စာရေးသူ

အားလုံးမြင်နိုင်ရန်
Winn Collier

ဝင္းေကာ္လီယာ

ဆရာ ဝင္းေကာ္လီယာသည္ ဇနီးမစ္ကာႏွင္႔ သားႏွစ္ဦးတို႔ႏွင္႔အတူ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ ႐ွားေလာ႔ဗီးေဒသ၌ ေနထိုင္ လ်က္႐ွိသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဖြဲ႕မည္၊ ေကာ္ဖီေသာက္မည္၊ ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည့္မည္၊ အက်ိဳး႐ွိမည့္စာအုပ္ဖတ္မည္၊ ေတာင္တတ္မည္၊ အေမးအေျဖ လုပ္မည္၊ ေတာအုပ္ထဲ လမ္းေလွ်ာက္မည္။ ဤသည္တို႔မွာ ဆရာ ဝင္း၏ ဝါသနာမ်ားပါ။ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ မတရားမႈမ်ားကိုျဖင္႔ ဆရာ နည္းနည္းေလးမွ် သေဘာမက်။ ဆရာသည္ မဂၢဇင္းမ်ား၌လည္း စာမူမ်ားေရးသားေလ႔႐ွိၿပီး ဆရာေရးသားသည့္ စာအုပ္ ၄ အုပ္မွာ Restless Faith: Hanging on to a God, Just Out of Reach; Let God: The Transforming Wisdom of François Fénelon; Holy Curiosity: Encountering Jesus’ Provocative Questions တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးထြက္႐ွိသည့္ ဆရာေရးသားသည့္ စာအုပ္မွာ Love Big, Be Well: Letters to a Small-Town Church ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဝင္းသည္ All Souls Charlottesville အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

စာမူ/ အကြောင်းအရာ များ ဝင္းေကာ္လီယာ

ေနာက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

ၿဗိတိသွ်သတင္းတို႐ုိက္ကူးေရးအဖဲြ႕မွ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္က မိသားစုပိုင္လယ္ေတာ၌ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ အသက္ (၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖလဲန္နရီအိုေကာ္နာ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔႐ွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္ စာေရးဆရာမ ျဖစ္လာမည့္ ဖလဲန္နရီ သည္ ၾကက္ကို ေနာက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ရန္ သင္ေပးသည့္ အတြက္ ႐ုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕မွ အလြန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ဤလွ်ပ္တစ္ျပက္ ႐ိုက္ခ်က္က ဖလဲန္နရီ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုေလာက္သည့္ ဥပမာဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။ ဖလဲန္နရီ သည္ သူမ၏စာအေရးအသားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္႔ ခုိင္မာေသာ ဘာသာေရးခံယူခ်က္အတိုင္း (၃၉)ႏွစ္လံုးလံုး အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားစြာေတြးၿပီး စာမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ေခတ္္ယဥ္ေက်းမႈကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ထုတ္ေ၀သူ မ်ားႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ သူမ၏သမၼာက်မ္းစာ ဆိုလိုရင္းမ်ားကို နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ရသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏စံနမူနာအတိုင္း အမွန္အသက္႐ွင္လိုက္ေလွ်ာက္လိုသူမ်ား၏…

ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္း

အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ဖုန္းကြယ္ထားသည့္ အင္အားႀကီးသည့္ ေယာက်္ားသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဒုစ႐ိုက္ဆိုးညစ္မႈႀကီး ဘြားကနဲေပၚလာပါၿပီ။ နာက်င္ေၾကကြဲစရာျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားကို ဖတ္ရင္း ကၽြႏု္ပ္အထင္ႀကီး ေလးစားသူ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦး၏ မတရားအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သက္ေသ ႐ွာေတြ႕ၿပီဟု ေတြ႕ရ၍ ကၽြႏု္ပ္ေၾကကြဲရသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ထိုကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိပါ။

ဒါဝိဒ္မင္းသည္ သူ႔အျပစ္အတြက္ သူရင္ဆိုင္ ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ တစ္ညေနတြင္ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ေရခ်ိဳးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ၿပီး (၂ ရာ ၁၁း၂)၊ သူမကို လိုခ်င္တပ္မက္ခဲ႔သည္။ ဗာသေ႐ွဘသည္ သူ၏သစၥာ႐ွိစစ္သည္ ဥရိယ၏ဇနီးမယားျဖစ္ေသာ္လည္း သူမကို ဒါဝိဒ္မင္း သိမ္းပိုက္ခဲ႔သည္။ ဗာသေ႐ွဘက သူမ၌ ကိုယ္ဝန္႐ွိေနေၾကာင္း ဒါဝိဒ္မင္းအား ေျပာၾကားရာ ဒါဝိဒ္မင္း ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ေလၿပီ။ သို႔ႏွင္႔ စက္ဆုပ္အထင္ေသးဖြယ္ လုပ္ရပ္အားျဖင္႔ စစ္ေျမျမင္၌ ဥရိယ က်ဆံုးသြားေအာင္ ယြာဘအား စီစဥ္ေစလ်က္ ဒါဝိဒ္မင္း…

တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

‘‘ၾကည့္ၿပီးျမင္ပါ - ၀မ္ဒဲလ္ ဘယ္ရီ၏ ႐ုပ္ပံု’’ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္တြင္ စာေရးသူ ဘယ္ရီက ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲျခင္းက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻေလာက၏အေျခအေန မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ၏ေနရာေဒသမွ၊ သမိုင္းေၾကာင္းမွ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းမွ ကြဲထြက္သည္၊ တစ္စုတစ္စည္း တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ႐ွိသင့္ေသာအရာမ်ားက တစ္စစီ ၿပိဳကြဲေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ အေျခအေနအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေမးေသာ အခါ ဘယ္ရီက ‘‘ရွိသမွ် အရာရာကို အတူ ျပန္ထားဖို႔ဆိုတာ မရဘူး၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အရာႏွစ္ခုကိုပဲ ယူၿပီး အတူျပန္ထားရ မယ္’’ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကြဲေနသည့္ အရာႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက ‘‘ရန္ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏’’ (မ ၅း၉) ဟု ဆိုသည္။ ရန္ၿငိမ္းေစျခင္းသည္…

ဘုရားသခင္ သာ၍လႊမ္းမိုးသည္

ေတာင္အာဖရိကမွ တိရိစာၦန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအရာရွိ ဂီးစ္ ကယ္မင္ဆန္ ေျပာျပသည့္ မယုံႏိုင္ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ အင္အားႀကီးသည့္ ျခေသၤ့ ၆ ေကာင္ႏွင့္ ေခြးတူဝက္တူ ႏွစ္ေကာင္၏ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ အင္အားခ်င္း မမွ်ေသာ္လည္း သူတို႔ထက္ ၁၀ ဆ ခန႔္ အ႐ြယ္ႀကီးမားသည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ သားရဲမ်ားကို အ႐ႈံးမေပးပါ။ ၎တို႔ကို လြယ္လြယ္သတ္ႏိုင္မည္ဟု ျခေသၤ့မ်ားထင္ထား ေသာ္လည္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတြင္ ေခြးတူဝက္တူ ႏွစ္ေကာင္ သည္ ရင္ေကာ့၍ ထြက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေဂါလ်တ္၏အျဖစ္အပ်က္က ပို၍ပင္ ယုံရ ခက္သည္။ ငယ္႐ြယ္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမ႐ွိေသာ ဒါဝိဒ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဖိလိတၱိလူ ေဂါလ်တ္ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ငယ္႐ြယ္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ထက္ ေဂါလ်တ္၏အရပ္က မိုးထိုး ေနၿပီး သူ၌ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ခြန္အား၊ ေၾကးဝါ သံခ်ပ္ကာအက်ႌႏွင့္ ေၾကးဝါလက္နက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ (၁ ရာ…

တိမ္သလႅာမည္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း

လူမဆန္စြာ ကားကို ၀ိုင္း၍ဖ်က္ဆီးၾကသည့္အတြက္ ေမရီ အန္း ဖရန္ကို ဒုကၡေရာက္ ခဲ့သည္။ အသက္႐ွင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျငားလည္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ခဲ့၏။ “ျမင္ျမင္သမွ်က အေမွာင္ထုပဲ” ဟု ဖရန္ကို ဆိုသည္။ ၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေခ်ာ္လဲၿပီး ခါးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ (မ်က္စိႏွင့္လံုး၀မဆိုင္သည့္) ခါးဒဏ္ရာခြဲစိတ္မႈမွ သတိျပန္ရ လာခ်ိန္တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ သူမ်က္စိျပန္ျမင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ သူ႔သမီး၏ မ်က္ႏွာကို ဖရန္ကို ျပန္ျမင္ရသည္။ သူ႔မ်က္စိျပန္ျမင္ရျခင္းကို သိပၸံနည္းက် မ႐ွင္းျပႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္က ေျပာသည္။ အဆံုးဟု ထင္ရသည့္ အေမွာင္ထုက အလွတရားႏွင့္အလင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဉာဏ္ပညာမဲ့မႈႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္တို႔၏ဖံုးကြယ္မႈက ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ဘုရားရွင္၏ေမတၱာကို မျမင္ႏိုင္ေအာင္ကြယ္ထားေၾကာင္း (ေဟရွာ ၂၅း၇) သမၼာက်မ္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ေျပာေန၏။ အတၱ၊ ေလာဘ၊ လြတ္လပ္လိုစိတ္၊…

