စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Xochitl Dixon

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္ သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျခင္း၊ တစ္ပါးသူႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းအမႈမ်ား၌ မိတ္ႆဟာယ နက္နဲတိုးတက္မႈ႐ွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အားေပးသည္။ စာေရးဆရာႏွင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူအျဖစ္ အေစခံလ်က္ xedixon.com တြင္ အင္တာနက္ဒိုင္ယာရီေရးသူ ဘေလာ႔ကာျဖစ္သည္။ သူမသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင္႔ မိခင္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း Dr. W. Alan Dixon Sr. ႏွင႔္ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ညည္းတြားျခင္းမွ ၀တ္ျပဳျခင္းသို႔

ကင္သည္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ စၿပီး ခံစားရသည္။ ကုသမႈခံယူၿပီး ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၌ သူ႔တြင္ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီး သူ႔ကို အသက္႐ွင္ခ်ိန္ သံုးေလးႏွစ္ ေပးသည္။ ကင္ခမ်ာ ေသာကေရာက္ၿပီး ပထမဆံုးႏွစ္
အတြက္ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္၌ သူ႔စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို တင္ျပရင္း ငိုေႂကြး ဆုေတာင္း ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ သူ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ ျပန္ေတြ႕ရေသာအခါ ကင္က သူ႔အေျခအေနမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ လံုးဝ အပ္ႏွံ လိုက္ၿပီး လူအမ်ားထံကူးစက္ေစေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔ သူ႔ထံမွျဖာထြက္သည္။ ေန႔ရက္အခ်ဳိ႕က ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ျငားလည္း သူ၏ႏွလံုးေၾကမြမတတ္ နာက်င္ ခံစားရမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ျပည့္လွ်ံေနေသာ လွပသည့္သက္ေသခံခ်က္သို႔ ဘုရားသခင္က ဆက္ၿပီး ေျပာင္းလဲေပးေနေၾကာင္း လူမ်ားကို သူခြန္အားေပးသည္။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေျခအေန၌ က်ေရာက္ေန သည့္တိုင္…

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေျပာင္းလဲေစသည္

သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ကၽြန္မမေတြ႔မီက စိတ္ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ရာမရလိုသျဖင့္ လူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ မေနဘဲ ခပ္ကင္းကင္းေနခဲ့သည္။ အယ္လင္ႏွင့္ လက္မထပ္ခင္အထိ ကၽြန္မ၏အေမသည္ ကၽြန္မ၏အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ၇ ႏွစ္ အၾကာ လင္မယားကြာ႐ွင္းခါနီးတြင္ သူငယ္တန္းအရြယ္ သားငယ္ ေဇဗီယာ ကို ေက်ာပိုးၿပီး ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ သြားခဲ့သည္။ အကူအညီ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် မယံုရဲဘဲ ထြက္ေပါက္တံခါး၀တြင္သာ ကၽြန္မထိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္သူမ်ားက လိႈက္လွဲစြာလက္ကမ္း ႀကိဳဆိုသည္၊ မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးသည္၊ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္းအရာ၌ ရင့္က်က္လာေစေရး ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းအတြက္ သူတို႔ကို အလြန္ေက်းဇူးတင္ သည္။ အခ်ိန္မ်ား ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေမတၱာျပမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မ ေျပာင္းလဲလာေတာ့သည္။

ပထမဆံုး အသင္းေတာ္၀တ္ျပဳစည္းေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ၂ ႏွစ္…

ပုစြန္တစ္အုပ္

ကၽြန္ေတာ့္ဝမ္းကြဲက ေရခ်ိဳပုစြန္သြားဖမ္းမည္ဟု ေခၚေသာအခါ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေအာင္ပင္ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ပလတ္စတစ္ပံုးကို ကမ္းေပးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ျပံဳးကာ “အဖံုးမပါဘူးလား” ဟုေမးလိုက္သည္။ သူက ငါးမွ်ားတံမ်ားႏွင့္ ငါးစာအတြက္သံုးမည့္ ၾကက္သားတံုးအိတ္ေလးကို ေကာက္ကိုင္ရင္း “မလိုဘူး” ဟုျပန္ေျဖသည္။

