စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Estera Pirosca Escobar

Estera Pirosca Escobar

အက္စ္ၾတာ သည္ ေလာကႀကီးအတြက္ ဝန္တာထားေသာ ႏွလံုးသား႐ွိသည့္ ႐ိုးေမးနီးယားႏိုင္ငံသူ ျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သူေရာက္႐ွိလာခဲ႔ၿပီး အထီးက်န္မႈႏွင္႔ အိမ္ကိုလြမ္းဆြတ္မႈမ်ား ခံစားခဲ႔ ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူအသီးသီးကို ေမတၱာျပသည့္ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝန္း၏ ေမတၱာကိုလည္း သူျမည္းစမ္းခဲ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ တို႔သည္ ၎တို႔ခံစားရသည့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ႁပြန္မႈႏွင္႔ ေမတၱာအားျဖင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း သူေတြ႕ျမင္ခဲ႔သည္။ အက္စ္ၾတာသည္ International Friendships, Inc. (IFI), အဖြဲ႕တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္႐ွိၿပီး အေမရိကန္တစ္ဝန္း႐ွိ IFI မွ အမႈေတာ္ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကံ႕ခုိင္ျခင္း႐ွိရန္၊ ေဒသတြင္း ၎တို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာရန္အတြက္ မစကူညီ ေပးသည္။ အက္စ္ၾတာႏွင္႔ သူ႔ခင္ပြန္း ခ်ီလီႏိုင္ငံသား ဖရန္စစ္တို႔သည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဂရန္းရဲပစ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Estera Pirosca Escobar

ဂ်စ္ပစီေကာင္ေလးပဲ

၁၈၇၇ ခုႏွစ္၊ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းခ်ိန္အတြင္း ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္ ေရာ့ဒ္နီ စမစ္ အေ႐ွ႕သို႔ လွမ္းလာစဥ္ “အို ဂ်စ္ပစီေကာင္ေလးပဲ”ဟု တစ္စံုတစ္ဦးက မႏွစ္ၿမိဳ႕စြာ ေရ႐ြတ္လိုက္သည္။ ပညာမတတ္သည့္ ဂ်စ္ပစီမိဘႏွစ္ပါး၏သား၊ ဤဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလးကို မည္သူတစ္ဦးကမွ် အထင္မႀကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရာ့ဒ္နီက ထိုတီးတိုးသံမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ သူ႔ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၌ အၾကံအစည္႐ွိေၾကာင္း စိတ္ခ်ေသခ်ာသည္။ သို႔ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ၀ယ္ယူၿပီး ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေအာင္ သူ႔ဘာသာသူ ေလ့လာခဲ့၏။ “႐ွင္ေယ႐ႈထံကို ေရာက္ႏိုင္တဲ့လမ္းက ကိမ္းဘေရ့ခ်္၊ ဟားဗတ္၊ ေရးလ္၊ တကၠသိုလ္က ပညာတတ္မွ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာဆရာေတြမွ မဟုတ္ဘူး။ လမ္းကေတာ့ ကရာနီကုန္းလမ္းေဟာင္းပဲ ျဖစ္တယ္”ဟု သူတစ္ႀကိမ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိသည့္အျဖစ္မွ ေရာ့ဒ္နီသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူမ်ားစြာကို ေယ႐ႈ႐ွင္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဘုရားအသံုးျပဳသည့္ ဧ၀ံေဂလိဆရာတစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့၏။…

ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး

ၫႊန္ၾကားျပသ သြန္သင္ေပးသူ ဟု ဆိုလွ်င္ မည္သူကို သင္႔အေတြးထဲ ျမင္မိမည္နည္း။ ကၽြန္မဆိုလွ်င္ သင္းအုပ္ဆရာ ရစ္ ကို ျမင္မိသည္။ သူက ကၽြန္မ၌ ႐ွိသည့္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ျမင္ၿပီး၊ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ မယံုၾကည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူက ကၽြန္မကို ယံုသည္။ ႏွိမ္႔ခ်လ်က္ ေမတၱာသေဘာႏွင္႔ အေစခံျခင္းျဖင္႔ ဦးေဆာင္ျခင္း အတတ္ကို စံနမူနာျပခဲ႔သည္။ ရလဒ္အေနျဖင္႔ ယခုတြင္ ကၽြန္မသည္ အျခားသူမ်ားကို ၫႊန္ၾကားျပသသြန္သင္လ်က္ အမႈေဆာင္ေနပါသည္။

ဧလိ႐ွဲအား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ႀကီးရင္႔ေစ သည့္ လမ္းေၾကာင္း၌ ပေရာဖက္ဧလိယသည္ အေရးပါ သည့္ အပိုင္းက႑၌ ပါဝင္ခဲ႔သည္။ သူ႔ကို ဆက္ခံမည့္သူ အျဖစ္ ဧလိ႐ွဲကို ဆီေလာင္းဘိသိတ္ေပးရန္ ဘုရားသခင္ သူ႔ကို မိန္႔ၾကားၿပီးေနာက္ (၃ ရာ ၁၉း၁၆-၁၉)၊ လယ္ကြင္း၌ လယ္ထြန္ေနသည့္ ဧလိ႐ွဲကို ဧလိယက သူ႔ေနာက္လိုက္အျဖစ္…

