ဆုေတာင္းခ်က္ကို သင္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ သင္လုပ္နိုင္တဲ့အရာ ကေတာ့ သင့္ဘဝသစ္ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ စတင္ေနထိုင္ဖို႔၊ သူနဲ႔ဆက္ဆံေရး ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို အႀကံျပဳခြင့္ေပးပါ။

ဒါမွမဟုတ္ ေယရွုကို သင္ယုံၾကည္ခ်င္ရဲ့လားဆိုတာ စဥ္းစားေနတုန္းဘဲဆိုရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္နဲ႔ေယရွုအေၾကာင္း ပိုသိေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာဖို႔ သင့္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါမွ သင္စိတ္သက္သာရွင္းလင္းစြာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိေအာင္ အကူအညီျဖစ္ေစမဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။

စတင္ဆုေတာင္းပါ – ဘုရားသခင္ရဲ့ သားသမီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္သူနဲ႔အခ်ိန္ မေရြး စကားေျပာနိုင္ပါတယ္။ သူအျမဲနားေထာင္ေနၿပီး သင္နဲ႔စကားေျပာရတာကိုလည္း သူ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သူ႔ကို သင္ရဲ့ဒုကၡမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ့မွုမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပနိုင္ၿပီး သင့္ရဲ့စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္မွုမ်ားကိုလည္း ေဝမၽွနိုင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေန႔တိုင္းစကားေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ သူနဲ႔ပိုမိုနီးစပ္မွု ရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

က်မ္းစာ စဖတ္ပါ – သမၼာက်မ္းစာက ကမၻာႀကီးအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ သတင္းစကား ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ သူ႔ရဲ့ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္နဲ႔သူ ခြင့္လႊတ္ထားတဲ့ သားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ သင့္ကို သူအသက္ရွင္ေနထိုင္ေစလိုတဲ့ပုံစံ အပါအဝင္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ုပ္တို႔ကို သိေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးပါရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရွုၿပီး နားလည္ဖို႔အတြက္ သင္ အကူအညီ လိုအပ္နိုင္ပါတယ္။ သင္ဘယ္လိုစတင္ရမလဲဆိုတာ ခရစ္ယာန္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အနီးမွာရွိတဲ့ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ သြားေမးပါ။

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း စတက္ပါ – ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျခင္းအားျဖင့္ တူညီတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ ခရစ္ေတာ္၌ တူညီတဲ့ေမၽွာ္လင့္ျခင္းတို႔ကို မၽွေဝမဲ့ ယုံၾကည္သူမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သြားေပါင္းနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ သင္ခြန္အားရနိုင္သလို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သင္လည္း ဘုရားရွိခိုးရင္း ဘုရားသခင္ အေၾကာင္း ပိုသိေအာင္ ေလ့လာရင္းနဲ႔ သူတို႔ကို ျပန္အားေပးနိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အားလုံးဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတဲ့ အျပစ္သားမ်ား၊ တူညီတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းလမ္းခရီးမွာ အတူတကြ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေလၽွာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ႀကိဳးစားတက္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ေခၚသြားဖို႔ ခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ေျပာပါ။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။