စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Xochitl Dixon

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္ သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျခင္း၊ တစ္ပါးသူႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းအမႈမ်ား၌ မိတ္ႆဟာယ နက္နဲတိုးတက္မႈ႐ွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အားေပးသည္။ စာေရးဆရာႏွင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူအျဖစ္ အေစခံလ်က္ xedixon.com တြင္ အင္တာနက္ဒိုင္ယာရီေရးသူ ဘေလာ႔ကာျဖစ္သည္။ သူမသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင္႔ မိခင္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း Dr. W. Alan Dixon Sr. ႏွင႔္ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို မစြန္႔လႊတ္လုိက္ပါႏွင္႔

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၏ ေဆးစစ္ခ်က္တြင္ ‘‘ကင္ဆာ’’ ဟု အေျဖထြက္လာေသာအခါ ဆရာဝန္က သူ႔ေဆာင္႐ြက္စရာမ်ားကို စီမံျပင္ဆင္ရန္ အၾကံေပးခဲ႔သည္။ သူက ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ငိုေႂကြးရင္း ကၽြန္မကို ဖုန္းဆက္သည္။ သူ႔ခင္ပြန္းႏွင္႔ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပူေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူ႔အတြက္ အေရးေပၚဆုေတာင္းခ်က္ကို ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကၽြန္မေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အျခားဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို မစြန္႔လြတ္ရန္၊ ဆရာဝန္ႏွင္႔ သူနာျပဳအဖြဲ႕မွ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေပးမည္ဟု အားေပးေသာအခါ ကၽြန္မတို႔ ဝမ္းေျမာက္သြား သည္။ အခ်ိဳ႕ေန႔မ်ားတြင္ ေဝဒနာကို ျပင္းထန္ခက္ခဲစြာ ခံစားရေသာ္လည္း သူမ၏ ေဝဒနာထက္ ဘုရားသခင္၌သာ သူမ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ႔သည္။ သူလံုးဝ အ႐ံႈးမေပးခဲ႔ပါ။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၏ၾကံံ႕ၾကံ႕ခံေသာ ယံုၾကည္ျခင္းက လုကာ ၈ မွ ကယ္ရာမဲ႔အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္းကို သတိရေစသည္။ ေသြးသြန္နာေရာဂါ ၁၂ ႏွစ္တာ ခံစားခဲ႔ရ၍ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ကာ အထီးက်န္ျဖစ္လ်က္…

စစ္သူရဲကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဲမာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းအတြက္ ေဝဖန္ကဲ႔ရဲ႕ခံရေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင္႔ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို သစၥာ႐ွိစြာ ေဝမွ်သည္။ အခ်ိဳ႕က သူမ၏႐ုပ္သြင္ျပင္ကို ကဲ႔ရဲ႕ၿပီး ထိုးႏွက္ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္ျခင္းေၾကာင္႔ သူ႔ကို ဉာဏ္မ႐ွိဟု ဆိုၾကသည္။ အၾကင္နာမဲ႔ေသာ စကားလံုး မ်ားေၾကာင္႔ အဲမာ၏စိတ္၌ နက္႐ိႈင္းစြာဒဏ္ရာရခဲ႔ေသာ္လည္း ရဲရင္႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္၊ သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ လူသားခ်င္းကို ခ်စ္ေသာ စိတ္ျဖင္႔ ဧဝံေဂလိတရားစကားကို ဆက္လက္ေဝမွ်ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူမ၏ျဖစ္တည္မႈႏွင္႔ တန္ဖိုးသည္ အျခားသူ မ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုပစ္လိုက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာတိုင္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈေတာင္းခံၿပီး သူ႔ကို ညႇဥ္းဆဲသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းသည္။ က်မ္းစာကို ဆင္ျခင္သည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေပးသည့္ ရဲရင္႔ျခင္းသတၱိ၊ စိတ္ခ်မႈတုိ႔ျဖင္႔ သည္းခံခဲ႔သည္။

