စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Tim Gustafson

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္ သည္ Our Daily Journey အတြက္ေရးသားၿပီး၊ ဒစၥကာဗရီ စာစဥ္မ်ားကုိ တည္းျဖတ္ေပးသည္။ ဇနီးမွာ Leisa ျဖစ္ၿပီး သမီးတစ္ဦးႏွင့္ သားခုႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

အရာ႐ွိ မစ္လီယို၏ႏွလံုးသား

စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္ အရာ႐ွိ မစ္လီယိုသည္ ပင္ပန္းႏြယ္နယ္စြာျဖင္႔ နံရံကိုမွီခ် လိုက္သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခု တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ သူ႔တာဝန္ခ်ိန္ တစ္ဝက္နီးပါးမွ် အခ်ိန္ကုန္ခံေျဖရွင္းေပးခဲ႔ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရည္းစားျဖစ္သူ ေကာင္ေလးက အခ်ဳပ္ထဲေရာက္၊ သမီးက အေရးေပၚခန္းထဲေရာက္ႏွင့္၊ မိခင္ခမ်ာ ဘယ္ကေနဘယ္လို ဒီအေျခထိ ေရာက္သြားတာလဲဟု စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ေနသည္။ ဤအမႈက္ို ကိုင္တြယ္ရသည့္ အရာ႐ွိငယ္ေလးတစ္ဦးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္လြန္းလွသည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီးက ‘‘ေဟ့ေကာင္ရာ၊ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ ဘူးေလကြာ’’ ဟု ၾကင္နာစာနာမႈျဖင့္ ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစကားသည္ အရာမထင္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာ႐ွိမ်ားက အလုပ္ကို အလုပ္၌ ထားခဲ႔ႏိုင္သည္။ ဗစ္မစ္လီယို အတြက္ေတာ႔ ထုိသို႔မဟုတ္။ ယခုကဲ႔သို႔ ခက္ထန္ေသာအမႈမ်ိဳးဆို ပို၍ပင္ မထားခဲ႔ႏိုင္ပါ။

အရာ႐ွိ မစ္လီယို ၏ ႏွလံုးသားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ သနားျခင္းက႐ုဏာကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ သခင္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ‘‘... ခ်ဥ္းကပ္၍…

မခ်ဳိးထားပါႏွင္႔

ရင္ၾကားေစ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးက ‘‘လူေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး မခ်ိဳးထားပါနဲ႔’’ ဟု အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ ဆိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတို႔ျပဳမိသည့္အမွားကို သတိရတတ္သည့္သေဘာသို႔ ယိမ္းပါတတ္ၿပီး အမွားျပင္ရန္ အခြင္႔ကို မေပးတတ္ေၾကာင္း သူသတိျပဳေလ႔လာမိသည္။

ေပတ႐ု၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ခ်ိဳးထားႏုိင္သည့္ အခိုက္အတန္႔၊ အခ်ိန္မ်ားစြာ႐ွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သူ႔ကို မခ်ိဳးခဲ႔ပါ။ ေပတ႐ုသည္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္လုပ္တတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကို ဆရာလုပ္ ဆံုးမသျဖင္႔ သခင္၏ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္တင္ ႀကိမ္းေမာင္းမႈကို ခံခဲ႔ရသည္ (မ ၁၆း၂၁-၂၃)။ ခရစ္ေတာ္ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ျငင္းခဲ႔သူလည္း ျဖစ္သည္ (ေယာ ၁၈း၁၅-၂၇)။ ေနာက္မွ သူ႔ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးခဲ႔ရသည္ (၂၁း၁၅-၁၉)။ အသင္းေတာ္တြင္း၌ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစခဲ႔သူျဖစ္သည္။

ျပႆနာက ေကဖေခၚ ေပတ႐ုသည္…

ခ်စ္ရန္ ဆက္ကပ္ခဲ႔ၿပီ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသူ Nabeel Qureshi သည္ သူယခင္က ယံုၾကည္သက္ဝင္ခဲ႔သည့္ ဘာသာေဟာင္းမွ လူမ်ားအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႔ သိနားလည္ေအာင္ စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ သူ႔အေရးအသား၌ ေလးစားမႈအျပည့္ပါဝင္ၿပီး သူ႔လူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္စိတ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

