စာရေးသူ

အားလုံးမြင်နိုင်ရန်
Chin Peter w.

ပီတာခ်င္း

ဆရာ ပီတာခ်င္းသည္ သင္းအုပ္၊ စာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာသူ၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈမ်ားကို ေစ႔စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးသည့္ ေ႐ွ႕ေနျဖစ္သည္။ ေယးတကၠသို္လ္ႏွင္႔ ဖူလာက်မ္းစာေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သူျဖစ္ၿပီး၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဗာဂ်ီးနီးယားႏွင္႔ ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီတို႔တြင္ အသင္းေတာ္မ်ားကို တည္ေထာင္ၾကည့္႐ႈခဲ႔သည္။ ယခုတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု လူမ်ိဳးစံုသည့္ေနရာျဖစ္သည့္ ဝါ႐ွင္တန္ - စီတယ္ ေဒသ႐ွိ ရိန္းနီးယားရိပ္သာ အသင္းေတာ္၏ ဦးေဆာင္သင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ ေနပါသည္။ ဆရာ ပီတာခ်င္းသည္ Christianity Today မဂၢဇင္း၌လည္း ပင္တိုင္ေဆာင္းပါး႐ွင္ အျဖစ္ စာမူမ်ားေရးသားခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တတိယကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင္႔ လံုးပမ္းခဲ႔ရသည့္ ဇနီးသည္ အေၾကာင္းကို Blindsided by God ဟူသည့္ အမွတ္တရစာအုပ္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ ဆရာပီတာခ်င္းသည္ ရင္သားကင္ဆာကို ရဲ၀ံ႔စြာ တြန္းလွန္ကုသခဲ႔သူ ဇနီးသည္အတြက္ ခင္ပြန္းေကာင္း ၊ ခ်စ္စဖြယ္ သားသမီး ၅ ဦး တို႔၏ ဖခင္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာမူ/ အကြောင်းအရာ များ ပီတာခ်င္း

ပစၥည္းမ်ားထက္သာလြန္ေသာ အရာမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း

အငယ္ဆံုးသားေလးက သူ၏ LEGO အ႐ုပ္အပိုင္းအစေလးမ်ားထဲမွ တစ္ခုႏွင့္ခဲြရမည္ကို ႏွလံုးေၾကကြဲစြာျဖင့္ “သား ေ၀မွ်မကစားခ်င္ဘူး” ဟု ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးေနပါသည္။ သူ၏ မရင့္က်က္မႈကို စိတ္ပ်က္မိေသာ္လည္း အမွန္အတိုင္းေျပာရလွွ်င္ ထိုအျပဳအမူမ်ားက ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အရာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္တာႏွင့္ လူ႕ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းမာစြာျဖင့္ ဆုတ္ကိုင္လ်က္ သူတစ္ပါးကို ၾကည္ျဖဴ ရက္ေရာစြာ မေ၀မွ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ား မည္မွ်ရွိသနည္း။

သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူတဦးအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဘ၀ကိုေ၀မွ်ရန္အတြက္ ေစစားေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရ ပါသည္။ ႐ုသသည္လည္း သူ႔ေယာကၡမ ေနာမိအေပၚတြင္ ထိုနည္းအတိုင္း ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတလွေသာ မုဆိုးမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာမိတြင္ ႐ုသကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေ၀မွ်စရာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ႐ုသသည္ ေယာကၡမႏွင့္ အတူရွိေနၿပီး သူတို႔အတူတူ ဘ၀ခရီးကို ရင္ဆိုင္မည့္ အေၾကာင္း ေသျခင္းတရားပင္ မခြဲခြာႏုိင္ေၾကာင္းကို ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ ႐ုသက ေနာမိအား…