ဂိေဒါင္သည္လည္း…

သင့္နာမည္ကို ျဖည့္စြက္ပါ

Love Letters from God စာအုပ္၌ Glenys Nellist က ကေလးမ်ားကို မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နက္႐ိႈင္းစြာဆက္သြယ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားသည္။ ဤကေလးစာအုပ္မ်ား၌ သမၼာက်မ္းစာပံုျပင္တစ္ပုဒ္စီ၏အဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္မွ ကေလးမ်ာထံ ေပးပို႔ေသာ စာတိုေလးႏွင့္ ကေလး၏နာမည္ကို ေရးျဖည့္ရန္ ေနရာလြတ္ ပါ႐ွိသည္။ ဝိညာဥ္ေရးသမၼာတရားကို မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစျခင္းျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ပံုျပင္စာအုပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူကေလးမ်ား နားလည္လာသည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမိတ္သဟာယဖြဲ႕လိုၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သူအလြန္ခ်စ္ေသာ ကေလး မ်ားကို စကားေျပာေၾကာင္း သူတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏တူေလးအတြက္ ထိုစာအုပ္ေလး၀ယ္ေပးၿပီး ဘုရားသခင္ေပးပို႔ေသာစာတိုေလးမ်ား၏အစ ေနရာလြတ္ တြင္ သူ႔နာမည္ကို ျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သူ႔နာမည္ကို ျမင္ရေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ၿပီး သူက ‘‘ဘုရားသခင္က သားကိုလည္း ခ်စ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။…

ျပဳေလရာရာ၌

Surprised by Joy စာအုပ္၌ ဆရာႀကီး စီ အက္စ္ လူးဝစ္က သူသည္ ‘‘ကန္ေက်ာက္၊ ႐ုန္းကန္လ်က္၊ နာၾကည္းခါးသီးမႈကို ခံစားရလ်က္၊ လြတ္ေျမာက္မည့္အေရးကို က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ ႐ွာေဖြၿပီး’’ အသက္ ၃၃ ႏွစ္မွ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။ သူ၏ခံႏိုင္စြမ္း၊ အားနည္းခ်က္၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္အတားအဆီးမ်ား မည္သို႔ပင္႐ွိ႐ွိ သူ႔အား သတၱိ႐ွိေသာ၊ ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ ဆန္းသစ္စြာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ကာကြယ္သူအျဖစ္ ဘုရား႐ွင္က ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဘုရား႐ွင္၏သမၼာတရားႏွင့္ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္း သူေရးသားေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ထိမိေသာေဆာင္းပါးႏွင့္ ဝတၳဳတိုမ်ားကို သူကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ထိ ယေန႔ထိတိုင္ လူမ်ားဖတ္႐ႈ၊ ေလ့လာ၊ ေဝမွ်ဆဲျဖစ္သည္။ ‘‘လူသည္ ပန္းတိုင္ ေနာက္တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ (သို႔) အိပ္မက္သစ္မက္ရန္ ဘယ္ခါမွ အ႐ြယ္လြန္ သြားျခင္းမ႐ွိ’’ ဟူသည့္ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို သူ႔အသက္တာက ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။

မိမိအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ မိမိ၏အိပ္မက္ကို…

အသက္႐ွင္ပါ-ဆုေတာင္းပါ-ခ်စ္ပါ

သခင္ေယ႐ႈကို အင္မတန္ယံုၾကည္ကိုးစားေသာမိဘႏွစ္ပါး၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ နာမည္ႀကီး အေျပးသမားဂ်က္စီအိုဝင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျပည့္ဝၿပီး ရဲရင့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဘ၀႐ွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြင္း အမုန္းတရားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ နာဇီမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႔မွ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိုဝင္သည္ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခု ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေျပးသမား ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး လုဇ္ေလာန္ ႏွင့္လည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္သန္ျပသည့္ အိုဝင္၏ လုပ္ရပ္႐ိုး႐ိုးေလးက နာဇီဝါဒျဖန္႔မႈ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၾကားတြင္ ဘ၀ရွင္သန္ခဲ့သူ လုဇ္ေလာန္ ၏အသက္တာကို ႐ိုက္ခတ္တို႕ထိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာန္္ က “ဘာလင္မွာတံုးက မင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔တဲ့အခါ မင္းဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေနတာေတြ႔ေတာ့ ငါေတာင္ ဘုရားကိုယံုခ်င္သလို ျဖစ္လာ တယ္”…

ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းႏိုင္စြမ္းကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း

