စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Amy Peterson

ေအမီ ပီတာဆန္

ေအမီပီတာဆန္ သည္ Taylor တကၠသိုလ္၏ Honors program ဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာေပကို Texas A&M တြင္ သင္ၾကားခဲ႔ၿပီး Wheaton ေကာလိပ္တြင္ Intercultural Studies ဘာသာရပ္ ကို သင္ယူခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ Seattle Pacific တကၠသိုလ္မွ Master of Fine Arts မဟာဘြဲ႕အတြက္ ျပင္ဆင္တက္ေရာက္လ်က္႐ွိသည္။ ေအမီသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ၂ ႏွစ္တာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ အာကန္ဆက္၊ ၀ါ႐ွင္တန္ႏွင္႔ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။ သူ ပထမဆံုးေရးသည့္ Dangerous Territory: My Misguided Quest to Save the World စာအုပ္ကို Discovery House (dhp.org) တြင္ ၀ယ္ယူရ႐ွိႏိုင္သည္။ ဂြမ္းထိုးေစာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္းကို သူစိတ္၀င္စားသည္။ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ လက္ေတြ႕ဘ၀႐ွင္သန္နည္းမ်ား စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေအမီ ပီတာဆန္

တံုးအေသာသုိးႏွင္႔ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း

ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ ခ်က္ဒ္သည္ ယိုးမင္းေဒသ၌ သိုးထိန္းအျဖစ္ ၁ ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ ‘‘သိုးေတြကေလ သိပ္တံုးတာပဲ။ သူတို႔မ်က္စိေ႐ွ႕တင္ရွိတဲ႔အရာေတြကိုပဲ စားတယ္။ သူတို႔ေ႐ွ႕က သူတို႔စားေနတဲ႔ ျမက္ကုန္သြားရင္ အျခားဘယ္မွာ ျမက္ရွိမလဲ ေဘးဘီေတာင္ လွည့္မ႐ွာၾကဘူး။ သူတို႔ေ႐ွ႕က အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြပဲ စားေနေရာ’’ ဟု ေျပာျပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရယ္ေမာခဲ႔ၾကၿပီး က်မ္းစာမွလည္း လူကို သိုးႏွင္႔ ခိုင္းႏိႈင္းထားေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ မေတြးဘဲ မေနႏိုင္ ခဲ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိုးထိန္းကို လိုအပ္ျခင္းက မဆန္းပါ။ သိုးမ်ားက တံုးအသည္ ဆိုကတည္းက ၎တို႔ကို ဂ႐ုျပဳ ေစာင္႔ေ႐ွာက္မည့္ သိုးထိန္းကို လိုအပ္သည္။ တိုင္းတစ္ပါး ဗာဗုလုန္ျပည္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရသည့္ ဘုရားလူတို႔အတြက္ ပေရာဖက္ေယဇေက်လ စာေရးခဲ႔စဥ္ ၎တို႔အား မေကာင္းေသာ သိုးထိန္း၏လက္၌႐ွိသည့္ သိုးမ်ားႏွင္႔ ခိုင္းႏိႈင္းခဲ႔သည္။ သိုးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈျပဳစု ရမည့္အစား ဣသေရလလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သုိးမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္…

ေသနတ္သမားမ်ားကိုသီခ်င္းဆိုျပျခင္း

အမ်ိဳးသား ၂ ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုမႈျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ် စစ္ေဆးခံရၿပီး ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္က်ခံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ သူတို႔အေပၚ ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို သိခဲ့ရၿပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာေသာအခါ သူတို႔ကို သတ္မည့္ သူမ်ားေရွ႕တြင္ ပတၳနာေတာ္ကို ဆုေတာင္းရြတ္ဆိုကာ“Amazing Grace” သီခ်င္းကို သီဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထံမွလာေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔သည္ ေသျခင္းတရားကို အံ့ဖြယ္ခြန္အားျဖင့္ ရင္ဆိုင္သြားခဲ့သည္။

ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈျပခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစံနမူနာ အတိုင္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူအေသသတ္ျခင္းခံရမည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာစဥ္ ထိုညတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေန၌ သီခ်င္းဆိုႏိုင္ျခင္း သည္ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ပို၍အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အရာမွာ သူခ်ီးမြမ္းသီဆို ခဲ့သည့္ သီခ်င္းျဖစ္္သည္။ ထိုညတြင္ သခင္ေယရႈႏွင့္တပည့္ေတာ္မ်ားသည္္ Hallel ဟုေခၚသည့္ ဆာလံသီခ်င္း႐ွည္ကို ဆိုၿပီးေနာက္ (ဆာလံ…

