စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Lisa Samra

လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

ဆရာမလီစာသည္ သူ႔အသက္တာအားျဖင့္၊ သူပါ၀င္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစလိုသည္။ တက္ဆက္ေဒသတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့သူပီပီ သူသည္ လက္ဖက္ရည္ခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ အမဲရင္ဒူးသားကို အျမဲရွာစားသည္။ သူသည္ တက္ဆက္တကၠသိုလ္မွ B.A (Journalism) ႏွင့္ ဒါးလက္စ္ ဓမၼတကၠသိုလ္မွ M.A (Biblical Studies) ဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ဆရာမလီစာသည္ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်င္းမ္၊ သားသမီး ၄ ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ဂရဲန္ ရက္ပစ္၊ မီခ်ီဂန္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ စာေရးျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးလမ္းျပျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္အားႀကီးသူျဖစ္သည္။ ဆရာမလီစာသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြားခြင့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး ေဒသအသီးသီးမွ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း၏ အလွတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ စာေရးသားရန္ ေစ့ေဆာ္မႈရရွိခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ ေကာ္ဖီေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေျပးသည္။ စာဖတ္သည္။ ၎တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း

ကၽြန္မငယ္္စဥ္က ကၽြန္မတို႔၏ေဒသခံစာၾကည့္တိုက္ေလးသို႔သြား၍ စာဖတ္ရသည္ကိုႏွစ္သက္ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာအုပ္မ်ားတင္ထား သည့္ စာအုပ္စင္ကိုၾကည့္ၿပီး ထိုစာအုပ္အားလံုးကို အကုန္အစင္ ဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္မိသည္။ မိမိ၏စိတ္ထက္သန္လြန္းအားႀကီးမႈေၾကာင့္ စင္ေပၚသို႔ စာအုပ္အသစ္မ်ားကို မွန္မွန္ထပ္၍ျဖည့္ေပးေနေၾကာင္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ကို သတိလက္လြတ္ျဖစ္သြားသည္။ စာဖတ္ရန္ ကၽြန္မမည္မွ်ပင္ စိတ္အား ထက္သန္ေစကာမူ စာအုပ္မ်ား မ်ားလြန္းသျဖင့္ ဖတ္၍ကုန္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာအုပ္စင္တြင္ စာအုပ္အသစ္မ်ား အျမဲအျပည့္ရွိ သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ သားေရ ပုရပိုက္မ်ား ေပၚတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္း ၅ ေစာင္ျဖစ္သည့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁ ေယာ၊ ၂ ေယာ၊ ၃ ေယာ ႏွင္႔႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတို႔ကို လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက သူ႔အတြက္ အလြန္အံ႔ၾသစရာျဖစ္မည္္။

သခင္ေယ႐ႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခရစ္ယာန္မ်ား သိရွိေအာင္ ရွင္ေယာဟန္က သူကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ…

အားေပးႏွစ္သိမ္႔သူမ်ား၏မဂၤလာ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ႐ံုတင္သည့္ The King’s Speech ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားသည္ ေနာင္ေတာ္က ထီးနန္းကို စြန္႔လိုက္သည့္အတြက္ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ဧကရာဇ္ျဖစ္လာသည့္ အဂၤလန္ျပည့္႐ွင္ ဆဌမေျမာက္ ေဂ်ာ႔ခ်္ ဘုရင္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေရဒီယို၏လႊမ္းမိုးမႈအခန္းက႑က ႀကီးမားလာသည့္အတြက္ေၾကာင္႔ ဒုတိယကမာၻစစ္ထဲ က်ေရာက္လုဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္၏အေျခအေန၌ အစုိးရအရာ႐ွိမ်ားက ႏႈတ္ေရး ႂကြယ္ၿပီး စကားအေျပာအဆို ကၽြမ္းက်င္သည့္ေခါင္းေဆာင္ကိုအလုိ႐ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဂ်ာ႔ခ်္ ဘုရင္က စကားထစ္ သျဖင့္္ ထိုအားနည္းခ်က္ႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

႐ုပ္႐ွင္ထဲမွ ေဂ်ာ႔ခ်္ ၏ မိဖုရား အဲလစ္ဇဘက္၏ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈက ကၽြန္မကို အထူးသျဖင္႔ ဖမ္းစားသည္။ စကားထစ္သည့္ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေဂ်ာ႔ခ်္ဘုရင္ ႐ုန္းကန္ရသည့္အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုး သူသည္ ဘုရင္႔အတြက္ ခိုင္ျမဲ တည္ၾကည္ေသာ အားေပးႏွစ္သိမ္႔မႈ အရင္းအျမစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏မေျပာင္းမလဲျမဲျမံသည့္ ေထာက္မ ေပးဆပ္မႈက ဘုရင္ႀကီးအတြက္ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး စစ္ႀကီးအတြင္း…

