စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Lisa M. Samra

လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

ဆရာမလီစာသည္ သူ႔အသက္တာအားျဖင့္၊ သူပါ၀င္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစလိုသည္။ တက္ဆက္ေဒသတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့သူပီပီ သူသည္ လက္ဖက္ရည္ခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ အမဲရင္ဒူးသားကို အျမဲရွာစားသည္။ သူသည္ တက္ဆက္တကၠသိုလ္မွ B.A (Journalism) ႏွင့္ ဒါးလက္စ္ ဓမၼတကၠသိုလ္မွ M.A (Biblical Studies) ဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ဆရာမလီစာသည္ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်င္းမ္၊ သားသမီး ၄ ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ဂရဲန္ ရက္ပစ္၊ မီခ်ီဂန္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ စာေရးျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးလမ္းျပျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္အားႀကီးသူျဖစ္သည္။ ဆရာမလီစာသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြားခြင့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး ေဒသအသီးသီးမွ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း၏ အလွတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ စာေရးသားရန္ ေစ့ေဆာ္မႈရရွိခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ ေကာ္ဖီေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေျပးသည္။ စာဖတ္သည္။ ၎တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

က်မ္းစာမွေပးေသာ ေဆးၫႊန္း

ဂရက္ႏွင္႔ အဲလိဇဘက္တုိ႔ မိသားစု၌ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ ကေလး ၄ ေယာက္ႏွင္႔အတူ ‘‘ရယ္စရာ ဟာသည’’ကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည္။ တစ္ေယာက္စီတိုင္းက တစ္ပတ္တာ အတြင္း သူတို႔ၾကားခဲ႔ ဖတ္ခဲ႔ရသည့္ဟာသ (သို႔) သူတို႔ဘာသာ လံၾကဳတ္ (လုပ္ၾကံ) ဖန္တီးထားသည့္ ဟာသရယ္စရာကို ညစာစားခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကရသည္။ ဤ အစဥ္အလာေလးက ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အမွတ္တရမ်ားကို ဖန္တီး ေပးသည္။ ထိုရယ္ေမာစရာမ်ားက သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းၿပီး ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္ သူတို႔အား စိတ္ဓာတ္ ျမႇင္႔တင္ ေပးေၾကာင္း ဂရက္ႏွင္႔ အဲလိဇဘက္တုိ႔ သတိျပဳမိသည္။

ထိုသို႔ ထမင္းဝိုင္း၌ ဝမ္းေျမာက္သည့္ စကားဝိုင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဆရာႀကီး စီအက္စ္လူးဝစ္က မွတ္သား မိၿပီး ‘‘အတူစားေသာက္ခ်ိန္မွာ ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ႔ မိသားစုရဲ႕ ေပ်ာ္စရာတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို ၾကည့္ရင္း ညအခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေနဝင္သြားတာ၊ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ႔အရာ ဘာ႐ွိမွာလဲ’’ ဟု ေရးသားခဲ႔သည္။…

ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ၿပီး

မယံုႏိုင္စရာပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏တဘက္ျဖဴမ်ားၾကားတြင္ အျပာေရာင္ ေဘာပင္ တစ္ေခ်ာင္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲ ေရာေထြးပါသြားၿပီး မက်ိဳးမပဲ႔၊ သို႔ေသာ္ အေျခာက္ခံစက္တြင္မွ က်ိဳးပဲ႔သြားသည္။ အေျပာင္ေရာင္မင္မ်ား စြန္းထင္းကုန္ၿပီး တဘက္ျဖဴျဖဴေလးမ်ား ပ်က္စီးသြားပါၿပီ။ ခၽြတ္ေဆးမည္မွ်ပင္သံုးသံုး အစြန္းအထင္းမ်ားကို မခၽြတ္ႏိုုင္ပါ။

ထိုတဘက္မ်ားကို အဝတ္စုတ္ပံုထဲ မထည့္ခ်င္ ထည့္ခ်င္ ထည့္ရင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ ေယရမိ ျမည္တမ္းေဖာ္ျပသည့္ အျပစ္၏ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို သတိျပဳမိသည္။ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ႐ုပ္တုမ်ားသို႔ ဦးလွည့္ျခင္းေၾကာင္႔ (ေယ ၂း၁၃)၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ဆက္ဆံေရး၌ ဖ်က္မရေသာ အစြန္းအထင္းကို ျဖစ္ေစ ၾကၿပီဟု ပေရာဖက္ေယရမိ ေၾကညာခဲ႔သည္။ “သင္သည္ ေပါက္ဆပ္ျပာႏွင္႔ ေရခ်ိဳး၍ ခ်က္ေသာဆပ္ျပာအမ်ားကို သံုးေသာ္လည္း သင္၏အျပစ္သည္ ငါ႔ေ႐ွ႕မွာ ထင္႐ွားသည္ဟု အ႐ွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏” (း၂၂)။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ၎တို႔ ျပဳခဲ႔ေသာ…