အသင္းေတာ္ခန္းမေဆာင္၌ ေတးဂီတသံ ဖုံးလႊမ္းသြားခ်ိန္၌ အေရာင္မ်ားကို ခြဲျခားမျမင္္ႏိုင္သူ ပန္းခ်ီပညာ႐ွင္ လဲန္႔စ္ ဘေရာင္းသည္ စင္ေပၚတက္လာသည္။ သူသည္ ပရိတ္သတ္ကို ေက်ာေပးလ်က္ ပန္းခ်ီဆြဲသည့္ ကင္းဗတ္စအျဖဴေရာင္ေ႐ွ႕၌ ရပ္က စုတ္တံကို ေဆးအမဲ၌ႏွစ္ၿပီး ပန္းခ်ီစဆြဲသည္။ ပန္းခ်ီကား၌ ကားတိုင္ပံု ေပၚလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စုတ္ခ်က္မ်ားက တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္ လႈပ္႐ွားသက္ဝင္လ်က္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကားတင္သတ္ ခံရျခင္းႏွင္႔ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ပုံရိပ္မ်ားေပၚလာသည္။ ပန္းခ်ီကားတြင္ ေဆးအမဲကို အမ်ားဆံုးသံုးၿပီး ေဆးအျပာႏွင္႔ အျဖဴကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး၊ ေနာက္ ၆ မိနစ္အတြင္း ပန္းခ်ီကားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္္ ပန္းခ်ီကားကို ေျပာင္းျပန္လွည့္၍ ေထာင္လိုက္ရာ က႐ုဏာႏွင္႔ ျပည့္ေသာ မ်က္ဝန္းျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈ၏ပံုေတာ္ ေပၚလာသည္။

အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္၌ ထိုသို႔ အျမန္ပန္းခ်ီေရးဆြဲရန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အၾကံျပဳေသာအခါ ဘေရာင္းသည္ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူသည္…

သူဘယ္သူလဲ

ကၽြန္မတို႔၏ ဟန္းနီးမြန္းခရီးမွ အိမ္အျပန္တြင္၊ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ကၽြန္မသည္ ေလဆိပ္၌ ေလယာဥ္ေပၚတင္မည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအပ္ရန္ ေစာင္းဆိုင္းေနၾကစဥ္ ခင္ပြန္းသည္အား တံေတာင္ႏွင့္တို႔ၿပီး၊ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရပ္ေနသူတစ္ေယာက္ကို ၫႊန္ျပ လိုက္သည္။ ခင္ပြန္းသည္က ၾကည့္လိုက္ၿပီး၊ “ဘယ္သူလဲ” ဟု ေမးသည္။

႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမင္းသား၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေျပာျပၿပီးေနာက္၊ သူ႔ထံသြားကာ ကၽြန္မတို႔အတူ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခဲ့သည္။ ၂၄ ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ႔သည့္ေန႔ အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပတိုင္း ကၽြန္မေပ်ာ္႐ႊင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ မင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ သိခြင့္ရျခင္းထက္ပိုအေရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သိကၽြမ္းခြင့္ ရျခင္းအတြက္ ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္မဆံုးျဖစ္ရသူတစ္ဦး ႐ွိပါ သည္။ “ဘုန္းႀကီးေသာ႐ွင္ဘုရင္ကား၊ အဘယ္သူနည္း” (ဆာ ၂၄း၈)။ ဆာလံဆရာ ဒါဝိဒ္သည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ႐ွင္ ထာဝရဘုရားကို ဖန္ဆင္း႐ွင္၊ ေထာက္မ ေကၽြးေမြးသူ၊ အရာခပ္သိမ္း၏အုပ္စိုးရွင္အျဖစ္…

သဲကႏၲာရထဲတြင္ ေဝဆာပြင့္လန္းျခင္း

Mojave သဲကႏၲာရတြင္ သဲေသာင္ပို႔၊ ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာေတာင္ၾကား၊ ကုန္းကလပ္ ႏွင့္ သဲကႏၲာရဆန္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ဇီဝေဗဒပညာရွင္ Edmund Jaeger က ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုင္း မ်ားျပားစြာ ရြာသြန္းေသာ မိုးေၾကာင့္ သဲေသာင္ေျခရင္းႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ေပါေသာေျမမ်ားသည္ ေပါမ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ပန္းခင္းေအာက္တြင္ ေပ်ာက္သြား ေၾကာင္း ႐ွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Mojave မွ ေတာ႐ိုင္း ပန္းေလးမ်ားသည္ ႏွစ္တိုင္း ေပါက္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သုေတသနပညာ႐ွင္မ်ားက ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေျမႀကီးသည္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္စိုစြတ္ၿပီး ေႏြးေထြးေသာေနေရာင္ျခည္ကို သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ရရွိထားပါက သဲကႏၱာရႀကီးသည္ အေရာင္အေသြး

