စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Patricia Raybon

Patricia Raybon

ပက္ထေရး႐ွာသည္ The Denver Post မွ Sunday Magazine ၏ အယ္ဒီတာေဟာင္း၊ ေဘာ္ဒယ္ေဒသ႐ွိ ကိုလုိရာဒို တကၠသိုလ္တြင္ သတင္းပညာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ တြဲဘက္ ပါေမာကၡေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ ‘‘ဘုရားသခင္ႏွင္႔ လူလူခ်င္းကို လူတုိ႔ ခ်စ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးသည့္ ေပါင္းကူး-တည္ေဆာက္စာစဥ္ကို ေရးသားလ်က္ ႐ွိသည္။ သူ၏ပန္းတိုင္မွာ ‘‘ယံုၾကည္ျခင္းႏွင္႔လူမ်ိဳး - ေက်းဇူးေတာ္’’ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း႐ွိ က်မ္းစာဘာသာျပန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီသည္။ သူေရးသားသည့္ My First White Friend ႏွင္႔ I Told the Mountain to Move စာအုပ္တို႔မွာ စာေပဆုခ်ီးျမႇင္႔ခံခဲ႔ရသည္။ ပက္ထေရး႐ွာသည္ ခင္ပြန္းသည္ ဒန္၊ သားသမီး ၂ ဦး၊ ေျမး ၅ ဦး တို႔ႏွင္႔အတူ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္၊ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္ ၀ါးရင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္၊ အေပ်ာ႔စား လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ဇာတ္လမ္း (cozy mysteries)၊ PBS အေပ်ာ္တမ္း အခန္းဆက္ေရဒီယိုဇာတ္လမ္း စသည္တို႔ကို ခံစား ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာမိသားစု ျဖစ္သည္။ ပက္ထေရး႐ွာအား patriciaraybon.com တြင္ သိကၽြမ္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Patricia Raybon

ဘုရားသခင္ျမင္ပါသည္

ကၽြန္မ ပထမဆံုးတပ္ဆင္သည့္ မ်က္မွန္ေလးက ကၽြန္မ၏အျမင္အာ႐ံုကို ေတာက္ပ လင္းလက္သြားေစသည္။ ကၽြန္မက အနီးမႈန္သျဖင္႔ မ်က္မွန္ျဖင္႔ ၾကည့္လိုက္စဥ္ အရာရာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ရသည္။ မ်က္မွန္မပါပါက အခန္းတြင္း႐ွိ ပစၥည္း (သို႔) အေဝးတစ္ေနရာရာကို ၾကည့္လွ်င္ အျမင္က မႈန္ဝါးေနသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္က ပထမဆံုးတပ္ဆင္သည့္ မ်က္မွန္ေလးျဖင္႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚမွ စာလံုး ႐ွင္းလင္းစြာ ျမင္လိုက္ရသျဖင္႔ ကၽြန္မအမွန္ပင္ အံ႔ၾသတုန္လႈပ္သြားသည္။

ကၽြန္မႏႈတ္ဆက္စဥ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ျပန္ျပံဳး ျပသည္ကို ျမင္ရ၍ သူမ်ားကိုျမင္ရျခင္းႏွင္႔ အျခားသူမ်ား မိမိကိုျမင္ျခင္းသည္ ထူးျမတ္ေသာဆုျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ နားလည္ခဲ႔သည္။

သခင္မစာရဲ၏မၾကင္နာမႈေၾကာင္႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ရ သည့္ ကၽြန္မဟာဂရသည္ အထက္ပါအခ်က္ကို သိနားလည္ ခဲ႔သည္။ သူ၏ယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအဝန္း၌ သူသည္ ‘‘အလကားလူ’’၊ ကိုယ္ေလးလက္ဝန္ႏွင္႔ အထီးက်န္ေနသူ၊ ကူညီရာမဲ့ ေမွ်ာ္လင္႔ရာမဲ့စြာ ကႏၲာရေတာထဲ ထြက္ေျပးေနရသူျဖစ္သည္။…

ဒါေလးမ်ား

မိသားစုတစ္စုသည္ ဒီဇင္ဘာလ၌ အိမ္ငွားခေပးေခ်ရမည့္ကိစၥအတြက္ အကူအညီ လိုေနသည္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းျဖစ္၍ မေမွ်ာ္လင္႔ေသာ အျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ားေၾကာင္႔ ထိုျပႆနာက သူတို႔အတြက္ အေတာ္ႀကီးေလးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္စုေငြမ်ား၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္သည့္ ေကာင္းခ်ီးႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔၏ ကူညီမႈမ်ားျဖင္႔ အဆင္ေျပသြားသည္။

ထိုမိသားစုမွ ‘‘ဘာမွမဟုတ္သလို ဒါေလးမ်ားဆိုၿပီး သင္ေပးကမ္းခဲ႔တယ္၊ ေကာင္းမႈတစ္ခု သင္ျပဳျပန္ၿပီ’’ ဟူသည့္ စာသားေလးမ်ားေရးၿပီး ေက်းဇူးတင္ကတ္ေလးကို ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္းက ဘာမွမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အေလးထားပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယက ဣသေရလလူတို႔အား ေထာက္ျပခဲ႔သည္။ လူတို႔သည္ အစာေ႐ွာင္ေနစဥ္မွာပင္ အျငင္းပြားလ်က္ ခိုက္ရန္ျပဳေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ‘‘မတရားေသာ အခ်ည္အေႏွာင္ကို ခၽြတ္ရန္၊ သင္႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသူအေပၚတင္သည့္ ေလးေသာဝန္ကို ခ်ရန္၊ ... မြတ္သိပ္သူကို အစာေကၽြးရန္၊ ေနရာမ႐ွိ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို ေနစရာေပးရန္၊ အဝတ္မ႐ွိေသာသူကုိ အဝတ္ေပးရန္၊ အကူအညီ လိုသည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို…

ေခါင္းေဆာင္ေနာက္လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း

ကၽြန္မတို႔၏အိမ္အထက္ေကာင္းကင္မွ ဂ်က္ေလယာဥ္သံုးစင္း ျဖတ္သြားရာ တစ္စင္းႏွင့္ တစ္စင္း နီးကပ္လြန္းလွ၍ ေလယာဥ္တစ္စင္းတည္း ရွိေနသည့္အလား ျမင္ရသည္။ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းက ‘‘အရမ္းမိုက္တာပဲ’’ ဟုဆိုသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ေလတပ္စခန္းအနီးတြင္ ေနထိုင္၍ ဤသို႔ေသာျမင္ကြင္းမ်ဳိးက မထူးဆန္းပါ။

သို႔ေသာ္ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ေကာင္းကင္ယံထက္ ပ်ံသြားတိုင္း ဟန္ခ်က္မပ်က္ဘဲ နီးနီးကပ္ကပ္ႏွင့္ ဘယ္လိုမ်ား ပ်ံႏိုင္တာလဲ ဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုတည္း ကိုပင္ ကၽြန္မ ေမးေနတတ္သည္။ ကၽြန္မသိရသည့္ အေၾကာင္းရင္း အေျဖတစ္ခုမွာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ ေလယာဥ္မွဴးက တိက်မွန္ကန္သည့္ အရွိန္ အဟုန္ႏွင့္ ေကြ႕ဝိုက္ ေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ ျခံရံထားသည့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားက သူတို႔၏ဦးတည္ရာ ေျပာင္းလိုသည့္ ဆႏၵ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးခ်ယ္ ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လိုသည့္ ဆႏၵမ်ားကို ၀ကြက္အပ္ႏွံ ခ်ဳိးႏွိမ္ထားသည္။ ရလဒ္ကား အဘယ္နည္း။ ပို၍အစြမ္းထက္ေသာ အသင္း ျဖစ္လာျခင္းပင္…

ေမရွိယအား ေမွ်ာ္လင့္ပါ

ကားစက္ႏိႈးမရသျဖင့္ ျပင္ေပးရန္ ေရာက္လာသည့္ ကားျပင္ဆရာက အသက္ငယ္ ပံုရသည္၊ ေတာ္ေတာ္ ငယ္ပါသည္။ ‘‘သူက ကေလးပဲရွိေသးတယ္’’ ဟု ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္း ဒန္က ကၽြန္မကို တီးတိုးေျပာလိုက္ၿပီး မယံုမၾကည္ျဖစ္ေနသည္။ လူငယ္ေလးကို သူ မယံုၾကည္မႈက သခင္ေယ႐ႈ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို သံသယဝင္ေနသည့္ နာဇရက္ ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ညည္းတြားမႈႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။

တရားဇရပ္၌ သခင္ေယ႐ႈသြန္သင္သည့္အခါ ‘‘သူသည္ လက္သမားသား မဟုတ္ေလာ’’ဟု ထိုသူတို႔ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္ (မ ၁၃း၅၅)။ သူတို႔သိသည့္သူက အနာၿငိမ္းျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ သူတို႔အံ့အားသင့္ၾကၿပီး အ႐ိုအေသ မဲ့စြာႏွင့္ ‘‘ဤသူသည္ ဤပညာကိုလည္းေကာင္း၊ ဤတန္ခိုးကို လည္းေကာင္း အဘယ္မွာရသနည္း’’ ဟု ေမးၾကသည္ (း၅၄)။ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ရမည့္အစား သခင္ျပသည့္ အခြင့္တန္ခိုးအာဏာေၾကာင့္ သူတို႔ စိတ္ဆိုးၾကသည္ (း၁၅၊ ၅၈)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း…

ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖင္႔ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း

မၾကာေသးမီကမွ ကင္ဆာဟု ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖထြက္လာသည့္ ကၽြန္မခင္ပြန္းဒမ္အား သူ၏ေရာဂါအေၾကာင္းကို ဆရာဝန္မေလးက ေျပာျပသည္။ သူ၌စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းသည့္ အမူအရာမ႐ွိ။ အၿပံဳးျဖင့္ တစ္ေန႔တာကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင္႔ အစျပဳရန္ အၾကံျပဳကာ
‘‘အနည္းဆံုး အရာ (၃)ခုအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရမယ္ေနာ္’’ ဟုဆိုသည္။ ဆရာဝန္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ဒမ္ သေဘာတူသည္။ ကၽြန္မတို႔၏စိတ္ႏွလံုးအတြက္ အားေပးမစမႈခြန္အားကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၌ ရွာေဖြရမည္ကို ဒမ္ သိသည္။ ‘‘အဘဘုရား၊ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္အနားယူခဲ့ရျခင္း၊ သန္႔ျပန္႔ေသာခုတင္၊ ေႏြးေထြး ေသာေနေရာင္ျခည္၊ စားပြဲေပၚရွိ အစားအေသာက္၊ ျပံဳးႏိုင္ေသာအခြင္႔မ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္’’ဟု ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင္႔ တစ္ေန႔တာကို ဒမ္ အစျပဳခဲ့သည္။

စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ အေသးအဖြဲအရာမ်ား မဟုတ္ပါလား။ အသက္တာ၏အေသးအဖြဲ အရာမ်ား အတြက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္အတြက္ အေရးပါ…

အကူအညီေတာင္းခံျခင္း

ပင္ပန္းလြန္းလွေသာေန႔တစ္ေန႔တြင္ အလြန္ေနာက္က်မွ သူငယ္ခ်င္းထံမွ အီးေမးလ္ တစ္ေစာင္ ၀င္လာခဲ့သည္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရလွွ်င္ ကၽြန္မဖြင့္မဖတ္ခဲ့ပါ။ အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးကို ကၽြန္မ၀င္ကူညီလ်က္ အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္ေန ရပါသည္။ လူမႈေရးကိစၥျဖင့္ ကၽြန္မမွာ အခ်ိန္မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ေန႔တြင္ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္း ၏စာကို ဖြင့္ဖတ္ေသာအခါ “ငါနင့္ကို ဘယ္လို ကူညီေပးႏိုင္မလဲ” ဟု ေမးထားသည္။ ႐ွက္စိတ္ႏွင့္ မလိုေတာ့ဘူးဟု ေျဖလိုက္သည္။ ကၽြန္မ သက္ျပင္း႐ႈိက္ရင္း သူ႕ေမးခြန္းမ်ိဳး ကၽြန္မ ၾကားဖူးသည္၊ သိသလိုလို ရင္းႏွီးေနေၾကာင္း ကၽြန္မ ခံစားရသည္။

ထိုေမးခြန္းကို သခင္ေယ႐ႈလည္း ေမးခဲ့သည္။ ေယရိေခါၿမိဳ႕ လမ္းမေပၚမွ မ်က္မျမင္တစ္ဦးသည္ သူ႔ကို ေအာ္ကာ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းကို သခင္ေယ႐ႈ ၾကား ေသာအခါ ရပ္ကာ မ်က္မျမင္ ဗာတိမဲအား ဘာကူညီေပးႏိုင္မလဲ ဟု ေမးခဲ့သည္။…