စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Linda Washington

လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္

လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္သည္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္၊ အီဗန္စတန္ၿမိဳ႕႐ွိ Northwestern တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (အဂၤလိပ္စာ/စာေရးသားျခင္းအတတ္) ၊ ဗားေမာက္ျပည္နယ္ Montpelier အႏုပညာေကာလိပ္မွ MFA ဘြဲ႕ကို ရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူသည္ ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင္႔ လူႀကီးမ်ားအတြက္ အေပ်ာ္ဖတ္၀တၳဳ၊ ရသ၀တၳဳမ်ားကို သူတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားစာေရးဆရာမ်ားႏွင္႔ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ေရးသားခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လင္းဒါ ၀ါ႐ွင္တန္

အႏုစိတ္ ထြင္းထုထားသည္

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဂို႐ွန္အရပ္႐ွိ ဒိန္ခဲထုတ္လုပ္သူ အယ္လင္ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က သူ၏ႏွစ္ခ်ဳိ႕ဒိန္ခဲ ထုတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္၊ ဒိန္ခဲ၌အရသာထည့္ပံု၊ ဒိန္ခဲမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထား ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ယူက်ဴ႕ ဗီဒီယို၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ မပို႔ေဆာင္မီ ဒိန္ခဲအတံုးတိုင္းကို ေျမေအာက္ခန္းလိႈဏ္ဂူထဲရွိ စင္ေပၚတြင္ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အထိ ထားထားရသည္။ ဤစိုထိုင္းဆ႐ွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဒိန္ခဲမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ရသည္။ ‘‘စစ္မွန္တဲ့ အရသာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ဒိန္ခဲတစ္တံုးျဖစ္လာေအာင္ မွန္ကန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ႐ွိေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကရတယ္’’ဟု ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က ႐ွင္းျပသည္။

ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က သူထုတ္လုပ္သည့္ဒိန္ခဲကို အေကာင္းဆံုး အရသာ႐ွိေစလိုသည္။ သူ႔စိတ္ဆႏၵက သူ႔သားသမီးမ်ား အသီးသီးၿပီး ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာ ေအာင္၊ သူ႔သားသမီးမ်ား၏ ‘‘စစ္မွန္ေသာ အလားအလာ’’ ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လိုသည့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေဇာအဟုန္ကို အမွတ္ရေစသည္။ တမန္ေတာ္…

အေမွာင္ထဲမွ အလင္းတစ္စ

These Are The Generations စာအုပ္၌ မစၥတာဘဲသည္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ႏွင္႔ အေမွာင္ကို ထိုးခြင္းႏိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏တန္ခိုးေတာ္ကို ေဖာ္ျပ ေရးသားထားသည္။ သူ႔အဘိုး၊ သူ႔မိဘႏွင္႔ သူ႔မိသားစုအားလံုးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုုၾကည္လက္ခံျခင္းေၾကာင္႔ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ မစၥတာဘဲဲ ကိုယ္တိုင္ သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေျပာျပျခင္းေၾကာင္႔ ေထာင္က်ခဲ႔ေသာအခါ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သူ႔ယံုၾကည္ျခင္း ႀကီးထြားလာသည္။ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သူ႔မိဘမ်ားလည္း အက်ဥ္းစခန္းသို႔ အပို႔ခံရစဥ္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာကို ဆက္လက္ေဝမွ်ခဲ႔သည္။ ‘‘ထိုအလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌လင္း၍ ေမွာင္မိုက္သည္ မခံမယူ’’ ဟူသည့္ ေယာ ၁း၅ မွ ကတိေတာ္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း မစၥတာဘဲသိ႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ အဖမ္းမခံရမီ၊ ကားတင္သတ္ျခင္း မတိုင္မီက တပည့္ေတာ္မ်ားအား ၎တို႔ၾကံဳရမည့္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ‘‘ခမည္းေတာ္ကို မသိ၊ ငါ႔ကိုလည္း…

လွ်ာကို ထိန္းေက်ာင္းသူ

West With The Night စာအုပ္၌ စာေရးဆရာမ ဘာရီမာ့ခမ္း က တက္ႂကြေသာ ျမင္းထီး Camciscan ကို ယဥ္ပါးေအာင္ သူထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေရးသားထားသည္။ သူႏွင့္ ျမင္းထီး Camciscan တို႔ အၿပိဳင္ ၾကဲခဲ့ရသည္။ မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာသံုးသံုး၊ မာန္ေထာင္ေနသည့္ျမင္းထီးကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ယဥ္ပါးသြားေအာင္ သူမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ျမင္းထီး၏ တေဇာက္ကန္းစိတ္ကို တစ္ႀကိမ္သာအႏိုင္ရခဲ့ဖူးသည္ႏွင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။