သင္႔ခရီးအတြက္ ခြန္အား

Hinds Feet On High Places သည္္ ဟဗကၠဳတ္ ၃း၁၉ ၌ အေျချပဳထားေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏အသက္တာကို ေဖာ္ျပသည့္ ဂႏၲဝင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းမွာ ဇာတ္ေဆာင္ မယ္ေၾကာက္ (Much-Afraid) ႏွင္႔ သိုးထိန္းတစ္ဦးတို႔၏ ခရီးသြားသည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မယ္ေၾကာက္ သည္ အလြန္ေၾကာက္သျဖင့္ သိုးထိန္းအား သူ႔ကို ခ်ီေပြ႕ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။

သိုးထိန္းက က႐ုဏာအျပည့္ျဖင္႔ ‘‘သင္႔ကို ေတာင္တက္ေစျခင္းထက္ သင္႔ကို အျမင္႔ဆံုးေသာအရပ္ထိ ကၽြႏု္ပ္ ကိုယ္တိုင္ ခ်ီေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္္ပ္ထိုသို႔ ျပဳပါလွ်င္ သင္႔ေျခေထာက္မ်ား သန္မာလာမည္ မဟုတ္ေတာ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္သြားေလရာသို႔ လိုက္ပါ သည့္အေဖာ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ပါ’’ ဟု ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

မယ္ေၾကာက္ ၏အျဖစ္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ဟဗၺကၠဳတ္၏ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ (အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏ေမးခြန္းလည္းျဖစ္ေသာ) ‘‘နာက်င္ေဝဒနာ ေတြကို ငါဘာလို႔ၾကံဳရမွာလဲ”…

ေကာင္းကင္ဘံုမွ အကူအညီ

အသက္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေၾကာင္း သေကၤတ ‘‘SOS’’ ေမာ့စ္ကုတ္ ကို ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ႔သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္အမင္းေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရေႏြးေငြ႕သေဘၤာ ကင္တာကီ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ႔စဥ္က ၄၆ ေယာက္ေသာ သေဘၤာသားအားလံုးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ႔ခ်ိန္မွစ၍ ထိုသေကၤတသည္ နာမည္ႀကီး လူသိမ်ားလာခဲ႔သည္။

SOS သေကၤတ တီထြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ အေတာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အကူအညီအတြက္ အေရးတႀကီးေအာ္ဟစ္ေခၚသံက လူသားတို႔အတြက္ ယခင္ကတည္းကပင္ ႐ွိခဲ႔သည္။ ၎ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္း႐ွိ ဣသေရလ လူမ်ိဳးခ်င္းတို႔၏ဆန္႔က်င္မႈ (ေယာ႐ႈ ၉း၁၈)၊ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ ကတိေပးထားသည့္ ေျမကို အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ (၃း၁၅-၁၇)၊ စသည္တုိ႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည့္ ေယာ႐ႈ၏ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခက္အခဲအတြင္း ‘‘ဘုရားသခင္သည္…

ဂ႐ုတစိုက္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေက်ာင္းသို႔ေျပးထြက္မသြားမီ ‘သြားတိုက္ၿပီးၿပီလား’ဟု သားကို ေမးလိုက္သည္။ သူ႔ကို ထပ္၍ေမးရင္း အမွန္အတိုင္းေျပာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။ သားက ကၽြန္မ ဆံုးမေနျခင္းကို အေရးမလုပ္ဘဲ ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ လံုျခံဳေရးကင္မရာ တပ္ဆင္ထားရန္၊ သို႔မွသာ သူလိမ္မေျပာေအာင္၊ သူသြားတိုက္သည္ မတိုက္သည္ကို ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ လံုျခံဳေရးကင္မရာတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္းကၽြန္မကို ေနာက္ေျပာင္၍ ျပန္ေျပာသည္။

လံုျခံဳေရးကင္မရာသည္ စည္းကမ္းလုိက္နာရန္ သတိေပးေနစဥ္ပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသို႔ သတိမမူဘဲ ကၽြန္မတို႔ သြားလာမိသည္၊ သူမ်ားမျမင္ေအာင္ ေ႐ွာင္တိမ္းလ်က္ သြားလာဆဲ ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးကင္မရာကို ေ႐ွာင္တိမ္း လွည့္ျဖားႏိုင္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ၾကည့္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လွည့္ျဖားၿပီ။

ဘုရားသခင္က “ငါမျမင္ႏိုင္ေသာေနရာ၌ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လံုျခံဳစြာ ပုန္းေအာင္းႏိုင္သနည္း” (ေယ၂၃း၂၄) ဟုေမးသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမးခြန္းသည္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းျဖစ္သလို သတိေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

