စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David H. Roper

ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ

ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ သည္ သင္းအုပ္အျဖစ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အေစခံခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ အိုင္ဒါဟို ေတာင္ေပၚ သာသနာကို ဦးေဆာင္လ်က္ သင္းအုပ္ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ကို အားေပးေစာင္မသည့္ အားသစ္ေလာင္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဇနီး ကယ္႐ိုလိုင္း ႏွင့္အတူ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ ငါးမွ်ားျခင္း ၀ါသနာရွိေပသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ

ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျခံအေနာက္႐ွိ ခ်ယ္ရီပင္အိုႀကီးမွာ ယခင္ကကဲ႔သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေသေတာ႔မည့္ပံုေပၚလာ၍ သစ္ပင္ျပဳစုကုသသူ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေခၚလိုက္သည္။ ထိုသူက အပင္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး ၎သည္ ‘‘အလြန္အမင္း စိတ္ဖိစီး ခံရျခင္းေၾကာင္႔’’ ခ်က္ျခင္း ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုကုသရမည္ဟု ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး ကယ္႐ိုလင္းက သစ္ပင္ကို ၾကည့္ၿပီး ‘‘ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ’’ ဟု ေရ႐ြတ္ကာ လွည့္ထြက္သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္ ရက္သတၱပတ္ျဖစ္သည္။
သားေရးသမီးေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရး စေသာအေရးမ်ားျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားေသာ ရက္သတၱပတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွန္တကယ္ ၾကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ မည္သို႔ပင္ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ပါေလေစ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္၀ပ္စြာ႐ွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ‘‘ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အား ငါေပး၏’’ (ေယာ ၁၄း၂၇)ဟု သခင္ေယ႐ႈ စိတ္ခ်မႈေပးခဲ႔သည္။
သခင္ေယ႐ႈ၏တစ္ေန႔တာသည္လည္း ပူပင္ေသာကႏွင့္…

ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း

အညိဳေရာင္ ေရခ်ိဳထေရာ့ငါးႀကီးမ်ား၏သဘာ၀အရ ေဆာင္းဦးေပါက္အခ်ိန္၌ အသိုက္မ်ား စေဆာက္ကာ Owyhee ျမစ္အတြင္း ဥခ်ၾကေတာ႔မည္။ ေရတိမ္ေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားၾကား၌ အသိုက္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
အေျမာ္အျမင္႐ွိေသာ တံငါသည္မ်ားက ၎ငါးမ်ား ဥခ်ၾကေတာ႔မည္ကို သိ၍ သူတို႔ကို အေႏွာင္႔အယွက္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားၾကသည္။ ငါးဥမ်ားကို မနင္းမိေအာင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားေပၚ လမ္းမေလွ်ာက္ဘဲ ေ႐ွာင္ၾကသည္။ ငါးမ်ား၏အသိုက္ ပ်က္စီးသြားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ေပါင္လယ္ခန္႔မွ်သာနက္ေသာ ေရထဲတြင္ပင္ ကူးျဖတ္ဆန္တက္ျခင္းလည္း မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ဤထေရာ႔ငါးႀကီးမ်ားသည္ တံငါသည္တို႔ အနားယူ စခန္းခ် သည့္ အနီး၀န္းက်င္မွာပင္ အသိုက္ဖြဲ႔ ဥဥခ်ၾကသည္ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ကို ဖမ္းဆီးရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည့္တိုင္ ဤငါးႀကီး မ်ားကို သူတို႔ မဖမ္း၊ မမွ်ားၾကပါ။
ဤႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ က်င္႔၀တ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ နက္နဲေကာင္းျမတ္သည့္ အေၾကာင္းတရား ႐ွိပါသည္။
ဘုရားသခင္သည္…

