လ - မေ 2019

ေရာ႔ မင္းအတြက္

ကမာၻတစ္ဝွမ္း႐ွိ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား၌ မိမိဝန္းက်င္ရပ္ကြက္႐ွိ အိမ္ယာမဲ႔မ်ားကို မစကူညီရန္ လူမ်ားေရာက္႐ွိလာသည္။ ေရလံုအိတ္ထဲထည့္ထားသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို လမ္းေပၚေနထိုင္သူမ်ားက သူတုိ႔လိုလွ်င္ လိုသေလာက္ယူႏိုင္သည္။ အိတ္မ်ားေပၚ၌ “ကၽြႏု္ပ္႐ွိသည္။ သင္ေအး ေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သင္႔အတြက္ ျဖစ္သည္’’ ဟု စာေရး ကပ္ထားသည္။ ထိုလႈပ္႐ွားမႈက မွီခိုရာမဲ႔သူတို႔အတြက္ ေႏြးေထြးမႈျဖစ္ေစသည္သာမက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႔အား မိမိတို႔ၾကား႐ွိ ဆင္းရဲလိုအပ္ေနသူမ်ားအား မစေထာက္ပံ႔ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သင္ျပေပးသည္။

ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼာက်မ္းမွလည္း အေလးထားေဖာ္ျပၿပီး ထုိသူတို႔အတြက္ လက္က်ယ္က်ယ္ ဖြင္႔ေပးရန္ သြန္သင္သည္ (တရား ၁၅း၁၁)။ ဆင္းရဲသူမ်ား၏ဒုကၡကို မ်က္ႏွာလြဲပစ္္ရန္၊ မေဝမွ်ဘဲ မိမိဥစၥာပစၥည္းကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္မႈ ႐ွိေနသူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္းက်င္၌ ဝန္းရံ႐ွိေနေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ထိုေၾကာင္႔ ကပ္ေစးႏွဲမေနဘဲ (း၁၀) ရက္ေရာေသာ…

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမဲ႔သည့္ ခ်စ္ျခင္း

ကၽြန္မ၏ႏွလံုးသားကို ဖံုးကြယ္ရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းဒိုင္းလႊားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္မ ျခံဳခဲ႔သည္။ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ကို မစမ္းသပ္ႏိုင္ေအာင္၊ မိမိအိမ္မက္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံႏိုင္ေအာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းက ဆင္ျခင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆံုး႐ံႈးရမွာစိုးေၾကာက္စိတ္၊ ႏွလံုးနာက်င္ေၾကကြဲမႈႏွင္႔ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔က ဘုရားသခင္၊ အျခားသူတို႔ႏွင္႔ ကၽြန္မ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရး တိုးတက္္မႈမ႐ွိေအာင္ အဆီးအတား ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးစိတ္က ကၽြန္မကို မလံုျခံဳေသာ၊ ေသာကမ်ား ေသာ၊ သဝန္တိုေသာ ဇနီးသည္၊ သားသမီးအေပၚ အလြန္ အက်ဴးကာကြယ္ေသာ စိတ္ပူပန္ေသာမိခင္ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကိုမည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ဆက္လက္ခံယူသင္ယူရင္း ဘုရားသခင္က ကၽြန္မႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၊ ကၽြန္မႏွင္႔အျခားသူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးခဲ႔ သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကိုဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း သိျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈကို ကၽြန္မတိုး၍ ခံစားရၿပီး အျခားသူမ်ား၏လိုအင္ကို ကၽြန္မ၏လိုအင္ထက္ ေ႐ွ႕တန္းတင္ဦးစားေပး လိုစိတ္…

လြတ္ေနေသာ အိပ္ယာ

ဂ်ေမးကားႏိုင္ငံ မြန္ေတဂိုပင္လယ္ေအာ္႐ွိ စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္ဖ်ားနာသူမ်ားေဂဟာသို႔ ျပန္သြားၿပီး ရဲန္ဒဲလ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္အဆက္အသြယ္ ရလိုသည္။ သူက လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က သခင္ေယ႐ႈ၏ေမတၱာကို သိကၽြမ္းခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ေႏြဦးရာသီတိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း သံစံုအဖြဲ႕ႏွင္႔ ထိုေနရာသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သြားေလ႔႐ွိရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလး အီဗီက ရဲန္ဒဲလ္ႏွင္႔အတူ က်မ္းစာဖတ္ရင္း ဧဝံေဂလိေျပာျပရာ ရဲန္ဒဲလ္က သခင္ေယ႐ႈကို သူ၏ကယ္တင္ပိုင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ခဲ႔သည္။

ေဂဟာ၏အမ်ိဳးသားေဆာင္သို႔ ဝင္ၿပီး ရဲန္ဒဲလ္၏ ခုတင္ေနရာကို လွမ္းၾကည့္ရာ အိပ္ယာက လြတ္ေနသည္။ သူနာျပဳဆရာမအခန္းသို႔ဝင္၍ ေမးၾကည့္ရာ ကၽြႏု္ပ္ မၾကားလိုေသာ အေျဖကို ၾကားခဲ႔ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မေရာက္မီ ၅ ရက္အလို ရဲန္ဒဲလ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔သည္။

မ်က္ရည္ျဖင္႔ ဝမ္းနည္းစရာသတင္းကို ကၽြႏု္ပ္ အီဗီကို ေျပာျပရာ သူမက ႐ိုး႐ိုးေလး တံု႔ျပန္သည္။ “ရဲန္ဒဲလ္ေတာ႔ သခင္ေယ႐ႈနဲ႔ ေပ်ာ္ေနၿပီ’’။ ေနာက္ပိုင္းမွ အီဗီက “ကၽြန္မတို႔…

ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၌ သင္းအုပ္မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာ လမ္းၫႊန္ေရးသားျပင္ဆင္ခ်ိန္၌ စာေရးဖက္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ထိုႏိုင္ငံ၏အတူတကြ႐ွိေနျခင္း ယဥ္ေက်းမႈကို ၾကာေလတိုး၍ ႏွစ္သက္ခံစားမိသည္။ အျပန္အလွန္အေထာက္အပံ႔ေပးျခင္းသေဘာ (gotong royong)ကို ႐ြာမ်ားတြင္ က်င္႔သံုးၾကသည္။ အိမ္မိုးျခင္း၊ တံတားျပင္၊ လမ္းျပင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပ တြင္လည္း ဆရာဝန္ႏွင္႔ျပသရန္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား စသည့္ကိစၥ မ်ားတြင္လည္း အေဖာ္ႏွင္႔အတူ သြားၾကေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈက ထိုသို႔ျဖစ္၍ သင္ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ဦးတည္း မျဖစ္ေၾကာင္း ထိုမိတ္ေဆြက ေျပာျပသည္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌လည္း သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူ မ်ားသည္ မိမိသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ဦးတည္း မျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားမွ တတိယပုဂၢိဳလ္ - သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျမဲထာဝရ အေဖာ္ျဖစ္သည္။ သစၥာ႐ွိေသာ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ထက္မက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ “အတူအစဥ္မျပတ္ တည္ေနေစျခင္းငွာ’’…

႐ွင္သန္ေသာ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္အၾကင္နာ

အစဥ္အလာထံုးတမ္းမ်ား က်င္႔သံုးသည့္ အသင္းေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္ႀကီးျပင္းလာခဲ႔သည္။ မိသားစုဝင္ (သုိ႔) မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦး ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သတိရမိသည့္ အရာတစ္ခုမွာ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း “… အတြက္ အမွတ္တရ’’ ဟု ကမၺည္းထိုးထားသည့္ ေၾကးျပား တပ္ထားသည္ ခံုတန္း႐ွည္အလွဴေရာက္လာသည္။ သို႔မဟုတ္ ခန္းမေလွ်ာက္လမ္းတြင္ ထိုသို႔ ေၾကးျပားတပ္ထားသည့္ ပန္းခ်ီကားေရာက္လာသည္။ ေရးထိုးထားသည့္ ကြယ္လြန္သူ၏အမည္သည္ လြန္သြား သည့္ ဘဝအသက္တစ္ခုကို ေတာက္ပစြာ သတိေပးေန သည္။ ထိုအမွတ္တရမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္အစဥ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သည္။ ယခုလည္း ျမတ္ႏိုးဆဲပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ထိုအရာမ်ားသည္ မလႈပ္႐ွားႏိုင္ေသာ သက္မဲ႔ဝတၳဳမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ “အသက္ မ႐ွိ’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ အေတြးဝင္မိသည္။ ထိုအမွတ္တရမ်ားသို႔ အသက္သြင္း ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုခု ႐ွိပါသလား။

သူခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ေယာနသန္ ေသဆံုးျခင္း ေၾကာင့္…