စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Leslie Koh

လက္စလီကိုး

လက္စလီကိုးသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ႔သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ODBM သို႔ မေျပာင္းေ႐ြ႕မီက ၎ႏုိင္ငံထုတ္ The Straits Times သတင္းစာတုိက္၌ ဂ်ာနယ္လစ္အျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္ထက္မနည္း လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သတင္းဆိုးမ်ားႏွင္႔ဆိုင္သည့္ဌာနမွ သတင္းေကာင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ ဌာနသို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ရျခင္းက အက်ိဳးႀကီးေၾကာင္း သူသိ႐ွိခဲ႔သည္။ လူအေပါင္းတို႔ထံသို႔ ေကာင္းျမတ္ေသခ်ာသည့္ သတင္းစကားကို ကမ္းလွမ္းေပးျခင္းထက္သာ၍ ေကာင္းေသာအရာမ႐ွိဟု သူယံုၾကည္သည္။ အစာစားေသာက္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ စာတည္းျဖတ္ျခင္းႏွင္႔ စာေရးသားျခင္းအမႈတို႔ကို သူႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လက္စလီကိုး

ဘုရားသခင္အတြက္လွပသည္

ဒန္းနီးစ္သည္ သူ၏ခ်စ္သူႏွင့္စတင္ခ်ိန္းေတြ႔စဥ္ ပိန္သြယ္သြယ္ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကို ထိန္းၿပီး၊ စတိုင္က်က်ဝတ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္၊ သူ႔ခ်စ္သူအတြက္ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမဂၢဇင္းမ်ားမွလည္း ထိုအတိုင္း အၾကံေပး ထားသည္။ မ်ားမၾကာမီ သူခ်စ္သူက “အရင္တုန္းက မင္းခႏၶာက္ိုယ္ ျပည့္ျပည့္ကလိုပဲ မင္းကို ကိုယ္သေဘာက်ျမဲပါ။ ၿပီးေတာ့ မင္းဘာ၀တ္၀တ္ ကိုယ့္အတြက္ျပႆနာမရွိဘူး” ဟု ဆိုမွ သူစိတ္ရင္းအမွန္ကို သူမသိ႐ွိခဲ့ရသည္။

သည့္ေနာက္တြင္ အလွအပသည္ ကုိယ့္အျမင္ ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ဒန္းနီးစ္သိ႐ွိခဲ့သည္။ အလွအပ အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အျမင္ကို အျခားသူမ်ား၏အျမင္က အလြယ္တကူ လႊမ္းမိုးတတ္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို အေပၚယံအသြင္အျပင္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာ႐ံုစိုက္မိ
ၾကၿပီး၊ အတြင္းစိတ္လွပမႈ၏တန္ဖိုးကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾက သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူ၏လွပေသာ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ျမင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကမာၻႀကီးကို ဖန္ဆင္းရာ၌ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္…

အားလံုးဆံုး႐ႈံးသြားၿပီဟုထင္ရခ်ိန္၌

ေျခာက္လအတြင္း ဂ်ဲရယ္၏ဘဝသည္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း မ်ားေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ဓနဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေၾကကြဲဖြယ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ သူ၏သား အသက္ဆံုး႐ႈံးသြားသည္။ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္စရာမ်ားေၾကာင့္ သူ၏မိခင္သည္ ႏွလံုးေဖာက္၍ ဆံုးသြားသည္။ ဇနီးသည္က အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ၊ သမီးငယ္ႏွစ္ေယာက္ သည္ ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူလုပ္ႏိုင္ သမွ်မွာ “အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း (ဆာ ၂၂း၁)” ဟူသည့္ ဆာလံဆရာ၏ စကားလံုးမ်ားကို ေရ႐ြတ္ျခင္းေပတည္း။

ဂ်ဲရယ္အား ဆက္လက္ရွင္သန္ေစေသာ တစ္ခုတည္း ေသာအရာမွာ ေယ႐ႈကို ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည့္ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတို႔အား သူတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားမွ ထာဝရအသက္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ တစ္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ မစမႈအတြက္ သူ၏ကယ္ရာမဲ့ဟစ္ေခၚသံကို ဘုရားသခင္ အေျဖေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းျခင္း ထဲ၌…

ထုိေနရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေနပါသလား

မိုက္ကယ္သည္ မိမိအား ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသည့္အ႐ွင္ႏွင့္ ေသလုဆဲဆဲ ေရာဂါခံစား ေနရေသာဇနီးအား ထိေတြ႕သိရွိေစလိုသည္။ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သ႔ူဇနီးအား မွ်ေဝ ခံစားေစလိုေသာ္လည္း သူမ စိတ္မဝင္စားပါ။ တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ ရပ္ကြက္ထဲ႐ွိ စာအုပ္ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ေ႐ွ႕မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားစဥ္ “အဘဘုရား၊ ထိုေနရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္႐ွိပါသလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာအုပ္ေလးက သူ႔အား ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားေနသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ဝယ္သြားလွ်င္ သူ႔ဇနီးက မည္သို႔တုံ႔ျပန္မည္ကိုသူအတပ္ မေျပာႏိုင္ပါ။ စာအုပ္ဆိုင္သို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္လုပ္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုစာအုပ္ကို ဝယ္လိုက္ သည္။ သူ႔ဇနီးက ဘာမွ်မေျပာဘဲ လက္ခံလိုက္ေသာေၾကာင့္ သူအံ့ၾသသြားသည္။

ထိုစာအုပ္က သူမ၏စိတ္ကိုထိေတြ႔ေစၿပီး စာအုပ္ကို စတင္ဖတ္ပါေတာ့သည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ မိုက္ကယ္၏ဇနီးကို ဘုရားသခင္ ႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီး ကိုယ္ေတာ္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း သူမအား စြန္႔ပစ္၍မထားဘဲ စိတ္ခ်စြာ အနားေပးခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္က ေမာေ႐ွအား…

ဆင္းရဲေဝဒနာခံရျခင္းအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိလား

စူးဖန္းသည္ သူ႔ေက်ာက္ကပ္ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေတာ႔သျဖင္႔ က်န္႐ွိသည့္ သူ႔တစ္ဘဝလံုး ေက်ာက္ကပ္ေဆးရေတာ႔မည္ကို သိေသာအခါ သူလက္ေျမႇာက္ အ႐ံႈးေပးလိုက္ခ်င္ သည္။ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းဘဝ၊ အပ်ိဳႀကီးဘဝျဖစ္၍ သခင္ေယ႐ႈကို ၾကာျမင္႔စြာ ကိုးစား ယံုၾကည္ခဲ႔သူအေနျဖင္႔ သူ႔အသက္ကိုလည္း မဆြဲဆန္႔လို၊ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ားက သူ႔ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံလ်က္ ကုသမႈခံယူကာ ဘုရားသခင္၏ မစမႈအတြက္ ကိုးစားယံုၾကည္ရန္ အခိုင္အမာ အားေပးသည္။

၂ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ သူ႔အသင္းေတာ္မွ ခႏၶာ အားနည္းသည့္ေရာဂါခံစားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံ သူသြားေရာက္ လည္ပတ္ရာမွ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳက အသက္ဝင္ လာသည္ကို သူေတြ႕လာရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးကလည္း အထီးက်န္ေနသူျဖစ္ၿပီး သူျဖတ္သန္းေနရသည့္ အေျခအေန ကို အမွန္နားလည္ႏုိင္မည့္သူ မ႐ိွသေလာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ စူးဖန္းက သူမအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္း၊ ခံစားမႈပိုင္း နာက်င္ရသမွ် ထပ္တူခံစားေပးႏိုင္ၿပီး သူမႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳက ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ေဖးမႏုိင္ခဲ႔သည္။…

ႀကီးျမတ္ေသာသတင္း

ေဒသထုတ္သတင္းစာ၌ ပါလာသည့္သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ တုိေတာင္းေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးကို ေႏြးေထြးေစသည္။ အက်ဥ္းက်ေနသူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေျချပဳ -မိသားစုဝင္မ်ားၾကား ခိုင္မာေသာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းအစီအစဥ္၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၎တို႕အား မိသားစုႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ႐ွားပါးအထူးအခြင္႔အေရးကို ေပးခဲ႔သည္။ အခ်ိဳ႕က သားသမီးမ်ားႏွင့္ မေတြ႕ရသည္မွာ ႏွစ္ႏွင္႔ခ်ီ၍ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ မွန္ခ်ပ္ျခားၿပီး စကားေျပာရျခင္းထက္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕ေပြ႕ဖက္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။ မ်က္ရည္က်လ်က္ မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း နီးကပ္လ်က္ နာက်င္မႈဒဏ္ရာမ်ား စတင္ သက္သာလာခဲ႔သည္။

စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ၎သည္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ မွ်သာ ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုမ်ားအတြက္မူ တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ေပြ႕ဖက္ရျခင္းက အသက္တာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစ သည္။ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး ျပန္လည္ ေျပလည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေပၚလာသည္။

သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရန္ၿငိမ္းျခင္း သည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာထက္ ပိုပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္…

ေကာင္းေသာအက်င့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည္

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးသ႔ို သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ လမ္းမတစ္ေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဇနီးသည္အနီးသို႔ သန္မာတုတ္ခိုင္ေသာ လူစိမ္းတစ္ေယာက္ ခ်ဥ္းကပ္လာရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တြန္႔ဆုတ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနားယူ အပန္းေျဖရက္သည္ အေျခအေနမဟန္ပါ။ ေအာ္ေငါက္ခံရသည္၊ အလိမ္ခံရသည္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ အေႏွာက္အယွက္ခံ၊ စိတ္ဆင္းရဲခံရအုံးမည္လား။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထိုသူက ၿမိဳ႕၏ အလွပဆုံး႐ႈခင္းကိုၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ေစတနာျဖင့္ ကူညီခဲ့ သည္။ အၿပံဳးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခ်ာကလက္ေခ်ာင္းမ်ား ေပးၿပီးထြက္သြားသည္။ အဆင္မေျပခဲ့ေလသမွ် သူ၏ အျပဳအမူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္ တန္သြားသည္။ ထိုသူကိုေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စိတ္႐ႊင္လန္းေစေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္မိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တစ္စိမ္းလူႏွစ္ေယာက္အား အကူအညီေပးလိုေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မည္သည့္ အရာက ထိုသ႔ူကိုႏႈိးေဆာ္သနည္း။ ထိုေနရာတြင္ ေခ်ာကလက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုင္ကာ တစ္ေနကုန္ လွည့္လည္သြားလာၿပီး ေတြ႔ေသာသူ တစ္ဦးဦးကို ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ လိုက္လံရွာေဖြ ေနျခင္းလား။

ဤအျပဳအမူေလးသည္…

ဘုရားသခင္က ႏုိးဟု ေျပာေသာအခါ

စကၤာပူလူငယ္မ်ားအားလံုးနည္းတူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္တြင္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒေၾကာင္႔ စစ္မႈထမ္းရေသာအခါ စာေရး (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ သက္ေတာင္႔သက္သာ ရာထူးမ်ိဳးရရန္ ကၽြန္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ခႏၶာပိုင္း ၾကံ႕ခိုင္မႈမ႐ွိသျဖင္႔ တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္း၏ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈဒဏ္မွလြတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္ ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ညေနတြင္ က်မ္းစာဖတ္စဥ္ က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ ေပၚလာသည္။ ‘‘ငါ႔ေက်းဇူးသည္ သင့္အဖုိ႔ ေလာက္ေပ၏...’’ (၂ ေကာ ၁၂း၉)။

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္သက္သာရာရခဲ႔သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ ဆုေတာင္းကို ဘုရားရွင္အေျဖေပးၿပီ။ ႀကီးေလးေသာတာဝန္ ေပးအပ္ခံရလွ်င္ပင္ ကိုယ္ေတာ္ကၽြႏု္ပ္ႏွင္႔အတူ႐ွိသည္။

သို႔ႏွင္႔ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္းတြင္ ေျခလ်င္တပ္သား အျဖစ္ စိတ္မပါေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း လုပ္ငန္း တာဝန္ ၿပီးဆံုးခဲ႔သည္။ ယခုျပန္လည္ဆင္ျခင္မွ ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္ေသာ အရာကို ဘုရားသခင္ မေပးခဲ႔ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ သင္တန္းမွ ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားမႈႏွင္႔ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ကၽြန္ေတာ္႔အား…