ဘုရားသခင္ကို ျမင္ျခင္း

စာေရးဆရာႏွင္႔ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ Erwin Lutzer သည္ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ Art Linkletter ႏွင္႔ ဘုရားသခင္ပံု ေရးဆြဲသူ သူငယ္ေလးတို႔၏ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ႔သည္။ သေဘာေတြ႕ေနသည့္ Linkletter က ‘‘ဘုရားသခင္ပံုကို ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးလို႔ ဆြဲလို႔မရဘူး’’ ဟု ေျပာရာ၊ သူငယ္ေလးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ဆြဲလို႔ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ႔ လူေတြဆြဲႏုိင္လိမ္႔မယ္’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရား႐ွင္သည္ မည္သို႔ိုေသာ ဘုရားျဖစ္သနည္း၊ ေကာင္းျမတ္သလား၊ ၾကင္နာသလား၊ ဂ႐ုျပဳသလား စသည္ျဖင္႔ ေတြးတတ္ၾကသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ား
အတြက္ ႐ိုး႐ွင္းေသာအေျဖမွာ ဖိလိပၸဳ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေျဖေပးသည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေျဖႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ‘‘သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပဳေတာ္ မူပါ’’။ ေယ႐ႈက ‘‘ဖိလိပၸဳ၊ ဤမွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ႐ွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ႔ကို မသိေသးသေလာ၊…

ဂ႐ုစိုက္ပါ

ဂၽြန္ နယူတန္ က ‘‘အကယ္၍ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ ပိုက္ဆံက်ေပ်ာက္သြားသည့္ ကေလး တစ္ေယာက္ကို ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ပါက ပိုက္ဆံအစားျပန္ေပးျခင္းျဖင္႔ အငိုတိတ္ေစ မည္။ ၎က ငါတစ္ခုခု လုပ္ေပးခဲ႔တာပဲဟု ခံစားရေစလိမ္႔မည္။ ထို႔ထက္ ပိုႀကီးမားေသာအမႈအရာကို လုပ္ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း ဤ အေသးအဖြဲအမႈကို ကၽြႏု္ပ္လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါ’’ ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ႏွစ္သိမ္႔မႈကို လိုအပ္ေနသူ တစ္ဦးကို ရွာေတြ႔ရန္မွာ မခက္ပါ။ ဥပမာ- အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ရန္ အခ်ိန္မရဘဲ အလုပ္မ်ားေနသည့္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ ေနေသာ စတိုးဆိုင္ေငြရွင္းေကာင္တာမွ ၀န္ထမ္း၊ ေနစရာအိမ္လိုအပ္ေနေသာ ဒုကၡသည္တစ္ဦး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မိခင္တစ္ဦး၊ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ အသံုးမ၀င္ေတာ႔ဟု ခံစားေနရသည့္ ဖခင္အိုတစ္ဦး စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာျပဳရမည္နည္း။  ‘‘ဆင္းရဲေသာသူကို ေအာက္ေမ႔ေသာ သူသည္…

သင္သည္ မူရင္းျဖစ္၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ထြက္ မူရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေသာ ေယာက်္ားမိန္းမဟူ၍ မ႐ွိေပ။ မိမိဘာသာ စြမ္းရည္ျပည့္၀ၿပီး အေရာင္အေသြး ေတာက္ေျပာင္လာသူတစ္ဦးမွ် မ႐ွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို သူကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း စဥ္းစားၿပီး သူ၏ေျပာမျပတတ္ေသာ ေမတၱာေတာ္ျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တည္ေဆာက္ပံုသြင္းသည္။
သင္႔ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ႏွင္႔ ၀ိညာဥ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းသည္။ သင္႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားၿပီ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္႔ကို ျပဳလုပ္ပံုသြင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ့္စိတ္ထဲ႐ွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အ႐ြယ္ေရာက္ ရင္႔က်က္ ၿပီးျပည့္စံုရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ‘‘သင္တုိ႔တြင္ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳစျပဳေတာ္ မူေသာသူသည္ ေယ႐ႈခရစ္၏ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီး လ်က္ ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ငါသေဘာက်၏’’ (ဖိ ၁း၆)။ သင္အျမဲတေစ လိုလားေသာ၊ သင္ျဖစ္ခ်င္သည့္ လူစားမ်ိဳးျဖစ္လာေအာင္…