‘‘သတိေပးျခင္း’’မွာ ကၽြန္မတို႔သည္ ဘုရားသခင္မျမင္ေအာင္ပုန္းေအာင္းေန၍မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍…

ပုန္းကြယ္ေနေသာ အလွတရား

ကာေရဘီယံပင္လယ္၏ကမ္းလြန္႐ွိ Tobago ကၽြန္းတြင္ ေရငုပ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ တန္ဖိုး႐ွိေၾကာင္း ကၽြန္မကေလး မ်ားကို အေပ်ာ႔ဆြဲ ဆြဲ၍ သူတို႔ယံုေအာင္ အေတာ္စည္း႐ံုးခဲ႔ရသည္။ ထိုေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ကၽြန္မတို႔အိမ္အနီး႐ွိ ၾကည္လင္ေသာေရခ်ိဳကန္ႏွင္႔ တူေသာေၾကာင္႔ ကေလးမ်ားက သိပ္စိတ္မ၀င္စား။ သို႔ေသာ္ ေရေအာက္မ်က္ႏွာျပင္၌ ဝွက္ထားေသာ အလွတရားကို သူတို႔မလြတ္သြားေစခ်င္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရလည္းငုပ္ေရာ သူတို႔ေလးေတြ အလြန္တရာမွ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကၿပီး ‘‘ေရထဲမွာ မတူညီတဲ့ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိတယ္။ သိပ္လွတာပဲ။ ဒီေလာက္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ၿပီး လွပေနတဲ႔ငါးမ်ိဳး တစ္ခါမွမျမင္ဖူး ဘူး” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကသည္။

ပေရာဖက္ ႐ွေမြလသည္ ေယ႐ွဲသားမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ကိုဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိက္ေပးရန္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားစဥ္ သားႀကီးဧလ်ာဘကို ေတြ႕ေသာအခါ သူ၏ ပံုပန္း သဏၭာန္ကို ၾကည့္ၿပီး မွင္သက္ခဲ႔သည္။ ပေရာဖက္ႀကီးက ထိုသူသည္ အမွန္ ဘိသိက္ခံရသူဟု…

ေလာက၏အလင္း

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ၿမိဳ႕ ေကဘယ္ေကာလိပ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆံုး ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္႐ိွသည္။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ပန္းခ်ီအေက်ာ္အေမာ္ ဆရာႀကီး ဝီလ်ံ ဟိုးမင္းဟန္႔ ေရးဆြဲသည့္ “ေလာက၏အလင္း’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈက မီးအိမ္ေလးကို ကိုင္လ်က္ အိမ္ေ႐ွ႕၌ တံခါးေခါက္ေနပံုျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပန္းခ်ီကား႐ွိ တံခါး၌ လက္ကိုင္တံခါးဘု မ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ တံခါးဖြင္႔ရန္ နည္းလမ္းမ႐ွိ ဟုေမးျမန္းေထာက္႐ႈၾကရာ ဆရာႀကီးက သူသည္ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀ က်မ္းပိုဒ္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည္။ ‘‘ငါသည္ တံခါးေ႐ွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကိုၾကား၍ တံခါးကို ဖြင္႔အံ႔၊ ထိုသူ႐ွိရာသို႔ငါဝင္၍ သူႏွင္႔အတူ စားေသာက္မည္’’။

တမန္ေတာ္႐ွင္ေယာဟန္၏ ေရးသားခ်က္ႏွင္႔ ထိုပန္းခ်ီကားက သခင္ေယ႐ႈ၏ ၾကင္နာမႈကို ေဖာ္က်ဴးသည္။ သခင္သည္ ကၽြန္မတို႔၏စိတ္တံခါးကို ညင္သာစြာေခါက္လ်က္ သူ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးကမ္းေနသည္။ သခင္သည္ ရပ္လ်က္ ကၽြန္မတို႔၏…

မိတ္ေဆြ၏ႏွစ္သိမ္႔သက္သာေစမႈ

ကၽြန္မဖတ္ဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ အိမ္ျပန္လာ ေသာသမီးမွာ ခါးေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုး ဗြက္မ်ားျဖင္႔ေပက်ံေန၍ မိခင္က အံ႔အားသင္႔ သြားသည္။ သမီးက သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ဗြက္အိုင္ထဲ ေျခေခ်ာ္သြားၿပီး အျခား သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက အကူအညီသြား႐ွာေနစဥ္ သူက ေခ်ာ္လဲသြားသည့္ သူငယ္ခ်င္းကို
သနားလြန္းသျဖင္႔ သူ႔ေဘးနား၌ထိုင္ကာ ဒဏ္ရာရ သြားသည့္ ေျခေထာက္ကို ကိုင္ထားေပးခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ဟု ႐ွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက္ သူျပန္ထြက္သြားကာ သူငယ္ခ်င္းႏွင္႔အတူ ဗြက္အိုင္ထဲ ျပန္ထိုင္ကာ ဆရာမလာသည္အထိ ေစာင္႔ေပး ခဲ႔သည္။

ေယာဘသည္လည္း သားသမီးမ်ား ဆံုးပါးၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး၌ အနာမ်ားေပါက္ကာ နာက်င္ခံစားရစဥ္ သူ႔ေဝဒနာက ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြ သံုးဦးက သူ႔ကိုႏွစ္သိမ္႔ရန္ ေရာက္လာေၾကာင္း က်မ္းစာက ဆုိသည္။ ေယာဘကို ေတြ႕ေသာအခါ ‘‘အသီးသီး မိမိတို႔ဝတ္လံုကိုဆုတ္၍ ေျမမႈန္႔ကိုယူၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔ ေခါင္းေပၚသို႔က်ေရာက္ေစျခင္းငွာ မိုးေကာင္းကင္သို႔ ပစ္တင္ၾက၏။ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး ေယာဘႏွင္႔အတူ…

ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း

ေမေဒး (ေမလ ၁ ရက္) ေရာက္တိုင္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စ္ဖို႔ၿမိဳ႕၌ လူအုပ္ႀကီးသည္ေမေဒး (ေမလ ၁ ရက္) ေရာက္တိုင္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စ္ဖို႔ၿမိဳ႕၌ လူအုပ္ႀကီးသည္မနက္ေစာေစာစုေဝး၍ ေႏြဦးကို ႀကိဳဆိုေလ့ရွိသည္။ မနက္ ၆ နာရီတြင္ မက္ဒါလန္ ေကာလိပ္မွ သံစံုအဖြဲ႔သည္ မက္ဒါလန္ေမွ်ာ္စင္ထိပ္မွသံစံုသီခ်င္းမ်ားကို သီဆို ၾကသည္။ သီခ်င္းသံႏွင့္ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားက ညအေမွာင္ထုကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္ျခင္းကို   ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာလူထုႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းၾကသည္။

အျခားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးသူမ်ားနည္းတူ ကၽြႏ္ုပ္ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေစာင့္ဆိုင္းသူျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံမွ ဆုေတာင္းခ်က္အေျဖရရန္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းညႊန္ ပို႔ေဆာင္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္ေမွ်ာ္သည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာ ေစာင့္ရမည္ကို မသိေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္တစ္ႀကီး ဆက္လက္ ေစာင့္ရန္ သြန္သင္ခံရသည္။ ဆာလံ ၁၃၀ တြင္အလြန္ေမွာင္မိုက္ေသာညကဲ့သို႔ စိတ္ညစ္ညဴးစရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစားရေၾကာင္း  ဆာလံဆရာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုကၡေရာက္သည့္ကာလ၌ပင္…

ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း

အန္တီေကသီသည္ သူ႔ဖခင္ (ကၽြန္မအဘိုး)ကို သူ႔ေနအိမ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ၾကည့္႐ႈျပဳစု ခဲ႔ပါသည္။ ဖခင္ႀကီး အိုမင္းမစြမ္းခ်ိန္တြင္ အန္တီသည္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြး၊ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ေပးၿပီး က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔လာခ်ိန္တြင္မူ သူနာျပဳအျဖစ္ ၾကည့္႐ႈေစာင္႔ေ႐ွာက္ခဲ႔ သည္။

တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ‘‘ယံုၾကည္ေသာစိတ္ ႏွင္႔အက်င္႔ကိုက်င္႔ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင္႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျခင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ေမွ်ာ္လင္႔ေသာစိတ္ႏွင္႔ တည္ၾကည္ျခင္း’’ တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ေက်းဇူးတင္ ခဲ့သည္။ အန္တီ၏အေစခံျခင္းသည္ ေခတ္သစ္စံနမူနာ ျဖစ္သည္။

အန္တီသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ျဖင္႔ အေစခံခဲ႔သည္။ ဤသို႔ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကည့္႐ႈျပဳစုရေသာ အေစခံမႈသည္ ဤအေရးႀကီးေသာအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္ သူ႔ကိုေစစားသည္ဟု သူယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ သူ႔ဖခင္ကို ခ်စ္အားႀကီးေသာ ေမတၱာစိတ္မွ သူ၏အေစခံ လုပ္ရပ္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း၌လည္း သူသည္းခံခဲ့သည္။ အဘိုးသည္ အလြန္ သေဘာေကာင္း…