လ - စက်တင်ဘာ 2018

နက္နဲလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ဖြင့္ခ်ျခင္း

တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္မွ အိမ္ျပန္လာရာ ျခံထဲအ၀င္ ကားလမ္းေဘးတြင္ အမ်ဳိးသမီးစီး ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္တစ္စံုကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မည္သူ႔ဖိနပ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္ တပ္အပ္ သိသည္။ သို႔ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို သြားႀကိဳၿပီးျပန္လာမည့္ သမီး လီဇာကို ျပန္ေပးရန္ ဖိနပ္ကို ကားဂိုေဒါင္ထဲထည့္ထားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လီဇာကို ေျပာျပ ေသာအခါ သူ႔ဖိနပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရ သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ကလည္း သူတု႔ိဖိနပ္ဟု မေျပာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းဖိနပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ပင္ ျပန္ထားလိုက္သည္။ ေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ ဖိနပ္ မရွိေတာ့ပါ။ ထူးဆန္းပါသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ သူ႔စာမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ နက္နဲေသာအေၾကာင္းတစ္ခု ေရးခဲ့သည္ကို သင္သိပါ သလား။ သို႔ေသာ္ သူေဖာ္ျပသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲမႈက “မည္္သူလုပ္တာလဲ” ဆိုသည့္အရာမ်ဳိးထက္ သာလြန္သည္။ ဥပမာ- ဧဖက္ ၃ ၌ ရွင္ေပါလုက…

ေကာက္သင္းေကာက္ျခင္း

တန္ဇန္နီးယန္းမိတ္ေဆြ ႐ုသ္သည္ သူ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒိုဒိုမာရွိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိသည့္ ေျမတစ္ကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႐ူပါ႐ံုရွိသည္။ ထိုေဒသရွိမုဆိုးမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး ဤဖုန္းဆိုးေျမကို ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္မည့္ေျမအျဖစ္ သူေျပာင္းလဲလိုသည္။ လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးလိုသည့္ သူ႔႐ူပါ႐ံုက သူ၏ဘုရားသခင္အေပၚ ခ်စ္ျခင္း၌တည္ရွိၿပီး ႐ုသ္ဆိုေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါ သူ႔နာမည္အားျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအား လယ္ျပင္ရွိ စပါးက်န္မ်ားကို ေကာက္သင္းေကာက္ရန္ အခြင့္ေပးသည္ (ဝတ္ ၁၉း၉-၁၀)။ (က်မ္းစာထဲမွ) ႐ုသသည္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူႏွင့္ သူ႔ေယာကၡမတို႔ စားေသာက္ရန္အတြက္ လယ္ထဲတြင္ ေကာက္သင္းေကာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေဆြမ်ဳိး ရင္းခ်ာ ျဖစ္သည့္ ေဗာဇ၏လယ္ကြက္၌ ေကာက္သင္းေကာက္
ရျခင္းက ေနာက္ဆံုးတြင္ ႐ုသႏွင့္ ေနာမိတို႔အတြက္ ခိုနားရာ အိမ္ႏွင့္ အကာအကြယ္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။…

ဘုရားသခင္ကို ေရွ႕ဦးစြာ ေမးေလွ်ာက္ပါ

ကၽြန္ေတာ္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အေစာပိုင္းကာလတြင္ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးအႀကိဳက္ မည္သို႔ မည္ပံုရွိသည္ကို သိေအာင္စဥ္းစားပံုေဖာ္ရင္း ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ညစာကို ေနအိမ္၌ပင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ စားလိုသလား၊ စားေသာက္ဆိုင္၌ သြားစားလိုသလား။ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေလွ်ာက္သြားျခင္းက သူ႔အတြက္အဆင္ေျပပါ့မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ပိတ္ရက္အခ်ိန္ေလးကို သူ႔အတြက္ ထားေပးရန္ သူေမွ်ာ္လင့္ေနမလား။ တစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေတြးဆၿပီး ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားမည့္အစား သူ႔ကုိ “သဲ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။

ေႏြးေထြးေသာအျပံဳးေလးႏွင့္ သူက “ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ကၽြန္မအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ စဥ္းစား ေပးတာကိုပဲ ကၽြန္မေပ်ာ္ေနပါၿပီ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ မည္သည့္အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္စသည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲဟု အလြန္အမင္း တိတိက်က် သိရွိလိုသည္။ လမ္းျပရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အေျဖ ေရေရရာရာ တိတိက်က် မေဖာ္ျပ ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ရွင္းလင္းသည့္အေျဖတစ္ခုရွိပါသည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပင္ပန္းအားေလ်ာ့ေသာအခါ

တစ္ခါတစ္ရံ၌ မွန္ရာကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ ပင္ပန္းလွသည္။ အေကာင္း ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာသည့္စကား၊ လုပ္မိသည့္အရာက အက်ိဳးျဖစ္ေစသလား ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေကာင္းေတြးမိမည္။ မၾကာမီက မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆုေတာင္းလ်က္ အီးေမးလ္ပို႔ေပးခဲ့ရာ သူက ေဒါသျဖင့္ တံု႔ျပန္သည့္ အတြက္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ ေတြးမိျခင္းပါ။ ခ်က္ျခင္းပင္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္နာကာ ေဒါသပါထြက္လာသည္။ ဘယ့္ႏွယ့္ ငါ့ကို အထင္မွားရတာလဲ။

ေဒါသႏွင့္ ျပန္လည္မတံု႔ျပန္မီ ကၽြႏု္ပ္သတိရလိုက္ သည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးအား ရွင္ေယ႐ႈ သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ ဘာျဖစ္မည္ (သို႔) (မိမိျဖစ္ေစလိုသည့္ အတိုင္းျဖစ္မျဖစ္)ကို မသိမျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္သတိရမိ သည္။ သခင္ဘုရားထံပါးဆြဲေခၚရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ပါးသူမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳေသာအခါ သူတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္ မည္။ တစ္စံုတစ္ဦးကို မွန္ကန္စြာ…

ငါးႀကီးအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ

မီဂါလူး သည္ အျဖဴေရာင္ေဝလငါးအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ ေ၀လငါး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကြင္းစ္လန္း ကမ္းလြန္ ေဒသတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ အရွည္ရွိသည့္ ႀကီးမားခန္႔ညားလွသည့္ သတၱဝါမွာ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ၄င္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနသည့္ ပေရာဖက္ႀကီးကို ၿမိဳခ်ရန္ “ဧရာမရွားပါးငါးႀကီး” တစ္ေကာင္ကို ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္(ေ ၁း၁၇)။ဘုရားသခင္သည္ နိနေဝကို တရားစီရင္မည့္အေၾကာင္း ၾကားေျပာရန္ ေယာနအား ေစခိုင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟျဗဲလူတို႔အပါအဝင္ လူတိုင္းအေပၚရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာ နိနေဝၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ေယာန မပတ္သက္လို။ သို႔ႏွင့္ သူထြက္ေျပးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ပိုဆိုးသြားသည္။ ငါးႀကီး၏ဝမ္းထဲမွ ေယာန ေနာင္တရခဲ့သည္။…