သူတို႔ထံမွ ခရစ္ေတာ္၏ေမႊးရနံ႔ သင္းႀကိဳင္သည္

ေဘာ့သည္ သူ႔အိမ္ႏွင္႔ အလြန္ေဝးေသာၿမိဳ႕၊ ပူျပင္းၿပီး ဖုန္ထူေသာအရပ္သို႔ ကားျဖင့္ ခရီးျပဳခဲ႔သည္။ တစ္ေန႔လံုး ကားစီးလာရေသာေၾကာင္႔ ပင္ပန္းေနေသာ္လည္း ထိုေဒသမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ညစာအတူစား ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဝမ္းေျမာက္မိသည္။ သူ႔ကို ပ်ဴငွာလိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုေသာေၾကာင္႔ ခ်က္ျခင္းပင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရၿပီး၊ မိမိအိမ္ယာကဲ႔သို႔ သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္လ်က္ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ ခံရသည္ဟု ေက်နပ္မိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤသို႔ အသိအကၽြမ္းမ႐ွိေသာ အရပ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ၂ ေကာ တြင္ ေဘာ႔ ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ‘‘ခရစ္ေတာ္၏ ေမႊးႀကိဳင္ေသာရနံ႔’’႐ွိသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ‘‘ဒါ့ေၾကာင္႔ကိုး’’ ဟု ေဘာ႔ တစ္ကိုယ္တည္းေရရြတ္မိသည္။ ထိုအိ္မ္႐ွင္မ်ား၌ ခရစ္ေတာ္၏ေမႊးရနံ႔႐ွိေနပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ျခင္းျဖင္႔ ပို႔ေဆာင္လ်က္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာသမၼာတရား ကို သင္းပ်ံ႕ေစသည္ဟု ႐ွင္ေပါလု ၫႊန္းဆိုေသာအခါ…

ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ ျမည္တမ္းျခင္း

ဗဟားမားစ္ႏိုင္ငံ၊ နာဆာေဒသ႐ွိ Clifton Heritage အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းသည္ သမိုင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေခတ္တစ္ခုသို႔ ျပန္ေရာက္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႏွင္႔ထိစပ္ေနသည့္ ကုန္းျမင္႔၌ ျမင္႔မားေသာေက်ာက္ေဆာင္ မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားသည့္ ေက်ာက္ေလွကားထစ္႐ွိသည္။ ၁၈ ရာစုႏွစ္က ဗဟားမားစ္ ကၽြန္းႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္လာျခင္းခံရသည့္ ကၽြန္မ်ားသည္ ထိုေလွကားထစ္၌ ေျခခ်ခဲ႔ၾကေပလိမ္႔မည္။ ၎တို႔၏ မိသားစု မ်ားကို စြန္႔ခြာလ်က္ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံခံရသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ႔ၾကသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ထိပ္၌ ကၽြန္မ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္အမွတ္တရ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္ထုမ်ား ႐ွိသည္။ ၎တို႔ကို သစ္ကတိုးသားျဖင္႔ ထုလုပ္ထားၿပီး ၎တုိ႔ ဆံုး႐ံႈး ခဲ႔ရသည့္ ဇာတိေျမႏွင္႔ မိသားစု႐ွိရာအရပ္သို႔ မွန္းဆကာ ပင္လယ္ထဲ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေနပံု ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ထု အသီးသီး၌ ကၽြန္အမွတ္သညာအျဖစ္ ၾကာပြတ္ဒဏ္ရာမ်ား ပါ႐ိွသည္။

ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္အရာအတြက္ စိတ္မသာျမည္တမ္း ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္ထုမ်ားက ေလာကကမာၻ၏ယိုယြင္းေသာစနစ္ႏွင္႔ မတရားမႈ…

ဧည့္သည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေသာဧည့္သည္

ကၽြန္မေယာက္မႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ စီတဲလ္ၿမိဳ႕သို႔ ကၽြန္မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ခ်ိန္က မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္ကို မသိခဲ႔ပါ။ ထိုနယ္ေျမ႐ွိ ေဒသခံအသင္းေတာ္တစ္ခုမွ အိပ္ခန္းမ်ားစြာပါေသာ အငွားခ်ႏိုင္ေသာ အိမ္တစ္လံုး ႐ွာေပးျခင္းျဖင္႔ ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီေပးခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔က အခန္းတစ္ခန္းတြင္ေနၿပီး က်န္အခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းလာတက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အငွားခ်သည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္ထိတိုင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွလာသူမ်ားႏွင္႔
အတူ ေနထိုင္စားေသာက္ကာ လူစိမ္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံ ေသာ လူစိမ္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကၽြန္မတို႔ႏွင္႔အတူ ေနထိုင္သူ မ်ားႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔လည္း ေသာၾကာေန႔ညတိုင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ က်မ္းစာေလ႔လာၾကသည္။

