စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Kirsten Holmberg

ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

ခရစ္တန္ဟိုးဘတ္ သည္ စာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ မိခင္၊ ဇနီးတစ္ဦးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အခန္းက႑စံုလွသည့္ သူ၏ ျဖစ္တည္မႈအေနအထားက မယံုႏိုင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးစြာျဖင္႔ က႑တစ္ခုစီတိုင္းကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သူ႔ဖခင္မွာ သူ႔အသက္ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္က ထိုအျဖစ္ဆိုးကို သူ႔အား ၾကံဳေတြ႕ေစသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ၁၃ ႏွစ္ နီးပါးမွ် အမ်က္ေဒါသ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားျဖင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ၿပီး သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ထံ ၀န္ခ်အပ္ႏွံျခင္းျဖင္႔သာ သူ၏ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ ကိုလိုရာဒို ျပည္နယ္ ေဘာလ္ဒါေဒသတြင္ မိုက္ ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ အိုင္ဒါဟို ျပည္နယ္၊ ဘိြဳက္စ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ မိသားစုကို ပ်ိဳးေထာင္လ်က္္႐ွိသည္။ သူ၏ အဖိုးတန္႐ွားပါး အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြႏွင္႔ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း အခ်ိန္ေပးျခင္း စသည့္အမႈမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ေန ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

ေရစီးသန္ေသာခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းျခင္း

ေဖာင္လမ္းျပသူက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔ကို ျမစ္အနားသို႔ လိုက္ပို႔ၿပီး အသက္ကယ္အက်ႌမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားရန္ႏွင္႔ ေလွာ္တက္မ်ားကို ေသခ်ာဆုတ္ကိုင္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလွထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါ ေလွ၏အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းညိႇရန္ႏွင့္ ေရစီးသန္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ႐ိွေအာင္ ထိုင္ရမည့္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေရေၾကာင္း ခရီး႐ွည္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ရင္ဖိုစရာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ေရစီးၾကမ္းသည့္ေရေၾကာကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ပဲ႔ထိန္းႏိုင္ေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာ၊ ၾကားသိရန္လိုအပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာျပသည္။ လမ္းခရီး၌ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ား႐ွိမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေလွလမ္းခရီးက စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ ေကာင္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမည္ဟု သူက အာမခံသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘဝအသက္တာက ေရစီးသန္ သည့္ျမစ္၌ ေဖာင္စီးသကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာက်သည္ထက္ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားရသည္။ ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယမွတစ္ဆင္႔ ဣသေရလလူ တို႔အား ဘုရားသခင္ေပးသည့္ကတိစကားက…

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္အႏိုင္ယူျခင္း

မိမိထားရွိေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစေရး ကၽြန္မတို႔ လစဥ္ေတြ႕ဆံုလ်က္ အခ်င္းခ်င္းကို သတိေပးၾကသည္၊ အားေပးၾကသည္။ ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္း ေမရီက သူ၏ ထမင္းစားစားပြဲထိုင္ခံုမ်ား၏ အခင္းမ်ားကို ႏွစ္မကုန္မီ ျပန္လည္ျပဳျပင္လိုသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေအာက္တိုဘာလတိုးတက္မႈကို သူအစီရင္ခံသည္။ “ကၽြန္မရဲ့ထိုင္ခံုေတြ ျပဳျပင္ၿပီးစီးဖို႔ အခ်ိန္ ၁၀ လ နဲ႔ ၂ နာရီ
ၾကန္႔ၾကာခဲ့တယ္။ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ရွာမရလို႔ ေစာင့္ရ တာရယ္၊ ကၽြန္မရဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့အခ်ိန္ လိုအပ္လို႔ အခ်ိန္ေရႊ႕ရတာရယ္၊ ကေလးငယ္ကို ၾကည့္႐ႈျပဳစု ေနရလို႔ မအားတာရယ္ေၾကာင့္ အဲေလာက္ၾကာသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ တစ္ထိုင္တည္း အခ်ိန္ယူလိုက္လွ်င္ ၂နာရီ ေလာက္ပဲ ၾကာမွာကို” ဟု ရယ္ေမာလ်က္ သူဆိုသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ၾကာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေနဟမိအား ဘုရားသခင္ ေခၚယူၿပီး အလြန္…

