လ - ဇူလိုင် 2019

မိမိျဖစ္သည္အတိုင္း

ကၽြႏု္ပ္၏ဇနီးေလာင္းကို မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုရန္ ေခၚသြားခဲ႔ေသာအခ်ိန္ကို ကၽြနု္ပ္ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏အထက္အႀကီးႏွစ္ေယာက္က မ်က္စိ ေပကလပ္ ေပကလပ္ျဖင္႔ ‘‘ဒီလူအထဲမွာ ဘာကို ျမင္လုိ႔လဲ’’ ဟု သူမကို ေမးၾကသည္။ သူမက ျပံဳးၿပီး ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ေၾကာင္႔ ကၽြန္မခ်စ္ရေသာသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္ ဟု စိတ္ခ်မႈအျပည့္ျဖင္႔ ျပန္ေျဖသည္။

လိမၼာပါးနပ္ေသာ ထိုတုန္႔ျပန္မႈကို ကၽြႏု္ပ္ သေဘာက်သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ထိုအေျဖသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အတိတ္ထက္ ေက်ာ္၍ ျမင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ အခန္းႀကီး ၉ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာနနိအား အသင္းေတာ္ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသူ၊ ယခု ဘုရားက သူ႔မ်က္စိကို ကြယ္ေစသူ ေ႐ွာလုကို အနာၿငိမ္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔သည္။ ဤေစခိုင္းခ်က္ကို လက္ခံရန္ အာနနိ မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွာလုသည္ သခင္ေယ႐ႈ၌ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ၿပီး…

မူလအေျခအေနအတြက္ အသင္႔ျဖစ္ျခင္း

ဂ်ာမနီစစ္တပ္တြင္ အေျခခ်ခဲ႔စဥ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဗာ႔စ္ ဝက္ဂြန္ ဘီးတဲလ္ အသစ္စက္စက္ ကားတစ္စီးကို ကၽြႏု္ပ္ဝယ္စီးခဲ႔သည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္လွသည္။ အျပင္ဘက္အစိမ္းရင္႔ေရာင္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းအညိဳေရာင္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လိုက္ဖက္မႈ႐ွိၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ယိုယြင္းပ်က္စီးလာသည္သာမက ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကားတံခါးတစ္ခ်ပ္လည္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ‘‘ငါ႔ကားေလးက နဂုိမူလအတိုင္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ရတဲ႔ကား’’ ဟု အေတြးဝင္ၿပီး ေငြထပ္စိုက္ၿပီး ျပဳျပင္လွ်င္ ေကာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ႔ပါ။

ၿပီးျပည့္စံုေသာအျမင္ႏွင္႔ အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြ ေနသူမ်ားအေပၚ လြယ္လြယ္ျဖင္႔ လက္မလြတ္ျခင္းအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေနပါသည္။ ဆာလံ ၈၅ တြင္ နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန၌ ရွိေနသူမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အေျခအေနမွာ…

အလဟႆ ေပးဆပ္လိုက္ရျခင္း

ဘိန္းျဖဴစြဲျခင္းသည္ တေျမ့ေျမ့ ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီး အဆံုးသတ္မလွ ျဖစ္ေစသည္။ သံုးစဲြသူမွာ ေသြးသားေတာင္႔တမႈ ႀကီးလာေလေလ ေဆးပမာဏ တုိးလာေလေလ ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္မွာပင္ သူတုိ႔႐ွာေဖြေသာ ေဆးပမာဏမွာ လိုသည္ထက္ ပိုကဲ၍ အသက္ေသဆံုး သည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ ေဆးစြဲသူတစ္ဦးသည္ တစ္စံုတစ္ဦး ေဆးသံုးစြဲမႈလြန္ကဲ၍ ေသဆံုးသြားေသာ သတင္းကို ၾကားရလွ်င္ သူတို႔အေတြး၌ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းထက္ ထိုေဆးကို မည္ကဲ႔သို႔ရႏိုင္မည္နည္း ကိုသာ ဦးစြာေတြးၾကသည္။

ဆရာႀကီး C. S. Lewis ၏ Screwtape Letters စာအုပ္တြင္ နတ္ဆိုး၏ေသြးေဆာင္မႈပညာ ႐ွင္းျပခ်က္ကို ေဖာ္ျပသတိေပးထားသည္။ ၎သည္ ဘုရားႏွစ္သက္သည့္ သာယာေပ်ာ္ေမြ႕စရာအမႈျဖင္႔ အစျပဳၿပီးမွ ဘုရားသခင္ တားျမစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သည္။ တစ္ခါစားၿပီး ေနာက္ထပ္လိုခ်င္ေအာင္ စားခ်င္ေအာင္ ေသြးေဆာင္သည္။ သာယာမႈအတြက္ အငမ္းမရတိုး၍ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဘာအက်ိဳးမွ်မေပးဘဲ အသက္ဝိညာဥ္ ကိုပါ…

ဘုရားသခင္အတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္

ဝီလီယမ္ ကယ္ရီ (၁၇၆၁-၁၈၃၄) ႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္ရြာေလးတြင္ ႀကီးျပင္းလာသူမ်ားက သူ႔ကို အလုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ၿပီးစီးထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ၾက လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ သူသည္ မ်က္ေမွာက္သာသနာလုပ္ငန္း၏ဖခင္အျဖစ္ထင္႐ွားသည္။ အထည္ရက္လုပ္သည့္ မိဘမ်ားမွေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝီလီယမ္ ကယ္ရီသည္ အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္
ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဂရိဘာသာ၊ ေဟျဗဲဘာသာႏွင့္ လက္တင္ ဘာသာကို ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီး ေနာက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳခ်င္ခဲ့ေသာ သူ႔အိမ္မက္ကို အေသအခ်ာ သိလာခဲ့သည္။ အမႈေတာ္အတြင္း သူ႔ကေလး ေသဆုံး သြားသည္။ ဇနီး၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ သူအေစခံခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္မႈကို မရရွိခဲ့ပါ။

မည္သည့္အရာက သူ႔ကို…

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ျခင္း

ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အိမ္ယာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ တာဝန္႐ွိသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းကို ေတာင္းၾကည့္သည္။ ထိုမန္ေနဂ်ာက ေန႔စဥ္ မည္သူ အခန္းသန႔္႐ွင္းေရးလုပ္သည္၊ မည္သည့္အခန္းကိုျဖင့္ သန႔္႐ွင္းေရး မလုပ္ရေသးပါ။ ဝန္ထမ္းက အခန္းတစ္ခန္းကို သန႔္႐ွင္းေရးလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္မည္မွ် ယူသနည္း စသည္ျဖင့္ သိခ်င္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံး ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ ေရာက္႐ွိလာသည္။ အစီရင္ခံစာကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေရးျဖည့္ထားၾကသည္။

အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာ သန႔္႐ွင္းေရး ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စာမတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ သူတို႔ကို အလုပ္ထုတ္ပစ္၍ရေသာ္လည္း မထုတ္ဘဲ သူတို႔ စာသင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ငါးလအတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အေျခခံ အဆင့္ထိ ေရးဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔အလုပ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကို အခြင့္အေရး အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးခ်ကာ ျပဳျပင္ေပးတတ္သည္။…