ေနာက္မွ ျပည့္လုမတတ္ျဖစ္ေနေသာပံုးထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ပုစြန္ေလးမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ အဖံုး မလိုအပ္သည္ကို နားလည္လိုက္ပါသည္။ ပုစြန္ တစ္ေကာင္က ေရပံုးႏႈတ္ခမ္းဝသို႔ ေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္တစ္ေကာင္က ျပန္ဆြဲခ်ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳးကို မၾကည့္ဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳး ကိုသာ ၾကည့္္ျခင္းက အလြန္တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ပ်က္စီးရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ထိုပုစြန္မ်ားက သင္ခန္းစာ ေပးေနပါသည္။ သက္သာေလာနိတ္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ စာေရးေသာအခါ အခ်င္းခ်င္းကို ျမင့္တင္ေပးေသာ၊ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ခိုမွီေနရေသာ ဆက္ဆံေရး လိုအပ္ ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုနားလည္သည္။ ႐ွင္ေပါလုက “မတရားစြာျပဳေသာသူတို႔ကို သတိေပး…

သင္ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္

ကင္ဆာဌာန၌ ကၽြန္မ၏အေမကို ျပဳစုေစာင္႔ေ႐ွာက္ခဲ႔စဥ္က စႀကႍေတာင္ဘက္အျခမ္းမွ လိုရီႏွင္႔ သိကၽြမ္းခဲ႔ရသည္။ လိုရီသည္ သူမ၏ခင္ပြန္း ဖရင္႔ကို လာေရာက္ျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မႏွင္႔ လိုရီသည္ စကားေျပာၾက၊ ရီေမာၾက၊ ငိုေႂကြးၾက၊ ရင္ဖြင္႔ၾကရင္း အတူတူ ဆုေတာင္းခဲ႔ၾကသည္။ မိမိခ်စ္ရသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင္႔ေ႐ွာက္ရင္း ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ဦးသား တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေဖးမခဲ႔ၾကသည္။

တစ္ေန႔ ပစၥည္းသြား၀ယ္ရန္ ဆိုင္သို႔သြားရန္႐ွိၿပီး အခမဲ႔ယာဥ္ လြတ္သြားသျဖင္႔ လိုရီ က ညေနပိုင္း၌ သူ႔ကားႏွင္႔ လိုက္ပို႔မည္ဟုေျပာရာ ‘‘ငါကို ကူညီတဲ႔သူက နင္ျဖစ္ေနလို႔ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဟယ္’’ ဟု သူ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို မ်က္ရည္က်လ်က္ ကၽြန္မ လက္ခံခဲ႔သည္။ ‘‘နင္ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာခဲ႔ သည္။ လိုရီျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ ကၽြန္မအေပၚ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ကားေမာင္းပို႔ျခင္းေၾကာင္႔ မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္ ျပဳေသာအမႈ တစ္ခုစီတိုင္းေၾကာင္႔သာမက၊ ကိုယ္ေတာ္၏…

ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ႏိုင္ေသာအရာ

အသက္ ၉၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဘိုးဘိုးႀကီး ေမာ္ရီဘူဂအာ႔သည္ အိပ္ယာ၌သာ ႐ိွေနရေသာ္လည္း မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္မွ အိမ္ယာမဲ႔မ်ားအတြက္ သိုးေမြးဦးထုပ္ထိုးေပးသည္။ ၁၅ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သူထိုးခဲ႔သည့္ ဦးထုပ္အလံုးေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္မွ်႐ွိသည္။ သူ၏ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ခႏၶာအားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းထက္ ဘိုးဘိုးႀကီးသည္ သူ၏ျဖစ္တည္မႈထက္ေက်ာ္၍ ဘဝကို႐ႈျမင္ၿပီး မိမိ အေရးထက္ အျခားသူ၏လုိအပ္မႈအေရးကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ ဦးစားေပးခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ သူေနထိုင္ ေကာင္းသကဲ႔သို႔ ခံစားရၿပီး၊ ၎က ဘဝ႐ွင္သန္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေပးသည္။ ‘‘သခင္ဘုရားႏွင္႔အတူ ျပန္ေတြ႔ခ်ိန္အထိ ဒီအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ေနဦးမွာ’’ ဟု သူက ေျပာသည္။ သို႔ႏွင္႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သူဘုန္းေတာ္ ဝင္စားခဲ႔သည္။ သူထိုးေပးသည့္ ဦးထုပ္ကို လက္ခံရ႐ွိသူအမ်ားစုက သူ႔အေၾကာင္းကို မသိ၊ ဦးထုပ္ထိုးရန္ သူမည္မွ် အားထုတ္ ႀကိဳးစားရေၾကာင္း…

