စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Linda Washington

လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္

လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္သည္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္၊ အီဗန္စတန္ၿမိဳ႕႐ွိ Northwestern တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (အဂၤလိပ္စာ/စာေရးသားျခင္းအတတ္) ၊ ဗားေမာက္ျပည္နယ္ Montpelier အႏုပညာေကာလိပ္မွ MFA ဘြဲ႕ကို ရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူသည္ ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင္႔ လူႀကီးမ်ားအတြက္ အေပ်ာ္ဖတ္၀တၳဳ၊ ရသ၀တၳဳမ်ားကို သူတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားစာေရးဆရာမ်ားႏွင္႔ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ေရးသားခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္

တစ္ေယာက္ နာက်င္လွ်င္ အားလံုးနာက်င္ရသည္။

လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တစ္ဦးသည္ အလြန္အမင္းနာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာခံစားရလ်က္ ဖုန္းဆက္လာေသာအခါ ႐ံုးမွလူတစ္ေယာက္စီတိုင္း စိုးရိမ္သြားၾကသည္။ ေဆး႐ံု တစ္ရက္ တက္အနားယူၿပီး ႐ံုးျပန္တက္ေသာအခါ နာက်င္မႈသည္ ေက်ာက္ကပ္၌ ေက်ာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သူက ထိုေက်ာက္ကို အမွတ္တရအျဖစ္္ ဆရာဝန္ထံမွ ေတာင္းခဲ႔ၿပီး ႐ံုးသို႔ယူလာျပသည္။ ေက်ာက္ကို ၾကည့္ၿပီး လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္အနည္းငယ္မွ ကၽြႏု္ပ္၏သည္းေျခေက်ာက္ကို အမွတ္ရကာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထိုနာက်င္မႈ ေဝဒနာကို မခ်ိတင္ကဲခံစားခဲ့ရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေသးငယ္ေသာအရာေလးက ခႏၶာ တစ္ခုလံုးကို နာက်င္မႈေ၀ဒနာျဖစ္ေစျခင္းက စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းေပဘူးလား။ ၎သည္ ၁ ေကာ ၁၂း၂၆ တြင္ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု သြယ္ဝိုက္၍ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ‘‘အဂၤါတစ္ခုတည္း ဆင္းရဲျခင္းကိုခံရလွ်င္၊ အဂၤါ အေပါင္းတုိ႔သည္ အတူခံရၾက၏”။ အခန္းႀကီး ၁၂ တစ္ခန္းလံုးတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ ဥပမာျပဳထားသည္။ ႐ွင္ေပါလုက ‘‘ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာကို မွ်ေစ၍’’…

ေက်ာက္ေဆာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္မူပါ

ေလအေျခာက္မႈတ္စက္ ၀ယ္ရန္ စတုိးဆိုင္သို႔ သြားစဥ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးမွာ ေ႐ွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ပံုစံႏွင္႔ ေလွ်ာက္လာသျဖင္႔ ‘‘သူလည္း ဒီစက္လာ၀ယ္တာထင္တယ္’’ ဟု ေတြးမိကာ ေဘးကပ္ၿပီး သူ႔ကို ဦးစားေပးလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ ကၽြန္မတုိ႔၏ ရပ္ကြက္အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၿပီး သူက တုပ္ေကြးမိၿပီးေနာက္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းႏွင္႔ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရသည္။

အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္း သူက ထိုဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အေၾကာင္း သူ႔အထင္အျမင္မ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းခ်ီ၍ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ေျပာေနသည္။ ကၽြန္မက ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲ နားေထာင္ေနလိုက္သည္။ သူဆိုင္မွ ထြက္ခြာသြားသည့္တိုင္ ေဒါသစိတ္မေျပ၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးလ်က္ႏွင္႔ ထြက္သြားသည္။ သူ၏စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈကို ေဖာ္ျပခဲ႔ပါေသာ္လည္း သူ႔ကို ကၽြန္မ ဘာအကူအညီမွ မေပးႏုိင္ခဲ႔ပါ။

ဣသေရလလူတို႔၏ ဒုတိယေျမာက္႐ွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ထံသို႔ သူ၏အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈတ္ေထြးရျခင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ျပလ်က္၊ ဆာလံသီခ်င္းမ်ား ေရးဖြဲ႕ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က နားေထာင္႐ံုမွ်မက…

