စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Lawrence Darmani

ေလာရင့္ဒါမနီ

ေလာရင့္ဒါမနီ သည္ ဂါနန္ လူမ်ိဳး ၀တၱဳေရးဆရာျဖစ္သည္။ သူပထမဆံုးေရးသားသည့္ Grief Child စာအုပ္မွာ အာဖရိကႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးေသာ အေကာင္းဆံုး ၀တၱဳအျဖစ္ Commonwealth Writers' - ဓနသဟာရအဖြဲ႕စာေရးဆရာဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ Step မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ၊ Step ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ လည္း ျဖစ္သည္။ ဆရာတို႔ မိသားစုသည္ Accar ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ ၾကသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေလာရင့္ဒါမနီ

ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း

သမၼာက်မ္းစာေလ႔လာေသာအဖြဲ႕မွ တစ္ေယာက္က ‘‘ကိုယ္ပိုင္ဆာလံသီခ်င္း ေရးစပ္ၾက ရေအာင္’’ ဟု အစျပဳလိုက္သည္။ အစပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕က မေရးတတ္ဟုဆိုၿပီး ျငင္းၾက ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္းကို အားေပးရင္းႏွင့္ အဖြဲ႔သားတိုင္းသည္ သူတို႔အသက္တာ၌ ဘုရား႐ွင္ျပဳေပးေသာ အရာမ်ားကို ေဖာ္က်ဴးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားကုိ သီကံုးေရးသား ပါေတာ႔သည္။ စံုစမ္းစစ္ေၾကာမႈကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၊   ကိုယ္ေတာ္၏ကာကြယ္မႈ၊ ကိုယ္ေတာ္၏မစေထာက္ပံ႔မႈ၊ နာက်င္စရာမ်ားႏွင္႔မ်က္ရည္မ်ားစသည္ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆာလံသီခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက တည္ျမဲေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ သတင္းစကားကို ေဆာင္ယူလာသည္။

စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စကား အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရား႐ွင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားကို တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံကၽြန္ဘ၀မွ ဘုရားရွင္ ကယ္ႏႈတ္ကာ ရန္သူမ်ားအား ေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ပံုကို (း၁၀-၁၅) ျပန္လည္ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းသည့္ ၁၃၆ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံကို ေရးသားသူကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ဇာတ္လမ္းက စိတ္လႈပ္ရွားစရာအားျပင္းလွသည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ႐ိုး႐ွင္းစြာေဖာ္ျပသည္။…

ေ၀ဒနာထဲမွ ခြန္အား

၁၈ ႏွစ္သား ဆမ္မီသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာအခါ သူတို႔၏မိ႐ိုးဖလာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔မတူသည့္အတြက္ သူ႔မိသားစုက သူ႔ကို လက္မခံ ေတာ႔ေပ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းက သူ႔ကို ႀကိဳဆိုသည္၊ ခြန္အားေပး ႏွစ္သိမ္႔သည္၊ သူ႔ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ေနာက္ပိုင္း မဂၢဇင္း တစ္အုပ္၌ သူ၏သက္ေသခံခ်က္ကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေသာအခါ သူ႔အေပၚ ႏွိပ္စက္ဖိစီးမႈမ်ား ပိုၿပီး ျပင္းထန္လာခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္ ဆမ္မီသည္ မိသားစုႏွင္႔ အဆက္အသြယ္မျဖတ္လိုက္ပါ။ ေမာင္ႏွမမ်ားက သူ႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ၾကဥ္ဖယ္ၿပီး မိသားစုကိစၥမ်ား၌ ပါ၀င္ခြင္႔မျပဳေသာ္လည္း သူတတ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တိုင္း မိသားစုထံသြားေရာက္ၿပီး ဖခင္ႏွင္႔စကားစျမည္ ေျပာသည္။ သူ႔ဖခင္နာမက်န္း ျဖစ္ေသာ အခါ မိသားစု၏အေျပာအဆိုကို ေဗြမယူဘဲ ဖခင္ႀကီးကို ျပဳစုေပးၿပီး ေနေကာင္းလာရန္ ဆုေတာင္းေပးသည္။ ဘုရားသခင္က ဖခင္ကို ျပန္လည္က်န္းမာေစေသာအခါ မိသားစုက ဆမ္မီကို ျပန္ၿပီး ေႏြးေထြးမႈေပးလာသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ခ်စ္ေမတၱာျဖင္႔…

ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းပါ

ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္သည့္ အေဆာက္အဦအျပင္ဘက္ျခမ္း၏ အုတ္တံတိုင္းေဘးမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရင္း ကြန္ကရစ္အက္ကြဲေၾကာင္းၾကားမွ ေပါက္ေနေသာ လွပေသာပန္းေလးကို ေတြ႕ရ၍ အံ႔ၾသသြားရသည္။ သူေပါက္ရမည့္ေနရာမဟုတ္ေသာ္လည္း အပင္ကေလးသည္ ရရာေနရာတြင္ ေျခကုပ္ယူကာ အက္ကြဲေၾကာင္းအၾကား အျမစ္တြယ္လ်က္ ဖူးပြင္႔ေနသည္။ ေနာက္မွ ထိုအပင္အေပၚ တည့္တည့္႐ွိ ေလေအးေပးစက္မွ တစ္ေန႔လံုး ေရစီးက်ေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိသည္။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္သည္ မည္မွ်ပင္ ၾကမ္းတမ္းေနပါေစ အပင္ေလး သည္ သူလုိအပ္ေနေသာေရကို ေလေအးေပးစက္မွ ရ႐ွိခဲ႔သည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ ႀကီးထြားရင္႔က်က္မႈသည္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲႏိုင္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔အတူ သည္းခံ ေက်ာ္လႊားပါက အခက္အခဲအတားအဆီးတိုင္းကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနမ်ားက မ်က္ႏွာသာမေပး၊ စိတ္ဓာတ္က်စရာမ်ားကလည္း အတားအဆီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔အတူ မိတ္သဟာယျပဳလ်က္ ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဆိုပါက တစ္ပင္ထီးတည္းျဖစ္ေသာ အပင္ကဲ႔သို႔ ပြင္႔လန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက ထိုအျဖစ္မ်ိဳးကို ရင္ဆုိင္ခဲ႔ရသည္။ သူရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေန…

ဘုရားသခင္ထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ထိုင္ခံုအလြတ္တစ္လံုးကို ယူၿပီး ထိုထိုင္ခံုေဘးတြင္ ဒူးေထာက္ကာ “ေကာင္းကင္ဘံု၌႐ွိေတာ္မူေသာ အကၽြႏု္ပ္၏အဘ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤထိုင္ခံုေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူပါ။ ... အဘနဲ႔သမီး စကားေျပာစရာရွိတယ္” ဟု ဆိုၿပီး ထိုထိုင္ခံုအလြတ္ကို ၾကည့္ကာ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုထိုင္ခံုေပၚတြင္ ထိုင္ေနသည္ဟု ျမင္ေယာင္ကာ သူ၏ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းေနသည္ဟု သူယံုၾကည္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ဘုရားသခင္ထံ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းကို ပံုေဖာ္ျပေနသည္။
ဘုရားသခင္ထံ တိုး၀င္ရာ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ရွိေသာ ထိုအခ်ိန္အခိုက္အတန္႔သည္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထံ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ အျပန္အလွန္ သေဘာအရ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္ သာ၍ နီးလာမည္ျဖစ္သည္ (ယာ ၄း၈)။ “ငါသည္လည္း ကပ္ကမာၻ ကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ အစဥ္မျပတ္႐ွိသည္...” (မ ၂၈း၂၀) ဟု…

ေကာင္းလြန္း၍ မေ၀မွ်ဘဲ မေနႏိုင္

တရားစီရင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သက္ေသမ်ားသည္ ေဘးမွ ေစာင္႔ၾကည့္ သူမွ်သာမဟုတ္၊ ထိုထက္ပိုသည္။ ၎တို႔သည္ အမႈအခင္းတစ္ရပ္၏ရလဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳ ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိသည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သက္ေသခံျခင္းမ်ားသည္လည္း ထုိနည္း အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းႏွင္႔ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအမႈတြင္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ သမၼာတရားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသင့္ရွိသည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။
ေလာက၏အလင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ႈ အေၾကာင္းကို လူအေပါင္းတို႔အား ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္က
ေျပာၾကားရာ၌ သူသိသည္အတိုင္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။ ၎ကို တပည့္ေတာ္႐ွင္ေယာဟန္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ၿပီး သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း ဤသို႔ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ႔သည္။ ‘‘(ထိုသခင္သည္) ... ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စံုလ်က္ ငါတုိ႔တြင္ တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ခမည္းေတာ္၌ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းကဲ႔သို႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကို ငါတုိ႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီ’’…

