စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Lisa M. Samra

လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

ဆရာမလီစာသည္ သူ႔အသက္တာအားျဖင့္၊ သူပါ၀င္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစလိုသည္။ တက္ဆက္ေဒသတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့သူပီပီ သူသည္ လက္ဖက္ရည္ခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ အမဲရင္ဒူးသားကို အျမဲရွာစားသည္။ သူသည္ တက္ဆက္တကၠသိုလ္မွ B.A (Journalism) ႏွင့္ ဒါးလက္စ္ ဓမၼတကၠသိုလ္မွ M.A (Biblical Studies) ဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ဆရာမလီစာသည္ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်င္းမ္၊ သားသမီး ၄ ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ဂရဲန္ ရက္ပစ္၊ မီခ်ီဂန္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ စာေရးျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးလမ္းျပျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္အားႀကီးသူျဖစ္သည္။ ဆရာမလီစာသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြားခြင့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး ေဒသအသီးသီးမွ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း၏ အလွတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ စာေရးသားရန္ ေစ့ေဆာ္မႈရရွိခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ ေကာ္ဖီေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေျပးသည္။ စာဖတ္သည္။ ၎တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား လီစာ အမ္ ဆမ္ရာ

ေဘးအႏၱရာယ္ကို မေၾကာက္ပါ

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၌ အာကန္ဆပ္ ျပည္နယ္ လစ္တယ္ေရာ့ခ္ ၿမိဳ႕႐ွိ လူျဖဴမ်ားသာ႐ွိသည့္ ဗဟိုအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပထမဆံုး ပူးေပါင္းတက္ေရာက္မည့္ အေမရိကန္-အာဖရိကန္ ေက်ာင္းသူ/သား ကိုးေယာက္အဖြဲ႕ - “Little Rock Nine” ၏ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ မယ္ဘာပက္တီလိုဘီအယ္လ္စ္ အေ႐ြးခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ “ကၽြႏု္ပ္ မေၾကာက္ပါ။ မီးလွ်ံမ်ားၾကား ယံုၾကည္ျခင္းကို ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး
တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ကၽြႏု္ပ္အေၾကာင္း’’ ဆိုသည့္ သူ၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းတြင္ ဘီၤအယ္လ္စ္ သည္ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ မတရားမႈ၊ အခက္အခဲျပႆနာ မ်ားကို သတိၱ႐ွိ႐ွိ ႀကိဳးစားရင္ဆိုင္ရသည့္ ႏွလံုးေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဘုရား႐ွင္အေပၚ သူမ၏နက္႐ိႈင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားသည္။ ေၾကာက္စိတ္လႊမ္း သည့္ ဘ၀၏အေမွာင္မိုက္ဆံုးအခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ေလးတြင္ ဘီၤအယ္လ္စ္ သည္ သူငယ္စဥ္က…

အေစခံႏွလံုးသား

စားဖိုမွဴး၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ၊ အဟာရျပည့္ဝေအာင္ေဆာင္ရြက္သူ၊ လူနာျပဳစုသူ စသည့္အလုပ္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ မိခင္မ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ မိခင္မ်ားသည္ သားသမီးအေရးအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၅၉ နာရီ မွ ၉၆ နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။

မိခင္မ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ မိခင္ဘ၀ဟူသည္ ကမာၻႀကီးကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ပညာ သင္ယူလ်က္႐ွိေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အင္အားကို ေပးဆပ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မ၏ေနရက္မ်ားသည္ ရွည္ၾကာလ်က္ၿငီးေငြ႔စြာ ခံစားရလ်က္ အျခားသူမ်ားကို ျပဳစုျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ႐ွိပါသည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္၍ သတိေပးရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈက အျခားသူမ်ားကို အေစခံသူတို႔အား အခိုင္အမာ မိန္႔ၾကားသည့္စကားအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကၽြန္မေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

႐ွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔အထဲ၌ မည္သူသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္သနည္းဟု ျငင္းခံုၾကသည္။ သခင္ေယရႈက ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနၿပီးေနာက္ “သင္တို႔အထဲ၌ အရင္အဦး…

