အမ်ိဳးအစား  |  odb

အစာေ႐ွာင္ျခင္း၏ အဓိကအရင္းခံ

ဆာေလာင္မႈက ထိုး၍ႏွိပ္စက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာက အစာေ႐ွာင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳရန္ေျပာသည္။ အခ်ိန္တစ္ျဖည္းျဖည္း ကုန္သြားစဥ္ “သခင္ေယ႐ႈက ရက္ ၄၀ ေတာင္ ဘယ္လုိ အစာေ႐ွာင္ခဲ႔ပါလိမ္႔’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခြန္အားႏွင္႔ သည္းခံျခင္း၊ အထူးသျဖင္႔ သည္းခံျခင္းစိတ္အတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ အမွီျပဳႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ႀကိဳးစားရသည္။

႐ုပ္ခႏၶာက ခံႏိုင္ရည္႐ွိလွ်င္ အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာအစာ၏ အေရးပါမႈကို သင္ျပႏိုင္ သည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လူသည္ မုန္႔အားျဖင္႔သာ အသက္ကို ေမြးရမည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင္႔ အသက္ကို ေမြးရမည္’’ (မး၄း၄) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္လက္ေတြ႕သင္ယူမိသည္က အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔နီးေအာင္ မဆြဲႏိုင္ျခင္းတည္း။

အမွန္စင္စစ္ ပေရာဖက္ဇာခရိအားျဖင္႔ သူ႔လူမ်ားကို ဘုရား႐ွင္မိန္႔ၾကားသည္မွာ ၎တို႔၏အစာေ႐ွာင္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔သည္ ဆင္းရဲသားတို႔အား လုပ္ေကၽြးျခင္းမမည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။…

ထူးဆန္းအံ႔ၾသဖြယ္ အတုမ႐ွိေသာ

လန္ဒန္တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏အဆိုအရ - လူသည္ အထူးစပယ္႐ွယ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္အာဏာပိုင္မ်ားက “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၌႐ွိေသာ လူသားမ်ား’’ ဟူသည့္ ျပပြဲတစ္ခုကို ၄ ရက္ၾကာ ခင္းက်င္းျပသခဲ႔သည္။ ေလွာင္အိမ္၌ ထည့္ထားသည့္ လူသားမ်ားကို အြန္လိုင္းၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္။ လူသားသဘာဝကို ဧည့္ပရိသတ္မ်ား ပိုနားလည္ေစရန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုင္းဘုတ္တြင္ သူတုိ႔ စားသည့္အစာ၊ အမူအက်င္႔၊ ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အရာ စသည့္ျဖင္႔ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင္႔႐ွိသူက ဤျပပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသား၏အတုုမ႐ွိျဖစ္ျခင္းကုိ ေမွးမိွန္ ေအာင္ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျပပြဲၸ၌ ပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးကလည္း ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူပံုရသည္။ “လူကို သတၱဝါလို႔ ျမင္တဲ႔အခါ … ငါတို႔ဟာ ဘာမွအထူးစပယ္႐ွယ္ေတြ မဟုတ္ပါလားဆိုတာ သတိေပးေနသလိုပါပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။…

ဘုရားေပးေသာလြတ္ေျမာက္မႈ

အာဂါသာ ခရစ္တီ ေရးသားသည့္ ဟာၾကဴလီ ေပၚေရာ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ဝတၳဳ The Clocks မွ ဇာတ္လမ္းသည္ ဆက္တုိက္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူ ရန္ဘက္တစ္ဦး အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းအစတြင္ လူတစ္ေယာက္ကိုသာ သတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ႔ ေသာ္လည္း ထိုလူသတ္မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း ဆက္တိုက္လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ လူသတ္မႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးက “ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ သတ္မလို႔ပါ” ဟု စံုေထာက္ ေပၚေရာ႔အား ဝန္ခံခဲ႔သည္။