မိမိတို႔၏လွ်ာကို ထိန္းေက်ာင္းရသည့္ စစ္ပြဲ၌ ဤခံစားခ်က္မ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္ႏွစ္ဦး ခံစားဖူးပါသနည္း။ ႐ွင္ယာကုပ္က လွ်ာကို ျမင္းဇက္ႀကိဳး၊ သေဘၤာတက္မ တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သလို (ယာ ၃း၃-၅)၊ "ႏႈတ္တစ္ပါးတည္း အထဲက ေထာမနာခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ က်ိန္ဆဲျခင္း ထြက္တတ္ ပါသည္တကား၊ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေကာင္းရာ" (း၁၀) ဟုလည္း ညည္းတြားခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ လွ်ာကိုထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔အႏိုင္ရႏိုင္မည္နည္း။…

ႏို႔စို႔သူငယ္တို႔၏ႏႈတ္မွ

ဆယ္ႏွစ္သမီးေလး ဗိြဳင္အိုလာသည္ သစ္ကိုင္းကို မိုက္သဏၭာန္ျပဳလုပ္ၿပီး တရားေဟာသည့္ပံုလုပ္ျပသည္ကို ၾကည့္ၿပီး ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ သာသနာျပဳေနသည့္ ဆရာမ မစ္ခ်ယ္ က ႐ြာတရားေဟာပြဲ၌ သူ႔ကို တရားေဟာရန္ အခြင္႔အေရးေပးရာ၊ ဗိြဳင္အိုလာကလည္း လက္ခံသည္။ ‘‘ပရိတ္သတ္မ်ားက အံ႔ၾသလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္။ ... စြန္႔ပစ္ျခင္းခံခဲ႔ရသည့္ သမီးငယ္ေလးသည္ ဘုရင္တစ္ကာ တို႔၏ဘုရင္၏သမီးေတာ္အျဖစ္ တာဝန္႐ွိသူ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ရပ္လ်က္၊ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို တန္ခိုးႏွင္႔ ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ပရိတ္သတ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို လက္ခံရန္ အေ႐ွ႕သို႔ ထြက္လာၾကသည္’’ ဟူ၍ ဆရာမမစ္ခ်ယ္ပယ္ရီက Love Has a Face ဟူသည့္ စာအုပ္၌ ေရးသားခဲ႔သည္။

ထုိေန႔က ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင္႔ ကေလး တစ္ဦး၏ တရားေဟာခ်က္ကို ၾကားရမည္ဟု မေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ပါ။ ဤအျဖစ္အပ်က္က ဆာလံ ၈ ၌…

စိတ္ခံစားခ်က္ကို ျပဳျပင္ေပးသူ

ဘူတာ႐ံု၌ ရထားေစာင္႔ေနစဥ္ ရထားေစာင္႔ေနသည့္ ၾကပ္ညႇပ္ေနသည့္ ခရီးသည္မ်ားပမာ ကၽြန္မစိတ္ထဲ၌ အႏုတ္လကၡဏာအေတြးမ်ားက ျပည့္ၾကပ္ေနသည္။ ေပးရမည့္ အေႂကြး၊ ကၽြန္မအေပၚ မညႇာမတာ ျပဳသည့္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မၾကာမီက ကၽြန္မ၏မိသားစုဝင္တစ္ဦး မတရားခံရသည့္ ကိစၥအေပၚ အကူအညီမဲ႔ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ ရထားဆိုက္လာခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မ စိတ္ခံစားခ်က္က ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္ေနသည္။

ရထားေပၚေရာက္ျပန္ေသာ္ အျခားအေတြးတစ္ခု ဝင္လာသည္။ ဘုရားသခင္ထံစာေရးၿပီး မိမိ၏ညည္းတြားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင္႔ အိမ္ေရာက္ေသာ္ စာအုပ္ထဲေရးခ်လ်က္ စိတ္ႏွလံုးကို သြန္းေလာင္းၿပီးေသာ္ ဖုန္းထဲမွသီခ်င္းဖြင္႔လ်က္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ေန လိုက္သည္။ ကၽြန္မသတိမထားမိခင္မွာပင္ ကၽြန္မ၏ ဆိုး႐ြားသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား လံုးဝေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း သိလိုက္သည္။

၎သည္ ဆာလံ ၉၄ ကို ေရးသားသူ၏ပံုစံကို အတုယူ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မသည္ စိုးစဥ္းမွ် မသိခဲ႔ပါ။ ဆာလံဆရာ သည္ ေ႐ွးဦးစြာ သူမေက်နပ္ညည္းတြားခ်က္မ်ားကို ဤသို႔ ဖြင္႔ဟသည္။ ‘‘ေျမႀကီးသား…

ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေမာ္တာလႊစက္

ကၽြန္မအေဒၚ၏ရဲရင့္ျပတ္သားမာေၾကာေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ကၽြန္မေလးစားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မစိတ္ပူရသည္။ စိတ္ပူရသည့္အေၾကာင္းမွာ “အိမ္က သစ္ၾကားပင္ႀကီးကို မေန႔က ငါခုတ္ပစ္လိုက္ၿပီ” ဟု ပို႔လိုက္ေသာ အီးေမးလ္စာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သင္သိထားရမည္မွာ ေမာ္တာလႊစက္ကိုင္ေဆာင္သူ ကၽြန္မ၏အေဒၚသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ပါ။ ထိုအပင္သည္ သူမ၏ကားဂုိေဒါင္အေနာက္ဘက္တြင္ ရွိၿပီး အပင္၏အျမစ္မ်ားက ကြန္ကရစ္သားကို ထိုးဆြေန၍ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးလာမည္ကို သူသိေနသည္။ သို႔ေသာ္ “ငါဒီေမာ္တာလႊစက္နဲ႔ မခုတ္လွဲခင္ အျမဲဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ အစျပဳခဲ့တယ္” ဟုသူမက ေျပာသည္။

ဣသေရလလူတို႔ ဗာဗုလုန္သို႔ ဖမ္းသြားျခင္းခံရစဥ္ က ေနဟမိသည္ ပါးရွားဘုရင္၏ဖလားေတာ္၀န္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး၊ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္သြား ေသာ သူမ်ား၏သတင္းကို သူၾကားသိခဲ့ရသည္။ လုပ္ေဆာင္စရာ အလုပ္အခ်ိဳ႕ ရွိေသးသည္။ “ေယ႐ု႐ွလင္ ၿမိဳ႕႐ုိးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္၊ ၿမိဳ႕တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ ကုန္ၿပီ္”ဟု သူသိခဲ့ရသည္(ေန…

အႏၲိမ ေက်နပ္မႈ

က်မ္းစာေက်ာင္း အစီအစဥ္တစ္ခု၌ ကေလးမ်ားကို မုန္႔ေဝေသာအခါ မုန္႔ကို အငမ္းမရ စားေနသည့္ကေလးတစ္ဦးကို ကၽြန္မတို႔ သတိျပဳမိသည္။ သူ႔မုန္႔ကုန္ေသာအခါ စားပြဲေပၚ၌ အျခားကေလးမ်ား စားၿပီးသား အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို သူဆက္စားျပန္သည္။ ကၽြန္မ သူ႔ကို ေပါက္ေပါက္တစ္ထုပ္ထပ္ေပးၿပီးေသာ္လည္း သူစား၍ မဝေသးပါ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ဤကေလးသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔
ဤကဲ႔သို႔ အလြန္ဆာေလာင္ေနသနည္း ဟု စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။

စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ သည္လည္း ထိုကေလးကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေတြးမိသည္။ ႏွလံုးသားနက္႐ိႈင္းရာမွ ေတာင္႔တမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကၽြန္မတို႔ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာၾကံတတ္ၿပီး မိမိကို အမွန္အျပည့္အဝ ေက်နပ္ေစမည့္အရာကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ႐ွာမေတြ႔ပါ။

ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသူမ်ားအား ‘‘လာၾက၊ ဝယ္၍ စားေသာက္ၾက’’ ဟု (ေဟ႐ွာ ၅၅း၁) ဖိတ္ေခၚသည္။ ၿပီးမွ ‘‘အစာမဟုတ္ေသာအရာ အဖို႔ သင္တုိ႔ေငြကိုလည္းေကာင္း၊…