ေက်းဇူးသိစိတ္ျမဲျမဲခိုင္

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ၊ မလႈပ္႐ွားႏိုင္ဘဲ၊ ႏွစ္လ႐ွည္ၾကာစြာ နာတာ႐ွည္နာက်င္မႈႏွင္႔ စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင္႔ ကၽြန္မျပႆနာတက္ေတာ႔သည္။ ဘာကိုမွ စိတ္တုိင္းမက်၊ မေက်နပ္မေရာင္႔ရဲႏိုင္ဘဲ ေက်းဇူးကန္းလာသည္။ ခင္ပြန္း၏ျပဳစုေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈကို ကၽြန္မ အျပစ္႐ွာသည္။ အိမ္သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ပံုကို ဘဝမက်၊ သူအခ်က္အျပဳတ္ေတာ္ေၾကာင္း ကၽြန္မသိေသာ္လည္း ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ မခ်က္ရေကာင္းလားဟု ျမည္တြန္သည္။ ကၽြန္မ၏ျငဴစူျပစ္တင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ သူနာက်င္ရေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး၌ သူဖြင္႔ဟလာေသာအခါ ကၽြန္မစိတ္နာမိသည္။ ကၽြန္မ ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရသည္မ်ားကို သူလံုးဝမသိပါ။ ေနာက္ဆံုး ဘုရားသခင္၏မစမႈျဖင္႔ မိမိအမွားကို ျမင္လာၿပီး ခြင္႔လႊတ္ရန္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြန္မဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရသည္။

အျခားအေျခအေနတစ္ခုသို႔ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္႔တျခင္းက ျငဴစူျမည္တြန္ျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ၿပီး၊ ယုိုယြင္းေသာ အတၱစိတ္အေျချပဳသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ အၾကပ္အတည္းႏွင္႔ အကၽြမ္းဝင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ မေက်နပ္မေရာင္႔ရဲ၊ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ အေပၚ အစဥ္ျမည္တြန္ညီးတြားၾကသည္ (ထြ ၁၇း၁-၃)။ ေတာအရပ္၌ သူတို႔…

ကၽြႏု္ပ္၏မ်က္ႏွာအစစ္

အတိတ္္က ဘုရားတရားမဲ႔စြာ ႐ွင္သန္ခဲ႔သည့္အသက္တာေၾကာင္႔ မထိုက္မတန္၊ အ႐ွက္တစ္ကြဲ အက်ိဳးနည္းခံစားရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားက ကၽြန္မဘဝ၏က႑တိုင္းကို ဂယက္႐ိုက္သည္။ ကၽြန္မ၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို အျခားသူမ်ားသိသြားလွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။ သို႔ႏွင္႔ ဘုရားသခင္၏မစမႈျဖင္႔ အားယူကာ အမႈေတာ္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေန႔လယ္ထမင္းဖိတ္ေကၽြးရင္း ကၽြန္မ၌ အျပစ္အနာအဆာ မ႐ွိသည့္ပံု ဖမ္းလိုက္သည္။ အိမ္သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္၊ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး၊ အေကာင္းဆံုး အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည္။

အိမ္ေ႐ွ႕ပန္းျခံမွ ေရပန္းကို ကၽြန္မ အေျပးသြားပိတ္စဥ္ လိမ္ေနသည့္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရမ်ား ပန္းထြက္လာသျဖင္႔ ကၽြန္မ႐ႊဲ႐ႊဲစိုသြားေတာ႔သည္။ သို႔ႏွင္႔ ကမန္းကတန္း ဆံပင္သုတ္၊ မိတ္ကပ္ျပန္လိမ္း၊ အဝတ္အစားျပန္လဲႏွင္႔ အခ်ိန္မီ႐ံုေလးပါ။ အိမ္ေ႐ွ႕မွ တံခါးေခါင္းေလာင္းျမည္လာ သည္။ တစ္မနက္လံုး ျပာယာခတ္လ်က္ အလုပ္႐ႈပ္ခဲ႔သည္ကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးရင္းမွ ဝန္ခံရသည္။ ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြသစ္ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာမက သူသည္ စိုးေၾကာက္စိတ္ႏွင္႔ စိတ္မလံုမႈေၾကာင္႔ အတိတ္မွ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို…

မွန္ေသာဆုေတာင္းနည္း

ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ေရးမွတ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းေပးသူမ်ား၊ ဆုေတာင္းခ်က္တိုင္း၏ အေျဖကိုလိုက္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ဆုေတာင္းစာရင္း၏ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို သစၥာ႐ွိစြာ ျပဳစုသူမ်ားကို ကၽြန္မအလြန္ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ အျခားသူမ်ား ႏွင္႔အတူ ဆုေတာင္းသူမ်ား၊ မိမိ၏ခုတင္အနီး႐ွိ ေကာ္ေဇာခင္းက ဒူးေထာက္လြန္း၍ ပါးသြားသည္အထိ ဆုေတာင္းသူမ်ားက ကၽြန္မအတြက္ လံႈ႕ေဆာ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ၎တို႔ကို အတုယူၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေျပျပစ္ေခ်ာမြတ္စြာ၊ ႐ွည္လ်ားစြာ ဆုေတာင္းတတ္ရန္ ကၽြန္မႀကိဳးစားခဲ႔သည္။ ဆန္းၾကယ္နက္နဲေသာအမႈဟု ကၽြန္မထင္မွတ္ခဲ႔သည့္ ဆုေတာင္းျခင္း၏လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ႔သည္။ မွန္ေသာဆုေတာင္းနည္းကို ကၽြန္မ အလြန္သိခ်င္ခဲ႔သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြန္မတို႔၏သခင္ဘုရားသည္ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းျဖင္႔ အစျပဳၿပီး၊ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းျဖင္႔ အဆံုးသတ္သည့္ ဆုေတာင္းကိုသာ အလုိ႐ွိေၾကာင္း ကၽြန္မသိနားလည္ခဲ႔သည္ (မ ၆း၅)။ ကၽြန္မတုိ႔၏ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈအဆင္႔သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဘုရားရွင္ဖိတ္ေခၚသည္ (း၆)၊ စကားလံုးလွလွႏွင္႔ အလြတ္က်က္မွတ္…

ၾကယ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ နာဆာ - အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းႏွင္႔အာကာသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕
သည္ အာကာသအေၾကာင္း စူးစမ္းေလ႔လာသုေတသနျပဳသည့္ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ျပည့္ႏွစ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ႔ၾကသည္။ ထိုရာစုႏွစ္ ၃ စုအတြင္း အာကာသယာဥ္မ်ားသည္ လူေပါင္း ၃၅၅ ဦးကို အာကာသထဲေခၚေဆာင္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းကို ကူညီ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ယခုတြင္ အာကာသယာဥ္ ၅ စင္းကို အနားေပးၿပီးေနာက္ နာဆာ အဖြဲ႔သည္ အာကာသအတြင္း နက္႐ႈိင္းေသာ ႐ွာေဖြစူးစမ္းေလ႔လာမႈျပဳရန္ ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္သည္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ၊ အာကာသယဥ္မွဴးအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ သည့္အထိ အေျပာက်ယ္ေသာ စၾကဝဠာ အေၾကာင္းကို ေလ႔လာခဲ႔ၾကသည္။ သို႔တိုင္ ဘုရား႐ွင္၏ႀကီးျမတ္လွေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း လက္ရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုင္းတာမွန္းဆႏိုင္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။

စၾကဝဠာကို ဖန္ဆင္းကာ ထိန္းခ်ဳပ္သူ၊ ၾကယ္တစ္လံုးခ်င္းစီ၏အမည္နာမကို…

ရက္္ေရာစြာ ေပးကမ္းသူမ်ား

ကၽြန္မတို႔၏အသင္းေတာ္သမိုင္း၌ ဘုရားသခင္ ျပဳေပးခဲ႔သမွ်ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရပ္႐ြာအတြင္း သာ၍အက်ိဳးျပဳအေစခံႏိုင္ေအာင္ အားကစား႐ံုအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ အသင္းသားမ်ားထံ အဆိုျပဳတင္ျပၾကသည္။ ဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ထိုအေဆာက္အအံုအတြက္ ေထာက္ပံ႔ရန္ ကတိျပဳလႊာကို ၎တို႔ အဦးဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ဟု ေၾကညာသည္။ ကၽြန္မက နဂိုက ေပးမည္ဟု သေဘာတူထားသည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္၍ မေပးလိုဘဲ အတၱစိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ စြာျဖင္႔ ဆုေတာင္းမိသည္။ သည့္တိုင္ လုပ္ငန္းဆက္္လက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္ဆုေတာင္းေပးရန္ ကၽြန္မတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သေဘာတူခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္ စဥ္းစားရင္း ေနာက္ဆံုး လစဥ္အလွဴေငြပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ႔သည္။ အသင္းေတာ္မိသားစုမ်ား၏ စုစုေပါင္းပါဝင္မႈျဖင္႔ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ႏိုင္ခဲ႔သည္။

အမႈေတာ္အတြက္ ထိုအားကစားခန္းမဖြင္႔ပြဲကို ဆင္ႏြဲခဲ႔ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ရပ္႐ြာ၏ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို ထိုခန္းမ၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ႔ၿပီး၊ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ဘုရား႐ွင္သည္ ထိုအားကစားခန္းမကို…