ဇာတ္လမ္းထဲမွ ၾကံစည္သူမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဘာသာေရး အာဏာ႐ွိသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈတစ္ခုကိုစီစဥ္ခဲ႔သည္။ လာဇ႐ုကို သခင္ေယ႐ႈ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစခဲ႔ၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၁း၃၈-၄၄) သူတို႔သည္ အေရးေပၚေတြ႕ဆံုကာ ေယ႐ႈကို သတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ႔သည္ (း၄၅-၅၃)။ ထိုမွ်ႏွင္႔မၿပီးေသး။ သခင္ေယ႐ႈ ေသျ ခင္းမွ ထေျမာက္ေသာ အခါ သခ်ဳႋင္း၌ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင္႔ပတ္သက္၍…

ေကြးေကာက္ေသာေမွ်ာ္စင္

ေကြးေကာက္ပံုပ်က္ေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္ကို ေတြ႕ျမင္ရသူတိုင္းက အံ႔ၾသၾက သည္။ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕၏ေျပာျပခ်က္အရ ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင္႔ တစ္ခ်ိန္က ဝင္႔ႂကြားခဲ႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္မွာ ေကြးေကာက္ ပံုပ်က္သြားၿပီး အႏၲရာယ္သတိေပးေနေတာ႔သည္။

အသင္းေတာ္မွ ထိုေမွ်ာ္စင္ထိပ္ကို အျမန္ျပဳျပင္ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရယ္စရာပံုေပါက္ေနသည့္ ပံုသဏၭာန္က ကၽြႏု္ပ္ကို အေတြးနက္ေစသည္။ အသင္းေတာ္ဆိုသည့္ ေနရာကို အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ေနရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ပံုပ်က္ေကြးေကာက္မႈမ်ားကို ဖြင္႔ျပႏိုင္ေသာအရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မမွတ္ယူတတ္ပါ။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ ပ်က္စီးေသာေလာကကမာၻ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ ပံုပ်က္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပင္ကုိုယ္ မိမိအားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ႐ွိၾကသည္။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ထားရန္ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဖက္စိတ္ထားကို ခံယူရန္ က်မ္းစာမွ အားေပးသည္။ ဥပမာ - ၂ ေကာ ၁၂ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက သူ၏မေဖာ္ျပလိုေသာ “ကိုယ္၌…

အခ်င္းခ်င္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သည္

ကၽြန္မကေလးမ်ားႏွင္႔ ေတာင္တက္သြားစဥ္ လမ္းတစ္ေနရာ၌ ေပါက္ေနသည့္ စပရိန္ကဲ႔သို႔ အႏြယ္အတက္မ်ားႏွင္႔ အစိမ္းႏုေရာင္ အပင္တစ္ပင္ကို ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ၎ကို ေရညိႇပင္ဟု သာမန္ေခၚဆိုေသာ္လည္း ၎သည္ ေရညိႇမဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးျပဳသည့္ အပင္ျဖစ္သည္။ မိႈႏွင္႔စိမ္းျပာေရညိႇေမွာ္ပင္သည္ သီးျခားစီ မ႐ွင္သန္ႏိုင္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ႏွစ္ခု အတူ႐ွင္သန္ျခင္းျဖင္႔ အယ္လ္ပိုင္း(alpine) ေဒသတြင္ ႏွစ္ပိုင္း ၄၅၀၀ အထိ ႐ွင္သန္ႏိုင္သည္။ ထိုအပင္သည္ မိုးေခါင္ေရ႐ွားဒဏ္ႏွင္႔ အပူခ်ိန္က်ဆင္းသည့္ ဒဏ္ကို ခံရပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ အလြန္ေအးသည့္ ေဆာင္းရာသီ ကာလမ်ားတြင္ သမင္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာအစာ ျဖစ္သည္။

မိႈႏွင္႔စိမ္းျပာေရညႇိေမွာ္ပင္၏ ဆက္ႏြယ္မႈအားျဖင္႔ လူသားတို႔၏ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို သတိျပဳမိသည္။ ကၽြန္မတို႔လည္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အမွီသဟဲျပဳေနရသည္။ အတူတကြ ႐ွင္သန္တိုးပြားႏိုင္ေရး ကၽြန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ႐ွိရမည္။

ေကာေလာသဲအသင္းေတာ္႐ွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ႐ွင္ေပါလုထံ စာေရးေပးစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆက္သြယ္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးသည္ မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္သင္႔သည္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔သည္…

ဘုရားသခင္၏ အံ႔ဖြယ္လက္ေတာ္

နယူးေယာက္မွ ဆန္အန္တိုနီယိုသို႔ ထြက္ခြာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ျပႆနာတက္ေတာ႔သည္။ ေလယာဥ္၏စက္တစ္လံုး ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီး စက္မွ လြင္႔စင္ထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစက ေလယာဥ္မွန္ျပတင္းကို ထိမွန္ၿပီး ပ်က္စီးသြားသျဖင္႔ အလံုပိတ္ေလယာဥ္၏ဖိအားကို ေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။ ခရီးသည္ မ်ားစြာတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးသြားသည္။ ေရေၾကာင္း တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္းသူအျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ သင္တန္း တက္ဖူးသူ ေလယာဥ္မွဴးသာ ၿငိမ္ဝပ္စြာျဖင္႔ ေလယာဥ္ကို မထိန္းႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြား မည္ပင္။ ေဒသထုတ္သတင္းစာ၌ ထိုအေၾကာင္းကို “အံ႔ဖြယ္ လက္ထဲ၌” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ သတင္းပါလာသည္။

ဆာလံ ၃၁ တြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အံ႔ဖြယ္ေသာ ဂ႐ုျပဳေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္အေၾကာင္းကို သူသိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင္႔ “အကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏” ဟု (း၅) စိတ္ခ်မႈျဖင္႔ သူေျပာႏိုင္ခဲ႔သည္။…

ဝက္ဝံ႐ုပ္ႀကီးကိုဖက္ထား

ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးေလးအတြက္ ဝက္ဝံေမႊးပြအ႐ုပ္ႀကီးတစ္႐ုပ္ကို ေမတၱာမ်ားစြာျဖင္႔ဝယ္ေပး လိုက္သည္။ ပထမေတာ႔ သူဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၿပီးေနာက္ သူအလြန္အံ႔ၾသဝမ္းသာ သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးစမ္းစိတ္ျဖင္႔ စပ္စုပါေတာ႔သည္။ သူ႔လက္ေခ်ာင္းတုတ္တုတ္ ေလးျဖင္႔ ဝက္ဝံ႐ုပ္ႏွာေခါင္းကို ပုတ္လိုက္ရာ ဝက္ဝံ႐ုပ္က သူ႔ထံကိုင္းၫြတ္လာ သျဖင္႔ သူအလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္သြားသည္။ ေျမးေလးက ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ရင္ခြင္ထဲ ေခါင္းတုိးဝင္ကာ ဝက္ဝံ႐ုပ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ဖက္ထားလိုက္သည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္၏ ႏူးညံ့သည့္ အေမႊးအမွ်င္ၾကားထဲ တိုးဝင္ရင္း သူ႔ပါးျပင္ေပၚ၌ အျပံဳးပန္း ေဝေနသည္။ ဝက္ဝံ႐ုပ္သည္ အမွန္တကယ္ သူ႔ကို မခ်စ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမးေလးမသိပါ။ အျပစ္ကင္းစြာ သဘာဝအေလ်ာက္ ဝက္ဝံ႐ုပ္ သူ႔ကိုခ်စ္သည္ဟု ခံစားရၿပီး စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ႏွင္႔ သူတံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားသည့္ ႐ွင္ေယာဟန္၏ပထမစာေစာင္တြင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ရဲဝံ႔စြာ သူေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔သည္ သိ၍ ယံုၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္…

အားလံုးဆံုး႐ႈံးသြားၿပီဟုထင္ရခ်ိန္၌

ေျခာက္လအတြင္း ဂ်ဲရယ္၏ဘဝသည္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း မ်ားေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ဓနဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေၾကကြဲဖြယ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ သူ၏သား အသက္ဆံုး႐ႈံးသြားသည္။ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္စရာမ်ားေၾကာင့္ သူ၏မိခင္သည္ ႏွလံုးေဖာက္၍ ဆံုးသြားသည္။ ဇနီးသည္က အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ၊ သမီးငယ္ႏွစ္ေယာက္ သည္ ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူလုပ္ႏိုင္ သမွ်မွာ “အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း (ဆာ ၂၂း၁)” ဟူသည့္ ဆာလံဆရာ၏ စကားလံုးမ်ားကို ေရ႐ြတ္ျခင္းေပတည္း။