ျပႆနာမ်ားအၾကား ခ်ီးမြမ္းျခင္း

‘‘ကင္ဆာ’’ ဟု အေမေျပာေသာအခါ ကၽြန္မၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရပါ၊ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာသည္။ ထိုစကားမ်ိဳးကို တစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ မၾကားလိုပါ။   ဤတစ္ႀကိမ္သည္ အေမ့အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကင္ဆာေရာဂါခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၊ အသားစစစ္ေဆးခ်က္မ်ား၏အေျဖကို ရ႐ွိၿပီးေနာက္ အေမ႔လက္ေမာင္းေအာက္၌ အသက္အႏၲရာယ္႐ိွေသာ အႀကိတ္ဖုတစ္ခု ႐ွိေနသည္။

ေရာဂါဆိုးခံစားရသူက အေမျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္မကို သူႏွစ္သိမ္႔ေပးခဲ႔သည္။ အေမ႔ တံု႔ျပန္မႈက ကၽြန္မကိုအံ့ၾသသြားေစသည္။ ‘‘ဘုရား႐ွင္က အေမ႔အေပၚ အျမဲ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ အေမသိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က အျမဲ သစၥာ႐ွိတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။ ခက္ခဲေသာခြဲစိတ္မႈကို ခံယူ ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးျဖင့္ ဆက္လက္ကုသ ရသည့္တိုင္ အေမသည္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင္႔ က႐ုဏာသစၥာေတာ္ကို  ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားသည္။

သားသမီး၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင္႔ က်န္းမာေရးကို ဆံုး႐ံႈးခဲ႔သည့္ ေယာဘ၏ အျဖစ္ႏွင့္တူလိုက္ပါဘိ။ သတင္းဆိုးမ်ားၾကားရၿပီးေနာက္ ေယာဘသည္ ‘‘ေျမေပၚမွာ ၀ပ္လ်က္…

အမ်က္ထြက္သည့္ ဘုရားလား

တကၠသိုလ္တြင္ ဂရိႏွင္႔ေရာမဒ႑ာရီမ်ားကို ကၽြန္မေလ႔လာခဲ႔စဥ္က ပံုျပင္မ်ားထဲမွ နတ္ဘုရားမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေဒါသထြက္ၾကၿပီး၊ မၾကာခဏ စိတ္ဆိုးၾကေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသည္။ သူတို႔၏ေဒါသအမ်က္ကို ခံရသည့္လူသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ႏႈတ္မွ ဆႏၵျပဳလိုက္႐ံုႏွင့္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ႔ရသည္။

ကၽြန္မ ေလွာင္ေျပာင္မိၿပီး မည္သို႔ေသာလူမ်ားက ထိုနတ္ဘုရားမ်ားကို ယံုၾကပါလိမ္႔ဟု ေတြးမိသည္။ ေနာက္မွ‘‘အမွန္တကယ္ အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြန္မ၏အျမင္သည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလား၊ ကြဲျပား ျခားနားပါ၏ေလာ’’ ‘‘သံသယ၀င္လာတိုင္း ကိုယ္ေတာ္႔ကို   အမ်က္ထြက္လြယ္သည့္ဘုရားအျဖစ္ ကၽြန္မျမင္မိသလား။’’ ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြန္မ ထိုသို႔ျမင္မိသည္။ ၀မ္းနည္းစရာပါ။

ထို႔ေၾကာင္႔ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပေတာ္မူပါ’’ ဟု ေတာင္းဆိုသည့္ ေမာေ႐ွကို ကၽြန္မ သေဘာက်သည္ (ထြက္ ၃၃း၁၈)။ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္၍မၾကာခဏ ညည္းတြားတတ္သည့္ လူအုပ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္အတြက္ ထိုႀကီးေလးသည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဘုရား႐ွင္ သူ႔ကို အမွန္တကယ္ မစမည္လားကို ေမာေ႐ွ…

ဘုရားသခင္၏မစမႈျဖင့္

ကၽြန္မအသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အ႐ိုးအဆစ္မ်ား ကိုက္ခဲသည့္ဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ ေအးသည့္ရာသီတြင္ ပို၍ခံစားရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ ႏုိင္ေသာ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားပမာ ေအာင္ႏိုင္သူႀကီးကဲ့သို႔ ပို၍သက္ေသာင့္ သက္သာ ခံစားရသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးေသာ ကာလက္ကို ကၽြန္မ၏သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလက္သည္ ကတိေတာ္ေျမ ခါနန္ျပည္ကို ေထာက္လွမ္း ရန္ ေမာေရွေစလႊတ္လိုက္သည့္ သူလ်ိဳျဖစ္သည္ (ေတာ ၁၃-၁၄)။ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ သူလ်ိဳ ၁၂ ဦးအနက္ အျခားသူမ်ားက မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းပို႔ၾကခ်ိန္တြင္ ကာလက္ႏွင့္ေယာရႈ ႏွစ္ဦးသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ အခြင့္အေရး ေပးေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားသည္။ ေယာရႈ မွတ္စာ ၁၄ တြင္ ကာလက္သည္ သူရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမေဝစုကိုလက္ခံရန္ အခ်ိန္တန္ၿပျီဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေျမမွ ရန္သူမ်ားကို တိုက္ထုတ္ရန္ က်န္ေသးသည္။ အနားယူရန္ ဆႏၵမရွိ၊ တိုက္ပြဲကိုလည္း လူငယ္မ်ားအား လက္မလႊဲဘဲ ကာလက္က…

