စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Kirsten Holmberg

ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

ခရစ္တန္ဟိုးဘတ္ သည္ စာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ မိခင္၊ ဇနီးတစ္ဦးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အခန္းက႑စံုလွသည့္ သူ၏ ျဖစ္တည္မႈအေနအထားက မယံုႏိုင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးစြာျဖင္႔ က႑တစ္ခုစီတိုင္းကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သူ႔ဖခင္မွာ သူ႔အသက္ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္က ထိုအျဖစ္ဆိုးကို သူ႔အား ၾကံဳေတြ႕ေစသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ၁၃ ႏွစ္ နီးပါးမွ် အမ်က္ေဒါသ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားျဖင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ၿပီး သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ထံ ၀န္ခ်အပ္ႏွံျခင္းျဖင္႔သာ သူ၏ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ ကိုလိုရာဒို ျပည္နယ္ ေဘာလ္ဒါေဒသတြင္ မိုက္ ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ အိုင္ဒါဟို ျပည္နယ္၊ ဘိြဳက္စ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ မိသားစုကို ပ်ိဳးေထာင္လ်က္္႐ွိသည္။ သူ၏ အဖိုးတန္႐ွားပါး အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြႏွင္႔ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း အခ်ိန္ေပးျခင္း စသည့္အမႈမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ေန ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

ျပန္လည္ၿငိမ္၀ပ္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေမာ္မြန္ပုရစ္ေကာင္မ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ လမ္းသြားလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ေကာင္ခန္႔ နင္းမိသည္အထိ ပုရစ္ေကာင္မ်ား အလြန္မ်ားျပားသည္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ အူတာျပည္နယ္၌ က်သည့္ သီးႏွံဖ်က္အင္းဆက္ ပိုးႏွံေကာင္သည္ ၂” x ၃”ခန္႔ သူ႔အရြယ္အစားႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ပင္ သူ၏သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသီးအႏွံ အေလးခ်ိန္စုစုေပါင္း ၃၈ ေပါင္ကုိ စားသံုးႏိုင္သည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ဘဝ ပ်က္ရသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလည္း ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

ယုဒလူမ်ိဳးတုိ႔၏ နာခံမႈမရွိျခင္းအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ယုဒျပည္တစ္ျပည္လံုးသည္ အင္းဆက္ပိုးမ်ား၏ဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ခံရသည့္အေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ပေရာဖက္ ေယာလက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။ (က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္အရ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ားဟုတင္စား ထားသည့္) ေ႐ွးမ်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ခါမွ်မၾကံဳဖူးေသာက်ိဳင္းေကာင္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို…

စံုမွိတ္ထားေသာမ်က္လံုးမ်ား

ထိုသို႔မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သူသိသည္။ ၎သည္ မွားေၾကာင္း သူသိသည္။ သူ႔အမွားကို သူသိေၾကာင္း သူ႔မ်က္ႏွာတြင္ ေပၚေနသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာကို ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္း ဖတ္ႏိုင္သည္။ သူလုပ္ထားသည့့္ အမွားအတြက္ သူႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တူေတာ္ေမာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ၏မ်က္လံုးမ်ားကို စုံမွိတ္ထားေတာ့သည္။ သူက ကၽြန္မကို မျမင္လွ်င္ ကၽြန္မကလည္း သူ႔ကိုျမင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးႏွစ္သား ကေလးအေတြးျဖင့္ ထိုင္စဥ္းစားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္မက သူ႔ကို မျမင္ရပါက သူလုပ္မိသည့္အမွား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဤသို႔ထိုင္၍ ေဆြးေႏြးစရာအေၾကာင္း လည္း မရွိေပ။

ကၽြန္မ သူ႔ကို ျမင္ရသည့္အတြက္ ကၽြန္မ ဝမ္းသာသည္။ သူ႕အမွားကို ျပန္မျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လွစ္လ်ဴရႈျခင္း မရွိဘဲ သူ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ လိုသည္။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား မည္သည့္အၿငိဳးအထံုးမွ် မရွိေစခ်င္ပါ။ ကၽြန္မ၏မ်က္ႏွာကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ၿပီး သူ႔ကို…

ႂကြယ္ဝျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡဆင္းရဲခံရျခင္းျဖစ္ေစ

Ann Voskamp ၏ One Thousand Gifts အမည္႐ွိ စာအုပ္၌ စာဖတ္သူတို႔အား မိမိတုိ႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ သူတို႔အတြက္ ျပဳေသာအမႈမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္ အားေပးထားသည္။ ၎စာအုပ္၌ ပန္းကန္္ေဆးစဥ္ ေတြ႕ရသည့္ သက္တန္႔ေရာင္ ေျပးေနသည့္ ပူေဖာင္းေလး၏ အလွမွစ၍ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သည့္ သူမအပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးအတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္၍မရႏိုင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအထိ ဘုရားသခင္၏ ႂကြယ္ဝေသာရက္ေရာမႈ ေကာင္းခ်ီးလက္ေဆာင္ အႀကီးအငယ္ကို ေန႔စဥ္မွတ္စု ေရးခဲ႔ သည္။ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းသည္ ဘဝအသက္တာ၏ ဒုကၡ အေရာက္ဆံုး အခ်ိန္၌ပင္ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႕ျမင္ေစေသာ အဓိကေသာ႔ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု Ann က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုကၡႏွင္႔ ရင္ဆိုင္သည့္ ဘဝအသက္တာဟုဆိုလွ်င္ ေယာဘ၏ဘ၀ကထင္႐ွားလွသည္။ စင္စစ္ သူ၏ဆံုး႐ံႈးမႈက ႀကီးမားမ်ားျပားလွသည္။ သူ၏သိုးႏြားမ်ားအားလံုး ဆံုး႐ံႈးၿပီး မၾကာမီမွာပင္္ သားသမီး ဆယ္ေယာက္စလံုး ေ႐ွ႕ဆင္႔…

ကမ္းလက္

အိုင္ဒါဟိုျပည္နယ္၏ ေဆာင္းရာသီေရာက္လွ်င္ ကၽြန္မကေလးမ်ားသည္ အိမ္ေနာက္ဘက္႐ွိ စကိတ္ကြင္း၌ စိတ္လႈပ္႐ွား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေရခဲျပင္စကိတ္စီးၾကသည္။ ငယ္စဥ္က စကိတ္စီးသင္ရာ၌ ေခ်ာေနသည့္ေရခဲျပင္ေပၚတြင္ ၿငိမ္ေအာင္ရပ္ရျခင္းက သူတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ သူတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ သူတို႔ေခ်ာ္ၿပီး လဲက်သြားလွ်င္ နာက်င္မည္ကို သူတို႔ သိေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေျခေခ်ာ္သြားတိုင္း ကၽြန္မျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ထံအေျပးသြားၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပန္ရပ္ႏိုင္ေအာင္ ေျခေထာက္ကို ျပန္ထိန္းေပးရသည္။

ကၽြန္မတို႔ လဲက်သည့္အခါတိုင္း ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီမည့္ လက္တစ္စံု႐ွိေနျခင္းသည္ ဆုလာဘ္တစ္ခုဟု ေဒသနာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ခ်ိဳၿမိန္မႈကို ခံစားရၿပီး သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးပို႐ွိသည္ (၄း၉)။ မိတ္ေဆြမ်ားက ဘဝကို ေႏြးေထြးေစ သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရစဥ္ ကၽြန္မတို႔အနီး၌ ရပ္တည္ေပးၿပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ေပးသူ႐ွိလွ်င္ ေကာင္းလွသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ ဤဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း…

မိမိ၌႐ွိသည့္အရာ

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ မိသားစုႏွင္႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုစုၿပီး သူ႔အိမ္၌ အားလပ္ရက္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ထက္သန္ေနသည္။ မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ေဆြတုိင္းကလည္း ထိုပြဲကို ေမွ်ာ္လင္႔ေစာင္႔စားလ်က္ အေကၽြးအေမြး စားစရိတ္ကို ေဝမွ်ခံရန္ အစားအေသာက္ အသီးသီး ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေပါင္မုန္႔၊ အခ်ိဳ႕က ဟင္း႐ြက္သုတ္၊ အခ်ိဳ႕က အရံဟင္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးကမူ ေငြေၾကး အလြန္အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည္။ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုရမည့္ ထိုပြဲကို သူေမွ်ာ္လင္႔ ေသာ္လည္း အစားအေသာက္တစ္ခုခုုဝယ္ရန္ သူ၌ ေငြလံုးဝ မ႐ွိပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပြဲလက္ခံက်င္းပေပးမည့္ အိမ္႐ွင္မိတ္ေဆြ၏ အိမ္ကို သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ေပးရန္ သူကမ္းလွမ္းခဲ႔သည္။

ဘာမွယူမလာဘဲ လက္ခ်ည္းသက္သက္ လာလွ်င္လည္း သူ႔ကို ႀကိဳဆိုမည္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူက သူေပးဆပ္ႏိုင္မည့္ သူ႔အခ်ိန္ႏွင္႔ သူကၽြမ္းက်င္သည့္ အလုပ္ကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ ယူေဆာင္လ်က္ ပါတီပြဲသို႔ လာခဲ႔သည္။ ၎သည္…

အားေပးမစရန္ တာဝန္႐ွိသည္။

စတီဗင္ သြန္မဆင္ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲသည္ အျခား အားကစားနည္းမ်ားႏွင္႔ မတူသည့္ ခရီးၾကမ္းၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ လူ ၇ ဦးပါဝင္ၿပီး ၃ မိုင္ ခရီးအနက္ ၂ မိုင္ခရီးကို ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို အတူကိုင္ၿပီး ေျပးၾကရသည္။ က်န္ ၁ မိုင္ ခရီးကို ႀကိဳးလႊတ္ၿပီး ပန္းတိုင္သို႔ အသီးသီး ေျပးၾကရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျမန္ႏႈန္းႏွင္႔စံခ်ိန္ကို ေပါင္းၿပီးမွ အဖြဲ႕၏စံခ်ိန္ကို ယူသည္။

ဤႏွစ္တြင္ ကၽြန္မသမီး၏အဖြဲ႕က ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင္႔ မတူသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ အေျပးအျမန္ဆံုး သူကို ေ႐ွ႕ဆံုး၌ ေျပးေစၿပီး သူ႔ေနာက္မွ အေႏွးဆံုးစံခ်ိန္႐ွင္ကို ေျပးေစသည္။ သူတို႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အျမန္ဆံုး ေျပးႏိုင္သူက အေႏွးဆံုးေျပးသူႏွင္႔ စကားေျပာႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ ႐ွိၿပီး သူ႔ကို အားေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤအစီအစဥ္က ေဟျဗဲၾသဝါဒစာမွ က်မ္းစာတစ္ပိုဒ္၏သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ကို ျမင္ေယာင္မိေစသည္။ စာေရးသူက ‘‘ထိုမွတစ္ပါး၊…

ေ႐ႊဖ႐ံုသီးထဲမွ ရတနာ

မိခင္ျဖစ္ခါစ၌ ကၽြန္မသမီးေလး၏ပထမႏွစ္ဘဝကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၿပီး သူမည္သို႔ ႀကီးလာသည္၊ မည္မွ်ေျပာင္းလဲလာသည္ကို လစဥ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ႔သည္။ ကၽြန္မသေဘာက်သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုမွာ လယ္သမားတစ္ဦးထံမွ ကၽြန္မဝယ္ယူခဲ႔သည့္ အသားျခစ္ၿပီးသား ေ႐ႊဖ႐ံုသီးခြံထဲ ျမဴးတူးျပံဳး႐ႊင္စြာ ထိုင္ေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ ေမ႔အသည္း၊ ေမ႔ဆည္းလည္းေလးက ဧရာမေ႐ႊဖ႐ံုသီးထဲမွာပါ။ ေ႐ႊဖ႐ံုသီးက မၾကာမီ ပုပ္ပ်က္သြားေသာ္လည္း သမီးေလးက တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္႐ွင္သန္္ႀကီးျပင္းလာခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈမည္သူျဖစ္သည္ဟူေသာ သမၼာတရားကို သိျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွင္ေပါလု၏ေဖာ္ျပခ်က္က ထိုဓာတ္ပံုကို သတိရေစသည္။ ႏွလံုးသား၌ သခင္ေယ႐ႈကို သိေသာပညာကို ႐ွင္ေပါလုက ေျမအိုး၌သိုထားသည့္ ဘ႑ာႏွင္႔တူသည္ဟု ခိုင္းႏိႈင္းထားသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ‘‘အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေႏွာင္႔ယွက္ျခင္း ခံရလ်က္’’ (၂ ေကာ ၄း၈)၊ ႐ုန္းကန္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ျပဳေပး ခဲ႔သည့္အမႈကို သတိရျခင္းျဖင္႔ ခံရပ္ႏိုင္သည့္ ခြန္အားသတိၱ မ်ားကို ရ႐ွိေစသည္။ ကၽြန္မတို႔အသက္တာ႐ိွ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင္႔ ကၽြန္မတို႔သည္…

သင္၏ေလွမ်ားကိုယူေဆာင္ခဲ့ပါ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတကၠဆက္ျပည္နယ္၌ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ကပ္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပင္းထန္စြာရြာသြန္းေသာ မိုးေၾကာင့္ေရႀကီးၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုတို႔မွာ အိမ္ထဲတြင္ ပိတ္မိၾကသည္။ ပိတ္မိေနသူ တို႔အား ကယ္ဆယ္ရန္ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားမွ တာဝန္သိျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ေလွမ်ားကို ယူေဆာင္လာၾကၿပီး “တကၠဆက္ ေရတပ္ဖြဲ႔” ကို ဝိုင္းဝန္ကူညီခဲ့ၾကသည္။

