စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Xochitl Dixon

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္ သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျခင္း၊ တစ္ပါးသူႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းအမႈမ်ား၌ မိတ္ႆဟာယ နက္နဲတိုးတက္မႈ႐ွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အားေပးသည္။ စာေရးဆရာႏွင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူအျဖစ္ အေစခံလ်က္ xedixon.com တြင္ အင္တာနက္ဒိုင္ယာရီေရးသူ ဘေလာ႔ကာျဖစ္သည္။ သူမသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင္႔ မိခင္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း Dr. W. Alan Dixon Sr. ႏွင႔္ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဆိုခ်စ္ဒစ္ဆန္

ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင္႔ မဆုတ္မႏွစ္ေသာလံု႔လျဖင့္ ...

နာတာ႐ွည္ေရာဂါႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ေနရစဥ္ ဘုရား႐ွင္ကို ဆက္လက္ယံုၾကည္ေနရင္း အ႐ိုး႐ွင္းဆံုး သာမန္အခက္အခဲကိုပင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရန္သူပမာ ကၽြန္မခံစားလာရသည္။ ျပႆနာ ၁ က ႐ုတ္တရက္ ညာဘက္မွ ဝင္လာသည္။ ျပႆနာ ၂ က အေနာက္မွ ဝင္လာသည္။ ျပႆနာ ၃ က ႏွလံုးတည့္တည့္မွထိုးႏွက္ဝင္ေရာက္ လာသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ အားအင္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ၿပီး ခ်က္ျခင္းသက္သာ ခ်မ္းသာခြင္႔မရျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ျခင္းက  ေကာင္းဦးမည့္ပံု ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္နာက်င္မႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္၍မရ၊ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲ၍ မရ၊ စိတ္ခံစားမႈကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈ၍ မရမွေတာ့ ဘုရား႐ွင္ ပို႔ေဆာင္လ်က္ ေက်ာ္ျဖတ္ေစပါမည့္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၌ အမွီျပဳတတ္ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သင္ယူရပါေတာ႔သည္။

တိုက္တြန္းအားေပးစကား၊ ႏွစ္သိမ့္သက္သာမႈႏွင္႔ ခြန္အားမ်ား ကၽြန္မလိုအပ္ခ်ိန္၌ အေျခအေနတိုင္းကို ႐ိုးသားစြာျဖင္႔ ဘုရား႐ွင္ထံ ယူေဆာင္ လာသူ ဆာလံဆရာ ေရးစပ္သည့္သီခ်င္းမ်ားကို ဆုေတာင္း၍ ဖတ္႐ႈခဲ႔သည္။ ကၽြန္မအႏွစ္သက္ဆံုး…

အလုပ္ခြင္ထဲ အလုပ္သင္

ကၽြန္မသား၏အတန္းပိုင္ဆရာက သိပၸံလက္ေတြ႕စခန္းခ်သင္တန္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အေဖာ္ႏွင့္အထိန္းအျဖစ္ လိုက္ပါေပးရန္ ေျပာလာေသာအခါ ကၽြန္မတံု႔ဆိုင္းမိ သည္။ ကၽြန္မ၏အတိတ္ကာလက လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ား႐ွိခဲ႔ၿပီး၊ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ၊ က်႐ံႈးေနဆဲ၊ အက်င္႔ေဟာင္းမ်ား ျပန္ျပဳမိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ မည္သို႔ ပံုစံေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏မစမႈျဖင္႔ သားေလးကို ခ်စ္ႏိုင္ခဲ႔၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအား အေစခံရန္ ဘုရားရွင္ ကၽြန္မကိုသုံးျခင္း ကိုျဖင္႔ သံသယျဖစ္မိသည္။

ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ စံုလင္သူ၊ စိတ္ႏွလံုးႏွင္႔ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သူ၊ တစ္ခ်ိန္ၿပီးတစ္ခ်ိန္ ကၽြန္မတို႔ကို အသစ္ပံုသြင္းျဖစ္ေစသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္မ အသိအမွတ္မျပဳခဲ႔သည့္အခ်ိန္မ်ား ႐ွိခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ႐ွင္ေပါလု၏တိေမာေသကို အလုပ္ခြင္ထဲ အလုပ္သင္ေပး ခဲ႔သည့္အတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေနရန္၊ ဘုရားသခင္ ေပးသနားသည့္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးျပဳအေစခံရန္ (၂ တိ ၁း၆) အခ်က္အားျဖင္႔ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္မကို ခြန္အားေပးခဲ႔သည္။ တိေမာေသ၏ႀကီးထြားရင္႔က်က္ျခင္းျဖစ္စဥ္၊ သူလႊမ္းမိုး သူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္၍အေစခံျခင္းျဖစ္စဥ္၌…

ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္႔သာ

ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြသည္ ကင္ဆာေရာဂါကုသမႈခံယူေနစဥ္အတြင္း တစ္ညတြင္ သန္းေခါင္ယံႀကီး ဖုန္းဆက္လာသည္။ သူက မထိန္းႏိုင္ဘဲ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုေႂကြးသျဖင့္ ကၽြန္မ စိတ္ေသာကေရာက္ရၿပီး မ်က္ရည္မ်ားက်လ်က္ ‘‘သခင္ဘုရား၊ ကၽြန္မ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ’’ ဟု တိတ္တဆိတ္ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။

သူ႔ငိုေႂကြးသံက ကၽြန္မႏွလံုးသားကို ညႇစ္ထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ နာက်င္မႈမ႐ွိေအာင္၊ အေျခအေန ေကာင္းလာေအာင္ ကၽြန္မလုပ္မေပးႏုိင္၊ အားေပးရမည့္ စကားလံုးကို ႐ွာမေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ကူညီႏိုင္သူကို ကၽြန္မသိသည္။ ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြႏွင္႔အတူ ငိုေႂကြးရင္း အသံတုန္တုန္ရင္ရင္ႏွင္႔ ‘‘ေယ႐ႈ၊ ေယ႐ႈ၊ ေယ႐ႈ’’ ဟူ၍ ထပ္ခါထပ္ခါ တီးတိုးေရ႐ြတ္ ဆုေတာင္းေနခဲ႔သည္။

သူ႔ငိုေႂကြးသံက ႐ိႈက္သံ၊ ထိုမွတစ္ဆင္႔ အသံတိုးသြားၿပီး သူ႔အသက္႐ႈသံ မွာလည္း တျဖည္းျဖည္းေႏွးသြားသည္။ သူ႔ခင္ပြန္း၏အသံေၾကာင္႔ ကၽြန္မလန္႔သြားသည္။ ‘‘သူအိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီ၊ မနက္ျဖန္မွ ထပ္ေခၚလိုက္မယ္ေနာ္’’ ဟူသူ႔ခင္ပြန္းက ေျပာသည္။ ကၽြန္မလည္း ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီး…

ႀကီးထြားေစသူသည္ ဘုန္းႀကီးေစသတည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကားအ၀င္အထြက္လမ္း၏ညာဘက္ျခမ္း၌ အ၀ါေရာင္ေလးမ်ားကို တစ္ေန႔က အမွတ္တမဲ့ သတိထားမိလိုက္သည္။ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုးႏွစ္တံုးၾကား ညႇပ္ေနသည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ႏွင္းပန္းေျခာက္ခိုင္က ေတာက္ေတာက္ပပ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ႏွင္႔ ပြင္႔ဖူး ေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္ မစိုက္ပ်ိဳး၊ ေျမၾသဇာမေကြၽး၊ ေရပင္မေလာင္း ေပးခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျခံထဲ၌ ပန္းကေလးမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အေညႇာက္ ေပါက္လာသည္ကို ကၽြႏု္ပ္ မေတြးတတ္ေအာင္႐ွိေနသည္။

မ်ိဳးၾကဲသည့္ ပံုဥပမာ၌ သခင္ေယ႐ႈက ၀ိညာဥ္ေရး ႀကီးထြားမႈ၏နက္နဲဆန္းၾကယ္မႈကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မ်ိဳးေစ႔ၾကဲသည့္လယ္သမား တစ္ဦးႏွင္႔ သခင္ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ႔သည္ (မာ ၄း၂၆)။ မ်ိဳးၾကဲသူက သူတတ္ႏိုင္သမွ် ေျမႀကီးကို ထြန္ယက္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္မည္။ သူအိပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အပင္ေပါက္လာပံု ကို နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးေစ႔မွာ အပင္ေပါက္လာသည္ဟု ႐ွင္ေယ႐ႈ မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္ (း၂၇-၂၈)။ သူလုပ္ေဆာင္သည့္အရာ (သို႔) ေျမႀကီးေအာက္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာျဖစ္စဥ္ကို သူနားလည္မႈရွိျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေျမပိုင္႐ွင္သည္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မက်ိဳးမပဲ့ မပ်က္မစီး

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အရာရာတိုင္း သာယာေျခာက္ေသြ႔ျခင္းကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အရာရာတိုင္း သာယာေျခာက္ေသြ႔ျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္သည္။ ခ်မ္းေအးျခင္းဟူသမွ်ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွင္းမ်ားျဖင္႔ ေဝဆာေနေသာလွပသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုျဖင့္ ကၽြန္မႏွစ္သက္သည္။အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္မွသူငယ္ခ်င္းက သူ၏ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ ေဆာင္းရာသီ ႐ႈခင္းပံုမ်ားကို ျပလွ်င္ ကၽြန္မ မျပံဳးဘဲ မေနႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ေရခဲပံုေဆာင္ခဲမ်ား၏အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ သစ္ကိုင္းမ်ား ကုိင္းညြတ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေသာအခါ ၀မ္းနည္းမိသည္။

ေရခဲပံုေဆာင္ခဲမ်ား၏အေလးခ်ိန္ကို သစ္ကိုင္း မက်ိဳးမီအထိ မည္္မွ်ၾကာၾကာ ခံစားေနရမည္နည္း။ ႏွင္းခဲ၏ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အကိုင္းက်ိဳးေတာ့မည္ကို ၾကည့္ရင္း စိတ္ေသာက ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ကိုင္းညႊတ္ေနသည့္ ကၽြန္မ ပုခံုးကို သတိျပဳမိေစသည္။

သခင္ေယရႈက မတည္ျမဲေသာေလာကီအရာမ်ားသည္ ရတနာအစစ္အမွန္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ပူပင္ေသာကမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ စၾက၀ဠာႀကီးကိုဖန္ဆင္းသူ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကိုခ်စ္ၿပီး လုိေလေသးမရွိ ျဖည့္ဆည္းေပး သျဖင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုသိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို…

မတံု႔မဆိုင္း ရဲရဲေပးလွဴျခင္္း

ကၽြန္မသားေလး Xavier အသက္ ၆ ႏွစ္အ႐ြယ္က ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသည္ လမ္းေလွ်ာက္စသည့္ သူ႔သားငယ္ေလးႏွင္႔ အိမ္သို႔ အလည္လာသည္။ Xavier က သူ႔ကို အ႐ုပ္ လက္ေဆာင္ေပးလိုသည္။ သားေလး၏ ရက္ေရာေသာ ေစတနာစိတ္ေၾကာင္႔ ကၽြန္မၾကည္ႏူးမိေသာ္လည္း သူ႔အေဖ တစ္ၿမိဳ႕လံုးပတ္ၿပီး စတိုးဆိုင္ တစ္ဆိုင္ၿပီးတစ္ဆိုင္ လိုက္႐ွာ၀ယ္ရသည့္အ႐ုပ္ကို ေပးေသာအခါ ကၽြန္မစိတ္ခုမိ သည္။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ထုတ္သည့္ အ႐ုပ္ေလးျဖစ္သည္ကို သိသျဖင္႔ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက အလိမၼာႏွင္႔ျငင္းလိုက္သည္။ Xavier က သူ႔အ႐ုပ္ကို ကေလးငယ္၏လက္ထဲထည့္ရင္း ‘‘သားေဖေဖက သားကို အ႐ုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး၀ယ္ေပးထား တာက သူမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးဖို႔ပါ’’ ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ထိုသို႔ စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ ေပးကမ္းတတ္ျခင္းသေဘာကို ကၽြန္မထံမွသင္ယူခဲ႔သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြန္မကမၾကာခဏဆိုသလို ဘုရားသခင္ကို ျပန္ေပးရန္၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔မွ်ေ၀ရန္ တြန္႔ဆုတ္ ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မလိုအပ္သမွ်၊ ကၽြန္မ၌ျပည့္စံုစြာ႐ွိေအာင္ အလံုးစံုကို…

တတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ရ႐ွိႏိုင္ပါတယ္

ကၽြန္မမိခင္၌ ကင္ဆာျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္သတင္းကို သိရခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မခင္ပြန္းက သူ႔အလုပ္တြင္ ႐ွိေနၿပီး၊ ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းကို အေမ ကင္ဆာျဖစ္ေနေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္္။ မည္သူမွ် ကၽြန္မ အနီးတြင္ မ႐ွိခဲ့ပါ။ တုန္ရီေနသည့္ လက္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္မမ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္ၿပီး ႐ိႈက္ႀကီးတငင္  ငိုေႂကြးကာ ‘‘ကၽြန္မကို ကူညီပါ ကိုယ္ေတာ္’’ ဟုသာ ေရရြတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ထိုသို႔ ကၽြန္မတစ္ဦးတည္း လံုး၀အထီးက်န္ေနခ်ိန္ တြင္ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြန္မအနားမွာ ႐ွိေနခဲ႔ၿပီး ႏွစ္သိမ္႔ေပး ေနေၾကာင္း စိတ္ခ်မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။

ကၽြန္မခင္ပြန္း အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ လာေရာက္ အားေပးၾကခ်ိန္တြင္ ဘုရား႐ွင္ကို ကၽြန္မေက်းဇူးတင္မိသည္္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ၿပီး ပူေဆြး ေသာကေရာက္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မႏွင့္အတူ႐ွိေန ေၾကာင္း အသိခံစားခ်က္က ကၽြန္မကို ၿငိမ္သက္ေစၿပီး မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္၊…

အျပစ္မ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးသူ

ကၽြန္မ၏ေဆးကုသစရိတ္ကုန္က်ေငြေတာင္းခံလႊာကို ၾကည့္ရင္း မ်က္ရည္သုတ္မိသည္။ ခင္ပြန္းသည္က ၾကာ႐ွည္စြာ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ေန၍ ၀င္ေငြမရွိ၊ ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္၀က္ကို လစာမွ လစဥ္အရစ္က် ေပးေခ်လွ်င္ပင္ ႏွစ္အတန္ၾကာမွ် ၾကာႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္႐ံုးခန္းသို႔ဖုန္းဆက္၍ အေျခအေနကို႐ွင္းျပကာ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည့္ပံုစံကို မေတာင္းဆိုမီ ကၽြန္မဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ ဧည့္ႀကိဳစာေရးက ခဏေစာင့္ဆိုင္းေစၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္ႀကီးသည္ ကၽြန္မ၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အခေၾကးေငြမယူေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

မ်က္ရည္ႏွင့္ငို႐ႈိက္ရင္း ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာခဲ႔သည္။ ဤသ႔ို ရက္ေရာေသာလက္ေဆာင္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စိတ္က ကၽြန္မကို လႊမ္းမိုးသြားပါသည္။ ဖုန္းခ် လိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္မခ်ီးမြမ္းကာ ထိုေငြကို စုမည္ဟု ေတြးလိုက္သည္။ အေႂကြးကို အမွတ္ရရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ျပဳေပးခဲ႔ေသာအရာကို အမွတ္ရ ေနေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မ၏အထူးကုဆရာ၀န္သည္ ကၽြန္မအေႂကြး မ်ားကို ေခ်ပစ္လိုက္သည့္ကိစၥအားျဖင့္ ဘုရား႐ွင္သည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပား လွေသာ ကၽြန္မ၏အျပစ္ေႂကြးမ်ားကို ခြင္႔လႊတ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ေၾကာင္းကို ျပန္သတိရမိ…