ေအာင္ပြဲခံလ်က္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီကာဂိုကလပ္ ေဘ့စ္ေဘာအသင္းသည္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမာၻ႔စီးရီးပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိေသာအခါ စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး ခ်န္ပီယံ ေအာင္ပြဲခံရန္ ၿမိဳ႕ထဲ၌ စု႐ံုးၾကသည့္ လူေပါင္း ၅ သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

စီတန္းလွည့္လည္ေအာင္ပြဲခံျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ဖန္တီးမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ေ႐ွးေခတ္က ေရာမတို႔၏ေအာင္ပြဲဆင္လွည့္လည္ျခင္းက ေက်ာ္ၾကားေသာပြဲျဖစ္သည္။ ေအာင္ပြဲဆင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လူျပည့္က်ပ္ေနေသာလမ္းမထက္တြင္ သူတို႕၏စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာစစ္႐ႈံးသံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္တကြ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းခဲ့သည္။

“ခရစ္ေတာ္၏ေအာင္ပြဲ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္” (၂ ေကာ ၂:၁၄)၊ ဦးေဆာင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္း လ်က္ ေကာရိ ႏသဳအသင္းေတာ္သို႕ ရွင္ေပါလုစာေရးခဲ့စဥ္ ထိုစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းပံုရိပ္သည္ သူ၏စိတ္ထဲ၌ ႐ွိေနပံု ရသည္။ ဤပံုရိပ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ အခ်ဳပ္ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းက အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆိုေစခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ ထိုေအာင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေအာင္ျမင္ေသာ…

ပစ္မွတ္ပင္မ်ားကို ပစ္တိုက္လဲွခ်ျခင္း

ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္း Erin ၏ ေျခခ်င္းဝတ္တြင္ ထိုးထားေသာ ဘိုးလင္းေဘာလံုးႏွင့္ လဲက် ေနေသာ ပစ္မွတ္ပင္ ေဆးမင္ေၾကာင္႐ုပ္ကို စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ၾကည့္ေနမိသည္။ Erin သည္လည္း Sara Groves ၏ သီခ်င္းျဖစ္ေသာ (ပင္ျပန္ေထာင္လိုက္) Setting Up the Pins သီခ်င္းကို နားေထာင္္မိၿပီး ထိုတစ္မူထူျခားေသာ တက္တူးပံုေလးကိုုထိုးရန္ အၾကံရခဲ့သည္။ ထိုေကာင္းမြန္ေသာ သီခ်င္းစာသားေလးတြင္ နားဆင္သူမ်ားအား အဖန္တစ္လဲလဲ လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားက အဓိပၸာယ္မရွိသကဲ့သို႔ ခံစားရေစေသာ္လည္း ဘိုးလင္းေဘာလံုးပစ္ခံရရန္အတြက္ ျပန္ျပန္ေထာင္ေနရသည့္အျဖစ္ တြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရွာေဖြရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ ျမတ္ရိတ္ စေသာ အလုပ္ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘ၀တြင္ တစ္ခါၿပီးေျမာက္တိုင္း ထပ္ခါတစ္လဲလဲ
လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ အမႈအရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ ၎သည္ အသစ္ေသာ႐ုန္းကန္ရမႈ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပ်က္စရာ နည္းေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ေဒသနာက်မ္းတြင္…

က်မ္းစာမွေပးေသာ ေဆးၫႊန္း

ဂရက္ႏွင္႔ အဲလိဇဘက္တုိ႔ မိသားစု၌ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ ကေလး ၄ ေယာက္ႏွင္႔အတူ ‘‘ရယ္စရာ ဟာသည’’ကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည္။ တစ္ေယာက္စီတိုင္းက တစ္ပတ္တာ အတြင္း သူတို႔ၾကားခဲ႔ ဖတ္ခဲ႔ရသည့္ဟာသ (သို႔) သူတို႔ဘာသာ လံၾကဳတ္ (လုပ္ၾကံ) ဖန္တီးထားသည့္ ဟာသရယ္စရာကို ညစာစားခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကရသည္။ ဤ အစဥ္အလာေလးက ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အမွတ္တရမ်ားကို ဖန္တီး ေပးသည္။ ထိုရယ္ေမာစရာမ်ားက သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းၿပီး ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္ သူတို႔အား စိတ္ဓာတ္ ျမႇင္႔တင္ ေပးေၾကာင္း ဂရက္ႏွင္႔ အဲလိဇဘက္တုိ႔ သတိျပဳမိသည္။

ထိုသို႔ ထမင္းဝိုင္း၌ ဝမ္းေျမာက္သည့္ စကားဝိုင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဆရာႀကီး စီအက္စ္လူးဝစ္က မွတ္သား မိၿပီး ‘‘အတူစားေသာက္ခ်ိန္မွာ ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ႔ မိသားစုရဲ႕ ေပ်ာ္စရာတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို ၾကည့္ရင္း ညအခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေနဝင္သြားတာ၊ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ႔အရာ ဘာ႐ွိမွာလဲ’’ ဟု ေရးသားခဲ႔သည္။…

ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ၿပီး

မယံုႏိုင္စရာပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏တဘက္ျဖဴမ်ားၾကားတြင္ အျပာေရာင္ ေဘာပင္ တစ္ေခ်ာင္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲ ေရာေထြးပါသြားၿပီး မက်ိဳးမပဲ႔၊ သို႔ေသာ္ အေျခာက္ခံစက္တြင္မွ က်ိဳးပဲ႔သြားသည္။ အေျပာင္ေရာင္မင္မ်ား စြန္းထင္းကုန္ၿပီး တဘက္ျဖဴျဖဴေလးမ်ား ပ်က္စီးသြားပါၿပီ။ ခၽြတ္ေဆးမည္မွ်ပင္သံုးသံုး အစြန္းအထင္းမ်ားကို မခၽြတ္ႏိုုင္ပါ။

ထိုတဘက္မ်ားကို အဝတ္စုတ္ပံုထဲ မထည့္ခ်င္ ထည့္ခ်င္ ထည့္ရင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ ေယရမိ ျမည္တမ္းေဖာ္ျပသည့္ အျပစ္၏ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို သတိျပဳမိသည္။ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ႐ုပ္တုမ်ားသို႔ ဦးလွည့္ျခင္းေၾကာင္႔ (ေယ ၂း၁၃)၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ဆက္ဆံေရး၌ ဖ်က္မရေသာ အစြန္းအထင္းကို ျဖစ္ေစ ၾကၿပီဟု ပေရာဖက္ေယရမိ ေၾကညာခဲ႔သည္။ “သင္သည္ ေပါက္ဆပ္ျပာႏွင္႔ ေရခ်ိဳး၍ ခ်က္ေသာဆပ္ျပာအမ်ားကို သံုးေသာ္လည္း သင္၏အျပစ္သည္ ငါ႔ေ႐ွ႕မွာ ထင္႐ွားသည္ဟု အ႐ွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏” (း၂၂)။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ၎တို႔ ျပဳခဲ႔ေသာ…

ဖန္ဆင္း႐ွင္ႏွင့္ မစေနသူ

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား နာရီျပဳျပင္သူ ဖိလစ္သည္ မွန္ဘီလူး၊ ဇာကနာမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနရင္း နာရီဒိုင္ခြက္မွ အစိတ္အပိုင္းေသးေသးေလးမ်ားကိုမည္သို႔ ျဖဳတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကာ ျပန္တပ္ဆင္ရပံုကို အေသးစိတ္ရွင္းျပပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အစအနမ်ားကို ၾကည့္ရင္း နာရီ၏အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ နာရီလက္တံမ်ားကို ဖိလစ္က ျပပါသည္။ နာရီလက္တံသည္ ဂီယာမ်ားကို ေ႐ြ႕ရွား ေစကာ နာရီ လည္ပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသာမ႐ွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ နာရီပင္လွ်င္ အလုပ္လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဓမၼသစ္က်မ္းရွိ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္တြင္ စာေရးသူက ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈကုိ အမႊမ္းတင္ ခ်ီးမြမ္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထူး ျပဳလုပ္ထားေသာ ႐ႈပ္ေထြးေသာနာရီကဲ့သို႔ စၾကဝဠာႀကီးကိုလည္း သခင္ ေယ႐ႈက အေသးစိတ္ က်က်နနဖန္ဆင္းထားပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁း၂)။ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွေသာ စၾကဝဠာႀကီးမွ အစ လူ႔လက္ေဗြရာမ်ားအဆံုး အတုမရွိသည့္အရာမ်ား…

လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ

အစၥေရးႏိုင္ငံ ယာ႔ ဗာ႔ဆီးအရပ္တြင္ Holocaust ျပတိုက္႐ွိသည္။ ထိုေနရာ၌ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္သည့္ ကပ္ေဘးအတြင္း ဂ်ဴးမ်ားကို ကယ္ရန္ မိမိအသက္ကို စြန္႔ခဲ႔ရသည့္ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမတို႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ Righteous Among the Nations ဥယ်ာဥ္သို႔ ကၽြန္မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔သည္။ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ၾကည့္ေနစဥ္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင္႔ ဆံုခဲ႔သည္။ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူ႔အဖိုးအဖြား၏ နာမည္ ေရးထိုးထားသည္ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စားလ်က္ သူ၏မိသားစုဇာတ္ေၾကာင္း အစံုအလင္ကို ကၽြန္မ ေမးျမန္းမိသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီး၏အဖိုးႏွင္႔အဖြားမွာ Rev. Pieter ႏွင္႔ Adriana Müller တို႔ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ ၂ ႏွစ္သား ဂ်ဴးကေလးငယ္တစ္ဦးအား ၎တို႔၏အငယ္ဆံုးသားေထြး အျဖစ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ မွ…

ေဆာင္းႏွင္း

ေဆာင္းရာသီ၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ႏွင္းမ်ားက်ဆင္းၿပီး ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ အံ႔ဖြယ္ လွပသည့္ ႏွင္းမ်ားကို ၾကည့္ရန္ ကၽြန္မ မၾကာခဏ နံနက္ေစာေစာ ႏိုးထေလ႔႐ွိသည္။ ေႏြဦးခ်ိန္ခါ က်ယ္ေလာင္စြာအခ်က္ေပးသည့္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမ်ားကဲ႔သို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏွင္းမ်ားက ညင္သာစြာ က်ဆင္းလာသည္။

Audrey Assad သီဆိုသည့္ “ေဆာင္းႏွင္းသီခ်င္း’’ တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းကဲ႔သို႔ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင္႔ ကမာၻေျမသို႔ ႂကြလာႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအစား ညအခ်ိန္ ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္တြင္ ညင္သာစြာ က်ဆင္းသည့္ ေဆာင္းႏွင္းကဲ႔သို႔ တိတ္ဆိတ္စြာႏွင္႔ ျဖည္းညင္းစြာ ကိုယ္ေတာ္ ႂကြဆင္းခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈႂကြေရာက္လာျခင္းက လူအမ်ားကို အံ႔ၾသမွင္သက္ေစသည္။ နန္းေတာ္တြင္ ေမြးဖြားရမည့္အစား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မ႐ွိေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ နိမ္႔က်ေသာေနရာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ အဆင္ေျပဆံုး တစ္ခုတည္းေသာ အိပ္ယာျဖစ္သည့္ ႏြားစာခြက္ထဲ၌ ကိုယ္ေတာ္ အိပ္စက္ခဲ႔သည္ (လုကာ ၂း၇)။ ေတာ္ဝင္မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ…

လွပသည့္ ေရာင္စံုဖန္ပန္းခ်ီ အႏုပညာ

အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ Ein Karem ရွိ The Church of The Visitation ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း ထိုင္ရင္း လုကာ ၁း၄၆-၅၅ ကို ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ ေရာင္စံု ဖန္ပန္းခ်ီကား ၆၇ ခ်ပ္၏ အလွတရားက ကၽြန္မကို လႊမ္းမိုးလ်က္ အံ့ၾသမိန္းေမာစြာ ခံစားရသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လက္တင္စကား ‘‘Magnificat’’ ဆုိသည့္ စကားလံုးမွ ‘‘to magnify’’ ခ်ီးမြမ္းခ်ီးေျမႇာက္သည္ ဟူသည့္စကားလံုး ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ေမရွိယ ကယ္တင္႐ွင္၏ မိခင္ျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ အေပၚ မာရိ၏ဝမ္းေျမာက္စြာတံု႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားအခ်ပ္တိုင္း၌ ‘‘ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၏။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ . . . တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ အံ့ဖြယ္ေသာ…