အေျခအေနတိုင္းတြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး မီးပ်က္တတ္ေသာေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညည္းတြားမိသည္။ တစ္ပတ္ သံုးခါေလာက္ ပ်က္တတ္ၿပီး တစ္ခါပ်က္လွ်င္ ၂၄ နာရီ ၾကာသည္။ ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုးကို ေမွာင္မိုက္အတိ ျဖစ္ေစသည္။ အေျခခံအိမ္သံုး ပစၥည္းမ်ားပင္ သံုး၍မရေသာအခါ အေတာ္ပင္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ကာ သည္းခံရသည္။
အိမ္နီးခ်င္းခရစ္ယာန္တစ္ဦးက ၁ သက္ ၅း၁၈ မွ “အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ႔။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္တုိ႔သည္ ထိုသို႔က်င္႔ေစျခင္းငွာ ေယ႐ႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္႐ွိ၏” ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ညႊန္းၿပီး “ဒီကိစၥကေရာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာ လား”
ဟု ေမးသည္။ “ဟုတ္တယ္၊ အရာရာမွာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္ေလ” ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမဲ  ေျပာေလ႔႐ွိ ေသာ္လည္း၊ မီးပ်က္တိုင္း ညည္းတြားျမည္တြန္ေနျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေျပာေနသည့္အရာႏွင့္ တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေန…

သင့္ဝန္ထုပ္ကို ခ်လိုက္ပါ

ေတာလမ္းေလးအတိုင္း ပစ္ကပ္ထရပ္ကားေလး ေမာင္းလာသူတစ္ဦးက ေလးလံေသာ အထုပ္ သယ္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕လိုက္ရ၍ ကားရပ္ၿပီး ကားၾကံဳတင္ေခၚခဲ႔ သည္။ အမ်ိဳးသမီးက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသၿပီး ကားေနာက္ခန္းမွလိုက္ပါခဲ့သည္။
ခဏၾကာေသာ္ ထိုလူက ထူးဆန္းေနသည္ဟု ခံစားမိသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ကားထဲထိုင္ေနေသာ္လည္း သူ႔အထုပ္ႀကီးကို သယ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အံ႔အားသင္႔လ်က္ သူက “အစ္မႀကီးရယ္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အထုပ္ကိုခ်ၿပီး သက္သက္သာသာေနပါ။ ကၽြန္ေတာ႔္ကားက အစ္မကိုေရာ အထုပ္ကိုေရာ သယ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ သက္ေသာင္႔သက္သာေနပါ” ဟု ေျပာလိုက္သည္။
စုိးေၾကာက္စရာမ်ား၊ ပူပန္စရာမ်ား၊ စိုးရိမ္စရာမ်ား စေသာဝန္ထုပ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၾကသနည္း။ ဘဝ၏အခက္အခဲမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ ႐ုန္းကန္ရင္း ၎တုိ႔ကို သယ္ေဆာင္သြားေနသလား။ သခင္႔အထံေတာ္၌ သက္ေသာင္႔ သက္သာ အပန္းေျဖမည့္အစား အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ျပဳမူတတ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊…

