္။
‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသလား။’’ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေျပာင္းလဲ ေသာ စမ္းသပ္နည္းတစ္ခု႐ွိသည္။ ‘‘မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ႔’’ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)။
မိမိဂုဏ္အသေရအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။ ေနာဧေခတ္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္၊ လူတစ္စုသည္ ေက်ာ္ေစာကိတၱိ႐ွိေစျခင္းအလိုငွာ ရဲတိုက္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုၿပီး အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားမည္ကို စိုးေၾကာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔…

လက္စြပ္မ်ားႏွင္႔ ေက်းဇူးတရား

ကၽြန္မ၏လက္ကို ၾကည့္ေနရင္း ကၽြန္မ၏လက္ထပ္လက္စြပ္ႏွင္႔ ေစ႔စပ္လက္စြပ္တို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ျပန္သတိရသြားသည္။ ခရီးသြားရန္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ရင္း အလုပ္႐ႈပ္ကာ လက္စြပ္ကို ဘယ္မွာ ထားမိမွန္း စိုးစဥ္းမွ် စဥ္းစားမရေတာ႔ပါ။
ကၽြန္မ၏ နေမာ္နမဲ႔ႏိုင္လြန္းေသာအမွားကို ခင္ပြန္းသည္အား ေျပာျပလိုက္ပါက သူစိတ္ထိခိုက္သြားမွာ စိုးရိမ္ၿပီး သူ႔ကို ေျပာျပရန္ လန္႔ေန သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းက လက္စြပ္မ်ားကို ႏွေမ်ာေန သည္ထက္ ကၽြန္မအေပၚ က႐ုဏာႏွင္႔ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ႔သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔ထံမွ သနား က႐ုဏာ ခံရေအာင္ ကၽြန္မ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ဘက္က ကၽြန္မကို အျပစ္တင္ ျငဴစူျခင္း မ႐ွိ၊ အမွတ္ မထားခဲ့ပါ။
မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ ျပန္ၿပီးအမွတ္ရသည့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္၏ခြင္႔လႊတ္မႈအတြက္ တစ္ခုုခု ျပန္လုပ္ေပးရမည္ဟု ကၽြန္မတို႔…

တစ္သက္တာ သိုးထိန္း

ကၽြန္မ၏သားေလး အတန္းတက္သြားေသာအခါ `သားဆရာမကို သားတစ္သက္လံုး လိုခ်င္တယ္´ ဟု ေအာ္ငိုပါသည္။ ဆရာအေျပာင္းအလဲသည္ ဘ၀၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သူ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းျပရသည္။ တစ္သက္တာ တည္ျမဲေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား ႐ွိပါသလားဟု ကၽြန္မတို႔ ေတြးေကာင္း ေတြးမိမည္။
တစ္သက္တာ  တည္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုကို ဘိုးေဘးႀကီး ယာကုပ္က ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ယာကုပ္သည္ မယံုႏိုင္စရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ရၿပီး သူခ်စ္ရသူမ်ားကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူ႔ဘ၀၌ မျပတ္ အစဥ္အျမဲတည္႐ွိေသာ အရာတစ္ခုကို သူသိ႐ွိခဲ႔သည္ “...ဘုရားသခင္၊ ငါ႔ကို တစ္သက္လံုး ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေကၽြးေမြးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ … ဤသူငယ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ” ဟု သူဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (ကမာၻ ၄၈း၁၅-၁၆)။
ယာကုပ္သည္ သိုးထိန္းျဖစ္ခဲ႔ဖူးေပရာ သူႏွင္႔ဘုရားသခင္၏ဆက္ဆံေရးကို သိုးထိန္းႏွင္႔သိုး၏ဆက္ဆံေရးျဖင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ႔သည္။ သိုးအေကာင္ေပါက္လာသည္မွ တစ္ျဖည္းျဖည္းႀကီးျပင္းကာ အသက္ႀကီးသြားခ်ိန္အထိ သိုးထိန္းက…

