စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Remi Oyedele

Remi Oyedele

ရီမီသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင္႔ ကေလးစာေပမ်ား ေရးသားရန္ ဝါသနာ ထံုသည့္ အလြတ္စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏အျပင္းျပဆံုးဆႏၵမွာ က်မ္းစာ၏သမၼာတရားကို ကေလးမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းသဖြယ္ ေရးသား တင္ဆက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး စီအက္လူးဝစ္သည္ သူ၏ စံျပပုဂၢိဳလ္၊ သူကို တြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္သူျဖစ္သည္မွာ အထူးေျပာစရာ မလုိပါ။ ရီမီသည္ ကေလးစာေပ ေရးသားျခင္း ဘာသာရပ္၌ မဟာဘြဲ႕ကို ဆြတ္ခူးရ႐ွိခဲ႔ၿပီး၊ Christian Writer’s Guild and the Institute of Children’s Literature ၏စာေပးစာယူ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ဖေလာရီဒါ အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ စာဖတ္ျခင္း၊ wordzpread.com တြင္ စာေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ သူ႔ဘေလာ႔ခ္၏ အဓိကမိတ္ေဆြျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ္ႏွင္႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Remi Oyedele

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ လႊဲမွားမႈ

စာေရးဆရာမ အယ္လင္ လင္ဂါက ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ထုတ္ေဝသည့္ The Illusion of Control စာအုပ္တြင္ ဘဝ၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လႊမ္းမုိးမႈအဆင္႔ဆင္႔ကို ဆန္းစစ္ေလ႔လာထားသည္။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအဆင္႔ကို အထင္ႀကီးတတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ထိုတလြဲအထင္မ်ားအားလံုးလိုလို ပ်က္စီးလြဲမွားေၾကာင္း၊ ၎သည္လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လင္ဂါ၏နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခဲ႔သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအားျဖင္႔ ပံ႔ပုိးေထာက္ခံ ထားၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏အဆိုမတိုင္မီ ေ႐ွးယခင္ကတည္းကပင္ ႐ွင္ယာကုပ္၏စကား႐ွိထားပါသည္။ ‘‘ယေန႔နက္ျဖန္ ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သို႔သြားၾကကုန္အံ႔။ ထိုၿမိဳ႕၌ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေန၍ ကုန္သြယ္သျဖင္႔ အျမတ္ရေအာင္ ျပဳၾကကုန္အံ႔ဟု ဆိုတတ္ေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ ၾကေလာ႔။ နက္ျဖန္ေန႔၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔ မသိၾက။ သင္တုိ႔ အသက္သည္ အဘယ္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။ ခဏထင္႐ွားၿပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ အခုိးအေငြ႕ျဖစ္၏’’…

႐ွင္သန္သက္၀င္ေသာ အေရာင္မ်ား

ဆာဗီယာ မက္ေကာ္ရီသည္ သူ၏ ၁၀ ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႕အတြက္ သူ႔အေဒၚ ဆယ္လီနာ ပို႔ေပးလိုက္ေသာ မ်က္မွန္ကို တပ္လိုက္ေသာအခါ မ်က္ရည္မ်ားက်စီးလာ သည္။ သူသည္ ေမြးကတည္းက အေရာင္မ်ားကို မျမင္(မခြဲျခားႏိုင္သူ)တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻႀကီးကို မီးခိုးေရာင္၊ အျဖဴအမည္းအရိပ္မ်ားအျဖစ္သာ ျမင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲန္ခ႐ိုမာ မ်က္မွန္အသစ္ျဖင့္ ဆာဗီယာ သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေရာင္မ်ားကို ျမင္ခဲ႔ရသည္။ သူ႔ဝန္းက်င္႐ွိ လွပတင့္တယ္မႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ အတိုင္းမသိ အံ့ၾသမိန္းေမာခဲ့ရၿပီး သူ၏မိသားစုအတြက္ အံ့ဖြယ္အမႈတစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရသကဲ႔သို႔ ခံစားခဲ့ရသည္။

ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ိဳးစံု ေတာက္ပ ကြန္႔ျမဴးျခင္းကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရျခင္း ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေယာဟန္ ၌လည္း အားႀကီးေသာ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ (ဗ်ာ ၁း၁၇)။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္၏ အလံုးစံုေသာ ဘုန္းက်က္သေရကို ေတြ႕ျမင္ခြင့္ရၿပီးေနာက္၊ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ ပလႅင္တစ္ခု တည္လ်က္ရွိ၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာသူလည္းရွိ၏။…

အခ်ည္းႏွီးေသာအရာမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း

၁၄၉၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်ီ႐ိုလာမာစဗြန္နာ႐ိုလာသည္ မီးပံုတစ္ခုကို မီးစတင္ေမႊးလိုက္သည္။ လူမ်ားအား အျပစ္ျပဳလုပ္မိေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈတာဝန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈမိေစရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ အလွအပပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကို ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက လေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းၿပီး ထိုပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ သတ္မွတ္ေသာေန႔ေရာက္လွ်င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ထိုအခ်ည္းႏွီးေသာပစၥည္းမ်ားကို အီတလီႏိုင္ငံ ဖေလာရင့္စ္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ စုပံု၍ မီး႐ႈိ႕ပစ္ ၾကသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာမ်ားအား မီးတင္႐ႈိ႕ျခင္း - Bonfire of the Vanities အျဖစ္ လူသိ႐ွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။

“ထို႔ေၾကာင့္ လက္ယာ မ်က္စိျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကို မွားယြင္းေစလွ်င္ ထိုမ်က္စိကို ထုတ္ပစ္ေလာ့။... ထိုနည္းတူ လက္ယာလက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကို မွားယြင္းေစလွ်င္ ထိုလက္ကို ျဖတ္ပစ္ေလာ့” (မ ၅း၂၉-၃၀)…

လူမ်ဳိးအေပါင္း၏ဘုရားသခင္

Newboys တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕၏ ယခင္ေခါင္းေဆာင္အဆို႐ွင္ျဖစ္ခဲ့သူ Peter Furler က He Reigns - ‘‘ဘုရား႐ွင္ အုပ္စိုးသည္’’ ဟူသည့္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းကို တင္ဆက္စဥ္က အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသည္။ သီခ်င္းမွာ ယံုၾကည္သူ လူအမ်ဳိးအႏြယ္အားလံုးတို႔ တညီတၫြတ္တည္း ဘုရားသခင္အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာသည့္ အေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ ေရးဖြဲ႕သီကံုးထားသည္။ Newboys အဖြဲ႕က ထိုသီခ်င္းကိုဆိုတိုင္း ယံုၾကည္သူ အစုအေ၀း၌ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားသည္ကို ခံစားမိေၾကာင္း Furler သတိထားမိသည္။

Furler ၏ He Reigns ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းအေတြ႕အၾကံဳ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔၌ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာၾကသည့္ လူအစုအေ၀းကို ဆင္ျခင္မိေစ သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာအခါ (တ ၂း၄) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မၾကံဳဖူးသည့္အရာမ်ား စတင္ျဖစ္လာသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေရာက္႐ွိလာသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားမွာ…

ဘုရားေပးေသာလြတ္ေျမာက္မႈ

အာဂါသာ ခရစ္တီ ေရးသားသည့္ ဟာၾကဴလီ ေပၚေရာ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ဝတၳဳ The Clocks မွ ဇာတ္လမ္းသည္ ဆက္တုိက္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူ ရန္ဘက္တစ္ဦး အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းအစတြင္ လူတစ္ေယာက္ကိုသာ သတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ႔ ေသာ္လည္း ထိုလူသတ္မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း ဆက္တိုက္လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ လူသတ္မႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးက “ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ သတ္မလို႔ပါ” ဟု စံုေထာက္ ေပၚေရာ႔အား ဝန္ခံခဲ႔သည္။