ရဲရင့္၍ေစတနာစိတ္ျပင္းျပေသာ ထိုအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္စြမ္းရွိသေလာက္ ကူညီေပးရန္ ခြန္အားေပး ႏႈိးေဆာ္သည့္ သုတၱံက်မ္း ၃း၂၇ ကို သတိရမိသည္။ ထုိသူတို႔သည္ အျခားသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ကာလ မိမိတို႔၏ေလွမ်ားယူေဆာင္လာကာ ကူညီေပးႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစြမ္းရွိသည့္အတိုင္း သူတို႔ အမွန္တကယ္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိမည္ဆိုပါက သူတို႔တြင္ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ရွိသမွ်ကို စိုက္ထုတ္၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီၾကသည္။

အေရးေပၚအကူအညီေပးရန္ မိမိ၌ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ မလံုေလာက္၍ အျခားသူမ်ားကို…

ခ်ိန္တန္ၿပီ

သမီးႀကီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသြားတက္မည္ျဖစ္၍ မေန႔က ကၽြန္မေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူခဲ႔သည္။ စီးမည့္ေလယာဥ္ပ်ံေ႐ြးရင္း ကၽြန္ျပဴတာကီးဘုတ္ေပၚ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်ခဲ႔ေသာ္လည္း ကီးဘုတ္ေလး မပ်က္မယြင္းသည့္အတြက္ ကၽြန္မအံ႔ၾသမိသည္။ သမီးႏွင္႔အတူ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းခဲ႔သည့္ ၁၈ ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ကၽြန္မ အလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ ခဲ႔ၿပီး ယခုသူမက ခြဲခြာထြက္ခြာသြားေတာ႔မည္ျဖစ္၍ ကၽြန္မ အလြန္ဝမ္းနည္း ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို လြမ္းဆြတ္ ႐ံုျဖင္႔ သူမ၏အနာဂတ္ အခြင္႔အလမ္းကို ကၽြန္မပိတ္ပင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤဘဝလမ္းဆံုတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္သူအျဖစ္ သူဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘဝခရီးသစ္အတြက္ ထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္တန္ေလၿပီ။ တိုင္းျပည္၏ အျခားေနရာ ေဒသတြင္ သူူစူးစမ္းေလ႔လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သမီးႀကီးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း မိဘတာဝန္က႑ ဤေနရာတြင္ အဆံုးသတ္ၿပီး သူမ၏ဘဝစာမ်က္ႏွာသစ္ စတင္ေတာ႔မည္။ ဘဝခရီး၌ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေရာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအသစ္ပါ႐ွိေနမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမ႐ွိပါ။ ဣသေရလလူတို႔၏ တတိယေျမာက္ဘုရင္ ေ႐ွာလမုန္က ''ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ (ဘုရားသခင္ ခန္႔ခြဲသတ္မွတ္သည့္)…

ႂကြက္သားမ်ား သန္မာလာျခင္း

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကာယဗလေမာင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေလ႔က်င္႔ေရးစက္၀န္း၌ သူတို႔ကိုယ္ကို နစ္ျမႇဳပ္ထားၾကသည္။ ပထမအစလမ်ားတြင္ ခႏၶာအ႐ြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး သန္မာေရးကို အားစိုက္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲနီးလာေသာအခါ ႂကြက္သားအလွကို ကြယ္ဖံုးသည့္ အဆီပိုမ်ား မ႐ွိေအာင္ အာ႐ံုထား ကစားၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမဝင္မီ ရက္ပိုင္း အတြင္းတြင္ သူတို႔သည္ ေရကို ခါတိုင္းထက္ေလ်ာ႔၍ ေသာက္ၾကသည္။ သို႔မွသာ ႂကြက္သားတစ္႐ွဴးမ်ား အလြယ္တကူ ျမင္သာ ေပၚလြင္မည္။ အာဟာရကို ေလ်ာ႔ၿပီး စားသံုးခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲေန႔တြင္ အား႐ွိေနရမည့္အစား အားအနည္းဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနၾကပါသည္။

၆ ရာ ၂၀ တြင္ ဘုရား႐ွင္၏ ခြန္အားတန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားရန္အတြက္ အားနည္းမႈကုိ ဝန္ခံျခင္းအေၾကာင္း လက္ေတြ႕ႏွင္႔ဆန္႔က်င္ေသာ အျဖစ္မွန္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ဘုရင္ေယာ႐ွဖတ္အား ‘‘ဧဒံုျပည္က မ်ားစြာေသာ အလံုးအရင္း စစ္ခ်ီလာၿပီး တိုက္ေတာ႔မည္’’ ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထိုေၾကာင္႔…