ရဲရင္႔သတၱိရွိရန္ ႏိုးေဆာ္ျခင္း

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ပါလီမန္႔ရင္ျပင္၌ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား၊ ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီ၊ မဟတၱမ ဂႏၵီ ႏွင္႔ အျခားေသာ အမ်ိဳးသား႐ုပ္တုမ်ားၾကားတြင္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္ထုတစ္ခု ထီးထီးတည္႐ွိသည္။ ထို႐ုပ္တုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင္႔အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔သူ မီလီဆင္႔ေဖာ႔ဆက္၏ ႐ုပ္တုျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တုကို ေၾကးျဖင္႔ သြန္းထားၿပီး “ေနရာတိုင္းမွာ သတၱိ႐ွိဖို႔ ရဲရင္႔စိတ္က ႏိုးေဆာ္ေနတယ္’’ ဟု မဲေပးခြင္႔ရသူတစ္ဦးကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳစဥ္ အားေပးခဲ႔သည့္ စကားလံုးကို ေရးသားထားသည့္ အလံကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ပံုက ထာဝရ႐ွင္သန္္ျခင္း ဟန္ပင္။

ဒါဝိဒ္မင္းသည္ သူ႔ထီးနန္းကို သားေတာ္ေ႐ွာလမုန္ထံ လႊဲေပးရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ သားေတာ္အား မၾကာမီ သူ႔ပခံုးေပၚ က်ေရာက္လာေတာ႔မည္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ႐ွင္းလင္းေျပာျပသည္။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ကို ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ လမ္းျပရန္၊ ဘုရားသခင္ေပးသနားသည့္ နယ္ေျမကို ကာကြယ္ရန္၊ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္…

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေအာင္ႏိုင္သူ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ လံုးဝအဓိပၸာယ္မရွိ၊ လံုးဝ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိသည့္ အခ်ိန္မွာ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံမွ ႏွင္းေလွ်ာျပားစီးခ်န္ပီယံ Ester Ledecka က သူ႔ကစားေနက် အားကစားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ႏွင္းေလွ်ာစီးအားကစား၌ အႏုိင္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏွင္းေလွ်ာစီးအားကစားတြင္ အားက်စရာမေကာင္းသည့္ အဆင့္ ၂၆ ၌ရွိေနေသာ္လည္း ပထမေရႊတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူးလိုက္သည့္အျဖစ္က မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

အံ့ၾသစရာမွာ Ledecka သည္ အေကြ႕အေကာက္ အတားအဆီးမ်ားပါဝင္သည့္ စူပါ-ဂ်ီ ေတာင္ေအာက္ဆင္း ႏွင္းေလွ်ာစီး အမ်ဳိးသမီးလူေရြးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သူမ်ားထံမွ ငွားစီးရေသာ ႏွင္းေလွ်ာစီးျပား ႏွစ္ျပားႏွင့္ ၀.၀၁ စကၠန္႔ျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ႏွင္းေလွ်ာစီး အားကစားသမားမ်ားသာ အႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအားလံုးနည္းတူ သူလည္း အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားသည္။

ဤအရာမွာ ေလာကႀကီး၏ ထံုးစံပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားသာ ဆက္ၿပီး ေအာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္လူအားလံုးက…

မတရားေသာ မွားယြင္းေသာဝန္ထုပ္ကို သယ္ပိုးျခင္း

ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၈ နွစ္ အက်ဥ္းက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲလ္ကမ္းအလက္ဇန္းဒါးသည္ ျပစ္မႈကင္းစင္သူအျဖစ္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ DNA သက္ေသမ်ားက အလက္ဇန္းဒါးသည္ အျပစ္မ႐ွိေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည့္အတြက္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာမတရားမႈမ်ားမွ သူ၏႐ိုးသား တည္ၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွ႕ေနလက္မွတ္သိမ္းခံရသည့္) မကၽြမ္းက်င္ေသာေရွ႕ေန၏ မခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ မေရရာေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက အျပစ္မရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ဆယ္စုႏွစ္ ၄ စုခန္႔မွ် အက်ဥ္းေထာင္ထဲသုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာအခါ အလက္ဇန္းဒါး သည္ အတိုင္းအဆမဲ့ က႐ုဏာတရားကို ျပခဲ့သည္။ သူက “စိတ္ဆိုးေနလို႔မရဘူးေလ။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ စိတ္ဆိုးဖို႔အခ်ိန္မွ မေလာက္တာ” ဟုေျပာခဲ့သည္။