ဖန္ဆင္း႐ွင္ႏွင့္ မစေနသူ

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား နာရီျပဳျပင္သူ ဖိလစ္သည္ မွန္ဘီလူး၊ ဇာကနာမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနရင္း နာရီဒိုင္ခြက္မွ အစိတ္အပိုင္းေသးေသးေလးမ်ားကိုမည္သို႔ ျဖဳတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကာ ျပန္တပ္ဆင္ရပံုကို အေသးစိတ္ရွင္းျပပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အစအနမ်ားကို ၾကည့္ရင္း နာရီ၏အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ နာရီလက္တံမ်ားကို ဖိလစ္က ျပပါသည္။ နာရီလက္တံသည္ ဂီယာမ်ားကို ေ႐ြ႕ရွား ေစကာ နာရီ လည္ပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသာမ႐ွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ နာရီပင္လွ်င္ အလုပ္လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဓမၼသစ္က်မ္းရွိ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္တြင္ စာေရးသူက ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈကုိ အမႊမ္းတင္ ခ်ီးမြမ္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထူး ျပဳလုပ္ထားေသာ ႐ႈပ္ေထြးေသာနာရီကဲ့သို႔ စၾကဝဠာႀကီးကိုလည္း သခင္ ေယ႐ႈက အေသးစိတ္ က်က်နနဖန္ဆင္းထားပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁း၂)။ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွေသာ စၾကဝဠာႀကီးမွ အစ လူ႔လက္ေဗြရာမ်ားအဆံုး အတုမရွိသည့္အရာမ်ား…

လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ

အစၥေရးႏိုင္ငံ ယာ႔ ဗာ႔ဆီးအရပ္တြင္ Holocaust ျပတိုက္႐ွိသည္။ ထိုေနရာ၌ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္သည့္ ကပ္ေဘးအတြင္း ဂ်ဴးမ်ားကို ကယ္ရန္ မိမိအသက္ကို စြန္႔ခဲ႔ရသည့္ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမတို႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ Righteous Among the Nations ဥယ်ာဥ္သို႔ ကၽြန္မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔သည္။ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ၾကည့္ေနစဥ္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင္႔ ဆံုခဲ႔သည္။ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူ႔အဖိုးအဖြား၏ နာမည္ ေရးထိုးထားသည္ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စားလ်က္ သူ၏မိသားစုဇာတ္ေၾကာင္း အစံုအလင္ကို ကၽြန္မ ေမးျမန္းမိသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီး၏အဖိုးႏွင္႔အဖြားမွာ Rev. Pieter ႏွင္႔ Adriana Müller တို႔ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ ၂ ႏွစ္သား ဂ်ဴးကေလးငယ္တစ္ဦးအား ၎တို႔၏အငယ္ဆံုးသားေထြး အျဖစ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ မွ…

ေဆာင္းႏွင္း

ေဆာင္းရာသီ၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ႏွင္းမ်ားက်ဆင္းၿပီး ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ အံ႔ဖြယ္ လွပသည့္ ႏွင္းမ်ားကို ၾကည့္ရန္ ကၽြန္မ မၾကာခဏ နံနက္ေစာေစာ ႏိုးထေလ႔႐ွိသည္။ ေႏြဦးခ်ိန္ခါ က်ယ္ေလာင္စြာအခ်က္ေပးသည့္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမ်ားကဲ႔သို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏွင္းမ်ားက ညင္သာစြာ က်ဆင္းလာသည္။

Audrey Assad သီဆိုသည့္ “ေဆာင္းႏွင္းသီခ်င္း’’ တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို႔ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင္႔ ကမာၻေျမသို႔ ႂကြလာႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအစား ညအခ်ိန္ ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္တြင္ ညင္သာစြာ က်ဆင္းသည့္ ေဆာင္းႏွင္းကဲ႔သို႔ တိတ္ဆိတ္စြာႏွင္႔ ျဖည္းညင္းစြာ ကိုယ္ေတာ္ ႂကြဆင္းခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈႂကြေရာက္လာျခင္းက လူအမ်ားကို အံ႔ၾသမွင္သက္ေစသည္။ နန္းေတာ္တြင္ ေမြးဖြားရမည့္အစား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မ႐ွိေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ နိမ္႔က်ေသာေနရာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ အဆင္ေျပဆံုး တစ္ခုတည္းေသာ အိပ္ယာျဖစ္သည့္ ႏြားစာခြက္ထဲ၌ ကိုယ္ေတာ္ အိပ္စက္ခဲ႔သည္ (လုကာ ၂း၇)။ ေတာ္ဝင္မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ…

