စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Kirsten Holmberg

Kirsten Holmberg

Kirsten Holmberg သည္ စာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ မိခင္၊ ဇနီးတစ္ဦးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အခန္းက႑စံုလွသည့္ သူ၏ ျဖစ္တည္မႈအေနအထားက မယံုႏိုင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးစြာျဖင္႔ က႑တစ္ခုစီတိုင္းကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သူ႔ဖခင္မွာ သူ႔အသက္ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္က ထိုအျဖစ္ဆိုးကို သူ႔အား ၾကံဳေတြ႕ေစသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ၁၃ ႏွစ္ နီးပါးမွ် အမ်က္ေဒါသ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားျဖင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ၿပီး သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ထံ ၀န္ခ်အပ္ႏွံျခင္းျဖင္႔သာ သူ၏ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ ကိုလိုရာဒို ျပည္နယ္ ေဘာလ္ဒါေဒသတြင္ မိုက္ ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ အိုင္ဒါဟို ျပည္နယ္၊ ဘိြဳက္စ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ မိသားစုကို ပ်ိဳးေထာင္လ်က္္႐ွိသည္။ သူ၏ အဖိုးတန္႐ွားပါး အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြႏွင္႔ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း အခ်ိန္ေပးျခင္း စသည့္အမႈမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ေန ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Kirsten Holmberg

အထဲမွာ ဘာ႐ွိလဲ

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း အဲမလီ ၏သမီးလက္ထဲ၌ ကိုင္ထားသည့္ မိန္းကေလးအ႐ုပ္ေလးမွာ ကၽြန္မတို႔ငယ္စဥ္က ကစားခဲ့သည့္ အ၀တ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ထားသည့္ အ႐ုပ္မ်ိဳးေလးျဖစ္၍ ကၽြန္မက အျမတ္တႏိုးႏွင့္ခ်ီးမြမ္းလိုက္ရာ သူက ‘‘အ႐ုပ္ထဲမွာ ဘာ႐ွိလဲ သိခ်င္လား’’ ဟု ေမးသျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ သိခ်င္ေဇာျဖင့္ ‘‘အင္း’’ ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ အ႐ုပ္ထဲမွာဘာ႐ွိပါလိမ့္ဟု ကၽြန္မအလြန္သိခ်င္သည္။ အ႐ုပ္ကို ေမွာက္ခံုထား၍ ေက်ာဘက္မွဇစ္ကို အဲမလီ ဖြင္႔လိုက္ၿပီး အ႐ုပ္ကိုယ္ထည္အတြင္းမွ ရတနာေလးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုတ္လိုက္သည္။ ထိုရတနာမွာ သူကေလးဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အဲမလီ ႏွစ္သက္စြာ ေဆာ႔ကစားခဲ႔သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႕က အ႐ုပ္အေဟာင္းေလး ျဖစ္ပါသည္။  တန္ဖိုးႏွင္႔ ဆြဲေဆာင္မႈကိုေပးမည့္ အတြင္းမွအ႐ုပ္ေလး မ႐ွိပါက အျပင္မွအ႐ုပ္သည္  အခြံသာျဖစ္လိမ္႔မည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ လူ႔ဇာတိခံျခင္း၊ အေသခံျခင္းႏွင္႔ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ရတနာဘ႑ာအျဖစ္ ႐ွင္ေပါလု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎ကို ဘုရားလူမ်ား၏မတည္ျမဲေသာခႏၶာ၌ သိုထားသည္။…

အသစ္တစ္ဖန္ အစျပဳျခင္း

ဒီဇင္ဘာလကုန္၍ ခရစ္စမတ္ကာလ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ကၽြန္မ အေတြးမ်ားက ေနာင္လာမည့္ႏွစ္သို႔ ဦးတည္သြားသည္။ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ျဖစ္၍ နိစၥဓူ၀ ၀တၱရားမ်ားနည္းပါးခ်ိန္တြင္ မႏွစ္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည့္ အခ်င္းအရာမ်ား၊ေနာက္ႏွစ္၌ မိမိျဖစ္လိုေသာအခ်င္းအရာမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြန္မဆင္ျခင္မိသည္။ ထိုသို႔ ဆင္ျခင္္ေတြးလိုက္တိုင္း ကၽြန္မျပဳခဲ႔ေသာ အမွားမ်ား အတြက္ နာက်င္ၿပီး ေနာင္တရမိသည္။ သို႔တိုင္ ႏွစ္သစ္ တစ္ႏွစ္ကို စတင္ရမည့္အေတြးသည္ ကၽြန္မကို ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း မ်ားျဖင္႔ ေမွ်ာ္တလင္႔လင္႔ ျဖစ္ေစသည္။ မႏွစ္က မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ႔ျဖစ္ခဲ႔ အသစ္တစ္ဖန္ အစျပဳႏိုင္ျခင္းသည္   အခြင္႔အေရးတစ္ခုရ႐ွိသကဲ့သို႔ ကၽြန္မခံစားရပါသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ကၽြန္ခံခဲ႔ရၿပီးေနာက္ ေပရသိ႐ွင္ဘုရင္ ကု႐ုမင္းက ၎တို႔၏တိုင္းျပည္ ယုဒျပည္သို႔ ျပန္လႊတ္လိုက္ေသာအခါ သူတို႔ခံစားရမည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းႏွင္႔ ႏႈိင္းဆၾကည့္ပါက ကၽြန္မ၏အသစ္တဖန္ အစျပဳမည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္က  သိမ္ငယ္သြားသည္။ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို…

၀က္ေပါင္ေျခာက္ႏွင္႔ ဥမ်ား

ၾကက္ႏွင္႔၀က္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္၌ ၾကက္ႏွင္႔၀က္တို႔သည္ အတူေပါင္းၿပီး စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင္႔ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေရာင္းခ်မည့္ အစားအေသာက္စာရင္း စီစဥ္ေရးဆြဲရာ ၾကက္က ၀က္ေပါင္ေျခာက္ႏွင္႔ၾကက္ဥေရာင္းမည္ဟု အၾကံျပဳသည္။ ထိုအခါ ၀က္က ‘‘ေတာ္...ေတာ္... ေက်းဇူးဘဲ၊ ငါက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေပးဆပ္ရမွာ၊ မင္းကေတာ႔ ပါ႐ံုေလးပဲ ပါမွာေပါ႔’’ ဟု အလ်င္အျမန္ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
ပန္းကန္ျပားေပၚ သူ႔ကိုယ္သူထား႐ွိဆက္သရန္ ၀က္အတြက္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သူနားလည္ထားသည့္အရာက ကၽြႏု္ပ္အတြက္ မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေနာက္ေတာ္သို႔ စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ႔လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ သာ၍ေကာင္းေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ သင္ခန္းစာ ရ႐ွိပါသည္။
သူ၏တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာသသည္ ဣသေရလ႐ွင္ဘုရင္ႏွင္႔ ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္တို႔၏ မဟာမိတ္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ဤအမႈၿပီးေျမာက္ရန္ ႏွင့္ ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္ ဗဟၤာဒဒ္ထံမွ မ်က္ႏွာသာရရန္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ ရတနာမ်ားႏွင္႔အတူ ‘‘ဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာ၊ နန္းေတာ္…

ေကာင္းစြာသိနားလည္ျခင္း

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကၽြန္မတို႔ ေမြးစားသည့္ သားငယ္ေလးကို အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ သူသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ အစာေကာင္းစြာ မစားရဘဲ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႔သည့္ ကေလးငယ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔၊ အထူးသျဖင္႔ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ား ေကၽြးၿပီး ေမတၱာမိုးႀကီး ႐ြာလိုက္ရန္ ကၽြန္မ စိတ္ေစာမိသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားလည္း၊ အထူးကုမ်ားႏွင္႔ျပသလည္း သူကေတာ႔ ပိန္လွီျမဲပင္။ သံုးႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္မွ သူပံုမွန္မစားႏိုင္ေသာအစာ ႐ွိေၾကာင္း သိလိုက္ရၿပီး ထိုအစားအစာမ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္မွ လအနည္းငယ္အတြင္း သူ႔အရပ္ ၅ လက္မခန္႔ ထြက္လာ သည္။ ကေလး၏ႀကီးထြားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အစာမ်ားကို မသိဘဲ ေကၽြးမိျခင္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္း ခံစားရသကဲ႔သို႔ ယခုတြင္ သူ၏က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာျခင္းအတြက္လည္း ကၽြန္မ ၀မ္းေျမာက္ရသည္။
ဗိမာန္ေတာ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ပညတၱိက်မ္းကို ျပန္ေတြ႔ေသာအခါ ေယာ႐ွိမင္းသည္လည္း…

မည္သည့္အရာက အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္နည္း

မၾကာမီက ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းသည္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေလာက္ေသာ ထိပ္စီးေျပာင္းသည့္ေမြးေန႔ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ သူ႔ကို ထိုက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းကိုရွာၾကံရင္း ကၽြန္မစဥ္းစားရၾကပ္ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္မ၏အၾကံမ်ားကို သားသမီးမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္းဆံုး အၾကံကိုကူညီေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေျပာသည္။ ကၽြန္မတို႔ က်င္းပေသာ ေမြးေန႔သည္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ အမွတ္တရ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ သူသည္ ကၽြန္မတို႔မိသားစု အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစလိုသည္။ ဤအေရးႀကီးေသာ မွတ္ေက်ာက္ႏွင့္အတူ ကၽြန္မတို႔ေပးသည့္ လက္ေဆာင္ကိုလည္း သူ႔ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သိမ္းဆည္းထားေစလိုသည္။
ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဘုရားသခင္အား “ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာေမြးေန႔” လက္ေဆာင္ထက္ ပို၍ သာလြန္ေသာ လက္ေဆာင္ကို ေပးခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္က်ိန္း၀ပ္ရန္ ထိုက္တန္ ခမ္းနားသည့္ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေပးလိုသည္။ ေသခ်ာေပါက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားရရွိေစရန္ တု႐ုမင္းႀကီးထံသို႔ စာေပးပို႔ခဲ့သည္။ သူ၏စာထဲတြင္ “ငါတို႔ ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္” (၆ ရာ…

ပို၍ သာလြန္ထူးျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ

ကၽြန္မမိခင္၏ေမြးေန႔ၿပီး၍ ေနာက္တစ္ေန႔သည္ ကၽြန္မေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ လူငယ္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အေမလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ေအာင္၊ ကၽြန္မလည္း၀ယ္ေပးႏိုင္သည့္ လက္ေဆာင္တစ္ခုခုကို ကၽြန္မစဥ္းစားသည္။ ကၽြန္မ၀ယ္ေပးသမွ်ကို အေမက ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးႏွင္႔ လက္ခံသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ကၽြန္မေမြးေန႔ေရာက္ေသာ္ အေမက လက္ေဆာင္ ျပန္ေပး သည္။ အေမ႔လက္ေဆာင္က ကၽြန္မ၏လက္ေဆာင္ထက္ အဆဆသာပါသည္။ ကၽြန္မလက္ေဆာင္ေလး မ်က္ႏွာငယ္ သြားေအာင္ တမင္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အေမက သူတတ္ႏိုင္သည္အတိုင္း ရက္ေရာစြာ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြန္မ လက္ေဆာင္ထက္ အဆဆသာသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
အေမ႔အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခ်င္ေသာ ကၽြန္မဆႏၵ အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ရာေနရာကို ေဆာက္ေပး လိုသည့္ ဒါ၀ိဒ္၏ဆႏၵကို ျပန္ေအာက္ေမ႔သတိရမိသည္။ သူေနထိုင္သည့္နန္းေတာ္ႏွင္႔ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ထင္ျပ၊ က်ိန္း၀ပ္သည့္တဲေတာ္တို႔မွာ မယွဥ္သာ၊ တစ္ျခားစီျဖစ္ေနသည္ကို ခံစားရလ်က္ ဗိမာန္ေတာ္ကို သူ တည္ေဆာက္လိုသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏စိတ္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္ေလ်ာ ေပးျခင္းထက္ ဘုရားသခင္သည္…

ဗလာနတၱိမွ စံုလင္ျခင္းသို႔္

ထင္ရွားေသာ ကေလးပံုျပင္စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ဆင္းရဲေသာ ေက်းေတာသားေလးပံုျပင္ ပါရွိသည္။ ပံုျပင္ထဲတြင္ ေက်းေတာသားေလး ဗာေသာလမဲသည္ ရွင္ဘုရင္ကို အ႐ိုအေသ ေပးရန္ သူ႔ဦးထုပ္ကို ခၽြတ္လိုက္တိုင္း အလားတူ ဦးထုပ္မ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး ေပၚလာ သည္။ ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္ကို မ႐ိုမေသျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္လာကာ ရွင္ဘုရင္လည္း ေဒါသပုန္ ထလာသည္။ သို႔ႏွင့္ သူ႕ကိုအျပစ္ေပးရန္ နန္းေတာ္သို႔ ဖမ္းေခၚသြားသည္။ အျပစ္ေပးမည့္ေနရာသို႔ မေရာက္မီ အထိ ဦးထုပ္မ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး ေပၚလာၿမဲျဖစ္သည္။ ဦးထုပ္မ်ားသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ အလွစိုက္ ငွက္ေမႊးမ်ားျဖင့္ ပိုလွလာသည္။ အလံုးေရ ၅၀၀ ေျမာက္ ဦးထုပ္ကို ဘုရင္ႀကီး ဒါ၀င္ သေဘာက်သြားၿပီး ဗာေသာလမဲကို အျပစ္လႊတ္ကာ ေရႊဒဂၤါး ၅၀၀ ျဖင့္ ထိုဦးထုပ္ကို ၀ယ္လိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုး ဗာေသာလမဲ၏ဦးေခါင္းတြင္ ဘာမွမရွိေတာ့ပါ။ သူသည္ လြတ္လပ္လ်က္…

ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါ

ကၽြန္မ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္က ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရ၍ စိတ္ေသာကေ၀ခဲ႔စဥ္ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားေပၚလာေအာင္ ေဘာပင္ျဖင္႔ စကၠဴေပၚတြင္ ေရးခ်သည့္အေလ႔အက်င္႔ကို အေမ သင္ေပးခဲ႔သည္။ မည္သည့္ အတန္းတက္ရမည္၊ မည္သည့္အလုပ္ လုပ္ရမည္ကို မသိျခင္း (သုိ႔) သက္လတ္ပိုင္း အ႐ြယ္တြင္ ေတြ႕ရမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အမႈအရာမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကို အေမ့ထံမွ သင္ယူခဲ့သည့္အတိုင္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား ခ်ေရးၿပီး မည္သို႔လုပ္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ရလဒ္ကိုပါ ေရးခ်သည္။ ထိုသို႔ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ စိတ္ထဲရွိသမွ် ဖြင့္ခ်လိုက္ေသာအခါ ျပႆနာကို ပို၍ရွင္းလင္းစြာျမင္ရၿပီး စိတ္ခံစားမႈထက္ ပို၍ ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ အရွိအတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။
မိမိ၏အေတြးမ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရး၍ သစ္လြင္ေသာအျမင္မ်ား ရ႐ွိခဲ႔သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္မတုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ဖြင္႔ျပေသာ အခါ ကိုယ္ေတာ္၏အျမင္ကို ရရွိေစၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ကို ျပန္္သတိရေစသည္။ ေဟဇကိမင္းႀကီးသည္လည္း…

ေလးနက္စြာ ႐ွာေဖြျခင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္သမီးပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ စေနေန႔က အေျပးေလ႔က်င္႔ေရးကြင္းသို႔ မိသားစုလိုက္ သြားေရာက္အားေပး ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးမ်ဥ္းကို ျဖတ္လ်က္ ပန္း၀င္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔အား ေထြးေပြ႕အားေပးမည့္ အသင္းသားခ်င္း၊ နည္းျပႏွင္႔ မိဘမ်ားထံ ကစားသမားမ်ား ဆက္ေျပးသြားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၃၀၀ ထက္မကေသာ ပရိသတ္က ပန္း၀င္သူမ်ားကို ဖံုးလႊမ္းသြားသျဖင္႔ လူအမ်ား ၾကားတြင္ လူတစ္ဦးကို ရွာေဖြရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္။  ပရိသတ္ မ်ားၾကား စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ၾကည့္ၿပီး သမီးကို ရွာေတြ႕ ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လာေရာက္အားေပးေသာ ကၽြနု္ပ္တို႔အလြန္ ခ်စ္ရေသာသမီးအား ေပြ႕ဖက္အားေပးရေတာ့သည္။
ဗာဗုလုန္သို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခံရၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ေယ႐ု႐ွလင္ႏွင္႔ ယုဒျပည္သို႔ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ႔သည္။ ထို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ၀မ္းေျမာက္ၿပီး အိမ္ျပန္လာသူမ်ား အတြက္ ခရီးလမ္းႏွင္႔ ၎တို႕ကို…

နက္နဲရာထဲမွ

ေရကူးကန္အတြင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အရိပ္အေယာင္ ရွိ၊ မရွိ ကၽြႏု္ပ္ ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ အသက္ကယ္ ေစာင့္ၾကည့္သူအျဖစ္ တာ၀န္ခ်ိန္ ၆ နာရီအတြင္း ေရကူးသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္ ေရကန္၏ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ကၽြႏ္ုပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ ထြက္ခြာမိခ်ိန္ (သို႔) အလုပ္အေပၚ အာရံုစိုက္မႈ ေလ်ာ့ပါးခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔တြင္ပင္ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ကန္အတြင္း ေရကူးေနသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေရကူးသူတစ္ဦးသည္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေရနစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ တာ၀န္မွာ ထိုသူကိုေရထဲမွ ကယ္ထုတ္ၿပီး ေရကန္ ကုန္းပတ္ ေပၚသို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေခၚေဆာင္လာရန္ ျဖစ္သည္။
ဖိလိတၱိလူတို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္စဥ္ ဘုရားသခင္၏ ကူညီ မစမႈကို ဒါ၀ိဒ္ခံစားခဲ့ရစဥ္ (၂ ရာ ၂၁း၁၅-၂၂) တခဲနက္ေသာ ေရထဲက ကယ္ဆယ္ျခင္းခံရသည္ႏွင့္ တူေၾကာင္း ဒါ၀ိဒ္ ခိုင္းႏႈိင္းခဲ့သည္…