ၾကားေျပာရမည့္ သတင္းေကာင္း

အီရန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အာမန္က ကၽြန္မကို “နာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲ” ဟု ေမးသည္။ ကၽြန္မ၏ အမည္မွာ အက္စထရာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ သူက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ ဖာစီမွာလည္း အဲလိုနာမည္မ်ဳိးရွိတယ္။ စီထရီလို႔ေခၚတယ္” တအံတၾသေျပာရင္း သူ႔မ်က္ႏွာက ဝင္းပလာသည္။ ထိုဆက္ႏြယ္မႈေလးက အံ့ၾသဖြယ္ စကားစျမည္ ေျပာႏိုင္ရန္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ႐ွိ ပါရွန္တိုင္းျပည္ (အီရန္ႏိုင္ငံ)၏ ဂ်ဴးမိဖုရားတစ္ပါး၏နာမည္ ဧသတာအတိုင္း ကၽြန္မ၏နာမည္ကို မွည့္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဧသတာ၏အေၾကာင္းကို အရင္းျပဳၿပီး သခင္ေယ႐ႈ အေၾကာင္း ကၽြန္မေဝငွခဲ့သည္။ ကၽြန္မတို႔ စကားဝိုင္းေလး၏ ရလဒ္အေနႏွင့္ အာမန္သည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသင္ယူရန္ အပတ္စဥ္က်မ္းစာသင္တန္းကို စတင္ တက္ေရာက္ေတာ့သည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ ကို ခံယူၿပီး သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ ဖိလိပၸဳသည္ ျမင္းရထားျဖင့္ ခရီးႏွင္ေနသည့္ အဲသေယာပိအမတ္တစ္ဦးႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးျခင္းျဖင့္ အစပ်ဳိးလိုက္သည္။ “ဖတ္ေသာအရာကို နားလည္ပါ၏…

အိမ္ယာမဲ့ျဖစ္ရန္ တမင္ေရြးခ်ယ္

Keith Wasserman သည္ အၾကင္ေမတၱာႏွင့္ သနားက႐ုဏာတို႔ တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွစၿပီး ႏွစ္တိုင္း ရက္အနည္းငယ္ အိမ္ယာမဲ့အျဖစ္ ေနထိုင္ သည္။ ေနစရာအိမ္မရွိတဲ့လူေတြ အေပၚထားတဲ့ “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ စာနာမႈေတြ တိုးလာဖို႔ လမ္းေပၚမွာေနဖို႔ သြားတာပါ”ဟု Good Works, Inc ၏ အမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Keith က ေျပာျပခဲ့သည္။

သူအေစခံေပးေနသူမ်ားကဲ့သို႔ ေနထိုင္သည့္ Keith ၏နည္းလမ္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရွင္ေယ႐ႈ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္အမႈကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ ပံုပမာျဖစ္ေလမလားဟု ကၽြႏ္ုပ္ေတြးမိသည္။ စၾကဝဠာ၏ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကံဳရသည့္အမႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ႏိုင္ရန္၊ လူသားမ်ား၏လက္၀ယ္အေသခံရန္ အားႏြဲ႕ေသာသူငယ္ အျဖစ္ ခံယူၿပီး လူသားအျဖစ္ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေဟျဗဲၾသဝါဒစာေရးသူက…

ၾကင္နာျပမႈတစ္ခု

''အက္စၾထာ ေရ၊ သမီးသူငယ္ခ်င္း ဟယ္လင္က သမီးအတြက္ လက္ေဆာင္ပို႔လိုက္တယ္" ဟု အလုပ္မွ ျပန္လာသည့္ ေမေမက ကၽြန္မကိုလွမ္းေျပာသည္။ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔စာတိုက္မွ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္းက ဒုတိယခရစ္စမတ္ႏွင့္ အလားတူေနသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သတိရေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ဤႏွစ္လိုဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးအားျဖင့္ ခံစားရသည္။

မ်က္ႏွာမြဲမုဆိုးမ တဗိသ(ေဒၚကာ)သည္လည္း အလားတူ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ေပးသည္။ သူသည္ ယုေပၸၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ႐ွင္ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း၌ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည္။ သူသည္ အျမဲပင္ ‘‘ေကာင္းေသာအက်င့္၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းအက်င့္”တို႔ကို ျပဳတတ္သည္ (တ ၉း၃၆)။ တစ္ေန႔ေသာ္ သူဖ်ားနာၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ အနီးအနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္အတြက္ ယံုၾကည္သူႏွစ္ဦးက သူ႔ထံသြားၿပီး ယုေပၸသို႔ လိုက္လာရန္…

သာမန္လူသား

အလြန္ခ်ဴခ်ာေသာ ဝီလီယံ ကယ္ရီ သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေနာ့သမ္တမ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေနထုိင္ေသာ အညတရမိသားစုမွေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ သူ၏အနာဂတ္မွာ မေရရာ မေသခ်ာပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္က သူအတြက္ အစီအစဥ္ ရွိထားႏွင့္သည္။ ဆိုးရြားေသာမေျပလည္မႈမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံၿပီး အိႏၵိယသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ကာ လူမႈေရးရာမ်ားကို အံ႔မခမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ဲၿပီး သမၼာက်မ္းစာကိုလည္း အိႏၵိယတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား မ်ားစြာသို႔ ျပန္ဆိုေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္သည္။ လူသားမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလးစားသည္။ ကိုယ္ေတာ္
အတြက္ အမႈမ်ားစြာကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္သည္ မိသားစုတြင္ အသက္ အငယ္ဆံုးေသာ သာမန္လူငယ္တစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီး ဗက္လင္ ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ မထင္မရွား သိုးေက်ာင္းေနသူတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္ (၁ရာ ၁၆း၁၁-၁၂)။ သူ၏စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ ျမင္ေတာ္မူၿပီး သူ႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၌ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ေရွာလုမင္းသည္ နာခံျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္…