အသံဗလံျပဳလ်က္ ႐ႊင္လန္းစြာ ေႂကြးေၾကာ္

ကၽြန္မ ပံုမွန္တက္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးပါးကို ႐ွာေဖြခဲ႔စဥ္က ကၽြန္မ မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ သူ႔အသင္းေတာ္၏ အစီအစဥ္တစ္ခုသုိ႔ ကၽြန္မကို ဖိတ္ေခၚခဲ႔သည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္သူက ကၽြန္မအလြန္ႏွစ္သက္သည့္သီခ်င္းျဖင္႔ ပရိသတ္ကို ဦးေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေကာလိပ္တက္စဥ္က သံစံုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၏ ‘‘႐ွင္းလင္းျပတ္သား က်ယ္ေလာင္စြာ’’ သီဆိုရန္ တိုက္တြန္း ခဲ႔ျခင္းကို သတိရလ်က္ သီခ်င္းကို အားပါးတရ သီဆိုခ်ီးမြမ္း လိုက္သည္။
သီခ်င္းဆံုးေသာ္ ကၽြန္မမိတ္ေဆြ၏ ခင္ပြန္းက ကၽြန္မဘက္လွည့္ၿပီး ‘‘မင္းအသံက်ယ္က်ယ္ဆိုတာဘဲ’’ ဟု ေျပာသည္။ သူ႔မွတ္ခ်က္က ကၽြန္မကို ခ်ီးက်ဴးျခင္းေတာ႔ မဟုတ္တန္ရာ၊ သို႔ႏွင္႔ ကၽြန္မ၏အသံကိုထိန္းၿပီး ကၽြန္မအနီး အနား႐ွိလူမ်ားထက္ အသံတိုးေအာင္ သတိထားကာ၊ ကၽြန္မ၏သီဆိုမႈကို လူမ်ားေ၀ဖန္ေနမည္လားဟု ေတြးရင္း သီဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္မအနီးမွအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ကၽြန္မသတိထားမိသည္။ သူက မိမိကိုယ္ကို ထိန္းမေနဘဲ ျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳစိတ္ႏွင္႔ ခ်ီးမြမ္း သီဆိုေနသည္။ သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး…

စြန္႔ပစ္ျခင္းမဟုတ္၊ ခြဲခြာျခင္းသာ

ကၽြန္မ၏တူမေလး ေဘာ့စ္တြန္တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔သြားယူရန္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္သို႔ မထြက္ခြာမီညက သူ႔ကို ႏႈတ္ဆက္ရင္း ကၽြန္မ၏လည္ေခ်ာင္းတြင္ ဆို႔နင့္ခဲ့ ရသည္။ ဘြဲ႔မရမီက ပညာသင္ခ်ိန္ ေလးႏွစ္တြင္ အိမ္ႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္မွ ထြက္သြားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔ ကားေမာင္းလာ႐ံုႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတြင္ မိုင္ ၈၀၀ မက ေဝးေသာအရပ္တြင္ သူေရာက္ေနေပၿပီ။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုစကားေျပာရန္ မလြယ္ေတာ့ပါ။ သူမကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံရပါေတာ့သည္။
ရွင္ေပါလုသည္ ဧဖက္ၿမိဳ႕အသင္းေတာ္လူႀကီးမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာရသည့္အခါတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ သူခံစားခဲ့ရ သည္။ အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ၿပီး သံုးႏွစ္တိုင္ေအာင္ သင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ရသျဖင္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ မိသားစုပမာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ရွင္ေပါလု ခရီးျပဳေနၿပီျဖစ္၍ သူတို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ မဆံုဆည္းႏိုင္ ေတာ့ေပ။
သို႔ေသာ္လည္း ရွင္ေပါလုသည္…

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္း

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင္႔ ညေနစာစားေနစဥ္ သူ႔အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကို သူစိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ရင္ဖြင္႔သည္။ သူ႔ကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ၿပီး ဂ႐ုမစိုက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင္႔ သူစိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ကို စကားေျပာရန္ သူတြန္႔ဆုတ္ေနခဲ႔သည္။ ထုိျပႆနာကို ထိပ္တိုက္ ေျဖ႐ွင္းရာ၌လည္း ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ေသာ အျပဳအမူျဖင္႔ တုံ႔ျပန္မႈကိုသာ ရခဲ႔သည္။ ထိုအခါ သူေဒါသအိုးေပါက္ကြဲ ေလရာ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအ၀ိုင္း စိတ္သေဘာထား ကြဲလြဲၿပီး မိသားစု ရင္းႏွီးမႈ ၿပိဳပ်က္ေလေတာ႔သည္။
ကၽြန္မလည္း ေဒါသျပႆနာကို ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ေျဖ႐ွင္းခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ထိုျပႆနာကို ကၽြန္မ နားလည္သည္္။ လူလူခ်င္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရန္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္း (သုိ႔) မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး ေျပာလိုက္ေသာစကားက ကၽြန္မ၏ေဒါသကို ထိပါးလာပါက ကၽြန္မမ်ိဳသိပ္လိုက္သည္။ ထိုသူ (သို႔) အျခားသူတစ္ဦးဦး ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာေျပာ၊ လာလုပ္သည္တြင္ ကၽြန္မ ေပါက္ကြဲေတာ႔သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ဧဖက္ ၄း၂၆…

လွည့္စားျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီက ကၽြန္မတူမက ကၽြန္မထံ ပိုကီမြန္ ဂိမ္းကစားရန္ စည္း႐ံုးသည္။ ၎သည္ စမတ္ဖုန္းတြင္ ဖုန္းကင္မရာကို အသုံးျပဳ၍ ကစားရေသာ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂိမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုကီမြန္ဟု ေခၚေသာ အေကာင္ေလးမ်ားကို ဖမ္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုကီမြန္ဂိမ္းထဲ၌ အေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ေပၚလာပါက ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အနီႏွင့္ အျဖဴေဘာလံုးလည္း ေပၚလာသည္။ ကစားသူက ေဘာလံုးအား  ပိုကီမြန္ထံ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ပုတ္ထုတ္ ရသည္။ လွည့္ျဖားေသြးေဆာင္ျခင္းအားျဖင္႔ ပိုကီမြန္ အေကာင္ေလးမ်ားအား အလြယ္တကူ ဖမ္းယူရရွိႏိုင္သည္။
ပိုကီမြန္အေကာင္ေလးမ်ားသာ လွည့္စား ျဖားေယာင္းခံရသည့္ သတၱ၀ါမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ (သခင္ေယ႐ႈ၏ညီေတာ္) ရွင္ယာကုပ္မွ ယံုၾကည္သူ မ်ားထံ ေရးသားေသာစာ၌ ‘‘မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆြဲငင္ ျဖားေယာင္းျခင္းကိုခံေသာသူ မည္သည္ကား အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ တတ္၏’’ (၁း၁၄) ဟု သတိေပးထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လိုအင္ ဆႏၵႏွင့္…

အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌

အကြယ္အကာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားလွ်င္ အလိုလိုေနရင္း ငွက္၏ အေမြးအေတာင္ကို မစဥ္းစားမိပါ။ ငွက္၏အေမြးအေတာင္က ပါးလႊာေသာ အကြယ္အကာအျဖစ္ ထင္ျမင္ရ ေသာ္လည္း မ်က္စိျဖင္႔ ျမင္ႏိုင္စြမ္းထက္ ၎တို႔၏ အေရးပါမႈက သာလြန္ပါသည္။
ငွက္အေမြးအေတာင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အံ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာလက္ရာ ဒီဇိုင္း နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ငွက္အေမြး၌ ေခ်ာမြတ္သည့္ အပိုင္းႏွင္႔ ႏူးညံ့သည့္အေမြးႏုအပိုင္းဟူ၍ ႐ွိသည္။ ေခ်ာမြတ္သည့္အေမြး၌ ေသးငယ္ေသာ ခ်ိတ္ေလးပါ႐ိွ သည့္ မာေၾကာသည့္ ဆူးထစ္႐ွိသည္။ ယင္းခ်ိတ္ေလး မ်ားသည္ ဇစ္ႀကိဳး၏အသြားမ်ားကဲ႔သို႔ တစ္ခုနွင္႔တစ္ခု ထိစပ္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ႏူးည့ံေသာအေမြးမ်ားက ငွက္ကို ေႏြးေထြးေစသည္။ ထိုအေမြးႏွစ္မ်ိဳးက အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၿပီး ငွက္ကို ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပး သည္။ သို႔ေသာ္ ငွက္ေပါက္ေလးမ်ားမွာ အေမြးႏုေလးမ်ားသာ႐ွိၿပီး၊ အေမြးအေတာင္ မစုံေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိခင္ငွက္မႀကီးက ငွက္ေပါက္ ေလးမ်ားကို ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ အသိုက္ထဲ၌ ငွက္ေလးမ်ားကို သူ၏…