စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Winn Collier

ဝင္းေကာ္လီယာ

ဆရာ ဝင္းေကာ္လီယာသည္ ဇနီးမစ္ကာႏွင္႔ သားႏွစ္ဦးတို႔ႏွင္႔အတူ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ ႐ွားေလာ႔ဗီးေဒသ၌ ေနထိုင္ လ်က္႐ွိသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဖြဲ႕မည္၊ ေကာ္ဖီေသာက္မည္၊ ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည့္မည္၊ အက်ိဳး႐ွိမည့္စာအုပ္ဖတ္မည္၊ ေတာင္တတ္မည္၊ အေမးအေျဖ လုပ္မည္၊ ေတာအုပ္ထဲ လမ္းေလွ်ာက္မည္။ ဤသည္တို႔မွာ ဆရာ ဝင္း၏ ဝါသနာမ်ားပါ။ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ မတရားမႈမ်ားကိုျဖင္႔ ဆရာ နည္းနည္းေလးမွ် သေဘာမက်။ ဆရာသည္ မဂၢဇင္းမ်ား၌လည္း စာမူမ်ားေရးသားေလ႔႐ွိၿပီး ဆရာေရးသားသည့္ စာအုပ္ ၄ အုပ္မွာ Restless Faith: Hanging on to a God, Just Out of Reach; Let God: The Transforming Wisdom of François Fénelon; Holy Curiosity: Encountering Jesus’ Provocative Questions တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးထြက္႐ွိသည့္ ဆရာေရးသားသည့္ စာအုပ္မွာ Love Big, Be Well: Letters to a Small-Town Church ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဝင္းသည္ All Souls Charlottesville အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဝင္းေကာ္လီယာ

လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္

အေမရိကန္ဥပေဒ႐ုံးေတာ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (ယခင္ ေကာ္ေကး႐ွန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ တက္ေရာက္္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းကို အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခ်မွတ္ေသာဥပေဒ) ကို လိုက္နာမည့္အစား ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္လိုက္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအေဟာင္း တစ္ခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသင္းေတာ္ျပဳလ်က္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၾကပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုမူလတန္းေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ၿပီး ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဲလ္ဗာ သည္ ထိုအခ်ိန္က လူျဖဴအသုိင္းအဝိုင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး သြတ္သြင္းခံရေသာ လူမဲ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္မနဲ႕ အသားက် ရင္းႏွီးတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားအပါအဝင္ လံုျခံဳမႈ ရွိတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက အထုတ္ခံရၿပီး အျခားလူမဲေက်ာင္းသားတစ္ဦးနဲ႕ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရွိတဲ့ ေၾကာက္စရာ စာသင္ခန္းအသစ္ကို အပို႔ခံရတယ္” ဟု အဲလ္ဗာက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ အဲလ္ဗာ သည္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡခံရေသာ္လည္း သတၱိရွိေသာ၊…