လူသားေတြက ဘုရားသခင္ထံကေန ခြဲထြက္ခဲ့ကတည္းက အျပစ္နဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ သိပၸံနဲ႔ေဆးပညာအားျဖင့္ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ေသျခင္းတရားကို အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြခ်မွတ္ၿပီး လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းကို တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္ၾကတယ္။ အျငင္းပြားမွုနဲ႔စစ္ကို တားဆီးဖို႔၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားနဲ႔ နိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းမွုနဲ႔ စည္းလုံးမွုရွိဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ေကာင္းတဲ့အရာေတြလုပ္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသေတြကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး ကိုယ့္အျပစ္သက္သာဖို႔နဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့အရွင္သခင္ရဲ့ မ်က္ႏွာသာေပးမွုရေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလား။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေရာဂါနဲ႔ ေသျခင္းကို မကာကြယ္နိုင္ခဲ့ဘူး။ လူေတြကို ရာဇဝတ္မွု မျပဳေအာင္၊ စစ္မတိုက္ေအာင္ မတားနိုင္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ုပ္တို႔အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘဝမွာ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေတြ႕ေအာင္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနၾကဆဲပဲ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ ေမတၱာနဲ႔ လုံျခဳံ မွုကို ရွာေဖြေနတဲ့ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့လူေတြနဲ႔ တူေနတယ္။

အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ႏွလုံးမွာ အနာအဆာမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဘယ္လိုပဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားေပမဲ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့အရာေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေပ်ာက္ဆုံးေနၾကတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထိုင္ လိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆန႔္က်င္ဘက္ကိုသာသြားဖို႔ အလိုလိုဆြဲေဆာင္ခံေနရတယ္။ ခြင့္လႊတ္ သနားဖို႔ထက္ ေဒါသထြက္လက္စားေခ်ရတာက ပိုလြယ္တယ္လို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ ျမင္ေနမိ တယ္။ ကိုယ့္ဆႏၵေနာက္လိုက္တာ၊ သူမ်ားအေရးထက္ ကိုယ္အေရးကို ဦးစားေပးတာက ပိုသဘာဝက်တယ္လို႔ ယူဆတယ္။

ဒါဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ။ အင္း…… အျပစ္ရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မွု စြမ္းအားက မူးယစ္ေဆး စြဲတာနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္တူပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔မလုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ မေကာင္း တာကို ဆက္လုပ္ေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးတြန္းအားေပးေနပါတယ္။ အျပစ္က ကၽြန္ုပ္တို႔ခ်တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြကို စိုးမိုးၿပီး အမွန္လုပ္ဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲေစ တယ္၊ အမွားလုပ္ဖို႔က်ေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုနာခံတာထက္ ပုန္ကန္ဆန႔္က်င္တာနဲ႔ ပိုၿပီးေနသားက်လာတယ္။

ဒါဆို ကၽြန္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးမ်ားကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစနိုင္မွာလဲ။ မွန္တဲ့အရာကိုလုပ္ဖို႔ အျပစ္က ေတာက္ေလၽွာက္ဟန႔္တားေနခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို႔က ဘယ္လိုလုပ္နိုင္မွာလဲ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ဘာသာ မလုပ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ တတ္နိုင္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းသူ၊ ထိန္းခ်ဳပ္သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တတ္နိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သာလၽွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့အျပစ္မွတ္တမ္းအားလုံးကို ဖယ္ရွား သုတ္သင္နိုင္သူ၊ သူနဲ႔သင့္ျမတ္စြာ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း ျပန္လည္ေနထိုင္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သာလၽွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို အျပစ္နဲ႔ေသျခင္းရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမွုေအာက္က လြတ္ေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့စိတ္ႏွလုံးမ်ားကို ျပန္လည္အင္အား ျဖည့္တင္းေပးနိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အဲဒီလိုတတ္နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ေပး မွာလား။

အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ကၽြန္ုပ္တို႔နဲ႔သင့္ျမတ္မွုရွိဖို႔ ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ခ်င္ ပါတယ္။ လူသားမ်ားက ဘုရားသခင္ကို မနာခံခဲ့သူ၊ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း နာခံမွုမရွိသူေတြ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ လိုပါတယ္။ ခ်စ္တတ္၊ ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ မိဘမ်ားနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပခဲ့တာ မွတ္မိပါသလား။ ဘုရားသခင္ဟာ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ကေလးက အေဝးကိုထြက္သြားၿပီး သူ႔ကိုဖခင္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳတာေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ အခ်စ္ရပ္မသြားတဲ့ မိဘလိုပါဘဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ သနားတတ္တဲ့ဘုရားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး သူ႔ရင္ခြင္ထဲကို ျပန္လာဖို႔ ႀကိဳဆိုခ်င္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပႆနာနည္းနည္းေလး ရွိေနပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္သန႔္ရွင္းတဲ့ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ၿပီး၊ ထားလိုက္ပါ၊ အဆင္ေျပပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္ မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလို ေနလို႔မရပါဘူး။ အဲဒီလိုသာလုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းျမတ္သန႔္ရွင္းတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္ပါမယ္။

အေနအထားကေတာ့ ဒီလိုရွိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္ရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မွုစြမ္းအား ေအာက္ကေန ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ကယ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျဖာင့္မတ္သန႔္ရွင္းတဲ့ဘုရား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အျပဳအမူမ်ားနဲ႔ အက်င့္စရိုက္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ခံသင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေန လႊတ္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါတယ္။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္ l ဆက္ဖတ္ရန္>>

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။