အဘခမည္းေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္အေဖ၏မ်က္ႏွာကို ဖတ္ရန္ ခက္လွသည္။ သူသည္ သေဘာေကာင္းသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခံစားခ်က္မဲ့လ်က္ သူတစ္ပါး၏အကူအညီကိုမယူ၊ ဘာသိဘာသာ ေနတတ္သူျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္ကဆိုလွ်င္ အျပံဳးႏွင္႔ ေမတၱာ အရိပ္အေယာင္ကို အေဖ့မ်က္ႏွာ၌ ရွာမိသည္။ မိမိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မ်က္ႏွာက ေျပာေနသည္။ မ်က္ေမွာင္ ၾကဳတ္ျခင္း၊ စူပုပ္ေသာအၾကည့္၊ အျပံဳးမ်က္ႏွာႏွင္႔ အေရးအေၾကာင္း ထင္ေနေသာ မ်က္လံုးမ်ားက သူတစ္ပါး အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္သေဘာ မည္သို႔႐ွိသည္ကို ေဖာ္ျပ ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏မ်က္ႏွာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။
ဆာလံ ၈၀ ကို ေရးခဲ႔သူ အာသပ္သည္ အလြန္အမင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားေနၿပီး ဘုရားမ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္လို သည္။ သူ၏နန္းရင္ျပင္မွ ေျမာက္အရပ္ရွိ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ယုဒျပည္၏ညီအစ္မတိုင္းျပည္ ဣသေရလသည္ ဆီးရီးယားအင္ပါယာႀကီး၏ တုိက္ခိုက္မႈေအာက္တြင္ လဲၿပိဳေလၿပီ။ ၾကားခံႏိုင္ငံက်သြား၍ ယုဒျပည္သည္ ေျမာက္ဘက္မွ ဆီးရီယား၊…

အျပစ္လႊတ္ျခင္း ခံရၿပီ

ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ေနာမ္ခြတ္(Norm Cook) သည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ သူ၏မိသားစု ကို အံ့အားသင့္ေအာင္ လုပ္တတ္သည္။ အလုပ္မွျပန္လာၿပီး အိမ္ေရွ႕တံခါးမွ ၀င္လာရင္း “သင္အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ၿပီ” ဟု ေအာ္တတ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းမွာ သူ႔မိသားစုက သူ႔အေပၚ အမွားလုပ္ထား၍ ခြင့္လႊတ္မႈကို လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ မိသားစု၀င္ မ်ားသည္ တစ္ေန႔တာအတြင္း အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္သျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း လံုး၀ခံရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ရွင္ေယာဟန္က ထိုေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ဤသို႔ ေရးသားခဲ့သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ အလင္း၌ ရွိေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အလင္း၌က်င္လည္လွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္း မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔အျပစ္ ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။ ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌ သစၥာတရားမရွိ။ ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပ ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍…

တိမ္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္ပါ

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တို႔သားအဖ အိမ္ေနာက္ဘက္ ျခံ၀င္း အတြင္း၌
လဲေလ်ာင္းကာ လြင္႔ေမ်ာေနေသာ မိုးတိမ္မ်ားကို ၾကည့္ေနခဲ႔သည္္။ သားတစ္ဦးက ‘‘အေဖ ဘာလို႔ မိုးတိမ္ေတြက ေပါေလာေပၚၿပီး ေမ်ာေနတာလဲ။ ဟု ေမးရာ၊ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်ားျပားစြာေသာ ဗဟုသုတရွိျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ျပရန္ ‘‘ေကာင္းၿပီ’’ ဆိုကာ အစခ်ီ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ႔ရသည္။ ‘‘အေဖ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အေဖ အေျဖ ျပန္႐ွာေပးမယ္’’ ဟု ၀န္ခံလိုက္ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ႔သည့္ အေျဖမွာ သိပ္သည္းသည့္ အစိုဓာတ္သည္ ကမာၻႀကီး၏ဆြဲငင္အား ေၾကာင္႔ ေအာက္သို႔က်လာၿပီး ေျမျပင္ေပၚမွ ျမင္႔တက္ လာသည့္ ပူေႏြးသည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေပါင္းဆံုသည္။ ထိုေနာက္ ထိုအစိုဓာတ္သည္ ေရေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေလထုထဲ ျပန္တက္သြားသည္။ ၎သည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ သဘာ၀က်သည့္…

စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း

“The House by the Side of the Road’’ စာအုပ္၌ ကဗ်ာဆရာ Samuel Foss က ‘‘အကၽြႏု္ပ္အား လမ္းေဘးတြင္သာ ေနခြင္႔ျပဳ၍ သက္႐ွိလူတစ္ေယာက္၏မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခြင္႔ျပဳပါ’’ ဟု ေရးသားစပ္ဆိုခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ား၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္သည္။ လမ္း၌ ရပ္ရင္း ႏြမ္းလ်ခရီးသည္မ်ားကို အသင္႔ေစာင္႔ဆိုင္း ေနခ်င္သည္။   မတရားျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ခံရသူ၊ ဒဏ္ရာရလ်က္ နာက်င္မႈ၀န္ကို သယ္ပိုးေနရသည့္ ႏွလံုးသားမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။  ထိုသူတို႔ကို ခြန္အားေပးမစကာ ျပန္လည္ လန္းဆန္းေစလ်က္ ခရီးဆက္ေစရန္ျဖစ္သည္။  သူတို႔၏ျပႆနာမ်ား အဆင္ေျပ ရန္္၊ သူတို႔ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္မေပးႏိုင္ ေသာ္လည္း သူတို႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ရွာလင္မင္းႀကီးႏွင့္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာ ေမလခိေဇဒက္သည္ စစ္ပြဲမွ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်လ်က္ ျပန္လာ သည့္…

ထာ၀ရ အခ်စ္ခံရသည္

မထီမဲ႔ျမင္ျပဳ ေစာ္ကားခံရျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္း၊ တစ္နည္းနည္းျဖင္႔ အႏွိမ္ခံရျခင္း စသည္ျဖင္႔ မၾကံဳေတြ႕မခံစားရဘဲ ေန႔တစ္ေန႔တာကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ မိမိကိုယ္ကို ထိုသို႔ ျပဳမူမိတတ္သည္။
ဒါ၀ိဒ္၏ရန္သူမ်ားသည္ သူ႔အား အျပင္းအထန္ အႏိုင္က်င္႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ မထီမဲ႔ျမင္စကားလံုးမ်ားႏွင္႔ ထိုးႏွက္ခဲ႔သည္။ သိကၡာက်လ်က္ တန္ဖိုးမဲ႔သကဲ႔သို႔ သူခံစားရသည္။ ဆင္းရဲခံရသည့္အျဖစ္မွ ကယ္တင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္အား သူေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္ (ဆာ ၄း၁-၂)။
ထိုေနာက္တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိသန္႔႐ွင္းသူကို ေ႐ြးထားေတာ္မူ’’ေၾကာင္း (း၃) သူသတိရလိုက္သည္။ ဒါ၀ိဒ္ အေနျဖင္႔ မိမိသန္႔႐ွင္းသူ ဟု ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ဆိုႏိုင္သည့္ စကား၏ အတိမ္အနက္ကို အမိအရဖမ္းႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဂၤလိပ္က်မ္းစာ ဘာသာျပန္ဆို ခ်က္မ်ားတြင္ ‘သစၥာတည္ေသာကၽြန္’ ဟူသည့္စကားကို ‘‘သူေတာ္ေကာင္း’’ ဟု ျပန္ဆို ၾကသည္။ ေဟျဗဲဘာသာစကား၌ ‘‘hesed’’ ဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္ရင္းမွာ ပဋိညာဥ္ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ…