စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Remi Oyedele

Remi Oyedele

ရီမီသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင္႔ ကေလးစာေပမ်ား ေရးသားရန္ ဝါသနာ ထံုသည့္ အလြတ္စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏အျပင္းျပဆံုးဆႏၵမွာ က်မ္းစာ၏သမၼာတရားကို ကေလးမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းသဖြယ္ ေရးသား တင္ဆက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး စီအက္လူးဝစ္သည္ သူ၏ စံျပပုဂၢိဳလ္၊ သူကို တြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္သူျဖစ္သည္မွာ အထူးေျပာစရာ မလုိပါ။ ရီမီသည္ ကေလးစာေပ ေရးသားျခင္း ဘာသာရပ္၌ မဟာဘြဲ႕ကို ဆြတ္ခူးရ႐ွိခဲ႔ၿပီး၊ Christian Writer’s Guild and the Institute of Children’s Literature ၏စာေပးစာယူ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ဖေလာရီဒါ အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ စာဖတ္ျခင္း၊ wordzpread.com တြင္ စာေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ သူ႔ဘေလာ႔ခ္၏ အဓိကမိတ္ေဆြျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ္ႏွင္႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Remi Oyedele

လူမ်ဳိးအေပါင္း၏ဘုရားသခင္

Newboys တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕၏ ယခင္ေခါင္းေဆာင္အဆို႐ွင္ျဖစ္ခဲ့သူ Peter Furler က He Reigns - ‘‘ဘုရား႐ွင္ အုပ္စိုးသည္’’ ဟူသည့္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းကို တင္ဆက္စဥ္က အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသည္။ သီခ်င္းမွာ ယံုၾကည္သူ လူအမ်ဳိးအႏြယ္အားလံုးတို႔ တညီတၫြတ္တည္း ဘုရားသခင္အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာသည့္ အေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ ေရးဖြဲ႕သီကံုးထားသည္။ Newboys အဖြဲ႕က ထိုသီခ်င္းကိုဆိုတိုင္း ယံုၾကည္သူ အစုအေ၀း၌ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားသည္ကို ခံစားမိေၾကာင္း Furler သတိထားမိသည္။

Furler ၏ He Reigns ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းအေတြ႕အၾကံဳ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔၌ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာၾကသည့္ လူအစုအေ၀းကို ဆင္ျခင္မိေစ သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာအခါ (တ ၂း၄) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မၾကံဳဖူးသည့္အရာမ်ား စတင္ျဖစ္လာသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေရာက္႐ွိလာသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားမွာ…

ဘုရားေပးေသာလြတ္ေျမာက္မႈ

အာဂါသာ ခရစ္တီ ေရးသားသည့္ ဟာၾကဴလီ ေပၚေရာ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ဝတၳဳ The Clocks မွ ဇာတ္လမ္းသည္ ဆက္တုိက္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူ ရန္ဘက္တစ္ဦး အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းအစတြင္ လူတစ္ေယာက္ကိုသာ သတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ႔ ေသာ္လည္း ထိုလူသတ္မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း ဆက္တိုက္လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ လူသတ္မႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးက “ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ သတ္မလို႔ပါ” ဟု စံုေထာက္ ေပၚေရာ႔အား ဝန္ခံခဲ႔သည္။

ဇာတ္လမ္းထဲမွ ၾကံစည္သူမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဘာသာေရး အာဏာ႐ွိသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈတစ္ခုကိုစီစဥ္ခဲ႔သည္။ လာဇ႐ုကို သခင္ေယ႐ႈ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစခဲ႔ၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၁း၃၈-၄၄) သူတို႔သည္ အေရးေပၚေတြ႕ဆံုကာ ေယ႐ႈကို သတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ႔သည္ (း၄၅-၅၃)။ ထိုမွ်ႏွင္႔မၿပီးေသး။ သခင္ေယ႐ႈ ေသျ ခင္းမွ ထေျမာက္ေသာ အခါ သခ်ဳႋင္း၌ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင္႔ပတ္သက္၍…

သန္႔႐ွင္းသူႏွင္႔ အျပစ္သား

ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္၏ေျခရာအတိုင္း ေတာအရပ္၌ ႐ွင္သန္သကဲ႔သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ မက်င္႔ၾကံမီ အီဂ်စ္ျပည္မွ ေမရီသည္ (ေအဒီ ၃၄၄-၄၂၁) ေယာက်္ားမ်ားကို ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္လ်က္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ အေပ်ာ္အပါးမ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ ႏုပ်ိဳေသာသူ႔ဘ၀ကို ရွင္သန္ခဲ႔သည္။ ယုတ္ညံ့ေသာ အသက္ေမြးမႈႏွင္႔ သူ႔ဘဝ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ အၾကံျဖင္႔ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးျပဳခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏အျပစ္မ်ားကို နက္႐ိႈင္းစြာ သိျမင္ဝန္ခံေစသည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ရင္ဆိုင္ရ႐ွိခဲ႔ၿပီး ေနာင္တျဖင္႔ လူသူေဝးရာ ေတာအရပ္၌ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ ေမရီ၏ လက္ေတြ႕က်က် ေျပာင္းလဲမႈက ဘုရားသခင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ ပမာဏႏွင္႔ ျပန္လည္ၿငိမ္ဝပ္တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ကားတိုင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနေတာ႔သည္။

တပည့္ေတာ္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ သခင္ေယ႐ႈကို သံုးႀကိမ္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔မျငင္းပယ္မီ နာရီပိုင္း အလိုတြင္ သခင္ ေယ႐ႈအတြက္အေသခံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သူေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့သည္(လု…

ဖန္ဆင္းျခင္းေတးကဗ်ာ

သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အသံဆိုင္ရာ နကၡတ္ေဗဒ (acoustic astronomy) ဘာသာရပ္ အားျဖင္႔ အာကာသအတြင္း႐ွိ အသံမ်ားေလ႔လာႏိုင္သည္။ နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ၾကယ္မ်ားသည္ ဆန္းၾကယ္နက္နဲေသာ ညေကာင္းကင္ယံ၌ အသံတိတ္ လွည့္ပတ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေတးသြားမ်ား ထုတ္လႊင္႔ေၾကာင္း၊ ထိုေတးသြားက ေဝလငါး၏ အသံႏွင္႔တူၿပီး ၎တို႔ ထုတ္လႊင္႔လိုက္ေသာ အသံလိႈင္းကို လူ႔နားျဖင္႔ မၾကားႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၾကယ္၊ ေဝလငါးႏွင္႔ အျခားေသာသတၱဝါမ်ားသည္ စုေပါင္းလ်က္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္မႈကို ေႂကြးေၾကာ္သည့္ ေတးသံစဥ္ကို ဖန္တီးၾကသည္။

ဆာလံ ၁၉း၁-၄ တြင္ ‘‘မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင္႔လုပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပသ၏။ တစ္ေန႔ကို တစ္ေန႔ ႁမြက္ဆို၍ တစ္ညကို တစ္ညသြန္သင္၏။ ႏႈတ္ႁမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမ႐ွိ၊ သူတို႔ႏႈတ္ထြက္သံကို မၾကားရေသာ္လည္း သူတို႔၏ အသံသည္ ေျမတစ္ျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပား၍ သူတို႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေလ၏’’…