စံုလင္လွေသာပန္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ေသြ႕ေျခာက္ေသာေျမကို ပမာမျပဳဘဲ အသက္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေၾကာင္းပံုရိပ္က ပေရာဖက္ ေဟရွာယ၏စကားကို အမွတ္ရေစပါသည္ (ေဟ႐ွာ ၃၅)။ တိုင္းနိုင္ငံမ်ားကို ဘုရားရွင္စီရင္မည့္အေၾကာင္း သတင္းစကားကို ေၾကညာၿပီးေနာက္…

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမဲ႔သည့္ ခ်စ္ျခင္း

ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားကို ဖံုးကြယ္ရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းဒိုင္းလႊားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္မ ျခံဳခဲ႔သည္။ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ကို မစမ္းသပ္ႏိုင္ေအာင္၊ မိမိအိမ္မက္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံႏိုင္ေအာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းက ဆင္ျခင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆံုး႐ံႈးရမွာစိုးေၾကာက္စိတ္၊ ႏွလံုးနာက်င္ေၾကကြဲမႈႏွင္႔ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔က ဘုရားသခင္၊ အျခားသူတို႔ႏွင္႔ ကၽြန္မ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရး တိုးတက္္မႈမ႐ွိေအာင္ အဆီးအတား ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးစိတ္က ကၽြန္မကို မလံုျခံဳေသာ၊ ေသာကမ်ား ေသာ၊ သဝန္တိုေသာ ဇနီးသည္၊ သားသမီးအေပၚ အလြန္ အက်ဴးကာကြယ္ေသာ စိတ္ပူပန္ေသာမိခင္ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကိုမည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ဆက္လက္ခံယူသင္ယူရင္း ဘုရားသခင္က ကၽြန္မႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၊ ကၽြန္မႏွင္႔အျခားသူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးခဲ႔ သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကိုဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း သိျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈကို ကၽြန္မတိုး၍ ခံစားရၿပီး အျခားသူမ်ား၏လိုအင္ကို ကၽြန္မ၏လိုအင္ထက္ ေ႐ွ႕တန္းတင္ဦးစားေပး လိုစိတ္…

ေမတၱာသည္ ရပ္တန္႕မည္မဟုတ္

ကၽြန္မ အသက္ ၁၉ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေနာက္၊ ေပဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ဆဲလ္ဖုန္းမရွိေသးခင္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကၽြန္မသည္ မိခင္ႏွင့္ေ၀းရာ မိုင္ေပါင္းခုႏွစ္ရာေက်ာ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ တစ္မနက္တြင္ ကၽြန္မ သြားစရာရွိသျဖင့္ အိမ္မွ ေစာေစာထြက္သြား သျဖင့္ ပံုမွန္လိုင္းဖုန္းမွ ဖုန္းဆက္ရန္ ေမ့သြားသည္။ ထိုညေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကၽြန္မအိမ္တံခါးဝသို႔ ရဲသားႏွစ္ဦး ေရာက္႐ွိလာသည္။ ကၽြန္မ ဖုန္းဆက္ရန္ တစ္ခါမွ် မေမ့ေလ်ာ့သျဖင့္ အေမက စိတ္ပူေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ဖုန္းေခၚဆို၍ လိုင္းမအားသည့္ေနာက္ သူမသည္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားထံ သြားၿပီး၊ ကၽြန္မကို စံုစမ္း ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ရဲအရာ႐ွိတစ္ေယာက္က ကၽြန္မ ဘက္သို႕လွည့္၍ “ေမတၱာစိတ္ေၾကာင့္ မင္းကို မရပ္မနား ႐ွာေနတယ္ဆိုတာ သိရျခင္းက ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာပါပဲ” ဟုေျပာခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္ မိခင္ကို ဖုန္းဆက္ရန္ ဖုန္းကိုင္လိုက္ေသာအခါ ကၽြန္မ အမွတ္တမဲ့ စကားေျပာခြက္ကို အံဝင္ခြင္က်…