ဇာတ္လမ္းထဲမွ ၾကံစည္သူမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဘာသာေရး အာဏာ႐ွိသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈတစ္ခုကိုစီစဥ္ခဲ႔သည္။ လာဇ႐ုကို သခင္ေယ႐ႈ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစခဲ႔ၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၁း၃၈-၄၄) သူတို႔သည္ အေရးေပၚေတြ႕ဆံုကာ ေယ႐ႈကို သတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ႔သည္ (း၄၅-၅၃)။ ထိုမွ်ႏွင္႔မၿပီးေသး။ သခင္ေယ႐ႈ ေသျ ခင္းမွ ထေျမာက္ေသာ အခါ သခ်ဳႋင္း၌ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင္႔ပတ္သက္၍…

သန္႔႐ွင္းသူႏွင္႔ အျပစ္သား

ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္၏ေျခရာအတိုင္း ေတာအရပ္၌ ႐ွင္သန္သကဲ႔သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ မက်င္႔ၾကံမီ အီဂ်စ္ျပည္မွ ေမရီသည္ (ေအဒီ ၃၄၄-၄၂၁) ေယာက်္ားမ်ားကို ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္လ်က္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ အေပ်ာ္အပါးမ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ ႏုပ်ိဳေသာသူ႔ဘ၀ကို ရွင္သန္ခဲ႔သည္။ ယုတ္ညံ့ေသာ အသက္ေမြးမႈႏွင္႔ သူ႔ဘဝ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ အၾကံျဖင္႔ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးျပဳခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏အျပစ္မ်ားကို နက္႐ိႈင္းစြာ သိျမင္ဝန္ခံေစသည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ရင္ဆိုင္ရ႐ွိခဲ႔ၿပီး ေနာင္တျဖင္႔ လူသူေဝးရာ ေတာအရပ္၌ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ ေမရီ၏ လက္ေတြ႕က်က် ေျပာင္းလဲမႈက ဘုရားသခင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ ပမာဏႏွင္႔ ျပန္လည္ၿငိမ္ဝပ္တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ကားတိုင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနေတာ႔သည္။

တပည့္ေတာ္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ သခင္ေယ႐ႈကို သံုးႀကိမ္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔မျငင္းပယ္မီ နာရီပိုင္း အလိုတြင္ သခင္ ေယ႐ႈအတြက္အေသခံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သူေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့သည္(လု…

ဖန္ဆင္းျခင္းေတးကဗ်ာ

သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အသံဆိုင္ရာ နကၡတ္ေဗဒ (acoustic astronomy) ဘာသာရပ္ အားျဖင္႔ အာကာသအတြင္း႐ွိ အသံမ်ားေလ႔လာႏိုင္သည္။ နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ၾကယ္မ်ားသည္ ဆန္းၾကယ္နက္နဲေသာ ညေကာင္းကင္ယံ၌ အသံတိတ္ လွည့္ပတ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေတးသြားမ်ား ထုတ္လႊင္႔ေၾကာင္း၊ ထိုေတးသြားက ေဝလငါး၏ အသံႏွင္႔တူၿပီး ၎တို႔ ထုတ္လႊင္႔လိုက္ေသာ အသံလိႈင္းကို လူ႔နားျဖင္႔ မၾကားႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၾကယ္၊ ေဝလငါးႏွင္႔ အျခားေသာသတၱဝါမ်ားသည္ စုေပါင္းလ်က္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္မႈကို ေႂကြးေၾကာ္သည့္ ေတးသံစဥ္ကို ဖန္တီးၾကသည္။

ဆာလံ ၁၉း၁-၄ တြင္ ‘‘မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင္႔လုပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပသ၏။ တစ္ေန႔ကို တစ္ေန႔ ႁမြက္ဆို၍ တစ္ညကို တစ္ညသြန္သင္၏။ ႏႈတ္ႁမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမ႐ွိ၊ သူတို႔ႏႈတ္ထြက္သံကို မၾကားရေသာ္လည္း သူတို႔၏ အသံသည္ ေျမတစ္ျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပား၍ သူတို႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေလ၏’’…