ဘုရားသခင်အတူရှိနေခြင်းကို ရေးသားဖော်ပြထားသည့် 'နေ့စဥ်ခွန်အား' ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း စာမူများမှတစ်ဆင့် စာဖတ်သူများသည် ခွန်အားရရှိစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ စာဖတ်သူများသည် ကိုယ်တော်၌ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခွန်အား ရှိပါစေသော်။

ငြိမ်ဝပ်လျက် နေကြလော့

ငြိမ်ဝပ်လျက်နေကြလော့။ ငါကား ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်ကြလော့။ (ဆာ ၄၆:၁၀)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဆာလံကျမ်း ၄၆

ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်၍၊ ခွန်အား ကို ပေးတော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည်ကာလ အထူးသဖြင့် ကူမတော်မူကြောင်း…

ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်လာပါ

ငါတို့သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသော သဘောရှိ၍ ဝိစိကိစ္ဆာနှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်း၌တည်လျက် ... အထံတော်သို့ တိုးဝင် ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့။ (ဟေဗြဲ ၁၀:၂၂)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၁၀:၁၉-၂၅

၁၉ ထိုကြောင့် ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်းဟူသော ကုလားကာအားဖြင့် ထိုသခင်…

ဝိုင်းကူ ဆုတောင်းပါ

... လူအမျိုးမျိုးတို့အဘို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း၊ မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းကို ရှေ့ဦးစွာ ပြုစေခြင်းငှာ ငါတိုက်တွန်း သွေးဆောင်၏။ (၁ တိ ၂:၂)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဆာလံကျမ်း ၁၂၂:၆-၉

ယေရုရှလင်မြို့ ငြိမ်ဝပ်မည်အကြောင်း…

ကိုယ်တော် ကူမမူပါ

ထို့ကြောင့် ငါတို့သည် သနားခြင်းကရုဏာကို လည်းကောင်း၊ တော်လျော်သောမစခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို လည်းကောင်း၊ ခံရမည်အကြောင်း ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့။ (ဟေဗြဲ ၄:၁၆)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၄:၁၄-၁၆

၁၄ ယခုမူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံထဲသို့…

မေးစရာများဖြစ်လာသော်

... ငါသွားသော လမ်းကို သိတော်မူ၏။ (ယောဘ ၂၃:၁၀)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ယောဘဝတ္ထု ၂၃:၁-၁၂

၁၊ ၂ ယောဘပြန်၍ မြွက်ဆိုသည်ကား၊ ယခု ငါပြင်းစွာ မြည်တမ်းသော်လည်း၊ ငါခံရသောဒဏ်သည်သာ၍ ပြင်းပါ၏။ ဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်သော…

နားမလည်သောအခါ

ထာဝရဘုရား မိန်တော်မူသည်ကား၊ ငါ၏အကြံအစည်သည် သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့် မတူ။ ငါ၏အကျင့်သည်လည်း သင်တို့၏အကျင့်နှင့်မတူ။ (ဟေရှာ ၅၅:၈)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၅၅:၆-၁၃

တွေ့နိုင်သည် ကာလတွင် ထာဝရဘုရားကို ရှာကြလော့။ နီးတော်မူသည်ကာလတွင် ဆုတောင်း…

သခင် နားလည်သည်

ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏အလင်း၊ ငါ့ကို ကယ်တင်သောအရှင် ဖြစ်တော်မူ၏။ (ဆာ ၂၇:၁)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဆာလံကျမ်း ၂၇:၁-၈

ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏အလင်း၊ ငါ့ကို ကယ်တင်သော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါသည် အဘယ်သူကို ကြောက်ရအံ့နည်း။…

အချိန်မှန်

အချိန်ကာလ စေ့သောအခါ … သားတော်ကို ဘုရားသခင်သည် စေလွှတ်တော်မူ၏။ (ဂလာ ၄:၄-၅)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၂၅-၃၈

၂၅ ထိုအခါ ရှုမောင်အမည်ရှိသော သူတယောက်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ တရားကိုရိုသေသောသူ၊…

ပူစရာမရှိ

… ကမ်းတစ်ဘက်သို့ ကူးကြကုန်အံ့ဟု မိန့်တော်မူလျှင် … ။ (မာ ၄:၃၅)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄:၃၅-၅:၁

၄:၃၅ ထိုနေ့ညအချိန်၌ ကိုယ်တော်က၊ ကမ်းတဘက်သို့ ကူးကြကုန်အံ့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ၄:၃၆ တပည့်တော်တို့သည် လူစုဝေးရာမှထွက်၍…

ယုံကြည်ခြင်းစိတ် စွဲမြဲတည်ကြည်

ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၆)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၁၀:၃၂-၁၁:၆

၁၀:၃၂ သင်တို့သည် အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည်နောက်၊ လူများရှေ့မှာ ကဲ့ရဲ့ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသဖြင့်၎င်း၊ ထိုသို့ ခံရသောသူတို့နှင့် ဆက်ဆံသော အပေါင်းအဘော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်း၊…

စိုးကြောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း

ငါသည် ထာဝရဘုရားကို ရှာသောအခါ နားထောင်တော်မူ၏။ ကြောက်မက်ဖွယ်သော အကြောင်း အလုံးစုံတို့ အထဲက ငါကို ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ (ဆာ ၃၄:၄)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဆာလံကျမ်း ၃၄:၁-၁၀

ငါသည် ခပ်သိမ်းသောကာလတို့၌ ထာဝရဘုရားကို ကောင်းကြီးပေးမည်။…

သင်သွားရသော ခရီး

ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ ဖြစ်စေခြင်းငှာ စွန့်ပစ်မည် မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်။ (ယော ၁၄:၁၈)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၅-၂၁

၁၅ ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ငါသည် ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍၊ ၁၆ ခမည်းတော်သည်…

အဆင်ပြေလွယ်ကူသောလမ်းလား

ဣသရေလလူတို့ကို ဖာရောဘုရင် လွှတ်သောနောက်၊ ဖိလိတ္တိပြည်ကို လျှောက်သောလမ်းသည် ဖြောင့်သော်လည်း ထိုလမ်းဖြင့် ဘုရားသခင် ဆောင်တော်မမူ။ (ထွက် ၁၃:၁၇)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၃:၁၇-၂၂

၁၇ ဣသရေလလူတို့ကို ဖာရောဘုရင်လွှတ်သောနောက်၊ ဖိလိတ္တိပြည်ကို ရှောက်သောလမ်းသည် ဖြောင့်သော်လည်း၊…

မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှ မုန်တိုင်းများ

ဤသူကား အဘယ်သို့သောသူနည်း။ လေနှင့်ပင်လယ်သည် သူ၏စကားကို နားထောင်ပါသည် တကား။ (မ ၈:၂၇)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၈:၂၃-၂၈

၂၃ ထိုအခါ လှေထဲသို့ ဝင်တော်မူ၍ တပည့်တော်တို့သည် လိုက်ကြ၏။ အိုင်၌ လှိုင်းတံပိုးပြင်းစွာထ၍…

သခင်၌တည်လျက် စွဲကိုင်ထား

ဘုရားသခင်၌ တည်နေကြလော့။ (ဖိ ၄:၁)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၄:၁

၃:၁၂ ထိုသို့ဆိုသော် အကျိုးကိုခံရပြီ၊ စုံလင်ခြင်းသို့ ရောက်ရပြီဟု ငါမဆိုလို၊ အကြင်အကျိုးကိုပေးခြင်းငှါ ခရစ်တော်သည် ငါ့ကို ကိုင်ဘမ်းတော်မူ၏။ ထိုအကျိုးကို ကိုင်မိခြင်းငှါ ငါပြေး၍…

ကျွန်ုပ်၏ခွန်အားဖြစ်သော ဘုရားရှင်

သင့်ကို ခိုင်ခံ့စေမည်။ သင့်ကို စောင့်မမည်။ (ဟေရှာ ၄၁း၁၀)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ တရားသူကြီးမှတ်စာ ၇:၁-၈

ယေရုဗ္ဗာလအမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော ဂိဒေါင်သည် နံနက်စောစောထ၍၊ ရှိသမျှသော သူတို့နှင့်တကွ ဟာရုတ်ရေတွင်းနားမှာ တပ်ချသဖြင့်၊ မိဒျန်တပ်သည် မြောက်ဘက်၊…

ဒုက္ခရောက်သူအတွက် နှစ်သိမ့်သက်သာရာ

ဆင်းရဲခံဖူးသောသင်တို့၌ ... ချမ်းသာခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင် ဆပ်ပေး၍ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ (၂ သက် ၁:၇-၈)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင် ၁:၃-၁၂

ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် အလွန်တိုးပွါး၍၊ လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည် အချင်းချင်း…

အားတက်စရာ

သင်တို့သည် လောက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြ လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ငါသည် လောကကို အောင်ပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယော ၁၆:၃၃)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ကောရိန္သုဩဝါသစာဒုတိယစောင် ၄:၈-၁၈

ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးသော နှောင့်ရှက်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊…

အရှုံးလား၊ အနိုင်လား

ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်သောသူမည်သည်ကား လောကကို အောင်တတ်၏။ လောကကိုအောင်ခြင်း အကြောင်းမူကား ငါတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းပေတည်း။ (၁ ယော ၅:၄)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပဌမစောင် ၅:၁-၁၃

ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွား စေတော်မူသောသူဖြစ်၏။…

ရပ်တည်ရန် ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောနေရာ

ပျက်စီးရာတွင်းနှင့် အလွန်ဆိုးသော ရွှံ့ထဲက ငါ့ကို ဆယ်နှုတ်ပြီးလျှင် ငါ့ခြေကို ကျောက်ပေါ်မှာ တင်၍ ငါ့ခြေရာတို့ကို တည်စေတော်မူ၏။ (ဆာ ၄၀:၂)


ယနေ့ဖတ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာ ။ ။ ဆာလံကျမ်း ၄၀:၁-၅

ငါသည် ထာဝရဘုရားကို စေ့စေ့မြော်လင့်သည် ကာလ၊…

အောက်ပါစာစောင်များကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်၍ (သို့) အွန်လိုင်း၌ ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ အခြားသူများနှင့် မျှဝေနိုင် ပါသည်။