ေကာင္းျမတ္ေသာအေမြဆက္ခံျခင္း

ဘိုးဘိုး ဟဲရစ္ ႏွင့္ ဘြားဘြား (ကၽြႏု္ပ္၏အဘိုးႏွင့္အဘြား)တို႔တြင္ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားစားစား မ႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေျမးမ်ားအတြက္ အမွတ္ရစရာ ခရစ္စမတ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရစ္စမတ္ပြဲက အစားအေသာက္မ်ား၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ထိုငယ္စဥ္ကေလးဘ၀မွာပင္ ဤေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲကို ျဖစ္ေစသူသည္ ခရစ္ေတာ္ဟု နားလည္ခဲ႔ရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားထံသို႔လည္း ယင္းဓေလ့ အေမြအႏွစ္ကို လက္ဆင္႔ကမ္း ေပးခ်င္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲရန္ မိသားစုမ်ား အတူတကြစုေ၀းၾကစဥ္ ဤသို႔၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္
အေလ႔အထေလးကို အဘိုးႏွင္႔အဘြားက အစျပဳေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရမိသည္။ အဘိုးႏွင္႔အဘြားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာအေမြမ်ား မထားခဲ႔ေသာ္လည္း သူတို႔သားသမီး မ်ား၏ကေလးမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမးမ်ား သူတို႔ကို စံထား အတုယူ ၾကပါေစဟု ခ်စ္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းႏွင္႔ ယံုၾကည္ျခင္း မ်ိဳးေစ႔မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ႔သည္။
သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း အဘြားေလာဣႏွင္႔ အမိဥနိတ္တို႔သည္ တိေမာေသအား…

ပီညာတာ(Piñata) ထက္ပိုေကာင္းတယ္

သၾကားလံုးမ်ားႏွင္႔ စားစရာမုန္႔ထုပ္ေလးမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ပီညာတာ
(Piñata) ဘူး (သို႔္) ေျမအိုး မပါဝင္ပါက မကၠစီကို ပါတီပြဲမမည္။ သၾကားလံုးႏွင့္ မုန္႔မ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စားေသာက္ရန္ ကေလးမ်ားက  ထိုဘူး/အိုးကို တုတ္ျဖင္႔ ႐ိုက္ခြဲယူရသည္။
၁၆ ရာစု ခုႏွစ္အတြင္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပီညာတာကို အသံုးျပဳ၍ မကၠစီကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ ပီညာတာသည္ အတက္ ၇ ခုပါေသာ ၾကယ္႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ထိုအတက္မ်ားသည္ အလြန္မွပင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္ ၇ မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ပီညာတာကို တုတ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ႐ိုက္ခြဲျခင္း သည္ မေကာင္းဆိုးဝါးလက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႐ုန္းကန္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္ယူ၍ အထဲမွမုန္႔မ်ား က်လာသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူအမ်ားက ေကာက္ယူၿပီး အိမ္သို႔ ယူေဆာင္သြားကာ ယံုၾကည္ျခင္း အမွတ္သညာ အျဖစ္…

အေကာင္း၊ အဆိုးႏွင့္ အက်ည္းတန္ေသာ

“ငါတို႔အခ်င္းခ်င္း အေကာင္း အဆိုးနဲ႔ အက်ည္းတန္တဲ႔ကိစၥေတြကို ေျပာလို႔ရတဲ႔ အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ” ဟု ကၽြန္မ၏အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြထံမွ SMS မက္ေဆ႔ခ်္ ရ႐ွိခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ႔သလို အခ်င္းခ်င္း၏ အေပ်ာ္မ်ား၊ အ႐ံႈးမ်ား ကိုလည္း ေ၀မွ်ဖလွယ္ခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုသူမ်ား မဟုတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ႐ုန္းကန္စရာမ်ားကို ေဝငွသလို တစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုလည္း အတူမွ်ေဝခံစားဝမ္းေျမာက္ၾကပါသည္။
ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ ေယာနသန္တို႔၏ ထိုကဲ႔သို႔ခိုင္မာသည့္ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္သည္ ဒါဝိဒ္ ေဂါလ်တ္ကို ေအာင္ႏိုင္ ခဲ႔သည့္ ေန႔ရက္မ်ားမွ စတင္ခဲ႔သည္ (၁ ရာ ၁၈း၁-၄)။ ေယာနသန္၏အဘခမည္းေတာ္ ေရွာလုမင္း၏မနာလို ဝန္တိုမႈဒဏ္ ခံစားရသည့္ ဆိုး႐ြားေသာေနရက္မ်ား တြင္လည္း အားငယ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကို ေဝမွ်ခဲ႔ၾကသည္ (၁၈း၆-၁၁၊ ၂၀း၁-၂)။ ေနာက္ဆံုး ဒါဝိဒ္ကို သတ္ျဖတ္မည့္ ေ႐ွာလု၏ အၾကံအစည္ ၾကားတြင္လည္း၊ အတူတကြ…

ဘုရားသခင္၏အသံ နားေထာင္ျခင္း

သားငယ္ေလး၏ အမည္ကို အသံက်ယ္က်ယ္၊ အသံမာမာႏွင္႔ ေအာ္ေခၚရင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္း “မင္း ဘယ္မွာလဲ” ဟူေသာအသံမွလြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ား၌ ကၽြန္မ၏အသံကို သားငယ္က နားေထာင္ခ်င္ပါသည္။ သားငယ္ေလးက မေကာင္းသည့္ အရာကိုလုပ္ၿပီး ကၽြန္မ မသိေအာင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မက ဤသို႔ မၾကာခဏ ေအာ္ေခၚရျခင္းျဖစ္သည္။ သားငယ္ေလး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာေကာင္းစားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မရေစလိုေသာေၾကာင္႔ ကၽြန္မေခၚသံကို သားငယ္ေလးအား ၾကားေစလိုသည္။ နားေထာင္ေစလိုသည္။
ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို အာဒံႏွင္႔ဧဝတို႔ ၾကားေနက်ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ တားျမစ္ထား ေသာ အသီးကိုစားၿပီး ဘုရားသခင္အား နာခံမႈမရွိေတာ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ “သင္သည္ အဘယ္မွာ ႐ွိသနည္း” ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကို ၾကားေသာ္လည္း (က ၃း၉) ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ သူတို႔ပုန္းေ႐ွာင္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားသည့္အရာကို က်ဴးလြန္လုပ္မိ္ၿပီဟု သူတို႔…

ဂူသခ်ဳႋင္း အမွတ္ ၇ မွ ရတနာ

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကန္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနပညာ႐ွင္ Alfonso Caso သည္ Oaxaca ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ Monte Albán ေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမတြင္ ဂူသခ်ဳႋင္းအမွတ္ ၇ (Tomb 7) ကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။သမိုင္းမတင္မီေခတ္က စပိန္ျပည္၏လူ႔အသံုးအေဆာင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို `Monte Albán၏ရတနာ´ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ မကၠဆီကို ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနပညာဆိုင္ရာအတြက္ အေရးပါေသာ ေတြ႔ရွိမႈျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခြက္ကို ကိုင္ထားသည့္ Caso ဓာတ္ပံုမွ သူ၏စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္႐ႊင္ေနမႈကို ျမင္ေယာင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
ရာစုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေ႐ႊေငြ၊ ရတနာတို႔ထက္ ပို၍ တန္ဖိုး႐ွိေသာ ရတနာအေၾကာင္းကို ဆာလံဆရာက စပ္ဆိုထားသည္။ သူက ‘‘လက္ရဥစၥာမ်ားကို ေတြ႕သကဲ႔သို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားေၾကာင္႔ အကၽြႏု္ပ္၀မ္းေျမာက္ပါ၏’’ ဟူ၍ ဆာ ၁၁၉း ၁၆၂…