အားနည္းယိုယြင္းေသာ စီရင္ခ်က္

လမ္းေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ဖုန္းကို စုိက္ၾကည့္သူမ်ားအား ကၽြန္မေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ‘‘ကားအတိုက္ခံရေတာ႔မွာပဲ’’ ဟု ေရ႐ြတ္ရင္း သူတို႔ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ လုိက္သည္။ ေဘးကင္းဖို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ ဂ႐ုမစိုက္ၾကဘူးလား။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔၊ လမ္းမႀကီးမွလမ္းၾကားေလးထဲသို႔ ျဖတ္ကူးစဥ္တြင္ ဖုန္းမက္ေဆ႔တစ္ခုကို အာ႐ံုစိုက္မိ၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ကားတစ္စီး လာေနသည္ကို သတိမထား မိဘဲ ျဖစ္သြားသည္။ ယာဥ္ေမာင္းက ကၽြန္မကို ျမင္ၿပီး ႐ုတ္ခနဲ ကားရပ္လုိက္ေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ပင္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ ႐ွက္မိသည္။ မိမိကိုယ္ကို ေျဖာင္႔မတ္ဟန္ျဖင္႔ လက္ညိႇဳးထုိးခဲ႔သမွ် ကၽြန္မဆီသို႔ ျပန္လာေနသည္။ တစ္ပါးသူကို ေဝဖန္ခဲ႔သလို မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ရန္လည္း ႐ွိပါသည္။

ကၽြန္မ၏ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျခင္းက ေတာင္ေပၚေဒသနာ၌ သခင္ေယ႐ႈ ႁမြက္ၾကားခဲ႔သည့္ ဆင္ျခင္
သင္႔သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ‘‘ကိုယ္မ်က္စိ၌႐ွိေသာ တံက်င္ကို ေ႐ွးဦးစြာ ထုတ္ပစ္ေလာ႔။ ေနာက္မွ ညီအစ္ကို မ်က္စိ၌႐ွိေသာ…

အေဖ႔ထံမွ အၾကံဉာဏ္

စာတည္းအလုပ္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ၿပီးေနာက္ အလုပ္သစ္တစ္ခုရေအာင္ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္မဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားသာ လြန္သြားၿပီး အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ခဲ႔ေသာ ကၽြန္မ၏ႀကိဳးစားမႈက အရာမထင္ ျဖစ္လာ၍ ကၽြန္မစၿပီး ႏႈတ္ခမ္းစူလာေတာ႔သည္။ အေျဖမရေတာ႔ဟု ထင္ရသည့္ ကၽြန္မ၏
ေတာင္းဆုအတြက္ ဆႏၵျပသည့္သေဘာႏွင္႔ လက္ပိုက္ကာ ‘‘ကၽြန္မအတြက္ အလုပ္တစ္ခု ႐ွိဖို႔က သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကို ကိုယ္ေတာ္မသိဘူးလား’’ ဟု ဘုရားသခင္အား ေမးေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္မ်ားအား ယံုၾကည္ ကိုးစားျခင္းအေၾကာင္း မၾကာခဏ ကၽြန္မကို သတိေပး တတ္သည့္ အေဖ့ကို အလုပ္အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေသာအခါ သူက ‘‘ဘုရားသခင္ရဲ့ကတိစကား ဘယ္တစ္ခုကို သမီးယံုၾကည္တာလဲဆိုတာ အေဖ႔ကို တည့္တည့္ေျပာျပေစခ်င္တယ္’’ ဟု ေျပာခဲ႔သည္။

အေဖ၏အၾကံဉာဏ္က မိဘက ခ်စ္သားသမီးကို ေပးေသာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အၾကံဉာဏ္တို႔ ပါဝင္သည့္ သုတၱံ…

ပတ္၀န္းက်င္အသစ္

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း ကာရီ ၏ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးေလး မယ္ဂ်ာ တြင္ စိတ္၀င္စားစရာ ကစားနည္းတစ္ခု႐ွိပါသည္။ သမီးေလးသည္ အ႐ုပ္ေပါင္းစံုကိုေရာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ အသစ္ေလး ဖန္တီးေပးရျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။ သူ၏စိတ္ကူးယဥ္အေတြး ကမာၻထဲတြင္ အရာအားလံုးသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအ႐ုပ္မ်ားသည္ သူ၏လူမ်ားျဖစ္ၿပီး အ႐ြယ္မတူညီျခင္း၊ ပံုပန္းသဏၭာန္မတူညီျခင္းကို အေလး မထားဘဲ ၎တို႔ အတူ႐ွိေနရလွ်င္ ထုိအခ်ိန္က အေပ်ာ္ဆံုးဟု သူူယံုၾကည္မွတ္ယူသည္။

သူ႔စိတ္ကူးစိတ္သန္းေလးက အသင္းေတာ္အေပၚ   ထား႐ွိေသာ ဘုရားသခင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အမွတ္ရေစသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔၌ ‘‘ထိုကာလအခါ ေကာင္းကင္ေအာက္ တြင္ ႐ွိေလသမွ်ေသာလူမ်ိဳးထဲက ဘုရားကို႐ိုေသေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ တည္းေနၾကသတည္း’’ (တ ၂း၅) ဟု ႐ွင္လုကာ ေရးခဲ့သည္။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာၾကေသာ္လည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္လာေသာအခါ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍…