ဘ၀အသက္ရွင္သန္မႈက အဘယ္ေၾကာင့္ ခက္ခဲရသနည္းဟု သင္ေတြးဖူးပါသလား။ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ မိသားစုဘ၀တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡရင္ဆိုင္ရသနည္း။ မည္သို႔ဘ၀ရွင္သန္ရအံ့နည္း။ `ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္´သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ျပၫႊန္သည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းရက္သတၱပတ္တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ေမြးဖြားျခင္း၊ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ရသည္ကိုနားလည္ရန္ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားကို ျပန္ေလ့လာၾကပါစို႔။ သင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးလည္း အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရပါသလား။ ဤအေၾကာင္းအရာကို မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို သူ႕အားျပၫႊန္ပါ။

E-book ကို download ရယူပါ။ လက္ဆင့္ကမ္းေ၀မွ်လိုက္ပါ။

အကယ္၍သာ . . .

အကယ္၍သာ . . .

ကမာၻႀကီးသာၿပီးျပည့္စုံခဲ့ရင္...၊ မေကာင္းမွု၊ ေရာဂါႏွင့္ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားသာ မရွိခဲ့ရင္...၊ မိသားစုမ်ားနဲ႔ လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္…..၊ စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ ပူစရာမလိုရင္ ၊ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ၊ မိသားစုကို ပံ့ပိုးနိုင္စြမ္း မရွိမွာေတြကို…

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ွာေတြ႔ျခင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ွာေတြ႔ျခင္း

ဒီေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေျဖနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို အကူအညီျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို မၽွေဝခြင့္ ျပဳနိုင္ မလား။ ကၽြန္ုပ္တို႔ေျပာသမၽွအားလုံးကို သေဘာတူဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္တို႔ မၽွေဝလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ဖို႔နဲ႔စဥ္းစားဖို႔ သင့္ရဲ့အခ်ိန္ မိနစ္အနည္းငယ္ေပးဖို႔ကို…

အျပစ္၀င္ေရာက္လာျခင္း

အျပစ္၀င္ေရာက္လာျခင္း

မိဘေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔သားသမီးက သူ႔ကို ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ခ်စ္တာ ကိုဘဲ လိုခ်င္တယ္။ ဝတၱရားအရ ဒါမွမဟုတ္ တြန္းအားေပးခံရလို႔ ခ်စ္တာမ်ိဳးကို မလိုခ်င္ ပါဘူး။ မိဘနဲ႔သားသမီးတို႔ရဲ့ စံျပဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံးက အျပန္အလွန္ ခ်စ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ေမတၱာကို…

ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း

ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း

လူသားေတြက ဘုရားသခင္ထံကေန ခြဲထြက္ခဲ့ကတည္းက အျပစ္နဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ သိပၸံနဲ႔ေဆးပညာအားျဖင့္ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ေသျခင္းတရားကို အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြခ်မွတ္ၿပီး လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းကို တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္ၾကတယ္။ အျငင္းပြားမွုနဲ႔စစ္ကို…

ေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း

ေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း

ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပၚ တင္ေနတဲ့အေႂကြးအတြက္ ေပးဆပ္ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (တကယ္ေတာ့ ဒါထက္ပိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေဖာ္ၿပ တာက ရွင္းလင္းျပတာကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။) ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ သဘာဝအတိုင္း အလိုလိုအျပစ္ေတြျပည့္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေႂကြးကို ကၽြန္ုပ္တို႔ဘာသာ ဆပ္ဖို႔အတြက္…

ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံျခင္း

ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံျခင္း

ေယရွုရဲ့ခမည္းေတာ္ဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေမတၱာေတာ္အရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္႐ုံသာ မကဘဲ ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သူ႔သားေတာ္နဲ႔ သင့္ရဲ့အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ သူ႔လက္ေဆာင္ကို လက္ခံဖို႔ ဘာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြမွ မရွိပါဘူး။ သင္ေကာင္းျမတ္ဖို႔မလိုသလို ကယ္တင္ျခင္းကိုရဖို႔ မိမိဘာသာ…

ဒါက သင့္အတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲ

ဒါက သင့္အတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲ

ဘုရားသခင္ရဲ့ လက္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းကို သင္ လက္ခံလိုျခင္းရွိမရွိကို မဆုံးျဖတ္မီ "ဒါၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ"လို႔ ေမးေကာင္းေမးမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ေယရွုထံလွည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ပထမဆုံး သင့္အျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံရရွိမယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က အျပည့္အဝလက္ခံဖို႔…

ပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္း

ပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္း

ေယရွုေနာက္လိုက္ဖို႔ သင္အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။

ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ သင့္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေယရွုအေသခံခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုသခင္၊ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ့သားေတာ္ ေယရွုကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္တိုင္ေျပာျပနိုင္မဲ့ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ…

ေနာက္ဘာျဖစ္မွာလဲ

ေနာက္ဘာျဖစ္မွာလဲ

ဆုေတာင္းခ်က္ကို သင္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ သင္လုပ္နိုင္တဲ့အရာ ကေတာ့ သင့္ဘဝသစ္ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ စတင္ေနထိုင္ဖို႔၊ သူနဲ႔ဆက္ဆံေရး ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို အႀကံျပဳခြင့္ေပးပါ။

ဒါမွမဟုတ္ ေယရွုကို သင္ယုံၾကည္ခ်င္ရဲ့လားဆိုတာ စဥ္းစားေနတုန္းဘဲဆိုရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္နဲ႔ေယရွုအေၾကာင္း…