မိခင္ေမတၱာ

စူး ငယ္စဥ္က သူ႔မိဘႏွစ္ပါးကြာ႐ွင္းၾကေသာအခါ သူ႔အား အုပ္ထိန္းခြင္႔ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရားဆိုင္ရင္း ေနာက္ဆံုးရလဒ္ ထြက္လာသည့္အေျဖမွာ ကေလးသူငယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးေဂဟာ၌ ေခတၱသြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စူးသည္ ေဂဟာ၌ ကေလးအႀကီးမ်ား၏အႏိုင္က်င္႔မႈကို ခံရၿပီး အထီးက်န္လ်က္ စြန္႔ပစ္ခံရသည္ဟု သူခံစား ရသည္။ အေမက သူ႔ကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ လာၾကည့္သည္။ အေဖကေတာ႔ လာေလ႔မ႐ွိပါ။ ႏွစ္အတန္ၾကာၿပီးေနာက္ သူ႔မိခင္က ေဂဟာ၏စည္းကမ္းခ်က္အရ စူးကို မၾကာခဏ လာေတြ႕၍ မရေၾကာင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္၌ ေန႔စဥ္ ရပ္လ်က္ သမီးကိုေတြ႕ရရန္ ေမွ်ာ္လင္႔မိေၾကာင္း၊ ‘‘တစ္ခါ တစ္ေလ သမီးျခံဝင္းထဲမွာ ကစားေနတာကို ၾကည့္ရင္း သမီးေလး အဆင္ေျပသားပဲ’’ ဟု သူ႔ကို ေျပာျပသည္။

စူးက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဤအေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပစဥ္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို ကၽြန္ေတာ္ရိပ္ခနဲ ျမင္မိသည္။ မိမိ၏႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ခံရသည္၊ အထီးက်န္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔…

တည္ေဆာက္မႈကို မရပ္တန္႔ေစႏွင္႔

အလုပ္၌ တာဝန္သစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင္႔အေရးေပးအပ္ခံရလွ်င္ ၎သည္ ဘုရား ေပးအပ္ေသာအမႈဟု စိုင္မြန္ ယံုၾကည္ခံယူသည္။ ခ်မွတ္ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ဆုေတာင္းလ်က္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေမးျမန္းေတာင္းခံၿပီးသည့္ေနာက္ ပို၍ႀကီးမားေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားက သူ႔ကို အခြင္႔အေရးေပးျခင္းဟု သူခံစားရသည္။ အရာရာက သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ အဆင္ေျပသည္။ သူ႔ဆရာက လည္း သူေျပာင္းေ႐ႊ႕မည့္ကိစၥကို ေထာက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင္မေျပမႈမ်ား စတင္ဝင္လာသည္။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အခ်ိဳ႕က သူ႔အေပၚမနာလိုျဖစ္ၿပီး အလုပ္ကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ႐ွိ၊ ထိုအခါ ထိုတာဝန္ကို သူလက္လြတ္ ရေတာ႔မည္လားဟု စိုင္မြန္ အေတြးဝင္လာသည္။

ဣသေရလလူတို႔ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္လာၾက သည့္အခါ ရန္သူမ်ားက ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ေအာင္ လုပ္ၾကသည္ (ဧဇ ၄း၄)။ အစပိုင္း၌ ဣသေရလလူတို႔ အလုပ္ဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းၾကသည္။…

အျမဲ ထာဝစဥ္ လက္ခံသည္

အဲန္ဂ်ီသည္ သူမ၏ပညာေရးအတြက္ ေလ့လာသင္ယူရာ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆင့္ျမင့္အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး သာမန္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႔ရသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ပညာေရးေလာကသည္ အလြန္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၿပီး “အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းေကာင္း” မ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းေစရန္ ပံ႔ပိုးေပးသည္ဟု ခံယူသည့္ ေခတ္တြင္္ အဲန္ဂ်ီ ၏အျဖစ္သည္ ဆံုးရႈံးမႈႀကီးတစ္ခုဟု အမ်ားက ျမင္ၾကသည္။

အဲန္ဂ်ီ၏ မိဘမ်ားလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသလို အဲန္ဂ်ီ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူမကို အဆင့္နိမ့္လိုက္သည္ဟု ခံစားမိသည္။ ၉ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ေက်ာင္းသူေလးသည္ ေက်ာင္းသစ္တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ သာမန္ အဆင့္သာရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ၾကားရသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ “ေမေမ၊ ကၽြန္မ ဒီအတန္းနဲ႔ပဲ သင့္ေတာ္တယ္။... “ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔ကၽြန္မကို လက္ခံလိုက္ၿပီ” ဟုသူမက ေျပာသည္။

သခင္ေယရႈသည္ အခြန္ခံအိမ္သို႔ သူသြားမည္ဟု ေျပာေသာအခါ ဇကၡဲမည္မွ်…