စက်တင်ဘာလခေါင်းစဥ် | အသင်းတော်

အသင်းတော်ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် ဘုရားကျောင်းအဆောက်အအုံကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်မိပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ဖတ်ရှုရသည့်အတိုင်း “နေရာ”ထက် “လူ”ကိုလည်းကောင်း၊ “အဆောက်အအုံ”ထက် “ယုံကြည်သူ”ကိုလည်းကောင်း ဆင်ခြင်ရန် လှုံ့ဆော်ခံရပါသည်။ “အသင်းတော် – church” ကို ဂရိဝေါဟာရ “ekklesia” မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ “လူအစုအဝေး” ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သူများသည် သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုတွင် စုဝေးစုရုံးကြခြင်းကို အများအားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

အသင်းတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏ အထူးပတ်သက်ဆက်ဆံရေး၊ အသင်းတော်အတွက် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်များကို သရုပ်ဖော် စကားလုံးများအားဖြင့် ထင်ဟပ်ဖော်ပြချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ “သင်တို့မူကား မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ဖော်ပြစေခြင်းငှာ ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏။ မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်း ဖြစ်ကြ၏” (၁ ပေ ၂:၉)။ ရှင်ပေတရု သရုပ်‌ဖော်ထားသည့်စကားလုံးများက ဓမ္မဟောင်းခေတ်မှ ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သည့် သူ့လူမျိုးတော်အား ဘုရားရှင် မိန့်ကြားသည့်စကားကို ပြန်လည်သတိရမှတ်မိစေပါသည် (ထွက် ၁၉:၅-၆)။ ထို့ပြင် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများသည် “ကရုဏာကျေးဇူးတော်ကို ခံရသည့်” မိသားစုသို့ ပို့ဆောင်ကြိုဆိုခြင်းခံရပြီး (၁ ပေ ၂:၁၀)၊ “ချစ်သူ/အချစ်ခံရသူ” အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသည် (:၁၁)။

ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတို့ တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး မည်သို့ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရမည်ကို အထက်ပါ အချက်အလက်က မည်သို့ရည်ညွှန်းနေပါသနည်း။ ဘုရားသခင် တန်ဖိုးထားသူ များသည် အချင်းချင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ဂရုပြုစောင်မရပါမည်။ အခြားသော ဓမ္မသစ်ကျမ်း ရေးသူများနည်းတူ ရှင်ပေတရုက ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မည်သို့ ဆက်ဆံရမည်ကို အလေးအနက်ဖော်ပြရန် “အချင်းချင်း” ဟူသည့် ဝေါဟာရကို သုံးစွဲထားသည်။ ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစောင် ၄:၈-၁၁ တွင် ဘုရားသခင်၏မိသားစု အိမ်တော်သားများနှင့် သက်ဆိုင်သူများသည် “အချင်းချင်း အားကြီးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ရှိသင့်ကြောင်း (:၈)၊ “မြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲ၊ အချင်းချင်း ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြု”သင့်ကြောင်း (:၉)၊ အရာရာ၌ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေမည့်အကြောင်း အသီးသီးခံရသော ဆုကျေးဇူးများကို အချင်းချင်းတို့အား ဝေမျှပေးကမ်းလျက် အစေခံသင့်ကြောင်း (:၁၀-၁၁) ဖော်ပြထားပါသည်။

<<ယခင်လစာမူ ပြန်ဖတ်ရန်