စာရေးသူ

အားလုံးမြင်နိုင်ရန်
Marvin Williams

မာဗင္ ၀ီလ်ံ

မာဗင္ ၀ီလ်ံ သည္ Our Daily Bread အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ စာမူမ်ား ေရးသားေပးသည္။ ဆရာသည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ လန္႔စင္းေဒသရွိ ႀတိနတိ အသင္းေတာ္၌ စာခ်သင္းအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ ဇနီး တူနီးယား တို႔၌ သားသမီး ၃ ဦး ရွိသည္။

စာမူ/ အကြောင်းအရာ များ မာဗင္ ၀ီလ်ံ

ထူးဆန္းအံ႔ၾသဖြယ္ အတုမ႐ွိေသာ

လန္ဒန္တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏အဆိုအရ - လူသည္ အထူးစပယ္႐ွယ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္အာဏာပိုင္မ်ားက “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၌႐ွိေသာ လူသားမ်ား’’ ဟူသည့္ ျပပြဲတစ္ခုကို ၄ ရက္ၾကာ ခင္းက်င္းျပသခဲ႔သည္။ ေလွာင္အိမ္၌ ထည့္ထားသည့္ လူသားမ်ားကို အြန္လိုင္းၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္။ လူသားသဘာဝကို ဧည့္ပရိသတ္မ်ား ပိုနားလည္ေစရန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုင္းဘုတ္တြင္ သူတုိ႔ စားသည့္အစာ၊ အမူအက်င္႔၊ ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အရာ စသည့္ျဖင္႔ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင္႔႐ွိသူက ဤျပပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသား၏အတုုမ႐ွိျဖစ္ျခင္းကုိ ေမွးမိွန္ ေအာင္ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျပပြဲၸ၌ ပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးကလည္း ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူပံုရသည္။ “လူကို သတၱဝါလို႔ ျမင္တဲ႔အခါ … ငါတို႔ဟာ ဘာမွအထူးစပယ္႐ွယ္ေတြ မဟုတ္ပါလားဆိုတာ သတိေပးေနသလိုပါပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။…

ေကာင္းေသာ ဖယ္႐ွားရာေန႔

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လူတစ္စုသည္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္၌ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ ၎ကို ‘‘ေကာင္းေသာဖယ္႐ွားရာေန႔’’ ဟု ေခၚသည္။ လက္တင္ အေမရိက ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံလ်က္ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ မေကာင္းေသာ၊ စိတ္ကသိကေအာင္႔ ျဖစ္ေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ႏွစ္ေဟာင္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးၿပီး စကၠဴဖ်က္စက္ျဖင္႔ ပ်က္စီးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဆယ္ေပါင္ တူႀကီးျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုႏွက္ပစ္ၾကသည္။

ဆာလံ ၁၀၃ ကို ေရးသားသူက မႏွစ္သက္ဖြယ္ အမွတ္ရစရာမ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္ျခင္းထက္မကေသာ အခ်က္ကို အဆိုျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္မ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူသတိေပး ထားသည္။ သူ၏လူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာေမတၱာကို ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ႐ုပ္လံုးေပၚေစမည့္ စကားလံုးမ်ားကို ဆာလံဆရာက အသံုးျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႀကီးမားမႈကို ေကာင္းကင္ႏွင္႔ ေျမႀကီး၏အကြာအေဝးျဖင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည္(း၁၁)။ ကိုယ္ေတာ္၏ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကုိ…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ကို သူထမ္းေပးသည္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းသည္ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကယ္႐ုိလိုင္းနားျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ကီရန္ဟီလီ လက္ခံရရွိသည့္ ေရခြန္ေတာင္းခံလႊာကို သင္ေတြ႔လွ်င္ သင့္ႏွလံုးရပ္တန္႔သြားလိမ့္မည္။ ထုိေငြေတာင္းလႊာတြင္ ေဒၚလာေငြသန္း ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာေရကို သံုးစြဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဟီလီ ယံုၾကည္သျဖင့္ “အဲဒီေငြကိုအရစ္က် ေပးလို႔ရမလား” ဟုသေရာ္ေတာ္ေတာ္ ခနဲ႔တဲ႔တဲ႔ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အေႂကြးတင္ေနျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာဝန္ထုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ ေၾကာင့္ သယ္ပိုးေနရသည့္ တိုင္းတာ၍ မရႏိုင္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ႏႈိင္းစာ၍ရပါသည္။ အျပစ္၏အက်ိဳးဆက္ ေၾကာင့္ ယခုအထိပင္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းစြာ ခံစားရလ်က္ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ ဤဝန္ထုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မထမ္းႏိုင္ေသာ၀န္ထုပ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမႏိုင္၀န္ကိုထမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစီအစဥ္ စိုးစဥ္းမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ထာဝရဘုရားသခင္၏သားေတာ္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္သူ သခင္ေယ႐ႈသာ ထိုေလးေသာ၀န္ႏွင့္…

မစမႈအတြက္ ဟစ္ေခၚျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ဓာတ္ေလွခါး မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင္႔ လူ ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၅၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ ထိုေၾကာင္႔ အေရးေပၚအေျခအေနတြြင္ လူတို႔ ၿငိမ္သက္လံုျခံဳစြာ ႐ွိေနေရး လူထုကို ပညာေပးရန္ အသိေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုကယ္ရန္ ႀကိဳးစားသူတို႔မွာ အဆိုးဆံုး ျပႆနာကို ျဖစ္ေစသည္။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ‘‘ေခါင္းေလာင္း ခလုတ္ႏွိပ္ပါ၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ႐ွိေနၿပီး ေစာင္႔ဆိုင္းပါ’’ ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုး႐ွင္းေသာ အၾကံကို ေျပာျပသည္။ နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕၏ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက လူထုကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ အၾကပ္အတည္းျပႆနာမွ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ ေအာင္္ ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ဟုလည္း ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ အမွားအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ႔သည္။

တမန္ေတာ္ဝတ​ၳဳကို ေရးသားသူ…

သက္သာမႈေပးေသာ အိမ္ေ႐ွ႕ဆင္ဝင္

အလြန္ပူျပင္းေသာေန႔တြင္ ႐ွစ္ႏွစ္သားအရြယ္ ခါမင္း မက္ဒယ္နီယယ္သည္ သူ႔ အိမ္နီးခ်င္း စာပုိ႔သမားအား ေအးခ်မ္းစိုျပည္စြာ ရွိေစလုိေသာေၾကာင့္ အေအးပံုးထဲသို႔ အခ်ိဳရည္ဗူးမ်ား၊ ေရဗူးမ်ားျဖည့္၍ သူ၏အိမ္ေ႐ွ႕ဆင္ဝင္ေပါက္တြင္ သြားခ်ထားေပးလိုက္သည္။ ခါမင္း၏အိမ္ေ႐ွ႕ဆင္ဝင္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွတစ္ဆင့္ စာပို႔သမား၏ အျပဳအမူကို သူတို႔ေတြ႔ရၿပီး “အို...ေသာက္ေရနဲ႕ အခ်ိဳရည္ ေတြပါလား။ ေက်းဇူးတင္တယ္ ဘုရားသခင္” ဟု စာပို႔သမားက ေျပာလိုက္သည္ကို သူတို႔ၾကားရသည္။

ခါမင္း၏မိခင္က “အိမ္သားေတြ ျပန္မေရာက္ေသး ေပမဲ့ စာပို႔သမားအတြက္ ေအးျမတဲ့ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ထားေပး ဖို႔ကသူရဲ့တာဝန္လို႔ ခါမင္းခံစားရတယ္’’ဟု ဆိုသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေႏြးေထြးေစသည္သာမက ႐ွင္ေပါလုေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ “သင္တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္သူ”တစ္ဦး႐ွိေၾကာင္း
ကို သတိရေစပါသည္။ ႐ွင္ေပါလုသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ ေသာ ေထာင္ထဲတြင္ ေနရေသာ္လည္း သူ၏၀မ္းေျမာက္မႈကို ဖိလိပၸိၿမိဳ႕႐ွိ ခရစ္ယာန္ မ်ားအား ျပသခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္…

၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင္႔

သင္သြားရမည့္လမ္းတြင္ ေတာင္တစ္ေတာင္ဆီးတားေနပါက သင္ဘာလုပ္မည္နည္း။ Dashrath Manjhi ဆိုသူ၏ဇာတ္ေၾကာင္းက သင့္အတြက္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။ အေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ သူ႔ဇနီးကို ေဆး႐ံုသို႔ အခ်ိန္မီ မပို႔ေဆာင္ႏိုင္၍သူ႔ဇနီးသည္ ဆံုးပါးသြားရာ၊ Manjhi က မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရသည့္ အမႈအရာတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ အျခား႐ြာသားမ်ား ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ေဒသႏၲရေဆး႐ံုသို႔ အလြယ္တကူသြားႏိုင္ရန္ သူသည္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာမွ် ေတာင္ကိုေဖာက္၍ လႈိဏ္ေခါင္းတစ္ခု တူးေပးခဲ႔သည္။ သူမကြယ္လြန္မီတြင္ အိႏၵိယအစိုးရက သူ၏ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ က်င္းပေပးခဲ႔သည္။

ကၽြန္ျပဳခံရာမွ ျပန္လာေရာက္သည့္ ဣသေရလ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဇ႐ုဗေဗလအတြက္ ဗိမာန္ေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ကိစၥသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့မည္။ လူမ်ားကလည္းစိတ္ဓာတ္က်၊ ရန္သူမ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈကို ရင္ဆိုင္ရ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ပစၥည္းမရွိ၊ အကာအကြယ္ေပးမည့္စစ္တပ္လည္း မ႐ွိ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ဇာခရိကို ေဇ႐ုဗေဗလထံ ေစလႊတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမႈသည္…

နာမည္အသစ္

‘‘Leading by Naming’’ ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၌ အမည္နာမ၏အစြမ္းတန္ခိုးအေၾကာင္းကို မာ႔ခ္ လက္ဘတန္ က ေရးသားခဲ႔သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္႔မိတ္ေဆြ ဂီတသမားတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဂီတသမားလုိ႔ ေခၚလိုက္တဲ႔ တစ္ေန႔မွာ ရလိုက္တဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အခုထိတိုင္ ခံစားေနတုန္းဘဲ။ ဘယ္သူကမွ ကၽြန္ေတာ္႔ကို အဲဒီလို မေခၚၾကဘူး။ တစ္ကယ္လည္း ဘယ္တူရိယာကိုမွ မတီးခတ္ပါဘူး။ သီခ်င္းသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ငါ့ကို လူေတြသိၿပီး ႏွစ္သက္ၾကတယ္လို႔ ခံစားလိုက္ရတယ္။ ... ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕အေၾကာင္း အတြင္းက်က်ကို (သူက) သတိျပဳမိတယ္၊ အေထာက္အထားျပၿပီး ခ်ီးက်ဴးတယ္၊ အသိမွတ္ျပဳတယ္လို႔ ခံစားရတယ္’’ ဟု သူေရးသားခဲ႔သည္။
သခင္ေယ႐ႈက ႐ွိမုန္ကုိ နာမည္ေျပာင္းေပးသည့္ အခ်ိန္၌ ႐ွိမုန္လည္း ဤကဲ႔သို႔ ခံစားေကာင္းခံစားရႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္း အေႁႏၵ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သြားသည့္အခါ သူ႔အစ္ကုိ ႐ွိမုန္ကို ခ်က္ျခင္းရွာၿပီး…

ဆက္ေျပး

The Amazing Race သည္ ကၽြန္ေတာ႔္အႀကိဳက္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ လင္မယားစံုတြဲ ၁၀ တြဲကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ဆံုမွတ္တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ရထား၊ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီ၊ စက္ဘီး၊ ေျခလ်င္ စသျဖင္႔ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သြားရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ အရင္ဆံုးေရာက္႐ွိသြားသည့္ စံုတြဲအတြက္ ဆုေငြမွာ ေဒၚလာတစ္သန္းျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ခရစ္ယာန္အသက္တာကို  ၿပိဳင္ပြဲျဖင္႔ ခိုင္းႏိႈင္းထားၿပီး သူကိုယ္တိုင္ပင္ ပန္းတံုးတိုင္သုိ႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆိုသည္။ “ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုယ္ကို မထင္ေသာ္လည္း ငါျပဳေသာ အမႈတစ္ခုဟူမူကား ေနာက္က်ေသာအရာတို႔ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေ႐ွ႕၌႐ွိေသာအရာတို႔ကို ကမ္းလွမ္း၍ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ အထက္အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာဆုကို ရျခင္းငွာ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏” (ဖိ ၃း၁၃-၁၄)။ ႐ွင္ေပါလုသည္ ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္ၾကည့္ကာ အတိတ္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္း…

တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္

ကၽြန္ေတာ္႔ခ်စ္ဇနီးက အလြန္ေကာင္းမြန္လွသည့္ ညေနစာကို ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိသည္။ ေပါင္းအိုးထဲသို႔ အသား၊ လွီးျဖတ္ထားေသာ ကန္စြန္းဥ၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ မႈိ၊ မုန္လာဥနီႏွင္႔ ၾကက္သြန္နီ စသည္တို႔ကို ထည့္လိုက္သည္။ ၆ နာရီ (သို႔) ၇ နာရီ ခန္႔ၾကာေသာ္ ေမႊးႀကိဳင္လွသည့္ ဟင္းရနံ႔က တစ္အိမ္လံုးကို သင္းပ်ံ႕ကာ တစ္ဇြန္းျမည္းၾကည့္ေသာ္ စိတ္ၾကည္ႏူးေက်နပ္ေလစြ၊ ဟင္းအမယ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ မရႏိုင္ေသာဤအရသာမ်ိဳး၊ ဟင္းအမယ္ အားလံုးစံုလင္စြာျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ဟင္းေကာင္း တစ္ခြက္၏အရသာမ်ိဳးရသည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ႏိုင္ပါသည္။
ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးအလို႔ငွာ တညီတၫြတ္တည္းျပဳစုသည္၊ “အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ ေစသည္” ဟု တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု သံုးႏႈန္းသည့္ စကားမွ
“ေပါင္းစည္းျခင္းအား” ဟူသည့္ေ၀ါဟာရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ရသည္။ ေရာ ၈း၂၈ တြင္ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏အက်ိဳးကို…

လွပေသာ ညီၫြတ္စည္းလံုးျခင္း

သားရဲသတၱ၀ါႀကီး ၃ ေကာင္ ပြတ္သီပြတ္သပ္ ကစားေနသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ တစ္မူထူးျခားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ  တိရစာၧန္႐ံု၌ ေန႔စဥ္ ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ျခေသၤ႔၊ ဘဂၤလားက်ားႏွင္႔ ၀က္၀ံနက္စသည့္ သားရဲ ၃ ေကာင္တို႔သည္ လအေတာ္ၾကာ  ရက္စက္စြာႏွိပ္စက္ခံရၿပီးေနာက္ ေနာဧသေဘၤာ တိရစာၧန္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ ၏ ကယ္ဆယ္ျခင္း ခံရပါသည္။ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာက “သူတို႔ကို ခြဲထားခ်င္ေပမဲ့ သူတို႔က မိသားစုအေနနဲ႕ ေရာက္လာတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အတူတူထားဖို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္္’’ ဟုေျပာပါသည္။ ၎တို႔ ႏွိပ္စက္ခံခဲ႔ရစဥ္အတြင္း ထိုသတၱ၀ါ ၃ ေကာင္သည္ တစ္ေကာင္ႏွင႔္တစ္ေကာင္ မတူညီမႈမ်ားကို အမႈမထားဘဲ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ခဲ႔ၾကသည္။
စည္းလံုးျခင္းသည္ လွပေကာင္းမြန္ေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ၿမိဳ႕႐ွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ရွင္ေပါလု၏…