Qureshi ေရးသည့္ စာအုပ္မ်ားအနက္ တစ္အုပ္မွာ သခင္ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ေသးသည့္ သူ႔အစ္မအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး သူေရးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္းခ်က္က တုိေတာင္းေသာ္လည္း တန္ခိုးႀကီး လွသည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ကိုယ္ေတာ္႔အား အတူတကြ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္မည့္ေန႔ကို ေပးရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပါ၏’’ ဟု သူေရးသား ခဲ႔သည္။

ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ႐ွင္ေပါလုေရးသားေပးပို႔ေသာစာ ၌လည္း အထက္ပါ ေမတၱာသေဘာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ ‘‘ငါသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းျခင္း႐ွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မျခားမလပ္ ပူပန္ျခင္းေဝဒနာ႐ွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ဇာတိအားျဖင္႔ ငါ႔အမ်ိဳးသားခ်င္း ျဖစ္ေသာ ငါ႔ညီအစ္ကိုတို႔အတြက္ ငါသည္…

မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။

စိတ္္ဓာတ္က်ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေလးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး’’ ဟု ညည္းတြားသည္။ စာအုပ္၌ သူျမင္ရသည္က စာလံုးေသးမ်ားႏွင့္ နားမလည္သည့္စာမ်ား၊ အၿပီးအစီးလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ကလည္း မညႇာမတာေရာက္လာေတာ႔မည္။ ဆရာ၏ အကူအညီကို သူလုိအပ္ေနသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ေတာင္ေပၚေဒသနာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈရာ၌လည္း အထက္ပါအတိုင္း စိတ္ပ်က္မႈကို ခံစားရ ႏိုင္သည္။ ရန္သူကိုခ်စ္ရမည္ (မ ၅း၄၄)။ အမ်က္ေဒါသသည္ လူသတ္မႈကဲ႔သို႔ပင္ ဆိုး၀ါးေသာအမႈ ျဖစ္သည္ (း၂၂)။ ကိေလသာစိတ္က သူ႔မယားကို ျပစ္မွားျခင္းသေဘာႏွင္႔ အတူတူျဖစ္သည္ (း၂၈)။ ဤစံခ်ိန္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္႐ွင္ႏိုင္သည္ဟု ေတြးရဲလွ်င္ ‘‘ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေတာ္ မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ စံုလင္ေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း စံုလင္ျခင္း႐ွိၾကေလာ႔’’ (း၄၈) ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင္႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီမွတ္။

ဆရာႀကီး ေအာ႔စ္၀ဲ ခ်ိန္းဘာက ‘‘ေတာင္ေပၚ ေဒသနာသည္ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ႔မႈကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။…

နက္နဲေသာ ဘုရား႐ွင္

အဏၰ၀ါဇီဝေဗဒပညာ႐ွင္ ၀ါ့အက္ပယ္တန္စ္ က ‘‘ နက္႐ိႈင္းေသာပင္လယ္ထဲမွ သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္နမူနာကို ယူလာတိုင္း မ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္ခုကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသည္’’ ဟု ေျပာပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားက ေရေနသက္႐ွိ မ်ိဳးစိတ္သစ္ေပါင္း ၁၄၅၁ မ်ိဳးကို သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွာေဖြ ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္႐ွိ အရာမ်ား၏တစ္ဝက္မွ်ကိုပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။

ေယာဘဝတၱဳ ၃၈ မွ ၄၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာဘကို ေက်းဇူးျပဳရန္ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုအခန္းႀကီး ၃ ခန္း တြင္ ရာသီဥတုမ်ား၏ အံ႔ဖြယ္ရာမ်ား၊ စၾကဝဠာ၏ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပံုႏွင္႔ ေနရာေဒသ
အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ သက္႐ွိမ်ားအေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ေလ႔လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရား႐ွင္က အခန္းႀကီး ၄၁ တစ္ခုလံုးတြင္ ငါးႀကီးလဝိသန္အေၾကာင္း ႁမြက္ဆိုထား သည္။ လဝိသန္သည္ အျခားသတၱဝါမ်ားႏွင္႔မတူ၊…