သက္သာျခင္း၏အျခားတစ္ဘက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ႀကီးက်မ္းစာသင္တန္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ‘‘ငါ၏လူတို႔ကို သက္သာ ေစၾကေလာ႔” ျဖစ္သည္။ သင္တန္း၌ ပို႔ခ်သူမ်ားက တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ထိုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ခ်မႈရွိရန္ ေဟာေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးပို႔ခ်သည့္ဆရာက ေလသံကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလိုက္သည္။ သူက ေယ ၇း၁-၁၁ ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္မွာ ‘‘အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏိုးထၾကေလာ့” ျဖစ္သည္။ စကားကို ႏူးညံ့စြာ မေျပာေသာ္လည္း ႏိုးထလ်က္ အျပစ္ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ေမတၱာႏွင့္ စိန္ေခၚခဲ႔သည္။
‘‘ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အျပစ္ျပဳၿပီး အသက္ရွင္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။
ကၽြန္ေတာ္က ခရစ္ယာန္၊ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ခ်စ္တယ္။ နတ္ဆိုးကို ကၽြန္ေတာ္မေၾကာက္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ါႂကြားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ၾက တယ္”ဟု ပေရာဖက္ေယရမိကဲ႔သို႔ သူအေလးအနက္ ဆံုးမသည္။
သူ…

အေသအခ်ာ အာ႐ံုစိုက္ပါ

တရားနာပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ထိုင္ရင္း သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လ်က္ သူ႕ ထံသို႔ အၾကည့္မ်ားပို႔ထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ဟန္အေနအထားက ဆရာေျပာသမွ်ကို အမွန္အကန္နာယူေနသည့္ပံုေပါက္ေနသည္။
ထိုစဥ္ လူတိုင္းရယ္ေမာကာ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးၾကသျဖင့္ အံ့အားသင့္လ်က္ လိုက္ၾကည့္မိသည္။   ဆရာက ဟာသေဖာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာဘာေျပာလိုက္္မွန္း အရိပ္အႁမြက္ ေလးပင္ ကၽြႏု္ပ္မသိလိုက္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏ပံုစံက အေသအခ်ာ နားေထာင္ေနပံုေပၚေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။
ေျပာသည္ကိုၾကားရေသာ္လည္း နားမေထာင္၊ ၾကည့္ေသာ္လည္း မျမင္၊ ရွိေနေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္ (ေပ်ာက္ေန)ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းစကားမ်ားကို လြတ္သြားႏိုင္ပါသည္။
ဧဇရသည္ ဘုရားသခင္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ယုဒလူတို႔အား ဖတ္ျပေနစဥ္ "လူအေပါင္းတို႔သည္ ပညတၱိက်မ္းစကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္ၾက၏" (ေန ၈း၃)။ ရွင္းလင္းသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာနားေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ သူတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လ်က္္ (း၈)၊ ေနာင္တရကာ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ႏိုးၾကား…

သမၼာသတိရွိၾကေလာ့

ကၽြန္ေတာ့္စာၾကည့္စားပြဲသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို လွမ္းျမင္ေနရသည့္ ျပတင္းေပါက္နားတြင္ ရွိသည္။ ထိုအေပၚစီးမွျမင္ရေသာျမင္ကြင္းမွ အနီး႐ွိငွက္ကေလးမ်ား ဆင္းသက္နားေန အိပ္တန္းတက္သည္ကို ျမင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ငွက္မ်ားက လိုက္ကာၾကား ညႇပ္မိေနေသာ ပိုးေကာင္မ်ားကိုစားရန္ ျပတင္းေပါက္အနီးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။
ငွက္မ်ားသည္ ၎တို႔အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ရွိမရွိ ေလ့လာရင္း စူးစူးစိုက္စိုက္နားေထာင္တတ္ၾက သည္။ ၎တို႔အႏၲရာယ္ကင္းသည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ယံုေတာ့မွ အက်အန အစာစားသည္။ သည့္တိုင္ စားရင္းႏွင့္ စကၠန္႔ အနည္းငယ္ၾကာတိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာျပန္သည္။
သတိ၀ီရိယရွိသည့္ ထိုငွက္ေလးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ မ်ားအတြက္ သမၼာသတိရွိရန္  သမၼာက်မ္းမွသြန္သင္ထားမႈကို သတိရေစပါသည္။ ဤကမာၻေလာကႀကီးသည္ စံုစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို အဆက္မျပတ္သတိေပးလ်က္ ႏိုးၾကားမႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ကဲ့သို႔  "စားဘြယ္ေကာင္းျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ပညာတိုးပြားေစလိုေသာငွာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအပင္ျဖစ္ျခင္း" (ကမာၻ ၃း၆) စသည္ျဖင့္ ေလာကႀကီး၏ ဆြဲေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ…