စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David H. Roper

ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ

ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ သည္ သင္းအုပ္အျဖစ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အေစခံခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ အိုင္ဒါဟို ေတာင္ေပၚ သာသနာကို ဦးေဆာင္လ်က္ သင္းအုပ္ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ကို အားေပးေစာင္မသည့္ အားသစ္ေလာင္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဇနီး ကယ္႐ိုလိုင္း ႏွင့္အတူ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ ငါးမွ်ားျခင္း ၀ါသနာရွိေပသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ ေရာ့ပါ

တိမ္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္ပါ

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တို႔သားအဖ အိမ္ေနာက္ဘက္ ျခံ၀င္း အတြင္း၌
လဲေလ်ာင္းကာ လြင္႔ေမ်ာေနေသာ မိုးတိမ္မ်ားကို ၾကည့္ေနခဲ႔သည္္။ သားတစ္ဦးက ‘‘အေဖ ဘာလို႔ မိုးတိမ္ေတြက ေပါေလာေပၚၿပီး ေမ်ာေနတာလဲ။ ဟု ေမးရာ၊ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်ားျပားစြာေသာ ဗဟုသုတရွိျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ျပရန္ ‘‘ေကာင္းၿပီ’’ ဆိုကာ အစခ်ီ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ႔ရသည္။ ‘‘အေဖ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အေဖ အေျဖ ျပန္႐ွာေပးမယ္’’ ဟု ၀န္ခံလိုက္ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ႔သည့္ အေျဖမွာ သိပ္သည္းသည့္ အစိုဓာတ္သည္ ကမာၻႀကီး၏ဆြဲငင္အား ေၾကာင္႔ ေအာက္သို႔က်လာၿပီး ေျမျပင္ေပၚမွ ျမင္႔တက္ လာသည့္ ပူေႏြးသည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေပါင္းဆံုသည္။ ထိုေနာက္ ထိုအစိုဓာတ္သည္ ေရေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေလထုထဲ ျပန္တက္သြားသည္။ ၎သည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ သဘာ၀က်သည့္…

စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း

“The House by the Side of the Road’’ စာအုပ္၌ ကဗ်ာဆရာ Samuel Foss က ‘‘အကၽြႏု္ပ္အား လမ္းေဘးတြင္သာ ေနခြင္႔ျပဳ၍ သက္႐ွိလူတစ္ေယာက္၏မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခြင္႔ျပဳပါ’’ ဟု ေရးသားစပ္ဆိုခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ား၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္သည္။ လမ္း၌ ရပ္ရင္း ႏြမ္းလ်ခရီးသည္မ်ားကို အသင္႔ေစာင္႔ဆိုင္း ေနခ်င္သည္။   မတရားျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ခံရသူ၊ ဒဏ္ရာရလ်က္ နာက်င္မႈ၀န္ကို သယ္ပိုးေနရသည့္ ႏွလံုးသားမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။  ထိုသူတို႔ကို ခြန္အားေပးမစကာ ျပန္လည္ လန္းဆန္းေစလ်က္ ခရီးဆက္ေစရန္ျဖစ္သည္။  သူတို႔၏ျပႆနာမ်ား အဆင္ေျပ ရန္္၊ သူတို႔ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္မေပးႏိုင္ ေသာ္လည္း သူတို႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ရွာလင္မင္းႀကီးႏွင့္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာ ေမလခိေဇဒက္သည္ စစ္ပြဲမွ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်လ်က္ ျပန္လာ သည့္…

ထာ၀ရ အခ်စ္ခံရသည္

မထီမဲ႔ျမင္ျပဳ ေစာ္ကားခံရျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္း၊ တစ္နည္းနည္းျဖင္႔ အႏွိမ္ခံရျခင္း စသည္ျဖင္႔ မၾကံဳေတြ႕မခံစားရဘဲ ေန႔တစ္ေန႔တာကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ မိမိကိုယ္ကို ထိုသို႔ ျပဳမူမိတတ္သည္။
ဒါ၀ိဒ္၏ရန္သူမ်ားသည္ သူ႔အား အျပင္းအထန္ အႏိုင္က်င္႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ မထီမဲ႔ျမင္စကားလံုးမ်ားႏွင္႔ ထိုးႏွက္ခဲ႔သည္။ သိကၡာက်လ်က္ တန္ဖိုးမဲ႔သကဲ႔သို႔ သူခံစားရသည္။ ဆင္းရဲခံရသည့္အျဖစ္မွ ကယ္တင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္အား သူေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္ (ဆာ ၄း၁-၂)။
ထိုေနာက္တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိသန္႔႐ွင္းသူကို ေ႐ြးထားေတာ္မူ’’ေၾကာင္း (း၃) သူသတိရလိုက္သည္။ ဒါ၀ိဒ္ အေနျဖင္႔ မိမိသန္႔႐ွင္းသူ ဟု ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ဆိုႏိုင္သည့္ စကား၏ အတိမ္အနက္ကို အမိအရဖမ္းႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဂၤလိပ္က်မ္းစာ ဘာသာျပန္ဆို ခ်က္မ်ားတြင္ ‘သစၥာတည္ေသာကၽြန္’ ဟူသည့္စကားကို ‘‘သူေတာ္ေကာင္း’’ ဟု ျပန္ဆို ၾကသည္။ ေဟျဗဲဘာသာစကား၌ ‘‘hesed’’ ဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္ရင္းမွာ ပဋိညာဥ္ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ…

သူေတာ္ေကာင္းလမ္း

ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး ကယ္႐ိုလိုင္းႏွင္႔အတူ လန္ဒန္သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့စဥ္၊ လမ္းသြားရင္းမွ သူေတာ္ေကာင္းလမ္း - `Godliman Street´ ဟူသည့္လမ္းကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ထိုလမ္း၌ ေနထိုင္ခဲ႔သူတစ္ဦးသည္ သူေတာ္စင္ကဲ႔သို႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ အသက္တာႏွင္႔ အသက္႐ွင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ `ထိုသူေတာ္ေကာင္း၏လမ္း´ ဟု လူသိမ်ား ထင္႐ွားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ႔ရသည္။ ဤတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရမိသည္။
လမ္းမွားၿပီးေပ်ာက္ေနသည့္ ျမည္းအခ်ိဳ႕ကို ႐ွာေဖြ ရန္ေ႐ွာလုႏွင္႔အတူ ငယ္သားတစ္ဦးကို သူ၏ဖခင္က ေစလႊတ္ လိုက္သည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွာေဖြေသာ္လည္း ျမည္းကို မေတြ႕ပါ။ ေ႐ွာလုက လက္ေလွ်ာ႔ၿပီး အိမ္ျပန္ရန္ ျပင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ငယ္သားက ပေရာဖက္ ႐ွေမြလ ႐ွိသည့္ ရာမအရပ္သို႔ ၫႊန္လ်က္ “ဤၿမိဳ႕၌ အသေရထင္႐ွားေသာ ဘုရားသခင္၏လူတစ္ေယာက္႐ွိ၏။ သူေျပာသမွ်ေသာ စကားသည္ ဧကန္အမွန္ ျပည့္စံုတတ္၏။ သူ႔ထံသို႔ သြား ၾကစို႔။…

ဒီေလာက္လြယ္လြယ္ေလးကို ...

ဝါ႐ွင္တန္ ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ “Tech Titan’s Lastest Project: Defy Death” (ေသျခင္းကိုအံတုျခင္း)ဟူသည့္ ေခါင္းစီးျဖင္႔ Peter Thiele ႏွင္႔ အျခားနည္းပညာ႐ွင္မ်ား၏ လူ႔သက္တမ္းကို ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္မႈအေၾကာင္းကို Ariana Cha က ေရးသား ခဲ႔သည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ဘီလ်ံသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၎တို႔ေနာက္က်ခဲ့ၿပီ္။ ေသျခင္းကို ခ်ိဳးဖဲ့ ဖ်က္ဆီးခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ “ေယ႐ႈက ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း၊ အသက္႐ွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ႐ွင္လိမ္႔မည္။ ငါ႔ကို ယံုၾကည္၍ အသက္႐ွင္ေသာသူ႐ွိသမွ်တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင္႔ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလႊတ္ၾကလိမ္႔မည္” (ေယာ ၁၁း၂၅-၂၆) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သူ႔ကို ယံုၾကည္ကိုးစား သူသည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို၊ ဘာပဲျဖစ္ေန ျဖစ္ေန ဘယ္ေသာအခါမွ် မေသဟု…

႐ွိသည့္ေနရာမွ အစျပဳပါ

ျမက္ခင္းစပ္တြင္ တစ္ပြင့္တည္း ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ပန္းပြင့္ေလးကို ေတြ႔လိုက္ရစဥ္   အို ခရမ္းေရာင္ပန္းပြင့္က “သူ႔ရဲ႕ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ရနံ႕ေတြကို ကႏၲာရရဲ႕ေလၫႇင္းထဲမွာ ပ်ံ႕လြင့္ေစ” ပါလားဟု  ကဗ်ာဆရာ Thomas Grays ၏ လွပသည့္လကၤာေလးကို ငွား၍ ခံစားမိသည္။ ဤပန္းပြင့္ကို မည္္သူကမွ် ျမင္မိၾကမည္မဟုတ္သလို ေနာင္လည္း ျမင္ရစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ “ဒီလိုလွတဲ႔ပန္းေလး ဘာလို႔ ဒီမွာ ႐ွိေနတာလဲ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည္။
သဘာဝေလာကႀကီးက ဘယ္ေတာ႔မွ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္၏အမွန္တရား၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ တင့္တယ္ျခင္းအလွတရားမ်ားကို ထိုသဘာ၀တရားက ေန႔စဥ္ ေဖာ္က်ဴးေနသည္။  သစ္လြင္ၿပီး ညိႇဳးႏြမ္းမသြားသည့္ ဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ကိုေန႔စဥ္ ျပသသည္။  ထိုအလွတရားမွ တစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္   အမွတ္တမဲ႔  အေရးမစိုက္ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ေနေနပါသလား။
သဘာဝတရားက ၎ကိုဖန္ဆင္းသည့္ ဖန္ဆင္း႐ွင္၏ တင့္တယ္မႈကို ေႂကြးေၾကာ္သည္္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔…

မိုးႀကိဳးႏွင္႔ လွ်ပ္စီး

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ မိုးေလးဖြဲဖြဲ႐ြာခ်ိန္တြင္ ဖ်ံမ်ား႐ွိသည့္ ေရကန္၌ သြားေရာက္ငါးမွ်ားခဲ႔သည္။ ေလလာ႐ြက္လႈပ္ပင္မ်ား ယိမ္းထိုး ေနေသာ ေတာအုပ္အနီးတြင္ မိုးခိုစဥ္ မိုးက အဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းေနဆဲပင္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရင္း ကားဆီသို႔အေျပးသြားခဲ႔သည္။ ကားတံခါးဖြင္႔စဥ္ လွ်ပ္စီးလက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိုးခိုခဲ့သည့္အပင္ကို မိုးႀကိဳးပစ္ခ် လိုက္သည္။ သစ္႐ြက္မ်ား အစိတ္စိတ္အမႊာအမႊာ ကြဲျပဲၿပီး သစ္ပင္အေခါက္မီးေလာင္ကာ မီးခိုးေငြ႕ေလးမ်ား ထြက္လာ သည္။    ထုိ႔ေနာက္တြင္အရာရာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သြားသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုန္လႈပ္၍ အံ႔ၾသမွင္သက္စြာ ခံစားခဲ့ရသည္။
အိုင္ဒါဟို ေတာင္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လွ်ပ္စီးမ်ားႏွင္႔ မိုးႀကိဳးမ်ားက ၿခိမ္႔ၿခိမ္႔ညံ ေနပါသည္။ အႏၲရာယ္႐ွိေသာ္လည္း ထိုအရာကို ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္သည္။ ဗို႔အား ျပင္းသည္၊ သက္ေရာက္မႈျပင္းထန္သည္။ တုန္လႈပ္အံ႔ဩစရာေကာင္းသည္။ ကမာၻႀကီးႏွင္႔တကြ အရာအားလံုး တုန္လႈပ္သြားရသည္။ ၿပီးမွ အားလံုးၿငိမ္သက္သြားသည္။
အဓိကအားျဖင္႔ မိုးႀကိဳးႏွင္႔လွ်ပ္စီးကို ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္ရျခင္းမွာ ၎တို႔သည္   …

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မထားေသာ အၾကင္နာျပမႈ

အေမရိကန္စာေရးဆရာ အန္း ဟားဗက္က “ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားေသာ ၾကင္နာမႈျပပါ။ မရည္႐ြယ္ေသာ ခ်စ္ဖြယ္အျပဳအမူကို ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ပါ” ဟူေသာ စာစုေလးကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု၌ အမွတ္တမဲ႔ေရးျခစ္ခဲ႔သည္ဟု ေျပာစမွတ္
ျပဳၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။ သူတစ္ပါးကို အဘယ္႔ေၾကာင္႔ သနားၾကင္နာမႈ ျပရမည္နည္း။ ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္ မ်ားအတြက္ အေျဖက ႐ွင္းပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာက႐ုဏာႏွင္႔ ၾကင္နာမႈကို ျပသရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုအေျခခံသေဘာတရားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပမာကို
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေမာဘျပည္မွ ေျပာင္းလာသည့္ ႐ုသအေၾကာင္း၀တၳဳ၌ ေတြ႕႐ွိရသည္။ သူႏွင္႔ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႔စ႐ိုက္မတူညီသည့္ တိုင္းတစ္ပါး၌ ႐ုသသည္  ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက သူသည္ လြန္စြာဆင္းရဲၿပီး သူ႔ကို ဂ႐ုတစိုက္မ႐ွိလွသည့္ လူမ်ား၏ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈအေပၚ လံုးလံုးအမွီျပဳေနရသည္။
သို႔ေသာ္ ႐ုသကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ႏွစ္သိမ္႔စကားဆိုသူ ဣသေရလလူတစ္ေယာက္ ႐ွိပါသည္…

ခဏတာ အိပ္စက္ျခင္း

စေကာ႔လူမ်ိဳးသင္းအုပ္ဆရာ ဟန္နရီ ဒါဘန္ဗီးလ္ က စေကာ႔တလန္ နယ္ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ သူ၏အသင္းေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူသည္ အီဒင္ဘာရာ ၿမိဳ႕ကို   ျမင္ဖူးေရာက္ဖူးခ်င္ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္၌ ႐ွည္လ်ားမဲေမွာင္ေသာ ရထားလိုဏ္ေခါင္းကို ျဖတ္သန္းရမည့္ အခိုက္အတန္႔ကို ေၾကာက္႐ြံ႕လ်က္႐ွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တြင္ အီဒင္ဘာရာ ၿမိဳ႕သို႔
မျဖစ္မေနသြားရန္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳလာသျဖင္႔ ရထားစီးလ်က္ ထြက္လာခဲ႔သည္။ ၿမိဳ႕ႏွင္႔နီးလာေလ စိတ္လႈပ္႐ွားေလ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုဏ္ေခါင္းကို မျဖတ္မီေလးတြင္ စိုးရိမ္မႈေၾကာင္႔ ပင္ပန္းလ်က္ ေမွးခနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။ သူႏိုးလာေသာအခါ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေသျခင္းကို မၾကံဳေတြ႕ရ
ဟူသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိေနပါက “သခင္ဘုရားႏွင္႔ အာကာသေကာင္းကင္၌”  ဆံုေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္ (၁ သက္…

မေျပာင္းလဲေသာ သနားျခင္းက႐ုဏာ

ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘ၀က L. Frank Baum  ေရးသားေသာ Land of Oz စာအုပ္မ်ားကို စြဲလန္းႏွစ္သက္စြာ ဖတ္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက Rinkitink in Oz
မူရင္းလက္ရာကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈခံစားျဖစ္သည္။ အစားထုိး၍မရေသာ၊ လက္ေတြ႔ က်ၿပီး ေကာင္းျမတ္လွေသာ ဘုရင္ႀကီး Rinkitink ၏ မြန္ျမတ္ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ ကိုး႐ိုးကားယားႏိုင္ပံုအေၾကာင္း Baum ၏ရႊတ္ရႊတ္ ေနာက္ေနာက္ အေရးအသားကို  ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက် ရယ္မိျပန္သည္။ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသားငယ္  Inga က `ဘုရင္ႀကီးရဲ့ ႏွလံုးသားက ၾကင္နာတတ္ၿပီး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တယ္။ အဲဒါက ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္႐ွိတာထက္ ပိုေကာင္းတယ္´ ဟူ၍ အေပၚလြင္ဆံုးေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
႐ုိးစင္းၿပီး အဓိပၸာယ္႐ွိေလစြ။ မိမိႏွင္႔ ရင္းႏွီးသူ တစ္ဦး၏ ႏွလံုးသားကို ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ားျဖင္႔ မနာက်င္ေစသူ မည္သူရွိသနည္း။ ထိုသို႔နာက်င္ေစခဲ့၍ ၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ား အေပၚျပဳခဲ႔သည့္…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

လက္ေတြ႕ပါေသာ ယံုၾကည္ျခင္း

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ကုန္စံုဆိုင္သို႔ ကားေမာင္း၍သြားစဥ္ လမ္းေလွ်ာက္သြား ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ၿပီး ကားျပန္လွည့္ကာ သူမအား ကားႀကံဳေခၚတင္ သြားရန္ စိတ္တြင္ ခံစားမိသည္။ ထုိသို႔ ေခၚတင္ခဲ့ၿပီးကာမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ကားခ မရွိသျဖင့္ ဘတ္စ္ကား မစီးႏုိင္ဘဲ အိုက္စပ္ေသာရာသီတြင္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေ၀းသည့္ အိမ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ သူ အလြန္စိတ္ထိခိုက္သြားသည္။ အိမ္သို႔ ခရီးေ၀းျပန္ရသည္ သာမက ထိုနံနက္က သူမသည္ ႐ုံးသို႔ နံနက္ ၄ နာရီ အေရာက္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ႐ုံးတက္ခဲ့ရသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေကာင္းေသာ အက်င့္ျဖင့္ ရွင္သန္ျပရန္ ရွင္ယာကုပ္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းက ထိုအမ်ိဳးသမီးကုိ ကားစီးခြင့္ေပးကာ ေခတ္သစ္ပံုစံျဖင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ တစ္ပါးတည္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ အေသျဖစ္၏”(း ၁၇)။ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္…

အၿပီးမသတ္ေသးေသာအလုပ္မ်ား

အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းပုပညာရွင္ မိုက္ကယ္ အဲန္ဂ်လုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးမသတ္ရေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ပန္းပုလက္ရာ ေလးခုျဖစ္သည့္ မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ကၽြန္ (The Bearded Slave)၊ အက္တလပ္(စ္)ကၽြန္ (The Atlas Slave)၊ ႏုိးထလာေသာကၽြန္ (The Awaken Slave) ႏွင့္ငယ္ရြယ္သူကၽြန္ (The Young Slave) စသည္တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ လက္စသတ္ရန္ မလိုပါ။ အၿပီးမသတ္ခဲ့ေသာ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း မိုက္ကယ္အဲန္ဂ်လုိက လက္စမသတ္လုိ၍ သက္သက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိပန္းပုပညာရွင္ႀကီးက ထာ၀ရ ကၽြန္ခံေနရျခင္း၏ ခံစားခ်က္က မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို ျပသ လုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုပန္းပုလက္ရာမ်ားကို သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ ထားျခင္းထက္ သလင္းေက်ာက္ေပၚတြင္ ကပ္ေနေအာင္ ထုလုပ္ထားသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ထုဆစ္ ထားေသာ္လည္း ၿပီးေအာင္ မထုလုပ္ထားပါ။ အေၾကာအခ်င္…

လက္ေခ်ာင္းငါးေခ်ာင္းဆုေတာင္းနည္း

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာပံုေသနည္း တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်ိန္ကို လန္းဆန္းေစမည့္ “နည္းလမ္း” အသစ္မ်ား ရွာေဖြအသံုးျပဳရန္ လုိသည္။ ဆာလံက်မ္းအတိုင္း (သို႔) အျခား
က်မ္းပိုဒ္မ်ားအတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း၊ (သခင္ခရစ္ေတာ္သင္ေပးေသာ ပတၳနာေတာ္ အတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ ACTS နည္း (Adoration - ကုိးကြယ္ျခင္း၊ Confession - အျပစ္၀န္ခံျခင္း၊ Thanksgiving - ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွင့္ Supplication - ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း) စသည္တုိ႔ကုိ အေျချပဳ၍ ဆုေတာင္း ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးရာတြင္ လက္ေခ်ာင္း ၅ ေခ်ာင္း ဆုေတာင္းနည္းကို အသံုးျပဳပါသည္။
• ဆုေတာင္းရန္ သင္၏လက္ဖ၀ါးႏွစ္ခုကို ကပ္လုိက္သည့္အခါ လက္မသည္ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္အနီးဆုံးလူ၊…