စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Keila Ochoa

Keila Ochoa

Keila Ochoa သည္ ခင္ပြန္း၊ ကေလးႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ မက္စီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ဆရာမ Keila သည္ Media Associates International မွ ကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Keila Ochoa

အခ်ိဳ ႏွင့္ အခါး (သို႔) ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းႏွင္႔ ခါးသီးျခင္း

လူအခ်ိဳ႕က ေခ်ာ႔ကလက္အခါးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က အခ်ိဳကို ႏွစ္သက္ၾက သည္။ အေမရိကအလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မာယာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခ်ာ႔ကလက္ကို င႐ုတ္သီးျဖင့္ေရာေဖ်ာ္ၿပီး အေဖ်ာ္ယမကာအျဖစ္ ေသာက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ထုိ“အခါးရည္”ကို အလြန္ႏွစ္သက္စြာ ေသာက္သံုးၾက သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ေခ်ာ႔ကလက္ကို စပိန္ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္စားသံုးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေခ်ာ႔ကလက္အခ်ိဳကိုသာ ႏွစ္သက္သျဖင့္ သဘာဝ အခါးဓာတ္ေပ်ာက္ေစရန္ သၾကားႏွင့္ ပ်ားရည္ကို ေရာထည့္၍ စားသံုးၾကသည္။

ေခ်ာ႔ကလက္ကဲ့သို႔ပင္ ဘ၀ေန႔ရက္တို႔သည္လည္း ခါးသီးေသာေန႔ရက္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္ေသာေန႔ရက္မ်ား လည္းရွိသည္။ ၁၇-ရာစုႏွစ္အတြင္း၌ ျပင္သစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘရာသာ ေလာရဲန္စ္က “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္သည္ကိုသိလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းကို လက္ခံသကဲ့သို႔ ခါးသီးျခင္းကိုလဲ တူညီစြာ လက္ခံရမည္” ဟုေရးသားခဲ့သည္။ ခ်ိဳၿမိန္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခါးသီးျခင္းကိုလည္းေကာင္း တူညီစြာလက္ခံရမည္လား။ အလြန္မွ ခက္ပါသည္။…

ၾကည့္ၿပီးတိတ္တိတ္ေန

‘‘Look at Him’’ ဆိုေသာ သီခ်င္း၌ မကၠဆီကန္သီခ်င္းေရးဆရာက ကားတိုင္ထက္မွ ေယ႐ႈကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ ကားတိုင္ထက္၌ သခင္ေယ႐ႈျပသခဲ႔သည့္ ခ်စ္ေမတၱာ၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌  ေျပာစရာဘာမွ်မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ သခင္ေယ႐ႈကိုၾကည့္ၿပီး တိတ္တိတ္ေနရန္ သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ျမင္ကြင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကားတိုင္ႏွင္႔ အေသြးေတာ္၊ သံမိႈမ်ားႏွင္႔ နာက်င္မႈတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ကူးခံစားၾကည့္ႏိုင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္႐ွဴၿပီးေနာက္ ‘‘ထိုအမႈကို အၾကည့္အရႈလာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကိုျမင္လွ်င္ ရင္ပတ္ကိုခတ္၍ ျပန္သြား ၾက၏’’ (လု ၂၃း၄၈)။ အျခားသူမ်ားကလည္း ‘‘အေ၀းက ၾကည့္႐ႈ၍ ရပ္ေနၾက၏’’ (း၄၉)။ သူတို႔သည္ ၾကည့္႐ႈၿပီး တိတ္တိတ္သာေနၾကသည္။ တပ္မွဴးတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ‘‘စင္စစ္ ဤသူသည္ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ မွန္ေပ၏’’ ဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည္ (း၄၇)။

ဤႀကီးမားေသာေမတၱာကို ေဖာ္ျပရန္ သီခ်င္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား…

သစၥာတည္ရန္ သတၱိ

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ဟာဒႆ ႏွင္႔ အျမဲမျပတ္႐ွိေနေသာအေဖာ္ျဖစ္သည္။ ဟာဒႆ သည္ ၁ ရာစုႏွစ္က သက္႐ွင္ေနထိုုင္ခဲ႔သည့္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးစာေရးဆရာ Francine Rivers ၏ A Voice in the Wind စာအုပ္မွစိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဟာဒႆ သည္ ေရာမမိသားစုတစ္ခု၌  ကၽြန္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ေတာ္ကို သူယံုၾကည္ခဲ့သည္တြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနသည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ ႐ြံ႐ွာမုန္းတီးခံရၾကေၾကာင္း၊ လူေျမာက္ျမားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္း၊ အရီနာကြင္း၌ ျခေသၤ့စာ အေကၽြးခံရ ေၾကာင္းကို သူသိသည္။ စစ္ေၾကာျခင္းခံရလွ်င္ သမၼာတရား အတြက္ရပ္တည္ရန္ သူ၌ ခြန္အား႐ွိပါမည္လား။

သူအေၾကာက္႐ြံ႕ဆံုး  အစိုးရိမ္ဆံုးအမႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသာအခါ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို မုန္းတီးၾကေသာ သူ႔သခင္မႏွင္႔ အျခားေရာမအရာ႐ွိမ်ားႏွင္႔ သူရင္ဆိုင္ေတြ႕ရ ေတာ႔သည္။ သူ၌ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခု႐ွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို…

ႏွင္းပြင္႔ကဲ႔သို႔ ျဖဴစင္ေစသည္

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကၽြန္မတို႔မိသားစုသည္ ေတာင္တန္းေဒသသ႔ို ခရီးထြက္ ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အပူပိုင္းေဒသတြင္သာ ေနထုိင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ လွပေသာ ႏွင္းမ်ားကို ျမင္ရျခင္းက ယခုပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္္။ ကြင္းျပင္ႀကီးတစ္ခုလံုး အျဖဴေရာင္ႏွင္းမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည္ကို စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာၾကည့္႐ႈခံစားစဥ္ ကၽြန္မခင္ပြန္းက ‘‘သင္တို႔အျပစ္သည္ နီေသာအဆင္းရွိေသာ္လည္း မိုးပြင့္ ကဲ့့သို႔ ျဖဴလိမ့္မည္’’ ဟု ေဟ႐ွာယ (၁ း ၁၈) ကို ႐ြတ္ဆိုခဲ႔သည္္။

ကတၱီပါနီဆိုသည့္စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္ကို ေမးၿပီး ေနာက္ ကၽြန္မတို႔၏သံုးႏွစ္သမီးေလးက ‘‘အနီေရာင္က မေကာင္းဘူးလား’’ဟု ျပန္ေမးခဲ႔သည္။ အျပစ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားဟု သူသိ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္က အေရာင္အေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပေရာဖက္ႀကီးက ေသးငယ္ေသာ ပိုးေကာင္တစ္မ်ိဳး၏ဥမွရရွိသည့္ အနီေရာင္ဆိုးေဆးအေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဤအနီေရာင္ ဆုိးေဆးျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ဆိုးေပးမွသာ အေရာင္စြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မည္မွ်ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္၊ မိုးေရမည္မွ်ထိထိ…

မ်က္၀န္းထဲ၌ စြဲထင္က်န္ေသာအရာ

ငွက္ပိတုန္းသည္ ၎၏အေတာင္ပံကို တျဖတ္ျဖတ္ခတ္ရာမွ ထြက္လာေသာအသံကုိ ယူ၍ ၎၏အဂၤလိပ္အမည္ Hummingbird ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။ ၎ကို ေပၚတူဂီ ဘာသာျဖင့္ ‘‘ပန္းမ်ားကို နမ္းသူ’’၊  စပိန္ဘာသာျဖင့္ ‘‘ပ်ံေနေသာ ရတနာ’’ Mexican Zapotec ဘာသာျဖင့္ ‘‘မ်က္၀န္းထဲ၌ စြဲထင္က်န္ေသာအရာ’’ဟု ေခၚသည္။ မက္ဆီကန္ အမည္ကို ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ထိုငွက္ပိတုန္းကို ျမင္ၿပီးသည္ႏွင္႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ေတာ႔ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ပင္။ 

G. K. Chesterton က ‘‘ေလာကႀကီး၌ အံ႔ဖြယ္ရာ မ်ား မကုန္မဆံုးနိုင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအံ႔ၾသဖြယ္ရာမ်ားကို လူတို႔ခံစား႐ွာေဖြလိုစိတ္မရွိ’’ ဟူ၍ ေရးသားခဲ႔သည္။ ငွက္ပိတုန္းသည္ ထိုအံ႔ၾသဖြယ္ရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ လက္မ ၃ လက္မ သာသာေသးငယ္ေသာ အ႐ြယ္အစား (သို႔) တစ္စကၠန္႔အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀ မွ…

ဒုတိယအခြင္႔အေရးမ်ား

‘‘ကၽြန္မကိုလည္း မသိၾကဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင္႔ ကၽြန္မအေပၚ ၾကင္နာၾကတာလဲ’’ ဟု လင္းဒါ ေျပာခဲ႔သည္။ ဘ၀၌ ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားခဲ႔၍ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၌ လင္းဒါ ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ခဲ႔သည္။ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ဘယ္သြားလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ၊ သူ႔ဘ၀ေတာ႔ ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု သူထင္ခဲ႔သည္။ သူ႔မိသားစုက သူ႔အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေငြစုေနရခ်ိန္တြင္ ၾကင္နာသေဘာေကာင္းသည့္ လင္မယားႏွစ္ဦးမွ သူ႔အတြက္တည္းခိုရန္ေနရာႏွင္႔ အစားေသာက္မ်ားေပးၿပီး ကူညီေစာင္မ ခဲ႔သည္။ ၎တို႔၏ ၾကင္နာမႈေမတၱာေၾကာင္႔ လင္းဒါ အလြန္ ခံစားရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူ႔ကို ခ်စ္ၿပီး သူ႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အခြင္႔အေရးေပးလိုသည့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို သူ႔အား ေဝငွေျပာျပသည့္အခါ လင္းဒါ စိတ္လိုလက္ရ နားေထာင္ေပးခဲ႔သည္။
လင္းဒါ၏ အျဖစ္အပ်က္အားျဖင္႔ တိုင္းတစ္ပါး၌ လင္ဆံုး၊ သားႏွစ္ဦးလည္းဆံုးကာ ဘ၀ေရစုန္ေမ်ာၿပီဟု ထင္မွတ္ခဲ႔သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သည့္…

အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ

အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ကၽြန္မ ဆဲလ္ဖုန္းသြား၀ယ္စဥ္က သမား႐ိုးက်ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အမည္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လိပ္စာ စသည္ျဖင္႔ အေမးခံခဲ႔ရသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ စာေရးက ေလွ်ာက္လႊာပံံုစံကို ေရးျဖည့္ၿပီး၊ ‘‘ခင္ဗ်ား အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ’’ ဟု ေမးရာ၊ ထိုေမးခြန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔ရၿပီး၊ ၎သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးရသနည္း ဟု အေတြးနက္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဖခင္နာမည္ကို သိသိ မသိသိ အေရးမႀကီး ေသာ္လည္း ဤအရပ္၌မူ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ မ်ိဳး႐ိုးဇာတိမွာ အေရးႀကီးသည္။
မ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဣသေရလလူတို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကၿပီး၊ အာျဗဟံ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ခြင္႔ရသည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လူသားမ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမိသားစုႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သူတို႔ မွတ္ထင္ ယူဆၾကသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း…

ဘုရား႐ွင္အတြက္ စိတ္ေဇာထက္သန္သည္

လြန္ခဲ႔ေသာ လအနည္းငယ္က ‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူမ်ား’’ အဖြဲ႔သို႔ ၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ အီးေမးကို ကၽြႏု္ပ္ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘driven’’ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ကို ႐ွာၾကည့္ရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူသည္ ‘‘သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ထက္သန္တက္ႂကြသူ၊ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ အပတ္တကုပ္ ႀကိဳးစားသူ’’ ဟူ၍သိ နားလည္ခဲ႔ရသည္။
‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသလား။’’ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေျပာင္းလဲ ေသာ စမ္းသပ္နည္းတစ္ခု႐ွိသည္။ ‘‘မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ႔’’ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)။
မိမိဂုဏ္အသေရအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။ ေနာဧေခတ္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္၊ လူတစ္စုသည္ ေက်ာ္ေစာကိတၱိ႐ွိေစျခင္းအလိုငွာ ရဲတိုက္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုၿပီး အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားမည္ကို စိုးေၾကာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔…

လက္စြပ္မ်ားႏွင္႔ ေက်းဇူးတရား

ကၽြန္မ၏လက္ကို ၾကည့္ေနရင္း ကၽြန္မ၏လက္ထပ္လက္စြပ္ႏွင္႔ ေစ႔စပ္လက္စြပ္တို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ျပန္သတိရသြားသည္။ ခရီးသြားရန္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ရင္း အလုပ္႐ႈပ္ကာ လက္စြပ္ကို ဘယ္မွာ ထားမိမွန္း စိုးစဥ္းမွ် စဥ္းစားမရေတာ႔ပါ။
ကၽြန္မ၏ နေမာ္နမဲ႔ႏိုင္လြန္းေသာအမွားကို ခင္ပြန္းသည္အား ေျပာျပလိုက္ပါက သူစိတ္ထိခိုက္သြားမွာ စိုးရိမ္ၿပီး သူ႔ကို ေျပာျပရန္ လန္႔ေန သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းက လက္စြပ္မ်ားကို ႏွေမ်ာေန သည္ထက္ ကၽြန္မအေပၚ က႐ုဏာႏွင္႔ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ႔သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔ထံမွ သနား က႐ုဏာ ခံရေအာင္ ကၽြန္မ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ဘက္က ကၽြန္မကို အျပစ္တင္ ျငဴစူျခင္း မ႐ွိ၊ အမွတ္ မထားခဲ့ပါ။
မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ ျပန္ၿပီးအမွတ္ရသည့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္၏ခြင္႔လႊတ္မႈအတြက္ တစ္ခုုခု ျပန္လုပ္ေပးရမည္ဟု ကၽြန္မတို႔…

တစ္သက္တာ သိုးထိန္း

ကၽြန္မ၏သားေလး အတန္းတက္သြားေသာအခါ `သားဆရာမကို သားတစ္သက္လံုး လိုခ်င္တယ္´ ဟု ေအာ္ငိုပါသည္။ ဆရာအေျပာင္းအလဲသည္ ဘ၀၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သူ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းျပရသည္။ တစ္သက္တာ တည္ျမဲေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား ႐ွိပါသလားဟု ကၽြန္မတို႔ ေတြးေကာင္း ေတြးမိမည္။
တစ္သက္တာ  တည္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုကို ဘိုးေဘးႀကီး ယာကုပ္က ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ယာကုပ္သည္ မယံုႏိုင္စရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ရၿပီး သူခ်စ္ရသူမ်ားကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူ႔ဘ၀၌ မျပတ္ အစဥ္အျမဲတည္႐ွိေသာ အရာတစ္ခုကို သူသိ႐ွိခဲ႔သည္ “...ဘုရားသခင္၊ ငါ႔ကို တစ္သက္လံုး ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေကၽြးေမြးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ … ဤသူငယ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ” ဟု သူဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (ကမာၻ ၄၈း၁၅-၁၆)။
ယာကုပ္သည္ သိုးထိန္းျဖစ္ခဲ႔ဖူးေပရာ သူႏွင္႔ဘုရားသခင္၏ဆက္ဆံေရးကို သိုးထိန္းႏွင္႔သိုး၏ဆက္ဆံေရးျဖင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ႔သည္။ သိုးအေကာင္ေပါက္လာသည္မွ တစ္ျဖည္းျဖည္းႀကီးျပင္းကာ အသက္ႀကီးသြားခ်ိန္အထိ သိုးထိန္းက…