ပိုင္ဆိုင္ပတ္သက္မႈ

စေနေန႔ညတိုင္း ထံုးစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ ညဥ့္နက္သည့္အထိ အျပင္ထြက္လည္ပတ္ ခဲ႔သည္။ ထိုစဥ္က အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္မွ်သာ႐ိွၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ကၽြန္ေတာ္ေ႐ွာင္ေျပးသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ ထူးဆန္းစြာ ကၽြန္ေတာ္႔ဖခင္ၾကည့္႐ႈသည့္ အသင္းေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေသြးေဆာင္မႈကို ခံရသည္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအႏြမ္းႏွင္႔ တီ႐ွပ္အစုတ္ႏွင္႔ ခြာျမင္႔ ႐ွဴးဖိနပ္တို႔ ဝတ္ဆင္ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ကားေမာင္းခ်သြားသည္။

ထိုေန႔က အေဖမည္သည့္တရားေဟာသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ မမွတ္မိပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေတြ႕လိုက္၍ အေဖအလြန္ဝမ္းသာသြားသည္ကိုျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္မေမ႔ႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္႔ပခံုးကို ဖက္ၿပီး ေတြ႕သမွ်လူမ်ားႏွင္႔ ‘‘ဒါကၽြန္ေတာ္႔ သားေလ’’ ဟု ဂုဏ္ယူစြာ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ အေဖ႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းက ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို ေဖာ္က်ဴး လ်က္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္႔စိတ္ထဲ စြဲထင္ ေနခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ဖခင္အျဖစ္ ေဖာ္က်ဴးျခင္းကို က်မ္းစာ တစ္အုပ္လံုးတြင္…

အမွန္တရားထဲမွာ

လြန္ေလေသာႏွစ္မ်ားက ႏိုင္ငံမတူသည့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏မဂၤလာပြဲသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမတူညီသည့္ လူသားႏွစ္ဦး၏ေပါင္းစပ္မႈသည္ လွပတင့္တယ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤမဂၤလာပြဲတြင္မူ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈထံုးစံ ဓေလ့ႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္မႈ ထံုးစံဓေလ့တုိ႔ ေပါင္းစပ္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ပေရာဖက္ေဇဖနိသည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုုရားသခင္ကို ကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္မႈနွင္႔ အျခားေသာ ယံုုၾကည္ကိုုးကြယ္မႈတိုု႔ ေရာေႏွာျခင္းကိုု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈံ႕ခ်ခဲ႔ပါသည္။ ယုုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာဘုုရားသခင္ေ႐ွ႕၌ ဦးၫြတ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္သာမက မိလကုံဘုုရားကိုု္လည္း ကိုုးကြယ္ သူမ်ားျဖစ္သည္ (ေဇဖနိ ၁း၅)။ ေဇဖနိက ယုုဒလူမ်ိဳးတိုု႔ ဗာဟီရ၀ါဒကိုု လက္ခံျခင္းကိုု ေဖာ္ျပၿပီး (း၈) ရလဒ္အေနႏွင့္ ဘုုရားသခင္သည္ သူတို႔ကိုု ၄င္းတုုိ႔၏ေမြးရပ္ဌာေန တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုုတ္လိမ္႔မည္ဟုုလည္း သတိေပးခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္ ယုုဒလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘုုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းက ဘယ္ေတာ႔မွ ရပ္တန္႔မသြားပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ စီရင္ခ်က္သည္ ယုုဒလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ႔ထံသို႔ ျပန္လွည့္လာေစလုုိေၾကာင္းကို ျပရန္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ေဇဖနိသည္…

ေနာက္ဆံုးအမိန္႔ျပန္တမ္း

ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ တိုင္းျပည္အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ သင္ၾကားေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ မိမိလူမႈအသိုင္းအ၀န္းကို အလုပ္အေကၽြးျပဳ အေစခံရန္ ဂ်ိမ္းစ္ ဇာတိေျမသို႔ ျပန္လာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သူလြမ္းသည္၊ သူေမ႔မရသျဖင္႔ ေဒသႏၲရေဆး႐ံုတစ္ခုသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင္႔ ကာကြယ္ေဆး ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးရေသာအလုပ္ကို သူ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ သူ႔အသက္ အေတာ္ႀကီးသည္အထိ    ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ကို သူလုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။

ယခုတြင္ သူ႔ကို ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားက သခ်ဳႋင္းကုန္းတြင္ တန္းစီရပ္ေနၾကၿပီး ရဲေဘာ္ရဲဘက္တစ္ဦးက ဆက္သြယ္ေရးစက္ျဖင္႔ အမိန္႔ေပး အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။ မၾကာမီ ေလထုကို ပဲ႔တင္႐ိုက္ ခတ္ေသာ ပန္ကာလည္သံကို ၾကားၾကရသည္။ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးက ေအာက္ေမ႔ဖြယ္  ျခံ၀င္းကို တစ္ပတ္ ပ်ံသန္းၿပီး အေလးျပဳသည့္အေနျဖင္႔ ေခတၱခဏ ေလထဲတြင္ ရပ္တန္႔ ၿပီးေနာက္…

ထင္သလိုမဟုတ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးက ဖုန္းမွတစ္ဆင္႔ ကၽြန္ေတာ႔္အား ‘‘နားေထာင္၊ ျခံထဲမွာ ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္ေရာက္ေနတယ္’’ ဟုေျပာသည္။ ဖုန္းထဲမွၾကားရသည့္အသံက ေမ်ာက္ ေအာ္သံႏွင့္တူသည္ဟုထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထူးဆန္းသည္မွာ အနီးစပ္ဆံုး ေမ်ာက္႐ွိေသာေနရာသည္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ေ၀းေနေသးသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာကၡမႀကီးက ၾကားျဖတ္၍ ‘‘အဲဒါ အစင္းေၾကာင္းပါတဲ႔ ဇီးကြက္ႀကီးပါ’’ ဟု႐ွင္းျပသည္။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ အထင္သည္ တစ္ျခားစီပင္။

အာ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္ ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ ေဟဇကိကို ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ ပိတ္ဆို႔ထားစဥ္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ သူတို႔အတြက္ဟု အာ႐ႈရိလူတို႔ ထင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အာ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္သည္ခ်ိဳသာေသာစကားမ်ားျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ျပန္ၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔လူမ်ိဳးအေပၚတြင္ လက္ေတာ္ ဆန္႔တန္းခဲ႔သည္။

အာ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္သည္ ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏အခြင္႔မ႐ွိဘဲ ဤျပည္ကို ဖ်က္စီးျခင္းငွာ ငါလာသေလာ’’ (၄ ရာ ၁၈း၂၅)ဟု ေမးသည္။ ထိုအျပင္…

စီရင္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ား

သူစိမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ ပိုရင္းႏွီးလာေအာင္္ ‘‘ဘယ္ကလာသလဲ’’ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုအတြက္ အေျဖက စိတ္႐ႈပ္စရာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မည္သူကမွ် ကိုယ္႔အေၾကာင္းကို တိတိက်က် မေျပာျပခ်င္ ေသာေၾကာင္႔ပါ။

တရားသူႀကီးမွတ္စာတြင္ ေယဖသသည္ ထိုေမးခြန္း ကို လံုး၀မေျဖခ်င္ခဲ႔ပါ။ အေဖတူအေမကြဲ အစ္ကိုမ်ားက မေသခ်ာသည့္ကိစၥေၾကာင့္ သူ႔ကို သူ႔ေမြးရပ္ေျမ ဂိလဒ္ျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သည္။ ‘‘သင္သည္ အျခားတစ္ပါးေသာ မိန္းမ၏ သားျဖစ္’’သည္ ဟု အစ္ကိုမ်ားက ေၾကညာခဲ႔သည္(သူႀကီး ၁၁း၂)။ က်မ္းစာမွလည္း ‘‘အမိကား ျပည့္တန္ဆာျဖစ္၏’’ (း၁) ဟု ျပင္းထန္စြာ ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေယဖသသည္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းႏွင႔္ျပည့္၀သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ၾကမ္းတမ္းေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား ဂိလဒ္ျပည္ကို လာတိုက္ေသာအခါ သူ႔ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ႔သူမ်ားက သူ႔ကို ျပန္လာ ေစခ်င္ၾကသည္။ ‘‘လာ၍ ငါတို႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ပါ’’…