လွပသည့္ ေရာင္စံုဖန္ပန္းခ်ီ အႏုပညာ

အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ Ein Karem ရွိ The Church of The Visitation ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း ထိုင္ရင္း လုကာ ၁း၄၆-၅၅ ကို ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ ေရာင္စံု ဖန္ပန္းခ်ီကား ၆၇ ခ်ပ္၏ အလွတရားက ကၽြန္မကို လႊမ္းမိုးလ်က္ အံ့ၾသမိန္းေမာစြာ ခံစားရသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လက္တင္စကား ‘‘Magnificat’’ ဆုိသည့္ စကားလံုးမွ ‘‘to magnify’’ ခ်ီးမြမ္းခ်ီးေျမႇာက္သည္ ဟူသည့္စကားလံုး ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ေမရွိယ ကယ္တင္႐ွင္၏ မိခင္ျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ အေပၚ မာရိ၏ဝမ္းေျမာက္စြာတံု႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားအခ်ပ္တိုင္း၌ ‘‘ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ . . . တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ အံ့ဖြယ္ေသာ…

ဤအရပ္၌ ဘုရားသခင္႐ွိသည္

‘‘ေျပာေျပာ၊ မေျပာေျပာ ဘုရားသခင္႐ွိေတာ္မူ၏’’ ဟူသည့္ ပလိပ္ျပား၌ ေရးထားသည့္ စာတန္းကို ကၽြန္မအိမ္၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ေခတ္စကားႏွင္႔ ေျပာရလွ်င္ ‘‘သိသိ မသိသိ ဘုရားသခင္ ဤေနရာ၌ ႐ွိေတာ္မူ၏’’ ဟူ၍ျဖစ္လိမ္႔မည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ေဟာေ႐ွသည္ ဘီစီ ၇၅၅-၇၁၅ တြင္ ေပၚထြန္းခဲ႔ၿပီး ေဟျဗဲလူတုိ႔ထံ အထက္ပါသတင္းစကားကို ေရးသားခဲ႔သည္။ ဣသေရလလူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေမ႔ေလ်ာ႔ခဲ႔ျခင္း ေၾကာင္႔ (၄း၁) ‘‘ထာဝရဘုရားသခင္ကို သိျခင္းငွာလုိက္႐ွာ’’ ၾကရန္ (၆း၃) တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္တည္႐ွိျခင္းကို ေမ႔ေလ်ာ႔ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို သူတို႔ ေက်ာခိုင္းၾကေတာ႔ သည္ (း၁၂)။ မၾကာမီတြင္ သူတို႔၏အေတြးအသိ၌ ဘုရားသခင္အတြက္ ေနရာလံုးဝမ႐ွိေတာ႔ပါ (ဆာ ၁၀း၄)။

ဘုရားကို သိမွတ္ဝန္ခံရန္ ဟူသည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ နက္႐ိႈင္းသည့္ ေဟာေရွ၏စကားက ကိုယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါး၌႐ွိၿပီး ကၽြန္မတုိ႔အသက္တာ၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင္႔…

တို႔ထိမႈ၏အစြမ္း

၂၀ ရာစုႏွစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏စြန္႔ဦးသာသနာျပဳဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေပါလ္ဘရဲန္သည္ အနာႀကီးေရာဂါႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည့္ ခံစားခ်က္တစ္ရပ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ လူနာတစ္ဦးအား ေဆးကုသ၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ ေျပာျပရင္း သူ႔ကို တို႔ထိကိုင္တြယ္ခဲ႔သည္။ ထိုလူနာမွာ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ေလေတာ႔သည္။ သူနာျပဳတစ္ဦးက ‘‘ဆရာ သူ႔ကို တို႔ထိကိုင္တြယ္လို႔ေလ၊ ဘယ္သူကမွ သူ႔ကို မတို႔မထိ မကိုင္တာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာလွၿပီ။ အဲဒါက ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မ်က္ရည္ေတြေလ’’ ဟု ႐ွင္းျပသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏အမႈေတာ္ျမတ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ႏူနာစြဲေနသူတစ္ဦးသည္ သူ႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာသည္။ ေ႐ွးေခတ္က အေရျပားေရာဂါမွန္သမွ်ကို ႏူနာေရာဂါဟုု ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ထိုေရာဂါေၾကာင္႔ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ပညတ္ခ်က္မ်ားအရ ထိုသူမွာ လူအသိုင္းအဝိုင္း၌ မဝင္ဆံ႔ဘဲ တစ္သီးတစ္ျခား ေနထိုင္ရသည္။ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္သူမ်ား၏ အနီးအပါးသို႔ မေတာ္တဆ ေရာက္သြားလွ်င္ သူ႔ကို ေ႐ွာင္သြားႏိုင္ေအာင္ ‘‘မသန္႔႐ွင္းပါ၊ မသန္႔႐ွင္းပါ’’ ဟု ေအာ္ေျပာရသည္ (ဝတ္…

သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း

ကၽြန္မငယ္္စဥ္က ကၽြန္မတို႔၏ေဒသခံစာၾကည့္တိုက္ေလးသို႔သြား၍ စာဖတ္ရသည္ကိုႏွစ္သက္ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာအုပ္မ်ားတင္ထား သည့္ စာအုပ္စင္ကိုၾကည့္ၿပီး ထိုစာအုပ္အားလံုးကို အကုန္အစင္ ဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္မိသည္။ မိမိ၏စိတ္ထက္သန္လြန္းအားႀကီးမႈေၾကာင့္ စင္ေပၚသို႔ စာအုပ္အသစ္မ်ားကို မွန္မွန္ထပ္၍ျဖည့္ေပးေနေၾကာင္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ကို သတိလက္လြတ္ျဖစ္သြားသည္။ စာဖတ္ရန္ ကၽြန္မမည္မွ်ပင္ စိတ္အား ထက္သန္ေစကာမူ စာအုပ္မ်ား မ်ားလြန္းသျဖင့္ ဖတ္၍ကုန္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာအုပ္စင္တြင္ စာအုပ္အသစ္မ်ား အျမဲအျပည့္ရွိ သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ သားေရ ပုရပိုက္မ်ား ေပၚတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္း ၅ ေစာင္ျဖစ္သည့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁ ေယာ၊ ၂ ေယာ၊ ၃ ေယာ ႏွင္႔႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတို႔ကို လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက သူ႔အတြက္ အလြန္အံ႔ၾသစရာျဖစ္မည္္။

သခင္ေယ႐ႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခရစ္ယာန္မ်ား သိရွိေအာင္ ရွင္ေယာဟန္က သူကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ…

အားေပးႏွစ္သိမ္႔သူမ်ား၏မဂၤလာ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ႐ံုတင္သည့္ The King’s Speech ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားသည္ ေနာင္ေတာ္က ထီးနန္းကို စြန္႔လိုက္သည့္အတြက္ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ဧကရာဇ္ျဖစ္လာသည့္ အဂၤလန္ျပည့္႐ွင္ ဆဌမေျမာက္ ေဂ်ာ႔ခ်္ ဘုရင္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေရဒီယို၏လႊမ္းမိုးမႈအခန္းက႑က ႀကီးမားလာသည့္အတြက္ေၾကာင္႔ ဒုတိယကမာၻစစ္ထဲ က်ေရာက္လုဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္၏အေျခအေန၌ အစုိးရအရာ႐ွိမ်ားက ႏႈတ္ေရး ႂကြယ္ၿပီး စကားအေျပာအဆို ကၽြမ္းက်င္သည့္ေခါင္းေဆာင္ကိုအလုိ႐ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဂ်ာ႔ခ်္ ဘုရင္က စကားထစ္ သျဖင့္္ ထိုအားနည္းခ်က္ႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

႐ုပ္႐ွင္ထဲမွ ေဂ်ာ႔ခ်္ ၏ မိဖုရား အဲလစ္ဇဘက္၏ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈက ကၽြန္မကို အထူးသျဖင္႔ ဖမ္းစားသည္။ စကားထစ္သည့္ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေဂ်ာ႔ခ်္ဘုရင္ ႐ုန္းကန္ရသည့္အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုး သူသည္ ဘုရင္႔အတြက္ ခိုင္ျမဲ တည္ၾကည္ေသာ အားေပးႏွစ္သိမ္႔မႈ အရင္းအျမစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏မေျပာင္းမလဲျမဲျမံသည့္ ေထာက္မ ေပးဆပ္မႈက ဘုရင္ႀကီးအတြက္ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး စစ္ႀကီးအတြင္း…