အလက္ဇန္းဒါး ၏ စကားမ်ားသည္ ေလးနက္ေသာက႐ုဏာတရားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ မတရားမႈတစ္ခုက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဘဝကို ၃၈ ႏွစ္ ျဖဳန္းတီးလ်က္…

ရဲရင့့္ျခင္းသတၱိျဖင့္ရင္ဆိုင္

ဂ်ာမန္အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ဟစ္တလာထံအညံ့ခံၾကစဥ္ ဓမၼပညာရွင္ သင္းအုပ္ဆရာ မာတင္ နီးလ္ေမာလယ္သည္ နာဇီ မေကာင္းဆိုးရြားကို ခုခံ တြန္းလွန္သည့္ ရဲရင့္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေဟာ္တယ္ႀကီးတစ္ခု၏ အျပင္၌ သက္ႀကီး ဂ်ာမန္တစ္စု စုေဝးေရာက္႐ွိလာခ်ိန္တြင္ လူ႐ြယ္တစ္ဦးမွာ ထိုသူတုိ႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားႏွင့္ ေယာက္ယက္ခတ္သြားသည္။ လူတစ္ဦးက “အဲဒီအဖြဲ႕က ဘယ္သူေတြလဲ”ဟု ေမးရာ “ဂ်ာမန္ သင္းအုပ္ဆရာေတြပါ”။ “အဲဒီ လူရြယ္ကေကာ” “သူက မာတင္ နီးလ္ေမာလယ္ပါ။ သူက အသက္ ၈၀ ႐ွိၿပီ။ ဒါေပမဲ႔ သူကေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိတဲ့အတြက္ ႏုပ်ဳိေနတုန္းပဲ” ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ဖတ္ရသည္။

နီးလ္ေမာလယ္သည္ အေၾကာက္တရားကို ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္းမွာ စြမ္းအား႐ွင္ လူသားမ်ား၏ အေၾကာက္တရားကို တြန္းလွန္သည့္ ဗီဇကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ သူသည္ တစ္ခ်ိန္က ဂ်ဴးမုန္းတီးေရး၀ါဒကို စြဲကိုင္ထားသူပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္…

မေကာင္းေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားဖယ္႐ွား

မၾကာမီ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခရီးထြက္ခဲ႔ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ညဦးပိုင္း ႏွင္းအလွကို ခံစားၾကည့္႐ႈလိုသျဖင္႔ တည္းခိုသည့္ဟိုတယ္မွ သံုးမိုင္ခန္႔ကြာေဝးသည့္ က်ဴးဘား စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုသို႔ သြားမည္ျဖစ္၍ တကၠစီငွားရန္ ဖုန္းျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ုိက္ထည့္ပုိ႔လိုက္ရာ က်သင္႔ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၅၄၃.၂၆ ျဖစ္ေန၍ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။ ထိတ္လန္႔လ်က္ ျပန္စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွ ကၽြႏု္ပ္က မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေဝးသည့္ ကၽြႏု္ပ္အိမ္သို႔ဟု အခ်က္အလက္မွားထည့္မိျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။

အခ်က္အလက္သတင္းအမွားႏွင္႔ အလုပ္လုပ္ရပါက ဆိုးဆုိးဝါးဝါးရလဒ္ႏွင္႔သာ အဆံုးသတ္ရလိမ္႔မည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လည္း သုတၱံက်မ္းမွ ‘‘ဆံုးမၾသဝါဒ၌ စိတ္ႏွလံုးစြဲလမ္း၍ ပညာအတတ္ (ဘုရားသခင္၏ပညာေတာ္) စကားကို နားခံေလာ႔’’ (သု ၂၃း၁၂) ဟု အားေပး
တိုက္တြန္းထားသည္။ မိုက္မဲသူ၊ တတ္ေယာင္ကားလုပ္သူ၊ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္း သူတုိ႔ထံမွ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံမိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒုကၡေတြ႕မည္ပင္။ ထိုသူတို႔သည္…