အိမ္ႏွင္႔ေဝးကြာၿပီး ေနထိုင္ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို ဘုရားလူမ်ား သိနားလည္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင္႔ တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္။ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉ တြင္ မိဘကို ႐ိုေသ ရမည္၊ သူ႔ဥစၥာကို…

ေမတၱာ႐ုပ္ပံုမ်ား

ကၽြန္မႏွင္႔ကၽြန္မ၏သားသမီးမ်ား အေလ႔အက်င္႔အသစ္တစ္ခုကို ေန႔စဥ္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔ပါသည္။ ညစဥ္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္၌ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားကို စုထားၿပီး ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္ထြန္းသည္။ မိမိအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ အလင္းေပးပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ‘‘မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေမတၱာျပခဲ႔သနည္း’’ ၊ ‘‘မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေမတၱာ မျပဘဲေနခဲ႔သနည္း” ဟူသည့္ ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖကို မိမိ၏စာအုပ္ထဲ၌ အေျဖေရးရန္ (သို႔) ပံုဆြဲျပရန္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ႏွင္႔စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ခ်စ္ျခင္းသည္ အစ ကတည္းကပင္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ (၂ ေယာ ၁း၅)။ ႐ွင္ေယာဟန္က သူ၏ ဒုတိယၾသဝါဒစာေစာင္၌ ယံုၾကည္သူအသင္းသားမ်ားထံ စာေရးၿပီး ဘုရားသခင္ကို နာခံေသာအားျဖင္႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ႔သည္ (၂ ေယာ ၁း၅-၆)။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ ႐ွင္ေယာဟန္ႏွစ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ကို က်င္႔သံုး ေလ႔က်က္ျခင္းျဖင္႔ မိမိသည္…

လူေယာင္ေဆာင္ေသာဘုရားသခင္

ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္းသည္ တစ္လခန္႔ၾကာမွ် ခရီးထြက္ရသျဖင္႔ ကၽြန္မမွာ ႐ံုးအလုပ္၊ အိမ္အလုပ္၊ ကေလးမ်ား၏ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားႏွင့္ ဖိစီးဗ်ာမ်ားရေတာ့သည္။ အလုပ္ၿပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္က စိုးရိမ္အမွတ္သို႔ေရာက္လာသည္။ ျမက္ရိတ္စက္က ပ်က္၊ကေလးမ်ားက ေက်ာင္းပိတ္သျဖင့္ ပ်င္းေနၾကသည္။

ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း ထိုအရာ မ်ားကို မည္သို႔ေျဖ႐ွင္းရမည္နည္း။ ကၽြန္မသည္ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေၾကာင္း မၾကာမီ သေဘာေပါက္သြားသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားက ကၽြန္မကို လာေရာက္ကူညီၾကပါသည္။  ေဂ်ာ့ရွ္ က ျမက္ရိတ္စက္ ျပင္ေပးရန္ ေရာက္လာသည္။ ဂၽြန္ က ေန႔လယ္စာ ယူလာေပးသည္။ ကတ္စီဒီ က မီးပူ ကူတိုက္ေပးသည္။ အဘီ က ကေလးမ်ားကိုေခၚၿပီး အတူ ကစားေပးသျဖင္႔ ကၽြန္မ ေအးေအးေဆးေဆး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ ခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မကို ကူညီရန္ မိတ္ေဆြမ်ားအားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ ၎သည္ ေရာမ ၁၂ တြင္ ႐ွင္ေပါလု ေဖာ္ျပထားသည့္…