ပူးတြဲလက္မွတ္ထိုးေပးမည့္သူမလို

ေပးေဆာင္စရာအခြန္ေငြမ်ားကို အခ်ိန္မီေပးေဆာင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း မ႐ွိသူမ်ားသည္ အိမ္ (သို႔) ကားဝယ္ယူရန္ ေခ်းေငြရယူလိုေသာအခါ ေငြေခ်းသူမ်ားအေနျဖင္႔ တံု႔ဆိုင္း တတ္ၾကသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ား မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ပါမည္ဟု ဆိုလာသည့္ ကတိစကားကို လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံအျဖစ္ ဘဏ္မွ မွတ္ယူ၍ မရပါ။ ထုိေၾကာင္႔ ေငြေခ်းမည့္သူသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို မွန္မွန္ ျပန္ဆပ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းေကာင္းေကာင္း႐ွိသူတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္႐ွာေဖြၿပီး ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၌ အတူလက္မွတ္ထိုး ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ပူးတြဲလက္မွတ္ ေရးထုိးေပး သူက ေငြေခ်းသူသည္ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ပါမည္ဟု အာမခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္၌ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ကတိက၀တ္ျပဳလွ်င္ ၎တို႔ကတိတည္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တတ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကတိတည္ ပါမည္လားဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလိုသည္။ အာျဗံဟံကို ေကာင္းခ်ီး ေပးမည္၊ ပြားမ်ားေစမည္ဟု ဘုရားသခင္…

ေဝဖန္မႈကို ဆိတ္သုဥ္းေစျခင္း

ႏွစ္ပတ္လည္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ ႏွင္႔အတူ ကၽြႏု္ပ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၁၁ လမွ် အခ်ိန္ယူ အေသးစိတ္ စီစဥ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေန႔ရက္ႏွင္႔ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ ရသည္။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရသည္။ အစားအေသာက္ လွည့္လည္ ေရာင္းခ်မည့္ ကိစၥမွအစ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ စက္မႈကၽြမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္အထိ ကိစၥအားလံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ လႈပ္႐ွားမႈအစီအစဥ္ နီးကပ္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူတို႔၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖေပးရသည္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တံု႔ျပန္ေဝဖန္မႈမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ရာ တုံ႔ျပန္မႈအခ်ိဳ႕က ေကာင္းသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မၾကားဝံ႔စရာပင္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားမႈ႐ွိသည့္အေၾကာင္း ၾကားရသလို ရပ္႐ြာလူထု၏ေဝဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႕ ၾကားရသည္။ တုံ႔ျပန္မႈအဆိုးမ်ားက စိတ္ဓာတ္က်ေစၿပီး ရံဖန္ရံခါ အ႐ံႈးေပးလိုက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္သည္။

ေနဟမိဦးေဆာင္သည့္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ကိုလည္း…

ဘယ္သူမွ ငါ႔ကို မခ်စ္

ကေလးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သျဖင္႔ အထီးက်န္မႈ၊ ျငင္းပယ္မႈမ်ားကို ခံစားရေသာအခါ (သို႔)အားငယ္စိတ္မ်ား ၀င္လာသည့္အခါမ်ားတြင္ ကၽြန္မ၏မိခင္က ထင္႐ွားေသာသီခ်င္း ျဖစ္သည့္ ‘‘ဘယ္သူမွ ငါ႔ကို မခ်စ္ဘူး၊... လူတုိင္း ငါ႔ကိုမုန္းတယ္၊... အင္း ...ပိုးေကာင္ ေတြကို သြားစားလိုက္တာပဲေကာင္းမယ္...။’’ ဆိုသည့္သီခ်င္းကို ဆိုကာ ကၽြန္မေပ်ာ္႐ႊင္ လာေအာင္ လုပ္ေပးသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာတြင္ အျပံဳးပန္းမ်ား ပြင္႔လာေသာအခါ ကၽြန္မအမွန္ တကယ္ ခံစားခဲ႔ရသည့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး သိတတ္ရန္ႏွင္႔ ထူးျခားေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာေစရန္ အေမက မစကူညီေပးခဲ႔သည္။

မည္သူမွ် ဂ႐ုမစိုက္ဟု ဒါ၀ိဒ္ ခံစားရေၾကာင္းကို ကၽြန္မဖတ္႐ႈရေသာအခါ ထိုသီခ်င္းကို ၾကားေယာင္မိသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏နာက်င္မႈက ခ်ဲ႕ကားအပိုေျပာထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မဘ၀တြင္လည္း အထီးက်န္ခံစားခဲ႔ရသည့္အခ်ိန္မ်ား ႐ွိခဲ႔ၿပီး ဒါ၀ိဒ္တြင္လည္း စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရသည္ဟု ခံစားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား႐ွိသည္။ သူ႔ကိုသတ္ရန္ ၾကံစည္ေန သည့္…

အျမင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ကၽြန္မ၏ကၽြန္မေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ေလးသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ ေဆာင္းရာသီ အေအးဒဏ္ကို ခံရသည္။ အဆက္မျပတ္က်ေနေသာႏွင္းထုႀကီးကို ေကာ္ထုတ္ရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္လာသည္။ ႀကိဳးစား၍ ေကာ္ထုတ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိေသာေၾကာင့္ ဖိနပ္ကုိခၽြတ္ၿပီး အိမ္ထဲသို႔ဝင္လိုက္ရာ ပူေႏြးေသာမီးဖိုႏွင့္ ပတ္ပတ္လည္တြင္ မီးလႈံေနေသာ ကၽြန္မ၏ကေလးမ်ားက ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ အိမ္တြင္းမွအျပင္သို႔ လွမ္းၾကည့္ေသာအခါ ကၽြန္မ၏အျမင္မ်ား လံုးဝေျပာင္းလဲ သြားသည္။ ႏွင္းမ်ားကို ဖယ္ရွင္းရန္ စိတ္မကူးေတာ့ဘဲ ႏွင္းျဖဴျဖဴမ်ား ဖုံးအုပ္ေနေသာ သစ္ကိုင္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္၏အလွကိုသာ ေတြ႔ရွိခံစားလိုေတာ့သည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္း ပို၍ပင္ စိတ္ထိခုိက္ဖြယ္  ဆာလံဆရာအာသပ္၏ စိတ္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆာလံ ၇၃ တြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ကမာၻႀကီးတြင္ မျဖစ္သင့္ေသာအမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သူ၀မ္းနည္း စြာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရသည္။ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ အသက္ရွင္သူမ်ားက ခ်ီးေျမႇာက္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမခံရဘဲ မေကာင္းမႈျဖင့္ အသက္ရွင္ေနသူမ်ားက ေကာင္းစားေနသည္ကို သူေတြ႔ရသည္ (း၁၃)။ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ ဝင္ရေသာအခါမွသာလွ်င္ သူ၏အျမင္ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး…

ခ်ီးမြမ္းရန္ အေၾကာင္းအရင္း

ကၽြန္မ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္က ေက်ာင္း၌ အဓိက ဘာသာရပ္ ၄ ခု အျပင္ အေျခခံ အိမ္တြင္းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ အႏုပညာ၊ သံစံုသီခ်င္းအဖြဲ႕ႏွင္႔ လက္သမားအတတ္ပညာ (အိမ္ေဆာက္ရန္ သစ္သားမ်ားပံုေဖာ္ျခင္း-woodworking) စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သံစံုသီခ်င္းသင္တန္း၏ ပထမဆံုးရက္တြင္ နည္းျပက ကၽြန္မတို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို စႏၵရားအနီးသို႔ေခၚ၍ အသံစစ္ၿပီး ေနရာခ်သည္။ ကၽြန္မအလွည့္၌ ဆရာတီးေသာ တီးလံုးကို္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆိုျပခဲ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မကို ေနရာမခ်ဘဲ ကၽြန္မကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အခန္းသို႔ ပို႔ၿပီး အျခား သင္တန္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တိုင္ပင္ေစပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္မသိလိုက္သည္မွာ ကၽြန္မအသံသည္ သီခ်င္းသံၾကား၌ မၾကားသင္႔ေသာအသံျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘယ္ေသာအခါမွ သီခ်င္းမဆိုသင္႔ေၾကာင္းေပတည္း။

ထိုအေတြးက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္တုိင္ေအာင္ စြဲေနခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္တြင္ ဆာလံ ၉၈ ကို ဖတ္မိသည္။ ဆာလံဆရာက…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားလိုေသာအေၾကာင္းအရာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မိမိ၏သေဘာထားႏွင့္တိုက္ဆိုင္တူညီၿပီး မိမိအျမင္အယူအဆကို ေထာက္ခံမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ႐ွာၾကံ
ၾကသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယူဆခ်က္မ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ႏွစ္ဆတိုး ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကသည္ဟု ဆိုထား သည္။
မိမိ၏ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားကို နက္နဲစြာ ကိုင္စြဲေသာအခါ မိမိႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆႏွင့္ ၎၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္မခံ၊ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။

ဣသေရလႏိုင္ငံကို အုပ္စုိးေသာ အာဟပ္မင္း လက္ထက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္႐ွိခဲ့သည္။အာဟပ္မင္းသည္ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႕သို႔ စစ္ခ်ီသင့္ မသင့္ ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္။ အာဟပ္မင္းသည္ သူၾကားလိုသည့္စကားကိုေျပာမည့္ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ပေရာဖက္ ၄၀၀ ကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး သူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အၾကံျပဳေစရာ ၎တုိ႔က စစ္ခ်ီရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။ “ထာဝရဘုရားသခင္သည္ အရွင္မင္းႀကီး၏ လက္ေတာ္သို႔ အပ္ေတာ္မူမည္” ဟု ေလွ်ာက္ၾကသည္ (၆ ရာ ၁၈း၅)။ ထုိပေရာဖက္ မ်ားတြင္ဘုရားသခင္ေရြးခ်ယ္ေသာ…

သို႔ေသာ္လည္း...

အဆိုးျမင္တတ္ေသာသေဘာသို႔ယိမ္းပါလ်က္ ဘ၀အသက္တာ၏ အေျခအေနမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ၾကံဳရမည္ကို အႏုတ္လကၡဏာျဖင္႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကၽြန္မသံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကို ဆက္မလုပ္ဘဲ အားစိုက္ထုတ္မႈကို ရပ္လိုက္ပါက အျခားအလုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လြယ္လင္႔တကူ လက္ခံယံုၾကည္မိသည္။ မဆီမဆိုင္ ကၽြန္မ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ားကိုပင္ ကုန္းထိရန္ တတ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ဟု ေတြးမိသည္။ ကၽြန္မသည္ မည္သည့္ အလုပ္ကိုမွ် မွန္ကန္စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ပ်က္စရာ မိခင္တစ္ဦးပါလား။ က႑တစ္ခု၌ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းက ကၽြန္မ၏အျခားေသာခံစားမႈ မ်ားစြာကိုပါ မလိုလားအပ္ဘဲ ထိခုိက္လာသည္။

ဘုရားသခင္ ပေရာဖက္ဟဗကၠဳတ္အား ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ အရာအေပၚ သူမည္သို႔ တံု႔ျပန္ခဲ႔မည္ကို ကၽြန္မအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အနာဂတ္၌ ၾကာ႐ွည္၍ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာႏွစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို သိ႐ွိခဲ႔ၿပီးေနာက္ သူအလြန္ႀကီးစြာ စိတ္ပင္ပန္းအားေလ်ာ့ ခဲ႔ရသည္။ အသီးအႏွံမ႐ွိ၊ အသားငါးမ႐ွိ၊ ႏွစ္သိမ့္သက္သာေစမည့္သူမရွိ၊…

တိုက္႐ိိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္

ကၽြန္မ၏ဒုတိယသမီးသည္ သူ႔အစ္မ၏အိမ္ခန္း၌ အစ္မ၏ခုတင္ေပၚတြင္မွ အလြန္ အိပ္ခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူ႔ကို ညစဥ္အစ္မအိပ္ယာထဲသိပ္ရင္း ‘‘ကိုယ္႔အိပ္ယာ ထဲမွာဘဲ အိပ္ေနာ္၊ နားမေထာင္ရင္ သမီးကို ပုခက္ထဲျပန္သိပ္ရလိမ္႔မယ္’’ ဟု တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္သတိေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ညစဥ္ အခန္းအျပင္ဘက္ ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး စိတ္ပ်က္စရာ သမီးေလးကို ပုခက္ထဲ ျပန္သိပ္ခဲ႔ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္လြန္ၿပီးမွ ကၽြန္မျပန္သိရသည္မွာ သူ႔အစ္မက သူ႔အခန္းေဖာ္ ညီမေလးကို မလိုခ်င္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ သမီးငယ္ကို ‘‘အေမေခၚေနတယ္’’ ဟု တတြင္တြင္ ေျပာသျဖင္႔ သမီးငယ္က အစ္မစကားအတိုင္း ကၽြန္မကို ထြက္႐ွာျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္က သူ႔ပုခက္ထဲ ျပန္အိပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မွားယြင္းေသာအသံကို နားေထာင္မိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကို လူတိုင္းခံယူရသည္။ သူ႕ကိုယ္စား မိန္႔ၾကားရန္ လူတစ္ဦးကို ေဗသလၿမိဳ႕သုိ႔ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ႔ရာ သူ႔ကို ဘာမွမစားမေသာက္ရန္၊ လာရာလမ္းအတိုင္း မျပန္ရန္ ေသခ်ာစြာ…