ယံုၾကည္ျခင္းကိုတည္ေဆာက္ေပးေသာ အမွတ္တရမ်ား

 ေတးဂီတသံမ်ားလႊမ္းေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းထဲသို႔ ၀င္လာရင္း ႏွစ္သစ္အႀကိဳည အတြက္ စု႐ံုးေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကို ၾကည့္ေနမိသည္။ မႏွစ္က ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေတြးရင္း ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသား၌ ၀မ္းေျမာက္လ်က္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းတို႔ ျမင္႔တက္  လာသည္။ နာခံမႈမရွိ ႐ိုင္းပ်သည့္ကေလးမ်ား၊ ဆံုးပါးသြားသည့္ခ်စ္ခင္သူမ်ား၊ အလုပ္ လက္မဲ႔ျဖစ္မႈႏွင္႔ အိမ္ေထာင္မ်ားၿပိဳကြဲျခင္း စသည့္အမႈမ်ားေၾကာင့္ အသင္းေတာ္သည္ ပူေဆြးေသာကေရာက္လ်က္ ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲခဲ့သူ၊ ခံစားရသည့္ နာက်င္မႈဒဏ္မွ ႏွစ္သိမ္႔သက္သာရာရ႐ွိခဲ႔သူ တစ္ဦးခ်င္းစီကို သတိရျပန္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခံစားခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည့္အမႈမ်ား၊ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲမ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္ တုိးလာသည့္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ စသည့္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏြဲခဲ့ရသည္။ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးေမြးစားျခင္း၊ ကေလးကို ဘုရားထံဆက္ကပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျခားအရာ မ်ားစြာလည္း ရွိပါေသးသည္။

ေယရမိသည္ သူခံခဲ႔ရေသာ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ျခင္းႏွင္႔ ဦးတည္ရာမဲ႔ေနမႈမ်ားကို သတိရသကဲ့သို႔(ျမည္ ၃း၁၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသင္းေတာ္…

ထာ၀ရေမွ်ာ္လင္႔ရာ

အေမဆံုးၿပီး ႏွစ္လအၾကာ၊ ခရစ္စမတ္မတိုင္ခင္ တစ္ပတ္အလိုတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္စာရင္း၌ အားလပ္ရက္ေစ်း၀ယ္ထြက္ရန္ႏွင့္ အိမ္အလွဆင္ရန္တို႔ကို ကၽြန္မ ေနာက္ဆံုး၌ ထားလိုက္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင္႔ျပည့္၀သည့္ မိသားစု၏ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ မိခင္ႀကီးကို ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရ၍ ေၾကကြဲပူေဆြးေနသျဖင့္  ခင္ပြန္းသည္၏ႏွစ္သိမ္႔အားေပးမႈကို ကၽြန္မ မခံယူႏိုင္ခဲ႔ပါ။ သားေလး Xavier က အိမ္နံရံထက္တြင္ ခရစ္စမတ္မီးသီးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲေနစဥ္ ကၽြန္မက တိတ္တဆိတ္   ပူေဆြးေနသည္။ သို႔ႏွင့္ သားအဖႏွစ္ဦးသား စကားတစ္ခြန္းမွ် မေျပာဘဲ မီးခလုတ္ကိုဖြင့္ေပးခဲ႔ၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလံုး အလုပ္ သြားေတာ႔သည္။

မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ေရာင္စံုမီးသီးမ်ားထြန္းလင္း ခ်ိန္တြင္ ဘုရား႐ွင္သည္ အေမွာင္က်ေနသည့္အသက္တာ ထဲမွကၽြန္မကို ဆြဲထုတ္ခဲ႔သည္။ အေျခအေနမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ နာက်င္ေနရပါေစ ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာ သေဘာသဘာ၀ကို အစဥ္ေဖာ္ျပေနေသာ ဘုရားသခင္၏ သမၼာတရားအလင္းတြင္ ကၽြန္မ၏ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမ်ားသည္ လံုျခံဳေနပါသည္။

ထိုေန႔မနက္က ဘုရားသခင္သတိေပးသည့္အခ်က္ကို ဆာ ၁၄၆ မွ အတည္ျပဳ…