အစဦး မတိုင္ခင္က

“အကယ္၍ ဘုရားသခင္သည္ အစမရွိ၊ အဆံုးမရွိ ထာဝရတည္ရွိေတာ္မူသည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မဖန္ဆင္းမီ ကိုယ္ေတာ္ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ခဲ့သနည္း။” ဘုရားသခင္၏ထာဝရျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတိုင္း လူငယ္ဥပုသ္စာေျဖေက်ာင္းမွ စူးစမ္းလိုေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ထုိေမးခြန္းမ်ားကို အျမဲေမးေလ့ရွိသည္။ ၎သည္ နက္နဲ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မ ျပန္ေျဖေလ႔ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာမီကမွ က်မ္းစာမွ ထိုအေျဖကို ေပးသျဖင့္ ကၽြန္မသိခြင့္ရခဲ့သည္။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၇ တြင္ သခင္ေယရႈသည္ သူ၏အဘခမည္းေတာ္ထံ ဆုေတာင္းရာ၌ “အိုအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤကမာၻမတည္မရွိမီ အကၽြႏ္ုပ္ကို ခ်စ္သည္” ဟု ဆိုသည္ (၂၄)။ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သခင္ေယရႈေဖာ္ျပသည့္ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အဘဘုရားသခင္သည္ ကမာၻႀကီးကို မဖန္ဆင္းမီ ကပင္ ဖခင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၏သားေတာ္ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ သခင္ေယ႐ႈ ဗတၱိဇံခံစဥ္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သုိ႔…

ဗီယာ ဒိုလာ႐ုိဇာ

သခင္ေယ႐ႈကားတင္သတ္မခံရမီ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားအေၾကာင္းကို သန္႔႐ွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေအာက္ေမ႔သတိရၾကသည္။ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕လမ္းမကို ျဖတ္၍ ကားတိုင္ဆီသို႔ သခင္ေယ႐ႈေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔ေသာလမ္းကို ယခုအခါ ‘‘ဗီယာဒိုလာ႐ိုဇာ (The Via Dolorosa) - ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္လမ္းမ’’ဟု သိ႐ွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ကို ေရးသားသူကမူ သခင္ေယ႐ႈေလွ်ာက္ခဲ႔ေသာလမ္းကို ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ လမ္းမထက္ပိုၿပီး ေလးေလးနက္နက္ ႐ႈျမင္သည္။ ေဂါလေဂါသကုန္းျမင္႔ဆီသို႔ သခင္ေယ႐ႈ လိုလိုလားလား ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔ေသာ ေ၀ဒနာခရီးလမ္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ‘‘အသစ္ေသာ႐ွင္သန္ျခင္းလမ္း’’ကို ဖန္တီးေပးသည္။

တိရိစာၧန္မ်ားကို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင္႔ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း မ်ားအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္႔မ်က္ေမွာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ယုဒလူတို႔ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ‘‘ပညတ္တရားသည္ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ မဂၤလာအက်ိဳးတို႔၏ ေသခ်ာေသာ ပံုသဏၭာန္ကို မျပ၊ အရိပ္ကိုသာ ျပသည္ျဖစ္၍’’ ‘‘ႏြား၊ဆိတ္၏အေသြးသည္ အျပစ္ကို မပယ္ႏိုင္ရာ’’ (း၁၊၄)။…

တစ္ေယာက္တည္း မေျပးပါႏွင့္

ကၽြန္မအမ်ိဳးသား ဂ်က္ သည္ ၂၆ မိုင္ ေျပးလမ္းထက္၌ ၂၅ မိုင္ ခရီးအေရာက္တြင္ ခြန္အားျပတ္သြားသည္။ ၎သည္ သူပထမဆံုးေျပးေသာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး သူတစ္ေယာက္တည္း ေျပးခဲ႔ရသည္။ အကူအညီရယူႏိုင္ေသာမ႑ပ္တြင္ ေရေသာက္ရန္ ရပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေျပးလမ္းေဘး႐ွိ ျမက္ခင္းေပၚတြင္ ေမာဟိုက္စြာ ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္လြန္သြားေသာ္လည္း သူျပန္မထႏိုင္ခဲ႔ပါ။ ကင္တာကီ ျပည္နယ္မွ သက္လတ္ပိုင္းအ႐ြယ္ ေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦး ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူၿပိဳင္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတြးလိုက္ သည္။ တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ားပင္ ျဖစ္လင္႔ကစား၊ ဂ်က္ ကို သူတို႔က သတိထားမိၿပီး သူတို႔ႏွင္႔ အတူ ေျပးရန္ ေခၚသည္။ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ သူခြန္အားမ်ား ျပန္ျပည့္လာသလို ဂ်က္ ခံစားလိုက္ရသည္။ ဂ်က္ သည္ ထ၍ ထုိအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးႏွင္႔အတူ ၿပိဳင္ပြဲကို အဆံုးထိေျပးႏိုင္ခဲ႔သည္။
ဂ်က္ ကို ခြန္အားေပးခဲ႔ေသာ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ေမာေ႐ွအား…