ဂ်ဲရယ္အား ဆက္လက္ရွင္သန္ေစေသာ တစ္ခုတည္း ေသာအရာမွာ ေယ႐ႈကို ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည့္ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတို႔အား သူတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားမွ ထာဝရအသက္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ တစ္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ မစမႈအတြက္ သူ၏ကယ္ရာမဲ့ဟစ္ေခၚသံကို ဘုရားသခင္ အေျဖေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းျခင္း ထဲ၌…

ၾကင္နာေသာေဝဖန္ျခင္း

ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝေဆးျခယ္သည့္ အတန္းခ်ိန္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳႂကြယ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပန္းခ်ီဆရာႀကီးသည္ ကၽြန္မ၏ပထမဆံုးလက္ရာကို အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြန္မ၏ပန္းခ်ီကားေ႐ွ႕တြင္ သူ၏ေမးကို ကိုင္လ်က္ ၿငိမ္သက္စြာရပ္ေနသည္။ သူေျပာေတာ့မည္၊ လက္ရာမေကာင္းဟု သူေျပာေတာ့မည္ဟု ကၽြန္မထင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူ မေျပာခဲ့ပါ။

အေရာင္စပ္ထားသည့္ အေနအထားႏွင့္ ထင္႐ွား ေပၚလြင္သည့္ ခံစားခ်က္ကို သူသေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သည့္ေနာက္ အေဝးမွသစ္ပင္မ်ားကို ပို၍ ေတာက္ပစြာ ျခယ္မႈန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျခံဳပင္မ်ားသည္ ပို၍ႏူးညံ့ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာအ႐ြက္မ်ားခၽြန္မ်ား႐ွိရန္ လိုအပ္သည္။ အျမင္႐ႈေထာင့္ႏွင့္ အေရာင္အေသြးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံ၍၊ ကၽြန္မ၏ လက္ရာကို သူေဝဖန္ခြင့္႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ေဝဖန္မႈသည္ မွန္ကန္ၿပီး၊ ၾကင္နာမႈ႐ွိသည္။

လူတို႔၏အျပစ္အတြက္ ၎တို႔ကို ျပစ္တင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေယ႐ႈသည္ ေ႐ွးေဟာင္းေရတြင္းတစ္ခု၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ႐ွမာရိအမ်ိဳးသမီးကို အျပစ္တင္ရန္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။ လက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္…

မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာကိုေမွ်ာ္လင့္တမ္းတျခင္း

ဖာနန္ဒိုပက္ဆိုအာ၏ ေပၚတူဂီကဗ်ာ“Ode Marítima” တြင္ “ဆိပ္ခံေဘာတံတားတိုင္းက မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေတာင့္တမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္” ဟု ဆိုသည္။ သေဘၤာသည္ သေဘာၤဆိပ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာထြက္ခြာသြားရာ၊ ပက္ဆိုအာ၏သေဘၤာဆိပ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သေဘၤာက ထြက္သြား သည္။ သေဘၤာဆိပ္က က်န္ခဲ့သည္။ သေဘၤာဆိပ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ အိပ္မက္၊ ပူေဆြးတမ္းတမႈမ်ားကို ႀကိတ္မွိတ္ ခံေနရေသာ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ က်န္ရွိေနၿပီး မိမိ ဆံုးရႈံး သြားေသာအရာ၊ မိမိလက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာအရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစစ္စစ္နာက်င္ခံစားရသည္။

“ေတာင့္တျခင္း”(saudade) ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေပၚတူဂီ စကားအားျဖင့္ အတိတ္ကို တသသလြမ္းဆြတ္ေနျခင္း ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နက္ရႈိင္းသည့္ နာက်င္ခံစားမႈဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ သည္။ ကဗ်ာဆရာက ႐ွင္းျပရန္ခက္ခဲေသာအရာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေနေဗာေတာင္သည္ ေမာေ႐ွ၏ “မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင့္တမႈ” ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေနေဗာေတာင္မွ သူလုံးဝေျခခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ ကတိေတာ္ျပည္သို႔…