စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Xochitl Dixon

Xochitl Dixon

Xochitl သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျခင္း၊ တစ္ပါးသူႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းအမႈမ်ား၌ မိတ္ႆဟာယ နက္နဲတိုးတက္မႈ႐ွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အားေပးသည္။ စာေရးဆရာႏွင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူအျဖစ္ အေစခံလ်က္ xedixon.com တြင္ အင္တာနက္ဒိုင္ယာရီေရးသူ ဘေလာ႔ကာျဖစ္သည္။ သူမသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင္႔ မိခင္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း Dr. W. Alan Dixon Sr. ႏွင႔္ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Xochitl Dixon

အခ်ိဳႏွင့္အခ်ဥ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကၽြန္မသားငယ္သည္ သံပုရာသီးျခမ္းကို ကိုက္မိရာ ႏွာေခါင္းကိုရႈံ႕၊လွ်ာကိုထုတ္၊ မ်က္လံုးကိုမွိတ္ၿပီး “ရွဥ္တယ္”(ခ်ဥ္တယ္) ဟု စကား မပီကလာ ပီကလာႏွင့္ေျပာသည္။ ကၽြန္မ တခစ္ခစ္ရယ္လ်က္ သံပုရာသီးျခမ္းကိုယူၿပီး အမိႈက္ေတာင္းထဲသို႔ ပစ္ထည့္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။
သူက ကၽြန္မထံ ကမူး႐ွဴးထိုးေျပးလာရင္း “မပစ္နဲ႔၊ ထပ္ေပးအံုး” ဟုေျပာရင္း သံပုရာျခမ္းကို စုပ္လ်က္ တစ္ျမံဳ႕ျမံဳ႕ လုပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မကို သံပုရာခြံေပးၿပီး ထြက္သြားရာ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာ႐ႈံမိပါသည္။
ကၽြန္မ၏အသက္တာတြင္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးသီးေသာ အရာကို မၾကံဳေတြ႔လိုုေသာ ခ်ဥ္တူးေသာဆင္းရဲဒုကၡကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ကၽြန္မ၏ခံစားမႈကို မွ်ေဝခံစားသူ ေယာဘ၏ ဇနီးကို ျပန္လည္ သတိရမိသည္။
အမွန္စင္စစ္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ရျခင္းကို ေယာဘလည္း မေပ်ာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမလိုလားသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရင္႐ွိၿပီ

ကၽြန္မစိတ္တိုင္းက် မျဖစ္သည့္အေျခအေနတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ စကားမ်ားႏွင္႔ ထိုးႏွက္ၿပီး၊ ကၽြန္မ၏လြဲမွားေသာစိတ္ထားကို ေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင္႔ သတိေပးလာသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာကိုလည္း ကၽြန္မ ဥေပကၡာျပဳခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏ တယူသန္ မာန္မာနေၾကာင္႔ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္ေစသင့္ သလား၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံသူ ျဖစ္သြားသင္႔ပါသလား။ လံုး၀ မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္ထံမွ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ကၽြန္မမွာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္႔ ငုတ္တုတ္ က်န္ခဲ႔သည္။ ပညာႏွင္႔ျပည့္သည့္ အၾကံေပးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၏ရလဒ္၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အေရးမစိုက္ခဲ့သည့္ ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့္ကိုယ္ပင္။
ဣသေရလ လူမ်ားသည္လည္း မနာခံ ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ႔သည့္အခ်ိန္႐ွိသည္။ ေမာေ႐ွ ဘုန္း၀င္စားၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈသည္ ဣသေရလလူ မ်ားကို ကတိေတာ္ျပည္သို႔ ဦးေဆာင္ေခၚသြားသည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရား႐ွင္ကို အေစခံခဲ႔သည္ (သူႀကီး ၂း၇)။ သို႔ေသာ္ ေယာ႐ႈႏွင္႔…

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကိုးကြယ္မႈ

ကၽြန္မသည္ စာေရးျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳသည္။ ဆက္ကပ္အေစခံသည္။ ယခုတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အတားအဆီး ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ အသိမိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္မေရးသားသည့္အရာမ်ားသည္ ဘာမွခြန္အားမရဟု ေျပာေသာအခါ ကၽြန္မစိတ္ဓာတ္က်မိသည္။ ဘုရားရွင္အတြက္ ကၽြန္မ၏ ေပးဆပ္မႈေလး၏အေရးပါမႈကို သံသယ၀င္လာသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ႔လာျခင္း၊ ကၽြန္မခင္ပြန္း၊ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ခြန္အားေပးျခင္း အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္မတို႔ဆက္ကပ္အေစခံျခင္း သည္ မည္မွ်တန္ဖိုးရွိၿပီး ထုိက္တန္သည္၊ မိမိ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း မည္သို႔ရွိသည္ကို အျခားသူမ်ား၏အျမင္အထင္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သူသာ ဆံုးျဖတ္ ေပးေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္က အခုိင္အမာ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ကၽြန္မကို ေပးသည့္ဆုေက်းဇူးကို ေ၀မွ်ရန္ အခြင္႔အေရး ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္မစရန္ ဆုေက်းဇူးမ်ား ေပးပိုင္သူ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
ေပးလႉျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည္ဟု လူတို႔သတ္မွတ္သည့္…

ပိုလွ်ံေနေသာ သစ္သီးမ်ား

ေႏြႏွင္႔ေႏြဦးရာသီမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္နီးခ်င္းျခံမွ ျဖစ္ထြန္းေ၀ဆာေနေသာ သစ္သီး မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္လွသည္။ သူတို႔ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စပ်စ္ပင္မ်ားက ျခံစည္း႐ိုးကို တြယ္တက္ၿပီး ႀကီးမားေသာ စပ်စ္ခိုင္မ်ားက အားရစရာ။ တဲြေလာင္းက်ေနသည့္ ခရမ္းေရာင္ စပ်စ္ခိုင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ျခံဘက္ ေရာက္ေနသည္။    မ်ိဳးေစ႔ကို မစိုက္ပ်ိဳး၊ ဥယ်ာဥ္ကို ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း လင္မယားက ရက္ေရာစြာ ခူးယူစားသံုးခြင္႔ေပးသည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ားျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို သူတို႔တာဝန္ယူၿပီး အသီးဝင္းမွည့္ခ်ိန္တြင္ ဝမ္းေျမာက္မႈကို သူတို႔မွ်ေဝခံစားသည္။
ျခံစည္း႐ိုးတစ္ဘက္ျခမ္းရွိ အပင္ႏွင္႔ စပ်စ္ပင္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ေတြ႕ၾကံဳ ေစသည့္ လူမ်ားအတြက္ အျခားဝင္းမွည့္ခ်ိန္တစ္ခုကို သတိရေစသည္။ ၎မွာ ဝိညာဥ္အသီးမ်ား၏ဝင္းမွည့္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးျဖင္႔ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင္႔ ဘ၀အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ အခြင္႔အေရး ႐ွိသည္ (ဂလာ ၅း၁၆-၂၁)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးတြင္…

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ

ကၽြန္မငယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား အိမ္နား႐ွိ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းသည့္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ အတူလိုက္ရန္ အေဖာ္ေခၚခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ေရာင္စံုကလစ္မ်ားကို လက္တစ္ဆုပ္ကိုင္၍ ကၽြန္မအိတ္ထဲ ထည့္ၿပီး ပိုက္ဆံမေပးေခ်ဘဲ ကၽြန္မကို ဆိုင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သည္။ သူ႕လုပ္ရပ္က ကၽြန္မကို တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ႔သည္။ ကၽြန္မသည္ က်ဴးလြန္ခဲ႔သည့္အျပစ္ကို မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင္႔ အေမ့ထံ ေျပာျပကာ ဝန္မခံမီအခ်ိန္အထိ တစ္ပတ္တာလံုး စိတ္ထဲတြင္ တႏံု႔ႏု႔ံျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းကို မဆန္႔က်င္ခဲ႔သည့္ မွားယြင္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကၽြန္မဝမ္းနည္းခဲ႔ၿပီး ခိုးယူခဲ႔ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္ေပးကာ ဆိုင္ရွင္ကို ေတာင္းပန္လ်က္ ေနာက္ထပ္ မခိုးေတာ့ပါဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ဆိုင္႐ွင္က ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ႔မွ သူ႔ဆိုင္မလာရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမက ကၽြန္မကို ခြင္႔လႊတ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု အားေပးသျဖင္႔ ထုိညတြင္ ကၽြန္မ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ႔၏။
ဒါဝိဒ္မင္းသည္လည္း…

ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို ထင္ဟပ္ေစျခင္း

အေမ ကင္ဆာဌာနတြင္ ကုသမႈ ခံယူေနရစဥ္ လူနာေစာင္႔အျဖစ္ ျပဳစုရန္ အခြင္႔ရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူမ၏ခက္ခဲေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ပင္၊ အေမသည္ ခုတင္ေပၚမွ မဆင္းမီ က်မ္းစာဖတ္ၿပီး အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနခဲ႔သည္။
သူ၏အခ်ိန္မ်ားကို သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ ျဖတ္သန္းခဲ႔ၿပီး ဘုရား႐ွင္၌ အမွီျပဳအားကိုးျခင္း၊ သူ၏ၾကင္နာေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ သူတစ္ပါးကို ခြန္အား ေပးျခင္းျဖင္႔ သူ႔ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပသခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ သူ႔မ်က္နွာေပၚမွ အျပံဳးေလးက မည္မွ် ၾကည္လင္ေတာက္ပေနသည္ကို သူကိုယ္တုိင္ပင္ သတိ မျပဳမိဘဲ၊ ဘုရား႐ွင္ သူ႔ကို အိမ္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ေန႔ရက္ထိတိုင္ေအာင္ သူ႔အနီးအပါး႐ွိလူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ေဝငွခဲ႔သည္။
ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ရက္ေလးဆယ္တုိင္ ရင္းႏွွီးစြာ အခ်ိန္ယူၿပီးေနာက္ သိနာေတာင္မွျပန္ဆင္း လာသည္ (ထြ ၃၄း၂၈)။ ဘုရားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးက သူ႔မ်က္ႏွာအသြင္သဏၭာန္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစေၾကာင္း သူ မသိခဲ႔ပါ (း၂၉)။ သို႔ေသာ္…

သေဘာထားကြဲျပားမႈကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း

နံနက္အေစာပိုင္းက ကၽြန္မႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္တို႔ စကားမ်ားခဲ႔ၾကသည့္ကိစၥက ကၽြန္မ စိတ္ထဲ တ၀ဲလည္လည္ ႐ွိေနစဥ္တြင္ စာမူအပ္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကလည္း စိတ္အာ႐ံုကို စိုးမိုးေနခဲ႔သည္။ စာ႐ိုက္ရန္ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚမွ အညႊန္းျမားေလးက မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေငးၾကည့္ရင္း လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွာလည္း ကီးဘုတ္ခလုတ္ ေပၚ၌ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ သခင္ သူလည္း မွားတာပဲေလ။
ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ မည္းသြားသည့္အခါ စိတ္႐ႈပ္ ေနသည့္ မိမိပံုရိပ္ကို ျမင္ရသည္။ ၀န္မခံခ်င္ လက္မခံခ်င္ေသာ အမွားမ်ားက ေ႐ွ႕ဆက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္႔ေႏွး ေစျခင္းထက္ ပိုဆိုးသည္။ ထိုအမွားမ်ားက ခင္ပြန္းႏွင့္ကၽြန္မ၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြန္မ၏ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။
ဆဲလ္ဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္ကာ မာနကို ၿမိဳခ်ၿပီး ခြင္႔လႊတ္ရန္ ခင္ပြန္းအား ေတာင္းပန္ရာ၊ ခင္ပြန္းကလည္း ေတာင္းပန္စကားဆိုသျဖင့္ ရန္ေျပၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရသာကို ၀မ္းေျမာက္ခံစားရသည္။ သို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္…

ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ေလ့က်က္ခံစားျခင္း

ကၽြန္မတုိ႔၏သား ေဇးဗီယာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစက မြန္တာရီေဘး ငါးျပတိုက္သို႔ ခရီးထြက္ၾကသည္။ အေဆာက္အအံုထဲသုိ႔ ၀င္၀င္ခ်င္း မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာႀကီးမားသည့္ ႐ုပ္တုႀကီးသို႔ ၫႊန္ျပရင္း “ၾကည့္စမ္း၊ ေက်ာခံုးေမာက္ေနတဲ့ ေ၀လငါးႀကီး” ဟုေျပာလုိက္သည္။
ေဇးဗီယာက မ်က္လံုးျပဴးၿပီး “အ့ံမခန္းႀကီးပါလား” ဟုဆိုသည္။ “သူဒီစကားလုံးကို ဘယ္လုိသိတာလဲ” ဟု ကၽြန္မခင္ပြန္းက လွည့္ၾကည့္၍ ေမးသျဖင့္ “ကၽြန္မတုိ႔ ေျပာေနတာကို ၾကားလုိ႔ေနမွာေပါ့” ဟုျပန္ေျဖလိုက္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ ထုိစကားလုံးကို သူသိေအာင္ ရည္႐ြယ္၍ မေျပာဖူးေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ သားေလးက ထုိစကားကို စိတ္ထဲမွတ္ထားသည္ကုိ ကၽြန္မအံ့ၾသမိသည္။
တရားေဟာရာက်မ္း ၆ တြင္ ဘုရားသခင္က လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား က်မ္းစကားမ်ားကုိ လုိက္နာေအာင္ သြန္သင္ ျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိရန္ လူမ်ိဳးေတာ္တုိ႔အား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ ဣသေရလလူတုိ႔သည္ ထာ၀ရဘုရားအေၾကာင္းကုိ တိုး၍သိရွိနားလည္ေသာအခါ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို…

သက္သာျခင္းခြက္ကုိ မွ်ေ၀ျခင္း

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက သူ၏အိမ္လုပ္ေျမထည္အခ်ိဳ႕ကို စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ပို႔လာသည္။ စကၠဴပံုးကို ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ အဖိုးတန္ေျမထည္အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းခရီးတြင္ သယ္ယူ လာစဥ္ ပ်က္စီးသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေျမခြက္တစ္လံုးသည္ ပဲ့ၿပီး အပိုင္းပိုင္း ျဖစ္သြားကာ အက္ကြဲစမ်ား၊ ေျမမႈန္႔ ရႊံ႕တံုးအခဲကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းက ခြက္အပဲ႔အျခမ္းမ်ားကို ေကာ္ျဖင့္ ျပန္ဆက္ၿပီးေနာက္ အနာအဆာမ်ားရွိေသာ္လည္း လွပသည့္
ေျမခြက္ကို စင္ေပၚ၌ ကၽြန္မ ခင္းက်င္းျပထားသည္။ အပိုင္းအစမ်ားကို ျပန္၍ဆက္ထားေသာ ေျမခြက္က့ဲသို႔ ဘုရားသခင္က ခက္ခဲေသာဘ၀ကို ပို႔ေဆာင္ေက်ာ္ျဖတ္ေစ ၿပီးေနာက္ ကၽြန္မကို ခုိင္ခံ့စြာ ရပ္တည္ေစခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္မ၌ ႐ွိေသာ အမာရြတ္မ်ားက သက္ေသျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ အသက္တာႏွင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကိုယ္ေတာ္မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေ၀မွ်ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡေသာက ခံစားရ
ေသာ အျခားသူမ်ားအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ထိုသက္သာျခင္းခြက္က ကၽြန္မအား သတိေပးေနသည္။
ဘုရားသခင္သည္…

အက်ိဳးမရွိေသာအရာဟူ၍ မရွိ

ေကာင္းစြာ မလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ နာတာ႐ွည္ေရာဂါေၾကာင္႔ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္ဖိစီးလ်က္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ တတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ ‘‘ငါ႔ခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ယိုယြင္းပ်က္စီးလာၿပီ။ ဘုရားရွင္အတြက္၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေပးစရာ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ႔သကဲ့သို႔ ခံစားမိလာေၾကာင္း’’ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ကၽြန္မဖြင္႔ဟ၀န္ခံမိသည္။
ထိုအခါ ကၽြန္မလက္ေပၚ သူ႔လက္ကို တင္ရင္း ‘‘ငါနင္႔ကို ျပံဳးၿပီးႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ၊ နင္ေျပာတာကို နားေထာင္ေပးတဲ႔အခါ ဘာမွမထူးဘူးလို႔ ေျပာတာလား။ နင္႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးတာ၊ ႏူးညံ့ၾကင္နာတဲ့စကားေတြ ေျပာတာေရာ ဒါဟာ အလကားသက္သက္ အခ်ည္းႏွီးပဲလို႔ ထင္တာလား’’ ဟု ျပန္ေမးသည္။ အိပ္ယာေပၚ ျပန္လဲွခ်ရင္း ‘‘ဘာလို႔ အဲလို ေျပာရမွာလဲ’’ ဟုကၽြန္မေျပာလိုက္သည္။
ထုိအခါ သူငယ္ခ်င္းက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ရင္း ‘‘ဒါဆို ဘာလို႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ အဲဒီလို အလိမ္အညာစကားေတြ ေျပာေနတာလဲ။ ခုနက ေျပာတဲ႔ဟာေတြက ငါ႔အတြက္ေရာ သူမ်ားေတြအတြက္ပါ နင္လုပ္ေပးေနတဲ႔အရာေတြပဲေလ’’ ဟုေျပာပါသည္။ ဘုရားသခင္အတြက္ျပဳေသာ…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

ရြက္ဖ်င္တဲ၌ ေနျခင္း

လွပေသာေရကန္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ အံ့ဖြယ္ဖန္ဆင္းထားေသာေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ခံစားရန္ ထုိေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားစခန္းခ်ျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပါးလႊာေသာရြက္ဖ်င္တဲတြင္ အိပ္စက္ရျခင္းကို မႏွစ္သက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ မုိးရြာလွ်င္ မိုးယိုၿပီး အိပ္ယာစိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ ရပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာမွ် တဲတြင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သူရဲေကာင္းတစ္ဦး အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္အလြန္အံ့ၾသမိသည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အာျဗဟံသည္ သူ၏ျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားခ်င္းေပါက္ေဘာ္မ်ား ထဲကထြက္ကာ ကိုယ္ေတာ္ျပေသာျပည္သို႔သြားရန္ႏွင့္ သူအား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟုမိန္႔ၾကားသည့္ ဘုရားသခင္ ၏ေခၚသံကုိ ၾကားခဲ့သည္ (က ၁၂း၁-၂)။ ဘုရားသခင္ သည္ ကတိေတာ္အတိုင္း သူ႔ကိုမစမည္ဟု အာျဗဟံ ယံုၾကည္လ်က္ နာခံခဲ့သည္။ သူ႔အသက္ ၁၇၅ ႏွစ္ အရြယ္ (က ၂၅း၇)…

ရွိမုန္ေျပာသည့္စကား

ရာျဖဴ႕ရာဘင္ဒရာနတ္ အမည္တြင္သူသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် လူငယ္ဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ညနက္သည့္အထိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူသြား၊ အတူစားသည္။ သူတို႔ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ေပးသည္။ သူတို႔ကို ေဆြးေႏြး အၾကံေပးသည္၊ သူတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရ သည္ကို သူႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေသြဖည္သြား လွ်င္ သူအလြန္စိတ္ထိခိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ေန႔ရက္မ်ားတြင္ သူသည္ ႐ွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းႀကီး ၅ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ႐ွိမုန္ ေပတ႐ုကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။
ရွိမုန္သည္ တစ္ညလံုး ႀကိဳးစားပမ္းစား ငါးရွာေသာ္လည္းငါးတစ္ေကာင္မွ်မရသျဖင့္ (း၅)၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္၍ စိတ္ပ်က္ ေနခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္က “ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေ႐ႊ႕ဦးေလာ့။ ပိုုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုုအုပ္စမ္းေလာ့” (း ၄) ဟုု ေျပာလွ်င္ ႐ွိမုန္က “အမိန္႔ေတာ္ရွိလွ်င္ ပိုက္ကြန္ကိုခ်ပါမည္” ဟုျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏(း…

အခ်ိဳႏွင့္အခ်ဥ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကၽြန္မသားငယ္သည္ သံပုရာသီးျခမ္းကို ကိုက္မိရာ ႏွာေခါင္းကိုရႈံ႕၊လွ်ာကိုထုတ္၊ မ်က္လံုးကိုမွိတ္ၿပီး “ရွဥ္တယ္”(ခ်ဥ္တယ္) ဟု စကား မပီကလာ ပီကလာႏွင့္ေျပာသည္။ ကၽြန္မ တခစ္ခစ္ရယ္လ်က္ သံပုရာသီးျခမ္းကိုယူၿပီး အမိႈက္ေတာင္းထဲသို႔ ပစ္ထည့္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။
သူက ကၽြန္မထံ ကမူး႐ွဴးထိုးေျပးလာရင္း “မပစ္နဲ႔၊ ထပ္ေပးအံုး” ဟုေျပာရင္း သံပုရာျခမ္းကို စုပ္လ်က္ တစ္ျမံဳ႕ျမံဳ႕ လုပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မကို သံပုရာခြံေပးၿပီး ထြက္သြားရာ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာ႐ႈံမိပါသည္။
ကၽြန္မ၏အသက္တာတြင္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးသီးေသာ အရာကို မၾကံဳေတြ႔လိုုေသာ ခ်ဥ္တူးေသာဆင္းရဲဒုကၡကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ကၽြန္မ၏ခံစားမႈကို မွ်ေဝခံစားသူ ေယာဘ၏ ဇနီးကို ျပန္လည္ သတိရမိသည္။
အမွန္စင္စစ္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ရျခင္းကို ေယာဘလည္း မေပ်ာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမလိုလားသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္…